• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Ks.TranNgocHai

Hội viên
 • Số nội dung

  63
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

28 Excellent

About Ks.TranNgocHai

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday 02/08/1984

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  Tp.HCM
 1. Tôi có dịp công tác tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiều lần. Đây không phải là toà nhà UBND mà là toà nhà của Sở Xây dựng ( bìa trái ) và sở y tế kế bên. Tên các sở ghi trên các bảng màu đỏ. Trong trung tâm hành chính này gồm nhiều toà nhà do Công ty của Nhật Bản thiết kế bằng tiền bán mặt bằng cũ trong tp. Vũng tàu. Các nhân viên ở đây gọi là nhà trẻ vì đến cơm ăn cũng độc quyền phân phối và việc đi lại hầu hết là đưa rước. Một khía cạnh nữa là thiết kế cực kì lãng phí, một phòng có 5 người mà diện tích thì cả trăm m2
 2. Thưa bác Thiên Sứ!Cháu có dịp nghe Bộ trưởng XD nói về bất động sản. Nhưng chính BT cũng không định nghĩa nổi BDS là gì nên sẽ không có phương án nào là giải cứu khả thi cả. Cháu không có ý chê bai kiến thức nhưng cháu nghĩ muốn giải quyết được vấn đề gì, trước tiên phải định nghĩa được vấn đề đó ạ
 3. Hic! Vợ con đã không muốn giữ nữa Vì kết quả siêu âm 2 túi thai. 1 có yolksac chưa phôi, 1 túi nhỏ hơn không yolksac và phôi. Sợ rất nhiều thứ, con cũng không biết làm sao. Con mong mọi sự an lành :(
 4. Trước tiên cháu xin chào bác haithienha và các bạn! Hôm 19/12 vợ cháu nóng lòng đi khám và siêu âm thì thấy 2 túi thai và chưa có phôi, nhịp tim, ra huyết và mệt mỏi. Bác sỹ nói căng quá vì vết mổ mới 5 tháng mà đã dấu hiệu sinh đôi, phôi thai phát triển không tốt, nếu tuần sau không có tim thai, bác sĩ không theo dõi nữa. Cháu buồn quá chừng! Thôi cháu kính chào bác cùng các bạn! Chúc mọi người giáng sinh an lành.
 5. Cảm ơn anh tomchit chia sẻ với vợ chồng em!Sáng nay vợ em có đi xin xăm Quan Thánh ( xin lỗi vì vợ em người Hoa, và e thì cũng tin lắm vì khi em rối trí chuyện gì, khi xin xăm thì Ông cho lời khuyên rất bổ ích ) Số là xăm này là 84. Một sự trùng hợp lạ kì, xin lỗi vì em nói chuyện này nhưng nó lạ kì ở chỗ ngày xưa má vợ em mang bầu vợ e nhưng vì chưa hôn thú nên cũng xin Ông và được xăm này. Xăm chữ hán việt Cá trung sự tế cánh phân nhiên Đương cục tu tri nhất trước tiên Trường thiệt phụ nhân hưu khốc thính Lực hành lễ nghĩa yếu tâm kiên Khởi đầu công việc rối liên miên Vào học chữ ghi nhất trước tiên Nữ nhân nhiều chuyện đừng nghe lấy lễ nghĩa chặc lòng giữ mối viền Tích : Tu Cổ hại Phạm Truy Thánh ý : Tụng nên giải , chớ tin sàm , tài hoản cầu , danh đừng tham , người đi về , hôn xét kỷ , chẵng dại sai . Tô đông pha giải : Vạn việc duy lý , nên hiểu biết trước , đừng nghe lời người , gấp thành đa biến . theo lý mà làm , tự miễn họa tai , giữ chặc tấm lòng , việc không lui bước . Quả là lời xăm càng củng cố thêm quyết tâm của 2 vợ chồng em, dù cho gì xảy ra đi chăng nữa. một lần nữa cảm ơn anh tomchit và mọi người rất nhiều!!!
 6. Kính bác haithienha cùng các anh chị quan tâm! Cháu thật không biết suy tính thế nào nữa. Hôm 11/12 vợ cháu đi khám, bác sĩ tưởng bỏ nên cho siêu âm ( đáng lý không siêu âm vì thai quá nhỏ ) thấy có túi thai nhưng chưa có tim thai nên chưa biết chính xác tuổi thai. Bác sĩ nói có thể đẻ được nhưng phải theo dõi thường xuyên có nhiều biến chứng như nhau tiền đạo, bong nhau thai hay dính tử cung, em bé chắc chắn là sinh sớm khoảng từ 32-35 tuần. Bên vợ con thì để tùy vợ chồng quyết định, bên nội và nhất là mẹ con thì nói bỏ ( con đã tranh cãi kịch liệt vấn đề này vớ mẹ ) vì nói sức khỏe vợ con vốn không có, đẻ đứa đầu mới tuần 19 đã gò muốn ra sớm, phải dưỡng và dùng thuốc suốt từ tuần 19 đến sanh. Hiện giờ sức khỏe vợ con cũng yếu, bé đầu cũng có vấn đề về hô hấp. Lên cơ quan con có trình bày với lãnh đạo ( 2 vợ chồng con làm chung cơ quan ) lãnh đạo nói không giải quyết cho nghỉ liên tiếp như thế, ảnh hưởng công việc, nếu muốn thì xin nghỉ luôn . Các chị bên hành chính nói nên giữ ( người mà ghét con nhất hay dè bỉu ganh tị thì lại nói câu hay nhất ) nghỉ luôn đi, 5 năm sau đi làm lại. Trời đầu con rối tung, Cơ quan này vợ con làm từ khi ra trường tới giờ, vợ con tính vốn hiền lành chậm chạp đi làm chỗ khác rất khó khăn, nhớ ngày trước lương có 500 ngàn/ tháng rồi bây giờ là 2.500 ngàn /1 tháng mà vẫn cố gắng bám trụ. Hoàn cảnh khó khăn con bung ra ngoài, hi sinh luôn việc thăng tiến, giờ mà vợ con lại nghỉ trong khi kinh doanh bên ngoài bết bát ( năm trước làm được bao nhiêu, năm nay ra gần hết ) thì đúng là gánh nặng vô cùng. Những tưởng chỉ việc đẻ rồi nuôi mà sao bao nhiêu áp lực đè nặng. 2 vợ chồng con chưa muốn bỏ con mà ngoại cảnh tác động tiêu cực như thế chúng con chẳng biết làm sao. Nhưng con thấy chị gái con trước đó chỉ vì biên chế mà phải bỏ đứa sau, rốt cuộc chẳng được biên chế mà cũng mất cả con. ấy cũng là do mẹ con tác động và hoàn cảnh kinh tế thì cũng bi đát hơn con rất nhiều. Con thấy nhãn tiền là như vậy nhưng bé của con còn khổ tâm hơn. Vết mổ sanh mới 5 tháng, 2 bé quá gần nhau ( hôm qua bé bắt mẹ ẵm và đẩy xe mà con xót quá, con bế thay và cho bú thay mà cũng không nổi...bà nội thì giận không chăm ) Đêm qua con vừa thức cho bé bú để vợ con nghỉ, nằm suy nghĩ cho vợ, bé đầu và bé đang hình thành mà lòng con rối bời. Bước ngoặt của gia đình bé nhỏ của con chăng, con là người quyết định mà toàn thấy mây mù, từ sáng tới giờ chỉ 1 người nói làm con thấy nhẹ: " mới 4 tháng con đang bú và chưa có kinh mà đã dính bầu, con trời cho. mày đẻ đi, biết đâu sau này nó là thần đồng " Con cũng đang bị rối loạn tâm thần F39 ( gia đạo trong nhà xào xáo như con đã tâm sự với cô Wild ), đã ngưng điều trị công việc kinh doanh cũng vì thế mà không trôi chảy, gia cảnh xuống dốc trầm trọng...Con là đầu tàu mà sức con còn không lo nổi con Mọi người xin cho con lời khuyên, con vẫn muốn giữ bé!
 7. Thưa bác! cháu quyết tâm 100% giữ lại bé. Bé có duyên nên đến với vợ chồng cháu, nếu có nợ thì ở lại, không nợ thì bé ra đi. Cháu sẽ tâm niệm như vậy. Cháu phát nguyện từ giờ tới lúc sanh, cháu làm 1000 việc tốt và ăn chay 4 ngày /1 tháng. Cháu hi vọng điều kì diệu tới với gia đình cháu. Cho dù có đứa bé này tốt hay không tốt cho gia đình, nghèo hay giàu thì cháu cũng sẽ chăm, dạy con cháu nên người. Vì cháu nghĩ nghèo như ba mẹ cháu, ngày xưa đầu tháng phải đi vay hàng xóm từng lon gạo nuôi hai chị em cháu thành người, biết điều hay lẽ phải thì chúng cháu cũng làm được.Cháu sẽ cập nhật thông tin về phát nguyện của cháu được không ạ. hi vọng việc cháu nói ra trên đây sẽ không làm giảm linh ứng, cháu chỉ muốn...: " Đức năng thắng số ".Cháu cảm ơn bác nhiều!
 8. Cháu ngàn lần không muốn thế thưa bác haithienha. Nhưng cháu không phải là người mang thai được, cháu muốn mình làm thay vợ cháu, có gì cháu xin chịu hết khó khăn. Cháu muốn giữ con cháu nên muốn hỏi các bác là vợ cháu với đại tiểu hạn như thế có vượt qua được không.Bác cứu giúp chúng cháu với thưa bác!
 9. Kính mong bác Haithienha giúp cháu. Cháu và vợ cháu vừa sanh con đầu lòng tháng 7/2012.Vừa rồi vợ cháu lại dính bầu thứ 2 được 3 tuần, vợ cháu lúc trước sanh mổ, vết mổ còn mới nên mọi người khuyên bỏ. Cháu thì đau lòng không muốn một chút nào, nhưng giữ thì sợ nguy hiểm tới vợ. Bác ơi! kính bác xem giúp cháu có giữ được con cháu không, vợ cháu mang thai và sanh nở năm sau có nguy hiểm gì không thưa bác. Chúng cháu ngàn lần đội ơn bác! Lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Tr%E1%BA%A7n+Ng%E1%BB%8Dc+H%E1%BA%A3i&date=1984,8,2,2,15&year=2013&gender=m&view=screen&size=2 Lá số của vợ cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Th%C3%B9y+Trang&date=1984,8,26,17,30&year=2013&gender=f&view=screen&size=2 Lá số của con cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Ho%C3%A0ng+L%C3%A2m&date=2012,7,11,13,20&year=2013&gender=m&view=screen&size=2
 10. Bạn lấy lá số từ diễn đàn khác là vi phạm nội quy rồi. bạn nên lấy lá số trên trình tử vi Lạc Việt
 11. Thưa bác Thiên Sứ! con thấy bức tranh trên có mấy điểm sau: Mặt trời đang mọc phía trên đầu ThT Campuchia, cái bắt tay đang được thực hiện, chứ chưa thực hiện. Tay của TT Obama còn tượng 2 con bò trắng chung 1 cái ách, cánh tay không dang ra hết trong khi Tht Campuchia thì đưa thẳng cánh tay. Cho nên con mạn phép nghĩ: Đông á và ASEAN muốn chào đón ngài, nhưng ngài còn vướng bận nên chút ít thôi nhé! Vài lời suy nghĩ còn nông cạn, nếu sai mong bác đánh khẽ ạ!
 12. Tôi cũng bị tương tự, nhưng sau khi bấm f5 thì thấy đã cám ơn rồi!
 13. Kính bác Haithienha! Hôm nay cháu xem một topic trong diễn đàn có bác luận giải, cháu tò mò và lấy lá số tử vi cho con cháu ( bé mới được 5 tháng ) bỗng thấy giật mình về các sao lưu chiếu. Như lần trước bác đã tư vấn cho cháu thì các bộ sao tang môn, kình đà, bạch hổ, thiên hư đều có sao lưu chiếu là không tốt, nhưng tốt xấu tùy đại, tiểu hạn ..v...v . Cháu muốn hỏi bác về vận hạn và ý nghĩa của các sao lưu chiếu này đối với gia đình cháu. Kính mong bác quan tâm chia sẻ, cháu chân thành cảm ơn bác! An sao lưu năm 2012: 1. Lá số của con cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 2. Lá số của cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 3. Lá số của vợ cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 An sao lưu 2024: 1. Lá số của con cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=HL&date=2012,7,11,13,20&year=2024&gender=m&view=screen&size=2 2. Lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Tr%E1%BA%A7n+Ng%E1%BB%8Dc+H%E1%BA%A3i&date=1984,8,2,2,15&year=2024&gender=m&view=screen&size=2 3. Lá số của vợ cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Th%C3%B9y+Trang&date=1984,8,26,17,30&year=2024&gender=f&view=screen&size=2
 14. Trúng số để làm gì anh bạn? mới 24 tuổi đầu, công danh sự nghiệp còn sáng lạng phía trước sao không lo tu thân gây dựng mà phải trông chờ may rủi? Anh có thể kiếm được vài chục tỉ, anh có dám đổi cái vài chục tỉ ấy để lấy 1,5 tỉ không? Anh không có một ngàn nào anh mới có một triệu chứ cho anh một triệu thì anh sẽ chẳng còn một ngàn nào...