• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

spoon

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  11
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by spoon

 1. Chiều trong cảnh. Một buổi chiều nghe vọng tiếng nhạc hiếu Bâng khuâng trong đời cảnh biệt li. Tình buồn chán nghe lòng uất ức Cấm mối tình xao xuyến trong tim. Ai thương nhớ kẻ nghèo lòng chung thủy Ai nghĩ nghợi lúc gió thiu thiu Ai hờn giận khi đời là số Ai mịt mù lúc cảnh xa nhau Hương uất ức như trời kia róng tiếng... Tình một sầu đau quỷ một lòng Trời chưa đủ , tình sầu chưa đủ Người nghĩ ngợi, khúc biệt li Tan thương trách phận tim gan chết Nhớ thương lòng phiền muộn khói hương!
 2. Ma nữ đa tình! Hu hu Trời đã tối mưa rơi se lạnh Ma ngoi ngóp gặm nhấm hồn ai? Tình đã thấm làm lòng người vơ vẩn Ma và tình xác với hồn em. Dù đã xa mà hồn ma còn đọng Khắc trong tim khắc nấm mồ xanh Một người mất nhưng tình chưa hết Vẫn vẳng mãi hai kiếp xa xăm
 3. Ma à? Đêm trời lạnh bên nghĩa trang buồn Gió Đêm Ta và ngươi cùng buồn tủi Ta và ngươi hai cõi hai lòng Ta và ngươi chia lìa hai kiếp Liệu hiểu ta hỡi kẻ vô tình? Ta lang thang trên ngõ đèn đã tắt Mi lang thang không chút lệ buồn Còn ta lòng chỉ bồi hồi nhung nhớ Kỉ niệm, niềm vui khắp thế gian này Ta buồn vui thì vẫn đầy suy nghĩ Còn chỉ ngươi không chút ấm lòng Ta mở lòng tâm sự cùng đời sáng Còn ngươi Ngươi Ngươi. Chỉ có tim lạnh .. mà thôi. Ta vẫn vui còn ngươi đã chìm đắm Đã buồn, đã hết tình yêu? Ta chưa yêu Nên lòng đầy vui vẻ Ngươi đã yêu... và đã chết trong tình Con ma .. Tình yêu... Ngươi còn sống? Hay đã tan.. Đã chết Vì tình
 4. Vẫn có người đọc. Vẫn có ma coi .Vẫn có hồn ai vơ vẩn nơi đây.... Hận vì tình! Mùa thu rơi máu nhỏ như giọt nước Lạt sương buồn theo gió bay đi Đầu ai vẹo nhìn nghiêng theo giọt lệ Hương khói buồn để tình mãi ra đi. Ai ra mộ thăm người vừa mất Khóc nghĩa trang còn nhớ ngày nào? Tình thủa đó lòng ai thương xót Đọng trong tim hai chữ chung tình Đời cô độc mình ai còn nhớ Khóc vu vơ hận kiếp tình xưa! Tro bụi Đống tiền vàng giờ chỉ là tro bụi Đã đốt đi là mãi mãi hoá tro Vậy đời ma lấy tro mà dùng thử Hay biến đâu bay hết đống tro tàn. Giờ đã đến ta phải về với cát Hoá khói mây mặc kệ ta buồn Mình cô đơn không hề gió lạnh. Không nắng mưa , chẳng chút phiền lòng Ngồi một mình nhìn trời như trước Một mình tôi , mãi một mình tôi.
 5. Cho em hỏi ngoài diễn đàn lyhocdongphuong.org.vn thì các diễn đàn lý số khác có phải của trung tâm mình không ạ? Em muốn đăng nhập tham gia.Mong anh thiên Sứ giúp em được chứ ạ. Có gì mong anh giúp đỡ. Em cám ơn nhiều.
 6. Lặng trongđêm tiếng hét kinh đời Của con ma nhỏ đã buồn bấy lâu ? Buồn vì trời đất chia li . Buồn vì mây gió cả đời lang thang . Buồn vì ngày sáng đêm tàn Buồn vì yêu ghét ghét rồi lại yêu… Cuộc đời chăm nỗi buồn phiền Nhưng là cuộc sống lại nghìn niềm vui Mưa rồi cũng qua đi . Để lại mầm sống cho vô số loài Ngày sáng để sống cùng trời . Đêm kia lạnh tối để đời nghỉ nghơi Yêu yêu ghét ghét ở đời Để lòng vơ vẩn rồi lại ghét yêu. Kẻ nói kẻ khóc kẻ cười Kẻ thì trong xác kẻ nằm ườn trên mây. Dù trong đêm tối trăng thiu ngủ . Mộ kia vẫn cứ chẳng im lìm Hận vì nỗi cỏ xanh chưa mọc Chỉ lăn lóc mấy đống mã vàng. Chiếc xương vẫn nguyên hình vừa ướp lạnh Rời cuộc sống mà vẫn nặng thế gian! Vẫn cô đơn chưa biết đến ma nhỏ Đã từ đây từ tận ngàn năm. Nằm bên cạnh từ khi xưa vẫn thế Chẳng nói chi chỉ ngắm sao trời Chỉ suy nghĩ về thời gian và quá khứ. Về cuộc đời , về những tháng năm Một mai chia li làng ma quỷ Buồn lắm thay, tiếc cuộc đời ma Ngộ nghĩnh thay chú ma con vắt vẻo Khoe đôi chân nhỏ mụ mẫm đáng yêu Nhớ ông ma già đôi mắt sâu thẳm . Thấy cả thế gian buồn từ nếp nghĩ xa xăm Cô ma kia sao mà duyên thế? Khi mới gặpđã thấy nhớ nhung Triệu triệu con ma mỗi kẻ một hình dáng. Mỗi số phận, mỗi kiếp đổi thay Mỗi tâm hồn tan trong sương sớm. Hẹn cuộc đời tan biến trước hoàng hôn "-Khe khẽ chứ?kẻo thằng nhóc dậy đó Nhẹ nhàng thôi nó dậy lại điếc tai." Hai kẻ không hình chẳng thấy bóng Đang thì thầm to nhỏ chuyện chi? "- Mày quê đâu mà sao quen thế? Vì sao chết thế hả chú em? -Chuyện dài lắm, và đầy thảm kịch Chỉ vì tình mà em phải về đây! Số phận đưa đẩy cho em làm quen người ấy Mái tóc đen đôi mắt dạng ngời Đôi tay đẹp đeo vòng ngọc sáng Dáng mảnh mai, giọng nói hút hồn ……………….. Thời gian trôi đi nàng gặp được người khác Bỏ lại sau lưng năm tháng cùng em Em cũng biết điều đó là tất yếu Vì em nghèo, em xấu lại kém trình. "-Do thế chú lao đầu xuống đây thoát khổ? Nghĩ thế là nghốc lắm em ơi!" "-Không, em đâu đến nỗi ấy Chuyện tình duyên ép cũng được đâu! Em hơi buồn nên lang thang một chút Lao đầu vào học và làm chẳng yêu Năm tháng qua rồi quên dần chuyện cũ Cũng sống thoải mái, rồi đời đã khác xưa . Nhưng một ngày gặp lại người cũ Như tiểu thuyết đã có đó đây. Thế chú và em nó nối duyên tình lại hả? Không, em lại kết cô em Cô em gái xinh hơn cô chị Rất ngây thơ và đáng yêu vô cùng Đôi kính trắng đeo đầy uyên bác. Gặp rồi quen và rồi là yêu Yêu thực sự và vô cùng say đắm Không thể chia lìa, chẳng thể đổi thay Như sông không thể không có cá. Như gió không thể thiếu mây Em tưởng rằng cuộc tình rồi sung sướng Rồi để theo đó thành duyên. Vậy rồi một ngày mưa đầy gió Cô chị mời em nói chuyện xa xưa Mọi chuyện chỉ là đôi bạn cũ Không chút nghĩ suy không chút ý đồ Nhưng em nhỏ như ông trời sắp đặt Đi qua và ngỡ em phụ tình Cô ấy khóc, buồn không nghe lời giải thích Vụt đi trong tiếng sấm động trời Tiếng sét đinh tai và đường vắng lặng Em vụt đứng đuổi dáng hình kia Nhưng quá muộn chiếc xe con lao tới. Hòa trong mưa một tiếng nấc nghẹn ngào Em như ngất lịm không hề suy nghĩ Lao đến tận bên ngồi chết lặng yên Tim ngừng đập đôi tay tràn ngập máu Nát vụn tim mái tóc ướt nhòa Đôi tay nhỏ xinh ôm hồn trong nước Xé tan nứt toác dáng yêu kiều Đôi guốc hồng thon nhẹ dáng xưa Giờ như đã trở thành vô nghĩa Một phút lặng thinh cả đất và trời Mưa ngừng rơi, gió ngừng thổi Sét như im lìm nhìn kiếp đời trần thế…" Hai hồn kia nhúc nhích không hề Chỉ thấy khẽ tiếng se lạnh hiu hắt Buồn thiu số phận tràng trai trẻ và cuộc sống Hãy cứ nói ra cho nhẹ cõi hồn mình. "-Chú cứ bình tĩnh, hãy nói hết cho lòng thoải mái -Vâng!! và rồi từ ngày đó!!! Kiếp vô tình đọng mãi trong em Mỗi lần nhớ đến lại thấy hồn heo hắt Trào trong tim giọt nhớ tận tim Một ngày nọ lững thững ngoài đường Đi bộ trên vỉa hè trong tối Giọt trăng chắt đầy trên từng phiến lá Cho em gặp lại cảm giác xưa Nhớ dáng xưa hai ta cùng dạo phố Hương tóc thơm làm dao động cả ánh đèn đường Em trêu đùa cô ấy mỉm cười khẽ Hàm răng trắng đọng mãi mắt ai Bước chân sánh ngang,đôi vai đi trong gió Tà áo kia gió cũng phải chiều lòng. Khi đèn xanh em qua đường nhanh lẹ Bỗng kẻ nào phóng đến như điên Có lẽ một kẻ đang ngây ngất Cũng như em lạc cõi buồn tình Chắc say xỉn lao như tên bắn Thế là em và hắn xuống đây Em nói thật hơi căm thằng ấy Sao vì tình mà lại ngốc ghê Lại hại em đang dang dở tâm nguyện cũ Giúp cô ấy hoàn thành "Chuyện tình xưa." Kể cũng khổ cho chuyện tình chú, Mà cũng khổ cho cả thằng kia. Chỉ vì tình mà liều lĩnh, mà say xỉn Mà thất vọng mà tuyệt vọng rồi... đi Thật không đáng cho kiếp đời đâu em!" Giọt lệ như sương trời lạnh buốt Lăn nhẹ trên đôi mắt hồn ai Mong thời gian quay về ngày cũ Cứu sống ai kia, cứu nỗi lòng. - Nghìn năm trôi qua ‘Chuyện tình xưa’ còn vướng Mong rằng trần thế có ai hay?"
 7. Em muốn nhờ các bác coi xem người sinh giờ sửu ngày 26-01-Canh Ngọ ( tuổi âm). Không biết tuổi này làm ăn,kết hôn với tuổi nào thì hợp.. Và hợp đến mức nào? Tuổi nào thì khắc và khắc đến mức nào. Có phải tuổi Canh ngọ khắc với tuổi. Nhâm tý, bính tý, giáp thân, giáp dần Em muốn nhờ các bác phân tích rõ từng yếu tố , khắc như thế nào? Và nếu làm ăn hay kết hôn thì hậu quả gì.... Kính các bác.
 8. Em biết mất khá nhiều thời gian nếu nghiên cứu, tự nghiên cứu thì mất nhiều hơn nữa. Bởi vậy song song với việc tìm hiểu các kiến thức cơ bản về phương pháp luận tuổi.Em cũng rất mong các bác có thể giúp em tìm hiểu sâu thêm.Và nó sẽ giúp em học tập được nhanh, hiệu quả mà không mất quá nhiều thời gian để tổng hợp các kiến thức Kính các bác.
 9. Bạn có thể đến các cửa hàng bán đồ nội thất. Vào các siêu thị. Quang Trung, P.10, Gò Vấp (Hồ Chí Minh) Cộng Hòa.P13.Tân Bình......
 10. Nếu theo ngày dương bạn cung cấp thì lá số của bạn là ngày 6/6 ÂL. Nếu bạn tin rằng ngày sinh của mình là 31/07/1987 thì hãy tin rằng bạn sinh ngày 6/6 ÂL. Năm nay bạn thường gặp nhiều may mắn, học hành hay danh lợi đều dễ tiến thăng. Phòng mất của, mất xe hay bị kẻ xấu lừa gạt mất tiền. Công việc làm ăn hay học hành vẫn trôi chảy xuôi thuận, với chiều hướng đi lên. Tinh thần tình cảm an hòa, vui vẻ, có nhiều thời gian vui chơi, không có gì phải lo lắng. Phối hợp các yếu tố trên, đối với bạn là thuận thời. Tuy nhiên chỉ dễ dàng trong những mưu cầu vừa phải, cơ hội tốt cũng chỉ đem lại những bước tiến ngắn mà thôi. Chỉ đem đến những niềm vui nhưng không mang lại thành quả lớn để xây dựng tương lai. Điều đó cũng phù hợp với tâm tính của bạn, thích an nhàn hơn là phấn đấu, bon chen trong vòng danh lợi. Vì vậy có thể nói đối với bạn là năm nay có nhiều tốt đẹp trong cuộc sống. Có nhiều cơ hội tốt để học hành hay làm việc và có thể tiến mạnh. Tuy vậy nên cẩn thận lựa chọn để có quyết định dứt khoát, đừng để lâm vào tình trạng “thả mồi bắt bóng” hay “đứng núi này trông núi nọ” dễ sinh ra tình trạng dang dở nửa chừng. Nếu đã quyết định chọn lựa ngành nghề, trường lớp thì đừng nên thay đổi và công việc làm cũng vậy, sẽ có kết quả tốt hơn. Có tốt, có xấu, bên cạnh những may mắn, quý nhân giúp đỡ cũng có khá nhiều kẻ dèm pha, gây tai tiếng. Ngoài ra, nên cẩn thận giữ gìn sức khỏe, phòng tai nạn. Nếu không khéo dù gặp thời mà lâm bệnh nạn thì mọi việc cũng sẽ hư hỏng. Đừng quá tin người, có thể bị hao tốn và trở ngại cho công việc của bạn Nên giữ gìn tâm tính thiện lương, biết thi ân bổ đức, giúp đỡ cho kẻ yếu kém hơn mình thì mọi hung hiểm đều khó xâm phạm. Lộc tài có lúc vượng phát tiền bạc dồi dào, nhưng chưa cầm giữ được. Cẩn thận kẻ xấu dùng lời năn nỉ ngon ngọt để lừa gạt. Nhìn chung các mặt, năm nay cuộc sống khá yên lành. Công danh tài lộc có những bước tiến, tuy không to lớn nhưng cũng đáp ứng đủ mọi nhu cầu và góp phần xây dựng sự nghiệp trong tương lai. Bên cạnh những thuận lợi, cũng cần phòng về tai nạn, bệnh hoạn và cẩn thận hồ sơ, sổ sách để khỏi gây trở ngại trong việc học cũng như việc làm. Một năm khá tốt đối với bạn đấy. Bạn hãy suy nghĩ kỹ những quyết định của mình trong năm tới. Chúc bạn may mắn và thành công.
 11. Ước mơ . Hồn ma lả lướt nơi đâu đó Để tình xưa ẩn khuất nấm mồ xanh Trời đêm sao sáng tình là gió Thoảng nỗi vi vu chẳng rễ tìm Trơ vơ trong tối hồn ma lặng Nhẹ khẽ trong đêm nỗi u sầu . Trăm năm hóa kiếp người e sợ Chỉ khổ vì tình há phải chăng? Mong sao là cây sống tự tại Chẳng phải níu giữ chẳng phiền lòng Nhưng cây một mình cây đơn độc Sống như cây hóa chẳng sống làm chi? Mong sao là chim đôi cánh vững Bay suốt trời cao, bay suốt đời . Chu du phương trời không lo nghĩ Không chút tình si chẳng chút buồn Nhưng ngày mai kia chim bay mỏi? Liệu có phải dừng có nghỉ chân Liệu có làm tổ nơi xa ấy Để tối tối về rồi lại ra đi Rồi lại xa cách, rồi thất vọng Rồi trở thành chú chim nhỏ bơ vơ… Mong sao hóa kiếp thành tảng đá Lặng thinh cả kiếp lặng cả đời Nhưng một ngày kia người lấy đá Về tạc tượng về ghép đá thành đôi Để hồn đá không thành đá nữa Ghắn thành đôi sống mãi kiếp người!