• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Sơn Phong

Hội viên
 • Số nội dung

  124
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

4 Neutral

About Sơn Phong

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday 24/10/1987
 1. Cháu cảm ơn bác xem cho cháu năm 2016. Và nhờ bác xem cho cháu năm 2017 ạ. năm 2016 cháu đứng ra buôn bán thì đều thua lỗ, vợ cháu đứng ra làm thì được. Hiện vợ cháu đang buôn bán vải. Cháu năm vừa rồi có thay đổi công việc vào tháng 8 âm lịch. Tháng 5 qua tháng 6 âm lịch cháu có va chạm xe và mất một khoản tiền. Năm mới này cháu đang có ta định xây nhà, nếu xây nhà là hướng Tây. Bác xem cháu có xây được ko ạ? Bác xem năm tới sức khỏe cháu có ổn không? Cháu xin cảm ơn bác. đay là ls năm 207 của chúa ạ. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguyễn+Đình+Tân&date=1987,10,24,23,30&year=2017&gender=m&view=screen&size=2
 2. Mới nửa năm mà bác nói đúng hết rồi bác ơi. - vợ chồng thì cứ cãi nhau chuyện không đâu. (Cháu cứ như phải câm điếc thì mới yên, còn nếu ho he là có chuyện. Cảm giác ấm ức lắm ạ) - cuối tháng 5 âm lịch cháu bị va chạm xe, đầu tháng 6 âm mơis giải quyết xong. Coi như từ đầu năm tới giờ đổ đi hết. Cháu làm ăn gì cũng không nên. Có mỗi vợ cháu bán hàng vải may mặc còn được. Vợ cháu đang tính nghỉ việc để theo ngành này. Bác xem từ giờ tới cuối năm cháu có cơ hội thay đổi công việc không ạ? Hay vẫn làm lái xe? Cháu cũng mới nộp hs một công việc mới. Mà cơ hội mong manh lắm. Cháu cảm ơn bác.
 3. Cháu cảm ơn bác. Quả thật đầu cháu lúc nào cũng chỉ nghĩ? Giờ làm gì để thoát nghèo. Chứ cứ nghèo bền vững thì chán lắm ạ. ( nhưng lại buồn là mình kém tài) nên chỉ giám làm theo học hỏi.
 4. Cháu cảm ơn bác. Bác ơi năm nay cháu đã buôn bán được chưa? (Vấn đề này là cháu đang suy nghĩ nhất ạ)
 5. Năm mới chúc bác cùng gia đình vạn sự như ý. Cháu cảm ơn bác vì mấy năm qua bác đã xem cho cháu khá chuẩn sác ạ. - năm ngoái cháu có con đầu lòng là gái vào 30/7/2015 âm lịch. - công việc nửa đầu năm làm ít hơn nghỉ. Cuối năm có nhiều việc hơn chút ít. - trong gia đình bên vợ có tang (bà nội của vợ, do lớn tuổi mất) Năn nay cháu muốn hỏi về; - sức khoẻ gia đình cháu có ai cần lưu ý? - cháu và vợ đã nên đầu tư kinh doanh buôn bán? Hay cứ làm lái xe? (Cháu và vợ đang tính thuê ki ốt bán hàng hoa quả, vợ cháu sinh năm 1990) Lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguyễn+Đình+Tân&date=1987,10,24,23,30&year=2016&gender=m&view=screen&size=2 Cháu xin cảm ơn bác.
 6. cháu cảm ơn bác ạ. cả đêm qua cháu không ngủ được chỉ quanh quẩn việc có nên đi không? tới 5h sáng cháu quyết định không đi. và gọi cho người ta nói hủy. thôi chịu khó đi tìm việc làm công ăn lương vậy ạ.
 7. ngày mai cháu bắt đầu đi kinh doanh buôn hàng hoa quả. cháu không biết là có được không? mong bác chỉ cho ạ. năm nay có có nên buôn bán hay không? cháu xin cảm ơn.
 8. Bác cho cháu hỏi thêm. cháu lấy vợ vào hai vợ chồng mở cửa hàng bán quần áo + mỹ phẩm có ổn không ạ? vì vợ sắp cưới lúc nào cũng mơ tưởng như vậy. (công việc của vợ cháu hiện tại cũng không làm lâu dài được) cháu cảm ơn bác ạ.
 9. cháu cảm ơn bác :) - suy nghĩ lại từ khi đi xin việc làm đến giờ. cháu chưa làm ở đâu lâu hơn được 1,5 năm. không vì lý do này lại là lý do khác. - cháu đã nghỉ việc, giờ đang muốn kiếm việc mới. bác coi cháu trong thời gian tới có xin được việc làm mới không ạ? cháu cảm ơn bác nhiều. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguy%E1%BB%85n+%C4%90%C3%ACnh+T%C3%A2n&date=1987,10,24,23,30&year=2015&gender=m&view=screen&size=2
 10. Cháu nhờ bác xem cho cháu về sức khỏe và công việc năm 2015 với ạ. năm 2012 bác coi cho đúng hạn năm nay cháu chuẩn bị cưới vợ. cháu định cưới vào 10/12/2014 âm lịch (29/1/2015). Năm 2014 cháu được khá nhiều thuận lợi. cháu đã được bố mẹ mua cho đất và tháng 8 âm lịch. bác cho cháu hỏi mấy ý về năm 2015 với ạ - hiện công việc của cháu đang khá bấp bênh, nên thời gian tới có tốt hơn không ạ? (giờ đang ở thế theo người lãnh đạo cũ từ bỏ, hay là theo lãnh đạo mới làm tiếp ạ) năm tới cháu có thể buôn bán hay làm gì được chưa ạ? - sức khỏe của cháu và gia đình đều tốt chứ ạ? cháu đang làm xuất nhập khẩu và cả lái xe nữa, nên đi lại cũng khá nhiều, năm 2013 cháu có bị viêm giác mạc bên mắt trái (giờ thị lực cũng hơi kém) - cháu đang dự định là cưới xong có con luôn, bác xem cháu có được như mong muốn với ạ? cháu cảm ơn bác, chúc bác và gia đình bình an :) lá số của cháu : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguy%E1%BB%85n+%C4%90%C3%ACnh+T%C3%A2n&date=1987,10,24,23,30&year=2015&gender=m&view=screen&size=2 http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/24433-mong-cac-bac-xem-cho-van-han-nam-2012/?p=164175&fromsearch=1#entry164175
 11. cháu cảm ơn bác :) bác cho cháu hỏi thêm . - Công việc của cháu có đực thăng tiến hay thăng lùi :( ạ? - nay cháu có đi khám lại mắt và đang chữa, cháu xin hỏi mắt cháu có sáng ra hay càng ngày càng kém mắt? Hay có nên đeo kính không độ cho giảm các tật bệnh về mắt? - bác thấy các hạn của cháu đúng với lá số không ạ? cháu cảm ơn bác nhiều :)
 12. Chúc bác Hải Thiên Hà năm mới khỏe mạnh vạn sự như ý :) năm ngoái bác coi cho cháu đúng ý tháng 4 đi đâu xa. Còn xin việc cố gắng 4 tháng đầu năm nhưng cháu không cố gắng được. Nên mãi cuối tháng 10 còn mấy ngày nữa là qua tháng 11 là cháu đi làm. Bệnh thì cháu bị viêm giác mạc và giờ bị thẹo giác mạc mắt trái làm cháu bị giảm thị lực. Hết năm 2013 ạ :( Năm 2014 mới mùng 8 tết lúc 13h30 cháu đang lái xe, có 1 xe máy đi ngược chiều tạt qua trước đầu xe cháu, may cháu phanh kịp, 2 xe cách nhau vài cm. Nhưng phía sau xe cháu thì 2 mẹ con nhà kia đi xe máy (con đèo mẹ, ko nón mũ, say rượi) đâm vào đít xe cháu. Cháu đưa 2 mẹ con đi cấp cứu, nhưng chỉ sây xát khâu vá là xong. Không phải đền bù gì, cháu chỉ đưa người đi cấp cứu và mất ít tiền viện. Coi như làm phúc vì không phải lỗi của cháu (sét về luật) mong bác xem cho cháu năm nay về công việc tình duyên và bệnh tật. Năm nay cháu định đi hùn vốn buôn bán hàng hoa quả với bà chị sinh năm 1985 có lời không ạ? :) cháu xin cảm ơn bác :)
 13. Đầu xuân cháu xin chúc các bác, các chú và anh chị năm mới vạn sự như ý :) cháu xin hỏi năm nay công việc, tình cảm và bệnh tật của cháu có gì đáng lo ngại? trong 3 năm 2011, 2012 và 2013 cháu liên tiếp gặp những chuyện buồn và không may. đây là lá số của cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 cháu xin cảm ơn :)
 14. Một năm gần hết rồi, em cập nhật tình hình một năm qua :) để chị xem cho em năm tiếp theo có gì khả quan không :) Tháng 1: mất việc bị bệnh như ở trên.Tháng 2: không có chuyện gì.Tháng 3: có người kêu đi học lái xe.Tháng 4: đi xa, học lái xe.Tháng 5, 6, 7, 8, 9: không có việc gì. Tháng 10: Bị bệnh ngoài ra (kiến ba khoang) bị trên mặt nên bôi thuốc sơ ý để thuốc vào mắt, làm cho mắt bị loét giác mạc. (Mắt trái) bị bệnh cứ bị đi bị lại không khỏi được, nhưng qua tháng 11 thấy bệnh từ từ khỏi. Hiện giờ vẫn đang dùng thuốc. Mắt bị sẹo giác mạc nên thự lực có bị giảm đi. Tháng 11: bắt đầu đi làm lái xe từ cuối tháng 10, còn mấy ngày là qua tháng 11. Đi lái xe đungs ngày 15/11 bị công an bắt , nay 18/11 mới đi nộp phạt. (Đi không mắc lỗi, nhưng do ngu bị công an bắt lỗi đeeur) Ngày tháng em tính đều là âm lịch. Chị xem năm 2014 cho em có vận hạn gì,sức khoẻ, công việc, tình củm hihi... Em xin cảm ơn. :)
 15. Tới nay mắt cháu vẫn chưa khỏi, nhờ bác Haithienha xem cho cháu với. cháu xin cảm ơn