• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

nguyenviethongha

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  28
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About nguyenviethongha

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. http://lyhoc.vstatic.net/public/style_emoticons/default/1.gif cứ hễ anh TL phát biểu là tôi yên tâm lắm.
 2. Hu hu, sao mà bị chê tơi tả vậy. Nhà xây rồi DD à, ở mấy năm nay rồi, thấy cũng "được mắt" lắm mà. Từ hôm biết diễn đàn này nên mới vào nhờ các anh tư vấn kê bàn học cho con gái và các anh ấy bảo là có vài chỗ cần sửa nên đang đợi các anh tư vấn cho đây, khi nào có điều kiện thì sửa. Bể phốt ở dưới nhà wc và bể nước thì ở trên nóc nhà wc luôn.
 3. Giếng trời là chỗ cuối nhà có dấu gạch chéo đó
 4. - Nhà chị rất sâu, nên giếng trời để giữa nhà sẽ hợp lý lấy sáng hơn chứ nhỉ? Thật ra nhà tôi cũng không sâu đâu, tại chiều ngang nhà chỉ có 3m nên cảm giác thế thôi DD ạ, khi mất điện nhà vẫn tương đối sáng. - Nếu có mái tôn, có lẽ chị nên gửi cả hình đó lên, vì Doanh Doanh ko bit là xác định nóc nhà ntn, nên cung cấp đủ thông tin tư vấn sẽ tốt hơn phải không chị Mái tôn từ hàng cột thứ 2 đến hàng cột thứ 5 (nóc nhà chính giữa) - Chiều dài nhà khá dài, mà nhà vệ sinh ở cuối cùng hình như ko được hơp lý lắm, nhất là lại đi qua phòng bếp phòng ăn, hơi bất tiện nếu nhà có khách Đúng là bất tiện thật, nhưng với diện tích nhà hẹp và phải làm cầu thang xoắn nên không còn lựa chọn nào khác - Tầng 2 nên có 2 wc chị nhỉ, 1 wc phòng master vợ chồng, 1 wc dùng chung Cũng muốn lắm DD ạ, nhưng cũng đành bó tay vì ko biết bố trí ở đâu - Các cửa ban công và cửa ra vào đều đối nhau, về phong thủy Doanh Donah ko biết tốt xấu, nhưng chắc chắn gió lùa thế sẽ ko tốt cho sức khỏe, nên làm lệch đi chị ạ, gió đột ngột rất có thể đột quỵ nữa Cảm ơn bạn về thông tin này, cũng may là nhà tôi ít khi mở cửa ban công, chắc cũng đỡ hơn - Cầu thang chỉ có 17 bậc, với chiều cao trung bình nhà thường vào 3,3m tới 3,6m thì bậc sẽ khá cao, người già trẻ em đi hơi khó đó và cũng khá mỏi Bậc nhà tôi cao 18cm - Không hiểu hộp kỹ thuật của chị để chỗ nào nhỉ Ở góc phải nhà wc và có 1 ống thoát ở góc trái nhà - Mà chị có ý định thuê ng giúp việc ko? Ko có phòng của họ và phòng ngủ khách thì đôi khi cũng bí đúng vậyhttp://lyhoc.vstatic.net/public/style_emoticons/default/1.gif Còn lại thì: - Cầu thang nhà chị uốn lượn đẹp lắm. Doanh Doanh rất thích cầu thang mềm mại vậy, kỹ thuật xây cũng đòi hỏi phải khéo mới làm được Tôi cũng ưng nhất cái cầu thang, nhìn rất đẹp - Lô nhà vuông vắn, rộng rãi, trang trí sẽ rất đẹp. Hi vọng chị sẽ có ngôi nhà như ý nhé. Cảm ơn ý kiến của DD, đúng là nếu nhà diện tích rộng hơn thì có lẽ ông xã tôi đã có thể thiết kế đẹp hơn, nhưng vì nhà hẹp quá nên vẫn bất tiện. Tôi cũng đang chờ các anh trong diễn đàn cho xin ý kiến về phong thủy. Thân mến
 5. Không đúng bác ạ. Cháu có mụn ruồi ở viền mi mắt trái (ngày xưa chỉ = chấm đầu tăm nhưng giờ nó lan ra dài 3mm) và 1 nốt ở bên trái trán (gần tóc) . Người cháu vừa phải và chân tay cũng không dài, trên lưng không có sẹo mà có 1 nốt ruồi bên trái, lưng cháu giống bố cháu nên hơi thô và bản lưng to, ngực thì cũng tạm được ạ. Còn bệnh thì cháu có hỏi bố mẹ cháu, bố mẹ cháu bảo hồi nhỏ cháu không hay ốm, còn lớn thì cháu cũng không hay bệnh bác ạ. Sao vẫn chưa có điều gì giống bác nhỉ? Mong bác tư vấn tiếp ạ. Không đúng bác ạ. Cháu có mụn ruồi ở viền mi mắt trái (ngày xưa chỉ = chấm đầu tăm nhưng giờ nó lan ra dài 3mm) và 1 nốt ở bên trái trán (gần tóc) . Người cháu vừa phải và chân tay cũng không dài, trên lưng không có sẹo mà có 1 nốt ruồi bên trái, lưng cháu giống bố cháu nên hơi thô và bản lưng to, ngực thì cũng tạm được ạ. Còn bệnh thì cháu có hỏi bố mẹ cháu, bố mẹ cháu bảo hồi nhỏ cháu không hay ốm, còn lớn thì cháu cũng không hay bệnh bác ạ. Sao vẫn chưa có điều gì giống bác nhỉ? Mong bác tư vấn tiếp ạ.
 6. 1. Cửa cổng ra vào sao nhỏ thế? có đúng là 60cm? xung quanh xây tường hay là rào bằng sắt và hở dưới chân?60 cm là dốc để dắt xe lên,2 bên là bậc cấp, bước 2 bước là lên đến nền nhà(trước nhà là đường hẻm rộng khoảng 3m ko có vỉa vè), cửa chính rộng 2.1m2. Các cột màu đen cách tường bao nhiêu cm?Cột có kích thước 20*20, chỉ riêng 4 cột ở phòng ăn là 20*25, còn tường dày 10cm. (chỗ cầu thang và sàn rửa có mảng tường chỉ vẽ 1 nét là vì chỗ đấy nhà tôi ko xây tường mà tận dụng tường của nhà bên cạnh) 3. Từ phòng ăn ra sân rửa sau nhà có cửa không? độ cao thấp của nền thế nào?Từ phòng ăn ra sau ko có cửa, sân rửa thấp hơn nền phòng ăn 10cm. Tôi có vẽ cao độ nhưng chắc nhỏ quá anh không nhìn rõ, phòng để xe là cos 0.00, phòng khách cos +0.15, phòng ăn +0.65, sàn rửa và wc cos +0.55 4. Sức khỏe của Bà không tốt đúng không?Mẹ chồng tôi bị bệnh loãng xương nên hơi còng và yếu so với tuổi, nhưng được cái mẹ tôi không hay ốm. Mong anh cho xin ý kiến ạ.
 7. Bác ơi, bác xem hộ cháu với ạ.
 8. Vâng ạ. Cảm ơn anh TL.
 9. Mong các anh trong diễn đàn xem có cần gì bổ sung không ạ?
 10. Mắt cháu có độ nhẹ từ khoảng 10 năm nay nhưng cháu không đeo kính, cháu không hay bị bệnh và bố mẹ còn đủ ạ.
 11. Dạ mẹ cháu có nói là sinh cháu dễ. Cháu cao 1.57m, da ngăm đen chứ không trắng, cháu học bình thường không giỏi, cháu không khó tính nhưng vì ít nói, hay ngại người lạ nên có vẻ khó gần., răng thì xấu ạ (sâu hết mấy cái răng hàm)
 12. Bác ơi, có phải ý bác là cháu lấy thêm 2 lá số thiên hẳn về giờ thìn và tỵ ạ? Đây là lá số cháu lấy lúc 8h45: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Và đây là lá số cháu lấy lúc 9h15: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Mong bác xem và giúp cháu.
 13. Cháu sn 26/8/1981 lúc 9h sáng. Mẹ cháu sinh cháu dễ, cháu ít bệnh, hồi nhỏ ít nói. - Bố cháu sn 1946, mẹ sn 1947. Cháu có 2 anh trai (anh cả sn 1968, anh thứ sn 1974), mẹ cháu nói ngoài 2 anh trai bây giờ thì cháu còn 1 chị và 1 anh đã mất khi mới sinh. - Cháu da mặt ngăm đen nhưng người thì lại trắng, chân mày rậm, mặt hơi gẫy giống mẹ, mắt mí lót, môi trên dưới dày như nhau, nói chung là cũng hơi có duyên 1 xíu chứ không được xinh gái. - Nhà cháu 3 anh em rất hòa thuận, cháu ít thể hiện bằng lời nói nhưng sống rất tình cảm và thương mọi người. - Cháu học bình thường, không giỏi nổi trội môn nào và cũng không thấy có năng khiếu gì. Cháu rớt đại học năm đầu, năm thứ 2 nộp xét tuyển vào học cao đẳng về xây dựng (do bố cháu tư vấn) - Ra trường cháu đi làm luôn, cháu làm văn phòng về giấy tờ và bóc tách khối lượng, lương tương đối cao và được sếp rất tin tưởng. - Ngày 15/7/2006 cháu lấy chồng, ngày 12/2/2007 cháu sinh con gái. - Chồng cháu da trắng, cao 1.6m, làm xây dựng cùng cty với cháu, chuyên môn rất giỏi, tính gia trưởng nhưng không độc đoán. Nói chung cháu thấy cuộc đời của cháu đến thời điểm này thì mọi cái đều rất thuận lợi, chỉ mỗi tội con hơi khó nuôi (hay ốm và khó ăn). Cháu định sinh thêm cháu nữa vào năm 2012. Đây là lá số của cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Xin các thầy cho cháu biết về cuộc đời và vận mệnh của cháu sau này theo lá số của cháu ạ. Cháu xin cảm ơn.
 14. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguy%E1%BB%85n+Vi%E1%BB%87t+H%E1%BB%93ng+H%C3%A0&date=2007,2,12,2,40&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Trên đây là lá số tử vi của con cháu. Nhờ các bác xem hộ sơ lược về cuộc đời cháu sau này. Cháu có khỏe mạnh và học giỏi không ạ? Vài điều về cháu từ khi mới sinh ra: - Mẹ sn 1981, bố sn 1977 - Cháu mới sinh thì đã bị hạ đường huyết nên phải ở bệnh viện 10 ngày. - Cháu lúc nhỏ rất ngoan, không quấy, dễ ăn. - Nhưng từ 2 tuổi trở đi thì ốm suốt (cháu bị viêm phế quản liên tục vào mùa lạnh và bị hen suyễn nhẹ) và ăn uống rất khó. - Cháu nhỏ người, lên cân tuy ít nhưng đều đặn, so với các bạn thì tương đối. - Mắt cháu mí lót, hơi sếch 1 tí, rái tai vừa phải (theo cháu thì đẹp), môi dưới dầy hơn môi trên, sau bắp chân phải có cái bớt nâu nhạt to khoàng (2x4)cm, da mặt trắng hồng nhưng da người thì hơi vện vện, tóc cháu hung hung và mỏng mượt như tơ. - So với các bạn thì cháu ngoan và hơi nhút nhát, ở nhà cũng bướng và nói nhiều nhưng ra ngoài thì hay xấu hổ, không dám nói chuyện với người lạ. - Cháu có vẻ rất thích múa và mê chơi trò xếp hình lô gô. Vài điều sơ lược mong các bác giúp cháu.
 15. Tôi đo được 310 độ anh TL ạ. ông bà là bố mẹ chồng tôi.