• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

nang moi

Hội viên
 • Số nội dung

  76
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by nang moi

 1. Xin lỗi anh vì các câu viết liền mạch không cách ra, em viết trên điện thoại mặc dù chỉnh sửa rồi nhưng ko biết tại sao khi gửi đi lại bị vậy.
 2. Em chào anh Thiên Đồng! Em mong anh giải đáp giúp em mấy câu hỏi sau ạ! Vợ chồng sinh năm giáp tý Con sinh năm quý tỵ Hỏi vào lúc 15h20' ngày 21/7/2015. Câu hỏi 1: sắp tới em có xin được công việc mới không ạ. Câu hỏi 2: em có nên thực hiện công việc kinh doanh mà em mong muốn hay không, nếu có thì nên khởi hành vào thời gian nào và kết quả có khả quan không ạ. Câu hỏi 3: em có nên sinh bé thứ 2 luôn khi công việc chưa ổn định hay để đến năm 2021 ạ. Rất mong nhận được hồi âm của anh!
 3. Kính chào anh Thiên Đồng! Em đang rất mông lung và bất an, rất mong nhận được giải đáp của anh! Nữ giáp tý 1984 Hỏi lúc: 13h 19' ngày 02/05/2014 Câu hỏi 1: tháng 8 năm nay em có bảo vệ thành công luận văn không hay phải hoãn lại đợt bảo vệ sau ạ. Câu hỏi 2: khi nào em xin được việc ạ. Câu hỏi 3: công việc mới đó có tốt không ạ. Em cảm ơn anh!
 4. Em chào anh Thiên Đồng! Em (nữ) sinh tháng 9/1984 dương lịch Chồng em sinh tháng 7/1984 dương lịch Anh xem giúp em quẻ này nhé! Hỏi vào lúc: 14h47' ngày 10/8/2013 dương lịch Câu hỏi 1: Anh xem giúp khi nào thì vợ chồng em mua được nhà hoặc đất ạ. Câu hỏi 2: Vợ chồng em con cái đủ nếp, tẻ chứ ạ. :) Câu hỏi 3: Công việc làm ăn của chồng em có thuận lợi không a. Mong anh xem giúp em!
 5. Anh Thiên Đồng kính mến, hiện tại em đang rất lo lắng vì mới có baby, anh xem giúp em quẻ này nhé! Hỏi vào lúc: 16h28' ngày 25/03/2013 Nữ: sinh năm 1984 Chồng: sinh năm 1984 Câu hỏi 1: Hai mẹ con em mẹ tròn con vuông chứ ạ. Câu hỏi 2: Sức khỏe của em bé khỏe mạnh và phát triển bình thường không a. Mong anh xem giúp em!
 6. Năm mới kính chúc anh Thiên Đồng cùng gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc! Anh xem giúp em quẻ này nhé! Giờ hỏi: 12h10' sáng, ngày 4/3/2013 Nữ Giáp tý 1984 Chồng Giáp tý 1984 Câu hỏi 1: Vợ chồng em mới cưới, tháng mấy năm nay thì có bầu ạ. Câu hỏi 2: Năm nay em có chuyển chỗ làm được không ạ, và công việc có tốt không ạ. Em cảm ơn anh!
 7. Kính chào các bác Thiên Đồng, Thiên Sứ, Thiên Luân, bác Hải Thiên Hà, bác Quốc Tuấn và các anh chị em trên diễn đàn! Kính mong các bác và anh chị em xem giúp em ngày lành tháng tốt với ạ. Em nữ giáp tý sinh giờ sửu (khoảng 2 giờ sáng) ngày 6/9/1984 lịch dương. Bạn trai em giáp tý sinh lúc 9h tối ngày 27/7/1984 lịch dương. Bọn em quyết định cưới gấp quá, mong các bác xem giúp trong năm 2012 này bọn em có thể làm đầy đủ tất cả các thủ tục để thành vợ chồng được không ạ. Hiện tại, các thủ tục ăn hỏi đều chưa thực hiện ạ. Vì sang năm sợ kim lâu mà em lại tuổi giáp tý nằm trong nhóm “ đinh, nhâm, quý, giáp”. Thời gian quả thực quá gấp, mong các bác và anh chị xem giúp em những ngày nào làm thủ tục gì, đầy đủ và trọn vẹn nhé. Cháu cảm ơn các bác và các anh chị nhiều!
 8. Vâng, cháu cảm ơn bác nhiều!
 9. Cảm ơn bạn nhé. Nếu được bác Thiên Luân xác nhận cho thì tốt quá.
 10. Bác cho cháu hỏi thêm câu nữa ạ. Năm 2012 tam tai vậy cháu có thể làm lễ dạm ngõ được không ? Chúng cháu nên sinh con đầu lòng và con út năm nào ạ. Cháu rất tin tưởng diễn đàn và đang cố gắng thuyết phục nhà trai. Mong bác giúp cháu ạ!
 11. Vâng, cháu cảm ơn bác nhiều. Bác có thể xem giúp cháu những ngày, giờ nào trong tháng 1 âm lịch tổ chức đám hỏi và đám cưới ạ. Mong bác giúp cháu!
 12. Kính mong các bác và anh chị em xem giúp em ngày lành tháng tốt với ạ. Em nữ giáp tý sinh giờ sửu (khoảng 2 giờ sáng) ngày 6/9/1984 lịch dương. Bạn trai em giáp tý sinh lúc 9h tối ngày 27/7/1984 lịch dương. Bọn em quyết định cưới gấp quá, mong các bác xem giúp trong năm 2012 này bọn em có thể làm đầy đủ tất cả các thủ tục để thành vợ chồng được không ạ. Chúng em có thể cưới đầu năm 2013 được không hay sợ kim lâu phải cưới trong năm 2012 ạ. Kính mong các bác và anh chị xem giúp nên tiến hành vào ngày tháng nào ạ. Cháu cảm ơn các bác và các anh chị nhiều!
 13. Kính mong các bác và anh chị em xem giúp em ngày lành tháng tốt với ạ. Em nữ giáp tý sinh giờ sửu (khoảng 2 giờ sáng) ngày 6/9/1984 lịch dương. Bạn trai em giáp tý sinh lúc 9h tối ngày 27/7/1984 lịch dương. Bọn em quyết định cưới gấp quá, mong các bác xem giúp trong năm 2012 này bọn em có thể làm đầy đủ tất cả các thủ tục để thành vợ chồng được không ạ. Chúng em có thể cưới đầu năm 2013 được không hay sợ kim lâu phải cưới trong năm 2012 ạ. Kính mong các bác và anh chị xem giúp nên tiến hành vào ngày tháng nào ạ. Cháu cảm ơn các bác và các anh chị nhiều!
 14. Năm nay còn trong hạn Tam tai, vậy cuối năm cháu có thể tổ chức lễ ăn hỏi được không ạ. Mong các bác xem giúp cháu ạ.
 15. Cháu cảm ơn bác nhiều, nhà trai muốn cưới năm nay. Nhưng cháu muốn thong thả nên vào hỏi ý kiến các bác cho yên tâm. Nếu làm các thủ tục vào đầu năm thì nên chọn những ngày nào ạ, cháu có phải tổ chức cưới 2 lần không. Mong bác và các anh chị giúp cháu thêm. Cháu xin cảm ơn ạ.
 16. Em chào anh Thiên Đồng, anh giúp em chuyện sau nhé: Em nữ giáp tý sinh giờ sửu (khoảng 2 giờ sáng) ngày 6/9/1984 lịch dương. Bạn trai em sinh lúc 9h tối ngày 27/7/1984 lịch dương. Câu hỏi vào lúc: 5h12' sáng ngày 13/12/2012 Câu hỏi 1: Chúng em có đến được với nhau không, chúng em có hạnh phúc và yêu thương nhau trọn đời không ạ? Câu hỏi 2: Chúng em nên kết hôn vào ngày giờ năm nào thì đẹp ạ. Ra giêng 2013 tổ chức có được không ạ, nếu có cản trở gì thì phải làm thế nào ạ? Câu hỏi 3: Khi nào chúng em có con đầu lòng ạ và con út nên sinh năm nào ạ? Mong anh giúp em, em cảm ơn anh nhiều!
 17. @nang moi Em chào anh Thiên Đồng! Em đang rất lo lắng và tuyệt vọng, mong anh xem giúp em nhé. Nữ Giáp Tý (1984). Hỏi vào lúc 17h57 ngày 26 tháng 10 năm 2012 Hiện em đang bị đau mắt nặng, đã chữa chạy nhiều bệnh viện và thời gian kéo dài gần 1 tháng nay. Em rất lo lắng, sốt ruột không biết khi nào em có thể nhìn bình thường được vì bác sỹ nói bệnh khỏi nhanh hay chậm còn do cơ địa của từng người. Bây giờ em chỉ còn biết tìm câu trả lời đó qua anh thôi, anh giúp em nhé! Câu hỏi 1: Khi nào thì mắt em có thể nhìn và làm việc trên máy tính bình thường ạ Chớ lo, không sao đâu, ít nhất lấy lại cũng 70% thị giác, nhanh 2 tháng nữa chậm thì cuối tháng giêng năm sau thôi. Câu hỏi 2: Mắt em có bị giảm thị lực nhiều không ạ Có giảm nhưng không nhiều. Xem lại gan thử xem Mong anh giúp em! Em cảm ơn anh Thiên Đồng nhiều. Chúc anh luôn dồi dào sức khỏe và hạnh phúc!
 18. Em chào anh Thiên Đồng! Em đang rất lo lắng và tuyệt vọng, mong anh xem giúp em nhé. Nữ Giáp Tý (1984). Hỏi vào lúc 17h57 ngày 26 tháng 10 năm 2012 Hiện em đang bị đau mắt nặng, đã chữa chạy nhiều bệnh viện và thời gian kéo dài gần 1 tháng nay. Em rất lo lắng, sốt ruột không biết khi nào em có thể nhìn bình thường được vì bác sỹ nói bệnh khỏi nhanh hay chậm còn do cơ địa của từng người. Bây giờ em chỉ còn biết tìm câu trả lời đó qua anh thôi, anh giúp em nhé! Câu hỏi 1: Khi nào thì mắt em có thể nhìn và làm việc trên máy tính bình thường ạ Câu hỏi 2: Mắt em có bị giảm thị lực nhiều không ạ Mong anh giúp em!
 19. Em chào anh Thiên Đồng! Cảm ơn anh vừa qua đã xem giúp em nhiều câu hỏi. Lần này anh lại giúp em nhé. Nữ giáp tý 1984 Hỏi vào lúc: 8h13 sáng ngày 20/08/2012 Câu hỏi 1: Anh xem giúp em trai em đến tháng mấy năm nay thì xin được việc ạ? Câu hỏi 2: Công việc em trai em xin được có tốt và ổn định không. Câu hỏi 3: Chuyện tình cảm của em trai em đến khi nào thì suôn sẻ và có tốt đẹp không ạ? Cảm ơn anh nhiều!
 20. Chào anh Thiên Đồng! Anh giúp em các câu hỏi sau nhé: Nữ Giáp Tý 1984 Hỏi vào lúc: 16h15 ngày 7/8/2012 Câu hỏi 1: Tháng 9 dương em có kỳ thi, em có đỗ không ạ? Câu hỏi 2: Chuyện tình cảm của em khi nào thì hết bế tắc, năm nay em có lấy được chồng không (từ đầu năm đến giờ em gặp rất nhiều phiền muộn vì chuyện tình cảm dở dang) Câu hỏi 3: Trong năm nay em có chuyển được công việc ở nơi khác không, có tốt hơn chỗ làm hiện tại không? Mong câu giải đáp của anh!
 21. Đầu năm mới cháu đã gặp nhiều sự buồn phiền trong lòng, cảm thấy rất bế tắc nhất là trong chuyện tình duyên. Kính mong các bác hoc tro, quoc tuan, quynhnguyen, haithienha cùng các anh chị trên diễn đàn, bớt chút thời gian xem giúp cháu các vấn đề: tình duyên, hôn nhân, công việc và học hành trong năm 2012 này. Đây là link lá số của cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Cháu xin mô tả qua về bản thân: - Người nước da trắng trẻo; cao 1,53m; mắt hơi to; tính tình thẳng thắn; ăn nói không được khéo léo, nghĩ sao nói thế. - Lúc 6 tuổi cháu bị ngã gãy tay do bạn bè chơi đùa. - Năm 2009 cháu tốt nghiệp đại học. Cháu xin cảm ơn!
 22. Cảm ơn bạn Quốc Tuấn nhiều. Có vẻ như năm nay đối với tôi sẽ là 1 năm quá tồi tệ. Phải cố lên thôi. Hẹn cuối năm gặp lại bạn nhé!
 23. Cháu cảm ơn bác haithienha nhiều. Vậy là lại phải một mình thêm vài năm nữa. Bác xem giúp năm nay cháu có gặp được người đó không? Và người chồng của cháu tính tình thế nào ạ? Bác xem giúp cháu năm nay cháu có chuyển đổi công việc không nhé.