• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

cattrang

Hội viên
 • Số nội dung

  53
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by cattrang

 1. Thật là vui khi biết tin Quỹ TT hoạt động trở lại. Năm hết Tết đến, gia đình Cattrang xin ủng hộ quỹ 300.000vnd góp chung vào chương trình Quỹ tổ chức cuối năm cho những mảnh đời bất hạnh. Mong cô Wild và Nhakhnah chuyển giúp. Chúc các anh chị em diễn đàn năm mới sức khỏe và nhiều niềm vui.
 2. cảm ơn anh nhiều. Chúc anh năm mới vạn sự an lành.
 3. Chào anh Thiên Đồng, Cách đây gần 2 tháng, em có lăp topic riêng mong diễn đàn xem giúp tình hình công việc, gia đạo của gia đình em trong năm 2012, nhưng chờ hoài không thấy ai luận giúp, nên hôm nay em đưa nội dung này vào chuyên mục luận tuổi của anh nhờ anh xem giúp gia đình em 1 quẻ: Nữ, Tuổi giáp dần (1974) Hỏi vào ngày 22 tháng 2 năm 2012 giờ 11:00 dương lịch Câu hỏi 01: năm nay có xin được việc làm không? vào khoảng thời gian nào? công việc có tiến triển tốt không? Câu hỏi 02: Công việc mới ( vừa xin được việc về làm gần nhà) của ông xã năm nay như thế nào? cần chú ý điều gì? Câu hỏi 03: Tình hình trong gia đạo, con cái (01 gái, 01 trai). Hai con có ngoan, có hiếu với cha mẹ không? tình hình học hành sau này như thế nào? Xin cảm ơn anh
 4. cattrang ủng hộ quỹ tt diễn đàn 500.000vnd qua tk cô wild. Cô kiểm tra giúp cháu nhé
 5. Cháu đã nhận được thần chú cô gửi. Cảm ơn cô rast nhiều vì mọi việc cô giúp gia diình con. Chúc cô vạn sự an lành
 6. Thấy anh đang online trên mục này, anh xem giúp em số này với, hình như không hạp vơi em lắm , nếu được anh tư vấn số khác giúp em để em đổi cho có lợi về công danh, tình cảm. Nữ sinh 27.10.1974 (DL) giờ Dần, số 0905343957, số này em sử dung gần 10 năm rồi Nam sinh 08.09.1971 (Dl) giờ Tý, số 0905040099, số này cũng gần 10 năm rồi. Cảm ơn anh,
 7. Nhờ mọi người xem giúp gia đình cattrang 1 quẻ: Nữ, Tuổi giáp dần (1974) Hỏi vào ngày 23 tháng12 năm 2011 giờ 09:59 dương lịch (giờ diễn đàn). Câu hỏi 01: sang năm có xin được việc làm không? vào khoảng thời gian nào? công việc có tiến triển tốt không? Câu hỏi 02: Công việc mới ( vừa chuyển sang công việc mới) của ông xã năm sau như thế nào? cần chú ý điều gì? Câu hỏi 03: Tình hình trong gia đạo, con cái (01 gái, 01 trai) Xin cảm ơn mọi người
 8. Vậy là trên cả tuyệt vời rồi còn gì, cô giúp cháu với nhé. Cùng với gia đình chị chồng cháu, xin cảm ơn cô nhiều. Cháu trông chờ từng ngày để nhận quà của cô. Nếu không hiểu gì cháu sẽ PM cho cô.
 9. Chào cô Nghe cháu kể chị chồng cháu rất mừng và nói cháu hỏi xin cô 02 tấm; chị còn dặn cháu nhớ hỏi cô cách sử dụng nữa. Vì chúng cháu không ở tp HCM nên không thể thỉnh thêm Chú Chuẩn Đề ở chùa Dược Sư như anh TL nói. Cô vui lòng gửi cho cháu theo địa chỉ sau: Lê Kim Phương 43A Nguyễn Thông, TP Buôn Ma Thuột Tỉnh Dak Lak Tel: 05003952784 Cháu cảm ơn cô, có dip đi TP HCM cháu sẽ ghé thăm cô
 10. Chào cô Wildlavender, Cháu có việc này muốn xin ý kiến tư vấn của cô, mong cô giúp. Nhà ở của chị chồng cháu bị cái vong của người âm nhìn vào (đi xem ở đâu người ta cũng bảo như vậy) nên chị ấy rất lo lắng muốn cháu hỏi cô xem có sử dung được thần chú của cô không? Chị có tâm sự không biết phải vậy hay không mà đi làm thì thôi về đến nhà thì thấy bực bội vô cùng. Cháu cảm ơn cô
 11. Kính chào bác, Vợ chồng cháu mong bác xem giúp từ nay đến cuối năm vợ chồng chồng có thể mua được miếng đất để pát tiển kinh tế trang trại không, và phát triiển công việc theo hướng đi mới này có thuận buồm xuôi gió không? Chồng cháu quá mệt mỏi với công việc hiên nay vì bị chèn ép, không có ô dù che nên sẽ quyết dịnh bỏ chuyển hướng sang làm kinh tế trang trại. Vợ chồng cháu mong bác xem giúp Lá số của chồng cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=ch%E1%BB%93ng&date=1971,9,8,0,30&year=0&gender=m&view=screen&size=2 Vợ chồng cháu cảm on bác
 12. Kính chào bác, Vợ chồng cháu cảm ơn bác nhiều, chúng cháu cũng đã xác định đầu tư vào công việc này thì bước đầu đúng là có bị hao tốn tiền của, vất vả và cũng có thể dẫn tới nợ nần nhưng bác cũng xem cho là sau năm 46t thì mọi việc có thể khác nên vc cháu cũng yên lòng, đỡ hơn là làm mà không được gì. Chúng cháu cũng không trông mong gì hơn là làm những gì mình yêu thích chứ giờ mà cứ theo đuổi chuyện quan trường mà không có sự che đỡ thì cũng chẳng được gì. Thôi thì mình nuôi mình và cũng có thể tạo công ăn việc làm cho một số người thì cũng là hạnh phúc lắm rồi. Vợ chồng cháu kính chúc bác và gia đình sức khỏe
 13. Cảm ơn anh đã gửi lại link mà các anh đã tư vấn giúp. Hôm nay em gửi câu hỏi để mong anh phân tích rõ hơn về tuổi của vợ chồng con cái em tính cả bé thứ 3 đang dự tính chứ không có ý gì khác đâu, mong anh đừng hiểu nhầm Em đã làm theo các chi tiết chỉnh sửa lại phong thủy trong nhà theo anh HGL nhưng vẫn chưa thấy chuyển biến gì cả (không hiểu sao nhà em chuyển lâu thế), chồng em thì hiện tại công vệc gặp nhiều trở ngại. Em đang rất hoang mang. Em đã cố gắng liên hệ với anh HGL nhưng không liên hệ được không biết là email của anh ấy có vấn đề giì không Làm phiền anh tư vấn giúp.
 14. Chào anh Thiên Luân, Gia đình em mong anh bớt chút thời gian tư vấn giúp cho trường hợp của g/đ em: Chồng: 8/9/1971(DL) vỢ:27/10/1974 (DL) Con gái: 25/7/2002 (AL) Con trai: 9/12/2007 (AL) 1. Sinh khắc tuổi vợ chồng, con cái trong gia điình 2. Gia đình em muốn sinh thêm 01 cháu thứ 3 thì năm nào từ năm 2012-2015 là tốt cho vợ choồng em và cả các con. Nếu giữ nguyên như hiện tại thì ntn? Xin chân thành cảm ơn anh
 15. Kính chào bác và các ACE trong diễn đàn, Cháu có đều này rất không yên tâm về lá số của 02 đứa con nhà cháu, qua diễn đàn cháu có lập lá số xem thử và thấy rằng lá số của 02 con nhà cháu đều có mệnh, thân VCD, lần mò qua mạng tìm hiểu xem ntn thì có một số trang web nói số sẽ bị yểu, phải đổi họ, tên mới mong thọ nên cháu rất lo lắng, ăn ngủ không yên nên lên điễn đàn mong bác và các ACE luận giúp. Cháu biết điễn đàn mình không xem số cho người <12t nhưng cháu chắc trường hợp 2 con nhà cháu là ngoại lệ, mong mọi người chiếu có phá lệ 1 lần. trường hợp xấu nhất nếu có thể xảy ra đúng như trên thì mong bác và các ACE chỉ cách "cải số" Link lá số: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=con+g%C3%A1i&ldate=9,7,7,25,11&year=0&gender=f&view=screen&size=2 http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=con+trai&ldate=4,12,12,9,8&year=0&gender=m&view=screen&size=2
 16. Dạ, cháu cảm ơn bác nhiều. Được bác xem cho quả là quá may mắn. Vây là cháu yên tâm lớn rồi không suy nghĩ lung tung nữa. One again, thank you very much.
 17. Cháu cảm ơn bác nhiều. Cháu thấy vẫn chưa yên lòng bác ơi vì cháu cũng nghĩ nó còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác, cháu mong bác phân tích thêm để dù sao cháu cũng có cái gì đó tạo niềm tin không làm điều gì sai mà mình không biết làm ảnh huởng đến con cái. Con cái bây giờ sinh thì ít, lỡ có chuyện gì bậc sinh thành biết mà không cứu giúp được con thì ân hận suốt đời. Mong bác hiểu và thông cảm
 18. Cháu cảm ơn bác nhiều. Cháu thấy vẫn chưa yên lòng bác ơi vì cháu cũng nghĩ nó còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác, cháu mong bác phân tích thêm để dù sao cháu cũng có cái gì đó tạo niềm tin không làm điều gì sai mà mình không biết làm ảnh huởng đến con cái. Con cái bây giờ sinh thì ít, lỡ có chuyện gì bậc sinh thành biết mà không cứu giúp được con thì ân hận suốt đời. Mong bác hiểu và thông cảm
 19. Cảm ơn chị ntpt nhiều, chị nói thế em sợ quá làm sao bây giờ đây chị chỉ cách cụ thể giúp với lá số bố http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Gi%E1%BB%9D%20T%C3%BD%20ng%C3%A0y%208&date=1971,9,8,0,30&year=0&gender=m&view=screen&size=2 lá số mẹ http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=v%E1%BB%A3&date=1974,10,27,3,0&year=0&gender=f&view=print&size=2 Nêu cần thông tin gì thêm, chị cứ hỏi
 20. Kính thưa bác, Cháu mong bác bớt chút thời gian xem giúp cho lá số của chồng cháu; hiện tại công việc của chồng cháu gặp nhiều trở ngại, bế tắc nên chồng cháu đang muốn chuyển công tác về Hà nội sống và làm việc, cháu cũng không biết tính sao nữa vì vậy cháu muốn nhờ bác xem giúp cho chồng cháu liệu trong năm nay chồng cháu có chuyển công tác được không? công việc có tốt không. Bác cho cháu lời khuyên ở hay đi là tốt nhất. Cháu xin dẫn 2 giờ như dưới đây mong bác giải giúp: Giờ tý: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=ch%E1%BB%93ng&date=1971,9,8,23,45&year=0&gender=m&view=print&size=2 Giờ sửu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=ch%E1%BB%93ng&date=1971,9,9,1,0&year=0&gender=m&view=print&size=2 Một số đặc điểm: người cao khoảng 1m72, nước da hơi ngăm đen, là con áp út trong gia đình 6 anh chị em, bố mẹ sống ly thân. việc thứ hai là đến lá số của cháu: Tháng trước được bác giải giúp là cháu đag trong đại vận không may nên công việc không có tiến triển tốt (đã 2 năm nay rồi gần như cháu chơi không, không làm nên trò trồng gì hết). Hôm nay bác xem lại giúp cháu hết năm nay cháu có xin được việc làm mới không, trong tháng này ntn vì cháu vừa mới apply một chỗ rất ưng ý. Vì cháu chưa biết kinh doanh, buôn bán gì nên vẫn cứ phải xin việc làm trước để phụ giúp chồng lo cho 2 con. đây là lá số của cháu: giờ dần: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=v%E1%BB%A3&date=1974,10,27,3,0&year=0&gender=f&view=print&size=2 Vợ chồng cháu xin chân thành cảm ơn bác.
 21. Dạ chắc là đúng như bác nói về công vệc của chồng cháu vì ảnh nói làm hết năm nay ảnh cũng xin nghỉ về nhà vì đã công tác xa nhà, thu nhập không có hơn thế nữa là tinh thần làm việc không thoải mái,bị ức chế và bế tắc. Xa hơn là ảnh có y` định xin việc làm ngoài Hà nội rồi đưa vợ con ra ngoài đấy sống (vì có bà chị sống gnòai đó đang chạy lo xin giúp)- vc chồng đang sống ở Daklak, liệu trong năm nay hay thời gian nào thì được bác ơi?
 22. Bác ơi, giờ cháu thật sự đang bị tẩu hỏa nhập ma không phân biệt được 2 lá số giờ tý của ngày 08/09/1971 DL, lá số giờ tý nào là của chồng cháu nữa, vì cùng là giờ tý, cùng ngày nhưng hình như cháu thấy có khác nhau, vậy giờ tý nào là như kết luận của bác (Như vậy tôi có thể xác định lá số ông chồng là ngày 8 / với những điều cụ thể sau đây ,mặc đầu trong cung số nói anh chị ít ,nhưng lại có anh chị em dị bào , anh em ly tán không sống gần nhau ,nhưng anh chị em đều khá giả ,năm vưa qua ông chồng kiếm tiền cũng khá nhiều cũng có hao hụt chi tiêu gì đó 1 ít ,công việc sự nghiệp bình thường) mong bác chỉ giúp cháu vì cháu còn 1 vài câu hỏi muốn bác xem giúp. VC cháu mong bác mở lượng hải hà, thương lấy vc chồng cháu giúp cho trót bác nhé. 1. Giờ tý (00:30 ngày 08/09/1971 DL = Giờ tý ngày 19/07/Tân Hợi) (giờ này bạn ntpt lấy lá số giúp cháu). Nếu là giờ này thì cháu vẫn muốn hỏi lại bác ý định của chồng cháu chuyển về Hanoi sống và làm việc trong năm nay có được không? Có nên di chuyển không? Công việc có tốt hơn hiện tại không? Vào khoảng thời gian nào? http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Gi%E1%BB%9D%20T%C3%BD%20ng%C3%A0y%208&date=1971,9,8,0,30&year=0&gender=m&view=screen&size=2 2. Giờ tý ( 23:45 ngày 08/09/1971 DL = giờ tý ngày 20/7/Tân hợi): (giờ này cháu lấy như lúc đầu khi hỏi bác) giờ/ ngày này thì bác nói tới năm sau thì cả 2 vơ chồng cháu có hạn di chuyển đổi chỗ ở/ hay việc làm, chữ "hạn" này là lành hay dữ vậy bác? vào khảong thời gian nào, đầu hay cuối năm? http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=ch%E1%BB%93ng&date=1971,9,8,23,45&year=0&gender=m&view=print&size=2 VC chồng đặt niềm tin rất lớn vào sự giúp đỡ của bác. Mong bác chiếu cố giúp để vc chồng có kế hoạch tốt hơn trong thời gian tới. Nếu được, bác coi giúp hạn thất nghiệp của cháu đã qua chưa, vì CN này (7/8 DL) cháu đi dự phỏng vấn xin việc không biết kết quả thế nào? Cháu nên kinh doanh, buôn bán cái gì thì hợp và có kết quả tốt. Lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=v%E1%BB%A3&date=1974,10,27,3,0&year=0&gender=f&view=print&size=2 Và cuối cùng là nhờ bác ngó qua xem 2 đứa con của vc cháu sau này lớn lên có yêu thương, đùm bọc nhau không? Có cơ hội ra nước ngoài học theo ước nguyện của vc chồng, có thành đạt không? Vợ chồng cháu kính chúc bác sức khỏe, nhiều niềm vui.
 23. Dạ, cháu chắc là nhiếp quyền trưởng vì trước cháu, mẹ cháu có thai song sinh nhưng đến ngày sinh, sinh ra thì hai anh cháu mất, cháu còn hai em trai và bố cháu là trưởng trong họ. Bố cháu mất năm 2005 do ungthư gan lá số của cháu: tháng trước bác đã giúp xác điịnh giờ sinh là giờ dần http://www.lyhocdong...ew=print&size=2
 24. Dạ, gia đình bên chồng cháu có tất cả 6 anh, chị em nhưng hiện tại không sống cùng quê, chia thành 3 cặp mỗi cặp sống cùng một nơi, riêng chồng cháu + chị chồng cháu hiện đang sống ở Daklak, xa quê từ nhỏ. Bố chồng cháu mất năm 2008 do ung thư Hai vc cháu gặp nhau nơi xa xứ mà nên nghĩa, vc cháu có hai con (1 gái, 1 trai), riêng cháu thì việc ăn uống rất đơn giản, món gì ăn cũng được, cháu không nghĩ cháu là ngưoời hay tiêu hoang, đúng thì có thể chi không nghĩ đến, lúc khó khăn thì chi tiêu cũng dè dặt, có tính tóan, chưa bao giờ phải nợ tiền ai xu nào. hai vc chồng không thể trao đổi được việc gì với nhau vì bất đồng quan điểm. Việc gi đến tay cháu thì giải quyết nhanh, gọn, nhẹ, mọi việc làm tới nơi tới chốn, là người ưa ngăn nắp , sạch sẽ Công việc của chồng cháu lúc lên lúc xuống,điển hình như năm vừa rồi còn đưa tiền về cho vợ để daành, năm nay thì thật là bi đát, đúng là chồng cháu hay có tính xét nét mấy người nữ trong sở, chi tiêu cũng rất chi li, nhưng được cái rất chiều con
 25. Cháu mừng quá, vậy là bác gần tìm ra ngày/giờ sinh của chồng cháu rồi. Chồng cháu có 3 chị gái, 1 anh trai, 1 em trai và 1 em trai dị bào. Khg ai bị tù tội gì cả.