• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Quét rác đêm

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  17
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

11 Good

About Quét rác đêm

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  Việt Nam
 • Sở thích
  Lý học Đông phương
 1. Bác Thiên Sứ có nhận được PM của cháu không thế hay bác lại như lần trước quên mất rồi.
 2. Bạn không để lại ngày giờ sinh nên tôi cũng chưa nói được gì. Tôi chỉ có thể nói rằng cuộc đời lận đận không nhất thiết là do mệnh thân VCD. Cung VCD là một đối tượng tương đối khó luận đoán trong tử vi. Vì vậy nếu bạn không cân nhắc kỹ, đọc sách thấy bảo cung VCD là xấu rồi cứ tin là như thế, thì sẽ rất dễ sai lầm, rồi lại đổ lỗi chuyện cuộc sống lận đận cho lá số tử vi. Như vậy là không đúng đâu.
 3. Cháu nghĩ Lạc Thư Hoa Giáp có xuất hiện hay không thì bói toán vẫn ... loạn. Nói riêng môn tử vi, chính vì chưa có một cơ sở lý thuyết được công nhận chung một cách rộng rãi, cho nên số lượng trường phái tử vi hiện nay có lẽ còn nhiều hơn số sao sử dụng trên lá số tử vi. Và lạ thay là trường phái nào cũng cho là mình đúng và đối phương sai. Cháu rất hy vọng sự xuất hiện của Lạc Thư Hoa Giáp sẽ giải quyết được vấn đề này, nhưng để được công nhận rộng rãi, chắc hẳn còn cần không ít thời gian nghiên cứu, phổ biến và kiểm nghiệm.
 4. Chào bác Thiên Sứ, Vì chưa viết bài được trong trao đổi học thuật nên cháu mạn phép hỏi bác ngoài này. Ở trong bài viết này bác có nói đến Như vậy hẳn là quyển sách này còn mới (vì theo cháu biết, bác công bố Lạc Thư Hoa Giáp chỉ vài năm gần đây). Cháu không hiểu việc áp dụng song song cả Lạc Thư Hoa Giáp và Lục Thập Hoa Giáp làm sao đưa đến kết quả thông nhất được? Tác giả có kể lại kết quả thế nào không bác? Bác có thể giới thiệu quyển sách này được không? Cháu cảm ơn bác
 5. Quyển này mới ra nên mình nghĩ chắc là còn nhiều. Hoặc nếu không còn ở hiệu sách, bạn cũng có thể đặt qua mạng http://www.vinabook.com/tai-sinh-o-phuong-tay-m11i42649.html
 6. Chòm sao Đại Hùng Tinh lớn hơn Tiểu Hùng Tinh và là một trong 48 chòm sao đuợc nhà thiên văn Ptolemy phát hiện vào khoảng thế kỷ II. Chòm Đại Hùng Tinh còn có mặt trong nhiều truyện thần thoại của các nền văn minh như Hy Lạp, Hindu, thậm chí cả Triều Tiên. Tuy nhiên chỉ có Tiểu Hùng Tinh mới có giá trị định vị, vì ngôi sao sáng nhất alpha chỉ cách gần 1 độ so với trục trái đất nối thiên cực bắc. Xuất phát từ chòm Tiểu Hùng Tinh ta có thể xác định những chòm sao khác trên bầu trời.
 7. Theo cháu nghĩ, chỗ này có lẽ bài báo viết nhầm. Đúng ra phải là chòm sao Tiểu hùng tinh. Vì chỉ có chòm sao Tiểu hùng tinh mới có ý nghĩa định vị. Trong hình dưới đây, có thể thấy đuôi của Tiểu hùng tinh là Polaris
 8. Qua những quyển sách bác Thiên Sứ viết, có thể nói tranh thờ Ngũ hổ là một xuất phát điểm cho những lập luận về nguồn gốc nền văn minh Lạc Việt. Mặc dù đây không phải là một minh chứng khoa học nhưng nó là một trong những thông điệp chuyển tải dễ dàng, dễ hiểu nhất đối với người đọc. Theo tôi nghĩ chính những phân tích về tranh thờ Ngũ hổ dòng Hàng Trống và dòng Đông Hồ đã làm những quyển sách bác Thiên Sứ viết dễ tiếp cận hơn nhiều so với những quyển sách khác viết về Dịch lý. Tất nhiên những quyển sách viết về Dịch lý truyền thống vẫn giữ nguyên giá trị của nó nhưng những quyển Hà đố với văn minh Lạc Việt, Thời Hùng Vương với bí ẩn Lục thập Hoa giáp v.v là một xuất phát điểm tốt, ngoài ra nó cũng đưa ra một cách nhìn mới mẻ, khoa học về nguồn gốc Lạc thư, Hà đồ, thuyết Âm dương ngũ hành. Thật đáng tiếc là ngày nay những tranh thờ Ngũ hổ không nhiều tranh bố trí màu sắc những con hổ đúng cách, làm sai lệch thông điệp muốn truyền tải từ tranh, mà nhiều người mua tranh cũng không để ý điều này. Hôm nay tìm được một bài viết khá hay về tranh thờ Ngũ hổ, với những hình minh họa đúng, phân tích ngắn gọc, nội dung súc tích, và cũng phù hợp với những phân tích của bác Thiên Sứ, đặc biệt những tranh hổ được thể hiện qua những con tem. Nay chia sẻ với các bạn Bài viết lấy từ www.vietstamp.net.vn Bài viết có nhiều ảnh đính kèm, không biết các bạn có nhìn thấy không, nếu không thấy thì bạn vui lòng để lại tin nhắn, tôi sẽ tải về và upload lại. ______________________________________________________________________________ Tranh thờ Ngũ Hổ Trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam, hổ là con vật có sức mạnh thiêng liêng diệt trừ được ma quỷ. Đã từ lâu, hổ được tôn thờ và danh xưng của hổ cũng được thần thánh hóa là Ngài, là “Ông Ba mươi” đầy uy linh, quyền kính. Hổ được dựng thành biểu tượng qua nhiều chất liệu của tạo hình: gỗ, đá, vôi giấy, đất nung, tranh vẽ, tranh cắt giấy... có ở hầu khắp các công trình: đền, miếu, đình, lăng mộ… Nhưng mẫu tranh được biết đến nhất qua nhiều thế hệ đó là tranh Ngũ Hổ của phố Hàng Trống (Hà Nội) ngày xưa. Không chỉ là một tác phẩm hội họa, tranh Ngũ Hổ còn ẩn chứa nhiều thông điệp của nền văn hóa cổ phương Đông.Không bày trên bàn thờ gia tiên như những bức tranh ngũ quả, tranh Ngũ Hổ thường treo ở bàn thờ dành riêng cho “Ông Ba mươi”, dưới ban thờ thần thánh hoặc thờ Phật. Theo các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, tục thờ hổ bắt nguồn từ một cuộc sống nguyên thủy, khi con người còn sống trong điều kiện săn bắt, hái lượm hoặc giai đoạn đầu của cuộc sống nông nghiệp, hổ chính là sức mạnh thiên nhiên gần gũi và là tai họa đối với con người. Do đó, con người thờ hổ. Tranh Ngũ Hổ Hàng Trống có kích cỡ 0,55m x 0,75m. Tranh vẽ năm con hổ được bố cục đông đầy, cân đối trên mặt giấy. Mỗi con một dáng vẻ: con thì đứng, con thì ngồi, con cưỡi mây lướt gió... Từ những dáng hổ ngồi, hổ đứng, hổ cưỡi mây đến những ánh mắt, chòm râu, vẻ mặt, cùng khí thế toàn thân đều toát lên sức sống mãnh liệt của loài “chúa sơn lâm”. Đây là loại tranh khắc gỗ in trên giấy. Nhưng cách thức của dòng tranh Hàng Trống là chỉ in bản nét rồi dùng bút lông tô màu. Để thổi hồn cho bức tranh, các nghệ nhân đặc biệt chú ý phối màu khi vẽ tranh ngũ hổ. Màu sắc trong tranh cũng phải lộng lẫy, uy linh, giống với những bức tranh khác của dòng tranh Hàng Trống, Ngũ Hổ được tạo bởi bản in những nét màu đen, sau đó người thợ sẽ dùng bút lông để tô màu.Năm con hổ với những màu sắc khu biệt, rõ ràng nhưng lại rất uyển chuyển. Trong quá trình tô màu, các nghệ nhân đã vờn chuyển màu, tạo độ đậm, nhạt, sáng, tối khác nhau. Nên các nhân vật trong tranh không còn là mảng bẹt như cách thể hiện của các dòng tranh đương thời. Với bút pháp diễn tả ấy, các nhân vật đã “nổi khối”. Đồng thời với việc vờn chuyển diễn tả khối này, các nghệ nhân còn đi sâu vào việc phát huy khả năng diễn tả của nét. Cùng với những nét được khắc in qua bản gỗ, khi cần nhấn, đẩy các chi tiết, các nghệ nhân Hàng Trống không ngần ngại dùng bút để nẩy, tỉa. Với cách thức sáng tạo của riêng mình, các nghệ nhân Hàng Trống không chỉ tạo nên nét riêng cho dòng tranh, mà đã làm bật lên sức sống nội tại của nhân vật. Điều này người xem rất dễ dàng nhận thấy thông qua các nhân vật hổ: những khối thân chắc khỏe, những dáng ngồi, thế đứng đường bệ, oai phong đặc biệt những chiếc đuôi như đang ve vẩy hoặc uốn vồng lên để đập xuống đất mà bật chồm lên. Và những con mắt hổ hừng hực nội lực của loài mãnh chúa. Màu sắc trong tranh Ngũ Hổ là một thế giới hòa sắc, lộng lẫy, uy linh. Nhưng nó vẫn được khu biệt với năm màu: xanh, đỏ, trắng, vàng, đen trên năm nhân vật. Lối dùng màu này của các nghệ nhân Hàng Trống thể hiện rõ một hàm ý, mang triết lý sâu xa của quan niệm dân gian truyền thống: Hoàng Hổ tướng quân : Con hổ ngồi chỉnh trện giữa tranh được vẽ vờn bằng màu vàng là tượng trưng cho hành Thổ, ứng với trung ương chính điện. Thanh Hổ tướng quân : Con hổ được vẽ bằng màu xanh là tượng trưng cho hành Mộc, ứng với phương Đông. Bạch Hổ tướng quân : Con hổ được vẽ bằng màu trắng là tượng trưng cho hành Kim, ứng với phương Tây. Xích Hổ tướng quân : Con hổ được vẽ bằng màu đỏ là tượng trưng cho hành Hỏa, ứng với phương Nam. Hắc Hổ tướng quân : Con hổ được vẽ bằng màu đen là tượng trưng cho hành Thủy, ứng với phương Bắc.Như vậy 5 nhân vật hổ, được thể hiện bằng 5 màu: đỏ, đen, vàng, xanh, trắng, mang một ý nghĩa tượng trưng cho Ngũ hành. Quan niệm cách thể hiện hình, màu mang tính ước lệ, tượng trưng này trong nghệ thuật dân gian xưa là rất phổ biến. Qua Ngũ Hổ, các nghệ nhân muốn phản ánh những thông điệp huyền bí mang tín ngưỡng dân gian. Từ ánh mắt, hướng quay mặt, từ cách đặt chân của 5 con hổ trong tranh đều mang những thông điệp theo thuyết Ngũ hành. Bức tranh hội đủ 5 sắc màu tượng trưng của Ngũ hành, tương ứng với từng thế, dáng của hổ. Ngồi uy nghi giữa tranh là ông hổ màu vàng, xung quanh là 4 ông với 4 màu sắc khác nhau, đỏ, xanh, trắng, đen. Theo thuyết Âm dương Ngũ hành thì hành Thổ là sự quy tàng của bốn hành kia trong chu kỳ vận động của Ngũ hành. Đó là nguyên nhân cho việc tạo màu trong tranh thờ Ngũ Hổ, là nguyên nhân để hổ vàng đứng giữa và lớn hơn cả. Việc bố trí màu sắc của từng con hổ xung quanh hổ vàng cũng không phải là vô tình. Nếu như trong tranh Ngũ Hổ của làng tranh Đông Hồ, màu sắc của 5 con hổ được bố trí theo quan hệ tương khắc, thì Ngũ Hổ của Hàng Trống lại thể hiện sự tương sinh giữa các hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Trên đầu hổ vàng, dưới mặt trời đỏ rực rỡ có 7 chấm trắng là hình tượng của chòm Đại hùng tinh. Chân hổ vàng trấn lên một miếng phù có ghi “pháp đại uy nỗ”. Hai bên hổ vàng: bên phải có 5 thanh kiếm, bên trái có 5 lá cờ lệnh. Hình ảnh của cờ lệnh và kiếm trong tranh Ngũ Hổ thể hiện sức mạnh của thiên nhiên trong quy luật vận động của vũ trụ và sự tương tác với trái đất. Hỗ trợ cho khí phách của ngũ hổ là những đám mây vần vũ huyền ảo được vẽ ở phía trên và phía dưới là 2 tảng núi cách điệu đối xứng cho 2 ngài hổ đứng.Nhiều người còn cho rằng: nhìn 5 “Ông Ba mươi”, gợi cho người xem cảm giác về một lá bùa chú. Cũng có ý kiến cho rằng “Ngũ Hổ” thể hiện sự xum vầy đầy đủ vì thế treo tranh Ngũ Hổ cảm thấy yên tâm vì được che chở. Ngày 25-11-1971, Bưu chính Việt Nam phát hành bộ tem "Tranh Ngũ Hổ (Hàng Trống - Hà Nội)" do họa sĩ Trần Lương thiết kế, gồm 5 mẫu và một bloc. Bloc tem này cũng được coi là con tem lớn nhất của Việt Nam.
 9. Mình cho rằng trong năm nay 1. Sẽ còn phải lo lắng nhiều về công việc, có thể là do môi trường mới quen chưa phù hợp, tuy nhiên trong năm nay thì chưa chuyển công tác. 2. Chuyện lập gia đình phải từ những tháng cuối năm trở đi. Đúng là có khả năng sẽ lập gia đình trong thời gian này, nhưng nhiều khi lại vì gia đình cân nhắc, lựa chọn quá thành ra không quyết đoán được (thật là nghịch lý so với việc gia đình lúc nào cũng hối thúc lấy chồng) Nhìn chung lá số này là một lá số tốt, không nên lo lắng về Địa không, Địa kiếp, vì chị là người tháo vát, nhanh nhẹn, nhận định và giải quyết, thu vén mọi việc tốt. Chị cũng đừng băn khoăn quá về việc mọi người mô tả chồng chị hơi khác so với người chị quen trong thực tế, nhìn cung Phu cũng không nói lên hết được, nó chủ yếu để luận về quan hệ vợ chồng là nhiều. Cung Phu tốt, chồng thành đạt, có địa vị và có ảnh hưởng tốt đến công việc của chị, chỉ có điều chồng chị cũng thuộc hình thức thẳng tính, nóng nảy mà chị cũng có phần như thế nên thỉnh thoảng có lời qua tiếng lại cũng là chuyện dễ hiểu. Chúc chị may mắn.
 10. Hy vọng bác Thiên Sứ không để tâm đến chuyện ngày nay báo chí cứ gọi bác là "dị nhân" để câu khách! Ít ra lần này báo chí cũng đã đưa lên những luận điểm của bác về lịch sử, văn hóa một cách nghiêm túc, chứ không phải như hồi Đại lễ vừa rồi.
 11. Tuổi 26 bạn không nên tự thấy cuộc đời bấp bênh, vô định. Thay vì vậy hãy tự hỏi, tuổi 26 cuộc đời ai đã ổn định đàng hoàng? Tuổi 26 mà mọi sự đã xong, tương lai thấy trước, v.v thì cuộc sống càng về sau càng tẻ nhạt. Có thể dùng LVĐT để dự đoán kết quả của công việc sắp tới, nhưng không dự đoán được ảnh hưởng của kết quả đó đến cuộc sống sau này. Thành công chưa chắc đã tốt mà thất bại chưa chắc đã xấu. Rất nhiều doanh nhân thành công ngày nay đã trải qua không ít lần thất bại nặng nề, nếu họ dùng LVĐT dự báo được trước thất bại mà lại không quyết tâm làm thì họ cũng không có được ngày hôm nay. Chúc bạn may mắn.
 12. Không biết BQT có thể cho em biết một cách sơ lược nội dung sẽ được học không và hình thức như thế nào? Em biết là sẽ học online, nhưng có những buổi offline hàng tháng, nhưng em lại ở HN, thì phải làm sao?
 13. Nếu mỗi lần có việc gì bạn đều phải dựa vào tử vi thế này thì mình khuyên tốt nhất là nên tự học tử vi để có cách nhìn rõ ràng về bản thân mình. Khi người khác khuyên bạn hoặc nói cho bạn điều gì, đã dựa vào nhân sinh quan của họ, và không chắc là nhân sinh quan của họ và của bạn giống nhau. Mệnh có Thiên cơ và Thiên mã rồi thì rất hay suy tính và thường phải chuyển. Cung Quan vô chính diệu có có Không Kiếp, song Hao là rất hay thay đổi công việc mặc dù bản thân mình thì muốn ổn định (Thai, Tọa). Mình cho rằng nói đến bến đỗ cuối cùng thì còn quá xa. Cũng chẳng có mấy người mới 29 tuổi đã có bễn đỗ cuối cùng trong công việc đâu bạn ạ. Chỉ có điều khi thay đổi thì nên cân nhắc để những thay đổi đó thực sự hữu ích cho mình và không ảnh hưởng đến công ty. Các sao tư duy, học thức thì bạn có rất nhiều (Thiên cơ, Hóa khoa, Tả Hữu) cho nên mình nghĩ bạn không khó khăn gì làm được việc đó, cũng như có thể tư duy một cách độc lập. Chúc bạn may mắn,
 14. Về vấn đề này thì bạn có thể tham khảo thêm tại đây http://www.lyhocdongphuong.org.vn/tu-vi/chi-tiet/lich-su-khoa-tu-vi-1413/
 15. Thực tế thì không có một tờ báo chính thống nào của Nga đưa những lời dự đoán này lên cả. 'Báo chính thống' ở đây mình muốn nói đến các tờ báo của chính phủ, các đảng chính thức ở Nga cũng như những báo chí về văn hóa xã hội với ấn bản lớn, phổ biến. Trong các tờ báo lớn của Nga thì chỉ có một tờ đưa cái bảng những dự đoán này lên, cách đây 2 năm, nhưng bài báo đó đưa những dự đoán này lên kèm theo cả những lời bình luận tin tưởng hay phủ nhận từ nhiều phía, chứ không hề có ý khẳng định đây là những lời dự đoán có cơ sở. Đó là tờ báo Аргументы и Факты (Bình luận & Sự kiện, một tờ báo với lượng ấn bản đứng trong top 5 ở Nga). Gửi các bạn bài báo mà mình vừa nói trên để tham khảo (tiếng Nga) Hình ở bài đầu tiên của bạn nguoivosu thì đúng là tiếng Nga. Tuy nhiên mình không nghĩ đấy là báo, có thể trong quyển sách truyền tay nào đấy, mà nếu có là báo chăng nữa thì có lẽ không phải báo chính thống. Chú Thiên Sứ, dù chưa hiểu nhiều về học thuật nhưng cháu rất mong lời đoán của chú ứng nghiệm! Cháu gửi chú tin nhắn về bài viết chú trích đăng lại về tử vi mong chú đọc qua.