• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

lamthai

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  43
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by lamthai

 1. Thanhtrang ơi! Tư vấn giúp lamthai với: 1> mình cần giao dịch một món hàng. Khi nào sẽ bán được? 2> Sắp tới lamthai có thay đổi công việc không? Tính chất công việc như thế nào? (nghiên cứu hay đi lại nhiều hay kinh doanh, ...) 3> hiện tai tình hình công việc lamthai không tốt. Khi nào sẽ hanh thông? Mến chào thanhtrang!
 2. Vợ chồng Lamthai muốn sinh 2 đứa con. Dự định năm sau sinh con và phấn đấu con trai. Chồng Nhâm Tuất Vợ Tân Dậu Năm 2009 Kỷ Sửu Vậy luận về - Thiên can: + Kỷ Âm Thổ sinh xuất Tân Âm Kim + Kỷ Âm Thổ khắc nhân Dương Thủy - Về mệnh: + Kỷ sửu mạng Thủy sinh Tân Dậu mạng Mộc + Kỷ sửu mạng Thủy khắc Nhâm Tuất mạng Hỏa Nhìn theo cách như vậy thì năm sau chúng con không nên sinh con phải không ạ? Kính chú giúp đỡ chúng con!
 3. Được sự chỉ bảo của chú Thiên Sứ và sự giúp đỡcủa chị Linh Trang, LamThai giải quyết được vấn đề của mình. :unsure: Lam thai chân thành cám ơn chú Thiên Sứ, chị Linh Trang! :unsure:
 4. Lamthai muốn chọn tên cho con trai và con gái mình. Hằng mong bác Phúc Anh cho ý kiến về những tên sau: - Con trai: ĐẶNG NGUYỄN THIÊN HUY ĐẶNG MINH TRIẾT - Con gái: ĐẶNG NGUYỄN NGỌC MINH ĐẶNG MINH NGỌC ĐẶNG THẢO HIỀN Chân thành cám ơn bác Phúc Anh!
 5. Vâng! Chú Phúc Anh trả lời là vui rồi ạ! Trước giờ lamthai quen cách chuẩn bị trước mọi việc. Chỉ cần việc xảy ra là cứ thế mà làm. Vì vậy nếu có duyên và khi nào chú Phúc Anh rãnh, ghé xem qua và luận giúp lamthai tên đứa trẻ ạ! Chúc chú Phúc Anh sức khỏe!
 6. Lamthai định năm sau (2009) sinh con. Chồng: Nhâm Tuất (1982) Vợ: Tân Dậu (1981) Mong chú Phúc Anh giúp luận tên giúp ạ! - Con trai: ĐẶNG NGUYỄN THIÊN HUY ĐẶNG THIÊN HUY ĐẶNG MINH TRIẾT - Con gái: ĐẶNG NGUYỄN NGỌC MINH ĐẶNG NGỌC MINH ĐẶNG MINH NGỌC ĐẶNG THẢO HIỀN
 7. @ chị laviedt: Thú thật với chị, em học là cứ học thôi. Tại em có phần nôn nóng nên hỏi vậy chị ạ! Thực ra lúc viết những câu hỏi này gửi chị, em đã xem và quyết định học LVĐT nhưng chỉ học từ từ vì môn này đòi hỏi "cảm ứng" và kinh nghiệm. Cảm ứng chỉ đến khi ta tĩnh tâm hoặc sảng khoái trong người. :( Chị laviedt yên tâm. Em mang máu nghiên cứu hơi nhiều nên he he .. không thể nào bỏ qua những môn thuộc về con người Việt Nam. Cái hạn chế của em là còn trẻ nên tính tình sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến việc học và nghiền ngẫm môn lý học Phương Đông thâm sâu. Cho dù biết mình thất bại nhưng em vẫn cứ học hỏi và học hỏi để thõa mãn chính mình. :o Từ lúc em quyết định theo nghiên cứu, em có phương châm: Không để ngoại cảnh khuất phục mình. Do vậy, cho dù chị laviedt có phán là em học thất bại , em vẫn cứ học thôi hà. Cái bản tính này làm em khổ, rắc rối ;) cũng như thành công chị ạ! :P Em thích chị ở chỗ bản tính của chị do em cảm nhận qua những câu trả lời trên diển đàn này ạ! Nói thực là em thích và quý chị lém. Thích chính bản tính của chị. Quý chính những gì chị làm cho mọi người. Còn với chú Thiên Sứ, em luôn coi chú là người thầy của mình và dành cho chú sự kính trọng (cho dù chú Thiên Sứ có coi em là đệ tử hay không). :D Tính em ngang tàn bổ ngửa qué! He he .. :unsure: Nếu không vậy đâu phải em. :P
 8. Kính chào chú Thiên Sứ và các vị cao thủ! Trong y khoa có những trường hợp mà khi nhìn hình dáng bên ngoài chúng ta không thể biết được đúng bản chất giới tính. Có trường hợp hình dáng bên ngoài là bộ phận sinh dục nữ nhưng khi tới tuổi trưởng thành chẳng có hiện tượng "phụ nữ". Đến bệnh viện xác định giới tính bằng phương pháp di truyền học (XX hay XY) mới té ra là con trai (XY). Tệ hơn có người đã có chồng. Đành vậy. Bản chất con trai nhưng kiếp này làm con gái. :) Ngược lại, có trường hợp nhìn bên ngoài thấy súng hẳn hoi nhưng đến tuổi trưởng thành không thấy súng to hơn,... Dùng phương pháp di truyền phát hiện là XX (con gái). :P Vậy những trường hợp như vậy có thể nào dùng LVĐT xác định hay không? Lamthai nghĩ nếu có khả năng tiên tri tức là có quy luật => LVĐT làm được. => Vậy làm như thế nào?
 9. lamthai phụ họa mong rằng mình "múa" đúng ý chú runglathap. Bốn bề sương phủ thâm sâu Trăng kia giăng lối, chăng sầu miên man Nhục thân giờ đã héo gầy Lòng ta một mối nguyện về ngàn năm. Hướng về chốn ấy cao thâm Mong ngày giác ngộ ý vàng người xưa.
 10. Vài dòng ăn theo chị Laviedt và chú Thiên Sứ Đêm buông vọng nguyệt thanh lầu Gió buông lòng mác nỗi sầu nhớ ai Thưởng đêm, lãm nguyệt, túy lầu Thả bầu thơ, thả nỗi lòng tương tư Thả cho sương lắp cõi sầu Thả tràn bóng nguyệt thõa lòng nhớ mong.
 11. Chị Laviedt ơi! Trả lời giúp em với! Em mong chị qué hè! :)
 12. Kính chào các bậc cao thủ! Đọc thấy chủ đề "Diễn biến thị trường vàng" của anh Random (do không biết tuổi thực nên mạn phép gọi bằng anh. Nếu sai mong anh Random bỏ qua. Lamthai nam nay 26t) thấy có vài điều cần nói. Khi chơi vàng, sẽ có 2 dạng cơ bản: + chơi tài khoản theo giá thế giới và theo giá trong nước + chơi vàng vật chất theo giá trong nước. Nhưng đã quan tâm giá, chúng ta chia 2 loại: + giá trong nước + giá thế giới vì chúng không vận động cùng nhau. Giá trong nước biến động nhẹ hơn nhiều. - Mục đích chủ đề: Lamthai chủ yếu muốn các bậc cao thủ đưa dự đoán cụ thể vào hôm sau như biên độ,... Dĩ nhiên xu hướng trong tương lai : trung hạn (5 tháng đổ lại), dài hạn 5 tháng trở lên cũng đáng quan tâm. Vậy đầu tiên lamthai mong các bậc cao thủ dự đoán giá vàng trong nước ngày 29/09/2008 như thế nào? (biên độ trong khoảng bao nhiêu? sáng như thế nào? Chiều như thế nào?)
 13. Để theo dõi giá vàng thế giới, lamthai có thử chơi vàng tài khoản ảo. Hôm qua sáng lamthai sell chỉ 30 lots thôi nhưng chốt 940 (chưa phải giá đáy khoảng 929);vốn bỏ ra mua 30lots 15,000 dol thu có hơn 350,000 dol (chưa kể vốn). Gấp có hơn 20 lần vốn bỏ ra hà. Mấy mươi năm chì có 1 cơ hội thế này thôi (cơ hội ăn chắc). Ước gì đó là tiền thật! Híc! Giá vàng cuối tuần này có tăng mạnh không? Lamthai bấm Tử - Đại An (giờ Ngọ 05/09 Mậu Tý). Thổ sinh Kim Giá vàng từ đây tới cuối tuần chỉ dạng sóng lăn tăn quanh 840 (Giá vàng lúc bấm quẻ 839.2) vì là Đại An. Đến cuối tuần giảm (Tử). Hy vọng lamthai hiểu đúng quẻ. Nếu luận sai, mong các vị cao thủ chỉnh sửa. Qua quẻ này, lamthai cũng có thắc mắc: (mong các vị cao thủ chỉ bảo) Tử Kim, độ số 9, Đại An Thổ, độ số 5. Thổ sinh Kim. Vậy giá vàng lên 40 dol nữa?
 14. Cám ơn Rin86 đã giúp mình trả lời! :) @ chị laviedt: Em rất thích môn LVDT nhưng tính em đã học thì nghiêm túc cho tới nơi tới chốn. Nếu mình không có căn duyên với môn này thì cố nhồi, chẳng đi được xa. Em vốn yêu thích việc tìm về nguồn cội Lạc Việt nên em muôn bắt đầu mọi việc từ môn học này. Thú thật, em không những muốn học 1 môn LVĐT mà tất cả những gì thuộc lý học Đông Phương. Chính vì vậy, nếu môn LVDT mà em lo rằng nếu em học không xong thì nói gì tới lý học Đông phương. Mục đích em học lý học Đông phương: hướng bản thân tới trạng thái TĨNH. Lamthai sinh giờ Dần ngày 23 tháng 8 năm Nhâm Tuất. Hằng mong chị laviedt giúp em trả lời: + Lamthai có học thành công LVĐT không? (ý lamthai học thành công nghĩa là thành cao thủ LVĐT) + Nếu được, mất bao lâu? (thời gian lâu mau không quan trọng) + Khi nào nên học ? Kính mong chị Laviedt trả lời giúp.
 15. Hạ viện Mỹ uy lực hơn Thượng viện => khi nào hạ viện OK thì mới OK. Nếu không sẽ là cuộc tranh cãi lớn. Lúc 22h21 01/10/2008 Dl mình xủi quẻ: Hưu -Xích Khẩu. với câu hỏi: Có công bố nhanh không => không nhanh Theo lời chú Thiên sứ : + hôm nay hoặc t2 mau vào và trong tuần sau bán ra. + Từ nay đến hết năm tt lên theo hình răng cưa. => như vậy, hôm nay , t6 hoặc t2 mua và thời gian tới bán sẽ có lợi hơn là giao dịch liên tục vì đa phần cp hiện nay sóng nhỏ không hà kể cả bluechip. Sóng răng cưa nhưng nhỏ => cách mua bán liên tục khó hiệu quả. Lamthai nói như vậy có đúng không ạ? Kính mong chú Thiên Sứ dạy bảo !
 16. Anh Điên Thồng Ủa Lộn anh Thiên Đồng cho lamthai hỏi: + Lamthai có người yêu chưa? + Nếu có, người này hợp ý lamthai không? + Tương lai sẽ thêm bao nhiêu người ? he he he ..
 17. Kính mong các vị cao thủ, đặc biệt là chị laviedt cho em hỏi 1 việc: + Lamthai có học thành công LVĐT không? (ý lamthai học thành công nghĩa là thành cao thủ LVĐT) + Nếu được, mất bao lâu? + Khi nào nên học ? (Vì tính lamthai, đã học thì nghiêm túc. Không thì thôi). Kính mong chị Laviedt và ace trả lời giúp
 18. Heo có tham gia thị trường chứng khoán chưa? Nếu có, Heo sẽ hiểu việc mua bán ngay đúng thời điểm mình muốn là chuyện không dễ. :) Mình từng có theo 1 loại cp thôi và hiểu nó lúc nào là đỉnh lúc nào là đáy của riêng nó. Vậy mà mua không được, bán không ra đó. Kết quả tài sản chỉ còn loe hoe thôi. Heo nên nhớ rõ: Chú Thiên Sứ nói là xu hướng chung của thị trường chứ không là 1 loại riêng biệt nhất định. Hôm nay 2 sán: 1 lên 1 xuống. :P nhưng sự vận động đúng như chú Thiên Sứ nói (răng cưa đi lên). Vì vậy, con xin hỏi lại chú Thiên Sứ: + sáng nay con đã Mua chưa? + Khi nào bán? + sẽ ăn bao nhiêu? (vì xu hướng lên mà) smile.gif Mặc khác với quẻ Thương Xích Khẩu lúc sáng dùng trả lời câu hỏi: Hôm nay lamthai Mua được không? => không mua được phải không ạ?
 19. Con dự định mua vài trăm cp ACB. + Hôm nay Mua được không? + Khi nào bán? + sẽ ăn bao nhiêu? (vì xu hướng lên mà) :) => bấm quẻ : thương xích khẩu => có nghĩa là không mua hôm nay phải không ạ?
 20. FED là cục dự trữ liên bang Mỹ là một phần hiện thân của giới tài phiệt siêu giàu mà phần lớn là người gốc Do thái. Họ dùng FED như một loại vũ khí hiệu quả để sinh những món lợi khổng lồ sau những lần đại khủng hoảng. Món tiền 700 tỷ Mỹ kim lần này là món lợi rất ư béo bở cho mấy mươi năm tới. Họ dùng tiền cho chính phủ mượng để rồi họ muốn gì cũng được. Kiểu "đưa con nợ vào tròng".
 21. Vụ 700 tỷ con thấy giống như chú Thiên Sứ (1) nhưng có 2 điều con cần hỏi: + sau lần này FED sẽ nắm toàn bộ nền tài chính Mỹ và các nước phát triển phải không? câu hỏi số 2 :+ Chứng khoán Việt Nam đi lên theo hình răng cưa từ nay đến cuối năm phải không ạ? ( Nguyên nhân hỏi câu 2: Sau quy định vốn bắt buộc sở hữu của ngân hàng là 1.000 tỷ+ trước mắt một bộ phận người dân VN đang cố gom tiền (về cất, mua vàng,..) +... => phải có đáy sâu mới.) Kính mong chú Thiên Sứ chỉ bảo ! (1) + bản thân sau khi Hạ viện bác bỏ lại cãi nhau => chỉ cần đưa lại 1 lần nữa sẽ thông qua thôi + năm 1929 FED bước đầu thò vòi bạch tuột vào để chi phối Mỹ chờ đến lần đại suy thoái tới sẽ nắm trọn. + năm 2008 là thời cơ của FED.
 22. Mình đang sốt cao nhưng cố ngồi gõ. Chắc mai nhập viện. Mình vừa tự lấy quẻ thấy kinh-lưu niên. Hic! thế là xong rồi! Mong ace luận quẻ dùm!
 23. Lamthai hiểu kinh-lưu niên = đột ngột và đã từng. Thực tế, t5 vừa rồi bình thường mình không ngủ trưa nhưng hôm đó lại ngủ. Sau khi thức dậy mình nhức đầu và sốt . Mọi chuyện diển ra rất đường đột và nhanh (trong vòng vài tiếng) => buộc phải uống thuốc hạ sốt khẩn. Khoảng 21h thì hết sốt, khỏe tưng tưng. Đến CN bắt đầu sốt lại tới tối t2 thì hết nhấc người nổi. Kỳ này phỉa hạ sốt khẩn với liều gấp đôi. Tới 21 giờ thì hết nhưng còn nhức đầu. Đến khoảng 9 giờ sáng hôm nay thì hết hẳn. Sự việc diển ra đúng như Kinh lưu niên. Nhưng lamthai tự luận thấy hình như so với câu hỏi của lamthai không ăn khớp? Kính mong chú Thiên Sứ vá các ace giúp lamthai hiểu quẻ trong trường hợp này.
 24. Sau trận sốt tối qua (dưới da xuất huyết) bây giờ chân còn lưu lại dấu vết. Sáng nay mình khả quan hơn (chút đau đầu nhưng hết sốt) nên không nhập viện. Chắc chắn LT là còn bệnh trong người nhưng sẽ chóng khỏi. :) Cám ơn các ace đã quan tâm!
 25. Mạo muội hôm nay tham gia lớp học. Mong Chú Thiên Sứ và ace hết lòng chỉ dẫn. LT chân thành cám ơn! Nhìn hình từ phải qua trái, LT thấy cây mập trơ trụi không lá đứng phía thấp đối chọi với cấy phía trên cao hơn thon khẳng khiu và cành lá xanh hơn. Nhìn sâu vào ảnh, LT thấy: + về núi: phía gần 1 khối liền duy nhất đối chọi phía xa 2 dãy núi + về cây: cây vẫn phủ xanh đất (màu xanh đậm từ gần tới xa) + giữa ảnh là mây trắng chia ngang 2 bờ + nền trời: phần ánh sáng đang chiếm dần phần bóng đen. => Khai Tiểu Cát ngay bây giờ 14h45 ngày 30 tháng 9 năm 2008 => Đỗ Tiểu Cát Nền kinh tế thế giới năm sau tuy còn bị dư âm "cơn bão" năm nay nhưng dấu hiệu phục hồi bắt đầu le lói vào khoảng tháng 4 năm sau, đặc biệt là hiện tượng phân chia lại các khối tài chính kinh tế khoảng tháng 8. Sau khi các khối kinh tế mới định hình khoảng hơn 4 năm nữa, thời kỳ phát triển hưng thịnh bắt đầu (khoảng 8 năm nữa).