• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

naMie

Hội viên
 • Số nội dung

  35
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

1 Neutral

About naMie

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Namie mới được người bạn khoe là cô ấy có công việc fulltime. Mừng cho cô ấy mà buồn cho Namie quá. Sao số người thì lận ận, người thì may mắn đến vậy. Cô ấy không đúng nghề, ko có kinh nghiệm vậy mà lại được trong khi đó Namie kinh nghiệm, bằng cấp lại bị từ chối thẳng thắn. Đời mới bạc làm sao :(. Cầu mong cho lời NDK để Namie có thể đền đáp công ơn cha mẹ.
 2. Cám ơn bạn NDK rất nhiều. Có gì Namie sẽ thông báo để bạn nghiệm lại quẻ của mình nhé. Nghe chừng 1 năm nữa cũng mệt mỏi quá ha. Hiện tại thì namie làm part time thôi, hy vọng như quẻ namie sẽ có công việc fulltime vào mùa xuân sang năm vậy chứ như vầy não nề lắm oaaa..oaaa..
 3. Xin gieo dùm Namie 1 quẻ Lạc Việt độn toán về Công việc của Namie, Namie xin cám ơn vô cùng vì có quá nhiều băn khoăn, suy nghĩ, cả hoang mang nữa. Đã 2 năm kể từ ngày tốt nghiệp rồi mà Namie vẫn chưa xin được công việc đúng ngành nghề mình đã học. Namie xin hỏi bao giờ thì Namie có được công việc ổn định? Giờ hỏi là 12.31pm giờ Tây Úc. Xin cám ơn và chúc mọi người trong diễn đàn nhiều sức khỏe và vạn sự an lành.
 4. Khịt khịt... Queen trả lời cho em rồi. :P :D ngày nào em cũng nhảy vào liếc ngang liếc dọc hết :P . Queen ơi, nhõng nhẽo đâu mờ nhõng nhẽo à :D em lúc nào cũng rất hiền và rất ngoan nên đi đâu mọi người cũng thấy tội :lol: Queen à, sau khi đọc kỹ càng các lời dặn dò của Queen cộng với chuyện so sánh lịch ngày tốt xấu bên kia của Queen, em rón rén để lại 2 kết quả, xin mời bạn đoán :lol: 1. Ngày 9.9.2009 âm là ngày 21 tháng 7 (có trúng ngày cô hồn ko ta :blink:) 2. Ngày 23.1.2010 âm là ngày 9 tháng Chạp (mà ngày này, sao gia đình anh Hai dzia được, hình như bên Us thời điểm đó hết Uni break rùi). Tại sao 2 ngày này? em cũng ko biết nữa, Queen nói em chọn thì em chọn à, chỉ có 1 lý do duy nhất em căn cứ vào là em canh ngày nào là ngày Trực Thành, lợi cho cưới gả. Queen ơi, Queen check lại xong cho em 2 cái ngày nào Queen thấy tốt thiệt tốt nghe khoảng thời gian như Queen nói là từ 20/8 dương lịch đến 19/9 với lại 1 khoảng nữa là 15/1/2010 đến 14/2. Em phải chọn 2 ngày, tại 1 ngày làm đám hỏi, 1 ngày làm đám cưới mờ. Chu cái mỏ ra thơm Queen nìa Xx.
 5. Oaa... oaaa... Ai cũng có ngày hết rồi, Queen bỏ sót em oaaa... oaaaa... Queen xem cho em 2 ngày trong năm nay nhe, 1 cho đám hỏi và 1 cho đám cưới. Uhmm.. 1 ngày vào tháng 6, 7 dương lịch với 1 ngày vào thang 11 hoặc tháng 12. Ngày nào tốt thiệt tốt nghen Queen. Em nói nữa làm loãng topic. Em chống cằm chờ Queen cho em cái ngày nì. Chụttttt DOB lại nghe, 01.05.1981 luc 16.40 1 người nam 17.11.1975 luc 22.30 Mi thim lần nữa muahzzz....
 6. Queen ơi, Queen không coi dùm cho em à? em nghe lời Queen lật sách ở trang chủ ra nhưng rồi sau 1 ngày thì give up vì nếu nói năm Sửu đại lợi vào tháng 5, tháng 11, ngày tốt là những ngày đó vậy mà mọi người vẫn có những ngày cưới, tháng cưới khác đó thôi. Trình em kém, coi ko nổi chút nào hết. Oaaaa... oaaaa.... Queen ơi, em mong tin nè.
 7. Chúc mọi người một buổi sáng Chúa Nhật tốt lành. Em rón rén, thẽ thọt kéo áo Queen nhờ Queen xem hộ cho em cái ngày trọng đại. Queen giúp em nghe. (1 chùm hoa hồng tặng Queen :) :rolleyes:). Queen ơi, năm ngoái nhờ Queen coi cho em nhưng mà rồi vụ PR nó chặn em không thực hiện được. Năm nay xong cái vụ đó rồi nên Queen coi dùm em ngày khác nhe. Chồng: 17.11.1975 giờ luôn hen, 10.30pm Em 01.05.1981 giờ 16.40pm ( bằng tuổi con gái Queen nìa) Cũng như dự định cũ, bọn em dự định là đám hỏi giữa năm còn đám cưới tiệc thì để cuối năm Queen ạ. Bố mẹ đã đánh tiếng mời khách cuối năm tới Sàigon dự đám cưới roài (Chắc BM mừng quá, có người rước dùm). Queen giúp em cái ngày cụ thể và cái giờ cụ thể luôn nha Queen để cho 2 đứa đầu bạc răng long sòng sọc vẫn nhìn nhau hạnh phúc đắm đuối như thưở yêu nhau heheheh... Nhà chú rể ở ngoài Ninh Bình, nhà cô dâu ở Sàigon, chú rể sẽ lôi cô dâu từ Úc dzia HN sống. Em cám ơn Queen nhiều thật nhiều và cầu chúc cho Queen mọi việc an lành.
 8. Chú ơi, Namie thức từ đêm đến sáng đau đầu chuyện công việc nên chẳng nhớ gì cả, cháu quên mất ngày sinh 01/05/1981 luc 4 giờ 40 chiều. Chú xem giúp cháu nhé, sáng nay đọc báo tình hình 300.000 thất nghiệp năm tới dẫn tới 7% dân Úc bị sa thải mà stress quá chú ạ. Tình hình này cháu làm sao mà xin job đây :angry:
 9. Chú Thiên Sứ ơi, Namie sốt ruột quá, từ nửa năm ngoái đến bây giờ mọi việc chẳng có gì thay đổi cả chú ạ. Chú cho cháu xin 1 quẻ được không huh Chú? Đầu năm mới chú tặng cháu chú nhé. Việc thường trú nhân tốn của cháu 2 lần tiền mà vẫn chưa có tin tức gì. Cháu buồn việc này ghê gớm vì tốn kém vô duyên 1 cách kinh khủng bởi những nguyên nhân hết sức ngớ ngẩn. Việc thứ 2 là công việc của cháu, cháu tốt nghiệp gần 1 năm mà vẫn chưa có công việc gì cả chú ạ. Chú gieo hộ cháu 1 quẻ, khi nào thì cháu có thể có công việc đàng hoàng tử tế có tương lai liên quan đến ngành học ạ. Cháu nghĩ đến Bố mẹ mà tủi thân quá, xin mãi chưa có công việc để tự lo cho mình nữa. Cháu cám ơn chú rất nhiều và mong chú cùng gia đình một năm mới mạnh khỏe và hạnh phúc.
 10. Namie xin kính chúc Chú Thiên sứ, Queen Lacviedt cùng tất cả mọi người trên diễn đàn một năm mới hạnh phúc và nhiều thành công. Chúc mừng năm mới
 11. Ui, tới bây giờ em mới đọc được bài Queen trả lời cho em đây nè. Uhmm.. Em phải quay lại đây, mọi chuyện không có cái gì ra cái gì hết, không tình, không tiền, không job bữa trước quay lại còn không nhà nữa kìa. Anyways, em cứ cố cho qua hết năm. Đầu năm em xin Queen 1 quẻ Queen nha. Thơm Queen. Chúc Queen cùng mọi người trên diễn đàn một mùa giáng sinh an lành và hạnh phúc.
 12. Chị yêu quý, em vừa đi đăng ký thi lại hôm trước, ơn trời, IDP vẫn còn nhận hồ sơ cho ngày thứ 5 này. Em sẽ tiến hành song song và chuẩn bị các trường hợp khác nhau. Có thể cái ngày 28.12 Bố mẹ 2 bên đang háo hức chào đón đành phải gác lại. Em mong là mình may may để giải quyết được tất cả vấn đề. Hận mình kinh khủng cái chuyện nhanh nhẩu apply. Em cám ơn chị nhiều lắm, bởi lúc không biết mình phải giải quyết như thế nào thì luôn có chị cho em 1 lời khuyên. À quên, cho em 1 đơn thuốc, em uống vào khỏe ngay. Cám ơn bác sĩ laviedt của em nhé. Thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc nha chị.
 13. Chi yeu quy cua em, chi oi chi giup em viec nay duoc khong ah. Em chua kip vui thi hom nay lai co viec lam em khong biet minh nen lam gi. Van chi la van de xin thuong tru dan thoi. Co 2 options cho em chon lua, 1. Em phai thi lai IELTS, va moi ky nang em phai duoc 7.0, em rat confident ve IELTS của mình nhưng lần vừa rồi em thi không được 7.0 dẫn đến em mất tự tin kinh khủng vì sợ mình xui xẻo sẽ chẳng bao giờ đạt được mỗi kỹ năng được 7 điểm. Nếu trong trường hợp em muốn thi lại IELTS thì em vẫn giữ nguyên cái visa hiện tại em đang nộp. 2. Nếu em không muốn thi lại IELTS, em có sự bảo lãnh của chính phủ thì em phải quay trở lại Úc ngay và apply cái mới. Trong trường hợp này, em sẽ phải withdraw cái visa trước và mất toàn bộ tiền phí. Chị ơi, em hoang mang quá, em nên đi theo hướng nào huh chị? chị cho em lời khuyên nhé. Cứ nghĩ đến Bố mẹ là em lại phải gồng mình lên mà cố gắng bởi nếu chỉ vì chính bản thân em thì em không cần cái qoái quỷ này làm gì. Bố mẹ nghĩ cho em thôi nên em phải cố hết sức. Chị cho em 1 lời khuyên chị nhé. Sáng đến giờ em gọi điện liên tục qua cho tụi Immi mà vẫn ko có cách giải quyết nào hiệu quả cả. Chị giúp em chị nhé, em cám ơn chị thật nhiều. Mong tin chi
 14. ^^ có Queen ở đây em lại bon chen xin 1 quẻ. Queen oi, khi nào em có công việc ổn định huh Queen, em về VN chơi thì thằng bạn học chung lớp kêu em đi làm chỗ của chị nó nhưng mà em về nhà rùi, sau Tết em mới qua lại với lại nữa em ko thích làm accounting, queen ơi, em sẽ làm về công việc gì huh Queen? em thik finance hơn. Em thik làm về đầu tư, về merge với takeover các cty. Em ko thích làm accounting, em không phải là type người ngồi im 1 chỗ làm như job volunteer mà lúc ở Úc em làm chút nào. Queen cho em xin 1 quẻ nhé. Em cám ơn Queen thật nhiều.
 15. :( :D Em chỉ muốn 1 chàng và 1 tập duy nhất thui Queen ui. Ông trời còn nhiều việc phải lo mà. Uhmm... hehhee... trong đời thực nếu gặp thì em sẽ kêu Queen bằng cô, dưng mờ ở đây, em chỉ biết Queen là Queen. Mới lại tại Queen trẻ trung, hóm hỉnh, nhiệt tình nên là trẻ hơn tuôi mờ. Gà kia có bướng không chị ơi, mẹ em bảo gà của mẹ em tại mụ bà bắt lộn nên bướng mí cả lì kinh :( Ý Queen gợi ý cũng chính là plan của tụi em. Sau đám hỏi ngày 28/12 tụi em sẽ đi ra bãi biển để tố chức đám cưới chỉ có 2 đứa thui, địa điểm camping là ở Miền Trung. Nhưng Bố mẹ hai bên thì bọn em vẫn phải theo mờ. Con cãi cha mẹ trăm đường con hư. ^^ Em chúc cả nhà vui, ai cũng tìm được ngày đẹp, chồng hiền vợ đảm, tôn trọng nhau và sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Thanks Queen 1 lần nữa, thơm nì.