• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Thiên Việt

Hội viên
 • Số nội dung

  256
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Thiên Việt

 1. KÍNH MỜI ANH CHỊ EM THAM GIA DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ EURO 2012 Kình mời toàn thể anh chị em đã học hay đang học những môn dự đoán cổ tham gia dự đoán kết quả EURO 2012
 2. Lập Chủ đề mới đi anh BQT. Bên trao đổi học thuật sao mà tất cả thành viên đăng bài được. Viết trong trang này thì chả đẹp chút nào. Mùa giải mới thì tạo mới xóa chủ đề này cũng có sao. Ví dụ chủ đề Tranh tài dự đoán Euro 2012 đăng ở kênh tư vấn đó.
 3. Cô bé này có khả năng đó hay không thì chúng ta cần tìm hiểu tiếp. Nhưng vụ việc này họ muốn dừng tại đây không muốn làm rầm rộ ra ngoài (có thể họ muốn giấu đi) vì một số nguyên nhân nào đó cũng có... Còn việc trung tâm mình tìm hiểu thì cũng dễ dàng hơn. Nhưng việc xúc phạm gia đình cô bé thật là không chịu nổi.
 4. Cháu từng nghe các sư huynh nói khu đất này phạm không vong thì phải. Hiện tượng 4 người chết bất ngờ là có. Với lại cũng nghe nói mãnh đất này là khu quân đội (trại lính) thì phải? (Có lẽ có nhiều người chết ở đây) Nhưng nhà cô bé gây ra vụ cháy thì không thể vì cô bé đi đến nơi khác cũng gây cháy. --> Cô bé đã được kích hoạt khả năng đặc biệt của mình 1 cách vô tình.
 5. Trời đất khả năng mà không giới hạn thật là khủng khiếp vô cùng. Cô bé này nổi tiếng rùi. (Tài sản quý giá quốc gia) Sau cô bé này thì tới những người nào xuất hiện nữa đây. Cái này phải nói xem phim X men phần 2 Con người sẽ tiến hóa tiếp . May là môi trường sống đây được loại trừ không thôi thì: đất ở đây tăng giá (trong khi BĐS đang chết ngắt).
 6. Khu này ít ai giao thiệp với ai lắm, chỉ có mấy đứa bé gần nhà chơi với nhau. Con chỉ có cách này: Bác mượn mấy cô gần nhà mình hay là mấy đứa bé gần nhà chơi thân với cô bé hỏi trước giùm mình ( Ví dụ con cô Hồng).Chứ không có người dẫn lời trước thì qua đó kì lắm. Còn không thì liều đại qua đó hỏi. Nếu không nghiên cứu vụ này thì mình chỉ như các nhà khoa học khác đứng ngoài nói này nói nọ không có cái gì để có thể nghiên cứu được.
 7. Trong khi đó có coi Clips của anh Babywolf về những người học cảm xạ tìm khả năng đặc biệt của mình. Trong khi cô bé này có mà không muốn có. Thiệt cuộc đời không mong cầu thì lại có, người không có lại cầu mong đến nổi phát điên lên. -Nếu không trị. Khả năng của cô bé có được giữ lại đến khi lớn không? Khả năng đó có lớn dần hay giảm dần ?
 8. Lý giải hiện tượng cô bé làm đồ vật cháy ở TP.HCM 14/5/2012 15:22 Vài ngày tới, Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người sẽ cử người vào nghiên cứu, tìm ra phương pháp chữa trị cho bé Th (11 tuổi), cô bé khiến đồ đạc bốc cháy mỗi khi hiện diện. Sáng 14/5, nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải (Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người) cho biết, ông vừa nhận được đơn của gia đình cháu bé (ở quận Tân Bình, TP.HCM) có khả năng làm đồ vật trong nhà bốc cháy, với mong muốn cá nhân ông cũng như cơ quan này vào cuộc nghiên cứu hiện tượng kỳ lạ trên và tìm ra cách chữa trị cho con gái họ. Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải khẳng định, hiện tượng cơ thể người có thể phát ra nguồn lực làm cháy đồ vật như cô bé Th là hiện tượng khoa học có thật. Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải Ông Hải cho hay, những hiện tượng như vậy xảy ra không ít trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Theo ông Hải, thế giới có nhiều cách giải thích khác nhau về hiện tượng này. Theo quan niệm phương Tây, đây là hiện tượng "Poltergeist" (tạm dịch là "ma quấy"). Nhưng ma ở đây không có nghĩa là "con ma", mà muốn nói về một hiện tượng kỳ quái. Quan niệm phương Đông gọi đây là "luồng hỏa xà", bên Phật giáo gọi là "lửa tam muội" . Các bức ảnh gia đình bé Th. gửi ra Trung tâm Các nhà khoa học tại Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người đã nghiên cứu về các hiện tượng này và kết luận, đây là hậu quả của việc cơ thể người có những thay đổi về hormon nội tiết (diễn ra mạnh ở tuổi dậy thì) gây rối loạn sự điều khiển của các trung tâm lực (gọi là Chakras). Điều này khiến nội năng của cơ thể quá mạnh, tích tụ dần tạo thành nhiệt, nếu phát ra được thì hạ hỏa. Một số người sử dụng các phương pháp như đeo thạch anh trên người để chặn lại luồng hỏa phát tiết, dẫn đến hiện tượng nhiệt năng quá lớn nằm trong người, gây đau đầu, thậm chí phát điên. Một vài hiện tượng như người làm dịch chuyển đồ vật, thắp sáng bóng đèn,... cũng bắt nguồn từ nguyên nhân chung như trên. Trả lời câu hỏi, liệu những người gặp phải hiện tượng như trên có ảnh hưởng đến sức khỏe, tuổi thọ hoặc sinh lý hay không, nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải cho biết, có một số phương pháp có thể khắc chế được hiện tượng kỳ lạ xảy ra trên cơ thể những người này. Trên thế giới có những trường phái (chẳng hạn như Yoga) có thể tập luyện, điều khiển được những luồng nhiệt năng trong cơ thể để sử dụng sao cho có ích. Ví dụ, người luyện Yoga có thể ngồi trên băng tuyết hàng giờ đồng hồ mà không cảm thấy rét. Ông Hải cho biết, một vài ngày tới, Trung tâm sẽ cử người vào nghiên cứu, tìm ra phương pháp chữa trị cho bé Th. Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải cho biết thêm, dù khoa học chưa lý giải được nhưng thực tế cho thấy, những người gặp hiện tượng như trên thường sau đó sẽ có năng khiếu hay biệt tài nhất định. Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải dẫn chứng một số trường hợp tương tự ở Việt Nam và thế giới. Ngày 18/8/1983, thế giới ghi nhận câu chuyện một cậu bé 16 tuổi ở Formia, Italia, khi vừa bước vào phòng bỗng nhiên bóng đèn vụt tắt. Cậu bé tưởng cháy bóng đèn, liền chạy sang phòng bên định lấy nến thắp. Kết quả là cầu chì tại phòng này cũng chung số phận. Một trường hợp tương tự tại nước Anh, từng lên truyền hình Discovery. Người đàn ông đang đi bộ trên đường bỗng tự phát hỏa, biến thành "ngọn đuốc sống", gây bỏng nặng. Ở Nga, từng xuất hiện một cô bé có khả năng tương tự cô bé Th. ở TP.HCM. Thậm chí cô bé người Nga bước vào phòng còn làm cho chai lọ bật nắp. Tại Nam Định, năm 2007, một nữ sinh đang ngồi học trong lớp bỗng dưng mái tóc bốc cháy. Lúc đầu, giáo viên, bạn bè trong lớp còn tưởng người ngồi bàn sau chọc phá. Nhưng hóa ra không phải vì hiện tượng đó cũng xảy ra nhiều lần khi cô bé ở nhà. Một em bé ở Hậu Lộc, Thanh Hóa từ lúc mới sinh ra đã có hiện tượng phát hỏa xuống dưới làm đôi chân bị bỏng rất nặng. Đến khi lớn lên, đi nhiều nơi chữa trị, em bé này đã dần khỏi. Theo Khám phá
 9. Cháu định post lên, nhưng bác Thiên sứ post lên rùi. Bé gái ở cách nhà bác 6 căn à. Hôm qua có cả sư thầy đến cúng cho bé nữa. Con người chưa sử dụng hết phần não còn lại của mình (mới sử dụng được khoảng 2%) Người X trên phim X-Men là có thật.
 10. Thật tốt khi có nhiều chủ đề có ích như thế này. Chúc các Anh thành công.
 11. Vậy là anh xuống núi rùi nhé. Chúc mừng thành công.
 12. Đạo phật giúp tăng trưởng trí tuệ .
 13. Cách của bác HungNguyen cũng hay nhưng cho mướn xong 50 năm có khi nào đảo đó cũng như HK không? Đến khi trả lại thì có chịu sống như chế độ này không? Rồi mọi người ùa nhau ra đảo đó mua đất mà sống.
 14. Có tham đà dần thân lúc nào cũng nghĩ đến sắc đẹp. Hằng ngày đều cố gắng đọc vài chục lần đại bi chú mà chả hóa giải được (chỉ làm giảm bớt thôi), lâu lâu nó lại phát điên làm mệt cả thân cháu.
 15. hiệp 1: MC có thể ghi 1 bàn. Kết quả: 3-1
 16. Quẻ: Đổ Tiểu Cát + ... Quẻ thấy Arsenal chơi trội hơn MC Kết quả cho thấy cả trận không thể hòa nhau. Hiệp 1: Arsenal sẽ chơi trội hơn MC. Đá vài trái cũng có vài trái không vào. nhưng không phải là không vào. Có thể là Arsenal ghi 2 quả ở hiệp này Hiếp 2: Arsenal ghi thêm 1 bàn nữa. MC mặc dù lấy lại phong độ nhưng không gỡ nổi. Tổng cộng kết quả trận đấu: 3-1
 17. Nếu theo lá số giờ mão thì bạn cứ yên tâm chịu khó vài năm rèn luyện thân thể ý chí kiên trì, Tu tâm dưỡng tính, tụng kinh niệm phật bỏ hết cái tôi trong lòng, hướng tới giúp người, vài năm sau sẽ đền đáp.Nói là đền đáp nhưng phải trên tin thần chữ " thiện" thì sẽ đền đáp xứng đáng. Còn ngược lại thì có cũng như không. Theo mình nghĩ là vậy. Tương lai thì minh cũng không đủ kiến thức để nói nhiều, chuyện tương lai không biết vẫn tốt hơn, con đường sẽ do bạn chọn. Chúc bạn may mắn
 18. Mình nghĩ lá số đó là đúng giờ sinh đó. Vì năm 2003 bạn chuyển trường đại học. Người mệnh thìn tuất lúc nào chả thấy mình bị giam. Với lại bạn Phá quân thìn tuất nữa, vì có ý nghĩ riêng khác người, có lúc bạn còn chả hiểu bạn thì ai mà hiểu bạn. Cung quan bị triệt thì công việc hơi vất vả. Bạn phải đi lại nhiều nơi. Năm mão vừa rồi có thay đổi chổ làm mới hoặc công việc mới hay thăng chức gì đó Nếu đúng vậy thì bạn nhờ các bác khác xem tương lai, minh kiến thức hạn hẹp chả xem được. Chúc may mắn
 19. Cháu nhờ các bác hiểu về tâm linh, giải quyết giùm cháu vài vấn đề. - Có bao nhiêu trường phái , Người độ mệnh cho con người? Vẫn đang phân vâng về căn tu của mình, nhưng do lưỡng lự không hỏi. Nên giờ cũng bồn chồn, cũng định rằng sẽ đi hỏi. Có một số người thuộc phái Cửu Thiên huyền nữ có thể xem được căn của người khác ( có thể nhìn thấy ma). Không phải nói đùa hay mê tín, nhưng cháu nhờ các bác tâm linh giải quyết giùm. Người thân của cháu có thể thấy nhưng chưa đủ để xem bói cho người ta. Mong các bác giải thích giùm.
 20. Nhớ lại rùi không phải cửu thiên huyền nữ mà là Cửu truyền thất tổ gì đó.
 21. Xuống nữa đi.Rẻ 1 chút nữa
 22. Còn một vấn đề này nữa. Ngày nay nhiều bậc cha mẹ áp dụng tử vi vào sinh đẻ, trước khi sinh phải lựa cho con mình được lá tử vi đẹp để sau này sung sướng có tài, liệu điều này có hay không?
 23. Giờ sinh giống nhau đâu phải là giống nhau hoàn toàn. Một lá tử vi đẹp cần phải rèn luyện rất nhiều mới phát huy được. Tử vi đúng 80%. Tử vi đúng về tính chất nhưng lượng thì tùy từng người mà phát huy cái lượng nó bao nhiêu. Ngoài ra còn nhiều yếu tố khác nữa (Phúc đức mình tạo. Phúc đức dòng họ. Phúc đức kiếp trước...)