• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

NDThu

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  18
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About NDThu

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday 20/08/1985

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  Ha Noi
 • Sở thích
  Đọc sách, Du lịch

Contact Methods

 • Yahoo
  amithu_2085@yahoo.com
 1. Theo cháu nghĩ, mỗi người đều có thể làm tốt nhất trên một lĩnh vực - xuất phát từ đam mê và công sức lao động nghiêm túc. Thích thú và muốn tìm hiểu nhiều lĩnh vực là tâm lý chung của một người cầu toàn, nhưng để thực sự thăng hoa cho tất cả điều đó là không thể. Vậy nên cháu nghĩ, người giàu có là người hạnh phúc - là khi mình thành công với những khát vọng bằng chính khả năng của mình. Nếu các cao nhân ở đây , đặt khát vọng phục hồi một nền văn minh lâu đời của người Việt ta bị lưu lạc và khát vọng mang tri thức đó để giúp nhân loại thì các cao nhân đã thực sự giàu có và hạnh phúc rồi-Tiền đâu phải là tất cả đúng không ạ.
 2. Hihi, vậy là cháu yên tâm phần nào rồi bác Thiên Đồng ạ.Cháu cảm ơn bác nhiều nhé, chúc bác dồi dào sức khỏe
 3. Cháu chào bác, Tầm tháng gieng đợt đấy cháu đang phải học nhiều nhưng vẫn tính đi làm thêm, mẹ cháu biết chuyện thì có tí nhắc nhở là tập trung học nốt thôi bác ạ, chứ cháu không có kế hoạch kinh doanh nào đâu ạ. Còn tháng 3 cháu không thấy có đám tang nào ạ Tháng 4 , cháu cũng không đi học gì đâu ạ
 4. Up Mong các bác quan tâm tới cháu!!!!!!!!
 5. Còn trẻ mà sốt chuyện chồng con sớm vậy
 6. Bác Túy Lão ơi, bác đi uống rượu ở đâu rùi hichic
 7. Cháu xin mạn phép ngỏ lời Buồn xưa mấy chút cho đời thêm vui ^^ Người đi để lại bóng hình Còn em nay vẫn một mình nhớ mong Tình ca bỗng hát trong lòng Tình sầu, tình đẹp là tình vẫn đây
 8. Ui, may cho cháu quá, đã có bác trả lời rùi. Cháu cảm ơn bác đã xem giúp cháu Bác siêu quá, đúng là cháu da hơi bánh mật nhưng được mỗi cái da mặt lại trắng ạ, hihi còn 3 vòng cháu đều nhỏ ^^, cháu đến chỗ lạ đúng là rất ít nói, chỉ có khi ở bên người thân hoặc lúc gặp việc gì cần mới nói nhiều một tí. Trong họ cháu thì không có người làm về ngoại giao hay truyền hình đâu bác ạ.. Bên nội cháu anh em họ hàng thì còn đang tuổi đi học, bên ngoại thì làm nhà nông ạ Mẹ cháu khéo nên dễ tâm sự lắm ạ, ( bạn bè , anh chi em họ cháu nhiều khi tâm sự với mẹ cháu nhiều hơn cháu) nhưng nói là hợp thì cháu cũng không chắc vì chuyện cá nhân cháu lại rất ít tỏ bầy...cháu cứ thích giữ trong lòng rồi tự giải quyết. Mẹ cháu dáng người đẹp, da trắng đẹp ạ, đúng là mẹ cháu vất vả lắm ạ Còn gặp may bất ngờ thì cháu ngẫm ra cũng có phần đúng rồi bác ạ... như là khi nào kẹt tiền lại có việc làm thêm nè, đi thi tuy lận đận nhưng kì thi nào quan trọng thì cũng qua hết, đôi khi hay gặp được niềm vui nho nhỏ từ người khác mang tới Dạ nếu cháu sinh giờ mão thì có điều gì đặc biệt nữa không bác, hihi, cháu cảm ơn bác nhiều nhiều ạ
 9. Cháu kính chào các bác và mọi người trên diễn đàn. Cháu là nữ sinh vào ngày 20/08/1985 ( dương lịch ạ). Đến nay giờ sinh của cháu vẫn chưa được xác định rõ ạ. Cớ là vì mẹ cháu bảo cháu sinh ra một lúc thì có tiếng nhạc loa đài của phường xã zè zè chào ngày mới, nên sau đó mẹ cháu bảo hinh như hơn 5h vậy tầm giờ đấy các cụ bảo giờ Dần. Thế là cháu lấy thành hơn 5h thì lại ra giờ mão Cháu có một vài đặc điểm sau ạ: Người dáng cao, hơi gầy nhưng nhìn khỏe mạnh, hoat bát. Tính cách khá ôn hòa,dễ gần , tự trọng cao.Cháu bị cận thị và hay có đau bụng đường tiêu hóa và thi thoảng bị chóng mặt. Từ nhỏ học hành cũng không có thành tích nổi trội, không tập trung nhiều vào việc học trường lớp mà hay để ý nghĩ chuyện xã hội, chuyện gia đình, các mối quan hệ xung quanh... Thi cử cháu hay lận đận nhưng gắng thì cũng qua. Cháu tự làm hồ sơ đi du học từ nẵm 20 tuổi và hay đi làm thêm ngoài giờ học nên rất ít khi cần sự hỗ trợ của gia đình trong quá trình ở nước ngoài. Cháu lận đận đường tình duyên nữa ạ, có nhiều người để ý, yêu thương nhưng lại không hợp tính cách, tìm mãi được một anh chàng thì lại bị bố mẹ phản đối . Cháu sắp về Việt Nam hẳn mà thấy trong lòng còn nhiều băn khoăn quá Cháu có 1 anh trai sinh năm 1983 nhưng đã mất, bố cháu sinh 1954 tính hơi nóng nảy, còn mẹ cháu sinh 1956 tính cách khôn khéo, chịu đựng. Cháu lấy 1 lá số tử vi vào giờ mão và 1 lá vào giờ Dần. Kính mong các bác bỏ chút thời gian luận tuổi giải hộ cháu xem cháu sinh ứng vào giờ nào thì đúng ạ và cho cháu chut lời khuyên trong sự nghiệp, tình duyên, cuộc sống ạ. giờ mão: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 giờ dần http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Cháu chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm và chúc các bác sức khỏe dồi dào.
 10. Ôi bác Thiên Sứ ơi, cháu đọc bài báo này mà buồn ghê cơ!!!! Hồi xưa cháu đi học thì chỉ ước sao mình cũng có phim về lịch sử để xem , ngày nay có phim rồi lại tan mộng! Giới văn nghệ sĩ mình cũng làm phim lịch sử cho băng nước anh em - đua đòi mà kiến thức nông cạn vậy thì thật tai hại. Nhiều bộ phim công chiếu rồi bị xã hội lên án, diễn viên thì thanh minh rằng chỉ dốc lực đóng vai diễn của mình, còn tổng thể nội dung bộ phim thì ko hiểu hết !!!!! người đứng đầu thì quy trách nhiệm cho nhau, ai muốn hiểu thế nào thì tự hiểu...âu quy vào cái kết luận : nghệ thuật nó phải vượt trên mức nhìn thông thường ...ặc ặc
 11. Cháu chào chú Thiên Đồng, Chú ơi, Chú giúp cháu 3 câu hỏi với ạ: Tuổi: Ất Sửu 1985 Hỏi vào ngày 03 tháng 6 năm 2011 lúc 01h 20 AM - giờ Việt Nam ( cháu đang ở nước ngoài- giờ bên cháu thì là 20h20 ngày 02/ 06/2011 - Cháu không biết lấy giờ nào nên ghi cả hai ạ ^^) Câu hỏi 1: Cháu tháng 9 về Việt Nam có thuận lợi khi tìm việc không ạ? Câu hỏi 2: Nếu cháu tự làm kinh doanh thì có phát triển thuận lợi không ạ? Câu hỏi 3: Chuyện tình cảm của cháu khi về Việt Nam vẫn tốt đẹp không ạ? Cháu chân thành cảm ơn Chú , Cháu chúc Chú sức khỏe ạ.
 12. Cháu cảm ơn chú Thiên Đồng, chúc diễn đàn ngày một phát triển ạ
 13. Xin chào anh Đại Phúc, Em đọc tác phẩm của Phan Thiên Ân trong topic này rất giống cốt truyện của cuốn sách " người bán hàng vĩ đại nhất thế giới" nguyên tựa đề là “The Greatest Salesman in the World” của tác giả OG Mandino do Thái Hùng Tâm dịch và đươc nhà xuất bản tồng hợp thành phố HCM biên tập. Phải công nhận đây là tác phẩm rất có ý nghĩa với những ai quan tâm tới vấn đề làm giàu trong kinh doanh.
 14. Xin chào chú Thiên Luân và các anh chị trong diễn đàn Cháu hôm nay mới có duyên gặp được diễn đàn đầy ý nghĩa và khoa học như diễn đàn lý học Phương Đông. Sẵn trong lòng có những khúc mắc mong chú Thiên Luân cũng như các tiền bối cho chút lời khuyên. Cháu là nữ sinh vào 5h30 ngày 20/08/1985 và bạn trai sinh ngày 18/07/1984 ( không nhớ giờ sinh ạ). Chúng cháu yêu nhau được hơn 1 năm và có ý định tiến tới hôn nhân thì bị gia đình phản đối. Bên nhà cháu nói rằng đi xem nhiều nơi thì nói nếu chúng cháu kết hôn thì vợ chồng chia ly, con cái không ngoan hiền, chồng dễ sinh tính trăng hoa, đường công danh bế tắc... nói chung là rất xấu ạ. ( cháu cũng không biết người phán vậy dựa vào lý luận gì!) Vì thương bố mẹ ( bố cháu sinh 1954 và mẹ sn 1956) đă trải qua nhiều mất mát ( anh trai cháu sn 1983 đã mất năm 2002) nên cháu không dám phản đối ngay, mà chỉ tìm cách hoãn binh để mong củng cố thêm niềm tin và chứng thực cho bố mẹ yên tâm về tình yêu của chúng cháu. Cháu có lọ mọ tìm hiểu những kiến thức về phong thủy, hay tử vi...để tìm cho mình cách phòng ngừa, hóa giải nếu thực sự tương lai chúng cháu như vậy thật đồng thời đó cũng sẽ là cách trấn an bố mẹ cháu . ( nhưng cháu mới tìm hiểu nên còn chóng mặt với biển kiến thức ạ) Cháu có những băn khoăn của như: - Làm thế nào để biết hướng tốt xấu cho nam sn 1984 , nữ sn 1985 ( cháu tin đây là thông tin căn bản cho cá nhân khi tìm hiểu về phong thủy , có đúng không ạ?)? - Hai năm tuổi của chúng cháu kết hôn thực sự xấu đến vậy sao? tụi cháu vẫn quyết cưới thì năm nào được ạ, và sinh con năm nào sẽ tốt ạ? Cháu rất mong nhận được lời khuyên của các bậc tiền bối cho những hiểu biết sơ sài của cháu. Cháu xin chân thành cảm ơn diễn đàn. P/s: vì buổi chiều cháu chưa biết có topic này nên cháu đã post bài bên topic bốc dịch ạ,