• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

the hung

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  18
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

2 Neutral

About the hung

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Chào chú Thiên sứ và các anh chị. Đọc topic này tôi rất mừng vì từ đây nhiều người khó khăn sẽ được giúp đỡ để hoá giải tạo cuộc sống tốt hơn. Tôi chỉ muốn giúp một người chị có hoàn cảnh khó khăn, nên không biết có thể thay chị ấy đăng ký trên diễn đàn được không?vì chị ấy vừa không biết tới diễn đàn, vừa không có điều kiện online. Chị tốt nghiệp Cử nhân Hành chính - Học Viện Hành chính Quốc gia, nhưng công việc thì luôn luôn bị thay đổi vì nhiều lý do rất ngớ ngẩn, hiện đang thất nghiệp cũng vài tháng rồi, chị sinh năm 1978 nhưng đến giờ tình duyên lận đận chẳng đi đến đâu. Nếu được xin mọi người hãy giúp chị. Tôi xin cám ơn
 2. Dạ không ạ, cháu nghịch nhưng vẫn biết nghịch thế là bị phạt nhưng vẫn làm. Ví dụ: cháu đánh bạn xong quay lại nhìn người lớn và xoè tay ra sẳn để chờ bị phạt. Cháu hiếu động, nghịch ngợm nhưng thông minh, sáng dạ. Không tập trung chơi một loại trò chơi hay đồ vật nào lâu nhưng nhớ rất nhanh.
 3. Chào bác Hatgaolang! Không biết bác còn nhớ em không, đã lâu không vào topic phong thuỷ nên giờ mới biết bác lập được topic tư vấn riêng cho mình. Em xin gửi lời chúc mừng đến bác. Vợ chồng em cũng đã từng được bác tư vấn giúp (nhà củ ở Gò Vấp) sau đó em mua nhà mới ở Quận 12, cũng đã nhờ bác xem giúp. Nay em dọn qua đó cũng đã được gần 8 tháng và em lại vừa mang thai được 4 tháng, hehe...kể như qua đây cũng có nhiều niềm vui nhờ bác. Công việc thì cũng tạm ổn, thằng nhóc đầu được gần 20 tháng, sức khoẻ thì cũng tương đối nhưng nghịch vô biên bác ạ. Nhưng cái em thấy ổn nhất đó là sức khoẻ bản thân em thấy khá hơn nhiều, không khí gia đình cũng nhờ thế mà tốt hơn. Lần nữa em xin cám ơn bác thật nhiều nhé! em chúc bác ngày càng nhiều sức khoẻ, niềm vui, thành công. Hy vọng sẽ có dịp gặp lại bác!!!!
 4. Bé trai: Võ Bảo Khang sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh, lúc 9h55 ngày 23/3/2010 (dương lịch). Khi sinh bé cân nặng 2.6kg. Nay bé được 20 tháng tuổi nặng 15kg, tuy nhiên bé quá hiếu động, nghịch ngợm...tôi và ba bé đã dùng nhiều biện pháp để răn đe: phạt úp mặt vào tường, khoanh tay xin lổi...nhưng bé vẫn không sợ. Tôi thật sự lo lắng không biết phải giáo dục và uốn nắn bé thế nào . Vì vậy xin các cao nhân vào xem giúp cháu lá số, vì thực tâm tôi muốn biết khi lớn lên cháu trở thành người thế nào, tôi phải định hướng ra sao cho bé. Cũng xin thông tin thêm về vợ chồng tôi: Ba: Võ Thanh Thế Hưng-sinh 1977 Mẹ: Nguyễn Thị Phương Linh-sinh 1980 Tôi xin cám ơn rất nhiều. Link lá số:http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=V%C3%B5+B%E1%BA%A3o+Khang&date=2010,3,23,9,55&year=0&gender=m&view=screen&size=2
 5. Thưa bác hatgaolang, Tối qua cháu đi làm về thì con cháu ốm, nên phải đưa đi khám bệnh. Hôm nay, cháu đi làm về thì sẽ tranh thủ đo như bác dặn. Cháu mong bác chờ cháu qua ngày mai ah.
 6. Dạ tối nay cháu sẽ làm như lời bác dặn, nhưng bức tường phía sau nhà cháu là cái bếp rồi thành ra cháu không gạch dọc được thì gạch ngang được không bác?.Còn giờ cháu vẽ tay về cái nhà cháu đang ở để bác xem việc bố trí hiện tại cái nào bất hợp lý. Cháu cám ơn. CL1.pdf
 7. Bác hatgaolang thân mến, Cháu vô cùng biết ơn bác đã ghé qua xem giúp cháu. 1. việc vẽ sơ đồ nhà, cháu sẽ cố gắng vẽ bằng tay rồi scan gửi lên đây có được không a? 2. Đúng là giường ngủ hiện nay đang nằm đúng vị trí của bếp ở tầng dưới, do nhà cháu nhỏ xây được 1 trệt và lửng thôi ah. Chồng cháu ngủ đúng là nằm sát vào trong tường a. 3. Khoản này cũng đúng luôn a, con cháu mấy hôm nay ăn uống khó khăn và bị ói, 4. Tối nay cháu về sẽ đo, nhưng có phải là đo giữa nền nhà bên ngoài và tường nhà không bác? 5. Dạo này công việc của vợ chồng cháu không thuận lợi. Cháu mong bác xem qua giúp cháu, còn nếu khó khăn quá cháu có thể ghé đến TT nhờ các bác xem giúp được không a?
 8. Dạ chồng cháu sinh 10/7/1977. Nhà của vợ chồng cháu hiện tại đang ở hướng Nam lệch sang tây một tí ah. Mongc ác bác xem giúp.
 9. Cháu tên Nguyễn Thị Phương Linh, sinh ngày 24/8/1980. Vừa rồi cháu có lên mục tử vi xin tư vấn về lá số của hai vợ chồng cháu, xem có sống được với nhau hay không, do chúng cháu hay lục đục cãi nhau. Bác Hoctro đã ghé xem qua và trả lời vợ chồng cháu chậm nhất cũng đến năm 2017 là tan vỡ. Thật sự nghe xong cháu rất bối rối và lo lắng, vì dù cãi nhau nhưng chúng cháu vẫn rất yêu thương nhau, đã vậy chúng cháu vừa mới có một bé trai kháu khỉnh sinh 23/3/2010. Vì vậy, cháu mạo muội vào đây, kính mong sư phụ thiên sứ và các cao nhân bõ chút thời gian vào tư vấn về cách bài trí sắp xếp vị trí giường ngủ cho vợ chồng cháu hòa hợp và hạnh phúc hơn, con cái khỏe mạnh ngoan ngoãn. Và thật ra vợ chồng cháu cũng định khoảng tháng 3,4 AL này sẽ sữa nhà, để tiện cho việc tư vấn cháu xin gửi sơ đồ của ngôi nhà của vợ chồng cháu. - cháu cũng xin nói thêm là ở tầng trệt bên hướng đông , sát vị trí bếp cháu có trổ một cửa hông. - bếp nấu hiện tại tọa bắc hướng nam (lệch tây tí xíu)- theo đúng vị trí hướng cửa chính của ngôi nhà. Cháu rất mong các bác tư vấn giúp cháu, cháu rối trí và lo lắng nên sẽ có thiếu sót. Kính nhờ các bác chỉ giáo. Cháu vô cùng biết ơn! CL.pdf
 10. Cháu cám ơn bác Hoctro rat nhieu! bác nói thế cháu càng lo nghĩ vì thật sự cháu chỉ ghê gớm cái miệng nhưng trong thâm tâm mỗi lần cãi nhau, cháu vẫn rất yêu chồng, thương con. Nhưng dù sao, nghe và đọc để hiểu mà cứu vãn gia đình thì cũng tốt hơn là u mê, phải không bác? Một lần nữa cháu cám ơn bác rất nhiều! cháu sẽ sang mục Phong thủy nhờ sư phụ thiên sứ và các anh chị ấy giúp!
 11. Cháu chào các cao nhân trên diễn đàn! Thật sự cháu đã lên diễn đàn để hỏi một lần về tử vi của cháu và chồng. Nhưng có lẽ mọi người quá bận rộn nên chủ đề của cháu không ai ghé qua xem giúp. Nay do bản thân quá mệt mỏi và lo lắng nên cháu kính mong mọi người xem giúp cháu lá số, để phần nào giải tỏa được những lo lắng trong cuộc sống của cháu và gia đình. Cháu tên Nguyễn thị Phương linh-sinh ngày 24/8/1980 lúc 21h (mẹ cháu có lẽ cũng không nhớ chính xác ah). - cháu cao 1m58, người hơi gầy, da trắng xanh, mắt to. - cháu là người nóng tính, lúc nhỏ cháu đã làm những việc không tốt...nhưng khi đã lớn cháu đã và đang cố gắng làm những việc tốt để chuộc lỗi. - cháu là con út, nhà cháu có 6 người con, đáng lẽ sau cháu có một em trai. Cháu lập gia đình 10/2007 và có một bé trai sinh ngày 23/3/2010 lúc 9h55 đây là link lá số của cháu http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguy%E1%BB%85n+th%E1%BB%8B+Ph%C6%B0%C6%A1ng+Linh&date=1980,8,24,21,0&year=2011&gender=f&view=screen&size=2 Chồng cháu tên Võ Thanh thế hưng-sinh ngày 10/7/1977 lúc 17h - Chồng cháu cao khoảng 1m68, mặt mũi dễ nhìn - tính tình hiền lành, ít nói. Học giỏi - Nhà chồng có 4 người con, chồng cháu là con trai út, đáng lẽ sau chồng cháu cũng có một em trai nhưng bệnh mất. đây là lá số của chồng cháu http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Xin các cao nhân xem giúp vợ chồng cháu sống với nhau có hạnh phúc không, vì hai vợ chồng hay lục đục mà cũng do tính nóng nảy của cháu mà ra. Công việc của hai vợ chồng năm nay thế nào? từ khi cháu sinh bé trai tuổi dần đến nay, sức khỏe cháu ngày một kém, nên mọi người nói con cháu không hợp với con nên cháu không khỏe. Cháu cũng muốn biết sau này bé trai này có ngoan ngoãn, học hành thế nào, vì hiện tại tuy mới 11 tháng nhưng bé rất lanh lợi, thông minh , tuy vậy bé rất bướng bỉnh. Chỉ vì mấy chuyện như trên trong gia đình mà cháu cứ mệt mỏi và stress liên tục, có phải do tính tình cháu xấu quá không ah? Cháu mong các cao nhân dành chút thời gian tư vấn cho cháu thông thoáng suy nghĩ. Cháu rất biết ơn!
 12. Bac Hoctro oi, vào xem giúp tôi với!!! huhuhu
 13. Tôi là con út trong gia đình có 6 anh chị em, 5 nữ 1 nam. Đáng lẽ tôi có một em trai nhưng em đã mất, nên tôi trở thành là út. - Tôi lập gia đình năm 2007 và sinh một bé trai ngày 23/3/2010 đây là link lá số của tôi:http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguy%E1%BB%85n+th%E1%BB%8B+Ph%C6%B0%C6%A1ng+Linh&date=1980,8,24,21,0&year=2011&gender=f&view=screen&size=2
 14. Đọc xong mấy dòng của bác Hoctro nhận xét tự nhiên tôi thấy ớn ớn! chẳng hiểu sao thấy ớn ớn nhưng mà vẫn khoái, chỉ tội là không biết cách lấy lá số để nhờ bác học trò xem giúp và cứ thẳng thắn nhận xét để tôi còn biết sửa mình! tôi tên Nguyễn Thị Phương Linh sinh ngày 24/8/1980 lúc 21h, là con út trong gia đình có 6 anh chị em (5 gái 1 trai)-đáng lẽ tôi còn có một em nhưng em tôi đã mất. Bác nào biết cách lấy lá số, xin lấy giúp tôi cho bác Hoctro và các cao nhân xem qua giúp tôi! Chân thành cám ơn mọi người