• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Thiện Nhơn

Hội viên
 • Số nội dung

  27
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

Thiện Nhơn last won the day on Tháng 6 30 2018

Thiện Nhơn had the most liked content!

Danh tiếng Cộng đồng

2 Neutral

About Thiện Nhơn

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Xem hồ sơ gần đây

486 lượt xem hồ sơ
 1. Tôi xin tham gia vào chủ đề này như sau: Không có cái gì gọi là luồng hỏa xà cả. Do cách thức tu tập sai nên mới có hiện tượng 1 luồng khí rất nóng chạy dọc từ xương cụt chúng ta đi lên đỉnh đầu gây hại cho nội tang cũng như trí não mà thôi. Trong thân thể chúng ta có 3 đường kinh mạch chính, 2 mạch Nhâm và Đốc ở trước và sau nối nhau ở 2 huyệt dưới là Trương cường, trên là Bách hội. Trong nội tạng còn 1 đường kinh mạch vô hình thứ 3 nối Trương cường và Bách hội và chính đường kinh mạch vô hình này mới chứa 7 Trung tâm sinh lực hay còn gọi là Luân xa vì chúng là nơi 2 dòng điện sinh học giao nhau và xoay vòng tròn, càng xoay nhanh thì nội tạng liên hệ càng hoạt động tốt. Trung tâm 6 và 7 thì liên hệ với Phủ Kỳ Hằng là não nên khi tập luyện sai tạo ra luồng khí nóng chạy lên thì sức khỏe cũng như đầu óc sẽ có vấn đề ngay. Tại sao như thế ? Vì 2 đường Nhâm và Đốc được nối với 7 Trung tâm trên qua 7 đường mạch ngang từ trước ra sau và dược điều hòa từ 7 trung tâm này. Khi ta tập Duc giới thiền bằng cách tập trung tư tưởng vào một điểm nào đó thì 2 dòng điện sinh học trong người sẽ giao nhau tại đấy ( mà thường thì người ta thường tập trung tại Ấn đường hoặc Bách hội) buộc 2 dòng điện âm dương trong người hoạt động mạnh, và phát nhiệt làm cho đường mạch Đốc nóng lên từ dưới lên trên dần dần ( mà người không hiểu lại gọi là Hỏa xà) vì nó là đường chứa nhiệt gốc của toàn thân phân phát nhiệt ra tất cả các kinh mạch khác. Càng nóng thì cơ thể và đầu óc càng hư hại là thế..... Thế nên muốn tu tập đúng cách thì phải có một vị nắm vững Dục giới thiền hướng dẫn thì mới được. Cách giải quyết của thầy CQ hiệu quả không cao.... TN
 2. Tôi đang bận đánh máy cuốn " TÌM HIỂU TS THÁI ẤT THẦN KINH" ở mục ' tìm hiểu KMDG" trang tuvilyso.net . Khoảng 1 tuần nữa tôi sẽ trả lời bạn rõ ràng cũng ở trang này luôn, xin bạn thông cảm. TN
 3. 1 sanh 2 là một lần sanh 2 sanh 4 là hai lần sanh 4 sanh 8 là ba lần sanh 8 sanh 16 là bốn lần sanh 16 sanh 32 là năm lần sanh 32 sanh 64 là sáu lần sanh 64 sanh ........... .............. Vậy là vô số lần sanh, giống như vi khuẩn vậy, nên mới có câu" sanh, sanh , sanh....chi vi dịch" Đây là câu nói nòng cốt đã biến kinh DIỆT của dân tộc Việt ( Diệt ) thành kinh dịch của Trung quốc. Nếu ! đây là câu nói của Khổng tử thì ông ta dù do không lý giải được kinh Diệt hay cố ý vẫn có tội đồng lõa trong việc cướp tác quyền của dân tộc ta. Việc chứng minh câu "sanh sanh chi vi dịch" là hoàn toàn SAI các bạn có thể xem trong cuốn "KMDGNT" của tôi đã đưa lên trang web này. Sanh sanh sanh sanh...chi vi dịch thì chỉ thành đại dịch...thôi! TN
 4. Xin tôn trọng ý kiến của bạn. TN
 5. Thân chào các bạn quan tâm tới chủ đề này! Cảm ơn anh Thiên sứ đã đưa ra một quan điểm rất khoa học về từ vựng cổ! Theo tôi thì con chim Lạc mà tổ tiên ta gọi thì một dân tộc nào đó thân cận, gần gũi bên cạnh lại gọi là chim Diệt hoặc ngược lai....Thế nên khi tổ tiên ta sáng tao ra học thuyết Âm dương thái cực truyền lan ra các dân tộc xung quanh thì họ gọi là kinh Diệt, nên khi lan ra cả đại khối các dân tộc từ phía nam tràn lên thì các dân tây bắc Trung hoa họ mới gọi chung các dân tộc phía nam là dân Bách Diệt, tức là cả trăm bọn dân dùng chung kinh Diệt mà sau này khi tìm hiểu sâu thấy hay họ mới cướp lấy tác quyền và đổi tên thành kinh Dịch của họ. Còn con chim Lạc hay chim Diệt vốn mộc mạc thì cũng để nâng cấp theo kinh dịch họ đã lấy con chim Phượng hoàng để thay vào. Cũng nhằm mục đích xóa sổ dân bách việt cũng như nền văn minh của nó, dựa theo sự chuyển biến ngữ âm, sách vở của họ đã chuyển từ Bách Diệt thành Bách Việt, nên các sử gia của ta đời sau vì chỉ học chữ Hán mới phiên âm là Việt. Vậy Việt là Diệt, là con chim Diệt mà cũng là con chim Lạc xa xưa. Và vì có hàng trăm giống dân Việt nên để phân biệt dân ta đã tự nhận mình là Lạc Việt. TN
 6. Hiện nay người ta đã tìm được nhiều hình Phật Thích ca khắc trên các núi đá và đặc biệt là một hình do Phú lâu na, một đệ tử của Ngài vẽ trên vải thì Ngài trông giống như một vị tướng, chẳng có 32 tướng tốt gì cả. Hình có 32 tướng tốt thờ trong các chùa là hình Báo thân Phật sau khi thành đạo, như là một loại thân thiền định của các bậc tu từ tứ thiền trở lên. Kinh điển nói Ngài khi mới sanh ra đã có 32 tướng tốt và vv là huyền sử chỉ phù hợp với giai đoạn con người còn kém, chưa nhận thức được thật sử thôi. TN
 7. Tôi xin giúp chung các bạn pp sanh con theo ý muốn như sau: *Chọn giờ giao hợp: Trước và sau thời điểm trứng rụng khoảng 3 ngày hãy giao hợp vào những giờ dương nếu muốn sanh con trai và ngược lại. Cần chú ý là giờ phải tính theo giờ kỳ môn tức là khi bóng nắng ngắn nhất là bắc đầu giờ ngọ rồi theo đó tính tiếp các giờ sau. Giải thích theo nay thì có thể vào giờ dương các tinh trùng mang nhiểm thể y sẽ hoạt động mạnh và nhanh hơn còn giờ âm thì ngược lại...nên xác xuất thụ thai trai hay gái theo ý muốn sẽ rất cao... *Chọn thai quý tử: Muốn cháu bé trai hay gái sẽ mang thai là quý tử thì phải thành lập các bảng số kỳ môn vào những giờ dương hay âm đã định xem các sao khí của giờ đó có tốt không, nếu thấy tốt thì mới giao hợp vì sao khí vũ trụ tốt thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các tinh trùng đã ra ngoài thân và đang chịu tác động của những năng lượng vũ trụ Nhưng phải chú ý là bảng số nam và nữ của thuật số kỳ môn là khác nhau nên phải lập cho chính xác. Đây là 1 pp tận nhân lực nên nếu địa cuộc nơi ở hoặc phước đức duyên nghiệp của gia đình kém thì cũng có thể cho kết quả ngược lại vậy. Một điều cần chú ý nữa là bảng số kỳ môn có 9 cung nên các bạn từ Huế trở vào phải tính cung hướng Nam cho cháu bé , còn các bạn từ Huế trở ra thì phải tính cung Tây nam vì TS kmdg thì lấy vùng Động Đình Hồ làm Tâm. Chúc các bạn thành công như ý. TN
 8. Tôi xin được góp vài lời về vd này như sau: Các bậc tu hành cao cấp còn sống hay đã mất thì có khả năng đưa một phần năng lực của họ vào thân thể chúng ta ở một nơi nào đấy, mà nếu họ đưa vào những trung tâm có tác động tới ý thức thì ta sẽ cảm thấy có một năng lực luôn hướng dẫn, dìu dắc chúng ta tu tập hay làm một viẹc gì đấy thông qua chiêm bao hay cầu nguyện hoặc khi hướng tâm đến họ.vv...Năng lực này gọi là hóa thân của họ, nhưng hóa thân này có thể thay đổi khi đẳng cấp vũ trụ của họ thay đổi lên hoăc xuống tùy công năng tu hành. Đức Phật cũng thế, cũng có hóa thân nhưng Ngài không dùng pp này và cấm các đệ tử cũng vậy vì Ngài cho rằng những kẻ xấu mà có năng lực cao sẽ lợi dụng Phật danh mà truyền giảng sai chân lý giải thoát của Ngài. Thế nên tùy vào mỗi người, nếu xét thấy mục đích tu học của mình phù hợp với bậc thầy nào thì ta cứ quy y mà tu tập ,chẳng nên tranh luận làm gì..... TN
 9. Vì đây là chuyên riêng tư, nên liên lạc trưc tiếp nhau thì tốt hơn. Mail của tôi là:nguyennhon.nhon@gmail.com
 10. Tôi thì chẳng quan tâm đến sách bạn đưa lên dd lắm nhưng thấy bạn than phiền về sức khỏe của bạn quá. Bạn có thể trình bày sơ lược tình trạng bệnh trạng của bạn tới dc mail của tôi xem tôi có thể giúp gì cho bạn được không . Nếu có thể bạn cho tôi giờ ngày tháng năm sinh và nơi sinh để tăng thêm nhân tố xét đoán. TN
 11. Cô này đang muốn thoát ra những ràng buộc hiện tại bằng phương án tái giá nhưng cũng chỉ thêm buộc ràng mà thôi. Nên cầu nguyện và tự giải phóng tâm hồn mình thì mong ước cũng sẽ có thể tự đến. TN
 12. Một thiền sư khác đáp: Thay vì nghe Tiếng vỗ một bàn tay Của Bạch ẩn Hãy vỗ cả hai tay Và đi làm việc! ****** Nhưng theo tôi thì: Hãy tát vào mồm bất cứ kẻ nào hỏi chúng ta câu này để chỉ cho hắn thấy nghe tiếng vỗ của một bàn tay ngay tức khắc! TN
 13. Góp ý cùng anh TS Khi xác định : Tính thấy, tính nghe...tính biết trong Kinh Lăng nghiêm là Thái cực của học thuyết Âm dương ngũ hành thi ta không thể dùng cụm từ " Thể tính của Thái cực " trong các đoạn văn khác được như: * Hãy tìm thể tính của Thái cực và.... *....còn chứng tỏ được sự nhất quán với giáo lý Phật về thể tính của Thái cực và tính thấy... Vì như thế là Thái cực còn có thể tính riêng của nó nữa... Xin cảm ơn anh vì tiểu luận có ích cho cộng đồng... TN
 14. Theo y học cổ truyền Ấn độ thì 70% các bệnh là do các loại vi khuẩn từ miệng đi vào cơ thể mà dầu mè lại có tính năng hút hết chúng vào nó nên nếu ta súc miệng bằng dầu mè rồi nhả đi trước mỗi bửa ăn và trước khi đi ngủ thì sẽ phòng tránh được rất nhiều loại bệnh. Nhưng cái quan trọng là khi nguồn vi khuẩn không còn được tiếp tế nữa thì cơ thể con người với hệ miễn dịch của nó sẽ vùng dậy một cách mạnh mẽ để tiêu trừ các ổ bệnh một cách triệt để nên pp này còn có tác dụng chữa bệnh rất hiệu quả... Chú ý là phải súc cho đến khi nào dầu mè trong miệng trở nên như sữa đục thì vi khuẩn trong miệng mới bị hút hết (khoảng 15 phút trở lên).Sau đó nhả đi và súc lại với nước muối loãng .Dùng bửa xong cũng chỉ nên chải răng với nước muối loãng mà thôi. Vài ngày sau khi áp dụng pp này, do các ổ bệnh trong cơ thể bị hệ miễn dịch tiêu trừ, cơ thể sẽ có một số phản ứng phục hồi tùy loại bệnh đã có như: buồn nôn, ói, chảy nước mũi,tiêu chảy, đau nhức, thương tổn da, sốt, mệt mỏi, khát nước, mất ngủ, bồn chồn vv ...Nhưng sau một thời gian những phản ứng này sẽ hết ...và Bệnh đang rời khỏi cơ thể vậy.... TN
 15. Kính gởi anh TS và các bạn quan tâm đến pp siêu thời tiếp khí trong TS KMDG . Tôi xin trình bày một ví dụ cụ thể sau : *Tiết Thanh minh năm 2009 theo Lịch Kỳ môn cuốn LỊCH VẠN NIÊN DỊCH HỌC PHỔ THÔNG của TQ khởi đầu lúc 00 giờ 05 phút ngày 09 tháng 3 Âm lịch , kết thúc lúc 07 giờ 18 phút ngày 25 tháng 3 Âm lịch nên tổng thời gian là 23473 phút (chú ý là nếu tính theo giờ Động Đình Hồ thì cũng vẫn là 23473 phút vì khởi đầu và kết thúc đều lui lại 1 giờ ) nên mỗi giờ siêu thời tiếp khí sẽ là: 23473 : 180 = 130 phút 24 giây ...Giả sử ngày giờ sanh của bạn X là 07 giờ 00 (giờ VN) ngày 15 tháng 3 Âm lịch thì tổng thời gian từ khởi tiết đến giờ sanh là 9115 phút .Đem 9115 phút chia cho 130 phút 24 giây ở trên ta được 69 giờ còn dư ,vậy bạn X sanh vào giờ thứ 70 của tiết này , tức là giờ Quý Dậu thuộc Trung nguyên của tiết này với số cục là 1 Dương độn. Ta có bảng 6 nghi 3 kỳ là: Mậu 1 Tân 4 Ất 9 Kỷ 2 Nhâm 5 Bính 8 Canh 3 Quy 6 Đinh 7 Rồi tiếp tục lập bảng số và vv... Xin cảm ơn ...TN