• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Thiên Việt

Hội viên
 • Số nội dung

  256
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Thiên Việt

 1. Đợt 1 tức là 12 âm lịch năm nay phải không.? Nếu đợt 1 thì hơi mệt à. nhưng cũng có người giúp đỡ. Đợt 2 cũng khó khăn nhưng đỡ hơn đợt 1. Con đường sự nghiệp của bạn lận đận lắm, thay đổi công việc liên tục, buồn phiền về công việc. Bạn phải trải qua 1 hay 2 hay 3 cuộc chia tay gì đó.
 2. Đừng vì em mà tình bạn hay tình yêu của anh chị rạng nứt! Em kinh nghiệm còn ít ( Nhưng chị có vào mục luận tuổi rùi chưa? Có ghi đó yêu nhau thích nhau quá thì cứ lấy không thích thì làm bạn cũng được) Em chỉ xem lá số của anh ta và mô tả 1 ít về anh ta thôi. Chứ em có bảo gì đâu ( đừng làm em có tội heheh)
 3. Lá số anh này cũng không ở gần được ai luôn, cô đơn. Hai người này xung khắc qua xung khắc lại> ? Lá số này:http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Anh này thân hình cao to, cao 1m 7 mươi mấy... Vợ anh này bằng tuổi với anh ta.
 4. Vợ có thể bằng tuổi hoặc nhỏ hơn 1 ít, Cuộc đời bị ảnh về việc chồng vợ, vợ cũng giúp nhiều đó. Nhà Chị ấy cũng khá giả , chị ấy là người rất thông minh. Khuôn mặt và tính tình cũng giống như anh tả Đang học nên xem chơi, có sai mong các bác chỉ giáo thêm.
 5. Anh chị Bính Dần đám cưới tháng 8 âm lịch thì tốt . Anh chị nên qua bên tử vi xem coi vận mệnh anh chị. Hoặc qua bên luận tuổi xem cả gia đình có ảnh hưởng gì không? Hai anh chị bỏ tiền ra làm ăn chung thì suy nghĩ lại?
 6. Chào lâu rùi mình không chat với bạn, đừng có nghĩ là mình không muốn chat, bởi vì mình mất máy tính và quên nick yahoo. tạm biệt mình đi ngủ đây chúc vui vẻ

 7. Bạn cũng nên làm việc mà phaplongdaisu bảo đi có thể bác ấy đã cảm nhận thấy gì đó trong nhà bạn.
 8. nhà gì mà góc cạnh không vậy? sao không xây cho nó đều ăn gian ra ngoài làm gì không biết Phòng ngủ thì khí chạy hết ra ngoài. Có người xây nhà WC ở trung cung bị phá sản. Còn căn nhà này thì không biết thế nào
 9. Qủe: Thương Tiểu Cát Từ hôm nay cho đến hết tuần, Vàng Tg vẫn nằm ở mốc 18xx đến 1840 không thể vượt, lình xình. Hướng đi xuống nhiều hơn tăng, nhưng cũng có lực mua đỡ giá vàng không tuột khỏi mốc. Còn giá vàng trong nước chẳng có gì là đặt biệt. Với quẻ này cháu đã cố gắng hết sức. Chờ kết quả rút kinh nghiệm.
 10. Trước khi nằm mơ. Chiều thì cháu nhìn lên trời và nhìn vào đám mây màu đỏ thế cứ ngồi dưới mưa 1 hồi rùi đi vào nhà Hôm qua lại là ngày Tam Nương. Rùi vào buổi tối giờ tý hay sửu gì đó cháu chìm vào giấc ngủ, thế là cháu đi vào mộng: Cháu thấy 1 đoàn người trong đó có cháu dẫn theo 1 chiếc xe đạp qua 1 cây cầu rất dài đến nổi cháu không thấy rõ bờ bên kia, chỉ thấy như bờ bên đây thôi, cháu thì đi thứ 2 trước cháu có 1 người, sau cháu có 1 người và còn 1 đoàn người đằng sau nối tiếp theo sau. Cháu cũng chẳng nghĩ gì trong đầu, chỉ nghĩ là đi cho vui và cứ đi qua, họ thì chẳng nói chuyện gì với cháu cả. Rùi cháu đi qua 1 phần nhỏ của cầu thôi. nhưng thấy cầu mục có rất nhiều lỗ to thế mà sao họ đi qua hay vậy, cháu nghĩ đường đi phía trước sẽ còn khó khăn hơn nhiều mà cầu thì dài nên cháu suy ra sông rất sâu, cháu rất sợ té xuống dưới, và rùi trong đầu cháu kêu họ quay lại sợ họ bị té xuống dưới thế là họ quay lại theo cháu, rùi có 1 người rớt 1 chiếc dép gần bờ mà không dám nhặt lên thế là cháu thò chân xuống lấy lên và tìm cách qua cầu, nhưng đang tìm cách thì cháu lại tỉnh dậy. Tuy nhức đầu nhưng vẫn tìm cách qua cầu đó Xong rùi cháu tỉnh dậy luôn rửa tay nhìn ra ngoài thì vẫn thấy những đám mây màu đỏ. Mới hồi nảy cháu nhớ lại và kể cho mấy chị người làm trong nhà và chị ấy nói cầu đại hà mày chưa qua là may lắm rùi đi qua là đi luôn. Chắc mày làm nhiều việc ác gì đây. hahha. Chưa qua gặp diêm vương không biết mình có tội nhiều không nữa?
 11. Theo quẻ của em thôi nha. Nhận định cho vui thôi. Ngày mai vàng quay lại đà tăng của nó. Có thể là ngay hôm nay.
 12. Anh qua mục Tư vấn phong thủy để có câu trả lời chính xác. http://diendan.lyhoc.../36-phong-thuy/ Năm nay không có tuổi thì mượn tuổi người khác. Anh hợp với hướng : Chính Tây - Tây Bắc - Đông Bắc và Đông Nam - Tây bắc là hướng tốt nhất ( ưu tiên hàng đầu) . Chào anh
 13. Bấm quẻ đi mấy huynh. Quẻ: Đỗ Lưu niên Bão gây mưa lớn hướng Tây bắc lệch chút hướng nam. Hướng vào phía nam Bắc bộ.
 14. Chat mail chơi cho vui thì em thấy tốt, ( kết bạn tốt) Chứ hứa hẹn gì là không thể tin được.
 15. Kính chào các bác mong các bác giải giúp cháu 1 câu hỏi mà cháu không biết cách cứu mình. Lá số của cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Có phải cháu vào thế thiên la địa võng không ah?. Sau cháu lúc nào cũng nghĩ mình bị giam cầm, nhưng chẳng có ai giam cháu cả, Cháu thì thích đi đó đi đây, nhưng nghĩ lại thì chẳng nên đi đâu cả? Có người rũ đi thì cháu chẳng thích đông người chả hiểu tại sao nữa? Tính cháu thật là quái dị phải không? ( Muốn đi mà trong tâm không cho đi) Cháu luôn nghĩ năm sau bạn gái cháu sẽ xuất hiện giải cứu cháu. Có phải chỉ có người này giải cứu được cho cháu không ah? Cám ơn các bác nhiều.
 16. Thích anh nào cứ gọi là Anh trai thôi. Thế cặp kè đi chơi chung cho khỏi buồn. Phương án 1 vẫn là tốt nhất
 17. Bác nên làm nhiều việc có phúc đi sau này đỡ hơn tí.
 18. Có khi nào kỳ sau Phụ nữ lên ngôi. Cháu cũng vào đóng góp thêm cho topic. Michele Bachmann - Hạ nghị sĩ bang Minnesota. Bà Bachmann nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của phong trào Tea Party và có thể gây quỹ một số tiền lớn nhưng sẽ phải vật lộn để giành sự ủng hộ của đảng Cộng hoà.
 19. Chúc mừng bác Yeuphunu và NDK đã đóan trúng. Cháu không có quà xin tặng các bác 1 lời cảm ơn Bạch tuộc lại đoán sai nữa rùi
 20. Thiên Việt cũng đoán cho vui. Kinh Tốc hỷ. Trận Barcelona vs MU Trận đấu nảy lửa. Nhiều cầu thủ bị thương. Barcelona ghi bàn thắng trước sau đó MU ghi bàn phút 70 trận đấu làm kết quả trận đấu hòa nhau. Hiệp 3 phân thắng bại Barcelona thắng. Tỷ số 2 hiệp là 1-1, hiệp 3 là 2-1 . Chẳng biết đúng hay sai nữa ngày khác đoán lại cho chắc ăn, nay ra quẻ nhiều quá không biết quẻ nào là quẻ chủ. Nếu bạn đã cá độ cho MU rồi thì mình cũng chúc cho MU của bạn thắng. Mời các bác, anh chị đoán cho vui.
 21. Cái này nhờ các bác có kinh nghiệm giúp, cháu chỉ hỏi thêm để biết kinh nghiệm thôi, cháu đâu biết xem tử vi
 22. Con (Canh Dần) hợp Mẹ (Mậu Ngọ). Cũng thuộc hàng khá giả thì phải? Nhưng cháu không biết có phải là do Lưu tang môn, Lưu Thái tuế và Lưu thiên khốc , đặc biệt là năm nay cung tử tức có ( bệnh phù và Lưu thiên hư ) nên dễ sổ mũi và nhức đầu không các bác. Mong các bác giải giup để cháu biết thêm kiến thức ah.
 23. Để mafia sát phạt nhau đi. Nhảy vào là nguy cơ lỗ rất cao. Đợi tiếp đợt cuối khủng hoảng sắp tới hả mua vào. Nhưng tốt nhất đợi cuối năm tình hình tốt thì mua vào Lãi suất hạ xuống thì vào vàng. Lãi suất không hạ thì tiếp tục ngân hàng.