• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

tonic

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  49
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by tonic

 1. Chú ơi, dạo này chú thế nào ? Chú ko xài fb nữa à ?

 2. Cháu/em xin nhờ các cao nhân gần xa xem giúp bao giờ lấy được chồng, cuộc sống sau này có được khá giả, hạnh phúc không ạ ? Link ls : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=kem&ldate=3,3,11,12,8&year=0&gender=f&view=screen&size=2
 3. Chào cả nhà. Em xin cám ơn sự tư vấn nhiệt tình của mn, em/cháu đã lấy chồng năm 2014 ạ
 4. Harry bạn nói đúng hết rồi, chỉ là mình ko viêm lỗ chân lông tay mà ở chân thôi. :)
 5. @ toralovely : em không biết gia nhập face của diễn đàn như thế nào ạ ? Face của em là valetina1986@gmail.com (Minh Thu - avar là hình con mèo ). Em làm cả tiếng anh và tiếng nhật ạ. Rất mong có cơ hội được giao lưu cùng mọi người. Tài bạch Thiên tướng của em không biết các cao nhân xem thấy sao chứ hiện tại thì tiền là em không thiếu, nhưng nhiều thì em không có. :) @ harry : bất công thì chắc mình thấy không ít. Lúc nhỏ thấy bạn bè có điều kiện cũng thấy bất công, lớn lên thấy mình không đến nỗi nào mà ế ẩm thì cũng thấy bất công... nhưng dần dà mình cũng học được cách để bằng lòng với cuộc sống vốn đầy ngang trái này nên cũng thấy cs mình không đến nỗi nào harry ạ.
 6. @ toralovely : em không biết gia nhập face của diễn đàn như thế nào ạ ? Face của em là valetina1986@gmail.com (Minh Thu - avar là hình con mèo ). Em làm cả tiếng anh và tiếng nhật ạ. Rất mong có cơ hội được giao lưu cùng mọi người. Tài bạch Thiên tướng của em không biết các cao nhân xem thấy sao chứ hiện tại thì tiền là em không thiếu, nhưng nhiều thì em không có. :) @ harry : bất công thì chắc mình thấy không ít. Lúc nhỏ thấy bạn bè có điều kiện cũng thấy bất công, lớn lên thấy mình không đến nỗi nào mà ế ẩm thì cũng thấy bất công... nhưng dần dà mình cũng học được cách để bằng lòng với cuộc sống vốn đầy ngang trái này nên cũng thấy cs mình không đến nỗi nào harry ạ.
 7. Harry : "Nỗi buồn" lớn à ??? Mình nhiều nỗi buồn, nhưng mà ko nghĩ ra là harry đang đề cập đến nỗi buồn nào ? ^.^ Ngọc Lan : Có thể nói cho mình biết kĩ hơn về người ấy không ? Bạn chỉ giúp mình biết cách cục nào thì nói lên rằng mình càng xởi lời càng có lộc với. Cám ơn bạn nhiều.
 8. Hihi. Cám ơn harry ! Chắc bác Haithienha đi vắng. Đành chờ duyên vậy. :)
 9. Dear harry ! Mình cũng có đôi lời về bản thân. Hi vọng giúp bạn harry có thêm chút chiêm nghiệm để xem tử vi. Mình sinh ra trong một gia đình nghèo, bố mình không đi làm, cả nhà trông vào đồng lương của mẹ là y tá trong một bệnh viện nhỏ. Mình lớn lên trong sự nghèo khổ, thiếu thốn của gia đình và những cuộc cãi vã của cha mẹ. Mình không hợp cha mẹ nhưng cũng chưa bao giờ nổi nóng, khẩu chiến gì cả ( có lẽ do theo đạo Phật nên mình đã kiềm chế bản thân rất nhiều để tránh gây ra khẩu nghiệp ) 3 năm trước mình đã gặp được một người bạn trai giỏi giang, học thức và đẹp trai đúng như bạn nói nhưng rồi đã tan vỡ và người ấy lập gia đình rồi. Sơ lược là như vậy, một lần nữa cám ơn harry. Chúc bạn may mắn.
 10. Cám ơn caibang. Tonic cũng mong thế, chỉ e trời chẳng chiều lòng người thôi. :)
 11. Bác Harry nói đúng mà không đúng. Em cũng có 1 chút tích cóp dành dụm từ bấy lâu vẫn để ngân hàng thôi chứ hiện giờ chưa thấy hơn gì. Để mấy ngân hàng chẳng qua là do em sợ cái vụ ngân hàng đổ bể như hồi ACB thì rủi ro chứ chẳng phải vì có nhiều nhặn gì. :) Bác xem luôn giùm em xem sau này em có được khá giả không hay là nghèo nàn với ạ ? Bác Harry nói đúng mà không đúng. Em cũng có 1 chút tích cóp dành dụm từ bấy lâu vẫn để ngân hàng thôi chứ hiện giờ chưa thấy hơn gì. Để mấy ngân hàng chẳng qua là do em sợ cái vụ ngân hàng đổ bể như hồi ACB thì rủi ro chứ chẳng phải vì có nhiều nhặn gì. :) Bác xem luôn giùm em xem sau này em có được khá giả không hay là nghèo nàn với ạ ?
 12. Tonic xin trả lời caibang như sau : 1- Đúng. Sau tonic có 1 em trai 2- Sai. Tonic đang làm phiên dịch cho 1 văn phòng đại diện tại Hà Nội. Gia đình không ai làm buôn bán hay liên quan tới tài chính. Chúc caibang học hành tinh tấn. Tonic vẫn mong chờ các giải đoán của các cao nhân. Xin chân thành cám ơn
 13. Cám ơn bác Haithienha. Lời bác nói khiến cháu thấy vừa an tâm vừa căng thẳng. Biết bao câu hỏi như nhảy múa trong đầu suốt cả đêm, vừa mừng vừa lo, không biết cơ hội sắp tới sẽ thế nào, liệu mình có nắm giữ được hay không, liệu đấy có phải người đàn ông có học thức không, có tốt bụng không..... Nhưng nếu đây sẽ là cơ hội cuối trước khi cháu chào đón tuổi 31 thì có lẽ cháu sẽ không thể có nhiều lựa chọn nữa rồi. Xin bác Haithienha và các cao nhân bớt chút thời gian xem giúp cháu xem người ấy là người thế nào, hình dung tướng mạo và hoàn cảnh... để cháu có thể dễ dàng nhận biết. Cháu xin chân thành cảm ơn.
 14. LS 1: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Minh+Minh&ldate=3,3,11,12,8&year=0&gender=f&view=screen&size=2 LS2: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Minh+Minh&ldate=3,3,11,11,8&year=0&gender=m&view=screen&size=2 Và ngoại hình của cháu như sau : - Cao 1m54 nặng 48kg, thân hình và mặt mũi hơi tròn trịa, đẫy đà - Da không đen cũng không trắng lắm, vẻ mặt buồn, hay suy nghĩ, hay khóc, đa sầu đa cảm - Lúc dậy thì mặt nhiều mụn, lúc nhỏ hay ốm và giờ cũng hay bị cúm vặt - Trong gia đình luôn bất hòa, không hợp cha mẹ và em, bố rất nóng tính và gia trưởng. -Cháu có 1 em trai, sáng sủa thông minh nhưng lười nhác - Với bạn bè thường hay bị lừa tiền, cho vay khó đòi và vẫn bị nói xấu sau lưng -Mọi việc trong cs phần lớn không thuận và không có kết quả suôn sẻ, đặc biệt lúc nhỏ, mấy năm gần đây có đỡ hơn ( cho tới giờ mà nói ) - Yêu dăm ba bận nhưng rồi chẳng đâu vào đâu và giờ đều chia tay hết cả. - Trong năm nay cháu có giành nhiều tg đi chơi xa, có thay đổi cả cv và bạn trai, đầu tư làm ăn buôn bán và cả đất đai nhưng đều không tốt. Cháu xin kình nhờ bác Haithienha cùng các cao nhân giúp cháu xem đâu là ls của cháu. Cháu xin chân thành cảm ơn.
 15. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã giúp em. Nhưng em xin hỏi chj ntpt ls ngày 12 cung thiên di có Liêm Tham tại Hợi , lại có thiên riêu kiếp sát đẩu quân..., dù có Tuần nhưng chẳng phải như thế vẫn xấu lắm sao ? Tại sao em lại nên ra ngoài ? Ý chị có phải là Lộc tồn tại mệnh nên giáp kình đà và nên đi xa không ạ ? Có ý kiến cho rằng mệnh Lộc tồn nhưng Triệt đóng tại Mệnh nên sát tinh khó xâm phạm được nên vẫn nên ở lại quê hương. Em thực sự là đi ở luẩn quẩn khó phân lắm. Mong các cao nhân giúp cho e thêm.
 16. Em sinh ngày 12/12/86 dương lịch. Và theo anh QT thì ls đúng với em là 12/11/86 âm lịch, vậy có lẽ Trình tử vi Lạc Việt đối lich dương âm nên xem lại ( Vì 12/12/86 sẽ có lấy được ls là ngày 11/11/86 ) Anh Quốc Tuấn chỉ giáo cho em : Liệu em có nên đi xa lập nghiêp ? Xin chân thành cảm ơn.
 17. Lúc nhỏ em không bị thủy nạn hay té xe. Những cái còn lại thì đúng : nói chuyện thường tạo cảm giác xa cách với người khác cho dù bản thân khá đa tình, lưu luyến với người đó ( trong trường hợp đã có bạn trai ). KN thường không đều, bà mẹ cũng có bị sẩy 1 người con. Nhờ bác giải đoán tiếp giùm em. Em xin cảm ơn.
 18. Mong bác Haithienha xem giúp cho cháu. Cháu định đi xa lập nghiệp. Mong bác cho cháu lời khuyên.
 19. Cháu xin gửi lại lá số, mong bác sớm giúp cho cháu. LS 1: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Tạ+Minh+Minh&date=1986,12,12,13,20&year=2011&gender=f&view=screen&size=2 LS2: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Minh+Minh&ldate=3,3,11,12,8&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Cháu là nữ, sinh lúc 13:20 còn ngày thì bố cháu nói là 12/11/86 âm lịch còn bà cháu nói là 11/11/86 âm lịch. Mong các cao nhân giành chút tg xem giúp đâu là ls của cháu.
 20. Nếu ai biết có em bé nào có hoàn cảnh khó khăn , bị bệnh tim bẩm sinh, cần mổ miễn phí, đăng ký với Mr.Quang (phóng viên VOV1).so dt 0906334436. Đây là chương trình mổ từ thiện, mọi người send giùm. Em cảm ơn
 21. Bác ơi, xin chỉ giúp cháu xem có cách nào thoát khỏi tình trạng hiện tai khôg ạ ? cháu có nên cắm hoa hay làm gì không ạ ?

 22. Cháu xin thay mặt mọi người trong diễn đàn ( đặc biệt những người được bác giúp đỡ ) chúc mừng sinh nhật bác ạ. Chúc bác sức khỏe dồi dào, rượu luôn đầy vò, nhưng vẫn không quên việc xem giúp lá số cho các cháu ! Một lần nữa xin cảm ơn bác !