• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

ntq1633

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  15
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

3 Neutral

About ntq1633

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday 21/01/1990

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  HCM

Contact Methods

 • Yahoo
  mysteryxfile
 1. Có lẽ trong gia tộc sẽ có chuyện buồn hay tang tóc, vì cháu có xem ba mẹ cháu thì vẫn còn tuổi trời. Gia đình cháu chỉ có mình cháu nên chắc sẽ xung khắc với bạn ở trọ, vậy cháu sẽ ở trọ một mình để tránh chuyện không hay.
 2. Cháu xin chào các cô, bác ! Còn lâu nữa mới đến năm Quý Tỵ, nhưng do cháu tò mò quá nên đành mạn phép; xin nhờ các cô, bác xem trước vận hạn trong năm tới 2013. Cháu hơi lo lắng, vì năm tới, đa phần các sao lưu lại đồng cung với các sao cố định, và các sao này lại nằm ở các cung vận hạn. Và sang năm cũng là năm tuổi của cháu cũng như là năm cuối cùng của đại vận 10 năm. Cháu phân vân không biết sẽ có ảnh hưởng gì và những ảnh hưởng đó có đáng kể hay không. Trong khi sang năm cháu có kế hoạch học tập cao học và thay đổi chỗ ở trọ. Về phương diện tình cảm, năm nay (2012) cháu cảm thấy có phần suôn sẻ và có thêm khá nhiều bạn khác giới (Đào Hồng Hỉ), nhưng cháu không biết sang năm sẽ có thay đổi theo hướng tích cực hay tiêu cực, kính mong các bậc cao nhân có thể tiết lộ cho cháu một chút được không ạ ! Cháu xin cảm ơn ! Link lá số của cháu (2013): http://www.lyhocdong...w=screen&size=2
 3. Xem số điện thoại để định tình duyên, nếu thay số chắc tình duyên cũng thay đổi nhỉ
 4. Phủ Tướng triều viên cách, tốt đẹp, giàu có. Cung Phu Tử Vi Thất Sát nên muộn lập gia đình, Không Kiếp (D) gặp TUẦN, chắc phải nhờ các bác xem giúp.
 5. Theo như ý kiến của các bác đã nói, chị nên tìm về hướng tây nam, nhưng hiện giờ người đó lành ít dữ nhiều, sẽ không thể về được. (biến dụng khắc thể).
 6. Cháu có viết một số bài, nhưng bây giờ cháu không thể chỉnh sửa được. Nút "Chỉnh sửa" không xuất hiện khi cháu đã đăng nhập thành công (có thể gửi bài, nhưng sau 30 phút là không thể chỉnh sửa được bài đó nữa). Cháu đã kiểm tra lại ở khu vực "Thử bút", nhưng tình hình vẫn không sửa được bài được. Có phải cháu có thiếu sót gì đó nên chức năng "Chỉnh sửa" không hoạt động không ạ! Xin cảm ơn P/S: Link có chứa bài viết của cháu
 7. Có ai hạnh phúc toàn diện trong tình cảm đâu bạn, phải có chia cách, nhớ thương mới cảm nhận được hết được ý nghĩa tình cảm chứ. Mà thôi, đâu cũng là số mệnh, bạn hãy chọn con đường bạn thích đi nhất. Mệnh có Phá quân (D) thì đa mưu, quả cảm nhưng cũng tự đắc và hiếu thắng. Phu thê Liêm trinh độc thủ đường tình duyên không tốt, lấy vợ khó khăn.
 8. Theo quan điểm của cháu thì đã là người đi trước, tìm hiểu trước thì là tiền bối. Cháu cũng nghĩ vậy, thôi thì hãy đến tuổi đó rồi cháu lại xin ý kiến của các tiền bối thêm lần nữa. Biết sớm quá có khi lại mất hay . P/S: Cháu không thể chỉnh sửa được các bài đã viết của cháu, không hiểu tại sao nữa .
 9. Dạ, được các bậc tiền bối chỉ giáo thật là may mắn cho cháu ! Kế hoạch của cháu thì chỉ có chữ học, đến khi nào hết học được thì thôi (định năm sau tốt nghiệp học lên cao học luôn). Tính ra thì kể từ đời ông bà của cháu, bên nội cũng như ngoại chẳng có ai học tới hết 12 cả, vì vậy cha mẹ cháu mong cháu học càng cao càng tốt (ngặt nỗi họ hàng không vui mà còn ghanh tị vì mình học hơn họ, thật hết biết!). Về tình duyên thì cháu cũng tò mò nên tự xem thử bằng "Tứ trụ" thì nói là: "bạn đời béo, khỏe nhưng mình gầy ốm"; nhưng cháu đâu có gầy đâu, thịt xương đủ dùng mà. Nhưng xem ra cũng có ứng nghiệm vì những người có ý với cháu cũng hơi có kg tí xíu (so với nữ). Còn năm nào lập gia thất thì cháu xin chịu, không đoán được. P/S: Theo tư vấn của bác tiền bối "Cóc" thì năm 28 nặng cho cháu rồi. Nếu vậy thì: Đại hạn 10 năm (26-35) lưu cung Phu Thê. Đại hạn năm 28 tuổi lưu cung Huynh Đệ. Tiểu hạn năm 28 tuổi lưu cung Mệnh. Cháu tính có sai sót gì không thưa bác tiền bối "Cóc" !
 10. Vài ba năm nữa, cháu cũng chỉ hi vọng có vậy. Năm sau cháu tốt nghiệp, tranh thủ còn vận tốt học hành chút ít, có gì đó để kiếm cơm chút ít trả hiếu cho cha mẹ. Rồi bản thân sau đó cứ để trời định vậy, ổng kêu ai nấy dạ là xong. Mệnh cháu như vậy mà lại cứ thích đọc sách tử vi, xem bói, tâm linh mới lạc chứ, chắc trời cho biết trước để dự định nên bảo đọc sách. P/S: Vài ba năm nửa là lập THÂN hay sao ạ ! Hay là tới đại vận 10 năm cung THÂN ạ. Nếu tính thì 30 năm đầu Mệnh chủ, 30 năm sau THÂN chủ, 26 tuổi hình như hơi sớm !
 11. (giờ Dần) Mệnh Thất Sát hợp chiếu Phá Quân, Tham Lang, cung Phu gặp TUẦN, đường tình duyên trắc trở, nên muộn lập gia đình.
 12. Bạn nên viết đầy đủ yêu cầu, chi tiết về bản thân một chút để còn biết mà luận chứ, viết ít quá. Xem link Chú ý khi xin tư vấn Tử Vi
 13. Cháu sống với cha mẹ từ nhỏ (cha mẹ năm nay cũng đã 52-53 tuổi rồi). Trong họ hàng đông nhưng ghanh ghét lẫn nhau không đoàn kết, trước đây thì cũng nghèo nhưng giờ đều khá giả. Các cô của em cũng trắc trở về chuyện chồng con. Hiện giờ cháu đang học đại học, cũng học khá, nhưng cũng chưa tương lai sao, vì mọi chuyện vẫn đang diễn biến tốt. Bạn bè cháu dù là rất thân nhưng sau rồi cũng quay mặt lại không ngờ. Nhưng bạn bè là nữ thì chưa thấy vậy vẫn rất thân, ngược lại còn giúp đỡ nhiệt tình, không biết sao nữa! Khi ra ngoài tiếp xúc với người lớn hơn thì được mọi việc tốt đẹp, được họ giúp đỡ; còn cũng trang lứa thì bị nhìn không thân thiện cho lắm. Năm nay đã là 23 mà vẫn chưa thấy gì trắc trở cả, mọi việc vẫn êm xuôi, có lẽ là sự im lặng trước khi có bão. P/S: lá số của cháu thì xấu toàn diện nhưng đến giờ vẫn chưa thấy dấu hiệu nào của khó khăn cả, cháu cũng thấy lạ.
 14. Trước sướng sau khổ, vậy là số mệnh cháu đã an bài như vậy, Nếu đảo ngược lại trước khổ sau sướng thì hay quá. Mệnh cháu VCD không thể làm người đứng đầu, thì cũng chẳng làm tướng được rồi. Có bộ "Binh Hình Tướng Ấn" cũng không có tác dụng rồi. Đúng là mệnh VCD hiếm khi thoát khỏi số mệnh bấp bênh theo đuổi.
 15. * Cháu sinh ngày 21/01/1990 lúc 21:55 (25/12 - Kỷ Tị ÂL, giờ Kỷ Hợi). * Giới tính: Nam. * Link lá số của cháu: Lá số * Cháu là con duy nhất trong gia đình, trước cháu có 1 người chị, 1 người anh nhưng đều chết non. * Thưở nhỏ cháu khó nuôi, bệnh tật, bị chết hụt mấy lần, thường bị tai nạn chảy máu nhiều. * Từ nhỏ đến giờ chưa phải làm gì nặng nhọc, bố mẹ đều chăm lo cho cháu. * Bạn bè nhiều nhưng càng lớn càng ghanh ghét, phản trắc, mặc dù mình chẳng làm gì hại họ. * Tướng mạo cháu bình thường, cao 1m65, nặng 62kg. * Thích khám phá học hỏi mọi thứ, chơi thể thao rất nhiều, thích học toán, lý và học được. * Từ nhỏ đã được mọi người cưng chiều. Cháu rất ít nói, ham chơi, học lực khá, chưa thất bại trong học hành và cũng hiếu thắng. Cháu xin các vị tiền bối xem giúp cháu về: * Mệnh VCD như lá sô của cháu thì có được tốt không ạ (có được "Tam Không" không ạ). * Nếu có lập gia đình thì nên sớm hay muộn và có hạnh phúc không ạ. * Về thi cử học hành nghề nghiệp tương lai tồng quát là tốt hay xấu ạ (nếu cháu cố gắng). Xin cảm ơn!