• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

lion0104

Hội viên
 • Số nội dung

  66
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by lion0104

 1. Em cảm ơn bác ạ. Theo bác nếu không sinh em bé thứ ba thì như nhà em bây giờ có ổn không ạ. Em cảm ơn bác nhiều ạ.
 2. Em cảm ơn bác ạ. Theo bác nếu không sinh em bé thứ ba thì như nhà em bây giờ có ổn không ạ. Em cảm ơn bác nhiều ạ.
 3. Mong có duyên được các bác giúp đỡ ạ. Em cảm ơn nhiều ạ.
 4. Kính chào bác Thiên Luân và các bác ạ. Kính nhờ các bác xem giúp em: Chồng 05/07/1977 - Sa Trung Thổ Vợ 12/06/1982 - Thiên Thượng Hoả Con gái 15/02/2009 - Trường Lưu Thuỷ Con trai 06/10/2011 - Tùng Bách Mộc Em thích sinh thêm bé thứ 3 ạ. Không biết có nên không ạ. Nếu có, cho em hỏi Không biết năm 2020 có hợp không ạ. Bác xem giùm em cả 2021 ạ. Nhỡ em chưa có ngay được ạ. Bác xem luôn hộ em, năm nào gần nhất mà hợp ạ. Em cảm ơn các bác ạ.
 5. Cháu sinh lúc sáng ngày 01/08/1982 ạ. Lá số giờ Mão là: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Lá số giờ Thìn là: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Cháu sinh ra và lớn lên ở miền Bắc. Năm 2006 đỗ công chức và vào Tp HCM sống đến nay. Năm 2008 lập gia đình. Tháng 3/2009 có bé gái đầu tiên. Tháng 11/2011 có bé trai. Tháng 8/2010 có bỏ 1 thai 5 tuần tuổi vì lỡ kế hoạch. Năm 2009 mua nhà riêng( nhỏ thôi ạ).Cuộc sống vợ chồng hay bất hoà. Cháu xin các bác xem giúp giờ sinh chính xác của cháu ạ. Cháu vừa đi xem tử bình của một thày có tiếng nhất nhì Sài Gòn và được nói cuộc sống của cháu rất bi đát. "Thực sự là mệnh khổ về đường chồng con". Các bác xem hộ cháu với.Cháu tuyệt vọng quá.
 6. Chú haithienha ơi. Chú xem giúp cháu với. Nếu lá số giờ Mão thì tệ thế hả chú. Khắc chồng, hại con, tù tội. Thế thì sống thế nào được nữa. Có đến 2 thầy Tử Bình nói cháu phải sinh giờ Mão chú ạ. Không phải cháu khong tin chú đâu ạ. Cháu mong mình sinh giờ Thìn quá đi chứ ạ. Nhưng số phận 2 mệnh cách nhau có vài phút trái ngược quá làm cháu rất bấn loạn. Chú thông cảm và giúp cháu với ạ. Cháu muốn hiểu hơn về lá số giờ Mão và cách hoá giải phần nào ạ. Mong chú giúp đỡ.
 7. Chú ơi, cái nhà mua năm 2009 là tiền của bố mẹ 2 bên ạ. Nhưng sau đó cháu cũng mua được một mảnh đất bằng tiền của cháu (mẹ cháu đứng tên. Thế có tính không ạ. Chú xem kỹ hộ cháu vì bố cháu nói cháu sinh lúc hơn 7 giờ sáng một tý. Nhưng mùa hè (cháu sinh tháng 6 âm) giờ Mão đến khoảng 8 giờ phải không ạ. Ôi cháu buồn quá chú ơi.
 8. Chú ơi vậy là nếu đúng giờ Mão thì xấu lắm hả chú. Cháu chỉ quá lo lắng thôi ạ nên hỏi chú cho chắc ạ. Chú thông cảm.
 9. Cháu cám ơn chú haithienha đã quan tâm đến cháu ạ. Cháu đúng là hơi thấp ạ. Nhưng thường thì khi mọi người mới gặp cháu hay nghĩ cháu không được gần gũi lắm( cháu không hay để ý đến người khác do mắt kém lại lười đeo kính nên chẳng rõ ai với ai để chào hỏi.) nhưng sau đó mọi người không ghét cháu đâu. Trong công việc cháu luôn cố gắng làm tốt việc của mình không phiền đến ai. Tính cháu hay cả nể và có thể nói là nhút nhát. Chỉ có bạn bè thân quen là đùa giỡn thôi chứ với mọi người cháu giữ ý lắm. Cháu không thấy ai xa lánh cả. Thậm chí còn được nói là dễ tính, nhiệt tình với thật thà ạ. Cháu không nghĩ là cháu bất nhất đâu, vì thường cháu không nói sai sự thật, trừ khi những lời xã giao( kiểu như chị trẻ thế...). Bố mẹ cháu lúc còn đi làm không giữ chức vụ gì. Chỉ có mẹ cháu sau khi về hưu làm thêm ở Phường đến chức Chủ tịch Hội Phụ nữ Phường ạ. Cháu đúng là được bố mẹ bênh hơn do cháu còi và yếu từ bé. Nhưng việc học tập, thi cử, xin việc, đi làm thì bố mẹ cháu không phải bận tâm nhiều vì cháu thấy cháu tự làm và nhờ may mắn nên rất thuận lợi. Đúng là cháu kể từ khi sinh 2 bé và bỏ 1 thai là sức khoẻ yếu hơn, hay đau lưng, có chứng bệnh phụ khoa. Chú xem lại hộ cháu như thế cháu có phải giờ Mão không ạ. Nếu đúng thì có phải đời cháu và bé Tân Mão rất rất buồn không ạ.
 10. Cháu đang rất lo lắng cho bé thứ 2 nhà cháu (là bé trai sinh năm Tân Mão ạ). Có người nói chắc chắn cháu sinh giờ Tân Mão vì mẹ sinh giờ nào thì trong ngày/tháng/năm/giờ sinh của ít nhất 1 đứa con sẽ như thế (/ ở đây là HOẶC ạ). Nếu đúng cháu sinh giờ Tân Mão thì cuộc đời cháu và cuộc đời đứa con Tân Mão rất khổ và đau buồn. Cháu buồn quá.
 11. Chú haithienha giúp cháu với ạ.
 12. Cháu cao khoảng 1m54, người bình thường, da trắng xanh, mắt bị cận nhẹ. Cháu có 1 em trai, mẹ cháu nói trước cháu có 1 anh trai nhưng bị chết lưu từ trong bụng mẹ. Sau 2 chị em cháu mẹ cháu cũng phải bỏ vài thai nữa do lỡ kế hoạch. Chị em cháu giờ đều là công chức nhà nước. Chú ơi. , không biết thế đã đủ thông tin chưa ạ. Nếu không cần thông tin gì nữa để cháu nói rõ hơn ạ. Chú giúp cháu với ạ.
 13. Có phải đúng là mệnh của cháu rất bi đát không mà không mà không ai muốn nói ạ
 14. Xin các bác ghé qua xem giúp ạ. Xin các bác ghé qua xem giúp ạ.
 15. Anh Thiên Luân ơi, em sinh ngày 17/04/1989. Bạn trai em sinh ngày 12/11/1984 (dương lịch hết ạ). Chúng em định qua tết sẽ làm đám cưới.Xin kính nhờ bác xem giúp nên sinh con năm nào ạ.Em xin cám ơn bác nhiều ạ.
 16. Em sinh ngày 17/04/1989Bạn trai em sinh ngày 12/11/1984 (dương lịch hết ạ)Chúng em định qua tết sẽ làm đám cưới.Xin kính nhờ các bác xem giúp nên sinh con năm nào ạ.Em xin cám ơn các bác nhiều ạ.
 17. Em vừa tìm hiểu thêm là Chồng em năm nay phạm phải Hoang Ốc nên khi sửa nhà em tính mượn tuổi anh con bác chồng em sinh năm 1961 ạ.
 18. Anh Hạt gạo Làng ơi, em đã nhờ anh tư vấn qua topic http://diendan.lyhoc...__1#entry133186 và đã may mắn được anh đến tận nhà để xem rồi ạ (n hà em ở Bình Thạnh, gần cổng sau khu du lịch Văn Thánh ý ạ). Nay em có việc phiền anh ạ. Em định sửa nhà và xây thêm 1 tầng và 1 tum nữa ạ. Tức là nhà em sẽ là 1 trệt, 2 lầu và 1 tum. Em nhớ lần trước anh nói nhà em là nhà VÔ HƯỚNG và phải sửa bằng việc treo xxxxx, rồi làm thêm gờ ở mép cầu thang... Em nhờ anh xem giúp hộ khi em sửa nhà mà làm cửa lệch đi 1 tí để được hướng nhà tốt thì làm như thế nào ạ. Khi sửa nhà em cần chú ý gì ạ. Nên thiết kế như thế nào thì tốt ạ, Em hy vọng anh nhớ được nhà em (hi hi) và cho em lời khuyên ạ. Em xin báo cáo thêm là chồng em sinh năm 1977, em sinh năm 1982, con gái 2009, con trai 2011. NHờ anh em giúp ạ. Cám ơn anh nhiều.
 19. KÍnh xin các bác xem giúp cháu vận hạn về sức khỏe, tình cảm, tài lộc trong năm 2012 ạ. Năm 2011 vừa qua của cháu như sau ạ: - Vừa sinh bé trai tháng 11 DL. Vậy là cháu đã đủ tiêu chuẩn của nhà nước (cháu đã sinh một bé gái năm 2009 rồi ạ) - Về tiền tài tương đối thuận lợi, có dư giả được chút ít. - Về tình cảm: vẫn bất hòa với chồng. Tình cảm gia đình rất xấu kể cả sau khi sinh con. Đây là lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=lion0104&date=1982,8,1,7,15&year=2012&gender=f&view=screen&size=2
 20. Em biết mình hơi lạc đề nhưng không biết đặt câu hỏi ở đâu. Em là thành viên Lớp phong thủy cơ bản 06, em mới đóng tiền học phí Kỳ 1. Vì lý do gia đình thời gian qua em ít có điều kiện theo dõi lớp học. Nay em không được thấy lớp học nữa ạ. Em muốn hỏi việc đóng tiếp học phí học kỳ 2. Có phải em sẽ nộp vào Tài khoản nhân: 106 204 246 93010, TECHCOMBANK (chi nhánh Tân Bình) Chủ tài khoản nhận : HÀ HỒNG NGA. Và sau khi khóa học kết thúc em có thể truy nhập vào lớp học để đọc bài giảng nữa không ạ. Em xin chân thành cảm ơn ạ.
 21. Em mạo muội gửi tin nhắn và nhờ anh cho em lời khuyên hóa giải bớt tình cảnh gia đình của em ạ. Em sinh ngày 01/08/1982 (7h15' sáng) DL Chồng em 19/08/1977 (tầm 3h sáng) DL Chúng em cưới nhau và mùng 8 tết năm Mậu Tí. Giờ em mới biết đấy là ngày Kim thần thất sát và thuộc năm Tam tai của chồng em. Quả thật chúng em rất rất không hòa hợp. Em đã có bé gái đầu sinh 11/03/2009 và đang chuẩn bị sinh cháu thứ 2 trong tháng 11/2011 này. Nhưng tình cảm vợ chồng em ngày càng lạnh nhạt. Hầu như không muốn nói chuyện với nhau nữa. Anh ơi, em cưới vừa không được ngày vừa không được năm liệu chúng em có thể sống hạnh phúc với nhau không ạ. Con cái của chúng em liệu có tốt không ạ. Vợ chồng em có khá giả được không ạ. Anh Thiên Luân ơi. Anh có cách nào hóa giải được phần nào tình cảnh gia đình em không ạ. Anh giúp em với. Em cám ơn anh rất nhiều.
 22. Xin các bác luận giúp tuổi gia đình cháu: Chồng 1977 Mệnh thổ (ĐInh Tị) Vợ 1982 Mệnh hỏa Con gái đầu 2009 Mệnh Thủy Con trai (dự sinh) tháng 11/2011 Mệnh Mộc (Tân Mão) Em muốn hỏi có phải bố và bé trai khắc nhau quá không ạ (Đinh phá Tân, Mộc khắc Thổ). Xin cho em cách hóa giải ạ.
 23. Kính nhờ các cao nhân xác định giúp cháu giờ sinh ạ: Giờ Mão http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Giờ Thìn: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Cháu xin nói sơ qua về cháu ạ: - Cháu cao khoảng 1,54m. Sinh ở miền Bắc. Người gầy, da trắng xanh. - Bố mẹ là công chức nhà nước. - Nhà có 2 chị em, cháu là con cả, có một em trai nữa ạ. Trước khi sinh cháu mẹ cháu có thai chết lưu 1 lần ạ. - Cháu và em trai hiện nay đều là công chức nhà nước. Nhưng em cháu làm ở Hà Nội, còn cháu làm ở TP.HCM. - Cuối Năm 2006, cháu đỗ công chức và xa gia đình vào Nam lập nghiệp. Tháng 2/2008 cháu lấy chồng. Tháng 2/2009 cháu sinh bé gái đầu lòng. Hiện nay cháu đang có bầu và dự sinh vào T11/2011 này ạ. - Chồng cháu cao khoảng 1,67m, da ngăm đen. Vợ chồng cháu khắc khẩu. Mong các cao nhân xem giúp ạ. Nếu cần thêm thông tin gì cháu sẽ cung cấp ngay ạ.