• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

waterfire2002

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  10
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About waterfire2002

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Rất mong Bác @Thiên Luân và @Dong.Giang xem qua giúp cháu. Cháu xin cảm ơn ạ. Mong sớm nhận tin từ Bác.
 2. Kính chào bác @Thiên Luận, Do tài khoản của cháu không đăng nhập được nên cháu mượn tài khoản của chị. Mong bác thông cảm và bỏ qua. Nhờ Bác tư vấn giúp vợ chồng cháu nên sinh con vào năm nào ạ. - Chồng (1991) - Lộ Bàng Thổ - Vợ (1991) - Lộ Bàng Thổ Vợ chồng cháu cưới cuối năm 2018. Đến nay chưa có em bé. Kính nhờ Bác xem giúp vợ chồng cháu nên sinh bé thứ 1 và bé thứ 2 năm nào thì tốt ạ. Cháu có nghe nhiều người nói 2 tuổi này không hợp nhưng cháu tin rằng "Đức năng thắng số" và chỉ cần vợ chồng nhường nhịn nhau và cùng cố gắng thì mọi việc sẽ vượt qua. Cháu cảm ơn Bác rất nhiều. Mong sớm nhận tin từ Bác. Cháu chào Bác ạ.
 3. Kính chào bác @Thiên Luân, Nhờ bác tư vấn giúp cháu nên sinh con thứ vào năm nào ạ. - Chồng: 1987 (10/04) - Giáng Hạ Thủy - Vợ: 1988 (29/11) - Đại Lâm Mộc. Vợ chồng lấy nhau năm 2017 (Đinh Dậu) - Con đầu: 2018 - Mậu Tuất (cuối năm) Ngay sau khi sinh cháu bé xong, cháu thấy cháu có nhiều tin vui về tiền bạc, một số công việc cũng thuận lợi vào cuối năm. Cháu dự định sẽ sinh từ 2 -3 con. Nhờ bác tư vấn giúp cháu nếu sinh 2 con thì vợ chồng cháu nên sinh vào năm nào? và sinh 3 con thì sẽ là những năm nào ạ? Cháu xem có thấy bác tư vấn 1 số vợ chồng sinh năm 86 (chồng) và 88 (vợ) là sinh năm 2024 (Giáp Thìn) nhưng cháu thấy con mệnh hỏa liệu có ảnh hưởng đến bố không ạ. Cháu xin cảm ơn Bác rất nhiều. Mong sớm nhận tin từ Bác. Cháu chào Bác.
 4. Kính gửi bác Haithienha, Đầu tiên, cháu kính chúc bác và gia đình sức khỏe. Cũng đã lâu cháu không gửi bài nhờ bác xem lá số, nhưng những gì bác xem cho cháu trước đây, đều xảy ra đến 80-90% nên nay cháu xin nhờ bác bỏ chút thời gian xem giúp cháu lá số tư vi của cháu dưới đây: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=phạm+thị+thùy+dung&date=1988,11,29,10,0&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Về tình cảm, hiện nay, cháu đang quen 1 người sinh năm 87 và làm kinh doanh. Về công việc, cháu đang làm cho 1 công ty chuyên về kinh doanh bất động sản. Bác cho cháu hỏi một chút về mấy vấn đề sau: 1. Năm nay liệu cháu có kết hôn được và nếu có thì khi nào sẽ có em bé là được ạ? 2. Cháu đang tính đổi việc ở công ty mà không biết có nên không do năm nay là năm gà (hợp tuổi cháu) mà cháu thấy có vẻ công việc khó khăn quá, vì không phù hợp. 3. Sự nghiệp của cháu trong tương lai sẽ thế nào ạ? và nếu kết hôn với bạn nam 87 thì gia đình có tốt không ạ, do mẹ cháu nói 2 tuổi này là lục hại. Cháu biết là cháu hỏi rất nhiều, nhưng mong bác chiếu cố xem giúp cháu mấy vấn đề trên ạ. Cháu cảm ơn bác.
 5. Cháu chào Bác Haithienha và các tiền bối trong diễn đàn, Đây là lá số của cháu ạ: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Cháu xin nhờ Bác Haithienha xem giúp cháu tình duyên và công việc trong năm 2014. Cháu hiện đang quen 1 người sinh năm 87, dáng người đen, cao to, bọn cháu tính khá giống nhau nhưng những tháng gần đây, vì một số vấn đề liên quan đến công việc nên cháu cảm thấy bọn cháu có chút bất đồng. Vì vậy, cháu kinh mong Bác Haithienha có thể bỏ chút thời gian xem giúp cháu về công việc năm nay của cháu không ạ, vì cháu đang có ý định đổi công ty (Luật). Ngoài ra, mong Bác xem cháu và người sinh năm 87 kia có thể nên duyên phận không ạ? Cháu xin chân thành cảm ơn Bác và các cao nhân ạ.
 6. Kính nhờ các tiền bối xem giúp dùm em là số tử vi này với ạ http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Một số thông tin thêm: Mạng nữ, 25 tuổi, có 1 em trai, sống cùng gia đình. Vì hoàn gia đình, Bố mẹ khi còn trẻ sống xa cách, về già thì sống cùng nhau. Em muốn hỏi sự nghiệp công danh và chuyện tình cảm của em. Công danh của em sẽ đến đâu và khi nào em lấy chồng ạ, chồng em là người như thế nào ạ? Về chuyện công danh và tình duyên của em thì phần nào tốt hơn. Đến bao nhiêu tuổi thì em sẽ có sự nghiệp vững vàng ạ. Em xin cảm ơn các bác và các anh chị
 7. Con xin cảm ơn Bác Haithienha rất nhiều à, thưa Bác cho con hỏi liệu có cách nào thoát khỏi hay giảm bớt những tai ương này không ạ. Ngoài ra Bác có thể cho con biết thêm chút thông tin về đường công danh sự nghiệp và chuyện tình cảm trong tương lai của con không ạ. Con xin chân thành cảm ơn Bác đả bỏ thời gian quý báu xem giúp con.
 8. Con xin chào các bác, các anh, các chị trong diễn đàn ạ Con kính nhờ mọi người xem giúp dùm con lá số này của con ạ: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Con sinh năm mậu thìn, Nữ, cao 1.5 m năm nay 24 tuổi và đã đi làm nên nay con muốn nhờ các bậc cao nhân xem dùm con về đường công danh và tình cảm trong năm Nhâm thìn này. Điều con muốn hỏi là đường tình duyên của con trong năm 2012 này có tốt không ạ. con chưa từng quen bạn trai nào chính thức, thấy bạn bè mình ai cũng có cặp nên đôi khi cảm thấy hơi buồn một chút. Ngoài ra con cũng mới đi làm và thấy công việc có gặp một chút trục trặc và khó khăn trong năm qua. Nay con muốn hỏi liệu trong năm tới, công việc của con có được thuận lợi không ạ. Con xin cảm ơn và kính chúc mọi người trong năm mới mạnh khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống.
 9. Dạ thưa anh Ntpt , tôi sinh từ 10h đến 11h trưa ạ , Tôi dáng người thấp , cao khoảng 1m48 , tròn người , da chì ( như theo lời Mẹ tôi nói ) Link lá số giờ Tỵ của tôi là : lá số tử vi Từ nhỏ thì tôi không hay mắc bệnh nặng mà chỉ bị bệnh cảm cúm , và nhất là tôi có bệnh liên quan đến viêm mũi dị ứng Tôi có đi xem bói 1 vài nơi thì thấy họ nói rằng con đường sự nghiệp của tôi cũng khá , nhưng phải tự thân một mình gây dựng Nên mong anh xem thử dùm tôi về sự nghiệp của tôi trong tương lai sẽ thế nào ạ ? Liệu năm tân Mão này tôi có thể xin được việc ngay không ạ vì năm nay tôi sẽ tốt nghiệp . Nếu có thể mong anh xem qua dùm tôi năm 2011 này về mặt công việc và tình cảm của tôi và Mẹ tôi sẽ như thế nào ạ? Chân thành cảm ơn anh , chúc anh 1 năm mới vui vẻ và hạnh phúc :-)
 10. Xin nhờ các thầy tư vấn dùm tôi Link lá số:Lá số tử vi Thông tin thêm : Tôi là con trưởng trong gia đình , bên dưới tôi còn có 1 em trai sinh năm 1991 , tân mùi Từ nhỏ tôi sống với mẹ , lớn lên thì sống với ba . Năm 2006 , tôi thi đại học nhưng rớt , đến năm 2007 có thi lại thì đậu Năm 2011 tôi sẽ ra trường Lúc trước tôi có đi xem bói thì có thầy nói rằng tôi trong người có bệnh , số thường tự lập , khó nhờ được người khác giúp , và nếu lấy chồng thì nên lấy người yêu mình . Nên tôi không biết là họ nói thế có đúng không ạ Nay xin các thầy cho tôi hỏi rằng liệu năm Tân Mão này tôi ra trường có thể xin được việc ngay không ạ . Chuyện công danh sự nghiệp tương lai của tôi như thế nào , các thầy có thể nói cho tôi biết sơ qua được không ạ Năm tân mão 2011 sẽ là 1 năm như thế nào về sự nghiệp và tình duyên với tôi và tôi có cần kiêng cử gì không ạ Thưa các thầy , như tôi đã nói là lớn lên tôi sống với Ba , đến năm nay Mẹ tôi về hưu nên vào Nam sống cùng với gia đình , đây là link là số của mẹ tôi : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Mẹ tôi năm nay bị đau mắt nhưng chưa đi khám , định ra Tết sẽ đi nên xin hỏi các thầy là tình trạng sức khỏe của Mẹ tôi trong năm này như thế nào ạ Mẹ tôi ở ngoài Bắc có 1 suất đất thuộc diện bị giải tỏa nên Mẹ tôi đang có ý mua , vậy xin các thầy có thể cho biết việc mua đất trong năm nay của Mẹ tôi có gặp thuận lợi không ạ Xin cảm ơn các thầy nhiều lắm ạ . Đầu xuân xin kính chúc các thầy sức khỏe , vạn sự như ý