• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

BẮC ĐẨU

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  15
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

4 Neutral

About BẮC ĐẨU

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Chân thành gửi lời chia buồn cùng bạn Hải và gia đình !
 2. Cám ơn anh Thiên Sứ đã ủng hộ ý kiến của tôi, nhân thể tôi muốn nhắc lại chuyện “Thánh vật” ở sông Tô Lịch, một chuyện đã làm xôn xao dư luận một thời gian. Theo tôi hiện tượng “Thánh vật” ở sông Tô Lịch giống hệt về bản chất với hiện tượng “ma nhập” mà tôi kể, chỉ có khác là cường độ của dòng “khí” ngoại lai quá mạnh, nên khi xâm nhập vào cơ thể đã tạo ra thế “phản khách vi chủ” lấn át dòng “chân khí” làm rối loạn sự vận hành “khí” trong các đường kinh mạch, “khí loạn thì thần bất minh” do đó gây ra hậu quả, nhẹ thì rối loạn tâm thầm, điên loạn hoặc sinh ra bạo bệnh, nặng thì có thể chết ngay tại chỗ, giống như sóng điện từ sinh ra từ sấm, sét xâm nhập vào tivi. Vì dòng “khí” sau khi thoát ra khỏi huyệt đạo sẽ lan truyền trong trường sinh học dưới dạng sóng với vận tốc cực lớn ( cỡ vận tốc ánh sáng ), cho nên gần như ngay lập tức, những người ở cách xa hàng ngàn km nếu có quan hệ về sinh học với những người đang có mặt tại hiện trường cũng có thể bị ảnh hưởng. Còn những người vô ý lấy những đồ vật trong huyệt đạo thì chẳng khác nào mang theo một thiết bị thu sóng, dẫn dụ dòng “khí” ngoại lai xâm nhập vào cơ thể mình, và phải gánh chịu hậu quả. Bắc Đẩu
 3. Tôi cho rằng ta đang bị chi phối bởi tiềm thức không gian, thời gian tuyệt đối, thậm chí ngay cả ông Anhstanh nữa, không gian và thời gian vốn là những thuộc tính của vật chất ( không phải là vật chất ), không gian và thời gian đã là tương đối thì không có lẽ lại tồn tại sự tuyệt đối của vận tốc ánh sáng?! ( hiển nhiên: vận tốc là khoảng không gian mà vật đi được trong một đơn vị thời gian ). Sở dĩ tồn tại một giới hạn về vận tốc vì ta chỉ khảo sát chuyển động bằng trường số thực ( vì số 0 và số âm không có căn bậc chẵn ), và như thế thì vũ trụ cũng không thể chuyển động với vận tốc ánh sáng, có nghĩa là chưa xuất hiện điểm /0/ ( thái cực ) ( điều mà anh Thiên Sứ hy vọng ). Bây giờ ta giả thiết là phủ nhận tiên đề thứ 2 của Anhstanh, vậy dẫn đến việc phải sử dụng trường số ảo vào khảo sát chuyển động của vũ trụ ( ở miền tốc độ bằng hoặc vượt qua tốc độ ánh sáng ), và thu được kết quả là xuất hiện điểm /0/ ( thái cực ), nhưng đồng thời cũng xuất hiện thời kỳ trước điểm /0/ khởi nguyên của vũ trụ! vậy phải chăng sự vận động của vũ trụ là có chu kỳ, cũng tuân theo quy luật “sinh - diệt”?. Các điểm /0/ vừa là điểm kết thúc của chu kỳ trước vừa là điểm khởi nguyên của chu kỳ sau. Về vấn đề tốc độ của tầu vũ trụ, nếu xét theo quan điểm không, thời gian tuyệt đối thì chẳng bao giờ đi tới được các hành tinh xa xôi, vấn đề ở đây là sự chuyển đổi gốc quy chiếu không, thời gian ( chứ không phải là tốc độ chuyển động ) và do đó trong không, thời gian tương đối không còn khái niệm “kích thước thực” mang tính khách quan nữa, mà kích thước của vật chuyển động phụ thuộc vào gốc quy chiếu của người quan sát, vì vậy nếu người quan sát ngồi trong con tầu vũ trụ thì kích thước con tầu vẫn không có gì thay đổi. Bắc Đẩu
 4. Tôi cũng xin đóng góp với các bạn một câu chuyện “ma”, chuyện tôi sắp kể đảm bảo là có thật 100%, bởi vì chính tôi là “nạn nhân”. Ngày ấy, tôi còn đang học cấp 3 phổ thông, miền Bắc bắt đầu bị bắn phá, Trường học phải sơ tán về một vùng quê hẻo lánh cách nhà khoảng 10 km, tôi phải đi theo trọ học ở một nhà gần trường. Buổi tối tôi thường học đến 11 giờ mới đi ngủ. Vào một đêm mùa hè, như thường lệ, 11 giờ đêm tôi đi ngủ, nhưng thật kỳ lạ, khác với mọi khi, mới nằm ngủ được khoảng một tiếng, tự nhiên tôi thức dậy và không thể nào ngủ lại được nữa, trong người cảm giác cực kỳ khó chịu, tỉnh không ra tỉnh, mê chẳng ra mê, cứ như ở trong cơ thể tôi có thêm một con người nữa, cùng với một ý thức khác. Một ý thức ( vốn là của tôi ) thì cố làm sao cho tôi thoát khỏi trạng thái khó chịu đó, một ý thức thì như muốn cố níu kéo, giữ tôi ở trạng thái đó. Nhìn ra sân, trời trăng sáng vằng vặc như ban ngày, tôi định bụng ra sân vận động cho tỉnh lại, nghĩ sao làm vậy, tôi đi ra sân tập thể dục, rồi chạy, nhảy, nhào lộn, khua chân, múa tay lung tung ( lúc đó nếu có ai chứng kiến thì chắc rằng cho là tôi bị ma nhập ), vận động mạnh như vậy mãi mà vẫn không tỉnh lại được, bực mình quá tôi lại nghĩ: chắc là phải dội nước lạnh thì mới tỉnh, tôi ra giếng khơi cởi quần áo và dội nước, cũng vẫn không tỉnh được. Thốt nhiên tôi muốn đi ngoài, nhà xí ở cuối vườn, cách nhà ở khoảng 50m, nằm bên cạnh một rặng tre gai ( nghe bà cụ chủ nhà kể: thời Pháp thuộc có rất nhiều người chết ở rặng tre này ), vào những năm đó ở nông thôn miền Bắc có phong trào dùng hố xí 2 ngăn, mỗi ngăn đều có nắp đậy, phía trên nắp đậy có cắm một đoạn tre dài khoảng 30cm làm tay cầm ( xin lỗi các bạn, vì tôi cho rằng đây là điểm quan trọng nên tôi kể tỷ mỉ một chút, các bạn thông cảm ). Tôi vào nhà xí, thế nào lại quên không mở nắp, cứ thế là cởi quần và ngồi xuống, thế là bị cái tay cầm đâm trúng vào… tôi đau điếng người, và thật kỳ lạ, sau cú đau ấy tôi tỉnh hẳn luôn, đi ngoài xong, tôi vào và tiếp tục đi ngủ bình thường, từ hôm sau trở đi, trạng thái tinh thần của tôi hoàn toàn bình thường như chưa từng sảy ra chuyện gì. Cách đây vài tháng, có một người cũng bị hiện tượng giống hệt như tôi, chỉ khác là anh ta bị vào ban ngày và đang đi trên đường, sau khi thoát khỏi trạng thái đó, anh ta về nhà và đem đốt hết tất cả quần áo, tư trang mang trên người ( kể cả điện thoại, tiền bạc v.v… ) rồi mời thày cúng mang lễ vật ( 7 nắm cơm bằng quả cau, 7 miếng trứng luộc ) đến vị trí đó để chuộc vía, sau đó phải ăn hết chỗ cơm và trứng đó. Hiện tượng này tôi giải thích như sau, các bạn nghe thử xem có ổn không: Có một linh hồn của ai đó, chưa chuyển sang được chiều không gian khác ( chưa siêu thoát ), vẫn còn tồn tại ở chiều không gian này dưới dạng “khí” và lan truyền dưới dạng sóng sinh học, ngẫu nhiên gặp được những điều kiện cộng hưởng ( như: tần số, biên độ v.v… ) thông qua một huyệt đạo đang mở nào đó đi vào cơ thể con người ( giống như sóng điện từ vào qua ăng-ten ), sau khi vào cơ thể con người, dòng “khí” này ( gọi là dòng “khí” ngoại lai ) cũng vận hành theo các đường kinh mạch song song với dòng chân “khí” tạo ra cho người ta cảm giác như xuất hiện một con người khác cùng tồn tại trong cơ thể, và chính dòng “khí” ngoại lai vận hành theo các đường kinh mạch qua não đã tạo ra một ý thức thứ 2. Bây giờ thì tôi đã biết vị trí mà tôi bị cái tay cầm nắp hố xí đâm trúng chính là huyệt hội âm, là nơi xuất phát của 2 đường kinh mạch nhâm và đốc của cơ thể, vì thế có lẽ do tác động vào huyệt này mà dòng “khí” ngoại lai thoát ra được. Bắc Đẩu
 5. Trời ạ ! các bạn Thiên Sứ, Vô Trước, Quasa và cả bạn Địa Kiếp nữa, tôi nghĩ các bạn đều quên mất một điều cơ bản trong ngịch lý “2 đứa trẻ sinh đôi” mô tả tính tương đối của không, thời gian là: A ( đứa trẻ bay vào vũ trụ ) ở chiều không, thời gian có gốc quy chiếu là O; B ( đứa trẻ ở lại trái đất ) ở chiều không, thời gian có gốc quy chiếu là O1; và người quan sát C ( chính là bạn ) ở chiều không, thời gian có gốc quy chiếu là O2. Trong thí nghiệm này O1& O2 chuyển động cùng vận tốc. Vì khác gốc quy chiếu nên: A; B; C chỉ gặp nhau sau khi chuyển đổi gốc quy chiếu ( không giống với việc ngừng chuyển động ). Còn trong thí nghiệm này ( tưởng tượng ) chỉ có C là quan sát thấy được A và B, và rút ra kết quả bằng suy luận lô-gic. Trong giao tiếp, tiếng Việt văn minh hơn tiếng Tây bởi sự phong phú của ngôn từ, có lẽ bạn Địa Kiếp xa quê đã lâu nên quên bớt mất rồi. ( Vì tôi chưa có quyền post bài vào topic: các bài nghiên cứu của Quasa, nên post bừa vào đây mong các bạn thông cảm ) Bắc Đẩu
 6. Tôi thì tin là có “người ngoài hành tinh”! Theo cách giải thích của tôi về hiện tượng “luân hồi” và “đầu thai” ( trong topic “ phải chăng linh hồn và thế giới tâm linh cũng là vật chất” của bạn Congly ), sự sống được tiếp diễn liên tục giữa các chiều không gian, và trình độ tri thức ở các chiều không gian khác nhau thì khác nhau, vậy nhất định tồn tại sự sống ở chiều không gian nào đó có trình độ tri thức cao hơn - thậm chí cao hơn rất nhiều – so với chúng ta, ( và tất nhiên có điều ngược lại ). Những “người” ở chiều không gian đó ( “người ngoài hành tinh” ), họ có khả năng chế tạo được thiết bị vượt không, thời gian tương đối, để có thể hiện hữu ở chiều không, thời gian mà chúng ta tồn tại. “Người ngoài hành tinh” chính là “người ở chiều không gian khác”. Bắc Đẩu
 7. Vẫn theo cách lý giải của tôi, đó là sự đầu thai trở lại của một đứa trẻ, mà kiếp trước “linh hồn” của nó đã nạp được những thông tin về kiến thức của lớp 9. Ở nhiều nơi còn có tập quán: không thờ cúng ( làm giỗ ) những người chết quá trẻ, bởi quan niệm: “để cho nó còn đi đầu thai”. Bắc Đẩu
 8. Thông tin về hiện tượng cháu Trần quang Minh ở xã Hưng Công, Bình Lục, Hà Nam tôi nhất định sẽ kiểm tra tính xác thực, tôi có thể làm được việc đó vì tôi có quen biết ông nội của cháu là ông Trần văn Lịch từ khi ông Lịch còn học lớp 7 ( phổ thông 10 năm ). Nếu hiện tượng cháu Trần quang Minh là có thật cũng như trường hợp cháu Lê thị Hà Giang ở Quảng Nam cùng những trường hợp khác ( kể cả trường hợp con của bạn Thiên Sứ ) là có thật, thì theo cách giải thích của tôi ( như đã trình bầy trong bài giải thích về hiện tượng “luân hồi” và “đầu thai”trong topic: “phải chăng linh hồn và thế giới tâm linh cũng là vật chất” của bạn Congly ) thì đây là sự “đầu thai” trở lại của những “linh hồn” còn quá bé, chưa đủ năng lượng để “vượt” sang chiều không gian khác, vì vậy những thông tin được lưu trữ từ kiếp trước không cần phải giải mã, và đứa trẻ cứ mặc nhiên sử dụng, có điều dung lượng của “tệp tin” hãy còn quá bé, vì vậy nếu đứa trẻ đó không tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện thì cái “vốn” ban đầu đó cũng trở nên vô nghĩa. Không bao giờ được chủ quan vì danh hiệu “ Thần đồng”. Bắc Đẩu
 9. Đúng vậy, định nghĩa mà bạn nêu ra là chưa chuẩn. Ở thế kỷ XVII, để giải thích bản chất của ánh sáng, người ta đã đưa ra giả thuyết về ête cơ học, coi nó như một môi trường lấp đầy vũ trụ, thấm qua tất cả, môi trường này có mật độ p rất nhỏ ( p- đọc là: pờ-rô – vì bàn phím không có chữ pờ-rô nên tôi tạm thay bằng chữ: pờ - là ký hiệu quy ước quốc tế của mật độ khối lượng ( khối lượng riêng ), đơn vị tính là: kg/m3; mật độ ( p ) rất nhỏ để thấm qua tất cả ) và hệ số đàn hồi E cực kỳ lớn, do đó: E = pC2. ánh sáng thực hiện những dao động đàn hồi trong ête. Fresnel cũng đã chứng minh rằng: khi các vật chuyển động, do sự “đông đặc” của ête trong các vật, ête như thể bị kéo đi một phần. Hệ số kéo theo là: x = ( 1 – 1/n2 ), trong đó n là chiết suất của vật. Sau này, khi xây dựng thuyết điện từ về ánh sáng, Maxwell đã thay ête cơ học bằng ête điện từ, và đi đến kết luận: Trường điện từ - đó chính là hình thức chuyển động của ête. Như vậy: dù là “định nghĩa” hay là “tính chất” thì “trường khí ête” cũng vẫn là môi trường vật chất và có tham gia vào thành phần vật chất chuyển động, vả lại: vật chất cứ nhất định phải có cấu tạo “hạt” sao?, như vậy phải chăng bạn đã đồng nhất “vật chất” với “vật thể”?. Bạn Vo Trươc thân mến! tôi cũng chỉ là phát hiện thấy “trường khí ête” có đặc tính giống với “trường khí ADNH” nên tôi nêu ra vậy thôi, chứ không phải là đã đồng nhất “trường khí ête” với “trường khí ADNH”. Bắc Đẩu
 10. Ê- te được định nghĩa là: môi trường vật chất có khối lượng riêng p cực nhỏ và có hệ số đàn hồi E cực kỳ lớn: E = p.C2 ( E bằng tích số của p với bình phương của vận tốc ánh sáng ). Bắc Đẩu
 11. Về vấn đề “luân hồi” và “đầu thai” tôi lại có cách giải thích khác. Trước khi nói về vấn đề “luân hồi” và “đầu thai” tôi xin nêu giả thuyết của tôi về “linh hồn”: “linh hồn” có thể ví như một “tệp tin”, trong đó chứa đựng lượng thông tin mà con người thu nạp được trong suốt thời gian sống, được mã hoá theo cách của chiều không gian mà con người đang tồn tại ( thế giới thực ), dung lượng của “linh hồn” tương ứng với số nơ-ron thần kinh được kích hoạt và tham gia vào liên kết, một đời người thường chỉ có từ 2 – 3% (hiếm có trường hợp nhiều hơn) trong tổng số nơ-ron thần kinh mà mỗi người có được kích hoạt, như vậy “linh hồn” cũng có lớn, có bé, có nhiều tri thức hoặc ít tri thức. Con người sau khi chết, “linh hồn” vẫn tiếp tục tồn tại dưới dạng trạng thái vô hình của vật chất, và tiếp tục lan truyền trong không, thời gian dưới dạng sóng ( có thể giống dạng sóng trong điện não đồ ), với vận tốc cực lớn, có mặt đầu sóng dạng hình cầu mà tâm là bộ não người. Do vậy có nhiều cơ hội gặp các “cửa khẩu” chuyển đổi gốc quy chiếu không, thời gian và đi sang chiều không gian ( thế giới ) khác, vì khác gốc quy chiếu nên ta không có cách nào để nhận biết sự hữu hình hiện hữu ở chiều không gian đó ( thế giới ảo ). Ở những chiều không gian ( thế giới ) khác cũng diễn ra tình trạng tương tự như vậy, ta tưởng tượng giống như việc các cư dân trên thế giới xuất, nhập cảnh ở các quốc gia. Các “linh hồn” mang theo lượng thông tin đã được mã hoá theo cách của nơi xuất phát, sang chiều không gian mà loài người đang tồn tại ( chiều không gian mà ta đang xét - là 1 trong n chiều không gian khác nhau ), dưới dạng “khí tiên thiên” vào cơ thể con người tạo nên một mầm sống mới ( sự đầu thai ), vì thông tin lưu trữ chưa được giải mã nên con người sinh ra “quên” hết quá khứ, và những tri thức đã có được từ kiếp trước tồn tại dưới dạng tiềm thức, tiềm năng, vì vậy quá trình học tập, tu dưỡng, rèn luyện là quá trình làm thứ dậy tiềm năng của con người. Trong trường hợp cá biệt, “linh hồn” không gặp cơ may chuyển chiều không gian ( rất ít ), ngẫu nhiên “đầu thai” trở lại, thì thông tin không cần phải giải mã, con người sinh ra sẽ nhớ được quá khứ của mình. Như vậy cuộc sống là sự tiếp diễn liên tục giữa các chiều không gian ( thế giới ), đó chính là “luân hồi”, và trình độ tri thức ở các chiều không gian ( thế giới ) khác nhau thì khác nhau. Và như vậy thì tổng số “cư dân” trong vũ trụ là không đổi, còn số “cư dân” trong một chiều không gian thì biến động không kiểm soát được. Bắc Đẩu
 12. Bạn Thiên Sứ thân mến! không hiểu dựa trên cơ sở nàomà bạn khẳng định: “Một lý thuyết khoa học không phủ nhận những thành tựu trước đó đã coi là chân lý”? triết học duy vật biện chứng có phát hiện ra quy luật: “phủ định của phủ định”, “phủ định có kế thừa”, xã hội loài người tiến bộ được là nhờ sự diễn ra liên tiếp các quá trình “phủ định của phủ định”, chắc bạn có biết câu nói nổi tiếng: “dù sao trái đất vẫn quay”, nếu lúc bị đưa lên giàn hoả thiêu mà Côpecnich lại không dũng cảm phủ nhận chân lý trước đó là: “trái đất đứng yên” thì bây giờ làm gì có Côpecnich để loài người khâm phục!?. Tôi nghĩ bạn nên xem lại quan điểm này. Bắc Đẩu
 13. Bạn Vo Truoc thân mến! công thức: A = mC2 chính là công thức chuyển hoá giữa vật chất hữu hình và năng lượng ( nếu một lượng vật chất hữu hình có khối lượng là: m, chuyển hoá hết thành năng lượng, thì sẽ tạo ra được một lượng năng lượng là: A có độ lớn bằng tích số của m với bình phương của vận tốc ánh sáng: C2 ). Khối lượng vật chất m có thứ nguyên là: kg, còn năng lượng có thứ nguyên là: Jun, rõ ràng là 2 đại lượng vật lý khác nhau thứ nguyên, chẳng có ai lại đi cân năng lượng cả. Vả lại: tinh thần; ý thức; linh hồn; v.v…là sản phẩm của bộ não chứ không phải là bộ não, cũng giống như sóng điện từ và thiết bị phát sóng, thiết bị phát sóng dù có làm việc bao lâu đi nữa, cũng chẳng thay đổi một chút khối lượng nào. Bắc Đẩu
 14. Tôi nhận thấy giữa bạn Congly và tôi có sự tương đồng về quan điểm đối với sự tồn tại của linh hồn và thế giới tâm linh, và cách lý giải của tôi như sau: Cùng với sự phát triển của xã hội loài người, xuất phát từ nhu cầu hoàn thiện trí tuệ, và khát vọng hoàn thiện nhận thức về thế giới tự nhiên, các trường phái triết học lần lượt ra đời, ban đầu là các trường phái triết học duy tâm, rồi sau đó là các trường phái triết học duy vật và gần đây nhất là trường phái triết học duy vật biện chứng. Các trường phái triết học duy tâm tuy có sự khác nhau về tôn giáo, tín ngưỡng nhưng đều thống nhất là: ý thức có trước, vật chất có sau, và đặt câu hỏi: cái gì sinh ra bộ não? và khẳng định sự tồn tại của ý thức, linh hồn ở những thế giới khác ngoài thế giới loài người, những người theo trường phái triết học duy vật biện chứng thì không thừa nhận điều đó và cho rằng: vật chất có trước, ý thức có sau, ý thức là sản phẩm của bộ não người. Tuy nhiên, triết học duy vật biện chứng lại đưa ra quy luật : qua quá trình biến đổi về "chất" dẫn đến đột biến về"lượng", theo quy luật đó, tiến trình nhận thức thế giới tự nhiên sẽ là một chuỗi liên tục sự phá vỡ và tái thiết lập các trạng thái cân bằng, nghĩa là chân lý tương đối luôn luôn được đẩy lên cao hơn tầm nhận thức của con người, đó chính là tính mở của triết học duy vật biện chứng, triết học duy vật biện chứng không tự nhận là mình là đã hoàn thiện. Triết học duy vật biện chứng cho rằng: ý thức là sản phẩm của bộ não người, nghĩa là ý thức là sản phẩm của vật chất, vậy tôi cho rằng ý thức cũng phải mang bản chất vật chất, đó chính là một dạng trạng thái vô hình của vật chất, và giữa 2 trạng thái tồn tại của vật chất ( hữu hình và vô hình ) có thể chuyển hoá lẫn nhau (một phần hoặc toàn bộ ): -Từ trạng thái hữu hình sang trạng thái vô hình: Trạng thái hữu hình có thể chuyển dần một phần sang trạng thái vô hình giống như chu kỳ bán rã của carbon mà người ta vẫn ứng dụng trong khảo cổ, hoặc chuyển hoá hoàn toàn sang trạng thái vô hình theo công thức nổi tiếng của Anhstanh: nếu một lượng vật chất hữu hình có khối lượng là: m, chuyển hoá hoàn toàn thành năng lượng ( một dạng trạng thái vô hình của vật chất ), thì tạo ra một lượng năng lượng:E, có độ lớn bằng tích số của m với bình phương của vận tốc ánh sáng: C E = m.C2 Nếu ta áp dụng phép biến đổi Lorentz thì ta sẽ thu được kết quả như sau: giả sử một vật ( hữu hình ) chuyển động với vận tốc xấp xỉ vận tốc ánh sáng (V~C ) thì kích thước theo phương chuyển động sẽ bằng 0 (vô hình ). Người ta còn cho rằng đám mây “tinh vân tiên nữ” là vết tích của một vụ nổ phản vật chất cách đây hàng tỷ tỷ năm, đã tạo ra một lượng năng lượng khổng lồ làm cho vũ trụ giãn nở, cho đến bây giờ sự giãn nở đó vẫn còn tiếp tục. -Từ trạng thái vô hình sang trạng thái hữu hình: Học thuyết âm dương và ngũ hành cho rằng: vạn vật đều do “khí” tạo thành, có câu “tụ là hình, tán là khí” nghĩa là vật chất hữu hình được tạo nên bởi sự tích tụ của “khí” ( một dạng trạng thái vô hình của vật chất ). Trên thực tế, y học cổ truyền đã lấy học thuyết thiên địa nhân hợp nhất, âm dương và ngũ hành làm cơ sở lý luận để chữa bệnh rất có hiệu quả. Chất khí ban đầu tạo nên con người, y học cổ truyền gọi là khí “tiên thiên”, phần dư thừa được lưu giữ ở “mệnh môn hoả” và cùng với khí “hậu thiên”( khí “hậu thiên” được sinh ra từ phần tinh tuý của đồ ăn, thức uống ) vận hành khắp cơ thể để duy trì sự sống của con người. Trong toán học xạ ảnh người ta có phép ánh xạ: một điểm ( vô hình ) ánh xạ sang một chuẩn khác ta sẽ được một đường tròn có bán kính R (hữu hình ). Tóm lại, hữu hình và vô hình là 2 trạng thái tồn tại của vật chất, giữa 2 trạng thái tồn tại này có thể chuyển hoá lẫn nhau, việc chuyển hoá này có khi diễn ra rất dễ dàng trong những điều kiện hoá, lý thích hợp. Có khi diễn ra rất khó khăn, đòi hỏi phải đáp ứng những điều kiện vô cùng phức tạp, ví dụ như việc nhân bản động vật, thậm chí như việc nhân bản con người,v.v… Vậy ý thức là trạng thái tồn tại vô hình của vật chất, và bản chất của thế giới là vật chất, nghĩa là: duy vật. Vật chất hữu hình tồn tại trong phạm vi có giới hạn của không, thời gian tuyệt đối, còn vật chất vô hình thì tồn tại trong không, thời gian tương đối, tương ứng với miền vận tốc lớn ( cỡ vận tốc ánh sáng ), nên phải dùng thuyết tương đối Anhstanh làm công cụ để khảo sát. Bình thường mọi quan sát của chúng ta đều bị chi phối bởi các toạ độ của chiều không gian mà con người đang tồn tại, có gốc quy chiếu riêng. Thực ra, chiều không gian mà con người đang tồn tại chỉ là 1 trong n chiều không gian khác nhau, và nó chỉ hiện hữu đối với riêng chúng ta mà thôi, còn n – 1 chiều không gian khác tuy không hiện hữu đối với chúng ta, nhưng vẫn tồn tại ở đâu đó quanh ta, nhưng vì khác gốc quy chiếu, nên ta không có cách nào để nhận biết được, như tiên đề thứ nhất của Anhstanh đã xác nhận: tất cả các hệ quy chiếu quán tính đều tương đương nhau, không thể bằng một thí nghiệm quang học nào có thể xác định được chuyển động của hệ quy chiếu đã cho. Nghĩa là ta không có cách nào để nhận biết được sự hữu hình đang hiện hữu ở những chiều không gian khác, và điều đó cũng đúng với chiều ngược lại, vì tất cả các hệ quy chiếu quán tính đều tương đương nhau. Theo quan niệm của đạo Phật, thì ngoài thế giới loài người còn có 9 tầng trời, và 18 tầng địa ngục, vậy theo quan niệm của tôi thì ít nhất cũng tồn tại 28 chiều không gian khác nhau ( n = 28 ) và giữa các chiều không gian tồn tại các “cửa khẩu” chuyển đổi gốc quy chiếu không, thời gian. Tại vị trí tam giác Bermuda ( tam giác quỷ ) tôi cho rằng tồn tại một trong những “cửa khẩu” như vậy: vào năm 1970 chiếc máy bay Boeing 727 đi vào vùng tam giác quỷ, sau khi biến mất trên màn hình rada 10 phút, đã xuất hiện trở lại,và hạ cánh đúng giờ xuống sân bay Miami, trong khi đồng hồ của 2 phi công lái máy bay đó lại chạy chậm mất đúng 10 phút!?, hiện tượng này có thể lý giải như sau: chiếc máy bay Boeing 727 đó đã ngẫu nhiên đi vào “cửa khẩu” chuyển đổi gốc quy chiếu không, thời gian và lạc sang một chiều không gian khác, ở chiều không gian này, thời gian gần như ngừng trôi, nếu áp dụng phép biến đổi Lorentz ta thu được kết quả là: vận tốc gốc quy chiếu của chiều không gian đó xấp xỉ bằng vận tốc của ánh sáng ( V~C ) . Sau đó chiếc máy bay này có cơ may quay lại được, còn những trường hợp khác do không gặp được cơ may nên đã bị mất tích, rồi rất có thể một thời gian sau gặp được cơ may sẽ xuất hiện trở lại, tất nhiên phải qua một “cửa khẩu” chuyển đổi gốc quy chiếu không, thời gian nào đó. Ở Việt nam có câu chuyện cổ tích: “Từ Thức lên tiên”. Chuyện kể rằng: ngày xửa ngày xưa có một ông Từ Thức có cơ may được lên cõi tiên, sau một thời gian sống ở cõi tiên, ông nhớ nhà và quyết tâm ra về, khi về đến hạ giới thì ở quê nhà ông đã trải qua nhiều đời con cháu, đến nỗi không còn ai biết đến ông nữa. Không hiểu ngày xưa dựa trên cơ sở nào mà cho rằng: một ngày trên trời bằng một năm dưới hạ giới ? tức là thời gian ở trên trời trôi chậm hơn thời gian dưới hạ giới 365 lần!. Nếu áp dụng phép biến đổi Lorentz ta có thể tính được vận tốc tương đối ( V ) của gốc quy chiếu của chiều không gian nơi mà ông “Trời” đang tồn tại, so với gốc quy chiếu của chiều không gian mà loài người đang sống là: V= 299791332,862 m/s nghĩa là xấp xỉ vận tốc của ánh sáng ( vận tốc của ánh sáng là: C= 299792458m/s ). Như vậy cũng giống như trường hợp chiếc máy bay Boeing 727, ông Từ Thức này ngẫu nhiên đi vào một “cửa khẩu” chuyển đổi gốc quy chiếu không, thời gian và lạc sang một chiều không gian khác, rồi sau một thời gian cũng gặp được cơ may quay trở về. ( Còn nữa ) Bắc Đẩu