• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

THANH HOÀI

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  27
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About THANH HOÀI

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Tôi có biết cuốn sách này bằng tiếng Việt do Ông NGUYỄN MẠNH BẢO dịch lại từ sách xưa.Trong sách có nói đến thuật luyện bùa chú,cách làm đàn pháp....,trong sách còn có nói những thuật luyện khỉ để làm bùa yêu (tàn nhẫn lắm)..... Tuy nhiên muốn học được những phép đó rất khó khăn và phải cần có thầy.
 2. Tôi cũng đồng ý với thầy VietHa là Hai lông mày chạm nhau:Dâm dục,xung khắc mẹ cha,anh em li tán. Trong thực tế, tôi đã gặp nhiều người như thế!!!
 3. Kính thưa quý vị và các anh chị em thân mến! Tôi cũng có đọc bài báo nói về các công trình của Tiến Sĩ Vũ văn Bằng,tôi không phủ nhận những việc ông đã làm được,song tôi cũng không đồng ý với những nhận định của ông về phong thuỷ theo như bài báo đã nói nên tôi xin được dán lên đây một bài ở THEGIÒIVOHINH.COM để quý vị và các bạn tham khảo. Trân trọng. ý kiến phản hồi của các nhà kh Xung quanh dư luận về máy tìm hài cốt và nguồn nước: Máy "tia đất" và tính khoa học? Lao Động số 16 Ngày 19/01/2007 Cập nhật: 7:17 AM, 19/01/2007 (LĐ) - Gần đây, dư luận xôn xao khi trên một số phương tiện thông tin giới thiệu máy "tia đất" tự chế có khả năng phát hiện được hài cốt, tìm được nguồn nước ngầm ở độ sâu 200 mét. Không ít nhà khoa học đã lên tiếng bày tỏ quan điểm về chiếc máy tự chế lạ lùng này. Để rộng đường dư luận, Lao Động xin giới thiệu ý kiến của TSKH Phan Văn Quýnh và Hoàng Hữu Hiệp (Đại học Quốc gia Hà Nội) với mong muốn rằng: Khoa học đòi hỏi phải mang tính chính xác. Chiếc máy "thần" đa năng Theo lời quảng bá rằng, một trong những khả năng đặc biệt của ông Vũ Văn Bằng - tác giả của chiếc máy được ông gọi "tia đất" - là dùng chiếc máy này đo để tìm ra nguồn nước ngầm, nhất là ở vùng cao - nơi mà phải dùng khoan sâu hàng trăm mét, rất tốn kém với phương pháp hết sức đơn giản là sử dụng máy đo chong chóng. Máy đặt xuống đất nếu trong lòng đất có nguồn nước ngầm thì máy quay tít. Và ông Bằng công bố đã tìm ra nguồn nước ngầm ở Hà Giang (ở Đồng Văn và Mèo Vạc) - nơi được coi là cạn kiệt nguồn nước. Ông Bằng khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng ông chỉ khoan đúng một lỗ và trúng ngay nguồn nước. Nếu phải khoan thêm lỗ nữa, ông Bằng sẽ chịu mọi tổn phí. Và đúng như lời ông nói thì khoan lỗ đầu tiên là trúng ngay. Đâu là sự thật? TSKH Phan Văn Quýnh và cử nhân Hoàng Hữu Hiệp khẳng định với chúng tôi rằng, với vài thao tác đơn giản khi dùng máy "tia đất", ông Vũ Văn Bằng đã tìm ra hai nguồn nước ngầm ở Đồng Văn và Mèo Vạc là không đúng sự thật. "Thị trấn Đồng Văn không thiếu nước mặt cũng như nước ngầm" - TS Quýnh hết sức bức xúc: "Một nhóm khoan nước đã tiến hành khoan 3 lỗ tìm kiếm nước ở thị trấn Đồng Văn cạnh một giếng nước được xây bằng gạch của dân để đòi lấy 2 tỉ đồng của tỉnh Hà Giang là những việc không đáng làm và không phản ánh đúng sự thật. Cao nguyên Đồng Văn thừa nước vào mùa mưa, chỉ thiếu nước vào mùa khô". TS Quýnh cho biết, các công trình hồ chứa nước được xây dựng gần dinh thự nhà họ Vương, một triều đại vua chúa trước đây, và hồ Tà Lũng là nhằm chứa nước mùa mưa phục vụ cho việc sử dụng nước vào mùa khô. Ở Đồng Văn còn có nước để chạy nhà máy thuỷ điện. Thành tích đáng ghi nhận của nhóm TSKH Cao Minh, thuộc Viện Khoa học VN là đã thành công trong việc xây hồ chứa nước trên núi, của Liên đoàn Địa chất Thuỷ văn miền Bắc với một loạt giếng khoan, trong đó lưu lượng mỗi giếng không ít hơn 80m3 ngày đêm, kéo dài từ thị trấn Tam Sơn đến Việt Tiến, tuy nhiên được biết các giếng khoan nước này cho đến nay vẫn chưa được sử dụng vì tốn điện. TS Quýnh phân tích: Dự án nghiên cứu nước Karst, cấp nước điểm của Sở KHCN Hà Giang và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội đã hoàn thành việc định vị các mạch nước, hang nước, cấp nước thí điểm nguồn nước mạch và giếng khoan, đề xuất các giải pháp giải quyết nước cho cao nguyên Đồng Văn một cách toàn diện. Trong một số trường hợp, vì mặt bằng chật hẹp, không tiến hành đo đạc địa vật lý được, chỉ dựa vào tiêu chí cấu trúc địa chất, hoặc theo kinh nghiệm cũng khoan nước thành công. Ở hồ Tả Lũng công trình của Sở NNPTNT Hà Giang và nhóm công tác của TSKH Cao Minh, trong đó có ông Bằng, tồn tại một mạch nước đã được các cô giáo sử dụng từ lâu và chúng tôi đã xây ở đây một bể bêtông, do chủ tịch xã giám sát, để tính lưu lượng. Như vậy nguồn nước ngầm ở khu vực này là có và đã được phát hiện. Vậy xin hỏi ông Bằng có công tia và tia gì ở đây? Trong khi chúng tôi đang rất cần tăng tính hiệu quả tìm nước bằng phương pháp địa vật lý - TS Quýnh đặt câu hỏi. Rồi ông Quýnh thông tin thêm là ông Bằng có khoe với ông là có một máy tìm nước rất thần kỳ. Và ngay tại Mèo Vạc, ông đã trao đổi thẳng với ông Bằng rằng: "Chúng ta là các nhà khoa học, ông hãy cho chúng tôi biết nguyên lý máy, tính năng, công dụng và nước sản xuất, nếu thấy khả thi chúng ta sẽ tiến hành hợp đồng?". Ông Bằng không nói gì trước đề nghị này. Cần phải nói rằng, nhờ sự đầu tư của Chính phủ, đời sống đồng bào vùng cao hiện đã được nâng lên rất nhiều. Chúng ta không nên "văn học hoá" những điều trái với sự thật. Tính khoa học ở đâu? Chúng tôi xin bàn về tính phi khoa học của phương pháp "tia đất". Trong khoa học địa vật lý từ lâu đã tồn tại các khái niệm và thuật ngữ điện trường, từ trường, trường trọng lực, trường phóng xạ...; trong đó tồn tại một hệ thống thiết bị và phương pháp nghiên cứu trên cơ sở khoa học chuẩn mực, dựa vào đặc tính vật lý của đất đá tạo nên trái đất. Một cách tiếp cận khác để nghiên cứu tự nhiên là sử dụng đặc tính của sóng điện từ và sóng đàn hồi, hay còn gọi là sóng địa chấn. Hai loại sóng này là hoàn toàn khác nhau và phục vụ vào các mục đích kỹ thuật khác nhau. Như sử dụng vận tốc sóng địa chấn để nghiên cứu cấu trúc trái đất, nghiên cứu động đất, sóng thần, nghiên cứu phân tập địa tầng địa chấn trong tìm kiếm thăm dò dầu khí. Sóng điện từ có một nguồn cấp vô tận từ mặt trời, và sử dụng giá trị phổ phản xạ của bước sóng trông thấy, cận hồng ngoại, hồng ngoại nhiệt, người ta xây dựng một ngành khoa học-công nghệ viễn thám rất hiệu quả để đánh giá tài nguyên rừng, tài nguyên đất, tài nguyên nước... và phục vụ chiến tranh. Sóng điện từ còn có nguồn nhân tạo, do con người tạo ra để sử dụng như sóng rada hay tia rơnghen (X). Tia X có bước sóng 0,0001 micromet, trong khi đó tia rada có bước sóng 100.000 micromet, sóng "trông thấy" từ 0,4-0,7 và sóng vô tuyến là 100.000.000 micromet, phụ thuộc vào bước sóng, chúng có tính năng rất khác nhau. Trên chương trình "Người đương thời", ông Bằng nói: Nguyên lý máy của ông cũng như rađa. Như vậy, máy của ông phải phát ra được sóng điện từ, và nguyên tắc đo là xung, có nghĩa là phát- thu-phát-thu. Nếu thế thì máy của ông chỗ nào chả quay vì tia bức xạ phản hồi. Cũng có thể, ở đây ông Bằng không hiểu gì về nguyên lý rada. Thiết bị rađa mặt đất sản xuất ở nước ngoài, hiện nay ít ra cũng có giá 1 tỉ đồng và kèm theo phải có bộ ăngten có màn chắn 150 triệu đồng, nếu không các tín hiệu bức xạ thu được rất nhiễu, ngay máy tính có chức năng cao cũng không xử lý nổi. Ở đây, ông Bằng đã quảng cáo thiết bị tự chế quá giới hạn thực tế mà thiết bị có khả năng mang lại, trên cơ sở tận dụng một số khái niệm khoa học không rõ ràng. Trong cuộc sống kỹ thuật hiện nay, môi trường sống nào chẳng đầy tia bức xạ do máy móc gây ra. Bức xạ mặt trời thì có khắp nơi, không có nó thì cuộc sống đã không tồn tại. Nếu thiết bị của ông Bằng có tính năng cao như vậy, vừa tìm được hài cốt, vừa tìm được nước đến độ sâu 200m, nên đăng ký bản quyền phát minh và Bộ Khoa học và Công nghệ nên thẩm định trước khi cho ông Bằng bán thiết bị và quảng cáo "vô tiền khoáng hậu" như hiện nay và chỉ tạo ra những suy nghĩ mê tín dị đoan. TSKH Phan Văn Quýnh - Hoàng Hữu Hiệp __________________ KPK
 4. Xin cám ơn anh nhiều. Trân trọng.
 5. Xin chân thành cảm ơn anh Thiên Huy đã quan tâm giúp đỡ.Biết được những thông tin dự đoán từ anh tôi rất mừng vì còn hy vọng ông già được sống thêm với con cháu được ngày nào là quý ngày ấy anh ạ.Nhưng anh Thiên Huy vui lòng cho tôi được hỏi thêm là theo lịch vạn niên của TT ở trang chủ của diễn đàn này thì hôm nay là thứ năm ngày 9/4/09 tức là ngày 15/3/KS mà anh.Chỗ này tôi chưa được rõ lắm,mong anh chỉ dẫn thêm. Trân trọng.
 6. Xin chân thành cám ơn anh Trung.Chúc anh cùng toàn gia mạnh khoẻ.Thân mến.
 7. Kính thưa quý cô bác anh chị em, Chuyện là:Tôi có ông bố vợ bị bệnh phải nhập viện.Bác sỹ chẩn đoán cho biết là bệnh ở bao tử rất nặng.Căn cứ vào thời gian nhận được tin,tôi độn được quẻ Thương-Đại an (2:30 ngày 15 tháng 3 năm Kỷ Sửu). Nay xin nhờ quý vị luận giải dùm xem ông bệnh có phải nặng như bác sỹ đã cho biết không?Có thể chữa được bằng các pp khác không?Có thể sống thêm không? Kính mong được giúp đỡ,tôi xin chân thành cám ơn.
 8. Kính chào Cô Bác Anh Chị Em , Tôi có thấy trên diễn đàn chú Thiên Sứ có nhắc đến quán Cà Phê Lạc Việt. Vậy, xin quý vị vui lòng "bật mí'' cho tôi địa chỉ này và địa chỉ nhà chú Thiên Sứ với nhé! Xin chân thành cảm ơn quý vị. Trân trọng.
 9. Kính thưa chú Thiên Sứ, cháu biết chú đang rất bận nhiều công việc nhưng vẫn dành thời gian quan tâm chỉ bảo những thắc mắc của cháu thật chân tình.Cháu xin chân thành cám ơn chú.Chúc chú luôn khoẻ! Trân trọng!
 10. Xin trân trọng cảm ơn anh Phương Vũ đã có lời góp ý chân tình.Chúc anh khoẻ.
 11. Xin cám ơn anh Quy Nguyên nhiều.Chúc anh vui khoẻ.Thân ái!
 12. Thưa chú Thiên Sứ, Cháu thực sự không biết cuộc đất xóm cháu có hình gì.Nhưng theo chú thì có thể khu đất này thuộc Hoả Hình thì mới có thể gây chuyện như vậy. Dựa theo sự nghi vấn của chú,cháu có thể giải thích nguyên nhân tai hoạ xảy ra cho 4 ngôi nhà đó thế này,không biết có phải không: Nhà hướng TN thuộc cung Tốn theo Hậu Thiên Bát Quái Lạc Việt.Mà cung Tốn có hành Mộc đới Kim.Như vậy Mộc của cung sinh Hoả của cuộc đất.Rồi Hoả của cuộc đất trở lại khắc Kim của hướng nhà nên mới gây ra tai hoạ như thế. Cháu rất mong sự chỉ dạy của chú.Cảm ơn chú nhiều.
 13. [quote name='THANH HOÀI' date='Mar 25 2009, 05:45 PM' post='28269 Xin chân thành cám ơn anh Kim Phong.Chúc anh vui khoẻ.Thân ái!
 14. Cháu xin chân thành cám ơn chú Thiên Sứ.Cháu kính chúc luôn khoẻ mạnh sớm hoàn thành tâm nghuyện của mình. Trân trọng!
 15. Xin chân thành cảm ơn anh Thiên Luân.Chúc anh vui khoẻ.Thân Ái!