• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Glass Mask

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  35
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Glass Mask

 1. Bác xem giúp cháu năm nay cháu có thay đổi công việc không bác? Năm ngoái bác xem cho cháu, năm nay cháu có thể gặp bạch mã hoàng tử, Không biết khả năng là vào tháng nào vậy bác?
 2. http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Xin nhờ các bác xem giúp cháu. cháu sinh lúc 0:30 ngày 18/1/1991, mẹ cháu bảo khó sinh , sinh xong mẹ cháu phải nằm lại bệnh viện khá lâu vì băng huyết. thông tin thêm: con trưởng, ba mẹ vẫn còn đầy đủ có 1 em gái sinh năm 1996 trắng trẻo, 1m56, hơi dư cân, bị cận nặng từ nhỏ năm 7 tuổi Bạn bè nhiều, bạn thân ít. Cung phu thê của cháu có Không - Kiếp có ảnh hưởng nhiều đến việc hôn nhân sau này không ạ? Cháu đang học đại học, tốt nghiệp mẹ khuyên nên học thêm 1 bằng nữa, ba khuyên nên học cao học ở nước ngoài. Các bác xem giúp cháu. Cháu cảm ơn
 3. Năm ngoái bác xem cho cháu, năm nay cháu có thể gặp bạch mã hoàng tử, Không biết khả năng là vào tháng nào vậy bác? Bác xem giúp cháu năm nay hoặc năm sau cháu có thể xuất ngoại đi làm việc hay thay đổi công việc không bác? Tâm của cháu không tịnh, lòng chẳng thanh thản, lúc nào cũng đầy lo âu. Hay do cháu muốn quá nhiều thứ.
 4. Năm ngoái bác xem cho cháu, năm nay cháu có thể gặp bạch mã hoàng tử, Không biết khả năng là vào tháng nào vậy bác? Bác xem giúp cháu năm nay hoặc năm sau cháu có khả năng xuất ngoại đi làm việc không bác? Lá số của cháu http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=candy&date=1991,1,18,0,30&year=0&gender=f&view=screen&size=2
 5. Bác xem giúp cháu tình hình sức khỏe của ba mẹ. Mẹ cháu bị bướu cổ chuẩn bị phẫu thuật, ba cháu bị viêm phổi cả tháng nay. Cả nhà cháu thay nhau vào bệnh viện. Còn một điều tế nhị nữa cháu hy vọng bác có thể nói cho cháu biết. Như đã nói ở trên, cháu có bệnh tim, dù đã phẫu thuật nhưng ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe. Cháu muốn biết cháu có sinh được con và nuôi được con hay không ạ?
 6. Cháu chào bác, Năm 2016 là một năm rất dài và đầy sóng gió đối với cháu. Việc học hành đầu năm không tốt mấy, cuối năm tương đối ổn hơn, niềm vui duy nhất của cháu năm 2016. 9/2016 cháu biết mình bị bệnh tim bẩm sinh và đầu t11 cháu phẫu thuật tim. Công việc trì trệ, cháu nghỉ mấy tháng nay. Bác ơi, năm 2017 tới có bình an không? cháu rất mệt mỏi sau năm 2016. Năm nay cháu có tốt nghiệp đúng thời hạn được không hay phải trễ 1 năm. Cháu rất muốn giữ công việc hiện tại, có thể không bác? Điều cháu quan tâm nhất hiện giờ, sức khỏe của cháu trong năm 2017. Cháu cảm ơn bác.
 7. Bác ơi, khi nào cháu nên tự kinh doanh, ngành nào hợp với cháu nhất vậy bác? Bác cho cháu hỏi thêm một việc nhé. Cháu dự tính mua nhà, nhỏ thôi sau đó cho thuê lại. Bác xem giúp cháu năm nào thuận lợi cho việc mua nhà?
 8. Bác ơi xem giúp cháu với.
 9. Bác ơi, khi nào cháu nên tự kinh doanh, ngành nào hợp với cháu nhất vậy bác? Bác cho cháu hỏi thêm một việc nhé. Cháu dự tính mua nhà, nhỏ thôi sau đó cho thuê lại. Bác xem giúp cháu năm nào thuận lợi cho việc mua nhà?
 10. Tình hình tìm việc làm của cháu không mấy khả quan. Bác xem giúp cháu khả năng có được việc làm của cháu cuối năm nay và đầu năm sau. Cháu thấy việc học năm nay khá là tệ. Năm sau còn tệ nữa... Hu Hu Hu.
 11. Cháu đã tìm được việc khác. Hy vọng mọi chuyện suôn sẻ. Bác xem giúp cháu năm sau tình hình học tập của cháu thế nào? Chuyện tình cảm nữa ạ? Không biết với bạn trai hiện tại có đi đến đâu hay là kết thúc sớm
 12. Sự đời luôn luôn thay đổi. Có lẽ năm nay cháu phải tìm việc khác rồi bác ơi.
 13. Bác ơi, cháu lại vào đây tâm sự với bác. Năm nay cháu vừa phát hiện mình bị giãn tĩnh mạch sâu 2 chi dưới. Gia đình bạn trai hiện tại phản đối chuyện kết hôn do bệnh của cháu và một phần do không môn đăng hộ đối. Chuyện tình cảm năm nay thiệt là éo le. Hy vọng gặp được hoàng tử như lời bác. Việc học hành thì cháu biết chủ quan trong làm bài, chỗ nhiều điểm thì làm không kỹ dù đã học. Bác xem giúp cháu năm sau tình hình học tập của cháu thế nào? Chuyện tình cảm nữa ạ? Không biết với bạn trai hiện tại có đi đến đâu hay là kết thúc sớm
 14. Chàu vừa bị tai nạn giao thông chiều 3/3. May là cháu bỏ của chạy lấy người. Không thôi cháu đã trở lại với cát bụi. Cũng ngày đó cháu với anh chàng đầu năm kết thúc. :) Một kỷ niệm vui hi hi :D Bác xem giúp cháu tình hình học tập của cháu năm nay thế nào ạ? Mới đầu năm cháu đã phải thi lại mấy môn làm cháu buồn quá :(. Theo lời bác nói 2 năm nữa cháu mới gặp đc hoàng tử, 3 năm nữa mới về dinh. Bác có thể bật mí cho cháu gặp người ấy như thế nào không bác. Cháu tò mò quá.
 15. Đầu năm nay cháu gặp 1 anh chàng cũng thú vị nhưng khó đi đến đâu. (Anh tay rất cao, ngước lên hơi mỏi cổ) Vậy là tình cảm năm nay của cháu thiệt là éo le :(. Khi nào cháu mới gặp bạch mã hoàng tử của mình đây bác ơi......... Cháu mới đc tăng lương hồi tháng 12 AL năm ngoái (1/2016 DL) nên chắc năm nay khó có thể tăng nữa :). Đầu năm nay cháu gặp 1 anh chàng cũng thú vị nhưng khó đi đến đâu. (Anh ta rất cao, ngước lên hơi mỏi cổ) Vậy là tình cảm năm nay của cháu thiệt là éo le :(. Khi nào cháu mới gặp bạch mã hoàng tử của mình đây bác ơi......... Cháu mới đc tăng lương hồi tháng 12 AL năm ngoái (1/2016 DL) nên chắc năm nay khó có thể tăng nữa :).
 16. Năm mới chác chúc mọi người sức khỏe dồi dào, bình an và hạnh phúc. Hiện tại cháu vẫn độc thân vui tính :). Bác xem giúp cháu năm 2016 chuyện sức khỏe, tình duyên và công việc thế nào? Cháu chân thành cảm ơn bác. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=candy&date=1991,1,18,0,30&year=0&gender=f&view=screen&size=2
 17. Học hành và công việc không được tốt. Hôm thứ 2 vừa rồi, gia đình cháu có người mới phẫu thuật cắt khối u nữa. Chưa có kết quả lành hay ác tính nữa. Chuyện buồn cứ thay nhau đến làm cháu mệt mỏi. Có lẽ cháu sẽ tập trung vào cuộc sống hiện tại. Không biết khi nào cháu mới khá lên được vậy bác. Còn tình duyên, hy vọng vào tháng 03 và 06 AL. Cháu sẽ hồi đáp lại bác sau.
 18. Bác cho cháu hỏi thêm khoảng tháng nào trong năm 2015 cháu có khả năng gặp được người bạn đời sau này và khi nào kết hôn?
 19. Cháu cảm ơn bác đã dành thời gian để xem giúp cháu. Bác cho cháu hỏi thêm khoảng tháng nào trong năm 2015 cháu có khả năng gặp được người bạn đời sau này và khi nào kết hôn?
 20. Bác haithienha và anh Quốc Tuấn xem giúp cháu (em) - Cháu có cơ hội định cư ở nước ngoài không? Cháu đang tìm cơ hội để đi nhưng tìm hoài vẫn chưa thấy. (Năm 2012 cháu đi 1 cách đầy bất ngờ và được đài thọ toàn bộ chi phí) - Bác có thể xem giúp chồng cháu sau này là người như thế nào? Cháu xin cảm ơn.
 21. Em cảm ơn anh. Em bị bệnh mãn tính đã lâu, sức khỏe khá kém. Cung phu rất xấu nên cháu thực sự muốn biết 2 vấn đề này - Nếu năm sau cháu kết hôn thì dẫn đến 2 đời chồng không bác? - Bác có thể xem giúp chồng cháu sau này tính tình và công việc nghề nghiệp như thế nào?
 22. Người cháu tìm hiểu vào lúc cháu viết bài (18/11) đã như bong bóng xà phòng biến mất. 3 năm qua cháu tập trung học tập nên chẳng để ý đến ai mới vừa mến 1 người thì nay đã thành chuyện quá khứ. Nhiều lần cháu tự hỏi mình sao lần nào cháu cũng thích người khác trước, quyền lựa chọn luôn trong tay người khác. Họ thích hay không cũng ko nói mà cứ chơi trò mèo vờn chuột (Âu cũng là cái số) - Nếu năm sau cháu kết hôn thì dẫn đến 2 đời chồng không bác? - Bác có thể xem giúp chồng cháu sau này tính tình và công việc nghề nghiệp như thế nào? - Bác xem giúp năm 2015 của cháu như thế nào? - Cháu đang học đh văn bằng 2, năm 2017 hoặc 2018 cháu sẽ tốt nghiệp. Bác xem giúp cháu có thể tốt nghiệp đúng thời hạn không? Cháu chân thành cảm ơn.
 23. Gửi anh Cóc, anh Quốc Tuấn, chị Tuyết Minh, chị Nguyệt Nương Thấm thoát đã 3 năm trôi qua, không biết anh chị có khỏe không? còn vào đây để đọc nữa không? Em vào hồi báo vài thông tin: 2012 em được đi du lịch miễn phí Cùng năm này em bị bệnh nặng, làm thay đổi suy nghĩ của em. Hiện tại em đã tương đối biết được mình muốn gì, cần gì và phải làm gì. Ko còn ngây ngô như trc. 2013 ko có gì đặc biệt. 2014 em đậu vb2, thi viên chức đạt kết quả tốt. Người thân bên ngoại qua đời. Em có mến 1 người, nhớ lời khuyên của anh chị nên chỉ tìm hiểu và làm bạn trc. Đến thời điểm hiện tại chưa đi em chưa đi khỏi tp mình sống lần nào. Nay cháu (em) muốn các bác các anh chị xem giúp cháu (em) 1/ Cháu có thể thuận lợi tốt nghiệp vb2 được hay không? Cháu phải vừa học vừa làm mà chương trình học lại rất khó. 2/ Tình duyên: cháu có thể tiến tới hôn nhân với người cháu mến hiện giờ không? Cháu (em) chân thành cảm ơn mọi người trong diễn đàn. Mong sớm nhận được hồi đáp. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=candy&date=1991,1,18,0,30&year=0&gender=f&view=screen&size=2
 24. Thông tin về mẹ cháu Ba mẹ của mẹ cháu: gia đình đông con nghèo phải gửi con (2 cậu) cho họ hàng nuôi. Bà mất trước, ông mất sau. Ông mất do bệnh cao huyết áp (bệnh di truyền cả dòng họ) Anh chị em của mẹ cháu: gia đình 10 người 5 trai 5 gái - tính cả mẹ cháu, mẹ cháu là trưởng (không biết có dị bào hay không). Tất cả đều tay trắng lập nghiệp, hiện tại đều có nhà cửa, gia đình hạnh phúc, có quyền và có tiền (trừ 1 người). Bất hòa thì cháu không rõ, chỉ không ưa nhau, nói chuyện không hợp nhưng khó khăn vẫn giúp đỡ. Hồi mẹ cháu nhập viện, các dì, cậu, mợ, dượng thay nhau chăm sóc ngày và đêm. Về bản thân mẹ cháu: Tính tình nóng tính, ai nói đúng hay sai cũng nói lại 1 câu, "cái miệng hại cái thân" (ba cháu nói thế). Thông minh, hiếu học, theo ngành dược, . Bạn bè thì có nhưng thân thì ít. Kết hôn trễ sau 30 tuổi. Sinh con trễ, được 2 con gái là cháu (91) và em cháu (96). Sau khi sinh cháu 2 năm mẹ có mang thai lại nhưng vì thai ngoài tử cung nên phải bỏ. Mẹ cháu hợp với em hơn cháu. Mẹ cương, ba nhu nên gia đình không bất hòa. Năm 2009 mẹ cháu bị bệnh u nang buồng trứng nên phải nhập viện phẫu thuật cắt bỏ tử cung. Từ ngày đó yếu đi rất nhiều. Hiện nay, mẹ cháu đang bị hở van tim và cao huyết áp. Mẹ cháu đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Lá số của mẹ: không biết rõ giờ sinh http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Lá số của cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Lá số của em cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Cháu muốn hỏi về vấn đề sức khỏe với vận hạn năm nay,sắp tới Bệnh của mẹ cháu có tiến triển tốt hơn không ạ? Trong năm nay, cháu có cần chú ý để mẹ cháu tránh những việc gì? Đặc biệt cẩn thận điều gì.