• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Hoangtuden109

Hội viên
 • Số nội dung

  61
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

2 Neutral

About Hoangtuden109

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Hai vợ chồng cháu đều sinh năm 1986. Tới đây năm nào đẹp để sinh con ạ? Mong các bác chỉ giáo.
 2. Mình ở Tỉnh lẻ, chẳng biết xem ở đâu cả. Đấy mới là vấn đề.
 3. * Ngày 17/03: Giờ Thìn http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=An&date=2014,3,17,8,0&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Giờ Mùi http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=An+-+Gi%E1%BB%9D+M%C3%B9i&date=2014,3,17,14,0&year=0&gender=f&view=screen&size=2 * Ngày 19/03 Giờ Mão http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=An+-+Gi%E1%BB%9D+M%C3%A3o&date=2014,3,19,6,0&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Giờ Thìn http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=An+-+Gi%E1%BB%9D+Th%C3%ACn&date=2014,3,19,8,0&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Giờ Mùi http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=An+-+Gi%E1%BB%9D+M%C3%B9i&date=2014,3,19,14,0&year=0&gender=f&view=screen&size=2 * Ngày 25/03 Giờ Mão http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=An+-+Gi%E1%BB%9D+M%C3%A3o&date=2014,3,25,6,0&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Giờ Thìn http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=An+-+Gi%E1%BB%9D+Th%C3%ACn&date=2014,3,25,8,0&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Giờ Mùi http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=An+-+Gi%E1%BB%9D+M%C3%B9i&date=2014,3,25,14,0&year=0&gender=f&view=screen&size=2
 4. Trước tiên là E xin phép BQT diễn đàn chiếu cố cho em được post thêm một post này ngoài post kia vì E đã xin được tư vấn trong 4 hôm rồi, nhưng cho đến giờ phút này, E vẫn chưa hiểu được là mình cần phải làm thế nào, trong khi hạn chót đã gần đến, sắp "chết người, cháy nhà" đến nơi rồi. Hai vợ chồng em đều sinh năm 1986, cô con gái đầu sinh năm 2011, và cô con gái thứ 2 theo bác sĩ là sẽ dự kiến sinh vào 27/03/2014. Em đã post xin tư vấn ở đây http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/32806-nho-tu-van-ngay-mo-de-cuc-cuc-gap/ và cám ơn rất nhiều Chị ntpt đã tư vấn cho em. Vấn đề căn bản nhất là E không có một tí kiến thức nào về tử vi, các sao cả nên các diễn giải học thuật, sao, tuần, triệt, mệnh,...E không hiểu. Chính vì vậy, Em mong Chị ntpt, Bác haithienha, bác Thiên Sứ,...các Bác, các Anh, các Chị tư vấn chọn ngày giúp em một cách chi tiết, dễ hiểu nhất (Kiểu như ngày này, giờ này thì ưu điểm là gì, nhược điểm là gì,...). Em có hai tâm nguyện muốn giãi bày: 1, Con gái thứ hai của Em buộc phải mổ vì Mẹ cháu mang bầu to, đứa thứ nhất đã mổ, đứa thứ 2 lại bầu cách đứa thứ nhất 1 năm thôi, để đẻ thường là quá nguy hiểm. 2, Em là một ông bố tương đối cầu toàn và rất yêu thương con, nên E luôn muốn những gì tốt đẹp nhất cho con, từ việc chuẩn bị, đồ đạc, ê kíp mổ cũng như ngày mổ, giờ mổ,..ít nhất là để E toại nguyện về mặt tâm lý: Mình đã cố hết sức có thể. 3, Vì là con gái, nên điều E mong mỏi nhất là con gái có thể sống vui vẻ, hạnh phúc, tiền bạc dư dả chút. Nếu có thêm được công danh, sự nghiệp thì càng tốt. 4, Chị họ em, chờ "Mổ theo lời bác sĩ" và kết quả là phải mổ cấp cứu, cháu suýt chết vì bị cạn ối, và bây giờ cháu nó ất a, ất ơ. E thực sự không đành lòng, E muốn mình là người chủ động. Em chỉ biết duy nhất bác em bảo là từ giờ đến 27/03 thì có ngày 17, 19 là tốt nhất, giờ Thìn là tốt nhất với tuổi Ngọ, giờ Mùi tạm, ngày 25 cũng tạm được, các ngày khác thì cực xấu. Thực ra, E chẳng biết có đúng không nữa. Hôm nay đã là 15 rồi, vì chọn Ê kíp mổ nên E phải thông tin trước càng sớm càng tốt với người ta, nên E khẩn thiết mong mọi người giúp đỡ, tư vấn để E có thể chốt được 1, 2 phương án mà hành sự. Nếu được thêm, E mong mọi người phân tích chi tiết giúp em thêm về giờ Thìn, Mùi, Mão các ngày 17, 19 và 25. Trên đây là những tâm sự chân thành, đầu em giờ lúc nào cũng căng thẳng, nước sôi lửa bỏng. E cám ơn tất cả mọi người.
 5. Cám ơn Em. Cái căn bản là Chị ntpt toàn nói liên quan đến các sao, A lại đưa lên nhiều lá số, nên A rất mông lung, chưa hiểu đang đề cập đến lá số nào. A không có tí kiến thức nào về TỬ VI và các sao cả, chỉ có đọc các luận giải online kiểu mì ăn liền thôi hic. Chính vì thế A mới mong Chị ntpt chỉ rõ cho A kiểu như: Giờ này, ngày này thì ưu điểm là gì, nhược điểm là gì. Ngày kia, giờ kia thì ưu điểm là gì, nhược điểm là gì. Như thế A mới dễ bề chọn lựa cho Con gái. Cả nhà ai diễn giải chi tiết giúp Em được không hic hic.
 6. Hic. Tức là 3 ngày 17, 19, 25, mỗi ngày có 12 giờ, 36 lá số, ko được lá nào hả Chị? Chị diễn giải chi tiết giúp E được ko? E ko hiểu về các sao lắm. Sở dĩ E nghiên cứu 3 ngày này vì là ngày đẹp, giờ Thìn vì nó tốt với Ngọ thôi (Thấy bảo thế). Nếu mở rộng ra các ngày khác trong nhóm các ngày lẻ như Chị nói với E ở trên thì có lá nào đỡ hơn ko Chị? Giơ Mão ngày 25 có Cơ Nguyệt Đồng Lương có giải được ko hả Chị? Chị cố gắng online thường xuyên giúp E hôm nay để tư vấn liên tục giúp E nhé. Hôm nay E phải chọn dứt điểm rồi. Khẩn thiết mong Chị giúp ông bố trẻ lần này. Chị có kênh liên lạc nào khác ko? Trên diễn đàn lâu quá hic hic. E dùng các loại: Yahoo, Facebook, Zalo, SMS, Google +,...
 7. Cám ơn Chị nhiều. Có cần phải ngắm vào giờ Hoàng Đạo của các ngày đó không Chị? Hay cứ các ngày đó là OK. Mai E định cho Mẹ cháu siêu âm lại để xem sinh ngày nào để nghiên cứu phương án mổ, không cạn ối thì nguy. Nói thì lại bảo là trái với tự nhiên thế này, thế kia, Nhưng điều E - Một ông bố cũng khá cầu toàn mong mỏi nhất là Chị cho em một vài lá số tốt nhất có thể có của Em bé để e tùy tình hình thực tế chọn lựa (giờ ngày hay giờ đêm cũng đều OK). Mấy hôm nay, đêm nào E cũng mò mẫm đến tận 4h sáng để xem cho cháu bé mà vẫn chưa ra được gì cả vì E vốn ko có kiến thức, giờ bập vào thấp khó quá và không biết bắt đầu từ đâu. Thời gian thì đang gần hết vì E có người quen trong viện, lại tính cẩn thận muốn một ê kíp tốt nhất mổ nên phải hẹn sớm với người ta, để họ còn sắp xếp. Chưa kể sang tuần là E lại bắt đầu phải đi công tác và chỉ về khi nào Mẹ Cháu mổ. E cũng đi tìm các dịch vụ xem Phong thủy ở trên mạng, nhưng mãi tận Miền Nam, còn E thì ngoài Bắc haizzzz. Biết rằng tất cả chỉ là tương đối, nhưng với trách nhiệm của một người Bố, E muốn những gì tốt nhất có thể dành cho con cái. Số khổ và nỗi niềm của một Ông Bố là vậy. Nếu Chị có thể giúp thì E thực lòng vô cùng biết ơn. Còn nếu không thì đành chịu, E đành lấy tạm Giờ Thìn, ngày 17 hoặc 19.03.2014 để mổ đại vậy =,=
 8. Cám ơn Chị nhiều. Có cần phải ngắm vào giờ Hoàng Đạo của các ngày đó không Chị? Hay cứ các ngày đó là OK. Mai E định cho Mẹ cháu siêu âm lại để xem sinh ngày nào để nghiên cứu phương án mổ, không cạn ối thì nguy.
 9. Cháu nhờ Chú tư vấn giúp cháu về vấn đề du học với ạ. Tuổi: Bính dân - NamNgày sinh: 17/01/1987 5:45AMCon đau: Tân Mão 2011 (gái)Con hai: Giáp ngọ 2014 (gái) - Dự kiến 1, Năm nay việc đi du học của cháu có thuận lợi, toại nguyện ko ạ?2, Khoảng tháng mấy đi? Cháu cảm ơn Chú.
 10. Em cập nhật tí. Hôm qua đi siêu âm thì cháu nó còn non quá, sau hai tuần ko thấy tăng cân mấy nên cũng đang lo. Chị ntpt ngó cho Em lá số của Mẹ cháu xem bé thứ 2 này có gì phải lưu tâm đặc biệt ko. Chọn ngày nào thì an toàn cho mẹ & bé? Mẹ Cháu http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=H%E1%BB%93ng&date=1986,4,3,8,50&year=0&gender=f&view=screen&size=2
 11. Vâng. Vậy để E nhắm mắt chọn bừa vậy. Vì kiểu gì cũng phải mổ nên E muốn chủ động.
 12. Giờ Mão ngày 19/03/2014 liệu có khá hơn không ạ ? http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Linh&date=2014,3,19,6,0&year=0&gender=f&view=screen&size=2
 13. Công việc gia đình Em giờ tương đối phức tạp và mọi người tản mát, E thường trực không có ở nhà, nên nếu để đến khi nào bác sĩ bảo mộ thì nó bị động quá. Do vậy Chị cứ xem giúp Em. Đây là lá số của Vợ Em: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=H%E1%BB%93ng&date=1986,4,3,8,50&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Mấy giờ trên là E lấy tạm gọi là cái giờ Hoàng Đạo của ngày theo sách thôi, chứ các giờ khác đều OK. Ngày thì E cũng chọn hai ngày Hoàng Đạo. Để E liệt kê các giờ của hai ngày đấy ra, Chị ngó giờ nào ổn nhất thì tư vấn cho em nhé: Ngày 17/03: Giờ Mão http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Linh&date=2014,3,17,6,0&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Giờ Thìn http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Linh&date=2014,3,17,8,0&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Giờ Tỵ http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Linh&date=2014,3,17,10,0&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Giờ Ngọ http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Linh&date=2014,3,17,12,0&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Giờ Mùi http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Linh&date=2014,3,17,14,0&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Giờ Thân http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Linh&date=2014,3,17,16,0&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Giờ Dậu http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Linh&date=2014,3,17,18,0&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Giờ Tuất http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Linh&date=2014,3,17,20,0&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Ngày 19/03: Giờ Mão http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Linh&date=2014,3,19,6,0&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Giờ Thìn http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Linh&date=2014,3,19,8,0&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Giờ Tỵ http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Linh&date=2014,3,19,10,0&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Giờ Ngọ http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Linh&date=2014,3,19,12,0&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Giờ Mùi http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Linh&date=2014,3,19,14,0&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Giờ Thân http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Linh&date=2014,3,19,16,0&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Giờ Dậu http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Linh&date=2014,3,19,18,0&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Giờ Tuất http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Linh&date=2014,3,19,20,0&year=0&gender=f&view=screen&size=2
 14. Chị xem giúp Em các giờ buổi tối liệu có hôm nào tốt ko vì bé nhà E bị tràng hoa cuốn cổ 2 vòng. E sợ rằng cứ để tự nhiên nguy hiểm đến cháu. Tháng 03 âm lịch liệu có tốt hơn ko Chị? E sợ cháu ko chờ được. Chị cho E xin SĐT được ko? Đây là việc quan trọng E với Em.
 15. Chào các Bác, các Cô Chú, Các Anh Chị Vợ cháu đã sắp sửa đến ngày phải mổ đẻ (Vợ cháu buộc phải mổ vì dây rốn cuốn 2 vòng + đứa đầu đã mổ). Do không chắc đã chờ được nên cháu đã ngó qua, ngó lại và chọn được 02 ngày đẹp là 17/03 và 19/03. Nhưng cháu đang rất băn khoăn là nên chọn giờ nào cho hai ngày này để cho em bé được thành công và hạnh phúc nhất. Chính vậy vậy, cháu mong các bác, các cô chú và anh chị tư vấn cho cháu giờ sinh hoặc có đề xuất nào tuyệt vời hơn thì cho cháu xin ý kiến. Với cương vị là một người Bố, thì ngoài việc đảm bảo về cuộc sống gia đình, vật chất thì đây cũng là 1 điều cháu muốn nghiên cứu kỹ cho cô con gái thứ hai, mong mọi người tư vấn, không chê cười. Hai vợ chồng cháu đều sinh 1986, bé gái đầu sinh 2011 và đây là bé gái thứ 2. Cháu mong muốn con gái sau này sẽ có một cuộc sống khá giả chút, hạnh phúc và thành đạt. Mong mọi người giúp cháu gấp gấp. Cháu xin chân thành cảm ơn, Dưới đây là một vài ví dụ giờ tốt cháu liệt ra. Ngày 17/03, giờ Thìn http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=%C4%90o%C3%A0n+Tr%C3%BAc+Ng%E1%BB%8Dc+Linh&date=2014,3,17,8,0&year=2014&gender=f&view=screen&size=2 Ngày 17/03, giờ Ngọ http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=%C4%90o%C3%A0n+Tr%C3%BAc+H%E1%BB%93ng+Linh&date=2014,3,17,12,0&year=2014&gender=f&view=screen&size=2 Ngày 17/03, giờ Mùi http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=%C4%90o%C3%A0n+Tr%C3%BAc+H%E1%BB%93ng+Linh&date=2014,3,17,14,0&year=2014&gender=f&view=screen&size=2 Ngày 19/03, giờ Tỵ http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=%C4%90o%C3%A0n+Tr%C3%BAc+H%E1%BB%93ng+Linh&date=2014,3,19,10,0&year=2014&gender=f&view=screen&size=2 Ngày 19/03, giờ Thân http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=%C4%90o%C3%A0n+Tr%C3%BAc+H%E1%BB%93ng+Linh&date=2014,3,19,16,0&year=2014&gender=f&view=screen&size=2