• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Rin86

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  968
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

Everything posted by Rin86

 1. Đứa con mất tích và những người Nga có trái tim vĩ đại Tác giả: Nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng Tôi không biết hát và thuộc ít lời bài hát, nhưng có một câu trong bài "Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh" làm tôi nhớ mãi, "rằng qua cơn hoạn nạn mới hiểu được lòng nhau". Đêm 1 tháng 8 năm 1993 một tin dữ đến với tôi: con gái tôi bị lạc ở Xôchi, thành phố nghỉ mát nổi tiếng ở phía Nam nước Nga. Khi đó, tôi và vợ tôi đang ở Mátxcơva để hoàn tất nốt luận án cho kịp bảo vệ vào cuối đợt nghỉ đông. Con gái tôi đi nghỉ cùng hai vợ chồng một người quen với sự nhận lời hết sức nhiệt tình và chắc chắn của họ. Cuối cùng họ đã bỏ mặc con gái tôi, và mọi người rất ngạc nhiên khi họ hết sức dửng dưng trước việc con gái tôi gặp nạn và trước những câu chuyện họ dựng lên một cách vô lương tâm để tự biện minh cho họ. Tôi mất hết tinh thần và bỏ mặc mọi việc để sáng ngày 2/8 vợ chồng tôi và anh Võ Đức Tôn, lúc bấy giờ là hiệu phó ĐHTH Hà nội, ra sân bay Vnucôvô để bay xuống Xôchi. Thông cảm với tình cảnh của chúng tôi, trưởng phòng vé sân bay đã thu xếp cho 3 vé trong thời điểm hàng chục người phải đọng lại. Cháu Quỳnh Nga 13 tuổi - con gái nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng trước khi bị mất tích. Tôi thuê nhà nằm ở thành phố Xôchi suốt nửa năm, chạy ngược, chạy xuôi để nghe ngóng tin của cháu. Chỉ sau chục ngày, tóc tôi bạc trắng hoàn toàn, tôi thương con và ân hận. Cháu Nguyễn Quỳnh Nga, con gái tôi là một trong số học sinh xuất sắc của trường phổ thông số 22 Mátxcơva. Và chuyến đi nghỉ miền Nam lần này là phần thưởng cho cháu vì thành tích học tập. Đối với tôi, bây giờ, mọi thứ đều vô nghĩa, kể cả công trình, sự nghiệp và thậm chí bản thân mình. Lúc đó chúng tôi chỉ hy vọng nếu bọn bắt cháu gọi điện tống tiền thì hàng chục gia đình trong cộng đồng đã sẵn sàng góp tiền chuộc cháu. Vào thời điểm này, chúng tôi hoàn toàn trắng tay. Ngoài số tiền học bổng ít ỏi của nhà trường chỉ đủ nuôi cháu nhỏ trong giai đoạn khó khăn nhất của những năm 90, chúng tôi không biết trông cậy, vay mượn vào đâu. Vợ tôi kiệt quệ hoàn toàn, chỉ còn 36 kg, suốt ngày ho rũ rượi, hầu như chỉ nằm một chỗ. Con gái nhỏ chúng tôi vừa hơn một tuổi, thỉnh thoảng phải nhờ bè bạn đến trông hộ. Tôi bỏ mặc tất cả, suốt ngày lang thang khắp bãi biển, các góc phố Xô chi như một kẻ mất hồn. Những người thân quen ở Mátxcơva và các thành phố khác liên tục gọi điện động viên, hỗ trợ thực phẩm, lương thực và thuốc thang giúp cho vợ tôi suốt cả năm ròng. Chúng tôi gọi điện cho giáo sư V. N.Turbin, Thầy hướng dẫn của tôi, thông báo cho Thầy biết về chuyện cháu Quỳnh Nga và nói với Thầy là tôi khó có thể tiếp tục viết luận án trong điều kiện như thế này được nữa. Trước đây mỗi lần đến thăm Thầy, tôi đều mang cả cháu đi theo. Con gái Thầy và con gái tôi chơi với nhau rất thân thiết. Việc viết luận án của tôi, Thầy không đả động đến nữa. Thầy chỉ quan tâm làm sao để chúng tôi tìm được cháu về. Một buổi trưa, Thầy đến thăm chúng tôi. Hình ảnh một người Thầy tuổi tác tìm đến căn phòng con của chúng tôi trong một ngày đông giá suốt đời tôi sẽ không sao quên được. Thầy lặng lẽ đặt lên bàn quyển sổ tiết kiệm và mong muốn trao cho vợ chồng tôi toàn bộ số tiền Thầy dành dụm suốt gần 40 năm giảng dạy để góp phần cho cuộc hành trình đi tìm cháu. Giáo sư V. N.Turbin Tôi vô cùng xúc động, bởi vì tôi biết Thầy rất nghèo. Thầy ở một căn buồng 3 phòng thì hai buồng chật ních những sách là sách. Thầy lên lớp với bộ comple cũ, đôi giày nội vẹt gót và chiếc cặp da còn có dòng chữ mờ mờ "1974- Mátxcơva". Vợ chồng tôi cảm ơn Thầy, xin đặt tay cầm lấy quyển sổ và gửi lại Thầy coi như mình đã nhận. Cái mà tôi nhận được ở Thầy là sự hàm ơn và kính trọng một giáo sư Văn học Nga số một của trường Đại học Tổng Hợp lớn nhất của nước Nga, một người đã đào tạo cho Việt Nam nhiều chuyên gia văn học. Sau khi con gái tôi thất lạc được hơn một tháng thì Thầy mất đột ngột khi đang làm việc. Tôi không kịp về Matxcơva thăm Thầy, lòng mang nặng một nỗi niềm thương tiếc. Tết vừa rồi tôi mang hoa đến nhà riêng đặt trước chân dung của Thầy để bày tỏ sự ngưỡng mộ của một học sinh Việt Nam trước một trái tim và trí tuệ lớn. Tôi kể lại cho vợ và con gái của Thầy là trong buổi gặp mặt của khoa Văn học Nga thế kỷ XIX Trường Tổng Hợp Lômônôxốp, ông chủ nhiệm khoa đã nâng chén rượu để tưởng nhớ tới Thầy sau khi tôi bảo vệ xong luận án phó tiến sĩ. Ông nói rằng, Thầy Turbin đã dành cho tôi, một học sinh Việt Nam tình thương như một người Cha. Trong những ngày vợ chồng tôi ở lại Xôchi tìm cháu, rất nhiều lái xe tắc xi biết chuyện buồn của chúng tôi đã không lấy tiền khi chở vợ chồng tôi đi lại trong thành phố. Ở gần nhà tôi thuê trọ, có một bà già tên là Sura ở cùng với cháu nhỏ trạc tuổi con gái tôi. Bà đưa vợ chồng tôi đến gặp thầy extraxen (thần giao cách cảm) để giúp chúng tôi về liệu pháp tinh thần. Bà là một người sùng đạo, khi biết chúng tôi thờ Phật, bà bảo trời chỉ là một, thờ Phật hay thờ Chúa cũng là thờ một sự thiêng liêng, nghĩa là niềm tin về con người của bà cũng giống chúng tôi. Bà đưa vợ tôi ra nhà thờ để cầu nguyện, xin Chúa lòng lành thương vợ chồng tôi và con gái của tôi. Trong buổi lễ, bà đứng lên bậc nhà thờ kêu gọi mọi người có mặt giúp đỡ "một người phụ nữ gặp phải điều bất hạnh" là vợ tôi. Những bàn tay già và nhân hậu đã đặt vào tay vợ tôi một tập tiền lẻ 9.600 rúp, số tiền lúc bây giờ mua được gần 20 chiếc bánh mì. Than ôi, lúc Chúa Giê-su đi quyên tiền, có những thương gia đã cho người tiền muôn bạc vạn, nhưng có một người đàn bà góa chỉ góp được hai xu. Giê-su tuyên bố rằng "Người đàn bà góa đã trao cho Chúa nhiều tiền nhất, vì bà đã cúng hết toàn bộ tài sản của mình". Và vợ chồng tôi cũng vậy, chúng tôi đã nhận được món tiền vô giá từ những trái tim vàng của những người dân Nga khốn khó. Bên cạnh nhà bà Sura là bà Valia. Bà ở một mình 7 năm nay. Bà làm ở một cửa hàng ăn. Tối tối, khoảng 10 giờ, bà mang cho tôi một túi xách, khi thì bánh, khi thì thức ăn mặn, khi thì hoa quả. Bà biết tôi buồn, luôn bỏ ăn. Bà động viên: "Cháu ạ, phải biết tin và phải sống. Hãy nghĩ đến cái tốt rồi nó sẽ tốt lên, con gái của cháu rồi nhất định sẽ tìm về với cháu". Bà chỉ về nhà khi tôi đã chịu ăn một chút gì đó. Mãi về sau, tôi mới biết rằng, bảy năm trước đây, trong một thời gian ngắn, bà phải chịu ba cái tang: tang mẹ, tang chồng và tang con gái 21 tuổi. Đã có lúc bà định tự tử, nhưng rồi bằng nghị lực phi thường bà đã đứng vững. Và người đàn bà khổ đau tột cùng đó chỉ mong tôi có được nghị lực sống như bà. Đối với chúng tôi năm 1993 là một năm nghiệt ngã. Trở về Mátxcơva, cả tôi và vợ tôi định bỏ làm luận án, mặc dù chỉ còn một chương cuối chưa viết. Phần thì mất tinh thần, héo hon vì không được biết tin con; phần thì nếu làm tiếp thì không đủ tiền gia hạn, chúng tôi định bỏ tất cả, không còn đủ sức theo đuổi nữa. Chúng tôi hoàn toàn không dám đặt vấn đề với nhà trường, nhưng đích thân bà Nađegiơđa Okchiabrxkaia, trưởng Phòng đối ngoại, đã tự tìm đến vợ chồng tôi và thay mặt nhà trường quyết định gia hạn cho cả hai vợ chồng tôi một năm ở và học miễn phí. Nếu đường ngay, mực thẳng, chúng tôi phải nộp cho nhà trường 12 000 đô la, một số tiền khổng lồ mà tôi khó lòng kiếm được. Có một việc rất nhỏ, nhưng chúng tôi rất biết ơn những cán bộ trong trường. Ở khu G của trường Lômônôxốp các phòng có số cuối 39 đều có cửa đâm thẳng ra hành lang. Phòng tôi ở lại chính là phòng ấy, người ta cho rằng về mặt phong thủy rất xấu. Bè bạn khuyên tôi đổi phòng, vì có đổi mới giảm được đen đủi. Vợ tôi rụt rè đặt vấn đề với phòng đối ngoại vì đây là việc người ta vẫn cho là mê tín. Thế nhưng, cả Ban Quản trị kí túc xá và nhà trường lại hết sức quan tâm, cho là một việc hệ trọng và phải thu xếp hết sức vất vả để tôi có được một phòng ưng ý. Sau khi Thầy Turbin mất, ban chủ nhiệm khoa đã cử giáo sư Nhina Kônxtanchinôvna Pêtrôva tiếp tục hướng dẫn luận án của tôi. Ở tuổi bảy mươi, bà vẫn minh mẫn lạ thường. Bà vẫn nhớ tên những người nghiên cứu sinh Việt Nam trước đây bà giúp làm luận án. Bà treo ảnh cháu Quỳnh Nga ngay trước bàn làm việc của bà, thường xuyên gọi điện cho tôi, động viên tôi như một người mẹ. Bà ở một mình trong căn hộ ba buồng thênh thang gần ga Kiép, cứ khẩn khoản mời vợ chồng tôi đưa cháu Thảo Nguyên ba tuổi đến ở cho vui và có điều kiện hướng dẫn cho tôi viết. Ra ngoại ô trong kỳ nghỉ, bà cũng tạo điều kiện cho cả nhà tôi ra nghỉ cùng bà. Tôi không biết hát và thuộc ít lời bài hát, nhưng có một câu trong bài "Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh" làm tôi nhớ mãi, đó là câu "rằng qua cơn hoạn nạn mới hiểu được lòng nhau". Không có những người như bà Sura, Valia, Nađegiơđa, thầy Turbin, bà Kônxtanchinovna và cả bà nhũ mẫu ít học trông coi con tôi là bà Anna Alekxanđrôpna... thì tôi khó lòng mà vượt qua được nỗi đoạn trường để đứng vững đến ngày hôm nay. Người nào đã từng ở Mátxcơva cuối những năm 80 và trong những năm 90 thế kỷ hai mươi khó mà có được ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh đẹp của một công an Nga. Cũng đã có lúc, tôi đã không chịu nổi phiền hà và bất bình trước thói hống hách của nạn kiêu binh một thời này và đã viết những bài đầy phẫn nộ. Tuy vậy hình ảnh của ông Đubiaghin Iuri Pêtơrôvích vẫn là một tâm gương về lòng nhân ái không thể nào lu mờ được của một công an Nga. Trong chuyến bay "con đường đau khổ" từ Xôchi về Mátxcơva, tình cờ cô chiêu đãi viên ấn vào tay tôi tờ tạp chí có tên "Crik" (Tiếng kêu cứu). Tôi giở đọc qua quýt, và cuối cùng dán mắt vào bài viết, về một Đại tá Công an, Giám đốc "Trung tâm tìm kiếm trẻ em thất lạc toàn nước Nga" tên là Đubiaghin. Về sau này tôi mới biết ông là Tiến sĩ triết học, Tiến sĩ luật, Viện sĩ thông tấn Viện thông tin Quốc tế, Viện sĩ Viện hàn lâm khoa học tự nhiên, là tác giả của hàng chục quyển sách và hàng trăm bài báo nổi tiếng. Viện sĩ Dubiaghin. Nhờ một luật sư quen biết, vợ tôi tìm được đến văn phòng của ông. Ngay trong lần đầu tiên, với sự giúp đỡ của ông, buổi phỏng vấn vợ tôi, hình ảnh con gái tôi và lời phát biểu của ông được phát ngay ở đài truyền hình kênh một. Những ngày tiếp theo, ông cho các cộng tác viên đến nhà tôi làm việc, lập hồ sơ và thực hiện photorôbôt để dựng lại hình ảnh người đàn bà đã gặp con gái tôi trên bãi biển Xôchi. Nhưng rất tiếc vợ chồng người quen đưa con gái tôi đi lại kể sai nhiều chi tiết về người đàn bà này, nên khi công bố trên các sách không thể nào đính chính lại được. Ông Đubiaghin đã liên hệ cho phát về hình ảnh con gái tôi khắp các kênh truyền hình của các nước Cộng hòa. Các buổi quay phim, phỏng vấn của chương trình ТЕМА với các cán bộ cao cấp của ngành công an Nga, ông đều tạo điều kiện để chúng tôi được trình bày ý kiến để họ hiểu nhiều hơn về hoàn cảnh những người Việt Nam làm công tác khoa học tại Nga và hiểu nhiều hơn về Việt Nam; về nỗi đau riêng và nguyện vọng của chúng tôi. Gần đây nhất, trên kênh truyền hình NTV, Ban biên tập đã đồng ý cho chúng tôi nói bằng tiếng Việt để hy vọng một nơi xa xăm nào đó, con gái của tôi nghe được lời căn dặn của bố mẹ. Đây là một việc chưa từng có trên một kênh truyền hình tư nhân nổi tiếng nhất ở Nga. Tôi quả thật không biết cảm ơn ông Đubiaghin như thế nào, khi tôi được biết mỗi phút phát trên truyền hình, ngoài các thủ tục cần thiết, phải trả tới 14.600 đôla, trong lúc đó, ông không hề đòi hỏi chúng tôi một đồng xu nào. Ông đã tự viết hai bức thư cho Interpol gửi tới Mỹ và Đức đề nghị các cơ quan chức năng tạo điều kiện tìm kiếm con gái tôi. Hai quyển sách ông viết về con tôi in ở Nga với một tình cảm và niềm hy vọng mãnh liệt đã tiếp sức cho tôi rất nhiều. Quả thật, xung quanh tôi có biết bao nhiêu là người tốt, có bao nhiêu là bè bạn! Họ là những người Nga rất đỗi bình thường, hàng ngày phải lo toan với bát cơm, manh áo; có thể ngày thường họ dửng dưng, lạnh nhạt với tôi, nhưng trong giờ phút cam go của cuộc đời, họ trở thành những người bạn, người đồng cảm rất đỗi chân thành. Nước Nga giờ đây không thiếu những kẻ hãnh tiến, phân biệt chủng tộc, những kẻ đâm thuê chém mướn, những kẻ tài phiệt ngồi trong những chiếc xe sang trọng, xài tiền không cần đếm. Nước Nga mới cũng không thiếu những kẻ mất hết tính người, bàn tay sẵn sàng nhúng vào máu và tội ác. Nhưng bạn hãy tin tôi, đó không phải là đại diện của nước Nga, mà là cặn bã trong nền văn hóa Nga. Giữa thế kỷ XIX, khi nhà thơ Lermôntôv viết "Vĩnh biệt nhé, nước Nga ô uế" thì có nghĩa là ông phỉ nhổ vào nước Nga của những kẻ quan liêu, tàn bạo và dơ bẩn; còn nước Nga đau khổ của nhân dân thì nhà thơ luôn cúi mình trân trọng. Aragông, nhà thơ Pháp vĩ đại đã khẳng định "Tôi đã khổ đau, nên tôi có đủ quyền", thực sự, suốt bao năm trên con đường đau khổ tìm con, tôi có đủ quyền để nhận xét về người Nga và tính các Nga. Thiên nhiên Nga, tính cách Nga chân chính, đó là sự thuần khiết, nhân hậu và cao thượng. Không có cội nguồn tính cách ấy, thì thử hỏi làm sao nước Nga lại có thể sản sinh ra được những Puskin, Lermôntôv, Gôgôl, Turghênhiev, L.Tôlxtôi, Trêkhôv ... và những bậc nhân văn vĩ đại của loài người? Và đó là lý do để giải thích vì sao một nạn nhân của nước Nga như tôi lại có thể yêu mến nước Nga mãnh liệt và sâu sắc đến như vậy! ------------------------------------------- Tội nghiệp quá, liệu họ có tìm được con không nhỉ? ngày 6/12/Kỷ Sửu giờ Dậu quẻ Cảnh Tốc Hỷ => Họ sẽ mau chóng tìm được con. Liệu như vậy có đúng không ạ? Vì có một lần Rin86 hẹn bạn, gieo được quẻ Cảnh Tốc Hỷ nhưng cuối cùng không gặp.
 2. Đã lâu Rin86 không ghé thăm diễn đàn mình vì bận nhiều việc quá. Dạo này Rin86 lại đang rẽ sang một hướng khác là nghiên cứu bài Tarot, tuy vậy Rin vẫn ghé thăm facebook của sư phụ Thiên Sứ và trang facebook của các thành viên diễn đàn. Giấc mộng Rin86 muốn nhờ mọi người giải giúp không phải là của Rin mà là của cô giúp việc nhà Rin. Chẳng là hôm đấy đã tối rồi nhưng có việc cần nên Rin vẫn nhờ nhân viên trong nhà chuyển giúp 2 cái giường đôi, 3h sáng hôm đấy cô giúp việc nhà Rin nằm mơ một giấc mơ rất kỳ lạ: Đầu tiên cô ấy mơ thấy mình đi đến một nơi rất đẹp, có cây to sum xuê, có nhiều người xin lộc, có một bà cụ mặc áo the, khăn xếp thêu hoa nói cô ấy đặt một tờ 500 đồng để xin lộc, rồi có một người phụ nữ nói "mình nợ tiền cái Linh (tức là Rin86) lâu rồi, bây giờ sẽ thu xếp để trả", cạnh đấy có 2 người đàn ông, cô ta giới thiệu là chồng. Bà cụ bèn bảo "cô thu xếp trả cái Linh nhanh lên không thỉnh thoảng nó lại hỏi". Sau đó bà cụ chỉ cô giúp việc nhà Rin (cô Chiến) có 2 người đàn ông tầm 50 tuổi đang chống gậy đi, bà cụ nói "họ sang đến bên kia là thành người âm, không còn là người mình nữa đâu", 2 người đi theo 2 con đường khác nhau và thành người âm. Bà cụ dẫn cô Chiến đi theo con đường ở giữa, con đường rất sạch, đi không thấy đất, đi một đoan thì thấy một tòa tháp có vị Phật ngự ở trên, tòa tháp mạ đen, có viết chữ nhưng cô ấy không đọc được, nên cô Chiến hỏi bà cụ "cháu vẫn đọc được chữ nho nhưng sao những chữ này không đọc được?", bà cụ trả lời "chữ này khác chữ bây giờ, cháu không biết đọc đâu", đi một đoạn thì thấy một tòa tháp nữa to hơn và cũng có một vị Phật ngự trên đó, đi đến tòa tháp cuối cùng, to nhất cũng có một vị Phật ngự ở đó thì thấy rất nhiều người đang khấn. Cô Chiến thấy Rin86 đang ngồi khấn sau một ông Cậu, ông Cậu đang khấn hộ Rin86, sau người đó bảo "cái Linh không biết khấn, nó chỉ xin cho nó thôi". Đúng lúc đấy thì cô ấy tỉnh dậy, ngay sáng hôm đó thì có kẻ vào nhà gây sự cãi nhau. Rin không hiểu giấc mơ có điềm gì, mong được mọi người giải giúp. Xin cám ơn rất nhiều ạ.
 3. Tại sao khi vẽ bàn tay người nắm chặt lại, người Ai Cập lại vẽ ngón cái thẳng và dài nhô ra nhỉ?
 4. Sumerian Tablets* (4,000 BC) In 1849, British archeologist, Austin Henry Layard discovered 22,000 clay tablets in the Ancient Sumerian city of Nineveh, in an area now known as Iraq. The tablets contain cuneiform script and are one of the earliest known writing systems, created by the Sumerians 6,000 years ago. Author and Researcher, Zecharia Sitchin spent more than 30 years translating the Sumerian Tablets. In his 1976 book, the 12th planet, Sitchin claims the cuneiform text describe an alien race named the “Anunnaki” who came to the earth from an undiscovered planet in our Solar System, beyond Neptune called Nibiru. The Ancient drawings include Neptune,Uranus and Pluto, amongst other planetary bodies. It is interesting to note that Neptune was not discovered by mainstream science until 1846’. Uranus, initially named George’s star, was not discovered until 1781 and Pluto not until 1930. Sitchin's translation is his translation. Others who have translated the tablets tell a sightly different story. 1983 Washington Post “Front Page” Story - "Mystery Heavenly Body Discovered". Những viên đất sét của người Sumer (4.000 trước Công nguyên) Năm 1849, nhà khảo cổ học người Anh, Henry Layard Austin đã phát hiện 22.000 viên đất sét ở thành phố Sumer cổ đại của Ni-ni-ve, trong một khu vực được gọi là Iraq. Các viên đất sét có chứa nội dung những vở kịch bằng chữ hình nêm và là một trong những hệ thống chữ viết sớm nhất được biết đến, được tạo ra bởi người Sume cách đây 6.000 năm. Tác giả và nhà nghiên cứu, Zecharia Sitchin đã trải qua hơn 30 năm dịch viên đất sét Sumer. Trong cuốn sách của ông năm 1976, hành tinh thứ 12, Sitchin tuyên bố các văn bản chữ hình nêm mô tả một chủng tộc người ngoài hành tinh tên là "Anunnaki" đến trái đất từ ​​một hành tinh chưa được khám phá trong hệ thống năng lượng mặt trời của chúng ta, ngoài Sao Hải Vương được gọi là Nibiru. Các bản vẽ cổ đại bao gồm Hải vương tinh, Thiên vương tinh và Diêm Vương tinh, giữa các cơ quan hành tinh khác. Rất thú vị để lưu ý rằng Neptune đã không được phát hiện bởi các khoa học chính thống cho đến năm 1846 ". Thiên Vương tinh, ban đầu có tên của ngôi sao George, đã không được phát hiện cho đến năm 1781 và Sao Diêm Vương không được biết đến cho đến năm 1930. (Ảnh của hệ thống năng lượng mặt trời được mô tả trong Sumeria cổ: http://thedivulgers....ith-Tablet.jpg) Sitchin của bản dịch là bản dịch của mình. Những người khác đã dịch viên kể một câu chuyện trông dể thương khác nhau. Short Video (Ancient Aliens clip): www.youtube.com/watch?v=qh-98OVC4To 2 giờ giảng của Zecharia Sitchin: www.youtube.com/watch?v=uVidhmB0Fho Cuốn sách bị thất lạc của Enki (viên đất sét của người Sumer) trang đầu tiên: www.youtube.com/watch?v=n-dyYJDiU3s 1983 Trang nhất thời báo Washington "Mystery Heavenly Body Discovered". https://www.facebook...&type=3 Nguồn: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=345882312156307&set=a.180965988647941.44735.167706413307232&type=1
 5. Tục hái thuốc mồng 5 cũng bắt đầu từ giờ Ngọ, đó là giờ có Dương khí tốt nhất trong cả năm, lá cây cỏ thu hái được trong giờ đó có tác dụng chữa bệnh tốt, nhất là các chứng ngoại cảm, các chứng âm hư. Người ta hái bất kỳ loại lá gì có sẵn trong vườn, trong vùng, miễn sao đủ trăm loại, nhiều ít không kể, nhất là lá ích mẫu, lá cối xay, lá vối, ngải cứu, sả, tử tô, kinh giới, lá tre, lá bưởi, cam, chanh, quýt, mít, muỗm, hành, tỏi, gừng, chè, ổi, trầu không, sài đất, sống đời, bồ công anh, sen, vông, lạc tiên, nhọ nồi... đem về ủ rồi phơi khô, để sau đem nấu uống cho rằng uống thế thì lành. Ngày Tết Đoan Ngọ (Mồng 5 tháng 5) Tết Đoan Ngọ là Tết thu hút sự chú ý của khá nhiều người Việt Nam xưa và nay, nó chỉ đứng thứ hai sau Tết Nguyên Đán. Tục này có người cho là từ đời Xuân Thu. Khuất Nguyên (nước Sở), vì can ngăn vua Hoài Vương không được, đã uất ức ôm đá gieo mình xuống sông Mịch La mà tự vẫn. Hôm ấy đúng là mùng 5 tháng 5. Thương tiếc người trung nghĩa, mỗi năm, cứ đến ngày đó, nhân dân Trung Quốc lại làm bánh ngọt, quấn chỉ ngũ sắc bên ngoài (ý làm cho cá sợ, khỏi đớp mất) rồi bơi thuyền ra giữa sông, ném bánh xuống cúng Khuất Nguyên. Ở Việt Nam, ít người biết chuyện Khuất Nguyên, mà chỉ coi mùng 5 tháng 5 là "Tết giết sâu bọ" - vì trong giai đoạn chuyển mùa, chuyển tiết, dịch bệnh dễ phát sinh. Người ta quan niệm, trong ngày này, các loài sâu bọ đều hoảng hốt, trốn chạy vì nhà ai cũng có bữa cỗ "giết sâu bọ" vào sáng sớm, với hoa quả đầu mùa. Đào mịn lông tơ, mận đủ mùi chua ngọt, chuối ta mập mạp, dưa hấu bổ dọc thành những chiếc thuyền rồng sơn son mịn cát lóng lánh như lân tinh, dứa còn nguyên cái mũ miện xanh rờn óng bạc, nhưng cái lòng nó vàng tươi khêu gợi. Và đương nhiên không thể thiếu món rượu nếp. Thành lệ, cứ đến sáng sớm ngày mồng 5, người ta cho trẻ ăn hoa quả, rượu nếp, trứng luộc, kê, bánh đa, mận, muỗm, dưa hấu, uống nước dừa... bôi hồng hoàng vào thóp đầu, vào ngực, vào rốn để giết sâu bọ. Người lớn thì uống rượu hòa ít tam thần đơn hoặc bôi phẩm hồng vào thóp đầu, vào ngực, vào rốn để trừ trùng. Trẻ em giết sâu bọ xong khi còn ngồi trên giường, rồi rửa mặt mũi, chân tay xong bắt đầu nhuộm móng tay móng chân, đeo chỉ ngũ sắc. Em gái đến độ tuổi xâu lỗ tai cũng chọn ngày này mà xâu. Nhiều người mua bùa chỉ đeo cho trẻ con. Bùa kết bằng chỉ ngũ sắc, kết theo hình hoa sen, quả đào, quả ớt... Lại may áo lụa mang đến các cửa chùa, cửa tĩnh in dấu vẽ bùa rồi mặc cho trẻ, có ý trừ ma tà cho khỏi quấy. Giữa trưa hôm ấy thì làm cỗ cúng gia tiên, rồi đi hái lá mồng năm. Tục hái thuốc mồng 5 cũng bắt đầu từ giờ Ngọ, đó là giờ có Dương khí tốt nhất trong cả năm, lá cây cỏ thu hái được trong giờ đó có tác dụng chữa bệnh tốt, nhất là các chứng ngoại cảm, các chứng âm hư. Người ta hái bất kỳ loại lá gì có sẵn trong vườn, trong vùng, miễn sao đủ trăm loại, nhiều ít không kể, nhất là lá ích mẫu, lá cối xay, lá vối, ngải cứu, sả, tử tô, kinh giới, lá tre, lá bưởi, cam, chanh, quýt, mít, muỗm, hành, tỏi, gừng, chè, ổi, trầu không, sài đất, sống đời, bồ công anh, sen, vông, lạc tiên, nhọ nồi... đem về ủ rồi phơi khô, để sau đem nấu uống cho rằng uống thế thì lành. Lại có nhiều người đi lấy lá ngải cứu, năm nào thì kết hình con thú nǎm ấy như năm Tý thì kết con chuột, năm Sửu kết con trâu, năm Dần kết con hổ... treo ở giữa cửa, để trừ ma quỷ và về sau ai có bệnh đau bụng thì dùng làm thuốc sắc uống. Trong những tục lễ của ngày Tết Đoan Ngọ, có lẽ tục người ta chú ý nhất là tục lễ sêu - một tục lệ mang đầy tính nhân văn giữa người với người, con cháu với ông bà, cha mẹ, người bệnh với thày thuốc, học trò với thày giáo. Những chàng trai đã dạm vợ hoặc hỏi vợ nhưng chưa cưới thường đi sêu bố mẹ vợ nhân ngày Tết Đoan Ngọ. Lễ sêu trong dịp này bao giờ cũng có đậu xanh mới hái vào tháng Tư, gạo nếp của vụ chiêm. Ngoài ra tháng Năm cũng là mùa ngỗng và mùa chim ngói, cùng với gạo nếp, đậu xanh, bao giờ cũng có một đôi ngỗng và một, hai chục chim ngói. Kèm thêm là cân đường cát, trái dưa hấu, nghĩa là toàn những sản phẩm trong mùa. Chỉ những chàng rể chưa cưới vợ mới đi lễ sêu, còn những chàng rể đã cưới vợ rồi thì hết lễ sêu, nhưng trong dịp tết Đoan Ngọ, các chàng rể dù nghèo vẫn cố chạy món quà nhỏ để biếu bố, mẹ vợ. Lễ biếu này nhiều, ít tuỳ tâm và không quan trọng bằng lễ sêu. Các ông đồ xưa dạy học thường không lấy học phí. Hàng năm vào dịp mồng 5 tháng 5, các học trò đều có đồ lễ tết thầy. Thúng gạo, đôi ngỗng, phong chè, gói bánh hoặc túi hoa quả, tùy tâm bố mẹ học trò. Những gia đình giàu có thường phong bao một số tiền. Học trò cũ đã làm nên danh vọng cũng không quên thǎm thầy vào dịp này. Các con bệnh được các ông lang chữa khỏi bệnh, mặc dù đã trả tiền thuốc, nhưng cũng không quên ơn cứu mệnh cho mình, nên trong dịp tết Đoan Ngọ (còn gọi là tết hái thuốc) cũng mang quà tết thầy lang. Đồ lễ cũng gồm: đậu xanh, gạo nếp, ngỗng, chim ngói... như đồ lễ học trò tết thầy học. Dẫu qua bao biến đổi về thời cuộc, song tết Đoan Ngọ vẫn tồn tại trong lòng người dân đất Việt như một phong tục đẹp, với ý nghĩa thiêng liêng về đạo lý làm người. link nguồn: http://dulich.chudu24.com/tin-du-lich/van-hoa/chau-a/viet-nam/ngay-tet-doan-ngo-mong-5-thang-5.html
 6. The Origin of Tao Quan There is a popular belief in Viet Nam that Tao Quan, the Three Kitchen Gods, are present in the kitchen of every home. These gods observe everything that takes place there. At the end of the lunar year, on the twenty-third day of the twelfth month, they depart to make their report to Ngoc Hoang, the Jade Emperor, supreme divinity of the Taoist Heaven. On that day, Tao Quan are offered the best of food and spices and are presented with gifts of money and clothing. The idea of a threesome is unique to this story. More often the kitchen god or genie is described as a single person and may be called Ong Tao, Ong Lo or Ong Vua Bep. Long, long ago, when Earth and Sky met in the Valley of Whispers, in the dense, green forest there lived a woodcutter and his wife. They were very poor and oftentimes the man was unable to earn enough to buy their food. Frustration and worry drove him to drink, and he would come staggering home at night in a vile mood. Since there was only his wife to listen to him in their ramshackle cottage, he poured out all manner of abuse on the poor woman. Because she was his wife, she had to accept it. Sometimes he would try to appease his rage by smashing the furniture; but when he took to beating her she could endure it no longer. One night, she fled the cottage and was never seen there again. For days and weeks, the woman wandered in the forest. She was hungry and her feet were torn and bleeding. Finally, she came to a hunter's cabin. The owner was an honest man, who gave her food and permitted her to rest in his home. She kept house for him then, and after some time they were married. They lived together in great happiness, and it seemed that the woman had forgotten the terrors of her previous marriage. One day, when Tet (Vietnamese New Year) was approaching and the hunter was out in the forest looking for game, a beggar knocked at the door of the cottage and asked for alms. He was clad in rags and his hair was matted and unkempt. The compassionate woman prepared a meal for the man; while he was eating, she suddenly recognized him as her former husband. The beggar was still eating when the woman heard the steps of her returning husband. In her mind's eyes, she saw rapid end of her newfound happiness and became panic-stricken. Quickly she hid the beggar under a haycock . The hunter had been very successful that day and was returning home with some excellent game. As soon as he entered the cottage, he prepared to roast it in the haycock quite unaware of the beggar's presence there. When the beggar found himself ablaze, his first impulse was to cry out; then, fearing that the hunter might kill the woman on discovering him there, he remained silent. As tongues of flame consumed the haycock, the poor woman was torn with grief. She realized of course that her former husband was meeting death for her sake and that she did not want. Hesitating for no longer than a moment, she threw herself into the fire in order to die with him. The hunter cried out in dismay when he saw what his wife had done. He tried to pull her back but was unable to do so. Thinking that some act of his had driven her to such desperation, he too jumped into fire, preferring to die with her rather than to continue to live without her. When the people learned of this touching story, they bowed their heads out of respect for the noble motives that had brought on the deaths of the woman and the two men. They were later acclaimed as Tao Quan, the Three Kitchen Gods. http://www.vietnam-culture.com/articles-7-...f-Tao-Quan.aspx
 7. Rin86 nghĩ rằng việc Hitler đã theo học một vị thầy Ấn Độ là đúng. Sự tu tập của Hitler không giống như những gì mà đa số loài người vẫn nghĩ về các nhà tu hành, có tăng ni bình thường thì cũng có ác tăng. Hitler đã cho nhân loại thấy thế nào là địa ngục trần gian.
 8. Rin86 đang định đưa lên diễn đàn thì Thiên Luân đã làm rồi, cám ơn Thiên Luân. Trước đây một người đã từng nhớ lại kiếp trước cũng đưa lên youtube thông điệp tương tự về 3 ngày nhân loại phải sống trong bóng tối nhưng người đó nói rằng sau đó mọi chuyện vẫn bình thường, không có gì ghê gớm xảy ra cả. Link topic đó ở đây: http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/23305-nguoi-nho-duoc-kiep-truoc-matias-stefano-noi-ve-2012/page__p__156247__fromsearch__1#entry156247
 9. Mời mọi người xem những bức tranh mà Rin86 sáng tác :(
 10. Xin giới thiệu bộ sưu tập búp bê của Rin86, cách đây cũng phải đến 8~10 năm rồi ^^
 11. Theo mình quẻ Hưu Vô Vong có nghĩa là bên ngoài thì có vẻ trì trệ, lạnh nhạt nhưng thực ra mối quan hệ vẫn ổn, không có chuyện gì lớn xảy ra. Chúc vợ chồng bạn sớm làm lành ^^
 12. Xin kính chào các thầy và anh, chị, em trên diễn đàn năm Nhâm Thìn này Rin86 hỏi xem làm cái gì thì có lợi (về công việc) thì luôn được quẻ Tốc Hỷ, nghĩ là nên làm các việc lên quan đến vẻ đẹp, tinh thần nên Rin86 muốn tham gia các cuộc thi về nghệ thuật, giải trí... nên gieo thêm quẻ Dịch thì giờ Dậu ngày mùng 6 Tết Nhâm Thìn được quẻ Hỏa Địa Tấn => Thủy Sơn Kiển => Hỏa Lôi Phệ Hạp nên luận là Có thành công => sau đó gặp khó khăn => cuối cùng sẽ gặp đau khổ :( Liệu Rin có nên tham gia các hoạt động nghệ thuật nữa không ạ? mong được mọi người giúp đỡ ạ...
 13. Rin86 xem ông này chúc Tết Việt Nam trên tivi, ông ấy không giỏi diễn, điệu bộ cứng nhắc, có lẽ không hợp với chức Đại sứ, làm Đại sứ thì lúc cần phải đóng vai người bạn thân thiện, tốt bụng, diễn thuyết giỏi và biểu cảm, lúc khác phải diễn đúng kịch bản chính quốc giao cho, ứng biến khéo léo. Còn ông này, lời ông ấy thì hay nhưng mặt thì cứng ngắc, nhìn tội tội, nên đẩy ông ấy đến những nơi hiểm hóc để ông ấy lèo lái thì hơn.
 14. sau 2 năm ghé thăm lại topic cũ của mình, Rin nghĩ bức tranh "người đàn ông buồn" còn có một cái tên khác nữa là "người đàn ông hạnh phúc", có tiền mua rượu uống là hạnh phúc rồi. Nghe lời họa sĩ Lê Thiết Cương Rin xóa cái đèn trên tường đi, bây giờ lại muốn vẽ lại nhưng mà đẩy cái đèn lên trên cao 1 tý.
 15. Khổ thân bạn gặp phải người bạn như vậy hix Hồi còn đi học mình có thằng cùng lớp bị nghiện, nhưng nó khôn ở chỗ là mượn xe quay vòng của cả lớp để tráo thành đồ TQ, mãi mới phát hiện ra nhưng mà nào có kết tội được nó đâu haizzzz
 16. Người phương Tây có câu nói tưởng chừng như nói đùa: "phụ nữ, trẻ em, con chó rồi đến đàn ông" để nói về thứ tự ưu tiên trong xã hội. Rin86 thấy đây không chỉ là một câu nói đùa thông thường mà còn mang một ý nghĩa sâu sắc nữa. Theo Rin thì hàm ý của câu nói này là phụ nữ là nền tảng của mọi xã hội, xã hội chỉ phát triển lành mạnh khi phụ nữ hạnh phúc, chính vì vậy nên người phương Tây chú trọng bảo vệ phụ nữ bằng luật pháp và giáo dục. Họ nói "đứa con là công trình của người mẹ", người Việt cũng nói "cha sinh không bằng mẹ dưỡng", "dưỡng" ở đây không có nghĩa đơn thuần là nuôi dưỡng bằng vật chất mà còn nuôi dưỡng về tinh thần. Đứa con chỉ phát triển khỏe mạnh, bình thường khi người mẹ được hạnh phúc trong quá trình mang thai và nuôi dạy con. Người mẹ là người đầu tiên và cũng là người nói chuyện với đứa con nhiều nhất trong thời thơ ấu của nó, nếu người mẹ hạnh phúc, đứa trẻ sẽ có một tâm lý ổn định, bình an, còn nếu người mẹ lo âu, bị bạo hành thì dù cố che dấu, cố tỏ ra vui vẻ, tâm lý đứa trẻ cũng sẽ phát triển lệnh lạc, tệ hơn nếu người mẹ phải đi làm kinh tế và dành quá nhiều thời gian ngoài xã hội đứa trẻ có thể sẽ mắc bệnh về tâm thần. Chính vì vậy trong câu nói vui của người Tây, phụ nữ được đặt lên trước trẻ em dù trẻ em yếu đuối và dễ bị tổn thương hơn, còn phụ nữ thì còn trẻ em. Ngoài ra trong câu nói này ta còn thấy sự xuất hiện của con chó, tại sao lại có con chó ở đây, theo Rin thì cái cách đứa trẻ đối xử với con chó sẽ quyết định nó trở thành người như thế nào. Đa số người Tây dạy trẻ yêu thương vật nuôi vì chúng là những người bạn đầu tiên của trẻ, con chó là người bạn mà cũng là một nô lệ ngu trung, là tấm gương phản ánh cách đứa trẻ đối xử với những sinh vật khác, với xã hội. Vì vậy vị trí của con chó trong câu nói này để thể hiện quá trình hình thành nên người đàn ông. Người đàn ông đặt sau cùng là kết quả của một chuỗi phát triển bắt đầu từ người phụ nữ, việc của phụ nữ là sống hạnh phúc. Còn sự phát triển của xã hội Việt Nam sẽ như thế nào? ta có thể đoán ra được điều đó khi nhìn vào khảo sát dưới đây: Phụ nữ Việt Nam kém hạnh phúc hơn đàn ông Trong khi đàn ông hạnh phúc với tiền bạc, thì phụ nữ lại cảm thấy thỏa mãn hơn với bạn bè và những mối quan hệ với con cái, đồng nghiệp và lãnh đạo. "Vì hạnh phúc của phụ nữ không gắn liền với kinh tế, nên nó cũng không chịu ảnh hưởng mạnh bởi các cơn suy thoái kinh tế, và điều đó có thể lý giải vì sao phụ nữ trên khắp thế giới nói chung đang hạnh phúc hơn đàn ông", Bruce Paul, từ công ty Nielsen, cho biết. Phát hiện cho thấy trên toàn cầu, phụ nữ thường hạnh phúc hơn đàn ông, và chỉ ở 3 nước, trong đó có Việt Nam, là đàn ông hạnh phúc hơn phụ nữ. Hai nước còn lại là Brazil, Nam Phi. http://vnexpress.net...08/11/3ba08f13/ Tỷ lệ bạo lực gia đình tại Việt Nam ở mức cao GiadinhNet - Cứ ba phụ nữ có gia đình hoặc đã từng có gia đình thì có một người (34%) cho biết họ đã từng bị chồng mình bạo hành thể xác hoặc tình dục. Nếu xem xét đến cả ba hình thức bạo hành chính trong đời sống vợ chồng – thể xác, tình dục và tinh thần, thì có hơn một nửa (58%) phụ nữ Việt Nam cho biết đã từng là nạn nhân của ít nhất một hình thức bạo lực gia đình kể trên. Các kết quả nghiên cứu cũng cho thấy khả năng phụ nữ bị chồng mình lạm dụng nhiều hơn gấp ba lần so với khả năng họ bị người khác lạm dụng. Tại một số vùng ở Việt Nam, cứ mười phụ nữ thì có bốn người nhận thấy gia đình không phải là nơi an toàn đối với họ. Ví dụ, ở vùng Đông Nam Bộ, 42% phụ nữ cho biết họ đã từng bị chồng mình bạo hành thể xác hoặc tình dục. Tuy nhiên, mặc dù có sự khác biệt giữa các vùng miền, khu vực, nhưng sự khác biệt lớn nhất có thể nhận thấy là giữa các dân tộc, trong đó tỷ lệ phụ nữ cho biết họ đang hoặc đã từng là nạn nhân của bạo lực gia đình dao động từ 8% (người H’Mong) đến 36% (người Kinh). “Mặc dù bạo lực gia đình là một hiện tượng rất phổ biến nhưng vấn đề này vẫn bị giấu diếm nhiều,” Bà Henrica A.F.M. Jansen, Trưởng nhóm nghiên cứu phát biểu. “Bên cạnh sự kỳ thị và sự xấu hổ khiến cho phụ nữ phải giữ im lặng, nhiều phụ nữ còn nghĩ rằng bạo lực trong quan hệ vợ chồng là một điều ‘bình thường’ và người phụ nữ cần bao dung, nhẫn nhịn chịu đựng để gìn giữ sự êm ấm cho gia đình.” Thực tế là cứ hai phụ nữ tham gia nghiên cứu thì có một người cho biết trước khi tham gia trả lời phỏng vấn phục vụ nghiên cứu này, họ chưa từng nói cho ai biết về việc bị chồng mình bạo hành. Phụ nữ có thai cũng là đối tượng có nguy cơ bị bạo hành. Theo báo cáo nghiên cứu, khoảng 5% phụ nữ từng có thai cho biết họ đã bị đánh đập trong thời gian mang thai. Trong hầu hết các trường hợp này, họ đã bị chính người cha của đứa trẻ mình đang mang trong bụng lạm dụng.Mặc dù bạo lực gia đình xảy ra phổ biến đối với phụ nữ nhưng trẻ em cũng là nạn nhân của bạo lực gia đình. Cứ bốn phụ nữ có con dưới 15 tuổi thì có một người cho biết con của họ đã từng bị chồng họ bạo hành thể xác. Nghiên cứu này đã chỉ ra rằng bạo lực gia đình là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với cuộc sống của trẻ em. Ví dụ, báo cáo nghiên cứu cho biết trẻ em sống trong những gia đình mà mẹ bị cha bạo hành sẽ có nhiều khả năng có các vấn đề về hành vi hơn so với những trẻ em khác. http://giadinh.net.v...m-o-muc-cao.htm Điều này diễn ra như một cái vòng luẩn quẩn và chất lượng dân số càng ngày càng đi xuống, càng ngày càng có những đứa trẻ có hành vi bạo lực, suy nghĩ lệnh lạc. Điều này không thể đổ lỗi cho kinh tế vì rõ ràng có nhiều nước nghèo hơn nhưng phụ nữ vẫn cảm thấy hạnh phúc hơn phụ nữ Việt Nam. Có lẽ phải nhắc nhở những nhà lãnh đạo, văn hóa Việt Nam một điều là thế giới này bắt đầu từ cái âm đạo của người phụ nữ: Rin86 mùng 1 Tết Nhâm Thìn 2012
 17. @Rubi: nếu người mẹ sinh ngược, bị đau quá, tức mình bóp cổ đứa trẻ vứt đi thì người xuất chúng hay người thường cũng thế thôi. Rin xin dừng ở đây, càng bàn càng sa vào những vấn đề lẻ tẻ.
 18. @Votruoc: không phải RIn muốn tìm mà thực sự là người phương Tây với bề dày triết học của họ đã tìm ra rồi, cổ nhân cách đây hàng chục ngàn năm đã tìm ra rồi nên mới có bức tượng như trên. Để xã hội phát triển lành mạnh thì trước hết phải đảm bảo hạnh phúc của phụ nữ, phụ nữ là cái gốc của mọi vấn đề.
 19. @Rubi: xuất phát điểm của con người xuất chúng đó là từ một cái âm đạo của người phụ nữ, cách mà người mẹ đối xử với người đó sẽ quyết định cách mà người đó đối xử với cuộc đời, cách mà xã hội và những người xung quanh đối xử với người mẹ quyết định sự hạnh phúc của người mẹ, người mẹ hạnh phúc sẽ tác động tích cực đến người xuất chúng đó, ngược lại khi người mẹ chịu bất hạnh, đau khổ thì sẽ dạy con những điều không hay.
 20. Chào Votruoc "đội đàn bà lên đầu" chỉ là một câu nói trào phúng, ý của Rin là ta phải tìm ra đâu là khởi nguồn của sự phát triển lành mạnh, thuận theo tự nhiên. Một khi phụ nữ hạnh phúc thì người đàn ông đứng ở vị trí cuối của quá trình phát triển cũng sẽ hạnh phúc và tác động ngược trở lại phụ nữ.
 21. Chào Rubi ở đây Rin86 không quan tâm đến những vấn đề như trí thức, kinh tế quân sự, vì dù phát triển đến đâu mà xã hội chưa "đội được đàn bà lên đầu" thì càng phát triển, xã hội đó càng quái thai, dị dạng.
 22. Người Maya không có khái niệm về ngày tận thế Những sấm truyền về “ngày tận thế” đã bị xoá bỏ từ lâu giờ đây được người ta nói đến ở bất cứ nơi nào. Tuy nhiên, ngay cả các nhà khoa học Mehicô, hậu duệ của những người Maya cũng không có khái niệm gì ề ngày tận thế. Niềm tin về ngày tận thế đang đến gần dựa trên một sự kiện không được kiểm chứng, rằng lịch của một tộc người Trung Mỹ trước thời Christopher Colombus là người Maya chỉ đến ngày 21 tháng 12 năm 2012 là kết thúc. Sau ngày này, một số người “nóng đầu” tuyên bố thế giới sẽ biến thành hư vô. Bộ phim giả tưởng về ngày tận thế 2012. Thế nhưng những nhà nghiên cứu nền văn hoá cổ của Mehicô – con cháu của dân tộc Maya - tại trường Đại học quốc gia Mexico lại hoàn toàn phủ nhận những lời đồn bi quan vô căn cứ này. Đại diện của trường Đại học Carmen Valdes, sau khi phân tích một cách toàn diện các văn bản chữ tượng hình mà nền văn minh cổ để lại đã khẳng định : "Trong những di cảo mà dân tộc Maya để lại, không có lời nào tiên đoán về ngày tận thế vào năm 2012”. Những người Anhđiêng cổ tin rằng một chu kỳ lịch sử kéo dài 5125 và 4 tháng rưỡi. Theo niên lịch của họ chúng ta đang ở kỷ nguyên thứ năm bắt đầu từ năm 3114 trước Công nguyên. Cho nên kỷ nguyên này sẽ kết thúc vào tháng 12 năm sau. Các nhà thiên văn Anhđiêng cổ đã tính toán rằng sự hồi sinh của thế giới sẽ xảy ra trong thời gian nhật chí, nghĩa là mặt trời đi vào khu vực dải Ngân hà.. Điều các nhà khoa học Mehicô được các nhà nghiên cứu văn hoá Trung Mỹ thời Trung cổ là giáo sư Nicolai Grub, trường Đại học Bonn (CHLB Đức) đồng tình. Trong một công trình nghiên cứu về Mêhicô trước Colombus, ông đã chỉ ra rằng, trong các bản ghi chép của người Maya “không có một lời tiên đoán nào về ngày tận thế”. Theo ông, “bất cứ người nào phân tích các di cảo viết chữ tượng hình cũng có thể xác nhận không có một “sấm ký” bằng văn bản nói viết về một thảm hoạ toàn cầu xảy ra trên hành tinh của chúng ta”. Người Maya đã gây dựng được một nền văn minh lớn tồn tại trên ba nghìn năm. Các vị quan tư tế thời đó đã vận dụng toán học và thiên văn học, nghĩ ra được một cách tính lịch hoàn thiện nhất trong lịch sử. Một số nhà nghiên cứu cho rằng về mức dộ chính xác của việc xác định thời gian nó còn vượt cả các cách tính lịch Gregrory được thừa nhận rộng rãi ngày nay. Vào năm 2000, đã có những tin đồn rằng năm đó là ngày tận thế nhưng sự chờ đợi của đông đảo quần chúng đã không xảy ra và cần nghĩ ra một ngày khác. Người ta bèn tìm đến các loại lịch thời cổ đại và phát hiện ra lịch Maya của thổ dân da đỏ châu Mỹ và dường như theo lịch này năm 2012 có một ý nghĩa đặc biệt. Những kẻ tung tin về đề tài ngày tận thế ngày nay đã làm nó lan truyền trong quần chúng rộng rãi hơn cả tin đồn năm 2000. Các phương tiện thông tin đại chúng lợi dụng các tin đồn giật gân để lôi cuốn người đọc, đã vô tình tiếp tay cho bọn họ. Báo chí luôn luôn rộ lên những “phát hiện mới” về chuyển động của các thiên thể đang lao về phía Trái đất cũng như những người ngoài hành tinh bay về phía chúng ta. Theo tính toán của những nhà tiên tri, những kẻ xâm lược đến từ ngoài hệ Mặt trời sẽ xuất hiện hoặc các thiên thể vũ trụ đến Trái đất đều đúng vào tháng 12 năm sau. Từ năm 2009, những nhà sản xuất phim như Roland Emmerich, người Đức đã tung ra hàng loạt bộ phim dưới tên “2012” đánh vào tính hiếu kỳ và nỗi sợ của những người dân bình thường và nhờ vậy họ đã thu được những lợi nhuận khổng lồ từ những đĩa CD của những bộ phim giả tưởng này. Những tin đồn gây xôn xao cả thế giới chắc sẽ còn nhiều nữa, ngay cả nếu năm 2012 chẳng xảy ra một sự kiện gì đáng kể. Tuấn Hà (Theo Newsinfo.ru)http://vietnamnet.vn...ay-tan-the.html
 23. Có lẽ ta nên hiểu lời tiên tri của cụ Vanga theo một cách khác, ví dụ lời tiên tri của cụ là Kursk sẽ chìm trong nước, lúc đó mọi người nghĩ rằng thành phố Kursk sẽ bị lụt nhưng thực tế là tàu ngầm Kursk bị chìm. Ngôn ngữ của các dân tộc Đông Âu rất cổ nên có thể nó còn nhiều tầng lớp nghĩa.
 24. Rin86 cũng tập tọe làm thơ Có mấy vần thơ nghiệp dư tặng bạn bè và người thân Anh nổi tiếng Ừ thì anh nổi tiếng! Tiếng của anh liệu có có miếng không? Đời người có có không không Mênh mông muôn nẻo có em theo cùng :x Bài này tặng 2 bạn trẻ iu nhau, chàng trai trở nên nổi tiếng và bắt đầu có triệu chứng sao xẹt :P Rin đăng trên facebook rồi copy vô đây.
 25. Trước đây Rin86 đã nhờ bác Thiên sứ xem lá số nhưng do không có thời gian nên bác ấy chỉ nói là lá số rất tốt. Tuy vậy Rin86 muốn hỏi các bác các cô chú xem bao giờ Rin86 được lấy chồng, xây nhà và đi học. Rin86 thấy lo lo vì năm nay 23 tuổi rồi mà chẳng có gì.... Rất mong được các bác giúp đỡ: