• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

lion0104

Hội viên
 • Số nội dung

  66
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by lion0104

 1. Bác Haithienha ơi, Túy Lão ơi, Anh Quốc Tuấn ơi! Xin xem giúp ạ
 2. Em xin cung cấp thêm 1 vài thông tin nữa ạ:- Năm 2000 (năm mà em thi đại học) ông nội em mất. - Năm 2006 (năm mà em đỗ công chức) bà nội em mất
 3. Xin các bác làm ơn xem giúp ạ.!
 4. Xin bác xem xét giúp ạ.
 5. Kính nhờ bác Haithienha xem hộ cháu về đường con cái và tiền tài, điền trạch ạ. Đây là link lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=lion0104&date=1982,8,1,7,15&year=2011&gender=f&view=screen&size=2 Cháu đã có một bé gái năm 2009 và đang có bầu 4 tháng ạ. Còn về công việc thì hiện là công chức nhà nước ạ. KÍnh nhờ bác xem giúp cháu. Cháu cám ơn bác ạ.
 6. Các bác ơi! Xin xem giúp cháu ạ!
 7. Nhờ bác Haithienha xem giúp 2 vợ chồng sắp ly thân: Lá số người vợ: 01/08/1982 lúc 7H15' sáng http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=vo&date=1982,8,1,7,15&year=2011&gender=f&view=screen&size=2 Đặc điểm: nhỏ, trắng. Bố mẹ công chức. Hiện là công chức và có công việc ổn định. Tính hơi trẻ con và ngang bướng nhưng cũng biết điều. Lá số người chồng: 19/08/1977 lúc 03h30' sáng http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=chong&date=1977,8,19,3,30&year=2011&gender=m&view=screen&size=2 Đặc điểm: không cao, đen, năm 1995 bố mất do tai nạn. 2000 ra trường đi làm xa nhà. Từ đó đến nay thay đổi nhiều công việc không ổn định và không có thu nhập. Nóng tính, hơi tự cao. Hiện đã ổn định công việc nhưng thu nhập vẫn không cao. Hai người này kết hôn tháng giêng (ngày 8 âm) năm 2008. HIện đang chuẩn bị ly thân dù đã có một bé gái năm 2009 và người vợ chuẩn bị sinh đứa thứ 2 tháng 11/2011. Kính mong bác xem giúp xem liệu 2 vợ chồng có sống được với nhau không ạ. Hay sớm muộn cũng chia tay ạ.
 8. NHờ chú xem hộ cháu về đường công danh sự nghiệp ạ. Cháu người thấp, trắng, mắt cận. HIện là công chức nhà nước. Lấy chồng năm 2008, năm 2009 có một bé gái, tháng 11/2011 này chuẩn bị sinh bé thứ 2. Vợ chồng cháu không hợp nhau và kinh tế không khá. Cháu sinh lúc 7h15' ngày 01/08/1982, đây là lá số của cháu ạ: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=lion0104&date=1982,8,1,7,15&year=2011&gender=f&view=screen&size=2 Mong tin của chú ạ.
 9. Cháu không dám giấu ạ. Cháu là người vợ ạ. Mong các bác xem hộ cháu xem 2 vợ chồng cháu thế nào ạ.
 10. Nhờ các bác xem giúp phong thủy của nhà em ạ. Số là vợ chồng em được bố mẹ 2 bên hỗ trợ mua một căn nhà nhỏ. (dài: 6,5m ngang: 3,4m- em quên mất không ghi chú vào hình). Nhà hướng Tây lệch về phía Nam 20 độ). Chồng em sinh năm 1977, em sinh năm 1982, con gái 2009. Chúng em mua nhà năm 2009 và có sửa lại đôi chút trong năm (mẹ chồng em mượn tên người bạn sinh năm 1979 sửa giùm), nhưng vì không đủ kinh phí nên vẫn giữ nguyên phần khung chỉ làm thêm cầu thang và nhà vệ sinh cũng như vôi ve, ốp lát lại thôi ạ. Em cứ tưởng nhà được hướng với chồng em, nhưng khi tham gia diễn đàn em mới biết là không phải. Vậy và hướng Tây Nam không tốt với nhà em phải không ạ. Lúc sửa nhà, mẹ chồng em thiết kế bàn thờ, bếp.. hướng theo hướng nhà hết. Khi chuyển về nhà mới em thấy công việc của em có vẻ tốt lên, có thu nhập hơn (nhưng chắc đến tháng 11 dương này em nghỉ sinh em bé nữa em sẽ bị chuyển sang bộ phận khác- lại chỉ có lương cơ bản thôi ). Chồng em mất việc tháng 8/2008 (lúc ở nhà thuê cũ), sang tháng 4/2010 thì xin được việc và có vể ổn định hơn nhưng thu nhập không khá. Vợ chồng em rất hay cãi cọ (thật ra từ lúc lấy nhau đã rất hay cãi cọ- chắc tại chúng em cưới năm tam tai và vào ngày kim thần thất sát). Em bé nhà em rất lười ăn, lúc trước ở nhà có người giúp việc thì không ốm nhưng từ lúc không có người trông phải đi nhà trẻ thì hay ốm và vẫn lười ăn, đi ngủ thì hay quấy khóc và hờn về đêm. Hai mẹ con em ngủ trên gác, chồng em hay chơi điện tử online và xem ti vi nên hay ở dưới nhà. Các anh xem hộ em phong thủy nhà em thế nào ạ. Có phạm phải điều gì không tốt không ạ. Mong các anh chỉ cho em cách hóa giải tạm thời (vì em đang có bầu em không muốn phá hay sửa gì nhiều trong nhà ạ). Em biết với diện tích siêu tí hon như nhà em thì rất khó thiết kế. Nhưng mong các anh giúp cho ạ. Em cám ơn các anh nhiều. (lần đầu tiên em post hình lên mạng theo hướng dẫn của anh Phạm Cương- hy vọng là ổn ạ. Xem lại, em vẽ trên word rồi dán qua paint- xấu quá Mong các bác thông cảm và cố gắng tưởng tượng ạ) Ở hình Lầu 1: Phần gạch đứt ở thẳng cầu thang lên là cái cửa sổ đấy ạ; còn không có xà ngang và cột nhà đâu ạ- tại em copy từ tầng trệt lên mà quên xóa ) Ngàn lần mong các bác thông cảm ạ vì trình độ vẽ của em.
 11. Em cám ơn anh ạ. Em chờ tin anh nhé!
 12. Anh Hạt Gạo Làng ơi, anh có thương thì thương cho chót, hay là anh thu xếp đến chơi nhà em một bữa ạ. Địa chỉ và số điện thoại của em em đã nhắn tin cho anh đấy ạ. Nếu em nhắn sai (tại em không biết nhắn tin trên mạng thế có đúng không?) thì em có địa chỉ ở Danh sách học viên lớp PTLV CB 6 đấy ạ. Nếu không anh nói với em em sẽ viết luôn ở đây ạ. Em cám ơn anh nhiều và mong tin anh ạ.
 13. Vâng ạ. Em đã bỏ đi rồi, không biết tối nay bé còn khóc không ạ. Em sẽ báo cáo tình hình cho bác xem. MOng bác giúp đỡ việc sửa đổi phong thủy nhà em ạ.
 14. Xin nhờ sư phụ Thiên sứ, các anh Hạt Gạo Làng, Thiên Đồng, Thiên Luân, Phạm Cương... giúp em với ạ. Em bé nhà em dạo này đêm khi đi ngủ toàn thức giấc và khóc, hờn rất lâu. Xin sư phụ và các anh chỉ giúp em phải chỉnh sửa như thế nào ạ.
 15. Em mong anh thông cảm, em không rành lắm về cách đo độ. Hướng chính Tây là 270 độ, hướng vuông góc với nhà em (vuông góc với cửa) là 240-250 độ (tức là ở khoảng giữa của Tây và Tây Nam ạ. Ở bên Luận tuổi anh tư vấn cho em đạt cây cảnh ở góc tường Tây Nam của ngôi nhà để hóa giải xung đột cho vợ chồng em ạ. Em định mua cây đặt ở góc nhà chỗ Giá để ly ở tầng trệt được không anh. Trên lầu, ngoài lan can chỗ lồng sắt em định trồng thêm vài cây cảnh, nhưng sợ nắng nóng không biết có sống được không ạ- như thế có nên không anh. Nếu theo cách xác định tâm nhà ở lớp PTLV 6 em đang theo học thì tâm nhà em là giao 2 đường chéo hình chữ nhật ạ (mặc dù trên thực tế nhà em không vuông vắn thế đâu, nhưng lệch không đáng kể ạ- tại nhà xây rồi em khó đếm viên gạch quá). Nếu vậy hướng từ tâm nhà đến cửa chính ra vào nhà em là hướng Tây phải không ạ (hình như hơi lệch Tây Bắc ạ?). Anh cho em lời khuyên với ạ. Em mong là nhà em vợ chồng hòa thuận, điều kiện kinh tế khá lên để lo được cho các cháu và đổi cái nhà khác rộng hơn. Mong anh giúp đỡ ạ.
 16. Em sốt ruột quá. Mong các bác giúp em với. Vướng một cái là em đang có bầu, nghe mọi người nói khi có bầu kiêng xây nhà, sửa nhà. Có cách nào hóa giải phần nào không ạ. MOng các bác chỉ giúp. Sau khi em sinh xong thì xem sửa thế nào ạ. Nhưng mà nhà em nhỏ quá. Thiết kế cũng khó các bác nhỉ.
 17. hu hu, sao bác chỉ nói thế mà bác không cho em hướng giải quyết ạ. Bác làm ơn giúp em với ạ.
 18. Em cám ơn anh rất nhiều ạ. Anh cho em hỏi nên đặt cây gì ạ. Em chưa trồng cây cảnh bao giờ anh ạ.
 19. Em cám ơn anh ạ. Đúng là em nói nhiều. Nhưng không phải vì ghen tuông đâu ạ. Người hay ghen tuông linh tinh là chồng em cơ. Nhất là lúc em chưa có bầu. Lúc nào chồng em cũng nghĩ là em đi ngoại tình (nhiều lúc còn bệnh hoạn cơ). Mặc dù em không hề có, thậm chí em là người sống tương đối khép kín chứ không sôi nổi, hòa đồng gì. Đã rất nhiều lần em tưởng đi đến li hôn rồi đấy ạ. Anh làm ơn chỉ em cách hóa giải với ạ. Có cách nào em có thể thực hiện được không ạ. Em cám ơn anh ạ.
 20. Cháu xin nhờ bác haithienha và các anh chị xem giúp cháu: Cháu nữ sinh lúc 7h15' ngày 01/08/1982 ( Giờ Thìn, 12/06 Nhâm Tuất) lá số : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=lion0104&date=1982,8,1,7,15&year=2011&gender=f&view=screen&size=2 Đặc điểm bản thân: Thấp (~1,53m), trắng xanh, bố mẹ là công chức, hiện bản thân và em trai cũng đang làm công chức nhà nước. Cuối 2006 đỗ công chức, một mình vào TP.HCM làm việc. Đầu 2008 lấy chồng, tháng 3/2009 sinh bé gái đầu lòng. Hiên nay cháu đang có bầu và dự sinh là tháng 11/2011. Kinh tế gia đình còn khó khăn ạ. Nhờ bác xem cho cháu về cuộc sống nói chung. Đặc biệt là đường chồng con. Cháu luôn cảm thấy không hạnh phúc vì chồng cháu. Chúng cháu không hề hợp nhau, mọi việc đều không chia sẻ được. Nói chuyện với nhau là thấy khó chịu. Lúc nào cháu cũng thấy đơn độc. Hầu như khi giải quyết vấn đề gì cháu cũng phải tự lực cánh sinh mà không thể trông chờ hay nhờ cậy được gì từ chồng cháu. Bác xem cho cháu lá số với. Xem hộ cháu cuộc sống gia đình cháu liệu có hạnh phúc hơn không. Liệu cháu có phải "gái Nhâm 2 lần đò" không ạ. Các con cháu sau này thế nào ạ. Liệu cháu có đủ khá giả để lo lắng tốt cho tương lai của con cháu không ạ. Cháu cám ơn bác và các anh chị nhiều ạ.
 21. Cháu cám ơn bác đã quan tâm và có những lời góp ý chân tình nhất. Quả thật là cháu không rất hay khó chịu với chồng cháu. Cái gì chồng cháu làm cháu cũng không thấy vừa ý và cháu rất hay cau có, cộc cằn. Nhưng tại những điều chồng cháu làm khi giải quyết việc gì đó đều rất hời hợt, không làm tới nơi tới chốn. Nhưng quả thật cháu chỉ khó tính với gia đình thôi. Còn ở cơ quan ai cũng nói cháu dễ tính ạ. Nhưng cháu biết, dù nói thế nào thì cũng là tính cách con người rồi. Như cháu thôi bác nhỉ. Cháu biết và nhiều lúc cũng thất vọng vì bản thân mình lắm ạ. Điều bác khuyên cháu, thành thật mà nói cháu rất khó thực hiện bác ạ. Có rất nhiều việc gia đình cháu và chồng cháu làm cháu tổn thương lắm bác ạ. Cháu biết là không nên giữ những oán thán trong lòng nhưng quả thật để quên đi không phải là điều dễ dàng ạ. Nhưng cứ như thế này mãi cũng không giải quyết được gì phải không bác. Cháu sẽ cố gắng giải thoát cho chính mình. Ít nhất là trong suy nghĩ. Cháu cám ơn bác nhiều lắm ạ. Bác ơi, bác xem giúp cháu về con cái và tiền tài với ạ. Cháu chờ tin bác, bác nhé. Một lần nữa cháu muốn nói là cháu rất biết ơn bác vì những lời góp ý và khuyên giải của bác ạ.
 22. Em sinh 7h15' ngày 01/08/1982 (giờ thìn 12/06 Nhâm Tuất). Chồng em 19/08/1977, con gái em 11/03/2009 (dương lịch). Em xin nhờ anh bấm quẻ cho em hỏi mấy việc ạ. Số là em và chồng em là người Bắc vào Nam sống. Mẹ chồng em đang sống cùng vợ chồng cô em chồng ngoài Bắc định chuyển nhà vào đây sống để gia đình sum họp. Nếu mẹ chồng em vào là gia đình em chồng em (vợ chồng và 2 con) sẽ vào theo vì chúng nó sống nhờ cụ từ khi lấy nhau ạ. Em cũng mong có người nhà ở gần đỡ đần vì con gái em mới hơn 2 tuổi và tháng 11 dương lịch này em chuẩn bị sinh thêm em bé nữa (em vẫn chưa biết trai hay gái ạ). Trước mắt em cũng mong kiếm được người giúp đỡ việc nhà và chăm bé lớn khi bé đi học mẫu giáo về) Anh cho em xin quẻ hỏi về: - Bao giờ mẹ chồng em bán được nhà ngoài đấy để vào đây ạ (mẹ em đã rao bán 2 tháng rồi mà chưa được ạ). - Bao giờ em kiếm được người giúp việc ạ. - Em sinh em bé năm nay có thuận lợi và hợp với gia đình không ạ. Em cám ơn các anh rất nhiều và kính chúc cac anh sức khỏe, hạnh phúc! Mong tin các anh lắm ạ.