• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Thiên Việt

Hội viên
 • Số nội dung

  256
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Thiên Việt

 1. Tài liệu tham khảo =============== Món ăn trị bệnh viêm khớp Nấm mèo, nấm đông cô, khoai lang, đậu hũ, một số loại cá biển, các trái cây như đu đủ, bơ, cà rốt... là món ăn khuyên dùng cho bệnh nhân viêm khớp. Liệu pháp cơ bản điều trị bệnh khớp là mục tiêu kháng viêm. Vấn đề thầy thuốc thường gặp là thuốc kháng viêm dù thuộc nhóm có corticoid hay không có steroid, đều khó tránh không gây ảnh hưởng bất lợi trên đường tiêu hóa, nhất là khi bệnh nhân trước đó đã bị viêm loét dạ dày. Nhiều bệnh nhân vì thế không thể theo đuổi liệu pháp đến nơi đến chốn vì thuốc phá bao tử trước khi khớp hết đau. Nếu không uống được nhiều thuốc thì chỉ còn cách áp dụng món ăn sao cho thuốc uống vào tuy có lượng thấp hơn nhưng hiệu quả vẫn như mong đợi. Dùng món ăn để hoàn toàn thay thế thuốc trong lúc đang viêm khớp là quan niệm thiếu thực tế. Nhưng áp dụng tri thức về dinh dưỡng nhằm thu ngắn thời gian dùng thuốc là điều hoàn toàn khả thi. Các món ăn dùng trong điều trị bệnh khớp ít nhiều đều có các công dụng: - Kháng viêm trên cơ chế sinh học. - Giảm đau bằng hoạt chất không hại dạ dày. - Trợ lực thuốc để thu ngắn liệu trình và giảm thiểu liều lượng. - Giới hạn tác dụng phụ của thuốc vì đằng nào cũng khó tránh phải dùng nhiều ngày. Các loại thực phẩm bệnh nhân nên dùng khi đau khớp - Trái bơ, cà rốt, khoai lang ta nhằm tận dụng tác dụng kháng oxy hóa cộng hưởng của cặp vitamin A và E để bảo vệ bao khớp và đầu xương. - Sữa đậu nành, đậu hũ, hạt bí để vừa mượn hiệu năng chống dị ứng của canxi, vừa cung cấp chất vôi để bảo vệ đầu xương trước tác dụng soi mòn của độc chất trong ổ viêm. - Cá biển như cá hồi, cá mòi, cá saba để tiếp tế cho cơ thể chất 3 Omega. Chất này sau đó được biến đổi thành prostaglandin, hoạt chất giữ vai trò chủ yếu trong chuỗi phản ứng kháng viêm. - Đu đủ, thơm, chanh, bưởi vì các loại trái này là nguồn cung ứng hai hoạt chất có tác dụng trợ lực cho chức năng kháng viêm của tuyến thượng thận. Đó là men ly giải chất gây đau và vitamin C. - Nấm đông cô và nấm mèo, hai món ăn đang được đánh giá cao nhờ có tác dụng giảm đau không thua các loại thuốc kinh điển như aspirin, paracetamol…, và mặt khác an toàn hơn vì không gây kích ứng trên đường tiêu hóa. Bác sĩ Lương Lễ Hoàng Nguồn: vnexpress.net
 2. Phá tướng cả cuộc đời vì hình xăm không đúng chỗ? Xăm hình còn được gọi là Thích thanh (dùng mực xanh chích lên người) là tục người xưa thường dùng khắc chữ lên mặt hoặc lên người phạm nhân. Trước đây, chỉ những thành phần ra tù vào khám, “tiền án nhiều hơn tiền túi” mới xăm trổ đầy mình, vì vậy khi thấy ai đó có hình xăm trên người là bị liên tưởng ngày đến những thành phần bất hảo trong giới giang hồ. Ngày nay, hình xăm thậm chí còn được coi là mốt của 1 số bạn trẻ, nhưng ít ai biết có quan niệm cho rằng nếu xăm không đúng chỗ sẽ là một kiểu phá tướng. Mạng nhỏ đòi gánh… rồng Theo quan niệm của một số bạn trẻ ngày nay, hình xăm thậm chí đã trở thành một trào lưu trong giới trẻ, là một hình thức thẩm mỹ, gây ấn tượng, thể hiện đẳng cấp, ghi dấu tình yêu của các bạn trẻ hoặc xua đuổi vận hạn… Thế nhưng, một nhà nghiên cứu cho biết, nếu bạn nghĩ rằng mình có thể tùy tiện xăm lên cơ thể bất kỳ hình thù gì mình muốn thì nên bỏ ngay suy nghĩ đó, vì nó hoàn toàn sai lầm trong quan niệm của thuật phong thủy và nhân tướng học: Xăm hình thường là xấu nhiều tốt ít, xăm hình mà không thận trọng, hậu quả tai hại sẽ theo mình suốt đời. Bởi vậy, có người xăm hình xong thì mọi việc hanh thông thuận lợi (số này rất ít), có người xăm xong thì làm gì cũng gặp rắc rối, nhẹ thì có chút khó khăn rồi cũng qua, nặng thì tai nạn xe cộ phạm đến thân thể. Một nam thanh niên từng đến than thở với một chủ tiệm hình xăm tại Hà Nội: “Từ lúc xăm hình con rồng này, cháu thấy mình số đen lắm, làm gì cũng “chết”, chắc tại con rồng nhỏ quá. Chú xem cháu đang định sửa con rồng to hơn, xăm từ bắp tay đến ngực luôn có được không”. Chủ tiệm nhìn thoáng qua đã có thể nói được ngay, vấn đề ở chỗ không phải con rồng to hay nhỏ, mà chẳng qua vì mạng của bạn không thể gánh nổi con rồng đó thôi.Nói không gánh được tức là mệnh lý khắc, xăm lên xong không những không đem lại may mắn, mà ngược lại toàn đem đến những điều đen đủi. Vì vậy, dù sao mọi người cũng nên suy nghĩ trước vì xăm thì dễ mà xóa thì khó. Kỳ thực, có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến cuộc sống của một con người, trên đây chỉ là một cách nhìn về hình xăm trên góc độ phong thủy học và nhân tướng học. Nói về xăm hình, không đơn thuần chỉ là người thợ xăm dán hình xăm lên người bạn rồi chấm mực di mũi kim mà nó có nguyên lý của nó, nguyên lý ấy là giữa người xăm và hình xăm. Theo những người trong nghề, trong dòng xăm chính thống, khó xăm nhất là hình Quan Công, Thanh Long, Tà Long vì không phải ai cũng gánh được mấy hình này. Có người xăm hình Thanh Long quá vai chưa đến 1 tháng thì bị ngã xe gãy tay, mọi ngày chạy bạt mạng thì không sao, hôm ấy chỉ đi từ từ một tay rút cái điện thoại trong túi quần, không để ý quệt vào đuôi xe đằng trước, ngã rất nhẹ mà gẫy tay. Một người khác sau khi xăm hình cá chép hóa rồng trên vai bỗng nhiên làm ăn rất thuận lợi, chưa đến 1 năm gặp lại mà đã mua nhà, mua xe. Nhưng từ khi xăm chữ nhẫn ở sau lưng thì lại xuống dốc không phanh, tài sản hầu như tiêu tán hết, may là còn giữ được cái mạng. Trước khi xăm, người này đã được cảnh báo là không hợp với chữ nhẫn nhưng không tin, thấy thích thì cứ xăm lên, giờ lại phải xóa hình đi, người chằng chịt vết xóa. Phải đến lúc đó, người này mới đi tìm hiểu và biết được ý nghĩa của chữ nhẫn: bên trên là cây đao đè lên tim, nhúc nhích là đao đâm vào tim ngay. Với những người tính hay vội vàng, dễ kích động và hơi có chút giảo hoạt không nên xăm chữ này. “Trước khi xăm chữ nhẫn tuyệt đối phải nên xem tính cách của mình có hợp với ý nghĩa hay không”, một nhà nghiên cứu phong thủy cho biết. Suýt chết vì “phạm thượng” Theo một chủ tiện xăm lâu năm am hiểu về phong thủy, hình xăm phải tương thích với thực lực, tính cách, mệnh lý của từng người, nếu không hiểu biết thì may mắn và đại họa chỉ cách nhau gang tấc. “Cách đây không lâu có một thanh niên cùng bạn đến tiệm nằng nặc đòi xăm hình “Quan âm ngồi đài sen” trên lưng, tôi hỏi liệu cậu có gánh được không, người thanh niên quát bảo tôi có tiền thích xăm gì chẳng được, ông cứ xăm cho tôi, không phải lằng nhằng.Lúc ấy, tôi nói không phải do vấn đề tiền nong mà thấy cậu còn trẻ giống một anh bạn giang hồ mới nổi chỉ nên xăm hình “hổ hạ sơn” là hợp lý, ra ngoài gặp giang hồ cộm cán thấy cậu chỉ là con hổ mới xuống núi, vừa bước chân vào xã hội thì họ cũng không gây khó dễ cho cậu. Cậu thanh niên kia nhất quyết không chịu, còn đe dọa quậy phá để cho tôi đóng cửa tiệm để xăm hình bằng được mới thôi, tôi cũng đã cảnh báo trước nếu có chuyện gì xảy ra thì đừng trách không nói trước”, vị chủ tiệm này kể lại. Hôm đó, xăm mất 8 tiếng đồng hồ mới xong, chủ tiệm cũng đã nhắc nhở thanh niên đó phải tắm rửa sạch sẽ, thắp hương chay tịnh 1 tuần rồi sau làm gì thì làm. Ai ngờ, 4 hôm sau anh ta đi mát xa, thư giãn, đến lúc dẫm lưng bỗng nhiên thanh sắt là tay bám bên trên tuột ốc rơi xuống, cô gái mát xa trượt chân ngã, khuỷu tay của cô gái chống thẳng vào gáy cậu thanh niên kia. Hậu quả ai cũng đoán ra, cậu thanh niên đó bị tổn thương đốt sống cổ, điều trị hơn 3 tháng mới đỡ. Vị chủ tiệm xăm giải thích: “Anh thử nghĩ xem liệu có thể dẫm lên mặt Quan âm được không, như vậy là bất kính với Phật. Tuy cậu thanh niên kia đã xăm hình Phật lên người nhưng trong tâm niệm không có thần phật tồn tại, thường hay tà niệm, tính tình ngang ngược vốn đã không có duyên với Phật rồi, tôi đã biết trước thế nào cũng có ngày xảy ra chuyện nhưng cậu thanh niên kia không tin”. Một chủ tiệm xăm khác tại Hà Nội cũng cho rằng: “Chỉ lấy một vài ví dụ đa phần mang tính trùng hợp này để chứng minh thì không có tính thuyết phục lắm, bạn có thể tin hoặc không tin, chỉ muốn nhắc nhở các bạn rằng không phải cứ thích xăm hình gì là xăm, vì có nhiều cái mệnh của bạn không hợp, may mắn không thấy đâu, có khi còn bị nó…vật”. Ông giải thích: “Nghĩa là người như thế nào thì xăm hình ấy, không thể tùy tiện, cái này một phần có nguyên lý bắt nguồn từ Chu Dịch. Ví dụ người mệnh kim thì dương khí tương đối vượng nên không thể xăm Thanh Long (thuộc tính dương), nếu xăm lên sẽ thành ra lửa cộng lửa, âm dương không điều hòa, sớm muộn gì cũng tự… đốt chết mình. Bài viết tham khảo Nguồn: http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/42575/pha-tuong-ca-cuoc-doi-vi-hinh-xam-khong-dung-cho-.html
 3. Sẵn sàng “giết” con vì không hợp tuổi bố mẹ Hiện nay, nhiều cặp vợ chồng có xu hướng chọn tuổi sinh con hợp tuổi bố mẹ để con "dễ nuôi", thậm chí còn để bố mẹ dễ bề làm ăn, thăng tiến. Đã có những trường hợp để chọn được đúng tuổi sinh như ý mà bố mẹ phải dùng đến các biện pháp can thiệp, kể cả nạo thai. Câu chuyện của những người làm tư vấn khiến người nghe không khỏi xót xa... Chọn tuổi con để dễ thăng tiến (?) Để thực hiện bài viết này, phóng viên thử gõ những cụm từ liên quan đến việc chọn tuổi sinh con trên thanh công cụ tìm kiếm Google. Với cụm từ "tính tuổi con hợp tuổi bố mẹ", trong 0,25 giây cho ra 9 triệu kết quả; còn cụm từ "cách chọn năm sinh con hợp tuổi bố mẹ", trong 0,28 giây cho ra 3,570 triệu kết quả... Trên các diễn đàn mạng, có rất nhiều ý kiến tham gia chia sẻ của các thành viên về vấn đề này. Điều đó chứng tỏ phần nào mối quan tâm của các cặp vợ chồng trong chuyện này là có thực và không hề nhỏ. Phóng viên cũng làm thêm một phép thử khi tiến hành khảo sát ngẫu nhiên 20 cặp vợ chồng trẻ chưa sinh con hoặc đã có một con ở Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, TPHCM, Hậu Giang. Kết quả: 15 cặp cho rằng "rất quan tâm tới việc chọn năm sinh cho con", trong đó 6 cặp cho biết "đã chọn năm sinh cho con đầu lòng" nhưng chỉ có 2 cặp được như ý, 9 cặp khác thì tin rằng tính tuổi của con thứ hai là khả dĩ hơn so với con đầu. Với 5 cặp còn lại thì 2 cặp "hoàn toàn không quan tâm", 3 cặp để ngỏ "nếu hợp tuổi bố mẹ thì cũng tốt, quan trọng là phải nuôi dạy chúng nên người" chứ không nhất thiết phải tính tuổi sinh của con. Trả lời câu hỏi vì sao phải tính năm sinh của con, hầu hết các cặp vợ chồng quan tâm đến vấn đề này cho rằng, làm như thế sẽ khiến đứa trẻ dễ nuôi, không xung khắc với bố mẹ. Thậm chí, anh Nguyễn Hoàng Giang (Định Công, Hà Nội) còn tin rằng, tuổi của con hợp tuổi bố mẹ sẽ khiến cho công việc làm ăn, thăng tiến của cha mẹ thêm thuận lợi. Do đó, nhiều người không tiếc công đi tìm thầy giỏi về tử vi, tướng số để... đặt kế hoạch sinh con, thậm chí còn dự tính cả việc... sinh con vào tháng mấy trong năm. Ảnh minh họa. Phá sản kế hoạch vì... vỡ kế hoạch Chị Lưu Bích Thu ở Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội kể, chị lấy chồng năm 2011, hai vợ chồng cùng tuổi Bính Dần (sinh năm 1986). Sau ngày chị Thu về ra mắt được chừng một tháng (vào giữa năm 2010), mẹ anh Tuấn - người yêu chị đi xem thì được một thầy tử vi phán nên cưới vào đầu năm 2011 và bằng mọi giá phải sinh con trong năm đó vì bố mẹ mệnh Hỏa, con sẽ mang mệnh Mộc, mà Mộc sinh Hỏa sẽ thuận lợi việc làm ăn, buôn bán của gia đình. Nếu không sẽ phải đợi tới năm 2014. Nhà anh Tuấn có cửa hàng buôn bán đồ điện, anh lại là con trai duy nhất trong gia đình có 5 chị em và sẽ là người theo nghiệp buôn bán của cha mẹ. Vì thế, mẹ anh rất tín và mong đứa cháu nội sẽ hợp tuổi cha mẹ, để công việc làm ăn thêm suôn sẻ. Biết được điều ấy, để "chắc ăn", anh chị quyết định có bầu trước ngày cưới. Ngày biết chị Thu có "tin vui", người mừng nhất vẫn là mẹ chồng. Thế nhưng, chị Thu bảo, "đúng là người tính không bằng trời tính". Lúc chị mang bầu được 9 tuần, chỉ còn gần một tháng nữa là tiến hành hôn lễ thì chị bị sẩy thai. Cuối cùng, kế hoạch sinh con đúng năm 2011 cũng phá sản vì bác sĩ bảo phải sau 3 tháng từ ngày nhận được tin dữ mới được tính đến chuyện sinh con. Và cũng chẳng thể đợi được đến năm 2014, vì bây giờ, cô con gái đầu lòng của anh chị đã được hơn 1 tuổi. Hay trường hợp của chị Nguyễn Thúy Hà (Thanh Xuân, Hà Nội). Chị Hà tuổi Đinh Mão (1987), lấy chồng tuổi Ất Sửu (1985). Anh chị cưới nhau năm 2010, sinh con năm 2011 và con hợp mệnh mẹ. "Vợ chồng tôi tính sinh đứa thứ hai để được hợp mệnh bố. Khi nhờ thầy tử vi và xem sách thì biết là phải đợi đến năm 2020. Thế nhưng, khi con lớn vừa được 9 tháng thì tôi... mang bầu. "Kế hoạch tập hai" đành phải phá bỏ", chị Hà hóm hỉnh. TS Vũ Thế Khanh, Tổng Giám đốc Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học Ứng dụng (UIA). Nạo thai để... chờ con hợp tuổi Ông Nguyễn Hoàng Điệp, Giám đốc Trung tâm Dịch thuật, Dịch vụ văn hóa và Khoa học - Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam nghiên cứu về tử vi, tướng số, phong thủy từ mấy chục năm nay. Ông cũng không thể nhớ có bao nhiêu lượt người đến nhờ ông tư vấn từ chuyện cưới xin, làm nhà, xin việc... "Riêng việc nhờ tư vấn chọn tuổi sinh con chỉ thực sự rộ lên trong khoảng 5, 6 năm trở lại đây", ông xác nhận. Theo ông Điệp, có những người tìm đến ông với mục đích tham khảo song cũng có những người thực sự muốn tìm tuổi sinh con bằng mọi giá. Và đã có những câu chuyện khiến vị Giám đốc này phải thốt lên: "Không thể tưởng tượng được họ lại mụ mị đến tàn nhẫn như thế!". "Có những người phụ nữ đến gặp tôi khi đang mang thai, song nếu sinh thì không hợp tuổi bố mẹ, thậm chí phạm vào tuyệt mệnh. Họ có ý định phá cái thai đó đi để đợi được đến tuổi đẹp vì sợ ảnh hưởng đến việc làm ăn. Thậm chí, có người mới chửa lần đầu tiên cũng có ý định phá thai vì thai phạm vào "tứ hành xung" với tuổi bố mẹ. Lại có trường hợp chửa trước khi kết hôn, mẹ chồng tương lai ra điều kiện, nếu không bỏ thai đó đi thì bà sẽ tự tử vì nếu em bé ra đời vào năm đó sẽ phạm vào "tuyệt mệnh" với tuổi của con trai bà. Tôi thật sự bất ngờ và thấy sợ cách họ nghĩ như thế", ông Điệp nói. TS Vũ Thế Khanh, Tổng Giám đốc Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học Ứng dụng (UIA) bổ sung vào câu chuyện từ những điều ông được mắt thấy, tai nghe. Chuyện là, ngay tại trụ sở Liên hiệp có đặt trung tâm áp vong gọi hồn được cấp phép hoạt động. Ông Khanh cũng từng trực tiếp tham gia khảo nghiệm tại trung tâm này. "Có nhiều người khi được áp vong thì khóc lóc thê thảm, luôn miệng hỏi là tại sao cha mẹ lại giết con. Lúc đó người xung quanh mới té ngửa vì em bé đó không được tuổi sinh nên mẹ đã đi nạo hút thai. Có trường hợp ở Cầu Giấy, Hà Nội đã có con đầu lòng, tính sinh con thứ hai vào năm đẹp để hợp tuổi bố mẹ nhưng trót vỡ kế hoạch, họ đã phá cái thai đó đi. Kết quả là 6, 7 năm nay rồi mà vẫn chưa có bầu lần hai, đến trung tâm gọi hồn những mong giải đi kiếp nạn. Những chuyện phá thai vì không hợp tuổi, vong về nhập vào người nhà "kể tội" ở trung tâm này không hề hiếm gặp!", ông Khanh khẳng định. (còn nữa) An Nhiên Nguồn: kienthuc.net.vn
 4. Tài liệu tham khảo ================ Kinh nghiệm giải tử vi của cụ Thiên Lương: KINH NGHIỆM QUAN TRỌNG VỀ TUẦN, TRIỆT ĐỂ GIẢI ĐOÁN ĐẠI HẠN TỐT, XẤU Người mà Mệnh, Thân có Tuần (hay Triệt) đến đại hạn gặp Triệt (hay Tuần) thì được mở ra, trở nên khấm khá Nhiều trường hợp đáng kể trong chi tiết Trần Việt Sơn Trước đây, chúng tôi có ghi một kinh nghiệm về Tuần Triệt. Không phân biệt nam nữ, cứ người tuổi Dương thì chuyển theo chiều ngược, hễ thấy Tuần hay Triệt chận đầu cung nào thì cung đó bị giảm, bị chận nhiều; còn như Tuần hay Triệt ở cung nào, mà ở sau, tức là ở thế vuốt đuôi, thì chỉ giảm ít thôi. Ảnh hưởng của Tuần thì nhẹ nhưng lai rai lâu dài, còn ảnh hưởng của Triệt thì mạnh và chỉ trong một giai đoạn ngắn. Chắc rằng ảnh hưởng của Tuần và Triệt không phải chỉ có thế. Chúng tôi đã đem vấn đề đến hỏi cụ Thiên Lương, và ụ đã chỉ về các kinh nghiệm của cụ về một trường hợp rất quan trọng: trường hợp Tuần (hay Triệt) đóng tại Mệnh (hay Thân) và đại hạn đi đến một cung có gặp Triệt (hay Tuần). Tức là Mệnh Thân có Tuần, đi đến một cung đại hạn có Triệt; hay là Mệnh hay Thân có Triệt đi đến một cung đại hạn có Tuần. Nguyên tắc quan trọng để xác định đại hạn tốt xấu. -Một đại hạn tốt hay xấu, là tùy theo Hành của cung đại hạn có sinh cho Hành của Mệnh hay không. Đó là kinh nghiệm thông thường , sách nào cũng có nói tới. -Cụ Thiên Lương đã nêu lên kinh nghiệm khác mà chúng tôi đã trình bầy trong một số giai phẩm trước, đó là khi nào đại hạn đến một cung thuộc vào một trong 3 cung tam hợp tuổi của mình, thì đó là đại hạn tốt; vận mình khá trong đại hạn này. 1)Người tuổi Thân Tý Thìn, đại hạn đến cung Thân Tý Thìn là tốt 2)Người tuổi Tị Dậu Sửu, đại hạn đến cung Tị Dậu Sửu là tốt 3)Người tuổi Dần Ngọ Tuất, đại hạn đến cung Dần Ngọ Tuất là tốt 2)Người tuổi Hợi Mão Mùi, đại hạn đến cung Hợi Mão Mùi là tốt. Chúng tôi gọi tắt là đại hạn đến cung tam hợp tuổi là tốt. -Bây giờ lại đến kinh nghiệm khác của cụ Thiên Lương: là Mệnh (hay Thân) mà có Tuần thì đến đại hạn gặp Triệt, cuộc đời sẽ mở ra, đó là đại hạn tốt. Hoặc là Mệnh (hay Thân) mà có Triệt thì đến đại hạn có Tuần là được mở ra. Kinh nghiệm chỉ mới trong nguyên tắc đại cương như vậy, đem áp dụng vào một số người tháy đúng. Qua mấy lá số đó không phải là đại hạn tốt theo những cách giải đoán thông thường, thế nhưng cuộc đời thật của đương sự có thăng tiến trong giai đoạn ấy. Chúng tôi đã tìm hỏi cụ Thiên Lương, được cụ chỉ đúng đại hạn đó là tốt; hỏi lý do tại sao, cụ cho biết đó là Triệt gỡ Tuần, hay Tuần gỡ Triệt. Lý do Nhiều nhà Tử vi biết cái nguyên tắc Triệt phá Tuần, và Tuần phá Triệt, nhưng ít áp dụng vào việc giải đoán hạn. Ta có thể hiểu lý do như sau: Mệnh có Tuần cản trở, nên cuộc đời lận đận; nhưng đến đại hạn có Triệt, thì Triệt đụng độ với Tuần, hai sao đụng độ với nhau, thành thử Tuần nhãng quân việc cản trở Mệnh, cuộc đời trở nên khá. Có người giải thích: Tuần cản Mệnh, đến khi gặp đại hạn có Triệt, thì Triệt cản lại Tuần, cho nên cuộc đời được ra khỏi thế kẹt. Vài lá số dẫn chứng Lá số ông Giáp Tý, sanh mùng 5 tháng 7, giờ Tí, Kim mệnh, Kim cục. Lá số với mấy điểm chính liên quan đến việc dẫn giải Tuần Triệt như sau: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2Khá, thành đạt. Theo kinh nghiệm về đại hạn tam hợp tuổi, thì tuổi Tý, đại hạn đến cung Thân Tý hay Thìn là ăn. Số này khá đặc biệt ở đại hạn cung Tý, ở cung Quan lộc có Tử vi, Thái tuế, đó là đại hạn 44-53. Sang đại hạn 54, sẽ giảm kém. Nhưng đương số Mệnh có Triệt, khi đại vận đến cung Phúc, tại Tuất, gặp Tuần lần đầu tiên, tức là đại vận 24-33, là cũng được tốt. Đó là đại hạn tốt đẹp, thi đậu, đi làm, thành đạt. Kinh nghiệm để ghi thêm Mệnh có Tuần, đến đại hạn đầu tiên gặp Triệt là ăn, đại hạn sau cũng có Triệt nhưng không ăn nữa. Vậy chỉ kể đại hạn đầu mà thôi. Mệnh có Triệt, cũng đến đại hạn đầu gặp Tuần là ăn. Lá số cụ Nguyễn Công Trứ Tuổi Mậu – Tuất, sanh ngày 1 tháng 11, giờ Thìn. http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Những đại hạn tại cung tam hợp tuổi tại Tuất và Dần, đều là đại hạn tốt. Thân có Tuần, cho nên hôn ám cả nửa sau cuộc đời, không cho Thân được hài lòng. Nhưng Thân có Tuần, thì đến đại hạn đầu tiên gặp Triệt tất phải ăn. Đó là đại hạn 43, tại Tí. Đại hạn này tốt dù không phải là tam hợp tuổi, nhưng được Triệt chế ngự Tuần. Đó là đại hạn trong đó cụ Trứ được thăng chức nhiều lần, lên 7, 8 bậc. Kinh nghiệm ghi thêm: Thân gặp Tuần hay Triệt Thân bị Tuần hay Triệt, là Thân bị ám. Vậy cứ giả sử đến một đại hạn có Triệt để gỡ Tuần, hay Tuần để gỡ Triệt thì cuộc đời được mở ra hay chăng? Thưa không hẳn còn phải tùy thời gian. Vì là Thân bị ám cho nên cuộc đời sẽ chỉ mở ra khi đại hạn ấy là sau 30 tuổi (ứng vào Thân). Chứ nếu đại hạn ấy, dù có Tuần hay Triệt để mở ra, nhưng lại là đại hạn trước 30 tuổi, thì cũng không có ảnh hưởng gì (vì chưa đến giai đoạn của Thân). Nếu đại hạn vừa được Tuần Triệt gỡ ra, vừa là tam hợp tuổi Mệnh có Tuần, đến đại hạn Triệt là gỡ ra. Hay Mệnh có Triệt, đến đại hạn Tuần là gỡ ra. Nếu đại hạn này lại đúng là đại hạn trong thế tam hợp tuổi, thì ảnh hưởng tốt lại tăng thêm gấp đôi (vì có hai cái tốt cộng lại). Một lá số dẫn giải: tuổi Canh ngọ, ngày 16 tháng 7, giờ Sửu. http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Mệnh tại Mùi, có Triệt. Đến đại hạn 33 tại Tuất, có đồng thời hai yếu tố tốt: thứ nhất, đó là cung tam hợp tuổi; thứ hai, đó là cung gặp Tuần để gỡ ảnh hưởng của Triệt. Trong đại hạn này, nhân vật bốc lên thật mạnh, lên cao chót vót, nhất hô bách nạp. Nhưng hết đại hạn đó là hết ăn luôn. Lại phải chờ đến đại hạn 73, tại Dần, là đại hạn tam hợp tuổi, mới lại khá. Mệnh bị cả Tuần và Triệt Mệnh bị cả Tuần và Triệt, thì không còn đại hạn nào gặp một trong hai sao đó nữa, và không có gì để gỡ thế kẹt nữa, nhất là cả hai Tuần và Triệt cùng áp đảo Mệnh. Nhưng đại hạn đến cung tam hợp tuổi, thì có khá không? Thưa rằng cũng khá hơn, nhưng cái khá phải giảm đi 50%, là vì cả Tuần và Triệt đè nén Mệnh. Sau đây là lá số Quý Hợi: Mệnh có Phủ, Vũ, Lộc tồn, Thiên không. Lộc trái khoáy nên không bền. 3 lần phá sản. Đến đại hạn tam hợp tuổi (cung Hợi, Mão, Mùi) làm ăn phấn chấn hơn, nhưng cũng phải chăng, bị giảm chế, hoặc phát nhiều lại tán hết. Tuần Triệt cùng ở tại Thân, cũng có ảnh hưởng như Tuần Triệt cùng tại Mệnh Tùy theo tuổi Âm Dương đóng cung nào Biết rằng có trường hợp đến đại hạn bộc phát, nhưng sẽ khá vào khoảng nào trong đại hạn? Có những trường hợp như sau: -Người tuổi Âm, mệnh đóng cung Dương, hoặc người tuổi Dương, Mệnh đóng cung Âm: Mệnh có Triệt hay Tuần, gặp cung đầu tiên có Tuần hay Triệt, thì đại hạn đó ăn, nhưng ăn về 5 năm chót của đại hạn (xin so sánh với kinh nghiệm chính tinh là Bắc đẩu tinh hay Nam đẩu tinh). -Người tuổi Âm, Mệnh đóng cung Âm; hay người tuổi Dương, Mệnh đóng cung Dương: Mệnh (hay Thân) có Tuần (hay Triệt), đến khi gặp đại hạn đầu tiên có Triệt (hay Tuần), thì đó là đại hạn tốt, và tốt ngay khi mở vào đại hạn, tức là tốt trong khoảng 5 năm đầu của đại hạn. Lá số Ất Sửu vào đại hạn ăn ngay Lá số tuổi Ất Sửu, ngày 28 tháng 6, giờ Thân, http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 đại cương như sau: Vị này gặp những cách khó làm chức lớn, cứ lên đến Chánh sự vụ là lại xuống. Xin lưu ý đại hạn tấn phát thuộc tam hợp tuổi tại Dậu (25-34). Mệnh gặp Tuần, đến đại hạn 45 ở Mùi, gặp Triệt là đại hạn bộc phát (dù không được tam hợp tuổi, mà được Triệt cởi gỡ những cái đè nặng của Tuần là được tốt) và vừa bước vào đại hạn là bộc phát ngay, vị này được cử ngay làm Tổng thư ký Bộ. Một vài lá số khác Tuổi Tân Dậu, 27 tháng 9 giờ Tị. http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Vị này dù thành đạt, luôn luôn ở chức phụ tá (là vì Triệt đóng tại mạng) lên nữa không được. Cứ thế mà kéo dài cuộc đời, cho đến đại hạn 42 ở Tài bạch tại Sửu. Tại đây cái tốt tăng lên gấp đôi, là vì cung Sửu vừa là cung tam hợp tuổi, vừa gặp Tuần cởi gỡ khỏi Triệt, thế là bốc mạnh một bước nhảy vọt lên làm Tổng giám đốc…nhưng vừa hết đại hạn này, sang đại hạn 52 xuống ngay. Kính mời quý vị xét nghiệm lại kinh nghiệm trên qua các lá số của quý vị, có trong tay KHHB số 74C2
 5. Tài liệu tham khảo ============== Trị hơi thở có mùi bằng lá ngò gai, húng chanh Hơi thở có mùi khiến bạn không tự tin trong giao tiếp. Hãy dùng lá ngò gai, hương nhu, húng chanh sắc nước ngậm, súc miệng hàng ngày để trị hôi miệng.Khoảng 90% trường hợp hôi miệng do nguyên nhân nằm ngay trong miệng. Hôi miệng là do các vi khuẩn phân hủy protein bên trong hốc miệng tạo ra các hợp chất lưu huỳnh dễ bay hơi. Vi khuẩn gây hôi miệng là vi khuẩn kỵ khí, thường trú ẩn dưới mảng bám răng, trong khe nướu, trong túi nha chu và giữa những khe hở của niêm mạc lưng lưỡi. Nguồn protein đến từ mảnh vụn thức ăn, xác vi khuẩn và tế bào mô chết tróc từ niêm mạc miệng. Lá húng chanh trị hôi miệng rất hiệu quả. Bất cứ bệnh lý nào trong miệng khiến cho vi khuẩn và thức ăn hoặc tế bào chết tích tụ, nơi đó quá trình phân hủy xảy ra và mùi hôi hình thành. Thường gây hôi miệng nhất là vệ sinh răng miệng kém, lưỡi bẩn, bệnh nha chu, khô miệng. Còn lại, 10% trường hợp hôi miệng do nguyên nhân ngoài miệng. Các bệnh lý đường hô hấp như viêm xoang mũi, viêm cuống họng, cuống phổi hay sinh mù trong phổi đều có thể làm hôi miệng. Các bệnh lý toàn thân gây hôi miệng như bệnh tiểu đường (mùi Aceton), bệnh suy thận (mùi cá ươn), bệnh gan (mùi trứng ung pha với tỏi)… Một người tự nhiên sinh chứng hôi miệng nặng thì phải nghĩ một bệnh lý toàn thân nào đó. Nhiều người cho rằng bệnh dạ dày (bao tử) gây hôi miệng nhưng thực sự bệnh này không ảnh hưởng đến tình trạng này, vì thực quản thường thì ép chặt lại, hơi không xông ngược lên được. Một số thức ăn gây hôi miệng như hành, tỏi, trứng, cá… Do trong quá trình tiêu hóa các hợp chất sulfur được tạo ra và ngấm vào máu, đưa đến phổi và phóng thích ra hơi thở gây hôi miệng tạm thời trong nhiều giờ hoặc vài ngày. Một số loại thuốc uống cũng tẩy hôi miệng như thuốc cảm, thuốc dị ứng, thuốc cao huyết ấp, thuốc chống trầm cảm… Ở phái nữ thì các thay đổi về chất nội tiết vào thời gian trứng rụng như thời gian có kinh nguyệt có thể làm cho hơi thở có mùi đặc biệt. Những liệu pháp trị hôi miệng Để chữa trị hôi miệng, sau mỗi bữa ăn và nhất là trước khi đi ngủ cần làm 3 việc sau đây: 1. Chải sạch răng với bàn chải, chủ yếu là chải sạch khe nướu. 2. Làm sạch kẽ răng với chỉ nha khoa. Nếu sâu răng, vôi răng, túi nha chu, răng khôn mọc lệch… thì phải đi bác sĩ chữa trị và sửa chữa những bệnh lý, khiếm khuyết này. Khi bệnh nhân và bác sĩ làm tốt phần việc của mình thì có thể giải quyết được phần lớn các trường hợp hôi miệng do nguyên nhân ở miệng. Một số trường hợp dù vệ sinh răng miệng rất sạch, và trong miệng cũng không còn một bệnh lý, khiếm khuyết nào gây tích tụ vi khuẩn, thức ăn, tế bào chết nhưng miệng vẫn có mùi. Những nghiên cứu gần đây cho rằng lưng lưỡi (phần sau) là nguyên nhân gây ra hôi miệng trong những trường hợp này. Khi ấy, bệnh nhân cần: 1. Cải thiện vệ sinh lưỡi ở phần sau lưng lưỡi: Phần sau lưng lưỡi là nơi nhạy cảm, khó làm vệ sinh triệt để. Một mẹo để tránh phản xạ nôn ọe khi vệ sinh lưỡi, bạn hãy cố gắng lè lưỡi ra càng nhiều càng tốt và ngừng thở trong chốc lát khi chải sạch phần sau của lưỡi. 2. Sử dụng các loại thuốc súc miệng đặc trị hôi miệng: Không phải thuốc súc miệng nào cũng tốt trong điều trị hôi miệng. Phần lớn thuốc súc miệng trên thị trường có thành phần cồn, sẽ gây khô miệng và làm cho tình trạng hôi miệng trở nên nặng nề hơn. Thuốc súc miệng có chứa chlorine clioxide (CIO2) là một phát hiện mới nhất của thế giới để chống lại hôi miệng. CIO2 có khả năng phân hủy hợp chất lưu huỳnh dễ bay hơi và có tính diệt khuẩn. 3. Tăng cường lưu lượng nước bọt: Bằng cách uống nhiều nước (2 lít nước mỗi ngày ) kiêng cữ rượu, thuốc lá, tránh sự căng thẳng… và sống một cuộc sống vui tươi thư thái. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng thêm một số thảo dược từ thiên nhiên như: 1. Hương nhu Hương nhu vị cay, hơi ấm, mùi thơm, không độc; chữa trị được nhiều bệnh, có tác dụng hạ khí, trừ phiền nhiệt, giải cảm nắng. Lấy 10g hương nhu sắc với 200ml nước. Dùng nước sắc ngậm và súc miệng thường xuyên, không nuốt, nhổ ra ngoài. 2. Húng chanh Húng chanh chua the, mùi thơm hăng, tính ấm, đi vào phế, giúp giải cảm, phong tà… chữa được nhiều bệnh về đường hô hấp. Dùng một nắm húng chanh khô, sắc lấy nước đặc để súc miệng và ngậm. Ngậm thường xuyên nhiều lần trong ngày, chỉ sau vài ngày có thể thấy hiệu nghiệm, hết hôi miệng. 3. Lá ngò gai Rau ngò gai còn gọi là mùi tàu, mùi tây, rau ngò tàu… Lấy một nắm ngò gai sắc lấy nước đặc, thêm vào vài hạt muối làm nước súc miệng, khò họng nhiều lần trong ngày, sau khoảng 5-6 ngày là có công hiệu. Theo Webphunu
 6. Cảnh báo cơn thịnh nộ của mặt trời Các cực của mặt trời đang chuẩn bị đảo chiều trong vòng 4 tháng tới, làm dấy lên cảnh báo trên toàn thế giới về khả năng thay đổi khí hậu, bão tố và nguy cơ gián đoạn liên lạc vệ tinh. Từ trường mặt trời được dự kiến sẽ xoay ngược 180 độ trong vòng từ 3 đến 4 tháng nữa. Sự kiện đặc biệt này chỉ xảy ra một lần trong mỗi 11 năm, và là tín hiệu báo động rằng đã đến giai đoạn đỉnh điểm của hoạt động mặt trời, gọi là “cực điểm mặt trời”. Trong giai đoạn này, các luồng năng lượng từ ngôi sao trung tâm của chúng ta sẽ liên tục được tống ra khỏi bề mặt, quất thẳng những cơn bão chứa đầy điện tích và các tia cực tím vào không gian xung quanh. Khi ập đến trái đất, bão mặt trời có thể làm gián đoạn tín hiệu vô tuyến, còn các vết lóa có thể ảnh hưởng đến nhiệt độ trên hành tinh xanh. Từ trường mặt trời sẽ sớm đảo cực trong vài tháng tới - Ảnh: NASA “Có vẻ như chúng ta chỉ còn không đầy 3 đến 4 tháng trước sự đảo cực hoàn toàn của từ trường mặt trời”, trang tin NASA Science dẫn lời tiến sĩ Todd Hoeksema của Đại học Stanford. “Sự thay đổi này sẽ tạo ra ảnh hưởng xuyên suốt hệ mặt trời”, chuyên gia này nhận xét. Khác với trường địa từ, từ trường mặt trời cứ đảo cực mỗi 11 năm một lần, xảy ra vào lúc hoạt động lên đến đỉnh điểm. “Cực điểm mặt trời” trước đó là vào năm 2000 và NASA ban đầu dự đoán rằng kỳ kế tiếp có thể lọt vào giai đoạn giữa năm 2011 và 2012. Các nhà vật lý còn cảnh báo rằng “cực điểm mặt trời” lần này có thể là sự kiện mạnh nhất từng được quan sát từ trước đến nay. Các nhà khoa học thuộc Đài quan sát mặt trời Wilcox tại Đại học Stanford đã nghiên cứu từ trường mặt trời từ năm 1976, trong thời gian đó họ đã 3 lần chứng kiến tình trạng đảo cực. Trước đó hơn 100 năm, một cơn bão mặt trời vào năm 1859, được gọi là "siêu bão mặt trời 1859", hay "sự kiện Carrington", đã tung vô số vết lóa mặt trời xuống khắp bề mặt trái đất. Nó mạnh đến nỗi người ở Roma (Ý) cũng có thể thấy được cực quang phương bắc. Các vết lóa mặt trời được tạo ra bởi những sự thay đổi trong hoạt động mặt trời cũng có thể phóng ra các tia X và bức xạ cực tím. Những tia này có thể ảnh hưởng đến tầng điện ly của trái đất, và làm gián đoạn các liên lạc vô tuyến đường dài. Theo giải thích của tiến sĩ Phil Scherrer của Đại học Stanford, trong quá trình đảo cực, các cực của mặt trời mất dần sức mạnh và đột nhiên mọi thứ dừng lại trước khi các cực đổi chiều. Ảnh hưởng của hoạt động gia tăng trên bề mặt mặt trời trải dài qua hàng tỉ km, vượt qua ranh giới của sao Diêm Vương. Tuy nhiên, tiến sĩ Scherrer cam đoan rằng thế giới sẽ không chấm dứt vào ngày mai chỉ vì mặt trời nổi cơn thịnh nộ. Trong khi đó, các quan chức thuộc Bộ Tư lệnh không gian thuộc Không quân Mỹ tuyên bố mọi thứ đã sẵn sàng để đối phó “cực điểm mặt trời”. Hiện thế giới đang lo ngại rằng các đợt bão mặt trời ập đến liên tiếp có thể “nướng chín” các mạch điện, dập tắt tín hiệu vô tuyến và biến các vệ tinh trị giá nhiều triệu USD trên quỹ đạo thành mớ sắt vụn. Tuy nhiên, tướng David Buck, Giám đốc điều hành của Bộ Tư lệnh không gian tại căn cứ không quân Peterson, tuyên bố rằng các vệ tinh quân sự của nước này đủ sức chống chọi trước các cơn bão điện tích dữ dội từ mặt trời. Tướng Buck cho hay các nhóm điều khiển trên mặt đất đã được lên kế hoạch xử lý những tình huống khẩn cấp. Tuy nhiên, dù chuẩn bị đến đâu, đôi khi các vệ tinh cũng có thể bị hạ đo ván trong thời gian ngắn nếu năng lượng đột ngột tăng vọt khiến hệ thống phải khởi động lại. Theo Thanh Niên
 7. Ðiều cần biết khi dùng thuốc sắc Ðông y Trong Ðông y, sắc thuốc đã là một công việc khá phức tạp và công phu, nhưng khi sắc xong rồi, uống như thế nào cho đúng cũng là một vấn đề rất quan trọng. Nên uống nóng, uống ấm hay uống lạnh? Thường thì khi sắc thuốc xong, chắt nước thuốc ra bát, đợi một lát để thuốc nguội đến độ vừa phải, không nóng không lạnh rồi uống, như vậy gọi là uống ấm. Cách uống này hay được sử dụng hơn cả vì rất hợp sinh lý. Nhưng với những bệnh nhân bị chứng hàn như cảm mạo phong hàn, đau bụng đi ngoài do lạnh… muốn nâng cao tác dụng tán hàn của thuốc thì phải uống nóng. Ngược lại, với những bệnh nhân bị chứng nhiệt như sốt sao, môi khô họng khát, miệng lưỡi lở loét, đại tiện táo, tiểu tiện sẻn đỏ… thì phải đợi cho thuốc thật nguội mới uống nhằm mục đích tăng cường hiệu quả thanh nhiệt của dược liệu. Các vị thuốc cần phải uống ấm thường có dược tính tương đối ôn hòa lấy công dụng tư bổ điều lý làm trọng, khi sắc hay dùng lửa nhỏ (văn hỏa). Các vị thuốc cần phải uống nóng thường có dược tính ôn nhiệt, khi sắc phải dùng lửa to (vũ hỏa), sắc nhanh. Các vị thuốc cần phải uống lạnh thường có dược tính hàn lương, khi sắc thời gian kéo dài hơn một chút. Thuốc có hiệu quả hay không ngoài việc dùng đúng bệnh và sắc đúng cách còn phụ thuộc vào thời gian uống thuốc có hợp lý hay không. Để hấp thu tốt và phát huy tác dụng cao nhất, các thuốc tư bổ nên uống vào sáng sớm khi chưa ăn sáng; các thuốc có công dụng kiện tỳ, tả hạ (tẩy xổ), khu trùng (trừ giun) nên uống khi bụng đói, trước khi ăn; các thuốc tiêu thực và có phản ứng kích thích dạ dày, ruột nên uống sau bữa ăn; các thuốc thăng đề (đưa lên trên) và ôn lương bổ khí nên uống vào khoảng thời gian từ sáng sớm đến trước giữa trưa; các thuốc tư âm dương huyết, thuốc thanh tả phục hỏa ở âm phận nên uống vào buổi tối; các thuốc trừ tà ở khí phận và dương phận nên uống vào sáng sớm… Nên uống vào lúc nào? Làm gì để hạn chế cảm giác buồn nôn khi uống thuốc? Những người uống thuốc sắc Ðông y lần đầu thường có cảm giác buồn nôn, thậm chí có thể nôn ngay lập tức, đặc biệt là khi uống các thuốc thanh nhiệt giải độc có vị đắng. Thêm nữa, trong khi thần kinh đang căng thẳng lại nhắm mắt, bịt mũi cố uống một hơi cho hết bát nước thuốc, kết quả là nôn ra toàn bộ vừa mệt sức vừa phí thuốc. Để hạn chế tình trạng này, trước tiên phải hết sức bình tĩnh, thư giãn thần kinh, không nóng vội, chú ý độ ấm của thuốc và cách uống trước hay sau bữa ăn rồi uống một ngụm nhỏ, ngậm trong miệng một lát để tạo cảm giác thích ứng, sau đó từ từ nuốt xuống họng. Khi uống hết, nên dùng một chút nước ấm tráng miệng. Ngoài ra, hòa thêm vào bát thuốc một ít nước gừng tươi cũng có thể đem lại hiệu quả chống nôn và buồn nôn ở một mức độ nhất định. Có nên uống đông dược và tân dược cùng một lúc? Tốt nhất là nên uống cách xa nhau vì rằng nhiều loại thuốc tây và thuốc ta không thể cùng uống một lúc. Ví như các vị thuốc như đào nhân, hạnh nhân có chứa nitriglycoside thì không nên uống cùng các tân dược thuộc nhóm an thần, gây mê, gây tê vì có thể gây ức chế trung tâm hô hấp và rối loạn chức năng gan. Các thuốc cường tim thuộc nhóm digitalis không được uống cùng với các dược liệu như trúc đào, vạn niên thanh, vì có thể gây rối loạn nhịp tim. Các thuốc thuộc nhóm sulfanilamide không nên uống cùng các dược liệu có chứa acid hữu cơ như bồ công anh, xuyên khung, ngũ vị tử, ô mai... vì có thể gây nên sỏi đường tiết niệu và chứng đáira máu. Kháng sinh thuộc nhóm tetracyclin không nên uống cùng một lúc với các vị thuốc có chứa nhiều canxi, magiê và nhộm nhôm như thạch cao, mẫu lệ... vì sẽ làm giảm hiệu lực của tetracyclin, hình thành các hợp chất kim loại bền vững ở đường ruột làm ảnh hưởng đến quá trình hấp thu và tiêu hóa thức ăn. Khi uống nên kiêng cữ ăn uống như thế nào? Kiêng cữ về ăn uống khi dùng thuốc Ðông y là một điều rất cần thiết. Bởi lẽ, theo quan niệm của y học cổ truyền, thức ăn cũng là những vị thuốc, cho nên nếu ăn uống không hợp lý thì có thể làm ảnh hưởng đến hiệu lực của đơn thuốc và sức khỏe của người bệnh. Tuy nhiên, do hạn chế về kiến thức, nhiều thầy thuốc bắt bệnh nhân kiêng quá nhiều thứ, kể cả những thức rất cần thiết cho cơ thể hoặc giả tạo nên thói quen cứ khi dùng thuốc Ðông y là phải kiêng tôm, cua, ốc, thịt gà, rau muống... một cách cứng nhắc. Trên thực tế, việc kiêng cữ về ăn uống phải tùy thuộc vào 2 yếu tố: một là các món ăn kị với các vị thuốc đang dùng, ví dụ bạch linh kị dấm, miết giáp kị thịt gà...; hai là các thức ăn chống lại tác dụng của thuốc, ví dụ đang uống thuốc trị chứng hàn thì phải kiêng các thức ăn mát lạnh... Như vậy, về vấn đề này, việc tuân thủ theo chỉ dẫn của thầy thuốc có chuyên khoa là hết sức quan trọng.Nguồn: Sức khỏe & Đời sống
 8. Tài liệu tham khảo =============== Trích dẫn về phần sao Thiên Mã của cụ Thiên Lương: THIÊN MÃ Thiên mã ở trong Tử vi là một viên ngọc quý. Viên ngọc quý này chỉ thấy ở trong hoàn cảnh trái nghịch tức là phần tinh anh có sắp đặt cho hạng người bất mãn ở phần đất Tuế-Phá Tang-Môn, Điếu-Khách của vòng Thái tuế. Nếu hạng người này không có Mã thì làm sao mà sống ở đời. Phải chăng thánh nhân xưa đã có chí hướng dân chủ (dân vi quí). Phe Thái Tuế, Quan Phủ, Bạch Hổ là phe lãnh đạo, cầm quyền được Long-Phượng, Hổ Cái là cái thế uy nghi tốt đẹp thì phe đối kháng là phe Tuế-Phá, Tang-Môn, Điếu-Khách phải để cho họ có Thiên Mã là bộ máy có động lực mạnh để quật lại bên kia. Việc thành bại lại là việc của thời gian. Cái đáng quý của Thiên Mã là ở chỗ đó.Thiên Mã chỉ ở bốn cung Dần Thân Tỵ Hợi phân phối đều cho 12 địa chi thuận âm dương mà nghịch phái Tuổi Dần Ngọ Tuất Thiên Mã ở cung Thân Thân Tý Thìn ----------------- Dần Tỵ Dậu Sửu ----------------- Hợi Hợi Mão Mùi ----------------- Tỵ Nhìn vào vị trí của Thiên Mã đóng ta thấy ngay sự trái cựa căn cứ theo địa chi tam hợp của tuổi số mà an Thiên Mã ở trong địa chi tam hợp đối kháng. Tuy Thiên Mã là hành hỏa nhưng đóng ở bốn cung có bốn hành riêng biệt thì chủ nhân muốn làm chủ thực sự Mã ấy phải là đồng hành với chỗ nó ở, công việc mình làm mới có kết quả tốt đẹp . Đã gọi là Dịch mã, Mã đóng ở bốn cung phải có đắc dụng đồng đều ở mỗi cung như đã phân chia số tuổi quy định, không lẽ gì Mã ở Hợi lại gọi là Mã cùng đường vô dụng. Nếu vậy thiệt hại cho ba tuổi Tỵ Dậu Sửu có Mã cũng hư không mà còn bị bế tắc là khác. Vậy Mã ở bốn cung Dần Thân Tỵ Hợi có nghĩa như sau: 1. Thiên Mã ở Dần: Chính thức thuộc quyền sử dụng của người mạng Mộc, bạc nhược với người tuổi Kim, vất vả với người mạng thủy, điêu linh cho người thổ, làm lợi cho người mạng hỏa. 2. Thiên Mã ở Tỵ: Chính thức thuộc quyền sử dụng của người mạng Hỏa, làm lợi cho người mạng Thổ, vất vả cho người mạng Mộc, điêu linh cho người tuổi Kim, bạc nhược cho người tuổi Thủy. 3. Thiên Mã ở Thân: Chính thức thuộc quyền sử dụng của người mạng Kim, làm lợi cho người tuổi Thủy, vất vả cho người mạng Thổ, điêu linh cho mạng Mộc, bạc nhược cho người mạng Hỏa. 4. Thiên Mã ở Hợi: Chính thức thuộc quyền sử dụng của người mạng Thổ, Thủy, làm lợi cho người mạng Mộc, vất vả cho người mạng Kim, điêu linh cho người mạng Hỏa. Trường hợp Thiên Mã đóng ở 4 cung Dần Thân Tỵ Hợi như ở mục Thiên Mã đã nói:Mã ở Dần phải là người tuổi Mộc mới làm chủ và sử dụng nó thành công. Mã ở Tỵ cho người Hỏa mệnh, Mã ở Thân của người Kim mạng, Mã ở Hợi cho người Thủy, Thổ mạng. Bốn con Mã này bị Triệt là con Mã què, ngựa ăn hại, nếu gặp Tuần lại có trường hợp đắc dụng . Biết rằng Tuần là cây cầu bắc nối 2 giai đoạn đường đời, 2 vị trí : a)Thì Thiên Mã ở Dần bị Tuần lại là Ngựa chiến của người Hỏa Mệnh. b)Thì Thiên Mã ở Tỵ bị Tuần lại là Ngựa bạch của người Kim Mệnh. c)Thì Thiên Mã ở Thân bị Tuần lại là Ngựa ô của người Thủy, Thổ Mệnh. d)Thì Thiên Mã ở Hợi bị Tuần lại là Ngựa ăn no của người Mộc Mệnh. Tuy nhiên trước khi Mã đắc dụng, phải chùng một bước mới nhảy thành công. Còn đây là trích dẫn bình luận của bác thongle về đoạn trích trên: Ông Thiên Lương viết là viết như vậy, có những con mã không cần thế vẫn ngon như thường, hiểu như cụ nói thì ứng dụng sai bét à. Người sở hữu nó làm được gì? mấy cái thế Thiên Mã này từ trong địa lý mà ra, nếu nắm phần địa lý thì biết sử dụng nó ngay.
 9. Trích dẫn những lời bàn luận của bác thongle về sao Thiên mã với các thành viên khác: ====================================== ====================================== ======================================
 10. Tài liệu tham khảo ============== Cà chua làm giảm nguy cơ bệnh tim mạch Lycopen - thành phần tạo nên màu đỏ của cà chua - giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Đây là công trình đầu tiên chỉ ra mối liên hệ giữa loại quả này và các bệnh tim mạch. Nghiên cứu được thực hiện trên gần 1.000 phụ nữ giai đoạn mãn kinh, đang tham gia Chương trình Sức khỏe Phụ nữ của Đại học Harvard. Năm 1992, khi bắt đầu nghiên cứu, tất cả những người này đã được đo nồng độ lycopen trong máu. Sau 7 năm theo dõi, họ được chia làm 2 nhóm: - Nhóm 1 gồm 483 người đã bị cơn đau tim, có biến chứng nặng vì bệnh tim hoặc chết vì bệnh tim trong thời gian nghiên cứu. - Nhóm 2 gồm 483 người không bị các bệnh lý nói trên. Phân tích số liệu cho thấy, sau khi loại bỏ các yếu tố nguy cơ khác của bệnh tim, phụ nữ có nồng đọ lycopen cao nhất giảm được 34% nguy cơ bị bệnh tim, so với những người có nồng độ lycopen thấp nhất. Chất chống ôxy hóa Lycopen, chất chống ôxy hóa tự nhiên liên quan tới vitamin A, đã được chứng minh là có khả năng ngăn ngừa bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Theo bác sĩ Sidney Smith - chuyên viên khoa học của Hiệp hội Tim mạch Mỹ - sự ôxy hóa thành phần cholesterol xấu (LDL) trong cơ thể chính là nguyên nhân dẫn tới chứng xơ vữa động mạch. Vì vậy, hiện tượng một chất chống ôxy hóa có thể ngăn ngừa bệnh tim cũng là điều hợp logic. Nếu bạn không thích cà chua thì cũng đừng lo, đã có dưa hấu, cà rốt, đu đủ và bưởi hồng. Tất cả các loại quả này đều chứa nhiều lycopen. Các chuyên gia cho biết, việc bổ sung thuốc chứa chất chống ôxy hóa, như vitamin E đường uống, không đem lại tác dụng bảo vệ tim. Nghiên cứu được trình bày tuần này tại cuộc họp thường niên của Trường Tim mạch Mỹ. Thu Thủy (theo MSNBC)
 11. 11 lý do nên ăn cà chua Cà chua có tác dụng tốt trong việc giảm béo, giảm ung thư, ngăn ngừa đột quỵ, tốt cho bệnh nhân tiểu đường. Một số người khẳng định cà chua nên được nấu chín để đảm bảo tối đa dinh dưỡng. Tuy nhiên không hoàn toàn là như vậy. Mặc dù lycopene được hấp thụ tốt nhất từ cà chua đã nấu chín nhưng vitamin C và các enzim khác tìm thấy trong cà chua lại tốt hơn khi thưởng thức tươi. Chỉ cần thêm một chút dầu oliu vào cà chua tươi có thể làm tăng đáng kể khả năng hấp thụ lycopene. Đồng thời ăn cà chua giúp đảm bảo khả năng hấp thu dưỡng chất tốt nhất. Nên thưởng thức cà chua đã nấu chín trong các món súp, canh, cà ri và cà chua tươi sống trong các món salad, sandwich và salsa. Nên ăn nhiều loại cà chua với nhiều màu sắc khác nhau để có hiệu quả tốt nhất. Nghiên cứu cũng cho thấy rằng dạng lycopene trong cà chua vàng và cam được hấp thụ tốt hơn so với cà chua đỏ. Điều đó không có nghĩa là bạn không thể thưởng thức cà chua đỏ, tuy nhiên nên ăn nhiều loại cà chua để có được hiệu quả tốt nhất. Nếu cà chua không phải là món yêu thích của bạn thì sau đây là 11 lý do bạn nên bắt đầu để ý tới chúng. 1. Làm giảm ung thư vú Cà chua có chứa một tập hợp các dưỡng chất từ thực vật gọi là carotenoid. Có thể bạn đã từng nghe qua về beeta caroten và lycopene, nhưng ở đây còn có những dưỡng chất khác. Trong một nghiên cứu trên Journal of the National Cancer Institue, hàm lượng carotenoid cao trong cà chua bao gồm alpha-carotene, beta-carotene, lutein, zeaxanthin, lycopene và total carotenoid có thể làm giảm nguy cơ ung thư vú. 2. Tốt cho bệnh nhân tiểu đường Theo một nghiên cứu mới trong tạp chí Cell Biochemistry and Biophysics, các nhà khoa học đã tạo ra bệnh lý tiểu đường ở động vật và tiến hành cho một số ăn lycopene trong khi số khác được cho ăn theo chế độ ăn uống điển hình không có lycopene. Hệ thống sinh hóa của những con vật với chế độ ăn có lycopene trở lại bình thường trong khi số còn lại vẫn tồn tại các mức tiểu đường. Nghiên cứu này đã đưa ra những hy vọng về việc lycopene được tìm thấy trong cà chua có thể giúp khôi phục sự cân bằng hóa sinh đối với các bệnh nhân mắc tiểu đường. 3. Ngăn ngừa đột quỵ Nghiên cứu mới công bố trên Harvard Heath Letter cho thấy hàm lượng lycopene cao trong cà chua có thể giúp ngăn ngừa đột quỵ. 4. Giảm nguy cơ bệnh tim Các nghiên cứu khác cũng cho rằng lycopene có trong cà chua, khi được ăn thường xuyên, có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim tới 29%. Cà chua tươi và chiết xuất cà chua được chứng minh là có thể làm giảm cholesterol, LDL cholesterol, và các lipid trung tính (trilycerides), ngăn ngừa kết tụ tiểu cầu - nhân tố gây bệnh xơ vữa động mạch. 5. Chống ung thư tuyến tiền liệt và ruột kết Dưỡng chất thực vật quan trọng chứa trong cà chua là lycopene cũng được chứng minh là có khả năng chống lại lão hóa và những tác dụng chống ung thư. Lycopene được chứng minh là đặc biệt hiệu quả khi chống lại ung thư tuyến tiền liệt và ung thư ruột kết. 6. Bảo vệ cơ thể khỏi di chứng bệnh tật Lycopene tìm thấy trong cà chua thậm chí còn bảo vệ những vật liệu di truyền của chúng ta khỏi những di chứng của bệnh tật. 7. Tan mỡ hiệu quả Cà chua còn kích thích việc sản sinh amino axit cacnitin giúp làm tăng tốc độ tan mỡ trong cơ thể tới hơn 30%. 8. Tăng cường hệ miễn dịch Với một nguồn cung cấp vitamin C dồi dào cho cơ thể, cà chua có thể giúp hệ miễn dịch luôn khỏe mạnh. 9. Hạn chế loãng xương Thiếu hụt lycopene trong chế độ ăn của phụ nữ tuổi mãn kinh có liên quan tới chứng loãng xương. 10. Cải thiện thị lực Là nguồn cung cấp các dưỡng chất thực vật như beta carotene, lutein và zeaxanthin, cà chua có thể giúp cải thiện thị lực và bảo vệ mắt khỏi thoái hóa. 11. Dễ chế biến món ăn ngon Cà chua cũng rất ngon và có thể chế biến được nhiều món khác nhau. Chúng ta có thể sử dụng cà chua để nấu pasta, salad, cà ri và rất nhiều món ngon khác. Theo VnExpress
 12. Tài liệu tham khảo =============== Tìm hiểu về vòng Thái tuế! Lâu nay đọc vòng Thái Tuế để thuộc chơi chơi mà thôi chứ không cảm nhận nó quan trọng thế nào, thế cho nên nhiều người cứ đả kích nó thế này thế kia. Nay, thongle mở topic này để trao đổi tầm quan trọng của vòng Thái Tuế giúp mọi người hiểu nó tốt hơn từ đó có thể vận dụng trong việc luận giải. Vòng Thái Tuế bao gồm: Thái tuế - Thiếu dương - Tang Môn - Thiếu âm- Quan Phù - Tử phù - Tuế phá -Long đức - Bạch hổ -Phúc đức - Điếu khách -Trực phù. Vòng Thái tuế có gì quan trọng mà cụ Thiên Lương ca ngợi thế, không ít topic trên các diễn đàn khác cho đây là phát minh của cụ mà không hề biết rằng do mình không nắm vững về dịch học từ đó không cảm nhận được nó rồi cho rằng ông Thiên Lương nói quá lên mà thôi. ========================================= Thái tuế an theo năm sinh, khởi theo chiều thuận bất luận dương nam âm nữ hay âm nam dương nữ. Khi đã có Thái tuế thì tứ linh (phượng long cái hổ) theo cùng cho người tuổi âm, người tuổi dương thì nhường phượng các giải thần cho phe Tuế phá để khen ai ra mặt chống đối. Trước nay, nhiều topic đã đả kích cụ Thiên Lương vì ông này cho rằng người Thái Tuế là người có tư cách đạo đức, nhiều người nghiệm lý không đúng điều này vì ông Thiên Lương dấu nghề. Thứ nhất, người Thái Tuế mà có thêm không kiếp là hạng người lừa siêu hạng (nếu muốn), kèm thêm sát tinh thì tùy theo đó mà luận, mà xem xét đến kết luận nhân cách con người. Vấn đề cực kỳ quan trọng mà ông Thiên Lương dấu nhẹm đi đó là yếu tố địa lợi để xét vận hạn, khi người có mệnh Thái Tuế khi gặp hạn thì luận khác với người Tuế Phá, người Thiếu dương, người Thiếu âm. Thái tuế trong thân mệnh, cung phúc, cung tật thì không nói làm gì. Nằm trong cung điền, phu thê, tử tức thì xin thưa nó thuộc dạng phá số 1 mà không có sao giải. Vì vậy, khi xét thái tuế hết sức cẩn thận và nó rất quan trọng trong vấn đề tính vận hạn cho nên cụ Thiên Lương đề cao nó là thế. Nhiều khi quyết định chuyện sụp đổ tới đâu là do cung mệnh đóng ở vị trí nào. ========================================= Thế nào là mưu mô và thế nào là không mưu mô? Con người có rất nhiều mặt đối lập trong cuộc sống, lương thiện và gian ác, hiền lành và hung dữ. Ít có ai thừa nhận mình gian ác hay hung dữ. Vì hằng ngày mình vẫn thể hiện ra hiền lành và lương thiện. Việc thể hiện những thứ đó khi những thử thách xuất hiện, những thử thách đó mang tính sống còn hay tính quyền lợi to lớn. Trong quan trường tranh 1 chức nào đó (ghế thì ít mà đít thì nhiều) thì trong các ứng cử viên ai sẽ là mưu mô thủ đoạn thì người đó sẽ lộ ra, chứ bình thường phải dấu nhẹm đi. Trong kinh tế, vì món lợi hàng tỷ đồng người ta mới lừa chứ một vài triệu không thèm. Không kiếp vào trong Thân mệnh nó phá uy tín của người đó, nếu như người Thiếu dương, Tuế phá, Thiếu âm mà có không kiếp thì thôi rồi, không cần nói nhiều, bị không kiếp áp đặt và chi phối ngay. Nếu là người Thái Tuế thì không kiếp chưa chắc đã thắng nổi Thái Tuế nên mới có chuyện, người Thái Tuế mà có không kiếp thì khi đụng chuyện (thử thách) mới thấy được bản tính ghê gớm của họ (nhiều anh hùng do thời thế tạo ra, cứ xã hội loạn lạc, nhiễu nhương thì anh hùng xuất hiện rất nhiều). Không Kiếp chưa chắc đã phá nổi tư cách của Thái Tuế, nên mới nói rằng việc lừa lọc của những người đó có thừa, có điều người ta có muốn hay không mà thôi. Phân tích điều đó để thấy rằng, vai trò quan trọng của Thái Tuế như thế nào, nếu các hạng người Thiếu Dương, Thiếu âm, Tuế phá thì sao sánh bằng. Bạn hiểu khá máy móc, tôi đang phân tích sự việc theo trạng thái tĩnh, còn vận dụng thực tế theo trạng thái động. Lá số của bạn đúng như bạn nói nhưng có thêm Tuần Triệt bẻ gãy những điều tôi đã phân tích nên phải kết luận có khác chứ. ========================================= Thái Tuế là ngôi sao ít bị ảnh hưởng của Tuần Triệt nhất. Nhưng người Thái Tuế phải có Lộc thì mới làm nên chuyện, nếu không tính hóa lộc thì Thái Tuế mà đi với Lộc chỉ có 12 tuổi được hưởng trọn vẹn cái lộc trời (lộc tồn) đó là: Giáp Dần Ngọ Tuất, Canh Thân Tý Thìn, Ất Hợi Mão Mùi, Tân Tỵ Dậu Sửu. Những tuổi này Lộc Tồn thơm hơn những tuổi khác vì Dương Lộc đóng ở dương cung và Âm Lộc đóng ở âm cung. Còn Lộc Những tuổi khác là lộc trái cách. Thái Tuế là to nhất mà thêm lộc tồn đồng cung hay trong thế tam hợp thì những người thuộc 12 tuổi trên kia, cứ nghiệm lý số đông xã hội thì là những tuổi có tỷ lệ thành công tốt hơn những tuổi còn lại. Những tuổi còn lại không có chuyện vòng lộc tồn và vòng thái tuế trùng nhau nên phải kiếm hóa lộc để tìm kiếm sự thịnh vượng. ========================================= Thái tuế nằm trong Thân Mệnh là điều may mắn, vì sao vậy? vì nó giúp những người này chống đỡ về hạn tốt hơn những người Thiếu dương, Thiếu âm hay Tuế phá. Hãy nghiệm lý xem, người Thái tuế là người khá đàng hoàng, nhưng cũng ít người thích bằng người đào hoa thiên không (thiếu dương), người thiếu dương là người thường gặp nhiều may mắn trong đời và sự thành công không bền do có thiên không quậy phá. Nhưng nếu không phải là người thái tuế thì người Thiếu dương, thiếu âm, tuế phá phải coi chừng nó trước tiên. Nó nằm cung điền thì khó mà sống 1 chỗ yên ổn, dễ thay đổi chỗ ở. Nó nằm trong cung Phu Thê cũng không yên, nếu không chia tay thì cũng lục đục chuyện vợ chồng (phần lớn) Nó nằm trong cung tử tức thì coi chừng con cái nó phá bố mẹ, phá ở đây có nhiều nghĩa lắm, phá trong sự xung khằc, phá trong hòa thuận... Nó nằm trong cung di thì thường ra đời gặp toàn đối thủ làm cho mình hơi bị mệt... Nói về sao giải, có lẽ là không, ngay cả tuần triệt. Vì vậy mà nhiều người rất sợ nó. Thiên không, không kiếp, kình đà, linh hỏa còn có thể bị thu phục bởi Tuần Triệt hay Sát Phá Tham đắc địa. Nhưng Thái Tuế thì không? Đây là những nội dung mà Cụ Thiên Lương không muốn thể hiện trong cuốn Tử Vi Nghiệm Lý. Cụ viết rất khéo, chưa thấy diễn đàn nào hay topic nào đưa vấn đề này ra để mọi người hiểu thâm ý của cụ. ========================================= Khoa Quyền Lộc Kị là tứ hóa, bản thân mỗi sao hóa 4 lần, 2 lần tốt và 2 lần kém. Nhìn vào cách an sao thì sẽ thất mức độ nặng nhẹ của nó. Vòng Thái Tuế an theo năm nhưng ảnh hưởng của địa chi Vòng Lộc Tồn cũng an theo năm nhưng ảnh hưởng của Thiên can Trong khi Tứ Hóa an theo chính tinh, mà chính tinh an theo ngày. thì mức độ nặng nhẹ của nó không quan trọng (đó là theo quan điểm của cụ Thiên Lương), chỉ có Hóa Khoa và Hóa Lộc là 2 sao có giá trị tương đối hơn hóa quyền và hóa kị. Cụ cho rằng, bản chất đích thực là Tứ Linh (long phượng cái hổ) của vòng thái tuế, còn khoa quyền lộc là cái áo lộng lẫy bên ngoài mà thôi. Nếu người có tứ linh mà đắc luôn khoa quyền lộc thì còn gì bằng, vừa có tiếng vừa có miếng. Còn nếu người Tuế phá mà khoác lên Khoa Quyền Lộc chỉ là bùa mê thuốc lú, vì lòng tham mà dám làm tất cả. Có trường phái ở Đài Loan gì đó, họ rất đề cao Tứ Hóa, hình như Tứ Hóa bay gì nữa đấy... nhưng không biết dựa trên cơ sở nào nên không dám bàn luận, có lẽ cũng góp phần làm phong phú thêm khoa Tử Vi. Trích dẫn từ những bài viết bàn luận về vòng thái tuế cùa phái Thiên Lương của bác Thongle Nguồn: dichlydongphuong.vn
 13. Tài liệu tham khảo =============== Lợi ích của các loại nấm Không chỉ là món ăn ngon, nấm còn có tác dụng tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, chống lão hóa, làm giảm nguy cơ mắc các bệnh như ung thư và tim mạch... Dưới đây là những lợi ích đối với sức khỏe của một số loại nấm thông dụng: Nấm sò: Nấm sò là một trong những nguồn thực phẩm bổ dưỡng quý giá với hàm lượng protein cao, thành phần axít amin phong phú với đủ các loại axít amin không thay thế. Bên cạnh đó, nấm sò còn chứa nhiều gluxit, vitamin, khoáng chất, axít béo (chủ yếu là axít không no và axít hữu cơ)... Ngoài giá trị dinh dưỡng, nấm sò còn có nhiều đặc tính của biệt dược, có khả năng phòng ngừa và điều trị các bệnh như làm hạ huyết áp, chống béo phì, chữa bệnh đường ruột, loại bỏ các tế bào máu xấu và bệnh ung thư. Nấm nút trắng: So với các loại nấm khác, nấm nút trắng chứa chất L-ergothioneine nhiều hơn cả. L-ergothioneine là một loại chất chống ôxy hóa mạnh chỉ có ở nấm, có khả năng làm giảm huyết áp cao, chống lại bệnh ung thư và giúp tăng cường hệ thống miễn dịch cho cơ thể. Thêm vào đó, nấm nút trắng còn chứa nhiều vitamin D giúp cơ thể hấp thu chất canxi có lợi cho xương. Nấm nút trắng có quanh năm và rẻ tiền nên sẽ là một trong những nguồn dinh dưỡng tuyệt vời trong chế độ ăn uống lành mạnh của bạn. Nấm linh chi: Nấm linh chi có chứa nhiều chất polysaccharides giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, cân bằng trao đổi chất, thúc đẩy quá trình tổng hợp axít nucleic và protein. Thêm vào đó, nấm Linh chi còn chứa nhiều axít ganoderic thuộc nhóm các chất tự nhiên được gọi là triterpens. Các thành phần này sẽ giúp lưu thông máu tốt, làm giảm cholesterol xấu ở trong máu, giảm huyết khối (nguyên nhân gây nên các cơn đau tim, cao huyết áp và tai biến mạch máu). Không chỉ thế, các nghiên cứu gần đây còn cho thấy chiết xuất từ nấm linh chi có thể chống lại các phản ứng dị ứng, bao gồm cả tác động tích cực đối với bệnh hen suyễn và viêm da tiếp xúc. Năm 1990, các nhà nghiên cứu tại Trung tâm khoa học Y tế Texas tại San Antonio chỉ ra rằng nấm linh chi có thể được sử dụng hiệu quả trong việc điều trị viêm kết mạc, viêm phế quản, thấp khớp, và cải thiện hệ thống miễn dịch mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Ngoài ra, nấm Linh chi còn có tác dụng bảo vệ gan không bị thương tổn, giúp giải độc tố và mang lại sức sống cho cơ thể. Nấm hương: Ăn nấm hương giúp điều hòa khí huyết, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, ngừa sỏi mật, giảm cholesterol xấu ở trong máu, ức chế tế bào gây ung thư và kích thích hoạt động của hệ tiêu hóa. Nấm hương còn là thực phẩm lý tưởng đối với bệnh nhân thiếu máu do thiếu chất sắt, huyết áp cao, tiểu đường và trẻ nhỏ bị suy dinh dưỡng. Đặc biệt, chất ergosterol có trong nấm hương dưới tác dụng của tia cực tím trong ánh nắng mặt trời sẽ chuyển hóa thành vitamin D2 giúp cơ thể đề phòng và chữa bệnh còi xương rất hiệu quả. Nấm mỡ: Nấm mỡ rất giàu đạm, nguyên tố vi lượng và nhiều loại axít amin quý có tác dụng ức chế tụ cầu vàng, trực khuẩn thương hàn và trực khuẩn E.coli. Theo Đông y, nấm mỡ có công dụng bổ tỳ, nhuận phế, hóa đàm, tiêu thực. Đây là loại thực phẩm thích hợp cho những người chán ăn, mệt mỏi do tỳ vị hư yếu, sản phụ thiếu sữa, người viêm phế quản mạn tính, viêm gan mạn tính và mắc hội chứng suy giảm bạch cầu. Ngoài ra, nấm mỡ còn có tác dụng kháng ung thư và giúp tăng cường hệ thống miễn dịch cho cơ thể. Mộc nhĩ đen: Mộc nhỉ đen là loại nấm có giá trị bổ dưỡng rất cao vì nó chứa nhiều hoạt chất có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, giúp giải độc và làm chậm sự lão hoá. Đặc biệt, với tính năng hoạt huyết, mộc nhỉ đen có thể làm giảm cholesterol và cải thiện sự tuần hoàn máu rất tốt. Nấm rơm: Nấm rơm chứa nhiều chất đạm, chất béo, chất bột đường, chất xơ và rất nhiều yếu tố vi lượng như canxi, sắt, photpho, các vitamin A, B1, B2, C, D, PP…Với thành phần dinh dưỡng khá phong phú, nấm rơm không chỉ là thức ăn tuyệt vời mà còn là thực phẩm chữa bệnh béo phì, rối loạn lipid máu, tiểu đường, xơ vữa động mạch và tăng huyết áp. Theo Đông y, nấm rơm có vị ngọt, tính hàn có công năng bổ tỳ, ích khí, tiêu thực, khử nhiệt, tăng sức đề kháng, hạ cholesterol máu, chữa bệnh xuất tinh sớm, gan nhiễm mỡ, suy giảm trí nhớ và giúp tăng cường sức khỏe. Ngoài ra, nấm rơm còn có khả năng hỗ trợ điều trị cấc vết lở loét ở miệng, cơ thể suy nhược và bệnh suy giảm trí nhớ… Nấm bào ngư: Nấm bào ngư hiện đang được nghiên cứu như là một loại thực phẩm có khả năng chống lại vi-rút HIV vì nó chứa các hợp chất chống ôxy hóa cao. Loại nấm này có thể được xem là một nguyên liệu rất có ích trong việc ngăn ngừa và điều trị một số căn bệnh. ĐÌNH HUỆ (Theo fitday.com)
 14. Tài liệu tham khảo =============== Chữa mất ngủ bằng cách day huyệt đạo và ăn rau đồng Mất ngủ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của bạn, đặc biệt là những người đang ở trong độ tuổi lao động. Không có gì tệ hơn khi mất ngủ, còn gọi là rối loạn giấc ngủ. Dù khó đi vào giấc ngủ, không duy trì đủ tình trạng ngủ hay thức dậy quá sớm đều ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, đặc biệt đối với những người trong độ tuổi lao động. Ảnh minh họa. Không dùng thuốc Tập thói quen nên ngủ và thức vào một thời điểm nhất định trong đêm. Không nên ngủ vào buổi trưa quá dài (trung bình 15 - 30 phút là đủ), phòng ngủ cần yên tĩnh, thoáng (không quá nhiều vật, sách vở...), ánh sáng phù hợp (không quá sáng), không ăn quá no hoặc ngược lại bị quá đói sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ. Tránh uống trà, cà phê đậm đặc vài giờ trước khi ngủ, tập thở sâu, đặc biệt thở cơ hoành (thở vào sâu, bụng di động theo nhịp thở trong khi hạn chế cử động của lồng ngực như vai không nhấc lên, cơ cổ, cơ ngực không co kéo mạnh). Tập thư giãn, hãy nằm thả lỏng các cơ từ mặt, cổ, ngực, bụng, tay, chân; không nghĩ ngợi miên man; tập trung tư tưởng theo dõi vào động tác hít vào thở ra đều đặn; tự nhủ rằng tay chân và toàn thân tôi có cảm giác nặng ấm. Thực hiện tốt thư giãn, giấc ngủ sẽ dễ dàng có chất lượng. Day ấn một số huyệt có tác dụng dịu sự căng thẳng và an thần như huyệt ấn đường (điểm giữa hai đầu trong chân mày), huyệt an miên (điểm sau trái tai khoảng 1,5cm), huyệt Nội quan (điểm giữa 2 gân cơ trên nếp gấp cổ tay khoảng 3cm), huyệt tam âm giao (điểm trên chỗ cao nhất của mắt cá trong khoảng 4cm, sát bờ sau xương chày), huyệt túc tam lý (dưới góc dưới xương bánh chè khoảng 4cm, phía ngoài bờ trước xương chày). Xoa nóng bàn chân cả mặt lòng và mặt lưng hoặc ngâm chân trong nước ấm 50 độ C. Một số dược liệu dễ kiếm chữa mất ngủ Rau nhút non được sử dụng nấu canh với cá, thịt, tôm. Củ sen có tác dụng an thần, bổ dưỡng, hạt sen, có nhiều chất dinh dưỡng và an thần kinh, tâm sen (phần lõi màu xanh nằm giữa hạt sen) có tác dụng chống hồi hộp, mất ngủ. Củ súng có lợi cho người suy nhược thần kinh, rối loạn giấc ngủ. Nhãn nhục: Nấu nước hoặc kết hợp hạt sen, táo nấu chè giúp dễ ngủ. Lá vông nem, có tác dụng an thần mạnh khi hấp vào nồi cơm hoặc luộc hay nấu chung với vài vị thuốc khác. Cây lạc tiên (lấy lá và thân), có tác dụng an thần kinh, giúp tăng chất lượng giấc ngủ. Ngoài ra, có thể ăn hoặc uống nước ép quả cà chua, cà rốt, bơ, dứa, chuối... vì có chứa nhiều vitamin B2, B3, B6, C giúp cơ thể tạo được chất serotonin, một neurohormon giúp ngủ. Nếu áp dụng các biện pháp trên vẫn chưa cải thiện được giấc ngủ, bạn nên đến bác sĩ khám để tìm hiểu tình trạng cụ thể của người bệnh và tìm ra cơ quan nào thể hiện bất ổn, tổng trạng tốt hay suy nhược để chọn vị thuốc hoặc bài thuốc phù hợp. BS Trần Văn Năm (quyền Viện trưởng Viện Y Dược học Dân tộc TPHCM)
 15. NAM PHI: Thực hư "người ngoài hành tinh" còn dây rốn Vật thể lạ được phát hiện gần ngôi làng Nature's Valley của Nam Phi đang gây xôn xao trên mạng khi người dân ở đây khẳng định họ tìm thấy nhiều dấu hiệu cho thấy đó là người ngoài hành tinh. Những hình ảnh về vật thể lạ khiến người ta kinh ngạc này lan truyền trên nhiều phương tiện truyền thông khắp thế giới. Nhiều câu chuyện được thêu dệt rằng vật thể “ngoài hành tinh” này đã sống và kết thúc cuộc đời ngay trên hành tinh của chúng ta. "Vật thể lạ" đã được xác định là xác một con khỉ đầu chó sơ sinh. Ảnh: Independent Tuy nhiên, màn bí ẩn đã được xóa tan sau kết quả xét nghiệm răng và một số bộ phận khác của vật thể lạ cho thấy đó chỉ là xác khô của một con khỉ đầu chó! “Đây là xác một con khỉ đầu chó cái sơ sinh, với phần dây rốn vẫn nối với cơ thể. Nhiều khả năng nó bị cắn chết ngay sau khi ra đời – hiện tượng khá phố biến đối với một số loài linh trưởng khi một con đầu đàn mới lên nắm quyền”, Tiến sĩ Magdalena Braum giải thích. Ông nói thêm: “Thi thể con khỉ đầu chó bị biến dạng có thể do sau khi chết, xác của nó đã bị mẹ tha đi trong một thời gian dài. Khỉ đầu chó mẹ vốn có tập tục tha xác của con ba hoặc bốn tuần sau khi chết trước khi bỏ lại ở đâu đó”. Một số người vẫn tin đây không phải khỉ đầu chó Ngay cả khi các nhà khoa học đã có kết luận cuối cùng, nhiều người thích tin vào những chuyện kỳ bí vẫn tỏ ra hoài nghi. Có người còn một mực tin rằng kết quả đó có vấn đề vì cho rằng “rõ ràng răng của vật thể lạ này không giống khỉ đầu chó, chân tay cũng rất lạ”!Đỗ Quyên (Theo Independent)
 16. Giảm nguy cơ sỏi thận nhờ vận động Một cuộc nghiên cứu mới ở Mỹ cho thấy chí ít đối với phụ nữ trong giai đoạn hậu mãn kinh, việc năng vận động có thể giảm thiểu rủi ro bị sỏi thận, theo hãng tin UPI. Chuyên gia Mathew Sorensen thuộc Đại học Washington đã ghi nhận lợi ích của hoạt động thể chất sau khi phân tích dữ liệu được thu thập trong 8 năm của khoảng 93.700 phụ nữ trong cơ sở dữ liệu của Sáng kiến Sức khỏe Phụ nữ Mỹ, một chương trình nghiên cứu bắt đầu vào năm 1991 và bao gồm một loạt cuộc thử nghiệm lâm sàng. Ảnh minh họa “Ngay cả với một khối lượng vận động nhỏ, có vẻ như rủi ro hình thành sỏi thận cũng giảm. Và dường như cường độ vận động không quan trọng bằng khối lượng vận động”, chuyên gia Sorensen nói. Việc đi bộ đều đặn đủ kéo giảm rủi ro, so với những phụ nữ không năng vận động, chuyên gia Mỹ nhấn mạnh. Viet Bao.vn (Theo Kiến thức gia đình)
 17. Chất bổ từ quả nho Tăng cường sức đề kháng, chống lão hóa, tốt cho tim mạch, có tác dụng thải độc tố... từ lâu nho đã được chứng minh là một loại quả chứa nhiều chất bổ có lợi cho sức khỏe. Tăng cường sức đề kháng Cứ 100g thịt quả nho sẽ cho 71 calo, 10 - 12g đường dễ hấp thụ, 11mg vitamin C (18% nhu cầu hàng ngày). Nếu chỉ nhằm cung cấp sinh tố C từ nho thì mỗi ngày phải ăn khoảng 500g. Thịt quả nho ăn dễ tiêu, giải khát, thông tiểu và lợi mật. Trong quả nho có chứa polyphenol có tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ các tế bào và các nguyên sinh chất trong cơ thể, chống lại sự hình thành các gốc tự do. Vì vậy ăn nho giúp con người trẻ lâu, làm giảm nếp nhăn, tăng sức đề kháng, chống lại sự xâm nhập của các loại virus. Ngoài ra trong quả nho còn chứa nhiều đường gluco và fructose dễ hấp thụ, các vitamin và khoáng chất có tác dụng tăng sức đề kháng cho cơ thể. Hạt nho - xin chớ bỏ! Trong lớp vỏ mỏng của hạt nho, người ta tìm thấy các chất resveratrol có cấu trúc hóa học tương đồng với hormone estrogen ở người. Chúng có tác dụng làm giảm cholesterol, bảo vệ thành mạch máu trong cơ thể. Điều này giải thích tại sao uống rượu vang đỏ lại có tác dụng tốt cho tim mạch. Trong cao làm từ hạt nho có chứa chất proantho-cyanidin, là chất chống oxy hóa có tác dụng ngăn chặn sự phát triển của nhiều bệnh nan y, chống xơ vữa động mạch và quá trình lão hóa sớm. Khả năng loại trừ các gốc tự do của chất này lớn hơn nhiều so với vitamin C và E. Tác dụng của chất proantho-cynidin đã được thử trên tế bào ung thư vú, dạ dày, phổi và bạch cầu ở người, cho kết quả tốt. Các dòng ung thư đều bị ức chế và hoạt động của các tế bào khỏe mạnh được đẩy mạnh. Mức độ tác dụng tùy thuộc vào nồng độ sử dụng và thời gian ủ cao hạt nho. Chất này còn phòng được bệnh do virus gây ra, kháng virus herpes, bại liệt. Hạt nho còn được ép lấy dầu, chứa nhiều axít linoleic, có tác dụng giảm chứng bất lực ở nam giới và hạn chế nguy cơ về bệnh tim mạch nếu dùng hàng ngày. Dầu này còn có khả năng giảm kết vón tiểu cầu (gây máu đông cục, làm tắc nghẽn thành mạch). Ngoài ra, nó còn có tác dụng phòng chống chứng tăng huyết áp (do ăn nhiều muối), hàn gắn vết thương do tiểu đường và béo phì gây ra. Vỏ không phải là bã Trong vỏ quả nho chứa nhiều chất có khả năng kháng khuẩn. Qua phương pháp đồng vị phóng xạ, người ta thấy chất này không bị phá hủy bởi dịch tiêu hóa nên có thể tuần hoàn khắp cơ thể và cho tác dụng toàn thân rất tốt. Vỏ nho chứa nhiều resveratrol hơn trong thịt quả nho. Chất này có khả năng chống oxy hóa mạnh gấp 7 lần vitamin E. Vì vậy khi ăn nho ta nên ăn cả vỏ. Tất nhiên trước khi ăn, nho cần được ngâm rửa kỹ. Nước ép từ nho Uống 1 ly nước ép nguyên chất từ quả nho đỏ hay tím sẫm rất tốt cho chức năng tim. Nước ép nho đỏ có ảnh hưởng trực tiếp lên phản ứng đông máu, vừa làm tăng nồng độ các chất kháng oxy hóa và giảm các gốc tự do trong hệ tim mạch. So với nước ép bưởi, cam, cà chua và táo, nước ép nho đỏ có hoạt tính kháng oxy hóa mạnh gấp 3 lần. Người ta phân tích các chất có trong thành phần nước ép này và thấy nó cũng chứa những hoạt chất được tìm thấy trong trái tắc (quất), có hiệu quả phòng tránh các bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu. Tác dụng thải độc Đặc biệt, nho còn có tác dụng đào thải chất độc trong cơ thể. Nho giúp gan quét đi lượng độc tố có hại trong cơ thể, đồng thời có ích cho quá trình tái tạo máu. Lượng nước, kali cao (có tác dụng lợi tiểu), giàu chất xơ (thúc đẩy quá trình tiêu hóa) làm tăng khả năng thải độc của loại quả giàu dinh dưỡng này. Vì vậy, nếu có điều kiện, mỗi tuần bạn nên ăn nho một lần để làm sạch cơ thể. Nho là loại quả giàu năng lượng nên rất tốt cho trẻ em, thanh thiếu niên, người chơi thể thao - những người cần nhiều năng lượng. Theo Yên Chi Thời Trang Trẻ
 18. Tài liệu tham khảo ============== (Tiếp theo) Hóa giải tuổi xung giữa con và bố mẹ bằng Ngũ hành Theo các chuyên gia, tính tuổi con để hợp tuổi cha mẹ đem lại nhiều mặt tích cực trong cuộc sống gia đình, ảnh hưởng đến tính nết đứa trẻ sau này.Thế nhưng, cách chọn tuổi như thế nào không phải ai cũng biết. Và việc con cái không hợp tuổi bố mẹ không phải lúc nào cũng chỉ đem lại điềm xấu. Hoàn toàn hợp quy luật Thừa nhận có những câu chuyện cha mẹ sẵn sàng tước đi mạng sống của hài nhi chỉ vì không hợp tuổi, ông Nguyễn Hoàng Điệp, Giám đốc Trung tâm Dịch thuật, Dịch vụ văn hóa và Khoa học - Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam cho rằng, đó là cách hành xử "bất nhân". Cũng theo ông Điệp thì "không thể phủ nhận việc chọn tuổi này là hợp quy luật"! Dựa trên lĩnh vực cổ học phương Đông, ông Điệp chỉ ra rằng, để tính sự hợp hay không đó thì người ta phải dựa trên những tiên đề của Âm Dương, Ngũ hành và Bát quái. "Mọi sự vật đều tồn tại dưới hai dạng đối lập là âm và dương. Chỉ khi có âm có dương, âm dương hòa hợp thì sự vật, hiện tượng ấy mới tồn tại. Thêm nữa, vật chất được tạo nên từ 5 loại gồm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ; ngũ hành có tương sinh, tương khắc và cũng phải đảm bảo tính âm dương. Bên cạnh đó, có 10 thiên can (Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý) và 12 địa chi (Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi). Trong đó, có can âm - can dương, chi âm - chi dương. Với hàng can thì Giáp là dương, Ất là âm, Bính - dương, Đinh - âm... Với chi cũng có sự xen kẽ như thế khi Tý - dương, Sửu - âm... Các can và chi kết hợp với nhau theo dạng can dương - chi âm sẽ tạo thành âm dương hòa hợp. Nếu can và chi cùng dương thì không tốt vì sẽ đẩy nhau. Xưa kia, người ta dùng hệ can chi để ghi năm, tháng, ngày, giờ nên can chi có quyết định tới tính cách, số mệnh mỗi người là hoàn toàn khoa học và hợp quy luật. "Thực tế, có những đứa trẻ từ lúc mới sinh ra đã ốm đau dặt dẹo. Lại có những đứa trẻ chỉ xung khắc với bố mà không xung khắc với mẹ hoặc ngược lại. Thậm chí, có gia đình từ khi sinh con xong thì kinh tế yếu đi, làm ăn không được may mắn, kể cả gặp tai ương cho cha hoặc mẹ. Nguyên nhân một phần là do tuổi của đứa con không hợp tuổi của bố hoặc mẹ hoặc cả hai bố mẹ", ông Điệp bổ sung thêm. Bà Trần Thị Hoa, chuyên gia tử vi và phong thủy của Trung tâm Ứng dụng văn hóa Á đông (Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam) cho rằng: Việc tính tuổi con hợp tuổi cha mẹ hay không được tính theo thuyết Âm dương Ngũ hành là có cơ sở. Tuy nhiên, để cho chính xác thì cần phải tính theo mệnh quái. Ảnh minh họa. Cách tính tuổi cho con hợp bố mẹ Theo ông Điệp, cách tính dân gian hiện nay cơ bản vẫn dựa vào thuyết "tam hợp" và "tứ hành xung" kết hợp Ngũ hành tương sinh tương khắc. Chẳng hạn, những người tuổi Tỵ thì tránh sinh con vào năm Dần, Thân, Hợi thuộc "tứ hành xung". Hay cha tuổi Mậu Tý, sinh con tuổi Giáp Ngọ thì phạm vào "tứ hành xung" là Tý, Ngọ, Mão, Dậu; thêm nữa, cha sẽ mang hành Hỏa, con mang hành Kim. Theo đó, trường hợp này, Giáp sẽ phá Mậu, Kim sẽ khắc Hỏa thì sẽ không thể sống trong yên ổn được. Hoặc mẹ tuổi Bính Dần (1986), Đinh Mão (1987) cùng mệnh Lô trung lỏa mà đẻ con năm 2013 là cực kỳ vất vả vì gặp Trường lưu thủy. Theo bà Trần Thị Hoa, cách tính đem lại xác suất thành công cao hơn là dựa theo mệnh quái, ngũ hành. Cách tính mệnh quái khá đơn giản và phải tuân theo quy tắc sau: Nếu là nam, lấy số 100 trừ đi hai số cuối của năm sinh rồi chia cho 9, được số dư sẽ căn chiếu vào bảng mệnh quái theo quy tắc thì sẽ ra được mệnh của người đó. Còn đối với nữ, lấy số dư của mệnh quái bằng phép tính: Hai số cuối của năm sinh cộng 5 rồi chia cho 9. Bảng tính mệnh quái được quy ước như sau: Đối với nữ: (Nữ dư 5 thì có mệnh tương đương với số dư 8 là Cấn) Đối với nam: (Nam dư 5 thì có mệnh tương đương với dư 2 là Khôn). Theo thuyết Âm dương ngũ hành, các mệnh này lại được quy ước thành: Càn thuộc dương Kim, Đoài thuộc âm Kim, Khôn thuộc âm Thổ, Cấn thuộc dương Thổ, Chấn thuộc dương Mộc, Tốn thuộc âm Mộc, Khảm thuộc Thủy, Ly thuộc Hỏa. Chẳng hạn: Nam sinh năm 1987 thì (100 - 87) : 9 = 1 (dư 4), mệnh là Tốn Mộc (âm Mộc). Nữ sinh năm 1987: (87 + 5) : 9 = 1 (dư 2), mệnh là Khôn Thổ (âm Thổ). Các mệnh kết hợp với nhau tạo ra sinh khí tốt là cặp Cấn - Khôn, Đoài - Càn, Chấn - Ly, Tốn - Khảm; các mệnh Càn - Khôn, Cấn - Đoài, Khảm - Ly, Chấn - Tốn kết hợp với nhau sẽ có phúc lộc thọ. Các mệnh không nên kết hợp với nhau vì phạm vào tuyệt mệnh là Càn - Ly, Chấn - Đoài, Cấn - Tốn, Khôn - Khảm. Những cách kết hợp này hoàn toàn dựa trên thuyết âm dương ngũ hành tương sinh tương khắc. Với cách tính này, theo bà Hoa, không cần đến gặp thầy thì mọi người cũng đều có thể tính được tuổi con hợp với cha mẹ. Thiếu hành gì, bổ sung hành đó Theo các chuyên gia, một điều đáng tiếc hiện nay là nhiều người vẫn lầm tưởng rằng chọn tuổi đẹp cho con (hợp với bố mẹ) có ý nghĩa quyết định đến tương lai, vận mệnh của chính đứa trẻ và thậm chí là cha mẹ chúng. Thế nhưng, theo bà Trần Thị Hoa, "cách tính tuổi đó chỉ để tham khảo, vì tuổi không phải là kênh duy nhất để quyết định đến vận mệnh, tiền tài của các thành viên trong gia đình". Trong trường hợp con không hợp tuổi bố mẹ thì hóa giải bằng cách nào là vấn đề được không ít các bậc cha mẹ quan tâm. "Thậm chí, có những người phải làm lễ cúng bái rình rang để cầu cho đứa trẻ được khoẻ mạnh, đỡ đau ốm", ông Nguyễn Hoàng Điệp cho biết. Thừa nhận việc con cái không hợp tuổi cha mẹ có khi gây ra những tác động tiêu cực như đứa trẻ ốm đau, gia đình thiếu may mắn... bà Hoa cho rằng, hóa giải sự không hợp đó hoàn toàn không khó. Bà nhấn mạnh nguyên tắc: Phải hài hòa các hành giữa cha mẹ với con, nếu thiếu hành gì thì phải bổ sung hành đó bằng tên gọi, màu sắc, hướng đặt giường ngủ... Ví dụ: Bố mẹ cùng mệnh Chấn (dương Mộc), con mệnh Đoài (âm Kim). Vì thế, để hài hòa giữa tuổi của cha mẹ với tuổi của con thì nên đặt nước ở trong phòng bố mẹ và phòng con vì Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc. Hoặc có thể chọn quần áo màu đen, tím đậm, xanh đen (thuộc hành Thủy) cho con... "Đây chỉ là một trong số nhiều giải pháp để tham khảo khi tuổi cha mẹ không hợp tuổi con", bà Hoa bổ sung. Còn theo ông Nguyễn Hoàng Điệp, cách tính, cách làm đó chỉ có ý nghĩa tham khảo mà thôi, vì "tuổi tác chỉ là một phần, việc gia đình giáo dục đứa trẻ như thế nào, quan tâm tới đứa trẻ ra sao... cũng ảnh hưởng đến nhân cách đứa trẻ, đến mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái", ông nhấn mạnh. An Nhiên Nguồn: Kienthuc.net.vn
 19. Ngừa ung thư miệng, da nhờ cá. Ăn các loại cá béo có hàm lượng a xít béo omega-3 cao như cá hồi có thể giúp đẩy lùi bệnh ung thư miệng và da. Đây là kết luận nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học London (Anh), theo hãng tin New Kerala. Cá béo chứa nhiều a xít béo omega-3 - Ảnh: Đ.N.Thạch Các chuyên gia nhận thấy a xít béo omega-3 có thể kìm hãm cũng như tiêu diệt các tế bào ung thư miệng và da trong giai đoạn đầu và cuối của bệnh. Cụ thể, a xít béo omega-3 có thể giết chết các tế bào ác tính và tiền ác tính mà không gây hại đến các tế bào bình thường. Theo các nhà khoa học, nghiên cứu này cho thấy có thể dùng a xít béo omega-3 để điều trị cũng như ngăn ngừa một số bệnh ung thư miệng và da. Nghiên cứu được công bố trực tuyến trên chuyên san Carcinogenesis.Viet Bao.vn (Theo Kiến thức gia đình)
 20. Tài liệu tham khảo ============== 15 tác dụng chữa bệnh không ngờ của củ hành Theo những nghiên cứu ghi chép thì hành được sử dụng từ những năm trước công nguyên và là một vị thuốc chữa được rất nhiều bệnh. Hành tây là một thành viên của gia đình hoa huệ tây và có “mối liên hệ mật thiết” với tỏi. Nó thường được gọi là "vua của các loại rau" vì hương vị cay nồng. Có nhiều loại hành với đủ loại màu sắc, kích thước và vị giác. Các củ hành nhỏ thì thường được gọi là hành lá, bao gồm hẹ, tỏi tây và hẹ tây. Lợi ích dinh dưỡng Tuy cùng là một giống nhưng sự khác nhau về chủng loại, thời gian trồng và thời gian lưu trữ cũng làm cho các loại hành này có tác dụng dinh dưỡng khác nhau. Hành được coi là thực phẩm có tính kháng viêm cao. Ngoài ra, nó lại rất giàu vitamin A, B, C và là một nguồn tiềm năng của acid folic, canxi, phốt pho, magiê, crom, sắt và chất xơ. Lợi ích sức khỏe Theo những nghiên cứu ghi chép thì hành được sử dụng từ những năm trước công nguyên và là một vị thuốc chữa được rất nhiều bệnh. Một số tác dụng chữa bệnh của hành có thể kể ra như sau: Giảm cholesterone: Chất sắt có trong hành tây chính là lý do tại sao hành tây được cho là rất tốt trong việc điều trị thiếu máu. Chống đông máu: Chỉ cần mỗi ngày ăn nửa củ hành thôi là bạn đã có thể tự giảm đáng kể lượng cholesterone cho mình và giúp bản thân ngăn ngừa những cơn đau tim. Chống viêm: Các chất chống viêm trong hành rất có ích trong việc giảm các triệu chứng của tình trạng viêm, đặc biệt là viêm khớp và bệnh gút. Chống nhiễm khuẩn: Hành có tác dụng tiêu diệt các vi khuẩn lây nhiễm, bao gồm cả vi khuẩn E.coli và Salmonella. Ngoài ra, nó còn có hiệu quả chống lại bệnh lao và nhiễm trùng đường tiểu, chẳng hạn như viêm bàng quang. Tốt cho huyết áp: Dù bạn ăn sống hoặc nấu chín, hành tây cũng giúp bạn hạ huyết áp một cách tự nhiên. Nó cũng làm loãng máu, hòa tan cục máu đông và lọc máu khỏi các chất béo không lành mạnh. Phòng chống ung thư ruột kết: Fructo-oligosaccharides trong hành kích thích sự tăng trưởng của vi khuẩn có lợi trong ruột kết và giúp giảm nguy cơ phát triển khối u ở ruột kết. Táo bón và đầy hơi: Ăn nhiều hành tây sẽ giúp giảm táo bón mãn tính và đầy hơi. Tiểu đường: Chromium trong hành tây giúp các tế bào trong cơ thể của bệnh nhân tiểu đường có phản ứng thích hợp để làm giảm mức độ insulin và cải thiện lượng đường glucose hấp thụ vào cơ thể. Lợi tiểu và làm sạch máu: Hành có tác dụng giữ nước để tránh sỏi tiết niệu, viêm khớp và bệnh gút. Chữa ù tai: Trong một số nền văn hóa, người ta nhúng bông vào nước ép hành và chấm vào tai để chống lại sự ù tai. Rụng tóc: Một nghiên cứu đã cho thấy việc bôi nước ép hành tây trên da đầu hai lần một tuần trong 2 tháng sẽ làm cho tóc mọc lại. Biện pháp này hiệu quả mà chi phí lại chắc chắn rẻ hơn những loại thuốc mọc tóc khác. Tăng cường miễn dịch: Vị hăng của hành làm tăng lưu thông máu và sự tiết mồ hôi. Đặc biệt trong thời tiết lạnh, hành có tác dụng tránh nhiễm trùng, giảm sốt và đổ mồ hôi ra cảm lạnh và cúm rất tốt. Loãng xương: Trong hành có chứa một hợp chất có thể ngăn ngừa các hoạt động phá vỡ xương. Đặc biệt nó có lợi cho những phụ nữ có nguy cơ bị loãng xương khi họ đi qua thời kỳ mãn kinh. Hô hấp: Mỗi ngày bạn nên uống 3-4 thìa cà phê hỗn hợp nước ép hành và mật ong để làm tiêu đờm và ngăn chặn sự tạo đờm trong cơ thể. Hỗn hợp này cũng là vị thuốc để chống lại bệnh cảm lạnh thông thường. Nâng cao chất lượng “chăn gối”: Hành là một chất kích thích tình dục mạnh, chỉ đứng thứ hai sau tỏi. Nhiễm trùng đường tiết niệu: Đun sôi hành trong nước cho đến khi nước bốc hơi. Lọc lấy nước củ hành, để nguội và uống. Các đặc tính chống vi khuẩn của hành sẽ giúp làm giảm các cảm giác nóng khi tiểu tiện. Mẹo chọn và bảo quản hành Khi mua hành tây, chọn những củ có hình dáng rõ ràng, vỏ khô. Không chọn những củ đã nảy mầm hoặc có dấu hiệu thối rữa, héo hoặc vỏ đổi màu. Hành có thể được lưu trữ ở nhiệt độ trong phòng nhưng vẫn nên đặt ở nơi thông gió, tránh xa ánh sáng để tránh mọc mầm. Không để hành cùng với khoai tây vì chúng sẽ hấp thụ độ ẩm và khí ethylene từ khoai tây và thối nhanh hơn. Để không bị cay mắt khi thái hành, hãy để lạnh hoặc cho nó vào nước khoảng một giờ trước khi làm. Mặc dù hành tây có nhiều lợi ích sức khỏe, nhưng nó cũng có những nguy cơ tiềm ẩn. Vì vậy chỉ nên dùng ở mức vừa phải. Theo T.H (Afamily)
 21. Người có khả năng siêu nhiên gây chấn động ở Lâm Đồng Người đàn ông này có thể sờ vào dòng điện 220V mà không bị giật, người chạm vào bất cứ thứ gì cũng hút chặt, vợ con không ai dám đến gần vì sợ giật… Sốt suýt chết thành người phi thường Thật ra, khả năng đặc biệt này ở anh Huỳnh Văn Khải (57 tuổi), ngụ xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) không phải bây giờ mới xuất hiện. Từ năm 2009, sau trận sốt cao kéo dài suốt gần 5 tiếng đồng hồ mà anh Khải tưởng mình không thể qua khỏi cái chết, người đàn ông này cảm nhận được sự thay đổi kỳ lạ trong cơ thể mình, đó là như có những dòng điện cực mạnh đang chạy nhốn nháo trong người. Anh Khải với khả năng siêu nhiên có thể hút mọi vật vào cơ thể. Thế nhưng, nguồn năng lượng siêu nhiên xuất hiện trong cơ thể anh Khải từ năm 2013 này mới thực sự bộc phát lên mạnh mẽ. Anh Khải bùi ngùi nhớ lại, vào một ngày trời mưa như trút nước năm 2009, anh đang khỏe mạnh bình thường bỗng xuất hiện những cơn đau đầu dữ dội. Toàn thân anh lên cơn sốt nóng rang như lửa đốt, da dẻ đỏ ửng rồi lại nhanh chóng lạnh cóng như vừa bị ai đó khiêng nhúng vào chậu nước đá, lạnh co quắp cả chân tay. Cơn sốt kéo dài hết một buổi khiến người anh gần như kiệt sức, tưởng không thể qua khỏi cái chết. Thế nhưng, khi cơn sốt chấm dứt cũng là lúc anh Khải cảm nhận được rất rõ những sự thay đổi lớn trong cơ thể của mình. Điều phát hiện sớm nhất sau cơn sốt là khi anh chuyển động cánh tay trái theo hướng nào thì kéo luôn cánh tay còn lại về hướng đó và ngược lại. Khi bưng bát cơm lên ăn, chén nước để uống đặt xuống bàn thì những thứ này cứ dính chặt lấy tay anh mà không chịu nhả ra. Thấy lạ, anh Khải áp hai bàn tay lại với nhau thì toàn thân như có một dòng điện rất mạnh chạy tán loạn trong người, giật mạnh bần bật như bị chập điện. Thấy cha mình bỗng có những hành động giật giật kỳ lạ, biết có chuyện chẳng lành, các con nhốn nháo liền chạy tới định dìu bố lên giường nằm. Khi cánh tay mấy đứa con anh Khải vừa chạm khẽ vào người cha thì đều thót mình, giật mạnh tay ra khỏi người anh Khải, tất cả mặt mày tái bét, hốt hoảng, không ai dám đụng vào người anh Khải nữa. Theo các con anh Khải, khi vừa chạm tay vào người cha, họ liền bị giật mạnh, tê hết tay chân, giống y như vô tình vừa sờ vào dòng điện lưới. Anh Khải tay không sờ dòng điện 220V nhưng không bị giật. Biết mình đã không còn là “người thường”, anh Khải gọi điện cho một số bạn bè thân hữu kể lại chuyện vừa xảy ra nhằm nhận được sự chia sẻ và giải thích hiện tượng kỳ lạ này từ mọi người. Thế nhưng, khi vừa nghe anh Khải trình bày, ai cũng cho rằng đây là chuyện hoang đường, anh Khải tự dựng lên nói cho vui, đời nào lại có chuyện người phát ra điện. Để chứng minh những lời mình nói, một ngày cuối tuần anh Khải mời một số bạn bè thân thích đến nhà mình chơi và thử sờ vào người anh một lần cho biết. Khi vừa đưa câu chuyện kỳ lạ này ra bàn tán, một người bạn ngồi kề bên cười lên ha hả, dùng tay vỗ ngay vào lưng anh Khải thì bị giật bắn tay ra, tím tái mặt mày. Nhóm bạn hoảng hốt không dám lớn tiếng chê cười những điều trước đó anh Khải nói nữa, họ bắt đầu dùng ngón tay dè dặt khẽ chạm nhẹ vào người anh Khải nhưng tất cả đều bị giật nảy cả người. Có người hoảng quá còn chạy cách xa ra ngoài nói toán lên: “Thằng cha này bị ma ám!...”. Nhưng trông điệu bộ và cách nói chuyện của anh Khải thì vẫn hoàn toàn tỉnh táo như người thường. Lúc này anh Khải mới dõng dạc tuyên bố mình có khả năng đặc biệt, không sợ điện giật, vật gì cũng có thể hút chặt vào người. Anh Khải sờ vài bugi xe gắn máy cho người khác đạp nổ. Trong lúc mọi người đang còn ngơ ngác, bán tín bán nghi, anh Khải vào bên trong liền lôi ngay ổ cắm điện đặt lên bàn. Bạn bè, vợ con tròn mắt hoảng hốt, tưởng anh nói cho vui ai ngờ anh làm thật. Sợ bố chết, các con anh Khải liền can ngăn nhưng anh Khải gạt ra nói rằng “điện phải sợ bố…”, khiến vợ con anh Khải mặt mày hoảng hốt, hồi hộp chờ điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Để chứng minh ổ cắm có điện, anh Khải dùng một bóng cắm trực tiếp vào ổ điện này, bóng phát sáng, tay còn lại dùng một thanh sắt nhỏ chọc ngay vào ổ cắm cười khà khà, vẻ mặt thản nhiên như trong ổ cắm này không hề có điện trước sự bàng hoàng của những người chứng kiến. Trong lúc mọi người đang ngơ ngác, như không tin vào chính mắt mình, có người đứng kề thử chạm nhẹ vào người anh Khải liền bị giật bắn văng ra ngoài, ngã nhào xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu. Tiếp đó, anh Khải còn kéo ngay mọi người ra chiếc xe gắn máy đang dựng trước cửa, tháo bugi cầm trực tiếp ở tay cho một người đứng đạp nổ máy nhưng không bị giật. Đến lúc này tất cả mọi người đều phải công nhận anh Huỳnh Văn Khải có một khả năng đặc biệt, anh không sợ dòng điện 220V, mà chính điện lưới quốc gia đã phải "sợ" anh Khải. Anh Khải cười hóm hỉnh: “Không những điện sợ tôi mà bây giờ tất cả mọi người đều sợ luôn cả tôi rồi!...”. Người nam châm Anh Khải tâm sự, sau lần đầu trình diễn cho bạn bè xem, hàng trăm người hiếu kỳ từ khắp nơi trong xã, huyện và người ngoài địa phương khác kéo đến để tận mắt chứng kiến. Suốt cả mấy tuần liền, anh Khải chỉ ăn và ở nhà biểu diễn khả năng đặc biệt của mình cho mọi người xem. Nhiều hôm tiếp khách quá đông, trình diễn nhiều đến mệt mỏi anh khéo từ chối nhưng không được, nhiều người từ nơi xa tới nhất quyết đòi anh biểu diễn một lần xem cho biết. Không muốn phụ lòng nhiệt tình của “những người hâm mộ” từ nhiều nơi đổ về, anh Khải lại phải biểu diễn cho mọi người xem. Anh Khải thành cục nam châm di động khổng lồ có thể hút mọi thứ. Anh Khải còn cho biết, có những thời điểm năng lượng trong người mạnh, anh cùng hai ngón tay của hai cánh tay chạm vào chuôi bóng đèn bóng lập tức phát sáng nhưng trường hợp này kéo dài không được lâu. Ngoài khả năng sờ vào điện không bị giật, sau trận sốt cao kéo dài tưởng đã “phải gặp Diêm vương”, anh Khải còn xuất hiện khả năng đặc biệt khác đó là cơ thể hút bất cứ cái gì, dù đó là vật bằng sành, sứ, sắp, thép, inox… Vừa nói chuyện với PV, anh Khải liền bước xuống gian bếp khuân lên một đống vật dụng, nào là muỗng, thìa, bát, đĩa… anh cởi áo lần lượt đặt mọi thứ lên người. Cơ thể anh như một cục nam châm khổng lồ hút chắc tất cả những vật dụng này, rung lắc không chịu rơi ra. Khả năng hút tất cả mọi vật của anh Khải xuất hiện từ năm 2009 sau trận sốt nhưng thời điểm này cơ thể anh chỉ hút được những vật có trọng lượng nhẹ ở lưng, hút chặt vào người được khoảng 10 phút. Từ đầu năm 2013 đến nay, cơ thể anh Khải có khả năng hút bất cứ thứ gì ở tất cả các bộ phận, nhiều vật nặng lên tới 30kg, kể cả những tảng bê tông lớn. Mọi người nhìn anh Khải như một vị siêu nhiên. Anh Khải tâm sự, từ khi cơ thể mình xuất hiện khả năng đặc biệt, cuộc sống của anh đã có nhiều xáo trộn. Mọi người nhìn anh như một vị siêu nhiên, có khả năng phi thường mà họ không dám lại gần, mọi hành động của những người chung quanh khi gần anh đều phải dè chừng, cẩn thật vì sợ bị điện từ trong người phóng giật. Anh Huỳnh Văn Tùng, con trai anh Khải cho biết, mặc dù là cha con nhưng suốt mấy năm qua, anh không dám tự động chạm vào người bố. Chính vì dòng điện xuất hiện trong người quá mạnh mà suốt 4 năm qua anh Khải phải ngủ riêng một mình một giường để đảm bảo sự an toàn cho những người chung quanh. Sau khi xuất hiện điều kỳ lạ từ cơ thể mình, có lần anh ngủ cùng giường với vợ, vừa đụng tay vào người thì chị vợ đã giật thót mình, kể từ đó anh Khải không dám ngủ cùng giường nữa mà sắp xếp một chiếc giường ngủ riêng. Điều đặc biệt, dòng điện xuất hiện trong người anh Khải không phải lúc nào cũng đều mà lúc yếu, lúc mạnh tùy thuộc vào thể trạng sức khỏe và những lúc trái gió trở trời. Có những ngày không thể cảm nhận được dòng điện xuất hiện trong người vì khi đó thời tiết bình thường, ít có sự biến động. Trong khi đó, vào thời điểm nông nhàn, ít phải làm việc và tiêu hao năng lượng, dòng điện trong cơ thể anh Khải mạnh lên gấp nhiều lần, những người chung quanh chỉ cần vô tình chạm nhẹ là có thể bị giật nảy người giống như vừa chạm phải dòng điện lưới mọi gia đình vẫn thường dùng. Anh Khải cũng thừa nhận, từ khi mang kiếp người nam châm, máy phát điện di động, sức khỏe của anh có phần giảm sút, người gầy và đen đi nhiều. Anh Khải cũng đã bắt đầu tỏ ra khá lo lắng sau 4 năm làm người khác thường. Kể từ ngày xuất hiện khả năng đặc biệt này, cuộc sống của anh Khải và gia đình đã có nhiều xáo trộn. Hiện anh Khải đang rất cần sự vào cuộc của các nhà khoa học, tìm cách điều trị hiện tượng này. Khắc Lịch Nguồn: kienthuc.net.vn
 22. Phương pháp luận tuổi sinh con hợp tuổi bố mẹ được Trung tâm nghiên cứu Lý Học Đông Phương nghiên cứu rất sâu khoảng 6 năm nay. Vấn đề trên có do ảnh hưởng từ trung tâm không thì vẫn chưa biết rõ. Nhân tiện đây xin sư phụ Thiên Sứ cho ý kiến về vấn đề trên ...
 23. CÔNG DỤNG CỦA RAU CẦN TÂY Tiểu khó Cần tây chứa nhiều các thành phần giúp lợi tiểu, kích thích tuyến thượng thận, giải nhiệt, lợi tiểu, thông mật thông qua việc loại bỏ các thành phần can-xi dư thừa trong cơ thể. 1 ly nước ép cần tây trước khi đi ngủ có thể giúp làm giảm tới 85.7% nguy cơ mắc các bệnh bài tiết, trong đó có chứng tiểu khó. Chống ung thư Cần tây chứa nhiều chất xơ và các chất chống ôxy hóa có khả năng ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư đường ruột. Tác dụng tăng cường tiêu hóa của cần tây còn giúp làm giảm sự tiếp xúc của chất độc thải loại của cơ thể với lớp niêm mạc đại tràng, từ đó giúp ngăn ngừa ung thư ruột kết. Thiếu máu Loại thực phẩm này rất giàu khoáng chất sắt. Do đó, thường xuyên sử dụng cần tây sẽ giúp ngừa bệnh thiếu máu. Phụ nữ sau sinh, người mới ốm dậy nên ăn nhiều cần tây để bổ sung sắt và tái tạo các tế bào máu cho cơ thể. Giải độc Cần tây có khả năng lọc máu vì loại tinh dầu trong loại thực phẩm này có tính kháng khuẩn rất mạnh. Người mới ốm dậy nên dùng cần tây để “thanh lọc” cơ thể. Vào mùa đông lạnh hoặc khi thời tiết hanh khô, nước ép ần tây có tác dụng tốt trong việc phòng các bệnh bệnh phổi, viêm miệng họng. Ngừa tiểu đường Chất xơ trong rau cần tây giúp gia tăng tính mẫn cảm của insulin làm hạ đường huyết, bảo vệ tuyến tụy, ngừa xơ cứng mạch, kiểm soát lượng đường trong cơ thể, từ đó ngăn ngừa nguy cơ bệnh tiểu đường. 1. Giảm huyết áp cao Trong cần tây có chứa chất hoá học tự nhiên apigenin giúp ngừa chứng huyết áp cao và giúp giãn nở mạch. Chất hoá học 3-n-butylphtalide (3nb) làm hạ huyết áp qua việc giúp các cơ vùng thành mạch máu hoạt động nhịp nhàng. 3nb còn giúp giảm lượng hormone stress: catacholamines. Theo các nhà nghiên cứu thuộc Đại Học Chicago, thí nghiệm cho thấy những động vật dùng chiết xuất cần tây giảm huyết áp 14 % so với những động vật không dùng chiết xuất này. Trong cần tây có nhiều natri và kali tự nhiên nên rất thích hợp với chế độ ăn ít muối của người bị huyết áp cao. Trong 100 gram cần tây có chứa 341 miligram kali và 125 miligram natri. 2. Giảm béo Cần tây chứa hợp chất có tác dụng lợi tiểu tự nhiên giúp giảm nước trong cơ thể nên được biết đến từ lâu với tác dụng giảm cân và giảm béo. 3. Tiểu khó Cần tây chứa nhiều các thành phần giúp lợi tiểu, kích thích tuyến thượng thận, giải nhiệt, lợi tiểu, thông mật thông qua việc loại bỏ các thành phần can-xi dư thừa trong cơ thể. 1 ly nước ép cần tây trước khi đi ngủ có thể giúp làm giảm tới 85.7% nguy cơ mắc các bệnh bài tiết, trong đó có chứng tiểu khó. 4. Chống ung thư Cần tây chứa nhiều chất xơ và các chất chống ôxy hóa có khả năng ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư đường ruột. Tác dụng tăng cường tiêu hóa của cần tây còn giúp làm giảm sự tiếp xúc của chất độc thải loại của cơ thể với lớp niêm mạc đại tràng, từ đó giúp ngăn ngừa ung thư ruột kết. 5. Thiếu máu Loại thực phẩm này rất giàu khoáng chất sắt. Do đó, thường xuyên sử dụng cần tây sẽ giúp ngừa bệnh thiếu máu. Phụ nữ sau sinh, người mới ốm dậy nên ăn nhiều cần tây để bổ sung sắt và tái tạo các tế bào máu cho cơ thể. 6. Giải độc Cần tây có khả năng lọc máu vì loại tinh dầu trong loại thực phẩm này có tính kháng khuẩn rất mạnh. Người mới ốm dậy nên dùng cần tây để “thanh lọc” cơ thể. Vào mùa đông lạnh hoặc khi thời tiết hanh khô, nước ép ần tây có tác dụng tốt trong việc phòng các bệnh bệnh phổi, viêm miệng họng. 7. Ngừa tiểu đường Chất xơ trong rau cần tây giúp gia tăng tính mẫn cảm của insulin làm hạ đường huyết, bảo vệ tuyến tụy, ngừa xơ cứng mạch, kiểm soát lượng đường trong cơ thể, từ đó ngăn ngừa nguy cơ bệnh tiểu đường. Theo Dantri
 24. Voi ma mút sắp “tái xuất” theo kiểu... Công viên kỷ Jura? Nhà khoa học Sir Ian Wilmut cho hay có thể dùng DNA đông lạnh từ xác voi ma mút để hồi sinh những con vật khổng lồ này. Theo nhà khoa học tế bào gốc từng tiên phong trong việc nhân bản vô tính cừu Dolly là Sir Ian Wilmut, với sự phát triển kỹ thuật hiện đại, các chuyên gia có thể làm sống lại loài voi ma mút có từ thời tiền sử. Sir Ian trả lời phỏng vấn The Guardian rằng: "Tôi từng hoài nghi về tưởng đó nhưng nó đã tiếp cho tôi thêm sức mạnh khi lấy được những tế bào gốc của voi ma mút. Bạn có thể có thể làm điều gì đó hữu ích và thú vị với nó. Tôi nghĩ rằng, việc hồi sinh voi ma mút là có thể miễn là chúng ta chăm sóc tốt cho chúng. Nếu loài vật đó có thể phát triển khỏe mạnh thì chúng ta nên làm điều đó. Chúng ta có thể học, khám phá được rất nhiều điều từ chúng”. Voi ma mút đã tuyệt chủng từ hơn hàng chục ngàn năm trước đây. Triển vọng tái tạo các loài vật cổ đại được giới khoa học chú ý khi họ phát hiện xác con voi ma mút con gần như nguyên vẹn bên dưới lớp băng vĩnh cửu ở Siberia. Dự kiến, các nhà nghiên cứu sẽ lấy tế bào gốc từ xác con voi ma mút con để thu thập DNA nhằm hồi sinh loài vật cổ đại trên. Tuy nhiên, kỹ thuật này đòi hỏi các tế bào phải khỏe mạnh dù trải qua hàng nghìn năm nằm dưới lớp băng tuyết. Cuối tháng 7 vừa qua, xác con voi ma mút trên với tên gọi Yuka được trưng bày tại thành phố Yokohama, Nhật Bản sau khi người ta vận chuyển chúng từ vùng Siberia. Con ma mút cái nhỏ này sống khoảng 39.000 năm trước. Nó được bảo quản tốt đến mức thịt vẫn còn tươi nguyên. Cả bộ lông màu nâu vàng, các cơ bắp và cả mô mềm trên xác đều trong trạng thái rất tốt. Nhà khoa học về tế bào gốc Sir Ian tin rằng có thể hồi sinh sinh vật này bằng DNA đông lạnh của con voi ma mút đã chết từ hàng chục ngàn năm trước. Những mẫu vật thí nghiệm của xác con voi ma mút trên cũng được gửi đến phòng thí nghiệm ở Hàn Quốc và Nga với hy vọng các nhà nghiên cứu ở đây sẽ thành công trong việc làm sống lại loài vật có từ thời tiền sử trên. Voi ma mút khổng lồ sống cách đây hàng chục ngàn năm trước và sống chủ yếu ở khu vực Bắc Mỹ và trên lục đại Á-Âu. Loài vật này tuyệt chủng là do kết quả của việc săn bắt và biến đổi khí hậu. Nhật Anh (theo DM)
 25. Chữa dị ứng hải sản bằng những thực phẩm quen Dị ứng với hải sản có thể khiến cơ thể bị ngứa, phát ban, sưng lưỡi… Tuy nhiên, bạn có thể cải thiện được các triệu chứng này bằng những loại thực phẩm tự nhiên dưới đây, theo Boldsky. Mật ong: Mật ong được coi là cách chữa chứng dị ứng với hải sản tốt nhất. Sau khi bị ngứa do ăn hải sản, bạn hãy uống một ly nước ấm kết hợp với một muỗng canh mật ong. Mật ong có chứa một số loại vitamin có thể giúp giảm bớt ngứa. Chanh: Sử dụng chanh rất hữu ích cho tất cả các loại dị ứng. Chanh là một trong những phương pháp chữa trị dị ứng tôm hiệu quả nhất. Khi bị phát ban, bạn hãy ngay lập tức uống một cốc nước ấm với nước cốt chanh tươi. Nước ép rau quả: Các loại nước ép rau quả sẽ giúp làm giảm sưng lưỡi của bạn. Uống nước rau quả khi dị ứng với hải sản sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch của bạn. Gừng: Khi bị dị ứng với hải sản, bạn cũng có thể dùng một tách trà gừng nóng. Gừng giúp giảm đỏ ngứa trên da. (Thanh Niên online)