• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Rin86

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  968
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

Rin86 last won the day on Tháng 4 13 2011

Rin86 had the most liked content!

Danh tiếng Cộng đồng

235 Excellent

1 Người theo dõi

About Rin86

 • Rank
  Hội viên chính thức
 • Birthday 22/02/1986

Xem hồ sơ gần đây

18.182 lượt xem hồ sơ
 1. Đã lâu Rin86 không ghé thăm diễn đàn mình vì bận nhiều việc quá. Dạo này Rin86 lại đang rẽ sang một hướng khác là nghiên cứu bài Tarot, tuy vậy Rin vẫn ghé thăm facebook của sư phụ Thiên Sứ và trang facebook của các thành viên diễn đàn. Giấc mộng Rin86 muốn nhờ mọi người giải giúp không phải là của Rin mà là của cô giúp việc nhà Rin. Chẳng là hôm đấy đã tối rồi nhưng có việc cần nên Rin vẫn nhờ nhân viên trong nhà chuyển giúp 2 cái giường đôi, 3h sáng hôm đấy cô giúp việc nhà Rin nằm mơ một giấc mơ rất kỳ lạ: Đầu tiên cô ấy mơ thấy mình đi đến một nơi rất đẹp, có cây to sum xuê, có nhiều người xin lộc, có một bà cụ mặc áo the, khăn xếp thêu hoa nói cô ấy đặt một tờ 500 đồng để xin lộc, rồi có một người phụ nữ nói "mình nợ tiền cái Linh (tức là Rin86) lâu rồi, bây giờ sẽ thu xếp để trả", cạnh đấy có 2 người đàn ông, cô ta giới thiệu là chồng. Bà cụ bèn bảo "cô thu xếp trả cái Linh nhanh lên không thỉnh thoảng nó lại hỏi". Sau đó bà cụ chỉ cô giúp việc nhà Rin (cô Chiến) có 2 người đàn ông tầm 50 tuổi đang chống gậy đi, bà cụ nói "họ sang đến bên kia là thành người âm, không còn là người mình nữa đâu", 2 người đi theo 2 con đường khác nhau và thành người âm. Bà cụ dẫn cô Chiến đi theo con đường ở giữa, con đường rất sạch, đi không thấy đất, đi một đoan thì thấy một tòa tháp có vị Phật ngự ở trên, tòa tháp mạ đen, có viết chữ nhưng cô ấy không đọc được, nên cô Chiến hỏi bà cụ "cháu vẫn đọc được chữ nho nhưng sao những chữ này không đọc được?", bà cụ trả lời "chữ này khác chữ bây giờ, cháu không biết đọc đâu", đi một đoạn thì thấy một tòa tháp nữa to hơn và cũng có một vị Phật ngự trên đó, đi đến tòa tháp cuối cùng, to nhất cũng có một vị Phật ngự ở đó thì thấy rất nhiều người đang khấn. Cô Chiến thấy Rin86 đang ngồi khấn sau một ông Cậu, ông Cậu đang khấn hộ Rin86, sau người đó bảo "cái Linh không biết khấn, nó chỉ xin cho nó thôi". Đúng lúc đấy thì cô ấy tỉnh dậy, ngay sáng hôm đó thì có kẻ vào nhà gây sự cãi nhau. Rin không hiểu giấc mơ có điềm gì, mong được mọi người giải giúp. Xin cám ơn rất nhiều ạ.
 2. Tại sao khi vẽ bàn tay người nắm chặt lại, người Ai Cập lại vẽ ngón cái thẳng và dài nhô ra nhỉ?
 3. Sumerian Tablets* (4,000 BC) In 1849, British archeologist, Austin Henry Layard discovered 22,000 clay tablets in the Ancient Sumerian city of Nineveh, in an area now known as Iraq. The tablets contain cuneiform script and are one of the earliest known writing systems, created by the Sumerians 6,000 years ago. Author and Researcher, Zecharia Sitchin spent more than 30 years translating the Sumerian Tablets. In his 1976 book, the 12th planet, Sitchin claims the cuneiform text describe an alien race named the “Anunnaki” who came to the earth from an undiscovered planet in our Solar System, beyond Neptune called Nibiru. The Ancient drawings include Neptune,Uranus and Pluto, amongst other planetary bodies. It is interesting to note that Neptune was not discovered by mainstream science until 1846’. Uranus, initially named George’s star, was not discovered until 1781 and Pluto not until 1930. Sitchin's translation is his translation. Others who have translated the tablets tell a sightly different story. 1983 Washington Post “Front Page” Story - "Mystery Heavenly Body Discovered". Những viên đất sét của người Sumer (4.000 trước Công nguyên) Năm 1849, nhà khảo cổ học người Anh, Henry Layard Austin đã phát hiện 22.000 viên đất sét ở thành phố Sumer cổ đại của Ni-ni-ve, trong một khu vực được gọi là Iraq. Các viên đất sét có chứa nội dung những vở kịch bằng chữ hình nêm và là một trong những hệ thống chữ viết sớm nhất được biết đến, được tạo ra bởi người Sume cách đây 6.000 năm. Tác giả và nhà nghiên cứu, Zecharia Sitchin đã trải qua hơn 30 năm dịch viên đất sét Sumer. Trong cuốn sách của ông năm 1976, hành tinh thứ 12, Sitchin tuyên bố các văn bản chữ hình nêm mô tả một chủng tộc người ngoài hành tinh tên là "Anunnaki" đến trái đất từ ​​một hành tinh chưa được khám phá trong hệ thống năng lượng mặt trời của chúng ta, ngoài Sao Hải Vương được gọi là Nibiru. Các bản vẽ cổ đại bao gồm Hải vương tinh, Thiên vương tinh và Diêm Vương tinh, giữa các cơ quan hành tinh khác. Rất thú vị để lưu ý rằng Neptune đã không được phát hiện bởi các khoa học chính thống cho đến năm 1846 ". Thiên Vương tinh, ban đầu có tên của ngôi sao George, đã không được phát hiện cho đến năm 1781 và Sao Diêm Vương không được biết đến cho đến năm 1930. (Ảnh của hệ thống năng lượng mặt trời được mô tả trong Sumeria cổ: http://thedivulgers....ith-Tablet.jpg) Sitchin của bản dịch là bản dịch của mình. Những người khác đã dịch viên kể một câu chuyện trông dể thương khác nhau. Short Video (Ancient Aliens clip): www.youtube.com/watch?v=qh-98OVC4To 2 giờ giảng của Zecharia Sitchin: www.youtube.com/watch?v=uVidhmB0Fho Cuốn sách bị thất lạc của Enki (viên đất sét của người Sumer) trang đầu tiên: www.youtube.com/watch?v=n-dyYJDiU3s 1983 Trang nhất thời báo Washington "Mystery Heavenly Body Discovered". https://www.facebook...&type=3 Nguồn: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=345882312156307&set=a.180965988647941.44735.167706413307232&type=1
 4. Tục hái thuốc mồng 5 cũng bắt đầu từ giờ Ngọ, đó là giờ có Dương khí tốt nhất trong cả năm, lá cây cỏ thu hái được trong giờ đó có tác dụng chữa bệnh tốt, nhất là các chứng ngoại cảm, các chứng âm hư. Người ta hái bất kỳ loại lá gì có sẵn trong vườn, trong vùng, miễn sao đủ trăm loại, nhiều ít không kể, nhất là lá ích mẫu, lá cối xay, lá vối, ngải cứu, sả, tử tô, kinh giới, lá tre, lá bưởi, cam, chanh, quýt, mít, muỗm, hành, tỏi, gừng, chè, ổi, trầu không, sài đất, sống đời, bồ công anh, sen, vông, lạc tiên, nhọ nồi... đem về ủ rồi phơi khô, để sau đem nấu uống cho rằng uống thế thì lành. Ngày Tết Đoan Ngọ (Mồng 5 tháng 5) Tết Đoan Ngọ là Tết thu hút sự chú ý của khá nhiều người Việt Nam xưa và nay, nó chỉ đứng thứ hai sau Tết Nguyên Đán. Tục này có người cho là từ đời Xuân Thu. Khuất Nguyên (nước Sở), vì can ngăn vua Hoài Vương không được, đã uất ức ôm đá gieo mình xuống sông Mịch La mà tự vẫn. Hôm ấy đúng là mùng 5 tháng 5. Thương tiếc người trung nghĩa, mỗi năm, cứ đến ngày đó, nhân dân Trung Quốc lại làm bánh ngọt, quấn chỉ ngũ sắc bên ngoài (ý làm cho cá sợ, khỏi đớp mất) rồi bơi thuyền ra giữa sông, ném bánh xuống cúng Khuất Nguyên. Ở Việt Nam, ít người biết chuyện Khuất Nguyên, mà chỉ coi mùng 5 tháng 5 là "Tết giết sâu bọ" - vì trong giai đoạn chuyển mùa, chuyển tiết, dịch bệnh dễ phát sinh. Người ta quan niệm, trong ngày này, các loài sâu bọ đều hoảng hốt, trốn chạy vì nhà ai cũng có bữa cỗ "giết sâu bọ" vào sáng sớm, với hoa quả đầu mùa. Đào mịn lông tơ, mận đủ mùi chua ngọt, chuối ta mập mạp, dưa hấu bổ dọc thành những chiếc thuyền rồng sơn son mịn cát lóng lánh như lân tinh, dứa còn nguyên cái mũ miện xanh rờn óng bạc, nhưng cái lòng nó vàng tươi khêu gợi. Và đương nhiên không thể thiếu món rượu nếp. Thành lệ, cứ đến sáng sớm ngày mồng 5, người ta cho trẻ ăn hoa quả, rượu nếp, trứng luộc, kê, bánh đa, mận, muỗm, dưa hấu, uống nước dừa... bôi hồng hoàng vào thóp đầu, vào ngực, vào rốn để giết sâu bọ. Người lớn thì uống rượu hòa ít tam thần đơn hoặc bôi phẩm hồng vào thóp đầu, vào ngực, vào rốn để trừ trùng. Trẻ em giết sâu bọ xong khi còn ngồi trên giường, rồi rửa mặt mũi, chân tay xong bắt đầu nhuộm móng tay móng chân, đeo chỉ ngũ sắc. Em gái đến độ tuổi xâu lỗ tai cũng chọn ngày này mà xâu. Nhiều người mua bùa chỉ đeo cho trẻ con. Bùa kết bằng chỉ ngũ sắc, kết theo hình hoa sen, quả đào, quả ớt... Lại may áo lụa mang đến các cửa chùa, cửa tĩnh in dấu vẽ bùa rồi mặc cho trẻ, có ý trừ ma tà cho khỏi quấy. Giữa trưa hôm ấy thì làm cỗ cúng gia tiên, rồi đi hái lá mồng năm. Tục hái thuốc mồng 5 cũng bắt đầu từ giờ Ngọ, đó là giờ có Dương khí tốt nhất trong cả năm, lá cây cỏ thu hái được trong giờ đó có tác dụng chữa bệnh tốt, nhất là các chứng ngoại cảm, các chứng âm hư. Người ta hái bất kỳ loại lá gì có sẵn trong vườn, trong vùng, miễn sao đủ trăm loại, nhiều ít không kể, nhất là lá ích mẫu, lá cối xay, lá vối, ngải cứu, sả, tử tô, kinh giới, lá tre, lá bưởi, cam, chanh, quýt, mít, muỗm, hành, tỏi, gừng, chè, ổi, trầu không, sài đất, sống đời, bồ công anh, sen, vông, lạc tiên, nhọ nồi... đem về ủ rồi phơi khô, để sau đem nấu uống cho rằng uống thế thì lành. Lại có nhiều người đi lấy lá ngải cứu, năm nào thì kết hình con thú nǎm ấy như năm Tý thì kết con chuột, năm Sửu kết con trâu, năm Dần kết con hổ... treo ở giữa cửa, để trừ ma quỷ và về sau ai có bệnh đau bụng thì dùng làm thuốc sắc uống. Trong những tục lễ của ngày Tết Đoan Ngọ, có lẽ tục người ta chú ý nhất là tục lễ sêu - một tục lệ mang đầy tính nhân văn giữa người với người, con cháu với ông bà, cha mẹ, người bệnh với thày thuốc, học trò với thày giáo. Những chàng trai đã dạm vợ hoặc hỏi vợ nhưng chưa cưới thường đi sêu bố mẹ vợ nhân ngày Tết Đoan Ngọ. Lễ sêu trong dịp này bao giờ cũng có đậu xanh mới hái vào tháng Tư, gạo nếp của vụ chiêm. Ngoài ra tháng Năm cũng là mùa ngỗng và mùa chim ngói, cùng với gạo nếp, đậu xanh, bao giờ cũng có một đôi ngỗng và một, hai chục chim ngói. Kèm thêm là cân đường cát, trái dưa hấu, nghĩa là toàn những sản phẩm trong mùa. Chỉ những chàng rể chưa cưới vợ mới đi lễ sêu, còn những chàng rể đã cưới vợ rồi thì hết lễ sêu, nhưng trong dịp tết Đoan Ngọ, các chàng rể dù nghèo vẫn cố chạy món quà nhỏ để biếu bố, mẹ vợ. Lễ biếu này nhiều, ít tuỳ tâm và không quan trọng bằng lễ sêu. Các ông đồ xưa dạy học thường không lấy học phí. Hàng năm vào dịp mồng 5 tháng 5, các học trò đều có đồ lễ tết thầy. Thúng gạo, đôi ngỗng, phong chè, gói bánh hoặc túi hoa quả, tùy tâm bố mẹ học trò. Những gia đình giàu có thường phong bao một số tiền. Học trò cũ đã làm nên danh vọng cũng không quên thǎm thầy vào dịp này. Các con bệnh được các ông lang chữa khỏi bệnh, mặc dù đã trả tiền thuốc, nhưng cũng không quên ơn cứu mệnh cho mình, nên trong dịp tết Đoan Ngọ (còn gọi là tết hái thuốc) cũng mang quà tết thầy lang. Đồ lễ cũng gồm: đậu xanh, gạo nếp, ngỗng, chim ngói... như đồ lễ học trò tết thầy học. Dẫu qua bao biến đổi về thời cuộc, song tết Đoan Ngọ vẫn tồn tại trong lòng người dân đất Việt như một phong tục đẹp, với ý nghĩa thiêng liêng về đạo lý làm người. link nguồn: http://dulich.chudu24.com/tin-du-lich/van-hoa/chau-a/viet-nam/ngay-tet-doan-ngo-mong-5-thang-5.html
 5. Rin86 nghĩ rằng việc Hitler đã theo học một vị thầy Ấn Độ là đúng. Sự tu tập của Hitler không giống như những gì mà đa số loài người vẫn nghĩ về các nhà tu hành, có tăng ni bình thường thì cũng có ác tăng. Hitler đã cho nhân loại thấy thế nào là địa ngục trần gian.
 6. Rin86 đang định đưa lên diễn đàn thì Thiên Luân đã làm rồi, cám ơn Thiên Luân. Trước đây một người đã từng nhớ lại kiếp trước cũng đưa lên youtube thông điệp tương tự về 3 ngày nhân loại phải sống trong bóng tối nhưng người đó nói rằng sau đó mọi chuyện vẫn bình thường, không có gì ghê gớm xảy ra cả. Link topic đó ở đây: http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/23305-nguoi-nho-duoc-kiep-truoc-matias-stefano-noi-ve-2012/page__p__156247__fromsearch__1#entry156247
 7. Theo mình quẻ Hưu Vô Vong có nghĩa là bên ngoài thì có vẻ trì trệ, lạnh nhạt nhưng thực ra mối quan hệ vẫn ổn, không có chuyện gì lớn xảy ra. Chúc vợ chồng bạn sớm làm lành ^^
 8. Xin kính chào các thầy và anh, chị, em trên diễn đàn năm Nhâm Thìn này Rin86 hỏi xem làm cái gì thì có lợi (về công việc) thì luôn được quẻ Tốc Hỷ, nghĩ là nên làm các việc lên quan đến vẻ đẹp, tinh thần nên Rin86 muốn tham gia các cuộc thi về nghệ thuật, giải trí... nên gieo thêm quẻ Dịch thì giờ Dậu ngày mùng 6 Tết Nhâm Thìn được quẻ Hỏa Địa Tấn => Thủy Sơn Kiển => Hỏa Lôi Phệ Hạp nên luận là Có thành công => sau đó gặp khó khăn => cuối cùng sẽ gặp đau khổ :( Liệu Rin có nên tham gia các hoạt động nghệ thuật nữa không ạ? mong được mọi người giúp đỡ ạ...
 9. Rin86 xem ông này chúc Tết Việt Nam trên tivi, ông ấy không giỏi diễn, điệu bộ cứng nhắc, có lẽ không hợp với chức Đại sứ, làm Đại sứ thì lúc cần phải đóng vai người bạn thân thiện, tốt bụng, diễn thuyết giỏi và biểu cảm, lúc khác phải diễn đúng kịch bản chính quốc giao cho, ứng biến khéo léo. Còn ông này, lời ông ấy thì hay nhưng mặt thì cứng ngắc, nhìn tội tội, nên đẩy ông ấy đến những nơi hiểm hóc để ông ấy lèo lái thì hơn.
 10. sau 2 năm ghé thăm lại topic cũ của mình, Rin nghĩ bức tranh "người đàn ông buồn" còn có một cái tên khác nữa là "người đàn ông hạnh phúc", có tiền mua rượu uống là hạnh phúc rồi. Nghe lời họa sĩ Lê Thiết Cương Rin xóa cái đèn trên tường đi, bây giờ lại muốn vẽ lại nhưng mà đẩy cái đèn lên trên cao 1 tý.
 11. Khổ thân bạn gặp phải người bạn như vậy hix Hồi còn đi học mình có thằng cùng lớp bị nghiện, nhưng nó khôn ở chỗ là mượn xe quay vòng của cả lớp để tráo thành đồ TQ, mãi mới phát hiện ra nhưng mà nào có kết tội được nó đâu haizzzz
 12. @Rubi: nếu người mẹ sinh ngược, bị đau quá, tức mình bóp cổ đứa trẻ vứt đi thì người xuất chúng hay người thường cũng thế thôi. Rin xin dừng ở đây, càng bàn càng sa vào những vấn đề lẻ tẻ.
 13. @Votruoc: không phải RIn muốn tìm mà thực sự là người phương Tây với bề dày triết học của họ đã tìm ra rồi, cổ nhân cách đây hàng chục ngàn năm đã tìm ra rồi nên mới có bức tượng như trên. Để xã hội phát triển lành mạnh thì trước hết phải đảm bảo hạnh phúc của phụ nữ, phụ nữ là cái gốc của mọi vấn đề.
 14. @Rubi: xuất phát điểm của con người xuất chúng đó là từ một cái âm đạo của người phụ nữ, cách mà người mẹ đối xử với người đó sẽ quyết định cách mà người đó đối xử với cuộc đời, cách mà xã hội và những người xung quanh đối xử với người mẹ quyết định sự hạnh phúc của người mẹ, người mẹ hạnh phúc sẽ tác động tích cực đến người xuất chúng đó, ngược lại khi người mẹ chịu bất hạnh, đau khổ thì sẽ dạy con những điều không hay.
 15. Chào Votruoc "đội đàn bà lên đầu" chỉ là một câu nói trào phúng, ý của Rin là ta phải tìm ra đâu là khởi nguồn của sự phát triển lành mạnh, thuận theo tự nhiên. Một khi phụ nữ hạnh phúc thì người đàn ông đứng ở vị trí cuối của quá trình phát triển cũng sẽ hạnh phúc và tác động ngược trở lại phụ nữ.