• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

forsythia

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  41
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

1 Neutral

About forsythia

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Cháu xin phép được trình bày thêm: Thực ra thì cháu và chị HS do cũng đều có chuyện bế tắc và đã đi xem thày cách đây cũng 2 năm nhưng chưa giải quyết được vấn đề gì của tụi cháu cả. Như chị đã trình bày là thày đã xác định sai giờ sinh, và lá số đó k phải của chị nữa, còn cháu thì thày cũng chỉ nói rất ngắn gọn và chung chung là: "giờ mày khổ nhưng sau này mày sẽ khá nhờ đường đất cát, mày đi về đi" trong khi nhưng vấn đề rất cấp thiết mà cháu nhờ thì vẫn k trả lời nên cháu cũng hơi thất vọng. Một thời gian dài việc của cháu vẫn k có dấu hiệu tiến triển và được giới thiệu nên cháu mới biết về diễn đàn và chính cháu cũng đã nhiều lần được bác giúp đỡ rồi ạ. Như vậy 1 trường hợp là sai giờ sinh, 1 trường hợp là nói chung ngắn gọn, việc lại xảy ra cách đây mấy năm, trước khi chúng cháu được bác giúp đỡ, còn hiện tại chị và cháu rất tín nhiệm bác và rất mong muốn được bác giúp đỡ tiếp ạ . Huống chi giờ chị lại đang trong thời kỳ khó khăn, cũng chẳng biết nhờ ở đâu cả, vậy mong bác thương thì thương cho chót ạ! Cháu xin chân thành cám ơn bác!
 2. Ui ui, cháu thực sự xin lỗi bác haithienha và chị Hoa Sữa! Đây chỉ là chuyện tám ngoài lề mà cháu lại vô ý quá. 2 năm trước, từ hồi chưa biết diễn đàn mình, cháu cũng có nhiều chuyện buồn chán nên cũng được giới thiệu qua thày ấy để xem, tuy nhiên cháu cũng hơi thất vọng, đang sẵn có thắc mắc trong lòng, lại gặp đúng chị HS cũng đã từng xem ở đó nên cháu vào tán nhảm thôi ạ. Rồi dến đợt rồi, tình cờ em cháu lại qua đó xem (cháu thì xem ở SG, còn em cháu xem ở NĐ), về cũng nói chuyện thắc mắc về giờ giấc, lại tình cờ vào đọc topic này của chị HS nên cháu lại tán nhảm chút tiếp ạ. Cháu thật vô ý tứ chứ k có ý sâu xa gì, rất mong bác bỏ qua! Một lần nữa, cháu vô cùng xin lỗi bác và chị HS. Mong bác giúp đỡ chị với ạ!
 3. Em Spam: chị Hoa Sữa ơi. Cái vụ chú Mậu xem giờ cho chị ấy. Em thấy hình như đây là cách xác định giờ của chú, hơi khác thường thì phải. Chả là mới đây cô em gái em cũng qua đó xem, nó nói là sinh 4h, chú hỏi đi hỏi lại là sinh trên 4h hay dưới 4h, chú nói trên 4h là giờ Dần, dưới 4h là giờ Sửu. Sau khi cung cấp một loạt dữ kiện thì chú bảo con bé em là sinh giờ Dần rồi. Mà cũng kỳ lạ vì con bé nhà em mệnh Đồng Cự, đi xem rất nhiều thày rồi, thày nào cũng nói sai lệch đến 80%, kể cả thày Trứ (thày nào cũng bảo nó là cả đời chả làm được gì ra hồn, k kiếm được tiền, sống dựa chồng, dựa con) riêng chú Mậu này thì nó lại đánh giá cao vì thấy nói đúng hơn các thày khác (thực tế thì con nhỏ này công danh khá tốt, kiếm tiền thì thuộc loại rất tốt từ thời SV, 1 tay nó lo cho cả bố mẹ 2 bên, tự mua nhà, mua xe khi còn trẻ)
 4. Bác nói cháu làm KD quán ăn thì tạm được, vậy cháu làm gì thì tốt nhất ạ? Tạm thời Cháu cũng xác định quán ăn này chỉ là kiếm ăn qua ngày cho qua thời kỳ khó khăn này đã, rồi sau lại tính tiếp. Nhưng ngặt cái thường HĐ thuê nhà thì phải ký tới 2 -3 năm, nếu đã đâm lao thì buộc phải theo lao. Đây lại cũng là điều cháu băn khoăn. Thêm nữa, tháng 12 đầu tư thì lại cũng k ổn với cháu lắm, vì như vậy tháng 12 chỉ có sửa sang lại mặt bằng mất 1-2 tuần, ra Tết lại nghỉ ít nhất đến 15/1 AL, coi như sang tháng 2 AL/2013 trở đi cháu mới có thể đi vào hoạt động được. Hichic Nhờ bác xem giùm cháu thêm về tài lộc năm 2013 ạ. Cháu cám ơn bác rất rất nhiều!
 5. Kính nhờ bác xem giùm cháu tài lộc tháng 11,12 có nên đầu tư k, để cháu có kế hoạch chuẩn bị tài chính ạ. Cháu cám ơn bác rất nhiều!
 6. Bác ơi, tình hình là cháu vẫn chưa xin được việc. 6 tháng ngồi nhà cháu chỉ có đúng 2 cơ hội phỏng vấn vào tháng 6,8 nhưng cháu đã k thành công. Bây giờ cháu lại đang định mở 1 quán ăn nho nhỏ xác định là lấy công làm lãi để có việc mà làm, chứ k mơ ước gì cao siêu. Về sơ bộ thì cháu cũng đã chuẩn bị, cháu cũng đã tìm được MB ở Q1, cũng có PA share MB để giảm chi phí, nhưng chưa dám quyết vì vẫn còn nhiều băn khoăn do số tiền bỏ ra cũng lớn so với cháu lúc này (giờ cháu cũng chẳng còn tiền do trước đầu tư CK cũng thua lỗ nhiều rồi lại thất nghiệp hoài nên cũng hơi run) cháu lại chỉ có 1 thân 1 mình xoay xở cũng cực. Kính nhờ bác xem giúp cháu: Cháu có làm KD ngoài được k? Lĩnh vực quán ăn cháu có phù hợp hay k? Quy mô và đối tượng phục vụ của cháu nên là loại như nào? 33 cháu sang vận mới thì năm nay cháu bắt đầu tập tành được chưa ạ? Tháng mấy thì cháu có thể tiến hành công việc được? Cháu cám ơn bác rất rất nhiều! Ls của cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2
 7. Ui, lại vấn đề nóng bỏng của cháu, cháu lại xin phép chị bongdiendien và bác haithienha để kính nhờ bác giúp tiếp ạ. Lần trước bác xem cho cháu có nói 32t lấy chồng, mà giờ đã hết 1/2 năm rồi cháu vẫn chưa thấy có anh chàng nào xuất hiện. Cháu lại còn đang thất nghiệp, ở nhà suốt nữa nên cũng k có cơ hội nào để tiếp cận với các anh, để mà có người yêu. Kính nhờ bác xem giúp cháu hình dáng, tính tình ông chồng tuơng lai và quan hệ vợ chồng sau này với ạ. LS của cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Cháu cám ơn bác lần nữa! @bongdiendien: Cám ơn chi bongdiendien đã cho em nhờ đất.
 8. Cháu cám ơn bác ạ! Năm ngoái cháu cũng ngồi nhà 4 tháng, may mà giời vẫn còn thương, đúng lúc cạn sạch tiền thì lại được đi làm, đi làm được mấy tháng lại thất nghiệp tiếp. K biết năm nay cháu còn được thương nữa hay k? Hihi Hehe, em cũng offer job được cho Bác. K biết sao, chứ em đi xin việc mình thì thấy khó khăn, nhưng xin việc, giới thiệu việc cho người khác dễ dàng lắm, lại còn luơng cao, vị trí tốt nữa, thế mới khó hiểu chứ!
 9. Bác haithienha ơi, cháu cũng đang thất nghiệp 2 tháng rồi, cũng nộp CV mấy nơi mà cũng k thấy nơi nào gọi phỏng vấn. Bác xem giùm cháu với! Ls cháu đây: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Forsythia&date=1982,3,7,4,0&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Khổ thế, năm nào cháu cũng phải nhờ bác xem giùm khi nào thì được đi làm. Chán ghê! Cháu cám ơn bác nhiều! @senvang: Sorry bạn Sen, mình nhờ ké topic bạn chút thôi nhé! Tks bạn
 10. Cámơn bác phuctuetam! Kính mong bác haithienha giúp cháu với ạ!
 11. Kính chào các bác, Tình hình là cháu lại thất nghiệp được 1 tháng rồi. Lý do thì lại 1 phần do cái "tôi" của cháu khá lớn, dù cháu cũng biết bệnh của mình, đã cố gắng kìm mình, cố gắng chịu đựng chút nhưng cuối cùng cháu đã quyết định xin nghỉ việc vào cuối tháng 5 DL, tất nhiên ra đi cũng có phần ấm ức vì sau 1 thời gian xây dựng, công việc lại cũng bắt đầu trôi chảy. Và hiện tại cháu vẫn đang ngồi nhà mà ngày nào cũng vẫn bị tiếp tục giải quyết những công việc, hợp đồng còn dang dở của công việc cũ. Chán ghê! Cháu hiện tại cũng rất băn khoăn về công việc, cũng chưa biết nên nộp đơn vào vị trí nào. Toàn bộ các nghề của dân kinh tế cháu đều đã làm qua. Quả thực cháu thấy cũng có tí duyên và tí khả năng làm sales nhưng đúng 3 lần đi làm sales (đều làm TPKD) của cháu thì đều có thành công, sau khi có được chút thành công sau 1 thời gian dài đầy vất vả thì cháu lại....thất nghiệp. (Nhưng còn các nghề khác thì cứ làm 1 thời gian lại bị đẩy sang làm sales). Thành ra giờ cháu cũng k biết có phải do cháu k hợp sales hay cháu k hợp chức vụ trưởng phòng? Hay số cháu nó như vậy rồi, liệu có cách nào để hóa giải được k? Kính nhờ các bác xem giúp cháu: cháu làm nghề gì thì hợp? và bao giờ thì cháu mới xin được việc mới? Cháu cám ơn các bác rất nhiều!
 12. Yes, bắt đầu từ cuối năm ngoái, đến giờ,anh ta cứ vay rồi trả liên tục, chỉ vài ngày thôi, rồi sau này mỗi lần trả lạiít đi 1 tí, tích lại... L
 13. Bác ơi, hiện tại anh chàng này còn cầm của cháu một số tiền,hiện giờ cháu vẫn chưa đòi được, do đợt này anh ta đang xây nhà, có thiếu chút chút, trongcơn mủi lòng, cháu đã cho vay. Cháu cũng đang khá lo lắng về vấn đề này. Liệucháu có thể đòi được k?
 14. Cháu k cố tình mà dính tới cả 3 anh đã có vợ con, thậm chí lầnnày cũng có người mai mối giới thiệu cẩn thận mà vẫn k tránh được. Có phải sốcháu chỉ được như vậy hay k ạ? Hic
 15. Vâng, buồn quá bác ạ. Cháu cũng cẩn thận cũng đi xem khá nhiềuthày, mỗi thày 1 góc phân tích khác nhau 100% vẫn ra anh chàng ấy. Lá số củacháu và anh ta lại cũng có truyền tinh (cung Mệnh, Thân anh ta là Thất Sát,cung Thê là Tử Vi, Thiên Tướng). Có thày thì nhìn lá số xong bảo: Thôi đúngnhân duyên đây rồi, có tránh cũng k được (các sự kiện chung & cung Tử tức).Thày luận tứ trụ thì còn ra cả địa điểm gặp nhau lần đầu của 2 đứa là nơi cháuđang làm việc (hic, rất đúng dù cháu cố gắng hết sức để tránh). K lẽ tử vi lạisai sao?