• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Thiên Việt

Hội viên
 • Số nội dung

  256
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Thiên Việt

 1. Tài liệu tham khảo từ nguồn khác ========================== Mệnh chủ - Thân Chủ Qua Tìm hiểu về mệnh chủ và thân chủ và áp dụng với một số lá số người thân, bạn bè quen biết thấy khá đúng. Mệnh chủ, Thân chủ như điểm nhấn ảnh hưởng trên lá số, bài này tôi đưa từ diễn đàn cũ của bác Ma Y Cung sang đây, để các bạn tham khảo và cho ý kiến khi ứng dụng thử xem thế nào, xem có thể dùng được tới đâu và có thể chia sẻ cùng nhau tìm hiểu mệnh chủ và thân chủ trên lá số mà các bạn nghiệm lý. Vấn đề Mệnh chủ & Thân chủ chưa có sách nào ( Vn )đề cập , nay xin được đưa ra để giải tỏa những nghi vấn và hào quang chung quanh nó , nhằm Mục đích hiểu nó là cái gì và ứng dụng trên lá số ra sao . Trước hết ta có thể nói MỆNH = Bản chất trời sinh , hay là bẩm tính thiên phú ( nếu chỉ xét riêng trên phương diện bản tính , giản đơn hóa các Mặt khác của Mệnh ) Mệnh hay MỆNH CUNG thường được dùng để phán đoán bản tính Thiên phú , ta thường gọi là Bẩm chất , phán đoán Vận trình , vận thế khi thời Niên thiếu hoặc là trước khi thành lập gia đình ,nên có thể gọi là TIÊN THIÊN bản chất . THÂN = Thừơng dùng để xét Bản chất , Thân thế , Vận trình .v.v sau 30 tuổi ( đây chỉ là 1 ước đoán ), Thân hay THÂN CUNG ( Cung mà Thân an trú ở đó )là hiển thị về HẬU THIÊN Vận thế của 1 cá nhân . Chủ yếu được dùng luận giải vận thế của Hậu bán sinh ( nửa đời sau , vì thời xưa tuổi Thọ chỉ vào khoảng 60 . ). Như vậy , MỆNH thì thuộc về TIÊN THIÊN ,và THÂN thuộc HẬU THIÊN . MỆNH CHỦ : Mỗi 1 Cung trong khoa Tử Vi đều có 1 TINH TÚ CHỦ TRÌ , chẳng hạn như THIÊN ĐỒNG thuộc Nam Đẩu tinh , thì chủ quản về Phúc đức , nên còn gọi là PHÚC ĐỨC CUNG CHỦ . Tại sao CUNG đã có CHÍNH TINH , Đại diện cho 1 Cung mà còn có thêm 1 Cung chủ ? Ta phải hiểu Chính Tinh như 1 người đại diện , chẳng hạn Luật sư là người đại diện cho THÂN CHỦ , người chủ đích thực nhiều khi không phải là người Đại diện , thể như khi Bán 1 căn nhà , người Chủ nhà không cần ra mặt mà có thể ủy quyền cho 1 đại diện giúp mình mua bán . 1/ Mệnh chủ có thể hiểu là Địa chỉ/ nơi cư trú của TIÊN THIÊN HỒN ! Vì lá số là 1 vật Vô tri , vô tri thì không có Linh Tính , ngày xưa người ta thường gán HỒN / PHÁCH vào các vật thể để biến nó thành 1 vật có linh tính và hữu dụng . Thể như Họa Long điểm Tinh , các Phù Phép đeo trên người , các Tượng dùng để thờ ( nhờ 1 nhà sư điểm nhãn ) , hay Phép luyện Thiên linh cái ( gọi Hồn ) ...đều thể hiên qua tính cách này . Nên chẳng mấy ngạc nhiên tại sao lại có chữ HỒN trên lá số . 2/ 1 Đặc điểm khác nữa là Mệnh chủ có đầy đủ các tính chất thuộc về Tiên thiên , nó bị ảnh hưởng của Tiền Thân ( Kiếp trước ) hơn là ảnh hưởng nơi những Tạo tác của Kiếp sống Hiện tại . Các Tính chất mà Mệnh Chủ thủ đắc cũng giống như Mệnh , tức là Mệnh chủ cũng dùng để đánh giá về mặt Tính Tình , Bản chất , Vận trính , Phúc phận ...của 1 con người , và cũng như MỆNH , nó thuộc về THIÊN TIÊN nhiều hơn . Đó là những đặc tính căn bản của Mệnh Chủ . Mệnh chủ về mặt Âm / Dương thì cũng như Mệnh , tức Thuộc DƯƠNG . Mệnh Chủ là THỂ ( vì THÂN CHỦ là DỤNG ), là cơ chuẩn ! MỆNH CHỦ hay còn gọi là MỆNH CHỦ TINH , Có Tác dụng là dùng để bổ tả ( bổ túc và phù trợ ) cho MỆNH CUNG . Mệnh Chủ có đặc điểm là NGOẠI HƯỚNG , và dễ biểu hiện , dễ thấy . Mệnh chủ Tinh có thể xuất hiện trên các CUNG VỊ khác nhau . Mệnh Chủ hỷ nhập các cung : MỆNH / TÀI / QUAN / ĐIỀN / THÊ ( PHU ) / TỬ / PHÚC . Mệnh chủ rất cần đi với CHÍNH TINH Thủ Mệnh ! Chính tinh cần Miếu / Vượng Hoặc là Tọa tại SINH / VƯỢNG Cung . Nếu Mệnh Chủ đóng tại NÔ/ TẬT / PHỤ / DI thì kém đẹp , nếu thấy gia thêm SÁT TINH hoặc rơi vào các Cung TỬ / TUYỆT thì càng xấu / Hung . Có Thuyết cho rằng Mệnh chủ / Thân chủ thống ngự tất cả các Tinh diệu tại BẢN CUNG và TAM PHƯƠNG , TỨ CHÍNH ( của Mệnh cung ) và chi phối về mặt HÌNH TÍNH , DIỆN MẠO , nhưng qua 1 thời gian , thấy điềm này không rõ rệt , nên đã bị bỏ qua . Nếu Mệnh / Thân chủ xuất hiện tại Mệnh / Thân Cung , hoặc xuất hiện tại các Cung Tam phương . Tứ Chính : Thì Mệnh / Thân chủ sẽ hình thành HIỂN TÍNH tác dụng . ( có tính cách ra mặt , không cần qua Đại diện ) ,và có thể dùng làm chỗ y cứ . Nhất là trong các Trường hợp Mệnh VCD hoặc THÂN / MỆNH thuộc loại NHÀN / NHƯỢC , thì phải dùng Thân / Mệnh chủ để bổ cứu . Ngoài ra, phải phối hợp với sự Miếu / Hãm của Tinh diệu cùng với TRƯỜNG SINH 12 CHI THẦN mà luận về sự Cường / Nhược của MỆNH . THÂN Cung .. AN MỆNH CHỦ : Mệnh Chủ được an theo Địa chi của Mệnh Cung , MỆNH CUNG / MỆNH CHỦ TÝ .........THAM LANG SỬU - HỢI ........CỰ MÔN DẦN - TUẤT ........LỘC TỒN MÃO - DẦN ........VĂN KHÚC THÌN - THÂN .......LIÊM TRINH TỴ - MÙI .........VŨ KHÚC NGỌ ........PHÁ ..... KHI đã biết Mệnh Chủ là gì thì vấn đề THÂN CHỦ rất dễ hiểu . MỆNH CHỦ = Địa chỉ nơi trú ẩn của Tiên thiên Hồn . THÂN CHỦ = Địa chỉ , nơi ẩn trú của TIÊN THIÊN PHÁCH . Là Chấp tính khi chưa thành Hình tượng . THÂN CUNG tuy đã có CHÍNH TINH , NHƯNG CHÍNH TINH CHỈ LÀ BIỂU HIỆN BỀ NGOÀI , mỗi Thân cung đều có 1 THÂN CHỦ ( còn gọi là THÂN CHỦ TINH ) CHỦ TRÌ , ám thị TIỀM LỰC , TINH THẦN và NĂNG LỰC của HẬU THIÊN . Nên còn được xem là Hậu Thiên HÀNH SỰ . Thân chủ cũng có Tác dụng gần giống như THÂN (CUNG ) , Thân chủ Cung hay còn gọi là THÂN CHỦ TINH biểu thị về HẬU THIÊN VẬN THẾ , cho nên được dùng để luận đoán về TÍNH CÁCH và VẬN THẾ của HẬU BÁN SINH . ( Khoảng 30 tuổi về sau ). MỆNH CHỦ thì thuộc về BẮC ĐẨU tinh . THÂN CHỦ thuộc NAM ĐẨU tinh . vỀ mặt ÂM / DƯƠNG thì thuộc về ÂM . MỆNH CHỦ thuộc về Tiên thiên VẬN TRÌNH , DÙNG ĐỂ BỔ TÚC CHO MỆNH CUNG . THÂN CHỦ thuộc về HẬU THIÊN VẬN THẾ , DÙNG ĐỂ BỔ TÚC CHO THÂN CUNG . TRUNG NIÊN về trước thì xét Mệnh Chủ . TRUNG NIÊN về sau thì xem Thân Chủ . ĐẶC TÍNH của Thân Chủ là ẨN TÀNG tại nội , cho nên khó quan sát và minh bạch cho bằng Mệnh Chủ . MỆNH CHỦ và THÂN CHỦ ( + CHÍNH TINH tại MỆNH / THÂN ) = Cấu thành tính cách và Đặc vi của mỗi con người , gồm cả đặc trưng về Tính cách , Tư Tưởng cũng như sự Truy cầu . THÂN CHỦ Hỷ nhập : MỆNH / TÀI / QUAN / ĐIỀN / TỬ / PHỐI / PHÚC . Cần Đồng Cung với Cính tinh Miếu / Vượng hoặc tại các Cung SINH / VƯỢNG . Tại BÀO / NÔ / TẬT / DI = Kém thế Gia thêm SÁT TINH = Bất hảo. AN THÂN CHỦ : THÂN CHỦ được an theo ĐỊA CHI của Năm sinh : Năm sinh / THÂN CHỦ TÝ .......HỎA TINH SỬU -MÙI ......THIÊN TƯỚNG DẦN - THÂN......THIÊN LƯƠNG MÃO - DẬU ......THIÊN ĐỒNG THÌN -TUẤT .....VĂN XƯƠNG TỴ - HỢI .......THIÊN CƠ NGỌ ......LINH TINH ..... Hiện nay lý thuyết về THÂN / MỆNH CHỦ còn khá mơ hồ , phần lớn là vì sách vở không hề đề cập đến cách áp dụng , hiện có ít nhất là 3 Thuyết : 1/ Thuyết đang có ảnh hưởng và phổ biến nhất hiện nay , cho rằng Thân / Mệnh chủ dùng để bổ túc luận đoán về Tính tình và dáng mạo . 2/ Thuyết cho rằng Mệnh chủ là THỦ HỘ THẦN của Mệnh cung và Thân chủ là Thủ hộ thần của Cung vị nào mà nó thủ tọa . 3/ Thuyết cho là : Mệnh chủ = Mệnh / Thân chủ = Thân , không có gì khác biệt . Lại còn có những người dùng Thân / Mệnh chủ để xem về Tiền Kiếp / Hậu Kiếp / Tử kỳ .v.v ÁP DỤNG TRONG GIẢI ĐOÁN : Việc áp dụng Thân / Mệnh chủ trong giải đoán về Tính tình , tính cách của 1 Đương số thì rất đơn giản , Ví dụ Mệnh chủ là THAM LANG , thì chỉ việc nắm được những cá tính đặc thù của Tham lang là có thể kết hợp với Mệnh cung để luận giải , ở đây xin đưa ra vài Ví dụ cụ thể : 1/ Mệnh chủ là LIÊM TRINH = Liêm hóa khí là Tù, nếu cư Quan lộc là Quan lộc chủ , nếu cư Thân / Mệnh là Thứ Đào Hoa , biểu hiện tính thích tự do , không thích bị ai kiềm thúc , quản chế , ưa thích những điều mới lạ , tính thông minh , ký ức tốt , hiếu thắng , ưa ganh đua , lòng dạ tương đối ngay thẳng , miệng mồm mau mắn , thích biện luận , có năng lực lãnh đạo , có chí khí và đảm lược , dám làm dám chịu , tính nóng nảy , đôi lúc cực đoan . 2/ Mệnh chủ VĂN KHÚC lạc Phu Thê : Thì phải kết hợp Tính chất của Văn Khúc và Chính tinh tại Phối cung , lại phải kết hợp các Cách cục của các Tinh đẩu trong 2 Cung Mệnh và Phối trong việc giải đoán . Trương hợp Mệnh chủ cư Phối có thể giải thích là đương sự quan tâm đến Vợ con , đặt gia đình làm trọng điểm trong cuộc sống của họ , nếu thấy Phối cung xấu ( có các bộ sao buồn thảm , chia ly ) có thể luận là cuộc đời đương sự nhất sinh vì Tình khốn đốn ! Tình huống cụ thể liên quan thì phải dùng các sao trong 2 Cung MỆNH và MỆNH CHỦ CUNG dể suy đoán . 3/ Mệnh / Thân chủ đều nhập Mệnh / Thân cung : Gọi là Long quy đại Hải cách ! cũng thể như Chủ nhân trở về căn nhà của Chính mình , tức có đất dụng võ , nếu gặp Cát tinh thì càng thêm tốt , gặp Hung tinh thì giảm Hung . 4/ Xét Mệnh / Thân chủ có bị Sát tinh xung phá hay không , dùng trong việc phán đoán Tật ách nặng hay nhẹ . Và là 1 trong những yếu tố để phán đoán Tử kỳ Tôi xin bồ khuyết 12 Cung mà Thân/ Mệnh chủ cư trú , xong chiêu này thì có thể ..phát kiếm tùy ý : 1/ Mệnh / Thân chủ tinh nhập Mệnh / Thân cung : Là cách Long quy đại hải bên trên . 2/ Nhập BÀO CUNG : Thường là được Anh em trợ lực , nếu Cát ( có Cát tinh / Cách cục tốt ) = Anh em hòa thuận , giúp nhau . Hung = Bất hòa , thiếu trợ giúp . 3/ Nhập NÔ : Nô bộc thường là Cung thấp kém , dù có Cát tinh , mỹ Cách cũng lao tâm phí lực . 4/ Nhập DI : Di chuyển , biến động thường xuyên . Cát = Tăng lợi , Hung = giảm lợi . 5/ Nhập ĐIỀN : Là Tài khố , cho nên Cát = Tăng gia sự tích tập của Tài sản , Hung = Giảm thiểu, mất mát , ưu lo về Tài sản . 6/ Nhập TỬ : Cát = Tăng điều Tốt ,Con cháu hiếu thuận , hưng vượng , có thể nhờ vã con cháu khi lớn tuổi . Hung = Giảm Hung . 7/ Nhập PHỐI : Phu xướng phụ tùy , vợ chồng hòa hảo . Cát = Tăng Cát . Hung = giảm Hung . 8/ Nhập ÁCH : Hung = Tật bệnh . Cát = Hoàn cảnh làm việc và thể lực tốt , thiếu niên có thể phát Tài lộc . 9/ Nhập TÀI : Cát = có cơ hội / khả năng kiếm tiền và dễ phát Tài . Hung = giảm Hung , khó có cơ hội kiếm tiền , thu nhập không cao ... 10/ Nhập QUAN : Cũng tựa như nhập Tài cung , dễ có cơ hội Thăng quan tiến chức , có Tài năng , có thể dựa vào sự nghiệp để phát triển . Hung = giảm Hung , công danh thấp kém , khó thành công hoặc muốn thành công phải trầy trật . 11/ Nhập PHÚC : Mệnh chủ nhập Phúc = về phương diện tinh thần , cuộc sống khá thoải mái , hạnh phúc . Thân chủ nhập Phúc = Hưởng phước , an nhàn , lười lao động hoặc ít dịp được lao động .Nếu Cát = Nhập Quý cách . 12/ Nhập PHỤ : Mệnh chủ nhập Phụ = Lúc nhỏ được Cha / Mẹ chăm sóc , ưu ái 1 cách đặc biệt . Thân chủ nhập Phụ : Khi lớn vẫn tiếp tục được Cha Mẹ chăm sóc , có khả năng chung sống với Cha Mẹ sau khi lập gia đình ...Hoặc thường lo lắng , chăm sóc cho Cha Mẹ ,,, Trên đây chỉ là là vài thông tin căn bản , Quý vị nếu có thời giờ xin vào bổ khuyết dựa trên những lá số thực chứng ( lá số của mình hoặc Bạn bè ...) , nếu có những phát hiện nào đó . Khi Thân / Mệnh chủ đồng cư 1 Cung thì coi như Tâm hồn ( tinh thần )và thể lực của mình đều đặt trọng tâm vào Cung đó , Cung này biến thành Cung có thể nói là tối quan trọng trong việc truy cầu suốt đời mình ( có truy cầu được hay không là chuyện khác , là do Cát Hung của Cung này ra sao và Thân / Mệnh chủ có ngộ Sát tinh , Không - Kiếp ... Không vong ...gì hay không ) . Nếu cung đó là Mệnh / Thân cung thì lúc này Thân / Mệnh chủ có thể trực tiếp đứng ra quản trị lá số ( Trên quyền lực của cả Chính tinh ), nhưng điều này chỉ là lý thuyết , chưa được kiểm chứng rộng rãi . Đối với Chính tinh : Thì kết hợp với TC/ MC để xét đoán về Tư tưởng / Hình dáng / Tính tình .. Đối với TRUNG/ TIỂU TINH thì xét đoán theo Tổ hợp ( Bộ sao / Công thức ). Ví dụ : Mệnh cư Tý có Riêu - Kỵ hợp chiếu , MC là Cự môn ( Mệnh cung không có Chính tinh là Cự môn ) , thì thưở nhỏ có lần ( hoặc 2,3 lần ) bị té sông , té biển gần chết . Vì đã vô tình hình thành cách Riêu Cự Kỵ = bị Thủy nạn , nếu hội tại cung Sửu thì có thể té xuống chỗ nước có bùn , đá , hay ao hồ hoang vu ( Sửu cung = vu đàm , chỗ đất bùn , lầy lội ). Dùng MC/ TC kết hợp để coi Hạn Vận cũng chẳng có gì khó , miễn là cứ theo cách kết hợp như trên ,( kết hợp với cả Chính tinh , nếu có thể ) THUYẾT MC/ TC này còn mới quá , ngay như trên các Webs tiếng Tàu nó vẫn còn mới và người ta gửi bài lên hỏi nhiều lắm ,nhưng thấy họ chỉ giải thích về Tính Tình , Tâm lý mà thôi , tôi nghĩ chưa có ai đủ kinh nghiệm để giải đoán 1 cách chính xác , nhất là trong việc luận đoán ĐẠI / TIỂU HẠN , cho nên Chị Giáng Long có hỏi thì tôi cũng xin chịu vì chưa tìm được cách áp dụng , thôi thì Quý vị thử tìm hiểu trên bản thân và ..Bạn thân để rút ra kinh nghiệm . Đại khái là chúng ta có kinh nghiệm gì về TC/ MC thì chia xẻ cho nhau , chứ thư tịch bàn về Nhị Chủ hầu như không có . Cao thủ mà Chị GL đề cập tui biết là ai rùi , he he , ghê chưa ! những gì Anh ta nói đều đúng , từ việc Nhị chủ áp dụng cho VCD và Mệnh / Thân ( đây là lối Truyền thống )đến việc Văn xương tự Hóa và xem như Chính tinh , vì Văn xương cũng thuộc GIÁP cấp tinh , tức ngang hàng với Chính tinh . Anh Cao thủ lucky này có ông Sư phụ công lực vô địch thiên hạ , không biết ông ta có còn tại thế hay không ? tôi không có duyên gặp được bậc Thầy như vậy, thật tiếc quá . Trong Huyền vi phú có 2 câu : Mệnh Thân ngộ Tử Phủ , lũy tích kim ngân NHỊ CHỦ phùng Kiếp Không , y thực bất túc ! Có vài Tác giả cho Nhị chủ ở đây chính là MC/ TC , nhưng vì câu sau có thể bổ túc cho câu trước cho nên , Nhị chủ ở đây có thể dùng ám chỉ cho Tử / Phủ . Thuyết về Nhị chủ có nguồn gốc từ môn Quả lão Tinh tông , Tử vi kế thừa rất nhiều từ môn này , có điều Môn Quả lão dường như đã tuyệt truyền từ lâu , có những bí mật liên quan đến Tử vi như TC/MC cũng theo đó mà tuyệt tích luôn . Như vậy, các sách Tử vi Cận hiện đại không có bàn về Nhị Chủ ( chỉ trình bày cách an sao ! ), Các câu Phú về Thân Mệnh Chủ vì vậy Quý như vàng ( có đâu mà không quý ), hiện nay bên Tàu chỉ có 1 câu Phú .. giả bên trên là đang được ..truyền tụng mà thôi . Vào kho sách Quả lão thấy có vài câu , xin tặng : -Quan ( Tinh ) Phúc ( tinh )sinh Điền Tài nhị Chủ = Danh hư lợi thiệt . -Thân Chủ cường ,Mệnh chủ nhược = Thủy chung kiển trệ . -Mệnh Chủ cư Lục nhược , dụng nhân Tứ cường . -Chủ ( Mệnh chủ )nhập Lục cung , định tại nạn nan lao khổ ! Tác giả: Mr.Anh TuViLySo.Org
 2. ài liêu tham khảo ============== Chè mộc nhĩ chống ung thư, loãng xương Mộc nhĩ không chỉ giàu chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, mà còn có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, ức chế tế bào ung thư, hạ huyết áp, giảm cholesterol máu... Đặc biệt, chè nấu từ mộc nhĩ có tác dụng bổ sung canxi, phòng và chữa trị các bệnh lý còi xương, loãng xương... rất tốt. Canxi là một trong những loại chất khoáng cần thiết nhất nhưng lại dễ thiếu nhất của cơ thể. Trong bữa ăn của con người lượng canxi thường không đủ, hơn nữa, các nhân tố ức chế sự hấp thu canxi và thúc đẩy sự bài tiết canxi lại tương đối nhiều, vì thế tình trạng thiếu canxi trong cơ thể rất dễ xảy ra và dẫn đến các bệnh lý như còi xương, loãng xương. Để khắc phục tình trạng này dùng: Mộc nhĩ đen, mộc nhĩ trắng mỗi thứ 15g nấu nhừ, thêm 10g đường phèn, ăn nóng điểm tâm hoặc tráng miệng như một loại chè. Nghiên cứu hiện đại cho thấy, cả hai loại mộc nhĩ này đều chứa nhiều canxi, trong mỗi 100g mộc nhĩ đen có tới 397mg canxi và mỗi 100g mộc nhĩ trắng có tới 380mg canxi, cao hơn hẳn so với đậu tương và đậu xanh. Trong y học cổ truyền, mộc nhĩ đen còn gọi là vân nhĩ, thụ kê, mộc nhu, mộc khuẩn... Mộc nhĩ đen có chứa nhiều protid, chất khoáng và vitamin. Trong 100g khô có 10,6g protit, 0,2g lipit, 65,5g gluxit, nhiều nguyên tố vi lượng như Ca, P... đặc biệt là hàm lượng Fe rất cao so với nhiều loại thực phẩm giàu chất sắt khác như rau cần, vừng, gan lợn... Theo dinh dưỡng học cổ truyền, mộc nhĩ đen vị ngọt, tính bình, có công dụng lương huyết chỉ huyết, ích khí dưỡng huyết, nhuận phế ích vị, nhuận táo lợi tràng. Kết quả nghiên cứu hiện đại cho thấy, mộc nhĩ đen có khả năng ức chế quá trình ngưng tập tiểu cầu, phòng chống tình trạng đông máu do nghẽn mạch, ngăn cản sự hình thành các mảng vữa xơ trong lòng huyết quản. Ngoài ra, loại thực phẩm này còn có tác dụng chống lão hoá, chống ung thư và phóng xạ. Bởi vậy, mộc nhĩ đen là thực phẩm lý tưởng cho những người bị cao huyết áp, vữa xơ động mạch, thiểu năng tuần hoàn não, thiểu năng động mạch vành và ung thư. Mộc nhĩ trắng còn được gọi là ngân nhĩ, bạch mộc nhĩ, nấm bạc, bạch nhĩ tử... cũng là một loại nấm khá giàu chất dinh dưỡng. Trong 100g ngân nhĩ có chứa 6,7 - 10g protit, 0,6 - 1,28g lipit, 64,9 - 71,2g gluxit, nhiều nguyên tố vi lượng như Ca, P, Mg, S, K, Fe, Na... và các vitamin B1, B2... Theo dinh dưỡng học cổ truyền, ngân nhĩ vị ngọt, tính bình, có công dụng tư âm nhuận phế, dưỡng vị sinh tân, dưỡng nhan nhuận phu. Nghiên cứu hiện đại cho thấy, loại nấm này có tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể, nâng cao năng lực tạo máu của tuỷ xương, cải thiện chức năng của gan và thận, thúc đẩy quá trình tổng hợp protit trong gan, làm giảm cholesterol máu, chống phù và chống phóng xạ. Bởi vậy, ngân nhĩ là thực phẩm rất tốt cho những người bị suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh, bị các bệnh lý đường hô hấp, cao huyết áp, thiểu năng tuần hoàn não... ThS Xuân Mai (Hội Đông y Việt Nam) Nguồn:Kienthuc.net.vn
 3. Tài liệu tham khảo Những bài trích dẫn từ các nguồn khác, chỉ là tài liệu tham khảo. ============== Đặt tượng Bồ-tát trên non bộ có được không? Hỏi: Cả gia đình tôi đều là Phật tử, thờ Phật, ba tôi ăn chay trường. Ba rất thích chăm sóc cây cảnh, vừa rồi ba có thỉnh tượng Bồ-tát Quán Thế Âm về đặt trên hòn non bộ ở ngoài sân mà không thờ cúng gì cả. Xin được hỏi, như vậy có thất kính với Ngài không? (Kim Hằng, hangsanko@yahoo.com.vn)Tôn trí tượng Phật hay Bồ-tát trên những hòn non bộ hoặc các tiểu cảnh bố trí trong vườn (nhà) là việc khá phổ biến hiện nay. Cần phải phân biệt rằng đó chỉ là tượng trưng bày, trang trí được đặt vào trong một phối cảnh riêng để chiêm ngưỡng và suy nghiệm chứ không phải tượng thờ. Ảnh minh họa. Nếu là tượng thờ thì phải có bàn thờ với lễ phẩm thờ cúng đầy đủ trang nghiêm. Còn tượng Bồ-tát đặt trên non bộ thì không có thờ cúng, dù không có lễ nghi nhưng hài hòa với tiểu cảnh (non bộ) sẽ khiến cho người chiêm ngưỡng an tịnh thân tâm, nhẹ nhàng và thanh thản.Ba của bạn thích chăm sóc cây cảnh, nay lại có Bồ-tát về ngự trên non bộ để mỗi ngày được gần gũi, nhìn ngắm thêm vui thú điền viên rất có lợi cho di dưỡng tinh thần lúc tuổi già. Mỗi ngày ra vào vườn cảnh đều nhìn thấy Bồ-tát, nhớ đến Ngài rồi học theo hạnh Ngài, khiến cho tâm tư nhẹ nhõm, xét cho cùng, cũng là một hạnh tu. Ngày nay, tranh tượng và phù điêu Phật, Bồ-tát (thường là nhóm tranh tượng sáng tác có cách điệu) còn được nhiều người tôn trí trên bàn làm việc, trên kệ sách, treo tường trong phòng khách, phòng làm việc hay trong sân vườn lộ thiên, nơi các tiểu cảnh non bộ v.v... Tôn trí các tranh tượng theo cách này dù thiên về nghệ thuật trang trí nhưng vẫn tôn nghiêm, không có gì thất kính với chư Phật, Bồ-tát. Chúc bạn tinh tấn! (Theo Kienthuc) Nguồn: Batdongsan.com.vn
 4. Vị “Khổng Minh” tài ba của hoàng đế Quang Trung Sau khi đồng ý ra giúp triều đình Tây Sơn, Nguyễn Thiếp cũng được tin cậy tìm chọn người hiền tài. Không cứu nổi mình thì làm sao cứu nổi dân Về đến Phú Xuân, Nguyễn Huệ vẫn canh cánh trong lòng, bèn cử quan Lưu thủ Nguyễn Văn Phương đem thư đến mời Nguyễn Thiếp với lời lẽ rất trọng thị: "Phu tử là danh sĩ hơn đời, vì định bụng không chịu cùng quả đức chứng khởi thiên hạ, nên mới nêu ba lẽ không ra. Nhưng nay thiên hạ loạn như thế này, sinh dân khổ như thế này, mà Phu tử nhất định ẩn không ra, thì sinh dân thiên hạ làm sao... Mong Phu tử nghĩ đến thiên hạ với sinh dân, vụt dậy đi ra, để cho quả đức có thầy mà thờ, cho đời này có thầy mà cậy. Như thế mới ngõ hầu khỏi phụ ý trời sinh ra kẻ giỏi". Nguyễn Thiếp lại viết thư từ chối, nhưng Nguyễn Huệ vẫn không nản. Ngay tháng sau, ông lại cử Thượng thư bộ Hình là Hồ Công Thuyên lên đón Nguyễn Thiếp. Trong thư lần này có đoạn tự nhận khiếm khuyết về phần mình: "... Mời kẻ hiền, tuy là thành tâm sai sứ đến nhà, nhưng không chịu thân hành đến chào đón. Đối các bực xưa như kẻ chăm chắm ba lần tới đón, như kẻ thành cẩn ba lượt tìm mời thì khác xa...". Sau đó ở đoạn kết, Nguyễn Huệ viết rất chân tình: "Mong Phu tử soi xét đến tấm lòng thành, vụt dậy mà đổi bụng; lấy lòng vì Nghiêu Thuấn quân dân mà ra dạy bảo, giúp đỡ. Quả đức xin im nghe lời dạy bảo, khiến cho quả đức thỏa được lòng ao ước tìm thầy, và đời này được nhờ khuôn phép của kẻ tiên giáo. Thế thì may lắm lắm". Nguyễn Thiếp vẫn "kiên trì" khước từ, vì "ốm yếu quanh năm, tự thân không cứu nổi mình thì cứu sao được dân". Khi quân Thanh kéo vào xâm lược bờ cõi, Nguyễn Huệ đã xưng Hoàng đế, danh chính ngôn thuận đứng ra gánh vác trọng trách cứu nước, cứu dân. Cuộc hành quân cấp tập từ Phú Xuân đến Nghệ An chỉ mất bốn ngày. Dừng chân tại đây để duyệt đội ngũ, một lần nữa vua Quang Trung lại khẩn cầu mời Phu tử đến bàn kế cứu nước. Lần này Nguyễn Thiếp đương nhiên không thể làm ngơ, lập tức xuống núi. Khi được hỏi kế sách, Nguyễn Thiếp đã tâu bày: "Nay trong nước trống không, lòng người li tán. Quân Thanh ở xa lại, tình hình quân ta sức mạnh sức yếu không biết, thế công thế thủ không hay. Chúa công ra chuyến này chẳng qua mươi ngày là giặc Thanh sẽ tan". Lời của Nguyễn Thiếp rất phù hợp với ý định của Quang Trung. Và quả nhiên, cuộc kháng chiến chống Thanh đã thắng lợi nhanh chóng đúng như tiên đoán của Phu tử. Làm viện trưởng đầu tiên của Viện Sùng Chính Sau ngày đại thắng, Quang Trung đã gửi thư cho La Sơn Phu tử, nhắc lại: "Trẫm ba lần xa giá Bắc thành, Tiên sinh đã chịu ra bàn chuyện thiên hạ. Người xưa bảo rằng: Một lời nói mà dấy nổi cơ đồ. Lời Tiên sinh hẳn có thế thật". Quang Trung cho rước mời Phu Tử vào kinh đô Phú Xuân. Vì tuổi già, Nguyễn Thiếp được nhà vua bằng lòng cho về làm việc ở gần quê nhà. Việc trước nhất là làm chánh chủ khảo cuộc thi Hương đầu tiên của triều Tây Sơn tại Nghệ An năm 1789. Nguyễn Thiếp cũng được tin cậy tìm chọn người hiền tài ra giúp triều đại mới. Sau đó, nhà vua giao cho Phu tử đặc trách về giáo dục như ý nguyện của ông. Năm 1891, nhà vua ban chiếu lập Sùng Chính viện và cử Nguyễn Thiếp làm Viện trưởng. Sùng Chính viện được xây dựng ngay tại quê hương của Phu tử. Với cương vị này, theo ý chỉ của vua Quang Trung, Nguyễn Thiếp đã bàn thảo kế sách phục hưng văn hóa và giáo dục nước nhà, lấy chữ Nôm làm ngôn ngữ chính thống. Trong một thời gian ngắn, Viện Sùng Chính đã tiến hành dịch các trước tác kinh điển từ tiếng Hán sang chữ Nôm, như các bộ: Tiểu học, Tứ thư (gồm 32 tập) và các bộ Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Dịch... Dĩ Nguyên Nguồn: Kienthuc.net.vn
 5. Tài liệu tham khảo ============== Cách chữa viêm xoang “cực đỉnh” bằng cây giao Khoảng trên 90% người bệnh bị viêm xoang mũi có thể khỏi nhờ xông thuốc từ cây giao. Ngoài ra, cây còn có thể trị được các bệnh khác như mụn cóc, viêm, cá đâm, rắn cắn... Cây giao. Cây giao có nơi lại gọi là cây xương cá, cây nọc rắn, cây càng cua, cây càng tôm, cây xương khô, cây san hô xanh, thập nhị, cây quỳnh cành giao... tên khoa học là Euphorbia Tiricabira L. thuộc họ thầu dầu Euphorbiaceae. Cây mọc hoang nhiều nơi, ở thôn quê cây có thể dùng làm hàng rào. Công dụng chủ yếu là chữa chứng bệnh viêm xoang mũi. Toàn cây giao có vị cay, hơi chua, tính mát, hơi có độc, có tác dụng thúc sữa, sát trùng, khử phong, tiêu viêm, giải độc. Chuẩn bị một cái ấm nước nhỏ (nhôm, sành đều được nhưng không dùng để nấu nước uống vì sợ độc). Lấy một miếng giấy khá lớn, một tờ giấy lịch treo tường lớn hoặc nối 2 - 3 tờ giấy A4 bằng băng keo thành 1 tờ lớn, rồi quấn xéo lại thành một cái ống dài khoảng 5 tấc (50cm) chứ không được làm ngắn hơn vì sẽ quá nóng, dễ bị phỏng da còn nếu dài quá thì hơi không đủ mạnh để hít. Ống phải quấn sao cho 1 đầu vừa hoặc lớn hơn miệng vòi ấm còn 1 đầu nhỏ hơn sao vừa vào mũi để hít. Nếu có ống tre thì tốt hơn, nhưng không được dùng nhựa, dễ nóng chảy! Mở nắp ấm, đổ vào cỡ một chén nước. Đếm cỡ 10 - 20 đốt cây xương cá (tùy theo số cây mình có được nhiều hay ít), cắt nhỏ các đốt cây (thành cỡ phân nửa của lóng tay) rồi thả vào ấm. Nên cắt cây ngay trên miệng ấm, để cho mủ cây nhỏ vào ấm càng tốt. Phải luôn cẩn thận tránh mủ văng vào mắt, nguy hiểm. Đặt ấm lên bếp, vặn lửa thật lớn cho nước trong ấm sôi lên. Đến khi thấy hơi xông ra nhiều từ vòi ấm thì ta bớt lửa đến cực nhỏ, chỉ canh sao cho vừa đủ để hơi vẫn còn bốc ra nhẹ ở vòi ấm là đủ. Lấy ống giấy đã quấn, đưa đầu lớn của ống vào vòi ấm, còn đầu nhỏ cho vào mũi để hít hơi xông lên. Thời gian xông có thể chỉ là 15 - 20 phút, hay nếu có thời gian thì xông 30 - 50 phút. Nên để dành và hâm lại nước trong ấm để dùng, thường là 2 lần trong ngày (sáng và tối). Sau đó đổ bỏ, hôm sau làm lại liều thuốc mới. Khi hâm lại dùng lần 2 thì cho thêm một ít nước cùng với 1 vài đốt cây để bổ sung thêm thuốc. Lưu ý: Nên bắt đầu xông ngay khi vừa bốc hơi, để tận dụng lúc chất mủ còn đậm đặc sẽ đạt hiệu quả nhanh. Vì hơi xông ra rất nóng, nên ta có thể hít một lát, đến khi thấy nóng quá thì quay mặt ra thở bên ngoài, rồi lại quay vào xông tiếp. Nên linh động làm sao để xông một cách thoải mái là được. Bình thường, chỉ sau từ 2 - 3 hoặc 4 lần xông sẽ thấy thuyên giảm rõ. Không nên xông trị viêm xoang cho phụ nữ đang có thai. BS Hoàng Xuân Đại (nguyên chuyên viên Bộ Y tế)
 6. Kỳ lạ lời “tiên tri” bất hủ của các liệt sĩ Viết thư tả nơi mình được chôn cất trong khi vẫn còn sống, liệt sĩ Lê Văn Huỳnh được cho là có khả năng tiên tri hiếm có. Bức thư viết bằng dự cảm Nếu ai đã đọc nhiều ký sự, truyện chiến tranh hẳn không thấy lạ khi một người lính có những biểu hiện khác thường hoặc có linh cảm trước khi chết. Tuy nhiên, trường hợp có thể viết thư cho gia đình báo việc mình chết từ trước 3 tháng thậm chí chỉ rõ cả nơi mình được đồng đội chôn cất thì có lẽ liệt sĩ Lê Văn Huỳnh là duy nhất. Anh Huỳnh sinh năm 1949, trong một gia đình nông dân ở Thái Bình. Đang học năm thứ 4 trường đại học Xây dựng thì chiến dịch xuân hè 1972 nổ ra ác liệt. Như bao bạn bè sinh viên khác, anh Huỳnh xung phong nhập ngũ vào Quảng Trị chiến đấu bảo vệ thành cổ. Bức thư của liệt sĩ Huỳnh được trưng bày trong bảo tàng thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Người Đưa Tin. Vào tháng 9/1972 đơn vị Huỳnh đang ở bên này sông Thạch Hãn thì được lệnh vượt sông sang thành cổ. Trong 81 ngày đêm ở thành cổ, tướng lĩnh ta sau này thống kê trung bình mỗi ngày ta mất khoảng 1 đại đội. Sự khốc liệt như thế nên vào giữ thành cổ là xác định khó có ngày về. Bởi vậy anh Huỳnh đã viết thư về vĩnh biệt gia đình.Anh viết: “Quảng Trị, ngày 11 tháng 9 năm 1972. Hôm nay con ngồi đây biên những dòng chữ cuối cùng, phòng khi đã "đi nghiên cứu bí mật dưới lòng đất" thì gia đình khỏi thấy đó là điều đột ngột.Mẹ kính mến!... Con đi, mẹ ở lại trăm tuổi bạc đầu. Coi như con lúc nào cũng nằm bên mẹ. Mẹ đừng buồn cho linh hồn con được thoải mái bay đi. Bố con đã đi xa, để lại cho mẹ bao khó nhọc. Nay con đã đến ngày khôn lớn thì... Thôi nhé, mẹ đừng buồn, coi như con đã sống trọn đời cho Tổ quốc mai sau!”. Chân dung liệt sĩ Huỳnh. Ảnh: Người đưa tin. Điều đặc biệt nhất trong lá thư của anh Huỳnh là anh đã dự cảm chính xác ngày mình hy sinh là ngày 2/1/1973 và còn hướng dẫn tỉ mỉ cho vợ mình đường đi để tìm hài cốt anh về nếu sau này có điều kiện. Trong lá thư cho người vợ là Đặng Thị Xơ, anh viết: “Em sẽ đọc bức thư này cho mọi người trong gia đình nghe trong buổi lễ truy điệu anh. Cho anh gửi lời chúc sức khỏe những người thân thuộc trên quê hương trong buổi lễ truy điệu lịch sử này .…Thôi nhé em đừng buồn, khi được sống trong hòa bình hãy nhớ tới anh. Nếu thương anh thực sự thì khi hòa bình có điều kiện vào Nam lấy hài cốt anh về. Đường đi như sau: Đi tàu vào thị xã Quảng Trị, qua sông Thạch Hãn là nơi anh đã hi sinh khi đưa hàng qua sông. Từ thị xã qua cầu ngược trở lại hỏi thăm về Nhan Biều 1, sẽ thấy tấm bia ghi dòng chữ tên anh đục trên mảng tôn. Thôi nhé, đấy là có điều kiện, còn không thì em cứ làm tốt những điều anh dặn ở trên là tốt rồi...". Nhờ những hướng dẫn đó, sau này gia đình đã tìm thấy mộ liệt sĩ Huỳnh. Về phần bức thư, phải 3 năm sau ngày anh Huỳnh mất mới về tới đích. Ngày 5/3 vừa qua, Trung tâm bảo tồn di tích – danh thắng tỉnh Quảng Trị đã thông báo phục chế thành công bức thư này và hiện tại nó được trưng bày tại Bảo tàng thành cổ Quảng Trị. Lời "tiên tri" thống nhất Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc đã được đông đảo nhân dân ta biết đến sau khi cuốn nhật ký Mãi mãi tuổi hai mươi của anh được xuất bản. Anh quê ở làng Bưởi, Hà Nội. Khi nhập ngũ anh đang là sinh viên khoa Toán – Cơ trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Vào thời điểm đó chiến tranh đang bước vào giai đoạn mới. Hàng ngàn sinh viên các trường đại học đã xếp bút nghiên để ra chiến trường bổ sung lực lượng cho quân đội. Trong phong trào chung của sinh viên, Nguyễn Văn Thạc nhập ngũ ngày 6/9/1971. Sau 6 tháng huấn luyện, đơn vị Thạc lên đường đi B (tức vào Nam chiến đấu) vào tháng 4/1972. Anh bắt đầu viết cuốn nhật ký "Chuyện đời” từ ngày 2/10/1971 tức là gần một tháng sau ngày nhập ngũ. Cuốn nhật ký dừng lại ở thời điểm ngày 3/7/1972 khi đơn vị anh hành quân vào chiến trường Quảng Trị. Tại ngã ba Đồng Lộc, Nguyễn Văn Thạc đã gửi cuốn nhật ký cùng nhiều thư từ cá nhân trong thời gian quân ngũ về cho anh trai mình. Hơn 1 tháng sau, anh đã hy sinh tại chiến trường Quảng Trị khốc liệt. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc trên bìa cuốn sách Mãi mãi tuổi hai mươi. Ảnh: Internet. Vào năm 2005, tác giả Đặng Vương Hưng được sự đồng ý của gia đình Nguyễn Văn Thạc và bà Phạm Như Anh (người bạn gái thời học sinh của Thạc) đã tổng hợp cuốn nhật ký cùng hàng trăm lá thư của Thạc thành cuốn Mãi mãi tuổi hai mươi. Cuốn sách được nhà xuất bản Thanh Niên ấn hành đã trở thành một sự kiện văn học trong năm và sách được tái bản nhiều lần với số lượng kỷ lục thể hiện sự quan tâm của độc giả. Qua cuốn Mãi mãi tuổi hai mươi, chúng ta ngạc nhiên biết rằng từ ngày 18/9/1971 nghĩa là chỉ sau 12 ngày nhập ngũ, Nguyễn Văn Thạc đã viết thư cho người bạn gái Như Anh với một câu chuyện đặc biệt. Thạc viết: “Bất kỳ một vinh quang nào cũng cần phải trả bằng mọi giá. Và khó khăn gian khổ càng nhiều, thử thách càng nhiều, sự vinh quang đó càng trở nên rực rỡ. Chúng ta đừng đi tìm những chân lý sâu xa đơn thuần qua những áng văn và những bài thơ, bài toán. 30/4/1975 Thạc sẽ trả lời cho P. (tức Như Anh - NV) câu: hạnh phúc là gì?...”. Phải chăng Nguyễn Văn Thạc đã dự báo tương lai đất nước thống nhất một cách chính xác như vậy từ trước đó 4 năm? Nếu đúng như vậy thì quả là một sự "tiên tri" kỳ lạ. Và lịch sử đã chứng minh, hạnh phúc mà Thạc nhắc đến trong thư không chỉ là hạnh phúc tình yêu cá nhân mà đã trở thành hạnh phúc của cả dân tộc khi non sông thống nhất. Vũ Tiến Đức Nguồn: kienthuc.net.vn
 7. Tài liệu tham khảo =============== Trái bơ: chống ung thư thận Có những lợi ích từ quả bơ mà không phải ai cũng biết. Dưới đây là một số lợi ích về sức khỏe mà quả bơ có thể mang lại cho bạn nếu dùng nó mỗi ngày. 1. Chống ung thư thận Các nhà nghiên cứu ở Mỹ đã chứng minh rằng, trong trái bơ có chứa một số chất giúp chống ung thư như trong một số trái cây rau quả khác. 2. Tăng khả năng chống ung thư miệngMột số hợp chất có trong trái bơ có thể phát hiện những tế bào có khả năng ung thư hoặc gây ung thư miệng và tiêu diệt chúng mà không gây hại đến những tế bào khỏe mạnh. 3. Chống ung thư vú Giống như dầu ô liu, bơ có chứa lượng axit oleic khá cao. Đây là loại axit giúp ngăn ngừa ung thư vú. 4. Tốt cho mắt Trong bơ có chứa lượng lutein carotene cao hơn bất cứ loại trái cây nào khác. Chất này giúp chống sự thoái hóa thành các vết đen, bệnh đục nhân mắt và một số bệnh về mắt liên quan đến tuổi thọ. 5. Giảm Cholesterol Bơ có chứa rất nhiều beta-sitosterol, là một hợp chất làm giảm tỉ lệ cholesterol. Một nghiên cứu tiến hành trên 45 người đã cho thấy ăn một quả mỗi ngày sẽ giúp giảm tỉ lệ chất béo xuống khoảng 17% chỉ trong vòng một tuần. 6. Giúp tim khỏe mạnh Một ly bơ có chứa 23% folate, chất đã được chứng minh có tác dụng giảm nguy cơ do bệnh tim gây ra so với những người không ăn. Vitamin E và glutathione có trong bơ cũng rất tốt cho tim của bạn. 7. Chống đột quỵ Tỉ lệ folate cao trong bơ giúp giảm thiểu tối đa các cơn đột quỵ. 8. Hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn Một nghiên cứu cho thấy những người ăn salad kèm với bơ sẽ hấp thụ lượng caroteroid (bao gồm lycopene và carotene) gấp 5 lần so với việc ăn salad không. 9. Glutathione Bơ chứa rất nhiều glutathione - chất chống ôxy hóa rất quan trọng trong quá trình ngăn chặn sự lão hóa, ung thư và bệnh tim. 10. Vitamin E Bơ là nguồn cung cấp vitamin E tốt nhất cho cơ thể. Vitamin này giúp ngăn ngừa bệnh tật và duy trì một cơ thể khỏe mạnh. Theo Ny Anh - PNO Nguồn: vtc.vn
 8. Tài liệu tham khảo =================== Chiến tranh hạt nhân từng xảy ra thời tiền sử? Sử thi Mahabharata của người Ấn Độ cổ đại có nhắc đến loại chiến tranh này nhưng liệu nó có phải là sự thật? Những manh mối trong sử thi Mahabharata Vào 500.000 năm trước, người cổ đại đã miêu tả cảnh tượng chiến tranh giống như chứng kiến tận mắt về cuộc chiến hạt nhân trong cuốn sử thi Mahabharata của người Ấn Độ. Họ miêu tả rất chân thực về cảnh tượng khủng khiếp đó. Đây là một trong những nội dung trích trong cuốn sử thi trên: “Sức nóng tỏa ra của thứ vũ khí đủ nóng làm cho đất trời rung chuyển. Mặt trời cũng rung chuyển theo, động vật chết hàng loạt, các loài tôm cá bơi dưới nước hoàn toàn bị luộc chín, quân địch bị thiêu khô như những cây khô sau khi bị đốt. Không thể nhận diện được bất kỳ xác chết nào. Tóc, móng tay hoàn toàn biến mất, những con chim cũng chết ngay trên không trung, các loại đồ ăn bị nhiễm độc hoàn toàn”. Những đoạn miêu tả trên khiến nhiều người phải rùng mình sợ hãi. Họ nghi ngờ rằng liệu thời đó có xảy ra cuộc chiến tranh hạt nhân dữ dội như vậy hay chỉ là sự phóng đại, là trí tưởng tượng thiên tài của người xưa hay không. Hai nhà khảo cổ học David Davenport và Ettore Vincenti cũng đưa ra giả thuyết rằng, chiến tranh hạt nhân thực sự xảy ra vào thời kỳ cổ đại. Cụ thể, thành phố cổ xưa Mohenjo - Dora đã bị tàn phá sau vụ tàn phá hạt nhân và bằng chứng là con người đã tìm thấy nhiều tầng đất sét và thủy tinh màu lục. Những nhà khảo cổ cho rằng, một nguồn nhiệt cực cao đã làm tan chảy đất sét và cát rồi chúng đông cứng ngay sau đó. Các tầng thủy tinh lục đó cũng được tìm thấy trong sa mạc Nevada sau mỗi vụ nổ hạt nhân. Việc phân tích đã giúp các nhà nguyên cứu khẳng định rằng nhiều phần của thành phố đã tan chảy sau khi tiếp xúc với nhiệt độ cao. Khoảng 12 bộ hài cốt tại Mohenjo - Daro mang lượng phóng xạ quá mức bình thường đến 50 lần. Những phân tích khoa học đó đưa chúng ta trở về thời hoàng kim của Ấn Độ được mô tả trong sử thi Mahabharata. Nó có nhắc đến một thứ vũ khí ghê rợn với sức tàn phá đáng sợ. Một văn bản cổ nói về thứ "vỏ sò" lấp lánh như lửa, nhưng không tỏa khói. "Khi vỏ sò chạm đất, bầu trời trở nên tối đen, các cơn giông bão tàn phá thành phố. Một tiếng nổ khủng khiếp đã thiêu cháy hàng ngàn người và thú vật, biến họ thành tro". Tới lò phản ứng hạt nhân có niên đại hai tỉ năm Các nhà khoa học phát hin lò phản ứng hạt nhân Oklo có niên đại 2 tỷ năm tuổi từng "hoạt động" ở Cộng hòa Gabonaise Oklo là tên của một mỏ uran của Cộng hòa Gabonaise, châu Phi. Hiện một xưởng sản xuất ở Pháp đang sử dụng những hòn đá ở nhập khẩu từ quốc gia này. Ngày 7/6/1972, nhà khoa học người Pháp Bell Ritter sử dụng thiết bị khối phổ kế phân tích tỉ lệ tự nhiên của urannium hexaluouride UF6, ông đã rất bất ngờ khi phát hiện ra hàm lượng uranium U235 (một loại nhiên liệu của lò phản hạt nhân) trong số quặng từ Oklo chuyển về rất thấp 0,717%. Nó giảm đi 0,003% so với tỉ lệ thông thường là 0,720%, thậm chí không tới 0,3%. Hiện tượng kỳ lạ này khiến các nhà khoa học Pháp hết sức quan tâm và họ sử dụng rất nhiều cách khác nhau để tìm hiểu xem nguyên nhân vì sao hàm lượng uranium 235 trong quặng từ Oklo của Cộng hòa Gabonaise lại thấp như vậy. Sau một thời gian nghiên cứu, phân tích, các nhà khoa học đã rất kinh ngạc khi phát hiện ra nguyên nhân khiến hàm lượng uranium 235 trong quặng ở Oklo thấp là vì nó đã bị đốt, nghĩa là đã qua sử dụng. Đây là phát hiện “kinh thiên động địa” trong giới khoa học lúc bấy giờ. Rất nhiều người đã lặn lội tới tận Oklo để tìm chân tướng sự thực. Dùng khối phổ kế để xác định niên đại địa chất, các nhà khoa học cho ra kết quả, ngay từ 2 tỷ năm trước, ở khu mỏ Oklo đã bắt đầu có sự phân rã urani. Chất thải sinh ra trong các phản ứng hạt nhân không bị phân tán mà chỉ bị phân bố rải rác trong phạm vi khu vực này. Lò phản ứng hạt nhân ở khu mỏ Oklo được xác định gồm 16 khu vực, với khoảng 500 tấn quặng uranium hình thành nên. Theo đó, lò phản ứng hạt nhân cổ xưa trên bắt đầu “hoạt động” vào khoảng 500 ngàn năm trước. Với một lò phản ứng được bảo tồn nguyên vẹn, thiết kế khoa học, kết cấu hợp lý với tuổi thọ 2 tỷ năm, các nhà khoa học cực kỳ băn khoăn không biết ai thiết kế, xây dựng nên nó. Họ suy đoán liệu nó có phải là sản phẩm của người ngoài hành tinh hay là di tích còn sót lại của một thế hệ văn minh trước đây. Câu hỏi hóc búa đó cho tới nay vẫn khiến các nhà khoa học đau đầu tìm lời giải. Nhiều nhà khoa học mạnh dạn đưa ra giả thiết rằng, vào 2 tỷ năm trước, người ngoài hành tinh đã dùng một con tàu vũ trụ sử dụng động cơ nguyên tử tới Trái đất. Họ lựa chọn địa điểm này của Gabonaise để xây dựng lò phản ứng hạt nhân, lấy năng lượng mà các nguyên tử phóng ra khi phân tách hoặc kết hợp để làm động lực cho nguồn năng lượng và cung cấp năng lượng cho các hoạt động của họ khi rời bỏ Trái đất. Sau khi bỏ đi, họ để lại lò phản ứng này cho loài người. Một giả thuyết khác được các nhà khoa học đưa ra đó là lò phản ứng hạt nhân Oklo chính là di tích còn sót lại của một thế hệ văn minh trước đây chứ không phải sản phẩm của người ngoài hành tinh để lại. Người ta phỏng đoán rằng, nơi mà chúng ta bây giờ gọi là Oklo có thể là nơi tồn tại của một nền văn minh phát triển ở trình độ rất cao, vượt xa hơn rất nhiều so với nền văn minh của con người hiện nay. Theo họ, vào 2 tỷ năm trước, tổ tiên loài người đã phát triển tới trình độ rất cao. Tuy nhiên, do luôn cạnh tranh và thù địch giữa các dân tộc, quốc gia nên các bên đã nổ ra một cuộc chiến tranh hạt nhân. Loài người bị hủy diệt nhưng vẫn để lại những dấu vết rất nhỏ và lò phản ứng hạt nhân ở Oklo là một trong những bằng chứng cho vấn đề đó. Ngoài ra, một số người lại đưa ra giả thuyết đó là lò phản ứng hạt nhân tự nhiên. Tuy nhiên, cũng có nhiều người phản đối giả thuyết đó và phản biện rằng, nó không thể là sản phẩm của tự nhiên được. Bởi lẽ, tự nhiên không thể có đầy đủ các điều kiện kỹ thuật vô cùng nghiêm ngặt trong quy trình xây dựng và vận hành các phản ứng dây chuyền trong sản xuất điện hạt nhân. Đặc biệt, vào năm 2006, các nhà khoa học một lần nữa khẳng định rằng, từ 2 tỷ năm trước con người đã có một lò phản ứng rất lớn hoạt động. Nó phát ra năng lượng rất an toàn, ổn định tới hàng trăm ngàn năm sau mà vẫn không xảy ra một vụ nổ hủy diệt nào. Theo họ, với trình độ kỹ thuật của con người hiện nay vẫn chưa thể làm ra lò phản ứng hạt nhân như ở Oklo. Nó chứng tỏ nền văn minh thời đó phát triển vượt bậc, rực rỡ bỏ xa thời bây giờ. Nhưng theo một số tài liệu lịch sử ghi chép lại, trên trái đất chỉ có các loài tảo, con người vẫn chưa xuất hiện vào 2 tỷ năm trước. Cho tới thời kỳ đầu của kỷ đệ tứ, Đại Tân sinh (khoảng hơn 3 triệu năm trước) mới xuất hiện vượn người đầu tiên. Do đó, thật dễ hiểu khi có quan niệm cho rằng, lò phản ứng hạt nhân ở Oklo tuyệt đối không phải là sản phẩm của loài người. Nếu như các nhà khoa học đi tìm lời giải theo cách lập luận này thì liệu đây có phải là chứng cứ của người ngoài hành tinh? Hay là một kiệt tác của một nền văn minh thời tiền sử mà con người chưa từng biết tới? Đây quả là một bí ẩn vô cùng lớn nhưng các nhà khoa vẫn chưa tìm ra lời giải thỏa đáng. Nguồn: Kienthuc.net.vn
 9. Bàn tay người phát ra ánh sáng Toàn bộ các phần của bàn tay người đều phát ra mức ánh sáng, nhưng ngón tay phát sáng nhiều hơn. Phát hiện này củng cố một nghiên cứu trước cho rằng, phần lớn vật sống, bao gồm cả thực vật, đều phát ra ánh sáng. Nhà khoa học Nhật Bản Mitsuo Hiramatsu, người đứng đầu cuộc nghiên cứu, cho biết bàn tay con người không chỉ là bộ phận thân thể phát sáng bằng sự giải phóng các photon, mà cả phần trán và lòng bàn chân cũng phát ra một lượng photon. Nhà khoa học còn cho biết thêm, sự hiện diện của nhiều photon có nghĩa là bàn tay chúng ta luôn sinh ra ánh sáng. Nhưng thứ ánh sáng này không thấy được bằng mắt thường, chính vì thế mà ông Hiramatsu phải sử dụng máy đếm photon cực mạnh để thấy ánh sáng. Thiết bị đếm này tiết lộ móng tay phát tiết 60 photon, ngón tay tiết 40 photon và lòng bàn tay là mờ nhất với chỉ 20 photon. Phát hiện này đã được công bố trên tạp chí Photochemistry and Photobiology. Nhà khoa học Hiramatsu không biết chắc chắn tại sao móng tay lại phát sáng mạnh hơn các phần khác của bàn tay, nhưng ông nói: “Có lẽ do tính chất cửa sổ quang học của móng tay”, có nghĩa là móng tay hoạt động giống như lăng kính tỏa ánh sáng. Hiramatsu cùng đồng nghiệp Kimitsugu Nakamura tiến hành thử nghiệm một số đối tượng cầm ống nhựa chứa nước nóng hay nguội để đo lượng photon phát tiết từ bàn tay của họ. Hai nhà nghiên cứu cũng bơm khí ôxy hay nitơ vào chiếc ống tới nơi các đối tượng thí nghiệm áp bàn tay vào để phân tích. Chính độ ấm đã làm gia tăng hoạt động phát tiết photon khi khí ôxy được bơm vào. Khi thoa dầu khoáng lên bàn tay thì ánh sáng cũng phát ra nhiều. Dựa vào các kết quả này, hai nhà khoa học lập luận rằng, đó là một loại phát sáng hóa học, tức là sự phát sáng dựa trên chuỗi phản ứng hóa học, như hiện tượng phát quang của con đom đóm. Họ tin rằng 40% ánh sáng phát tiết từ phản ứng hóa học xảy ra khi da bàn tay chúng ta phản ứng với ôxy. Đối với việc dầu khoáng thấm qua da bàn tay làm tăng độ sáng, hai nhà khoa học Nhật cho rằng 60% ánh sáng này phát tiết do chuỗi phản ứng hóa học diễn ra bên trong da. Fritz-Albert Popp, chuyên gia hàng đầu thế giới về photon liên quan sinh học ở Viện Sinh học vật lý quốc tế (Đức), đồng ý với phát hiện của người Nhật và không thấy có gì đáng ngạc nhiên. Ông nói: “Chúng ta có thể tìm thấy sự tương quan rõ ràng hiện tượng phát sáng và mức độ bệnh tật nơi con người”. Popp và Hiramatsu hy vọng những nghiên cứu trong tương lai sẽ tiết lộ nhiều hơn về hiện tượng phát photon nơi con người và mở đường cho nhiều ứng dụng trong chẩn đoán y khoa do bệnh tật có tác động đến sự phát tiết photon. Theo CAND, Discovery
 10. THẾ NÀO LÀ THIÊN LA ĐỊA VÕNG Nguồn: Tử vi nghiệm lý cụ Thiên Lương Thìn Tuất xưa nay được coi là căn cứ địa của Thiên La, Địa võng . Mệnh Thân nào bị đặt ở 2 cung này dẫu là mãnh hổ cũng chỉ là cọp giấy ngồi trong cũi, phượng hoàng tốt mấy cũng chỉ là phượng hoàng rơm nằm trong lưới . Hai chữ La võng có nghiã là lưới, ở đây lại là lưới của Trời đất dầu là gì đi nữa, đã vướng trong lưới khó lòng vùng vẫy . Ấy thế mà một số danh nhân kim cổ Mệnh Thân đã tung hoành ngay 2 nơi đất chết này, thì đâu là nguyên lý của La Võng. Thiên mã tại cung Hợi, truyền thống vẫn cho là ngựa vô dụng, mã cùng đường hết lối chạy . La võng này có thể cũng bị lầm nhận định là nơi đồng khô cỏ cháy vô phương cho nhân thế sinh hoạt. Lại còn có thuyết một khi Mệnh hay Thân ở La Võng thì phải có Hình Kình cắt lưới toang ra mới có phương kế thành công được. Thật là muôn hình vạn trạng cho người tìm học . Bốn mộ cung Thìn Tuất Sửu Mùi là nơi xuất phát và cũng là nơi tập trung của ngũ hành. Thìn Tuất là dương, Sưu Mùi là âm . Tại sao Thìn Tuất đều là dương lại gọi là Thiên La Địa võng . Thìn là Thiên la là trúng, còn Tuất là Địa võng có vẻ trái lý . Trên mặt địa bàn từ Dần đến Thân thuộc về phạm vi của Thái dương, từ Thân đến Dần thuộc Thái âm thế lưỡng nghi của Thái cực. Hai cung Thìn Tuất là 2 cung xuất phát, 2 cung Sửu Mùi là 2 cung tập trung . Thuộc về dương là Thiên, thuộc về âm là Địa . Đà la là cái lưới giăng ra để vây bọc lại . Đà la ở Thìn là Thiên La , ở Tuất là Địa võng, Vậy 2 cung Thìn Tuất được gọi là La võng chi địa chỉ khi nào có Đà la hoành hành. Còn ngoài ra cũng chỉ là những vị trí để cho ai hợp tình hợp cảnh tung mây lướt gió phỉ chí tang bồng. Trong 14 chính tinh phái dương của thế lưỡng nghi là Tử Phủ, Sát Phá Tham là bộ sao uy nghi thực hành tranh đấu quyết liệt phải né tránh ngại ngùng nơi la võng. Cơ Nguyệt Đồng Lương mềm dẻo ôn nhu không đến nỗi nào bị thao túng . Việc cần thiết khi lập lá số phải thận trọng 2 chữ Tiền và Hậu lúc an Lộc tồn , luôn luôn tiền Kình hậu Đà ví như tuổi Giáp dương nam Lộc tồn ở Dần, Kình ở Mão, Đà ở Sửu, với người dương nữ Kình phải ở Sửu , Đà đổi lại ở Mão để khỏi lầm trường hợp có bị La võng hay không, cứ căn cứ Mệnh hay Thân ở Thìn Tuất là ở thế bó tay bất động là một điều không biết sao mà nói. Vương Mãng, một nhân vật chính trị Trung hoa về cuối đời tiền Hán, có đến 2 lá số làm xáo trộn dư âm đâu là chính nghĩa. Mệnh đều nằm ở Thìn, chỗ mà xưa nay vẫn yên chí là cung Thiên la. 1) Giáp Thân ngày 9 tháng 3 giờ Tí http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 2) Giáp Dần ngày 27 tháng 1 giờ Tuất. http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Hai số này đã nêu cao phân biệt đâu là chánh nhân siêu việt, đâu là nghịch thần phản tặc . Thìn cung ở đây hoàn toàn không phải là căn cứ Thiên La vì tuổi Giáp Đà la ở xa tại cung Sửu nên Vương Mãng bằng cả 2 lá số hoặc Tử Tướng tuổi Giáp Thân hay Phá Quân tuổi Giáp Dần đều thành công theo ý muốn, mỗi số một cách đặc biệt khác nhau. Căn cứ theo nhân phẩm lịch sử đã ghi, Hán Quang Võ sau khi bình định đất nước, nhà vua đặc phái các nhà bồi bút rất giỏi về lý học nặn ra lá số Giáp Dần, phác hoạ hình bóng một bất lương đủ tư cách làm việc phản nghịch. Sau này người người đều cho chân tướng chính xác của Vương Mãng là số Giáp Thân một nhân vật quả quyết với bất cứ giá nào đem lại bộ mặt mới cho Tổ Quốc, xã hội đã bị lũng đoạn sâu mọt đục khoét lâu ngày . Ông đã thành công, nhưng vì Quan bị triệt nên không được trường tồn. Sự việc khẳng đinh Thiên la Địa võng không phải nhất quyết là 2 cung Thìn Tuất mà phải là trường hợp có Đà la ở 2 cung đó . Cách diễn tả Thiên la chỉ có 3 tuổi ất Bính Mậu . Riêng Bính không thành việc vì Triệt phá nát Đà la . Mậu Tuất có Tuần giảm sức Đà la không đủ sức khép chặt . Tất cả tuổi Ất âm nam kể như phải hứng chịu mọi sự gò bó của Thiên La, mặc dầu tuổi Ất Mùi có Tuần, nhưng vì Thìn là dương cung nên sức của Tuần không đủ ngăn cản uy lực của Đà la, có chăng chỉ là 30 % không đáng kể . Địa võng uy hiếp 2 tuổi Tân và Nhâm . Tất cả âm nữ tuổi Tân cũng riêng Tân Mùi được Tuần nới lại 30 % sức hãm Đà la, còn ngoài ra đành cam phận định mệnh của kiếp số .Tất cả tuổi Nhâm đều bị Địa võng gói chặt trừ 1 Nhâm Thân được mở rộng tới 70%. Tai hại nhất là tuổi Nhâm Tuất Mệnh Thân đồng cung kể như sinh bất phùng thời . Người này nên đóng vai trò Trương Lương là thượng cách . Nhưng Nhâm Tuất được thân cư phúc, ngược lại là người thành công phi thường vượt mức khi đến tuổi 45 là thời gian Triệt phá nát Đà la ở mệnh, tháo gỡ Tuần ở Thân , lại là cung đắc thiên thời ( Quan phù). Tóm lại Thiên la địa võng là Đà la, Đà la đắc địa ở tứ sinh mà hãm dịa ở tứ mộ . Hai cung Thìn Tuất là nơi phát xuất tất cả cái gì bạo ác của Đà la, không như 2 cung Sửu Mùi là nơi tập trung gò bó lại, tuy rằng vẫn là đất thao túng múa gậy trong vườn hoang, nhưng không bằng Thìn Tuất. Mười tuổi hàng Can , 5 tuổi Giáp Đinh Kỷ Canh Quí không tơ hào liên luỵ La Võng, còn lại Ất Bính Mậu phải để ý Thiên La, Tân Nhâm nên thận trọng ở Địa võng. ========================================================== Tóm lại: Khi nào Đà la nhập vào Thìn Tuất mới có thế Thiên la - Địa võng. Mệnh hay Thân tại đây khó lòng vùng vẫy.
 11. Tư liệu tham khảo Những bài trích dẫn từ các nguồn khác, chỉ là tài liệu tham khảo. Không phải quan điểm chính thức về học thuật của Lý học Đông Phương. ================= Kiếm quyết Mắt Rồng: một huyền thoại trở về Nguyên lý: Dương dẫn dắt Âm Đầu xuôi đuôi lọt: Mọi sự khởi đầu đều nhanh gọn chớp nhoáng (dương) còn diễn trình sau đó thì lê thê (âm) đằng đẵng. Sự lê thê này lại tích lũy cho một khởi đầu mới làm vạn vật chuyển hóa không ngừng. Đó chính là Dịch. Một học sinh thi vào trường đại học, kì thi diễn ra trong 180 phút nhân 3. Nhưng lại quyết định cho 5 năm sau đó. Sau khi học sinh đó đỗ một sự khởi đầu mới bắt đầu (dương) và 5 năm này là thời tích lũy kiến thức. Thời của âm cũng nào cũng bình lặng chậm rãi kéo dài nhưng cực kì quan trọng để tạo cái dương mới (tốt nghiệp đại học). Giây phút tốt nghiệp kết thúc cái cũ và bắt đầu một cái mới diễn ra trong khoảnh khắc. Vào tù ra tội: Một loạt hành động tích lũy trong thời gian dài (âm) để bị bắt rồi xét xử. Sau thời khắc kết án một sự khởi đầu mới bắt đầu, kể từ đây bạn là tù nhân. Thời tù nhân kéo dài (âm) cho đến khi hết án. Bạn ra tù trong khoảnh khắc bước chân khỏi cổng (dương) và một sự khởi đầu mới bắt đầu. Thờ thì dễ, giữ lễ thì khó: Vào Đạo trong khoảnh khắc (thời của Dương) nhưng sau đó là đằng đẵng hàng ngày tụng kinh môn quy giữ lễ tu sửa bản thân của Âm. Tử vi là mô tả đặc sắc của thuyết âm dương, tử vi phân 12 cung, vận mỗi năm lưu một cung. Nhưng vận trình có đầu có cuối, có đóng có mở, có vào có ra như nhịp thở của âm dương. Vấn đề là xác định điểm chốt này. Có người dùng âm dương ngũ hành hỉ kị v.v... nhưng âm dương ngũ hành hỉ kị khó luận phải đến mức “cao thủ” mới nhìn ra. Nên tôi đưa kiếm quyết này, ai cũng có thể nhìn thấy và dùng được. Một đỉnh cao của sự đơn giản và trực quan: Chòm Tử Vi: Tử Vi là điểm cực, Thái Dương là cánh cửa mở. Hai sao này thiên về sự nghiệp. Chòm Thiên Phủ: Thiên Phủ là điểm cực, Cự Môn là cánh cửa. Hai sao này thiên về vật chất. Thất Sát là điểm diệt của vòng Thiên Phủ, chủ bại vận hoặc sát thân, thiên về vật chất nhưng cũng phá sự nghiệp. Áp dụng cho xem vận (cả đại vận và thái tuế): Thế Tử Phủ cư dần: Từ năm Thất Sát vận khá dần lên đến Thái Dương là bản lề, đến Tử Vi thì cực đỉnh. Sau đó thoái trào dần về Cự Môn là bản lề, suy dần đến Thất Sát là điểm thấp nhất của vận. Vài ví dụ lịch sử về Mắt Rồng: Tưởng Giới Thạch Tôn Trung Sơn qua đời 1925 Ất Sửu, Tử Vi Chiến tranh Trung Nhật lần hai (1937-1945): 1937 Đinh Sửu, Tử Vi Binh bại về Đài Loan 1949 Kỷ Sửu, Tử Vi Mao Trạch Đông 1934 Giáp Tuất, vạn lý trường chinh; 1/1935: Chủ Tịch Đảng, Tử Vi 1949 Kỷ Sửu: thắng Tưởng, Thái Dương Tôn Trung Sơn 1911 Tân Hợi, cách mạng Tân Hợi, Thái Dương Hệ quả quan trọng của Mắt Rồng là định được thăng trầm và các điểm bản lề của vận, mà trước đến nay là bí ẩn không phái nào chịu phái nào, cho đến nay Huyền Thoại đã thức dậy sau 700 năm say ngủ. Tác giả: Thatsat Nguồn: TuViLySo.Org
 12. Tư liệu tham khảo Những bài trích dẫn từ các nguồn khác, chỉ là tài liệu tham khảo. Không phải quan điểm chính thức về học thuật của Phong Thủy Lạc Việt. =================== Bài trí biểu tượng voi may mắn và thành công Voi là biểu tượng may mắn, được thờ cúng và tôn vinh. Theo phong thủy, voi có thể mang lại may mắn và thành công về mặt tài chính cho gia đình. Voi là biểu tượng được ngưỡng mộ vì có trí thông minh, sức mạnh và phẩm chất tuyệt vời. Chúng vừa có phẩm chất con người vừa có phẩm chất của thần linh. Voi và sinh sản Theo phong thủy, voi gắn liền với khả năng sinh sản. Với những ai đang muốn có em bé, hãy đặt một đôi voi ở hai bên cánh cửa của phòng ngủ, hoặc đặt một bức tượng về chúng trong phòng khách. Nếu bạn muốn sinh con trai, hãy đặt một con voi ở vị trí dễ thấy trong phòng ngủ. Chỉ với một vài liệu pháp phong thủy, bạn có thể tạo ra một bầu không khí yên bình, hòa hợp và thu hút khí tốt để có con. Voi và sơ đồ Bát quáiCó thể sử dụng voi để kích hoạt các khu vực theo sơ đồ Bát quái nhằm nâng cao hiệu quả và mang đến sự hài hòa cho ngôi nhà. Ví dụ, nếu bạn đang gặp khó khăn về tài chính, nên đặt một chú voi ở cung Quan Lộc (hướng Bắc - khu vực sự nghiệp). Chất liệu của con voi Voi có thể được làm từ các chất liệu khác nhau và mang những yếu tố phong thủy khác nhau. Từ đó, chúng sẽ tăng cường hiệu quả cho từng khu vực chúng đại diện. Ví dụ, nếu bạn muốn có thêm yếu tố Kim và Mộc, thì voi làm bằng kim loại và gỗ sẽ giúp bổ sung yếu tố này cho khu vực bạn cần Voi và trí tuệ Đặt voi ở vị trí trẻ em ngồi học nhằm tăng cường sự thông minh. Điều này không hàm nghĩa là bạn phải đặt những con voi bằng sứ lớn khắp trong phòng. Chỉ cần đặt một con voi nhỏ trên bàn cũng mang lại hiệu quả. Theo Bát quái sơ đồ, khu vực phía Tây (cung Tử Tức) sẽ ảnh hưởng đến năng lượng của trẻ em. Hãy đặt voi ở khu vực này để tạo ra năng lượng có lợi cho việc học của con trẻ. Yếu tố Kim cũng giúp cải thiện năng lượng của khu vực này. Sử dụng con voi bằng kim loại với các màu như xám, trắng rất có hiệu quả. Ngoài ra, voi cũng có tác dụng bảo vệ và giữ nhà rất giỏi. Nếu bạn đang có mong muốn tăng cường hoặc duy trì quyền lực của mình ở văn phòng, hãy đặt một con voi ở gần cửa. Sử dụng kết hợp sức mạnh của con voi này với con voi khác có thể giúp bạn đạt mục đích. Lưu ý Voi có thể được dùng kết hợp với các động vật và biểu tượng khác để tạo nên sự hài hòa trong ngôi nhà. Đặt một con voi nghĩa là đưa thêm vào yếu tố thích hợp là cách tốt nhất để cân bằng trường khí trong nhà. Nguồn: DiaOcOnline.vn
 13. Thực phẩm tăng cường chức năng gan Gan có khả năng tái sinh, ngay cả khi 80% mô gan bị hỏng do các độc tố. Nếu bạn muốn giữ một lá gan khỏe mạnh, hãy ăn những thực phẩm giúp tái tạo gan. Các loại thực phẩm ngọt, béo và thực phẩm chế biến sẵn có thể gây trở ngại cho gan và làm gan hoạt động không hiệu quả. Ngược lại, một số thực phẩm khác được cho là rất có lợi cho gan. Khổ qua: Đây là một trong những chất tẩy rửa tốt nhất cho gan. Khổ qua làm sạch các tế bào gan, đồng thời giúp chống bệnh ung thư gan. Táo: Chứa vitamin C và a xít d-glucaric giúp loại bỏ lượng chất béo dư thừa ra khỏi gan. Khi chất béo tích tụ trong gan, nó làm chậm chức năng gan. Cải xoăn: Đây là một loại rau lá xanh có chứa hàm lượng cao ma giê và chất sắt. Cả hai chất dinh dưỡng đều cần thiết cho quá trình tái sinh gan. Sữa chua: Bất kỳ loại thực phẩm nào chứa lợi khuẩn probiotic đều tốt cho gan. Sữa chua là một trong những thực phẩm phổ biến chứa probiotic giúp tái tạo gan. Nghệ: Là một gia vị được cho có đặc tính chữa bệnh, nghệ chứa chất curcumin giúp tẩy độc tố ở gan và làm sạch các tế bào gan. Tỏi, hành: Cả 2 loại này đều là thực phẩm rất giàu sulphur (lưu huỳnh). Chất này giúp đối phó với các tổn hại trong gan do các gốc tự do gây ra, đồng thời giúp kích thích sự tăng trưởng của các tế bào gan mới. Chanh: Trong chế độ ăn tẩy độc tố không thể thiếu chanh. Nước chanh tươi cung cấp vitamin C và chất chống ô xy hóa. Uống nước chanh hằng ngày giúp khử độc cho các tế bào gan. Quả mọng: Các loại quả mọng như dâu tây, quả mâm xôi… là thực phẩm giàu chất chống ô xy hóa giúp tái tạo gan. Ăn các loại quả này còn giúp tống khứ các chất béo khỏi các tế bào gan. v Atisô: Chứa 2 hóa chất quan trọng là cynarin và silymarin. Những hóa chất này giúp tăng cường chức năng gan, giúp chữa trị bệnh viêm gan, và cũng giúp tăng khả năng miễn dịch của gan. Hành lá: Có hàm lượng cao sulphur. Vì vậy, ăn hành lá sẽ giúp bạn bổ sung 2 dưỡng chất nuôi dưỡng gan quan trọng là chlorophyll (chất diệp lục) và lưu huỳnh. (ThanhNienonline)
 14. Tư liệu tham khảo Những bài trích dẫn từ các nguồn khác, chỉ là tài liệu tham khảo. Không phải quan điểm chính thức về học thuật của Phong Thủy Lạc Việt. =================== Đánh giá khí âm và khí dương Bạn có biết bao giờ bước vào nhà của một người nào đó và cảm thấy bầu không khí không hài hòa, hoặc bị xáo động nghiêm trọng không? Nếu như bạn nhạy cảm với năng lượng , bạn có thể cảm thấy khó thở, ngột ngạt. Đôi khi năng lượng lạ làm bạn nhứt đầu kinh khủng. Điều này cho thấy, khí tại nơi bạn đang thăm viếng đối kháng với khí của bạn, hoặc ở đó có quá nhiều khí âm nên làm mất cân bằng khí của bạn. Khí Dương nâng đỡ, duy trì sự sống của chúng ta, khi gặp những nơi có quá nhiều khí âm, chúng ta bị phản ứng. Phản ứng này thể hiện rõ đối với những ai nhạy cảm với năng lượng và có liên quan đến hoạt động với khí như người luyên khí công, yoga. Thường đặc tính của khí âm là buồn chán, xung đột, năng lượng âm nhiều. Nếu bạn nghĩ đến tất cả các thuộc tính của âm, bạn có thể phát hiện ra khí âm, âm là tĩnh, yên lặng, bất động, lạnh, nặng nề, u tối là chết, không phải bàn chất của khí âm là xấu, nhưng nơi sinh sống rất cần đến khí dương, và do đó người ta không thích khí âm. Khí đau thương. Khi tập trung chú ý vào khí của một nhà nào đó, chúng ta cảm nhận sự rung động chế ngự ngôi nhà đó. Nếu như người trong nhà buồn rầu, bạn sẽ cảm nhận được một không khí sầu bi lan tỏa. Khi không khí trong nhà đem lại cảm giác chán nản, thất vọng làm bạn cũng thấy buồn chán theo. Không khí nhà cửa buồn rầu chứa khí bệnh tật và đau thương. Điều này là do trong nhà thiếu khí dương. Bạn cũng có thể cảm nhận sát khí nếu như có nó hiện diện. loại khí xung khắc này xuất phát từ tường và trần nhà, nếu bạn nhạy cảm với khí, bạn sẽ cảm nhận được sự hiện diện của những con dao hoặc mũi tên vô hình tạo ra những cảm giác không dễ chịu. loại khí này rất có hại và nguy hiểm, gây ra bệnh tật, mất mát, tai nạn cho những người trong nhà. Nhà cửa có nhiều năng lượng âm làm tiêu hao sinh khí tinh thần của những người cư ngụ trong đó. Những nơi ấy làm cho con người có cảm giác u mê, đờ đẫn, cần phải được tếp thêm sinh khí. Nguồn: Các trang Phong thủy khác.
 15. Theo lý thuyết Phong thủy Lạc Việt: - Dương tịnh, Âm động. Đây là yếu tố quan yếu khác biệt với cổ thư chữ Hán quan niệm rằng: “Âm tịnh Dương động”.
 16. Tài liệu tham khảo ================= Những lưu ý khi chọn người động thổ xây nhà Dịch vụ cho thuê người động thổ nhà ở, công trình, trường học... gần đây đã trở thành dịch vụ hái ra tiền nhờ nhiều người tin rằng người hợp tuổi đến động thổ thì gia chủ sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc, làm ăn khấm khá."Săn" người động thổ nhà Không ít người tỏ ra ngạc nhiên với dịch vụ thuê người động thổ, nhưng trên thực tế, hoạt động này lại được một bộ phận đông đảo người dân, đặc biệt là giới kinh doanh săn lùng. Cái tục tìm người động thổ được mọi người quan niệm cũng giống như cái lệ tìm người xông đất đầu năm. Bởi với nhiều người, quan niệm "có thờ có thiêng, có kiêng có lành", nên khi chọn người động thổ hay xông đất là thể hiện ước mong, cầu may mắn. Nhưng cũng vì quan niệm quá nặng nề trong việc chọn người động thổ, xông đất nên nhiều khi bạn bè, người thân có hợp tuổi, hợp mệnh với gia chủ cũng rất ngại động thổ vì sợ "vía nặng", chẳng may có điềm rủi lại mang tiếng... sát chủ!. Chính vì tâm lý này mà không ít gia chủ có xu hướng tìm người lạ đến động thổ hơn là tìm người quen biết, họ hàng. Theo tìm hiểu của PV, mặc dù thời buổi kinh tế khó khăn, nhiều người vẫn sẵn sàng móc hầu bao chi cho các dịch vụ "mua may, bán rủi" này. Ngay cả giới kinh doanh, buôn bán cũng có tâm lý tìm thuê người hợp mệnh, hợp tuổi để động thổ công trình cho mình. Chỉ cần một cú nhấp chuột, trên các trang mạng xuất hiện nhan nhản thông tin đăng tải về các dịch vụ tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công nhà máy, tổ chức khởi công cầu đường, tổ chức động thổ nhà ở, tổ chức khởi công động thổ khu dân cư, tổ chức khởi công động thổ khu chế xuất, khởi công động thổ khu công nghiệp... Ảnh minh họa Theo tìm hiểu của PV, mức giá dao động từ 200- 400 nghìn đồng, tuỳ vào dịch vụ mà khách hàng lựa chọn. Dịch vụ động thổ nhà ở có giá 200 nghìn đồng, dịch vụ động thổ công trình, trường học có giá 300- 400 nghìn đồng. Cũng theo tìm hiểu của PV, cùng với các dịch vụ động thổ thuê, trên mạng còn xuất hiện dịch vụ tư vấn chọn tuổi hợp động thổ nhà ở, công trình... Hướng, ngày giờ tốt để động thổ cũng được đăng tải chi tiết. Không những thế, trên trang tochucsukiennhanh.com, vatgia.com... còn quảng cáo cho thuê trang thiết bị phục vụ lễ khởi công động thổ giá rẻ như: Nhà lều nhà bạt, sân khấu, bàn ghế, thảm trải, bộ dụng cụ khởi công, cổng hơi, khí cầu, trụ inox, in ấn, treo banner, cờ phướn; Cung cấp ý tưởng, quy trình, đạo diễn, dàn dựng, thiết kế lễ khởi công, động thổ... Theo quan niệm của một bộ phận người dân thì nếu tìm được người hợp tuổi, hợp mệnh động thổ thì gia chủ sẽ làm ăn thịnh vượng, phát tài, phát lộc?! Anh Nguyễn Tuấn Nghĩa (ngõ Văn Chương, Hà Nội) cho biết, mấy ngày qua anh lùng sục khắp nơi để tìm người động thổ nhà giúp. Thế nhưng, khi chọn được bạn bè có tuổi hợp, mệnh hợp thì họ lại cự nự từ chối vì cho rằng làm nhà là việc trọng đại, nếu chẳng may có "sự cố" gì trong quá trình xây dựng, họ sẽ áy náy với gia chủ. Chính vì sự "từ chối khéo" của bạn bè mà anh Nghĩa phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm người động thổ. Được người quen mách nhỏ, anh Nghĩa đã lên mạng đăng tin: "Cần tìm người có mệnh Thuỷ động thổ giúp" nhưng phải mất 3 ngày sau anh Nghĩa mới tìm được người có "đủ điều kiện". Trong vai khách hàng có nhu cầu tìm người động thổ, PV gọi điện đến số điện thoại 09020xxx của công ty Cổ phầìn tổ chức sự kiện M. (Hà Nội) và nhận được tư vấn của một cô gái tên Hằng về các dịch vụ tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công nhà máy, tổ chức khởi công cầu đường, tổ chức động thổ nhà ở... Theo lời tiếp thị của Hằng, người động thổ phải hợp với gia chủ, có như vậy mới gặp may mắn, phước lộc. Cô gái này cũng cho biết thêm, không chỉ những người xây dựng nhà riêng mới có nhu cầu tìm người động thổ mà những người đứng tên chủ công trình, dự án... lại càng quan tâm đến việc lựa chọn người xông đất. Giá của loại hình dịch vụ này dao động từ 200- 300 nghìn đồng. Mượn người động thổ chỉ là liệu pháp tâm lý?! Tại một trung tâm chuyên tư vấn tuổi động thổ, xông đất..., chúng tôi được tư vấn tuổi người động thổ phải hợp với gia chủ, có như vậy mới gặp may mắn, tài lộc. Cũng theo tư vấn của các chuyên gia phong thủy, thủ thuật mưu kế theo phong thủy "ngũ hành tương sinh" được đánh giá khá khả quan cho nhiều gia chủ. Ngay cả việc việc mượn tuổi làm nhà cũng phải rất lưu tâm. KTS Nguyễn Minh Sơn cho rằng, chỉ nên mượn tuổi của người thân trong nhà, trong nội tộc, gần nhà bạn có dự định xây là tốt nhất sẽ thuận tiện cho bạn về các thủ tục sau này. Người cho mượn tuổi không được cho người thứ hai cùng mượn tuổi trong thời gian mà người mượn trước chưa làm nhà xong. Vì vậy, khi mượn tuổi ai đó bạn cũng nên hỏi kỹ vấn đề này trước khi bạn có ý định nhờ để giúp mình động thổ. "Chúng ta đang sống trong vũ trụ, mọi sự vật, sự việc đều chịu sự tác động, chi phối của trường khí vũ trụ. Khí trường vũ trụ năm đó tác động lên nhà của bạn thì chính bạn chịu tác động của tương hỗ của khí đó. Còn người cho mượn tuổi không bị ảnh hưởng của trường khí đó và việc mượn tuổi để làm nhà sẽ chỉ là biện pháp trấn an tâm lý?", KTS Sơn nói. Trao đổi với PV, chuyên gia về tử vi, tứ trụ- ông Trần Đức Thịnh cho rằng: "Chọn người động thổ khi làm nhà đã trở thành tục lệ từ lâu đời, cho nên khi làm nhà, gia chủ thường "chọn mặt gửi vàng" với mong muốn mọi việc sẽ được trôi chảy, thông suốt. Thông thường, hiện nay người ta chọn người động thổ cũng giống như xông nhà là dựa trên những tiêu chí hợp tuổi và hợp mệnh. Điều quan trọng đầu tiên là người động thổ có tuổi không xung với gia chủ và chọn mệnh hợp. Theo đó, gia chủ nên chọn mệnh sinh ra mình như: Người mệnh Thủy thì chọn người mệnh Kim (Kim sinh Thủy), hay người mệnh Mộc chọn người hàng Thủy (Thủy sinh Mộc), người mệnh Hoả chọn người mệnh Mộc (Mộc sinh Hoả)... Xung quanh chuyện chọn người động thổ, nhiều chuyên gia lại cho rằng, không có tiêu chí chung cho việc chọn tuổi động thổ. Thông thường, trên nhiều diễn đàn người ta còn chọn người động thổ hợp với tuổi chủ nhà theo hướng tam hợp hoặc nhị hợp, nếu chủ nhà tuổi Tý thì nên chọn người tuổi Thân, Thìn, Sửu để động thổ. Có gia chủ ngoài việc chọn tuổi hợp, mệnh hợp còn chọn "tiêu chí" có sự nghiệp, công danh, gia đình hạnh phúc đến động thổ để cầu may về mọi mặt. Theo ông Thịnh, nhiều trường hợp tuy đã tìm được người động thổ giúp có hành can hợp nhưng tính ra lại chính xung về tuổi. Thậm chí, khi chọn người động thổ, nhiều trường hợp tránh cả "bộ tứ xung", nghĩa là bất kỳ tuổi nào dù hợp mệnh, hợp hành can mà đứng trong bộ "tứ xung" tuổi với mình thì cũng loại ngay. Nhiều người kỹ tính hơn thì không chỉ chọn người có hành can hợp với tuổi mình, mà còn xem xét cả mệnh của người đó có "khắc" với mình theo quan niệm ngũ hành "kim, mộc, thủy, hỏa, thổ" hay không? Ông Thịnh cũng cho hay, việc chọn người động thổ rất được coi trọng. Dựa vào cách tính phong thủy, ngũ hành, thiên can và địa chi, người ta có thể chọn người động thổ để đem lại điều may mắn tốt lành, mua may bán đắt, hanh thông sự nghiệp và dồi dào sức khoẻ. Tuy nhiên, đôi khi vấn đề chỉ là liệu pháp tâm lý, bởi nếu người được thuê mà khai man tuổi liệu có mang vận may và tài lộc đến cho gia chủ? Theo tư vấn, việc động thổ liên quan đến long mạch và thiết kế phong thủy của ngôi nhà, cần phải xem xét kỹ lưỡng từng tháng có thể làm nhà, ngày giờ và sự vận hành của các sao theo tháng, ngày, giờ thì mới có quyết định chọn hướng động thổ. Để được viên mãn cho cuộc sống sau khi động thổ và làm nhà thì độc giả nên nhờ chuyên gia phong thủy tính toán, thiết kế phong thủy cho toàn bộ ngôi nhà và cũng như xem ngày, tháng, năm động thổ và hướng động thổ. (Theo NĐT) Nguồn: batdongsan.com.vn
 17. Theo quan niệm Phong thủy Lạc Việt Người được chọn động thổ thay cho gia chủ là: - Người trong thân tộc, cấp bậc cao hơn ( Theo nguyên lý: Âm thuận tùng Dương) - Người này phải có tuổi xây nhà.
 18. Tài liệu tham khảo ================ Phong thủy: Hướng dẫn đặt két sắt đúng cách Những tư vấn về hướng đặt két sắt của chuyên gia phong thủy sẽ giúp các gia chủ xác định nơi đặt hợp lý. Đối với nhiều gia đình và doanh nghiệp, két sắt được chú ý trong vị trí sắp đặt với quan niệm là nơi lưu giữ tiền của cả gia đình, doanh nghiệp đó. Theo nguyên tắc phong thủy, khi đặt két tiền, chúng ta cần quan tâm đến hai điều. Thứ nhất là phương vị tức là vị trí và thứ hai là hướng mở cửa két hay hướng nạp khí trong phong thủy. Về phương vị, két sắt cần đặt ở nơi vượng khí hay đón được nhiều năng lượng nhất trong phòng. Thông thường đó là những vị trí chéo góc với cửa chính. Trong trường hợp có nhiều lựa chọn, chúng ta ưu tiên đặt két tại các cung Đông Nam (tài lộc) hoặc những cung tốt so với tuổi của chủ nhân. Về hướng mở cửa két, tốt nhất nên quay về hướng tốt so với tuổi của chủ nhân. Trong trường hợp không quay được về hướng tốt thì nên ưu tiên quay ra cửa phòng, chú ý không trực tiếp đối diện với cửa phòng. Trước mặt két cần phải rộng rãi, sáng sủa không bị cản trở bởi đồ đạc trong phòng. Bên trên két không nên đặt nhiều đồ đạc lộn xộn. Tốt nhất nên đặt một con cóc ngậm tiền (thiềm thừ) phía trên két vì theo quan niệm dân gian, đây là linh vật có tác dụng chiêu tài rất tốt. Bài viết Tham khảo Nguồn: kienthuc.net.vn
 19. UNG THƯ GAN GIAI ĐOẠN CUỐI GIẢI PHÁP TỐI ƯU: LÁ ĐU ĐỦ VÀ SẢ Cách đây hơn hai năm, anh em VHV trường Võ Bị Dalat nhận được hai tin không vui về một cựu Giáo sư, anh Phùng Văn Bộ là việt kiều Canada đang gặp phải: - một là hơn nửa triệu đô la đầu tư về VN bi. mất trắng và - hai là Anh gặp bệnh nan y: Ung thư gan giai đoạn cuối, sau xét nghiệm cuối cùng về y khoa ở bệnh viện ở Canada. Anh đã nằm viện mấy tháng, khối u gan trên 04 cm đã được xử dụng kỹ thuật cao chặn đứng sự di căn bằng cách cắt, cô lập cách mạch máu nuôi u và đưa thuốc vào nội tạng gan để cô lập. Anh Bộ sinh năm 1933, nay đã trên 80 tuổi, không đủ sức chịu đựng, nên mất sức nhanh, tóc rụng và đứng đi không nổi. Bệnh viện cũng cho anh hay với tình trạng sức khoẻ của anh khó vựợt qua nổi sáu tháng. Trước 2009 anh Phùng Văn Bộ, bị ung thư tuyến tiền liệt giai đoan đầu, bệnh viện đề nghị giải phẩu, anh không chịu cho mổ, cố chịu cảnh “đái rắc” vì thấy mình cũng tuổi già, không nên đụng vào dao kéo làm gì. Vừa ung thư gan và tiền liệt tuyến (cả hai đều là ung thu nguyên phát), vừa được y khoa tiến triển của Tây Y “báo tử”, là anh không đủ sức chịu nổi “xạ trị” và các ca dao kéo. Vốn là thầy thuốc châm cứu, và hiểu rõ y lý đông phương, hơn nữa cũng sẵn tâm thuận đạo sinh tử lẻ thừơng, anh trở về VN, Vĩnh Long, thử chữa theo cách của mình. Dẫu sao, ru mình những ngày cuối đời ở quê nhà vẫn là hạnh phúc! Anh Phạm Kế Viêm, một Giáo Sư toán nổi danh, người suốt đời nghiên cứu tử vi, bạn VHV Đà Lạt,với anh Bộ, gửi thư 'động viên' anh Phùng Văn Bộ giữa năm 2011: “cái rủi mất tiền đầu tư sai chỗ ở VN của anh biết đâu là “của đi thay người” gánh cho anh cái nạn bệnh nan y này. Anh qua được năm này, tôi tin Anh sẽ còn thọ, sẽ tốt”. Tất cả anh em VHV đều tin rằng anh Viêm chỉ an ủi, còn việc anh Bộ về quê với ung thư gan giai đọan cuối, tóc rụng, chân run, đi một bước có người dìu đỡ… đưa được thân xác tàn tạ về quê hương những ngày cuối đời đã là điều quý. Vậy mà hôm qua, ngày 02/04/2013, Hay tin anh Phùng Văn Bộ từ Vĩnh Long lên Saigon để về Canada. Tôi và anh Diệp VHV, đến thăm anh và tôi không thể tin ở mắt mình: Một ông già 81 tuổi chắc nịch, mắt sáng, dáng đi cứng cáp bước lên xuống cầu thang gác đon tôi và anh Nguyễn Văn Diệp như là một "trung niên hán tử". - Hai năm qua anh đă chữa trị ung thư bằng cách nào, mà mới ngày nào tôi gặp anh, xin lỗi tôi nghĩ anh không qua được sáu tháng? Tôi hỏi. - Bệnh viện Canada nó cho mình bản án báo tử. Mình về quê hương "còn nước còn tát" Mình chỉ có kiên trì 1 thứ thuốc đó là: "Nước trà lá đu đủ với sả". Uống thay mọi thức uống. Chỉ có vậy. Mình muốn nói với các bạn, lấy kinh nghiệm bản thân của mình mà nói cho mọi người. Giúp được ai thì mừng nấy các bạn à. Anh Bộ, nhấn mạnh cách chữa trị ung thư của anh như sau: - Ung thư gan, nội tạng, phổi… Đều xử dụng trà lá đu đủ và sả chữa trị được. Nhưng cũng tùy tạng người, có người chữa dứt, có người được giai đọan đầu biến chuyển nhanh, nhưng sau đó chậm. Ung thư gan thì tôi thấy biến chuyển rõ rệt. Tôi dùng trà lá đủ đủ và sả trong hai năm, nay đi tái khám và xét nghiệm thì đã hòan tòan hết sạch bứơu trong gan cũng như sưng phù tuyến tiền liệt.Tôi đã chỉ vẻ nhiều người dưới quê, kết quả rất tốt, nhất là các bệnh ung thư gan, phổi, bao tử, siêu vi B, siêu vi C... Nó là loại trà giải độc, lọc máu số một, không bệnh uống ngừa bệnh cũng rất hay. Cách chế biến như sau: lá đu đủ xắt tươi phơi khô, sả củ xắt mỏng phơi khô, cả hai thứ trộn lẫn, nấu như nấu nước chè, bỏ vào chai để nguội uống suốt ngày. Tỉ lệ sả trong đu đủ ít thôi, khỏan 1 phần mười sả làm mùi nước thơm dễ uống và nó dẫn chất thuốc rất nhanh. Thời gian đầu, khoảng hai tuần, khi mới uống thì phân và tiểu thải ra có mùi hôi thối nồng nặc. Đó là chất độc đã được trục ra khỏi máu. Nhìn cách anh Phùng Văn Bộ trình bày, cách anh nói cười diễn đạt tôi không tin vào mắt mình rằng đây là người trước đây hơn một năm, tôi bắt bàn tay lạnh giá của anh với ý nghĩ là lần vĩnh biệt. Cách đây mấy ngày tôi vừa nhận đựơc tin bạn tôi, Lê Thiệp, ở Mỹ cũng đang đi vào kiếp nạn ung thư gan giai đọan cuối. Trong phát biểu trước thân hửu tại Lễ kỉ niệm 10 năm Tủ Sách Tiếng Quê Hương, bạn Lê Thiệp cho biết thi sĩ Uyên Thao nhờ uống trà lá đu đủ mà thóat tay tế bào ung thư. Thế thì món thuốc đơn giản này không phải là khám phá mới ,nhưng theo Anh Phùng văn Bộ khó nhất và cần nhất là kiên trì, kiên trì uống. Chỉ đơn giản có vậy. Tôi mong bạn tôi Lê Thiệp, Nguyễn khắc Nhượng... cũng được như anh Phùng Văn Bộ, 81 tuổi, nói cười ha hả khoe với tôi và anh Diệp: “Tôi nói các bạn chia vui, khoản ung thư thì nay đã qua khỏi rồi, mà khoản "sức sống" thì nay mình nay hơn tám mươi mà lạ quá mình cũng còn "rạo rực" lắm lắm mấy bạn à" NGUYỄN QUANG TUYẾN Tài liêu tham khảo Sưu tầm Iternet
 20. Nhưng có Ngoại lệ nào chăng?
 21. Em vào học tập mong chị Thảo chỉ dạy. Không có ý muốn làm loãng chủ đề Lá số cũng Mệnh VCD, mệnh không thân kiếp, cũng giống lá số bạn Gau.Nhiều lúc cũng thăng trầm. Nhưng lại có điểm khác mệnh thân tam hợp Thái tuế, dù gì cũng có 1 tinh thần vì cộng đồng XHội, được người ta khen tặng và cũng được đền đáp xứng đáng với công lao mình bỏ ra.
 22. Người mệnh không thân kiếp, mà VCD nữa. Không biết cuộc đời thăng trầm cỡ nào? Thường nghe người ta thường nói tuổi Canh cực lắm chả biết lá số này ra sao?
 23. Cho cháu hỏi về việc tính nguyệt hạn Trong sách ghi cách tính phổ thông thường là từ tiểu hạn ngịch tháng thuận theo giờ sao tháng 8 al vẫn còn nằm ở cung mão vậy?
 24. Xem thử để rút kinh nghệm lần sau, mấy anh chị thầy cô trong diễn đàn giúp em kiểm tra nhé . Mệnh Vô Chính diệu gặp nhị không. Lấy sao đối diện làm chính tinh: Âm Dương sáng sủa chiếu về, Sao đối diện là Dương Cự (V) Cho thấy người này cũng thông minh, Cự môn với thiên hỷ, hỷ thần thì ăn nói cũng dễ nghe, có tài ăn nói. Cô thần, quả tú ở Mệnh người này bạn thân ít chỉ được 1 đến 2 người, cảm thấy cô độc, cũng thích nghiên cứu. Lựa chọn khắc khe cả về tình cảm lẫn quần áo vật dụng. Qủa tú trong cung tài thì tự lập tiền bạc. Nhưng lại bị Triệt thì hiện giờ vận chưa ổn định. Cung quan lại có Thiên Đồng chủ dời đổi, song hao nghề nghiệp lưu động đi đây đi đó, thay đổi. Người này chắc đang học kinh tế tài chính, quản trị, sư phạm , có khi nào là kế toán không ta. Hình như năm nay có số chuyện liên quan đến pháp luật. Còn thái tuế bạch hổ quan phù, em có nghe nói là có thay đổi cuộc đời thì phải. Level Học sinh cấp 1. ACE cô bác chỉ bảo.
 25. Đầu năm thìn các bác xem giùm cháu năm nay có bạn gái Vào tháng 11, 12 âm lịch này lại quen với 1 cô vừa mới chuyển vào Nam học, nhưng chưa rõ cô ấy có bạn trai chưa? nhưng vẫn đeo theo . Đầu tiên cám ơn các bác đã giải đóan giùm cháu lá số. Vậy cho cháu hỏi hai lá số này có thể kéo dài tình bạn tới 5 năm sau không? vì cháu mới bắt chuyện với cô ta có 1 tuần à. Lá số cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Lá số bạn cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Cám ơn các bác.