• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Bùi Sỹ Nguyên

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  12
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

7 Neutral

About Bùi Sỹ Nguyên

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Tử Linh Hương Trút xanh xao che trời cao vời vợi Kéo gió thấp đưa em về lạc lối Qua ngày dài bằng nắng và mưa Những ảnh hình xa xưa Nhòa lạnh... Ta là ai trong câu chuyện về mình? Đứa mục đồng lang thang đếm cỏ hoang tàn hạ Gã khất hành khát khao đời trên đôi chân rệu rã Hay chỉ là đôi giọt nhỏ bóng đêm Trong cái nhìn mắt em Xa lạ... Em là gì trong câu chuyện về ta? Sợi tầm gai dệt lời nguyền biển cả Hương nồng nàn của một loài hoa chết Hay chỉ vô nghĩa như tiếng người gào thét Trong giấc mơ từng ngày đi qua Mê mệt... Tử Linh Hương Câu chuyện cũ mà người đời thêu dệt. Và con thuyền đã đắm Rơi vào em vào đêm vào vực thẳm Tình là cơn say gục chết giữa môi mềm Ta là con thuyền giữa mùa mưa sắp đắm Em là bão lũ quét qua tim. Ta tìm em tháng năm qua hàng trăm con phố Xe tim lăn đi hết thu này thu nọ Khi lũ người tình ái ân ngộp thở Khi mỗi sớm mai đời lại úp mặt hư không. Ừ thì đắm đi thuyền Hãy chết giữa lòng sông Cho em khóc và nhọc nhằn phất phơ qua tóc Và bờ bãi đưa tang một cánh buồm cô độc Và ta cười một tiếng người rơi mãi vào em. Rơi vào em vào đêm vào vực thẳm Tình bão tố Và con thuyền đã đắm.
 2. Thiên Sứ tiền bối, Về phương án thi công thì thực sự phương án ở gần ao là không khả thi, trong bối cảnh gia đình cháu và địa hình, khí hậu. Trước hết cháu đã nhờ kỹ sư về xây dựng làm dự toán giúp, việc xây ở vị trí này rất tốn kém vượt xa khả năng tài chính của cháu. Thứ hai, hàng năm nước lũ dâng ngập cánh Đồng Chiều và ngập tới 60% diện tích vườn ở nửa phía tây, mùa đông thì gió bắc thổi rất mạnh nên làm nhà hướng này rất lạnh. Thứ ba, do ngôi nhà cũ bị xuống cấp nên cháu không thể trì hoãn xây vào năm nay. Vậy kính mong các tiền bối cho cháu một phương án xây nhà sao cho vẫn xây được ở phía Đông khu vườn mà tránh được các biến cố do Phong Thủy (có thể vị trí không được tốt lắm nhưng cũng không gây hại, hoặc có biện pháp trấn trạch để tránh được họa). Cháu thực sự cảm ơn các tiền bối rất nhiều.
 3. Dạ, vậy là cháu đã hiểu rồi ạ. Về khó khăn khi chọn địa điểm thì để cháu bàn bạc với mọi người trong gia đình xem có phương án thi công nào khả dĩ không. Rất cám ơn tiền bối đã bỏ thời gian tư vấn giúp cho cháu ạ.
 4. Đoản khúc Xuân Bỏ lại mùa đông Cây bàng lệ đỏ Thôi rơi đầu ngõ. Bỏ lại dòng sông Nước run sóng lạnh Đò trưa bến thưa. Bỏ lại phố chiều Lá khô lá hát Một vết chân thừa. Em qua mùa khác Xuân về như chưa... Ngang qua đại lộ Ngang qua đại lộ, Những chuyến xe vội vàng xuôi trăm phố Quét ánh đèn đêm Đưa bóng ta nằm xuống êm đềm. Vàng, xanh, vàng, xanh, đỏ. Ngã tư nào vậy em? Ngang qua đại lộ, Nhớ ước mơ từ thời tuổi nhỏ. Những con đường trong câu chuyện cổ. Có tình yêu, lòng nhân ái viết lời ru. Buồn vui về chung bến mơ Nào đâu một ngã tư? Ngang qua đại lộ, Những tâm hồn chạy theo nhau về đâu. Tít tắp đêm sâu Loài bụi nhỏ nhoi mờ đèn phố. Đời lấp loá trăm màu Ta chân trần bé nhỏ.
 5. Thiên Luân tiền bối! Rất cám ơn tiền bối và Thiên Sứ tiền bối đã giúp đỡ cháu. Như vậy theo PTLV thì năm nay cha cháu (60 tuổi ta) vẫn xây nhà tốt phải không ạ. Có một bất lợi do địa hình gây ra làm cháu khó xây được theo vị trí các tiền bối đang tư vấn (ở sát bờ ao): khu vực gần bờ ao là chân của quả đồi cổ với nền móng rất xấu nên các nhà trong làng mà có địa hình giống nhà cháu họ đều không xây. Hơn nữa chỗ đó đất lại thấp hơn rất nhiều và hàng năm con nước Đoài lên ngập sâu vào trong vườn. Như cháu đã chú thích ở trên, nhà mới nhất thiết phải xây sát vào mé đông khu vườn. Cháu xin hỏi là nếu xây ở phía đông, nằm trong múi tô màu vàng thì có thể xây theo hướng nào và cổng nên mở ở vị trí nào? Nếu không tối ưu được theo phong thủy thì có biện pháp trấn trạch như thể nào để cải thiện tình hình không ạ?
 6. Dạ, cháu xin cảm ơn trước ạ. Dạ, cháu xin cảm ơn trước ạ.
 7. Thêm một bài nữa. Bài thơ bên cửa sổ Đếm những điều ra đi Bằng tháng năm khờ dại Đếm những điều còn lại Bằng mỗi sớm mai hồng. Và rồi em biết không? Cuộc đời bao ngả rẽ. Mỗi khi khô giọt lệ Hãy khóc bằng tâm hồn. Hãy tách đôi vỏ buồn Tìm chồi nhân hy vọng Dưới ánh dương vừa mọc Bàn tay gieo nhẹ nhàng. Nếu ước mơ úa vàng Em hãy tô lại đỏ Nếu con đường nhiều gió Hãy bước đều đôi chân. Nếu em nhớ mùa xuân Khi hạ vừa tắt nắng Hãy giữ hồn tĩnh lặng Rồi cỏ non sẽ về. Một cuộc tình mải mê Chỉ làm tim xơ xác Một kẻ đi phiêu bạc Chỉ xanh thêm đợi chờ. Hãy viết nốt bài thơ Rồi để bên cửa sổ Mặc chiều hôm và gió Cuốn muộn phiền ra đi. Đếm những điều ra đi Bằng tháng năm khờ dại Đếm những điều còn lại Bằng mỗi sớm mai hồng. 2005 Theo thống kê trong số các sáng tác của mình thì đây là bài được nhiều người thích nhất :)
 8. @Thiên Sứ: tiền bối quá khen rồi ạ. Thi ca (và âm nhạc) chỉ là nghề tay trái của cháu, là một chút đam mê giãi bày giữa cuộc sống tha hương mưu cầu hạnh phúc. Cháu không dám nhận là nhà thơ, dù cũng có đăng khá nhiều thơ trên một số báo mạng. @Thiên Đồng, hạt gạo làng: cám ơn vì đã đồng cảm với thơ của mình. Nhân việc xin tư vấn xây lại ngôi nhà ở quê, xin gửi tặng mọi người một bài thơ mình viết về chính mảnh đất quê nghèo và đẹp vô cùng ấy: Cánh đồng Chiều Bọn mình ngồi lại bên cánh đồng Chiều cỏ lau Nắng qua vai nhau tìm những bông vàng dại Em đã lấy chồng, anh vẫn trong mê mải Nhặt từng mùa rơi rụng ghép tên đời. Giận hờn giận hờn em bỏ cuộc chơi Bỏ cánh diều anh vi vút giữa trời Tuổi thơ con đê dốc Đồng cạn khô cười sắc xanh lên khó nhọc Giọt mồ hôi mẹ vai gầy. Và rồi chuyện mình xa khỏi tầm tay Mơ ước qua đây như loài hoa cỏ Rụng xuống đầy tháng năm giông gió Anh đi đến bạc phơ lòng. Cánh chim hiền giờ xây tổ bên sông Đồng vẫn mênh mông cỏ vàng lên hoa cũ. Đáy mắt em giọt bình yên say ngủ Tim anh mộng đã xanh vừa. Bọn mình ngồi lại bên cánh đồng Chiều ngày xưa Từng đám mây thưa gió đưa về xa thẳm Cánh vạc nghiêng chiều đổ xuống đêm chầm chậm Chênh vênh sỏi đá hát chân về... 2007
 9. Thiên Sứ tiền bối! Cháu rất ngưỡng mộ những gì tiền bối đã làm cho Lạc Việt Phong Thủy. Nói thật là nhờ đọc các bài viết của tiền bối trên mạng mà cháu quyết định sẽ xây ngôi nhà nhỏ của mình theo LVPT. Nay được chính tiền bối chỉ dạy, chắc hẳn là một duyên lành rồi. Ngôi nhà cũ trên thổ đất này do cụ nội cháu xây năm 1975. Cụ ông mất năm 1980, sau đó đến năm 1985 cha cháu được ông nội phân công nhiệm vụ đưa gia đình về đó ở để chăm sóc cụ bà. Cháu đã sống tuổi thơ của mình trong căn nhà cũ ấy cho đến năm 1989 thì cả nhà cháu chuyển sang ở một mảnh đất cách ngôi nhà này khoảng 500m về hướng Tây Nam và ở đó cho đến tận bây giờ. Do cháu có ý muốn sau này gia đình đoàn viên về lại ở trên chính mảnh đất của tổ phụ để lại nên quyết định năm nay xây lại ngôi nhà mới trên đất này. Hiên tại nhà cháu có những thành viên như sau: 1. Cha, sinh năm Nhâm Thìn 1952, nghề làm ruộng. Cha là trưởng nam của ông nội. 2. Mẹ, sinh năm Quý Tỵ 1953, nghề làm ruộng. Mẹ và cha hiện đang sống ở quê Gia Viễn, Ninh Bình. 3. Cháu, là trưởng nam, sinh năm Kỷ Mùi 1979, nghề quản trị dự án công nghệ phần mềm, sống độc thân tại Hà nội. 4. Thứ nam, sinh năm Nhâm Tuất 1982, nghề làm dự án công nghệ phần mềm. Sống với vợ (sinh Tân Dậu 1981) và con trai (sinh Kỷ Sửu 2009) tại Hà nội. 5. Thứ nam, sinh năm Canh Ngọ 1990, đang là sinh viên ngành kỹ thuật học tại Hà nội. Ngôi nhà này sẽ do cha mẹ cháu ở là chủ yếu, ngoài ra còn làm nhiệm vụ thờ cúng tổ tiên và quy tụ anh em trong gia trạch mỗi khi có lễ tết. Cháu đã nhờ bạn thiết kế giúp một bản vẽ ngôi nhà, nhân thể cháu đưa lên đây để các tiền bối cho ý kiến. Mặt bằng: Phối cảnh không gian: Phối cảnh bên ngoài nhìn vào:
 10. Chào các bạn hữu trong trang nhà mình. Tình cờ mình tham gia diễn đàn này với mục đích ban đầu là xin tư vấn phong thủy. Không ngờ trong này các tiến bối và bằng hữu nhiều người có tâm hồn thi ca hay quá. Mình có viết trong mấy năm gần đây được một ít thơ, xin được giới thiệu dần với mọi người. Mong nhân được sự cổ vũ và góp ý. Mở đầu là một chùm mấy bài thơ mình viết về mùa Xuân. Lệ Xuân Đêm qua xuân chết xác ngập đầy hồn hoa Tỉnh cơn mơ ta thấy giấc đời chưa hết. Phố nằm mỏi mệt những giọt mưa khóc mùa Sớm mai vẫn sống một nỗi buồn già nua. 2008 Với em Em đừng để hồn mình Đi qua miền nhiều gió Rồi như cây xấu hổ Khép nỗi đau vào lòng. Bầy sẻ sẻ mùa đông Đã tìm nơi trú lạnh Bầy lá khô bất hạnh Cũng tìm hơi đất ngàn. Em đừng tắt nồng nàn Từ trong đôi mắt biếc Để mình ta đơn chiếc Bên nỗi buồn đời em. 2005 Còn tôi đã yêu em Gió đã qua sông, mùa đông vùi ngủ lại Điệu huyền cầm đi bỏ một trời mê mải. Cỏ dưới chân mềm, tình đã khoác áo đêm Còn tôi đã yêu em. 2006 Chỉ tay chân trời Phố hanh hao bụi lầm xứ lạ, ủ ấm bàn tay bằng hơi thở chính mình, chút nắng quái bỗng làm người chột dạ. Tự nắm tóc nhìn mà thấy vẫn còn xanh. Thôi phải về ngày đã mênh mông, mẹ buốt ngực nằm mơ ta kéo áo. Già xóm bên gieo quẻ trầu không phán bảo - đứa con hư đi bạc suốt đời. Mẹ cả tin mua lễ cầu giời - thánh thần không ngoái mặt. Cánh đồng Chiều mùa này không ai gieo hạt, đám trẻ trâu đốt gốc rạ ngồi cười. Khói trắng lên thành mây bay đi mất. Điềm báo tuổi thơ linh ứng - ta vẫn mục đồng trên phố tuổi ba mươi. Ngang qua sân chùa con nghê đá vẫn chơi, nhớ ngày nhỏ thường xoa đầu nó hỏi: Có về nhà ta mẹ cho ăn cơm đỏ, để ta được thay mi ngồi đó - trăm năm sau không biết có ai tìm? Già xóm bên cầm bàn tay đứa bé lặng im. Đường chỉ mờ giống y như chân trời - thật kỳ lạ. Đoán làm sao vận tương lai nghê đá! Đứa bé lớn lên đi ngàn con đường chiều, ướp xuân chồi và thấy thu rụng lá. Hết hạ rồi đông, nhưng cuối cùng chỉ giữ mỗi mùa không. Rủ một thiên thần cùng uống nước sông, giọt nước đục như hồn người đục. Tỉnh giấc mơ đời thiên thần bật khóc - người loay hoay ngồi đếm những mai buồn. Ngày nhỏ có lần cắp áo đi chôn, để được ở trần cho đêm đen vẩy mực. Đến tận bây giờ đám sao thưa vẫn thức, mắt nhìn ta thân lấm vết phong trần. Em lục tìm gì vùng thời gian đã xóa, ký ức nhấp nhô ta trồng đầy cỏ lạ. Chẳng có đất thừa cho một vết chân đâu. Loang loáng những ngày ngập dưới trời ngâu. Căn gác không tên, ngỡ sống bình yên đời ở trọ. Bên mái hắt mưa từng có người ngồi đó, đã giữ giùm ta đôi tiếng thở dài. Trí nhớ suy tàn nên bây giờ chẳng biết là ai... Già xóm bên rồi cũng qua đời. Chiều ba mươi Tết ra đồng tảo mộ, ta chắp tay chợt thấy trời chuyển gió. Quẻ trầu không thất truyền. Em ở lại đi cho cho quẻ ứng thành duyên, cho nỗi đau khánh kiệt, cho nghê đá về nhà mẹ nuôi ăn cơm đỏ. Lũ mục đồng gõ bát bên mâm cỗ. Cho đường chỉ tay chạm đến chân trời. 2010
 11. Thiên Luân tiền bối! Cháu rất mừng vì được tiền bối chỉ giúp. Cháu xin lỗi vì đã bất cẩn copy cả hình của bên lyso.vn sang đây. 1. Về đường ra vào của miếng đất thì tiền bối xem hình dưới, có thể mở cổng ra vào ở bất kỳ chỗ nào trên cạnh phía đông của miếng đất (cạnh 20m) 2. Về vị trí của nhà: ở nửa phía Tây đất vườn khá thấp và nhiều năm nước lên dâng ngập nửa này. Nửa phía Đông thì cao hơn hẳn và nước không bao giờ lên đến nên nhất thiết phải xây nhà sát vào nửa phía Đông. 3. Về hướng: cháu rất mong muốn có thể chọn được một hướng nào quay ra cánh đồng (cháu chỉ nghĩ về mặt mỹ học thôi chứ chưa biết phong thủy đâu ạ). Rất mong tiền bối tiếp tục giúp đỡ cháu. Nếu được mong tiền bối chỉ giúp ngày đẹp có thể động thổ trong mùa Xuân này nữa. Cháu vô cùng cảm tạ.
 12. Các tiền bối kính mến. Cháu chuẩn bị xây một căn nhà vào mùa Xuân năm Tân Mão này. Dựa trên nên đất của cha ông để lại với ngôi nhà cũ quay hướng Tây Bắc. Cháu có mong muốn được xây dựng hoàn toàn theo Lạc Việt Phong Thủy, mong các tiền bối tư vấn giúp hoặc chỉ cho cháu chỗ có thể tìm hiểu. Nhà cháu định xây tọa Dần hướng Thân (240 độ Bắc). Đây là sơ đồ mặt bằng: Và đây là vị trí thổ đất trong địa đồ khu vực: Người đứng tuổi xây nhà là em trai út, năm nay 22 tuổi ta, sinh năm Canh Ngọ 1990 (cung Khảm). Theo Bát Trạch Lạc Việt thì Tây Nam là Sinh Khí. Rất mong các anh/chị/chú/bác tiền bối tư vấn giúp xem việc chọn lựa này theo Lạc Việt Phong Thủy có vấn đề gì không ạ. Cháu chân thành cám ơn. Sỹ Nguyên