• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

anhntl

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  18
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About anhntl

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Kính mong các Bác và các Anh Chị tư vấn cho giúp một số vấn đề sau: Link lá số 1) Công việc : Thay đổi công việcTháng 11 này cháu sẽ tham gia kỳ thi quan trọng, có thể mở ra hướng đi mới trong sự nghiệp. Do vậy, không biết sang năm sẽ có sự chuyển biến về công việc không? Nếu đổi job, thì khi nào là tốt nào cho cháu ? Sắp tới cháu dự tính đi theo hướng “tư vấn pháp lý” hay làm trong văn phòng luật sư nào đấy. Xin hỏi cháu đi theo định hướng nghề nghiệp này có phù hợp và cháu có thể phát huy hết khả năng và theo nghề theo lâu dài đc ko? Bản thân cháu thấy mình có năng lực, nhưng không biết "nịnh" và luôn gặp chuyện bất đắc chí, bị gièm pha, nên tự biết rằng mình khó mà thăng tiến. Có phải cháu sẽ luôn gặp chuyện không vừa ý, bị nói xấu dù làm ở bất kỳ công việc, vị trí nào (do có Phục binh tại Mệnh)?Khi nào thì cháu có thể ổn định và phát triển sự nghiệp ? Xuất ngoại:Có người bảo số cháu nếu sống ở nơi mình sinh ra (i.e. Sài Gòn) sẽ luôn gặp việc bất như ý, do đó, khuyên cháu nên chuyển đến nơi khác sinh sống. Nhờ các Bác xem giúp có khả năng nào Cháu sẽ chuyển đến chỗ khác sống, hoặc xuất ngoại/ định cư ở nước ngoài không ạ ? Nếu có, thì năm nào có thể đi được ạ ? 2) Gia đạo: Dự tính là sau Tết cháu và chồng sẽ hoàn tất ly hôn. Việc ly hôn hầu như là chắc chắn, vì cả 2 đều đồng thuận ly hôn, còn hiện nay thì đã ly thân gần 3 năm. Xin hỏi thủ tục ly hôn của cháu có thuận lợi ? Khi nào cháu có thể lập gia đình mới ? Nếu cháu kết hôn lần 2, vợ chồng cháu có sống hòa hợp và lâu bền ko? Cung Phu của cháu bị Triệt, lại có Hóa Kỵ xung chiếu, nên vợ chồng cháu trước đây luôn bất hòa, lạnh nhạt, không chia sẻ được. Nếu cháu kết hôn lần nữa, không biết cách cục này có ứng với đời sống hôn nhân thứ 2 không? 3) Con cái: Con đã có 1 bé gái (sinh năm 2009), hiện bé rất ngoan và lanh lợi. Xin hỏi cháu có con cái của cháu có đứa nào bị đổ đốn, phá phách không? Nếu cháu có bé thứ 2, các bé (cùng mẹ khác cha) có yêu thương nhau không? 4) Vận hạn: Kính nhờ các Bác tư vấn giúp có biến cố gì nghiêm trọng từ đây đến cuối năm hoặc vào năm sau không ạ?Cháu mong các Bác và các Anh/Chị sẽ dành thời gian xem và tư vấn giúp cháu ! :wub: Cháu xin cảm ơn !
 2. Kính mong các bậc tiền bối và cao nhân luận giúp về Sự nghiệp - Gia đình cho lá số của cháu: Chi tiết lá số của cháu: Ngày sinh: 10 tháng 6 năm 1981 (DL). Giờ: 22h45 phút. Nữ. Tuổi Tân Dậu. 1) Cháu đang là nhân viên văn phòng. Xin cho cháu hỏi con đường công danh của cháu ra sao ạ, vì cháu thường gặp sự không như ý trong công việc, hay thay đổi chỗ làm ? 2) Cháu được cô NTPT (box Tử Vi) tư vấn rằng nên xem Tử bình để hỏi về vận kinh doanh trong năm nay. Cháu hiện đang muốn hợp tác kinh doanh với bạn bè để mở trường dạy học. Vậy cháu có nên kinh doanh trong năm nay không? Liệu số của cháu có hợp với lĩnh vực nào ạ (giáo dục, bất động sản, hay ngành nghề kinh doanh nào khác) ? 3) Ngoài ra, Tứ trụ Tử bình có thể xem về cuộc sống gia đình không ạ ? Cháu rất lo lắng, muốn biết cuộc sống gia định (Gia đạo) của cháu sau này có yên ổn không? Cháu rất mong được lắng nghe tư vấn của các bậc tiền bối !
 3. Kính gửi Bác Haithienha, Bác Loccoctu và Cô Ntpt Xin các Bác và Cô tư vấn giúp Cháu: 1) Năm nay Cháu có khả năng thay đổi chỗ làm không? Nếu có thì sẽ theo chiều hướng tốt hơn hay xấu đi? Sự nghiệp của Cháu khi nào thì ổn định ạ ? Cháu thấy lo quá, vì đã đổi chỗ làm vài lần rồi. Cung Quan Lộc của cháu bị Vô chính diệu, như vậy có phải là cháu sẽ không tìm đc chỗ làm ổn định/ như ý ? 2) Cháu muốn đầu tư kinh doanh, xin các Bác chưa biết mình hợp ở lĩnh vực nào ? Hiện tại, đang có cơ hội góp vốn mở trường học, vậy nhờ Bác / Cô xem giúp Cháu cơ hội làm ăn trong năm nay có thuận lợi không? Ngoài Số của Cháu có bạn bè hỗ trợ trong công việc và có thể tin tưởng Bạn bè để góp vốn làm ăn được không ạ ? Về Điền trạch, rất mong Bác / Cô cho biết là Cháu có thể đầu tư về nhà đất lâu dài không (VD: mua chung cư/ xây nhà cho thuê) ? Hay là Cháu chỉ mua đi bán lại, không thể giữ đất đai/ nhà cửa được (vì cháu thấy Cung Điền Trạch có Thiên Không, Địa Kiếp). Ngoài ra, trong năm nay Cháu có thể mua nhà/đất gì không ạ? 3) Bác xem giúp Cháu vận hạn của năm nay ? Cháu nên chú ý / đề phòng vấn đề gì ạ ? Trong gia đạo có yên ổn không ạ ? Rất mong các Bác, các Cô chú và các bậc tiền bối ở Diễn đàn xem và tư vấn giúp Cháu! Cháu xin cảm ơn Lá số của Cháu
 4. Kính gửi bác Haithienha, Kính nhờ bác xem giúp Cháu : 1) Năm nay Cháu có khả năng thay đổi chỗ làm không? Nếu có thì sẽ theo chiều hướng tốt hơn hay xấu đi? Sự nghiệp của Cháu khi nào thì ổn định ạ ? Cháu thấy lo quá, vì đã đổi chỗ làm vài lần rồi. 2) Cháu muốn đầu tư kinh doanh, nhưng chưa biết mình hợp ở lĩnh vực nào ? Hiện tại, đang có cơ hội góp vốn mở trường học, vậy Cháu có khả năng hùn hạp làm ăn với bạn bè không ạ ? Số của Cháu có bạn bè hỗ trợ làm ăn và có thể tin tưởng được không ạ ? Về điền trạch, rất mong Bác cho biết là Cháu có thể đầu tư về nhà đất lâu dài không (VD: mua chung cư/ xây nhà cho thuê) ? Hay chỉ là mua đi bán lại, không thể giữ của cải được (vì cháu thấy Cung Điền Trạch có Thiên Không, Địa Kiếp). Ngoài ra, trong năm nay Cháu có thể mua nhà/đất gì không ạ? 3) Bác xem giúp Cháu vận hạn của năm nay ? Cháu nên chú ý / đề phòng vấn đề gì ạ ? Trong gia đạo có yên ổn không ạ ? Được Bác tư vấn vài lần, Cháu rất biết ơn, và mong có dịp để gặp và cảm tạ ạ ! Lá số của Cháu
 5. Kính gửi: Anh Hạt Gạo Làng, Loccoctu và các Anh/Chị thuộc Ban tư vấn Vợ chồng em đang có ý định mua căn hộ, nên xin Anh/Chị tư vấn giúp hướng căn hộ sao cho phù hợp với những người trong nhà: - Chồng em sinh năm 1976 (cung Càn) - Em là vợ sinh năm 1981 (cung Cấn) - Con gái: sinh năm 2009 (cung Càn) Đối với căn hộ chung cư, thì nên xem hướng nào ? - hướng cửa chính ra vào của chung cư ? - hướng cửa chính ra vào của căn hộ ? - hướng cửa sổ phòng khách ? - Hướng cửa sổ phòng ngủ có ảnh hưởng đến sức khỏe của người ở tại phòng đó không ạ ? Ngoài ra, đa số các căn hộ thường không được vuông vức, thì nên xin Anh/Chị tư vấn lựa chọn căn hộ thế nào sẽ không bị ảnh hưởng đến sức khỏe, công việc hay gia đạo của những người trong nhà ? Có người bảo: miễn là phần góc khuyết rơi vào những người không sống trong nhà (vd: góc khuyết ở hướng Đông là rơi vào 'Trưởng Nam', mà nhà ở không có 'Trưởng Nam' thì không bị ảnh hưởng'). Điều này có đúng không ạ ? Trường hợp, giữa căn hộ hoặc phía góc căn hộ có lắp tủ điện chung cư hoặc thang máy, thì có ảnh hưởng về PT không ạ ? Rất mong được Anh/Chị tư vấn Xin cảm ơn rất nhiều !
 6. Bác Haithienha ơi, cháu xin gửi kèm lá số của con gái Cháu, để Bác có thêm thông tin đối chứng. Lá số con gái Bác có thể xem giúp thêm cung Điền Trạch của Cháu. Vi cháu thích đi kinh doanh về nhà cửa, nhưng cung Điền trạch của cháu lại có Kình/ Địa Kiếp/Thiên không", thì có phải là 'trước có, sau thì trắng tay' không ạ
 7. Kính gửi bác Haithienha, Vợ chồng cháu rất mong được bác tư vấn cho: Lá số của Chồng cháu Lá số của Cháu 1) Công việc của Chồng cháu năm nay có thuận lợi không? Có khả năng thăng tiến trong năm nay hoặc năm tới? Và nên đề phòng việc gì không ạ? Về công việc của Cháu thì có thay đổi chỗ làm không ạ ? Hiện tại, cháu thấy không thoải mái, mệt mỏi trong công việc lắm ạ (mặc dù mình đã rất cố gắng). 2) Bác xem giúp đường con cái của Vợ Chồng cháu nhé. Con cái của cháu có mạnh khỏe, dễ nuôi, ngoan, thành đạt (làm nên sự nghiệp, chứ không phải 'phá gia chi tử') và có hiếu không ạ? Hiện tại, cháu có 1 bé gái (Kỷ Sửu - 2009) và cháu rất bướng, hay nghịch phá. Tụi cháu rất mong có con trai, nên Bác xem giúp tụi cháu có con trai được không và khi nào thì có thể có bé thứ 2 ? Cháu định khoảng năm 2016 hoặc 2017 sinh thì lúc đó có trễ lắm không ạ ? Có người bảo số cháu khó có con (hoặc ít con), nên cháu cũng sợ để lâu quá thì không sinh được nữa ạ. 3) Về tiền tài (cái này cũng quan trọng lém ạ): Bác xem giúp khoảng thời gian nào của Vợ Chồng cháu là thuận lợi nhất để kinh doanh ? Tụi cháu nên kinh doanh về lĩnh vực nào (vd: bất động sản) ? Năm nay mua đất/ nhà có tốt không ạ ? Rất cảm ơn Bác và kính chúc Bác dồi dào sức khỏe ! P.S. Ai lên đây cũng kiếm Bác Haithienha hết. Không biết Bác có ý định "truyền nghề" lại hay vẫn giữ danh hiệu "Most Wanted Man" ạ ?
 8. Thưa bác Haithienha, chị Ntpt và các bác/anh/chị tiền bối, Cháu đã xem qua một số bài mà bác Haithienha, cô Nguyệt Minh, chị Ntpt,... tư vấn về mệnh VCD, nhưng chưa thấy lá số nào tương tự như của bé nhà cháu, nên mạo muội mong được các Bác/Anh/Chị tư vấn giùm. 1) Sức khỏe và tổng quan cuộc đời của cháu bé thế nào ? Bé có bị nhiều bất trắc hay tai nạn không? Nên chú ý những vận hạn nào ? 2) Tính cách tương lai của Bé ra sao? Bé có năng khiếu trong lĩnh vực nào, và cháu nên cho bé theo học ngành gì và làm lĩnh vực gì ? Hình như đường Quan lộc của Bé không tốt vì hay bị tiểu nhân và công việc thay đổi ? Cháu nghe nói mệnh VCD thì nên xa nhà (đi học, lập nghiệp) mới tốt. Với con gái cháu, Cháu có nên cho bé học xa nhà ? Và khoảng bao nhiêu tuổi thì cho đi xa gia đình thì tốt ạ? Tuy nhiên, bé nhà cháu có mệnh tam hợp "Trực phù, Thiếu Âm, Long Đức" thì có phải "cuộc đời chịu nhiều thiệt thòi, dễ bị gạt vì dễ tin người", đúng không ạ? Bác Haithienha xem giúp cung Thiên Di/ Cung Nô (bạn bè) của Bé ra sao - có được giúp đỡ hay phải cẩn trọng gặp tiểu nhân ? Bác cũng xem giúp cung Anh/Em của Bé tốt không? Chị em có thương nhau , hỗ trợ cho nhau không? 3) Có cách nào hóa giải phần nào bất trắc cho mệnh VCD không ạ ? Cháu đã từng tìm ba mẹ nuôi cho bé, nhưng cháu thấy cách này cũng không hiệu quả, vì thật chất bé vẫn ở với ba mẹ ruột mà. 4) Gia đạo của Bé có tốt không ? Nếu cuộc đời Bé bị nhiều thiệt thòi, chỉ mong Bé có được cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, người chồng đàng hoàng. 5) Ngoài ra, liệu Bé có giữ tài sản được không (tức là sau này, cháu có thể giao tài sản/ đất đai cho Bé) ? Cung Điền Trạch có Địa Kiếp, Đại hao... thì có ý nghĩa thế nào ạ? Vài thông tin về Bé nhà cháu: - Cháu tương đối kén ăn, sức khỏe kém, nhưng chủ yếu là bị bệnh vặt (đặc biệt về vấn đề hô hấp). Cháu cũng hạn chế cho bé ra đường hay đi chơi xa. - Khá thông minh, hay lý luận. Tính rất bướng, thích làm theo ý riêng, có khuynh hướng khá ích kỷ, tính không hòa đồng mấy. - Người nhỏ con. Rậm lông. Lá số của con gái cháu: Link lá số Bài viết của cháu khá dài , chi tiết là vì Cháu mong muốn là để có thể định hướng và lo cho con gái, tránh đi những gì xấu nhất với bé hoặc tìm cách nào hóa giải bớt những bất trắc cho Bé. Mong các bác, anh/chị cho cháu lời khuyên và tư vấn cho con gái cháu. Cháu rất biết ơn!
 9. Mến gửi : Anh Thiên Luân, Năm ngoái, em có duyên được bác Chim Chích Bông tư vấn sinh con thứ 2 vào năm 2013 hoặc 2017 và bác nói là nhà em "làm ăn thuận". Nhưng từ đó đến giờ, tiền tài / công việc chưa thấy gì khởi sắc và gia đạo cũng trải qua nhiều sóng gió, tóm lại không thuận lợi. Do vậy, em mới quay lại Diễn đàn mong được tư vấn thêm về tương quan của gia đình em. Em cũng có lo lắng là nếu sinh con năm 2013 (Quý Tỵ) thì Can con sẽ khắc Can cha; còn sinh vào năm 2017 (Đinh Dậu) thì Can Con khắc Can Mẹ... thì không biết ảnh hưởng này như thế nào ? Em thấy nhiều bạn được tư vấn, vẫn muốn hỏi thêm cho "an tâm" hơn đấy thôi. Anh thấy cách hiểu của em sai chỗ nào, thì cứ nói, để em học hỏi và các bạn khác cũng học được từ cái sai của em... chứ Anh kêu em lập topic riêng để làm gì nhỉ ? Nếu còn duyên thì Anh tư vấn tiếp cho em nhé.
 10. Không hieu sao may tinh chap chon, mà Chau ko post bài cū dc và ko vièt tieng Viet dc. Bài viet cua cháu tai trang 425: http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/735-sinh-con-nam-nao-thi-tot/page__st__8480 - chông 1976 Binh Thin - vo 1981 Tan Dau -Ngay cuoi: 2/3/2008t - con gái 2009 Ky Suu Mong duoc tu van.
 11. Cháu vẫn mong Anh Thiên Luân giúp cháu giải đáp những thắc mắc ở trên.
 12. Mong anh Thiên Luân, bác Thiên Sứ và các bác xem và tư vấn giúp cháu ạ.
 13. Kính gửi: bác Chim Chích Bông và anh Thiên Luân tư vấn giúp gia đình cháu với nhé: - Mạng Vợ (Mộc) khắc Mạng Chồng (Thổ) : Cháu thấy VC cháu khắc khẩu, ít chăm sóc hay hổ trợ nhau. Ngoài những điều này, việc khắc mạng này có đủ mạnh dẫn đến "chia ly" hoặc làm ảnh hưởng đến quan lộ của Chồng hay công việc kinh doanh không ạ ? - Bác CCB nói nhà này "làm ăn thuận", nhưng cho đến hiện tại Cháu chưa thấy có cơ hội làm ăn nào. Không biết năm nay, tình hình công việc của Cháu và Chồng như thế nào ? - Con gái đầu (Kỷ Sửu) đã hóa giải được xung đột về mạng của Cha Mẹ chưa ạ ? - Theo lý (con Sửu - mẹ Dậu thì hợp nhau, mạng Con Thủy lại khắc mạng Cha Thổ), nhưng tại sao con gái cháu quấn bố nhiều hơn nhỉ ? Cháu nhớ ra là trước đây Bác Chim Chích Bông tư vấn là VC cháu nên xin năm 2013 (Quý Tỵ) hoặc 2017 (Đinh Dậu). Tuy nhiên, khi cháu tự tính toán theo Phương pháp Luận tuổi Lạc Việt thì lại thấy không nên sinh 2013 (QuýTTỵ) mà nên sinh 2016 (Bính Thân) hoặc 2017 (Đinh Dậu). Vì cháu tự học qua Diễn đàn, nên có thể cháu học chưa tới, mong các Bác và Anh/Chị góp ý và chỉnh sửa giúp cháu: 1) Quý Tỵ (2013) - mạng Tích Lịch Hỏa · Can Âm Quý (Con) khắc can Dương Bính (Cha): Con khắc Cha nhưng khắc nhẹ, do Dương Cha mạnh hơn Âm Con: Xấu (ít) · Can Âm Kim (Mẹ) sinh can âm Quý (con): sinh thuận lý và thuận Âm-Âm: Rất tốt · Mạng Mộc (Mẹ) sinh mạng Hỏa (Con): sinh thuận lý: Tốt · Mạng Hỏa (Con) sinh mạng Thổ (Cha): sinh nghịch lý: Không tốt – chỉ chuyển tốt khi con trưởng thành. · Địa chi: Tỵ - Dậu (nhị hợp): con rất hợp Mẹ ; Tỵ - Thìn (bình thường) Luận: Con sẽ hợp Mẹ hơn Cha. Nên sinh con trai (cung phi là Càn hợp với Cha-Mẹ) Vì can Con khắc can Cha, nên không nên xin con năm này. 2) Bính Thân (2016) - mạng Thiên Hà Thủy · Thiên can của Con hợp Cha và bình hòa với Mẹ: Tốt. · Mạng Dương Thủy (Con) sinh mạng Âm Mộc (Me): sinh nghịch lý, nhưng vì Âm-Dương nên thành thuận lý (Dương sinh Âm). · Mạng Dương Thổ (Cha) khắc mạng Dương Thủy (Con): khắc thuận lý · Địa chi: Thân – Thìn (nhị hợp): hợp với Cha hơn Mẹ; Thân – Dậu (bình thường) Luận: Nên sinh con trai (cung phi Khôn). Con gái (cung Tốn) sẽ Tuyệt Mạng với Mẹ (Cấn) 3) Đinh Dậu (2017) – mạng Thủy · Con có cùng Thiên Can (Hỏa) với Cha: Tốt · Can Âm Đinh (Hỏa) khắc can Âm Tân (Kim): Con khắc Mẹ: Rất xấu · Mạng Âm Thủy (Con) sinh mạng Âm Mộc (Me): sinh nghịch lý. · Mạng Dương Thổ (Cha) khắc mạng Âm Thủy (Con): khắc thuận lý · Địa chi: Thìn – Dậu (nhị hợp): hợp với Cha hơn Mẹ; cùng địa chi với Mẹ : Tốt Luận: Con gái (cung phi Cấn) sẽ tốt hơn con trai. Nhưng vì can Con khắc Mẹ, do vậy không nên sinh con năm này. Ngoài ra, bác Thiên Sứ nói là "Mạng Con cần hợp Mẹ, nhưng khắc Cha thì tốt". Tại sao lại như vậy ạ ? Có phân biệt giữa con trai/ con gái không ạ ? Điều này có áp dụng đối với Thiên Can không? Vì cháu nghĩ là "Con phải hợp với Cha Mẹ" thì cả Mạng/ Thiên can của Con đều không nên khắc Mạng/ Thiên can của Cha Mẹ ? Mong Bác chỉ bảo giúp.
 14. Kính gửi Bác Thiên Luân và các Bác trong Ban Quản trị, - Chồng cháu sinh ngày 8/8/1976 - Bính Thìn (Sa Trung Thổ) - Cháu sinh ngày 10/6/1981 - Tân Dậu (Thạch Lựu Mộc) - Con gái đầu sinh ngày 16/4/2009 - Kỷ Sửu (Trường Lưu Thủy) Cháu kính nhờ Bác tư vấn một số việc: Việc luận tuổi 'sinh con' thì chỉ xem theo Mạng Lạc Thư Hoa Giáp thôi ? Hay phải xem theo Địa Chi và những yếu tố khác ? Vì Cháu có nghe là : tuổi con nên "đồng cung" với Bố Mẹ thì làm ăn mới thuận lợi và nuôi con mới dễ dàng. VD: Vợ chồng cháu đều là Tây Mạng (Vợ cung Cấn - Chồng cung Càn), thì con cái cũng nên Tây Mạng. Tình cảm vợ chồng cháu hay bị lục đục (thường cãi nhau những việc nhỏ), nhưng VC vẫn còn thương yêu nhau. Cháu mong muốn có bé thứ 2 (con trai) thì nên sinh bé năm nào cho hợp tuổi Bố Mẹ, làm ăn tốt và con cái dễ nuôi ? Nếu nhỡ không được con trai, thì con gái có vấn đề gì không ạ? À, cháu định sinh năm Quý Tỵ vì năm nay sẽ có mạng Hỏa (hợp với cả Chồng và Cháu), theo Bác thì năm nay có tốt không? Nếu không có Con năm nay, thì nên sinh vào năm nào ạ ? Cảm ơn các Bác.
 15. Cảm ơn bác Chim Chích Bông đã tư vấn cho cháu! WOW, đúng là sức khỏe của Chồng năm nay không tốt lắm. Không biết có phải do tuổi chồng hay bị ảnh hưởng từ Cháu/Con gái không? Rất mong Bác tư vấn cách cải thiện tình trạng sức khỏe của Chồng cháu ạ!!! Nếu tính theo Lạc Hoa Thư pháp, nếu bé trai sinh vào năm Quý Tỵ (2013) thì có phải là hành Hỏa không ạ ? Như vậy có khắc với Con gái đầu của Cháu ko? Việc khắc này có ảnh hưởng ntn ạ ? - Chồng : Bính Thìn (1976) (hành Mộc - theo Lạc Hoa Thư Pháp) - Vợ: Tân Dậu (1981) (hành Mộc - theo Lạc Hoa Thư Pháp) - Con gái: Kỷ Sửu (2009) (hành Thủy - theo Lạc Hoa Thư Pháp) Về bé tương lai, cháu mong được tư vấn ngày/giờ sinh để vừa sinh con an toàn, và thuận lợi cho kinh doanh cũng như gia đạo, sức khỏe của các thành viên trong gia đình, đặc biệt là tốt cho tương lai của bé trai này. Vì cháu đã sinh mổ đợt đầu, nên khi sinh bé thứ 2 cũng sẽ là phải sinh mổ. Hiện tại Cháu chưa cấn thai, nên nếu có cơ hội lựa chọn, thì Cháu cũng muốn lựa chọn thời điểm cấn thai phù hợp. Xin Diễn đàn giới thiệu giúp bậc tiền bối nào có thể tư vấn ngày/tháng sinh, Cháu có thể liên hệ riêng để tránh làm loãng diễn đàn. Xin trân trọng cảm ơn !!!