• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

biken

Hội viên
 • Số nội dung

  79
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

9 Neutral

About biken

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday 19/04/1984

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  bên kia bờ cầu vồng

Contact Methods

 • Yahoo
  lovely.smile04@yahoo.com
 1. Bác Thiên Luân ơi, nếu bác có thời gian rảnh con xin bác ghé qua bài viết tư vấn dùm con ít dòng..Con chân thành cám ơn bác ạ
 2. Dạ, thưa bác...Con lại có em bé nữa ạ.. Đây là lần thứ 3 rồi ạ( 2 lần trước con sinh mổ), bác cũng tư vấn... Bác có khuyên con nên sinh nữa vào năm Dậu để tốt hơn..nhưng giờ con lại có thai và chắc tháng 12 dương lịch con sinh ạ.. Con : 1984 giáp tý Chồng con: 1982 nhâm tuất Bé trai đầu: 2008 mậu tý Bé gái. : 2012 nhâm thìn Giờ con mang thai tiếp và sẽ sinh năm Quý Tỵ là năm tránh năm xấu..nhưng trong năm xấu này thì có điều gì tốt không hả bác? Hay chỉ là xấu và rất xấu ạ.. Vì căn bản con sẽ giữ lại nhưng lo lắng và muốn tìm vào một điều gì đó tốt đẹp khi tuổi con sinh con trong năm này để hy vọng và vui vẻ.. Con chân thành cám ơn bác rất nhiều.. Con kính chúc bác sức khoẻ và an nhiên
 3. chà, bé kia nhỏ con như thế mà ôm cái thùng sữa kia sao mà nổi kia chứ..nhìn các bé háo hức đứng ngay chỗ quà thấy thương quá đi.. Ha ha, có một bé chú tiểu còn tiếc nuối, hay như sợ mất nên cứ chăm chú ngắm nhìn kẹo mà không chịu chụp hình, đúng là trẻ con hồn nhiên thật.. Cám ơn cô Wild và diễn đàn đã đứng ra tổ chức và tham gia để các bé có được niềm vui trong ngày 1-6..
 4. Dạ, thưa bác Thiên Luân hôm nay gần tròn 1 tháng sau khi sanh con lên để thông báo cho bác biết là con đã sanh rồi ah..Mà là sanh mổ bác ơi ( đứa đầu mổ, đứa sau bsi cho con sanh thường nhưng rốt cuộc ko được nên mổ, may mà không bị cái gì..)..Con cũng đã nói bác sĩ 2 giờ sanh như bác đã đưa..cuộc sanh đẻ của con cứ gặp rắc rối tùm lum nên đến lúc lên bàn mổ chẳng đúng giờ dự định như bác đưa gì hết, 16h chiều ngày 18/04 con lên bàn mổ, 16h15 phút bé được lấy ra và kết thúc cuộc mổ là 5h kém 3 phút..Dạ, bác đừng buồn và giận con nha, vì con hỏi bác sanh giờ nào rồi lại không sanh giờ đó làm mắc công bác phải xem cho con..Nhưng con cũng muốn sanh giống giờ bác chọn, nhưng ông trời không cho con sanh giờ đó.. Chẳng biết em bé con sanh có phạm giờ gì không mà 2 ngày đầu ngủ ngoan, qua ngày thứ 3 cho đến tận hôm nay hôm nào cũng thức từ 21h đến 6h sáng hôm sau, đã vậy ban đêm cứ khóc ré lên như ai cào cấu vậy đó..nghe tiếng khóc mà phát hoảng, người khác tưởng bé bị đau gì mới khóc đêm kinh như vậy..bác có dặn con là mua quả cầu Thạch anh màu vàng trưng trong phòng(không biết con có nhớ đúng không), nhưng trưng ở bất kỳ đâu trong phòng cũng được hả bác?..Mà con phải làm gì cho bé hết khóc đây bác ơi..chứ cứ thức đêm rồi nghe con khóc thế này chắc trầm cảm mất..gần 1 tháng mà chẳng hết gì hết bác ơi, cứ đúng 6h tối là khóc thét lên kinh lắm, rồi đến 9h khóc thét lên lần nữa, có khi thì 2h sáng, mỗi lần là 30p..nhà con nói bé bị vía, bà nội con làm đủ thứ mà cũng chẳng hết.. Vợ : 19/04/1984---Giáp tý Chồng: 16/09/1982---Nhâm Tuất Con trai: 16/12/2008--Mậy Tý Con gái: 18/04/2012---Nhâm thìn Dạ, bác ơi con phải trưng quả cầu thạch anh màu vàng như bác nói đúng không ah?vì con không nhớ rõ nữa nên con hỏi lại bác cho đúng ah..Con xin cám ơn bác rất nhiều ah Kính chúc bác nhiều sức khoẻ
 5. bác Thiên Luân ơi, con đợi chuyển dạ như một ca sinh bình thường con mới nhập viện, con cũng không thích phải mổ khi chưa có cơn chuyển dạ, với lại con cũng muốn bé ra tự nhiên mặc dù bác sĩ bảo con mổ( vì đứa đầu là mổ)..vậy là con đang chuyển dạ, chắc trễ nhất đêm nay con nhập viện rồi, hi hi vậy ông trời cũng thương mẹ con con cho con chuyển dạ đúng ngay ngày 18 đẹp trời mà bác đã chọn, còn giờ thì con chưa biết..con vào tuỳ tình huống sanh lúc nào thì sanh, được giờ như bác chọn thì quá tuyệt bác ơi, xem như con để tự nhiên theo ý trời vậy..thôi con chuẩn bị đồ để gần sáng nhập viện..có gì con sẽ thông báo bác biết ah.. Con viết những dòng này để muốn nói lên cho các thành viên có ý định chọn ngày giờ( bác sĩ chỉ định mổ) thì các bạn cũng nên để có cơn chuyển dạ bình thường chứ đừng bắt con ra khi chưa có cơn chuyển dạ..với lại người tính không bằng trời tính đâu..vì hôm ngày 16 con đã có dấu hiệu chuyển dạ, te te đi vào viện ( vì bsi dặn có dấu hiệu phải vào liền sợ ảnh hưởng vết mỗ cũ) nhưng ko đau bụng lắm nên bs hỏi con mổ luôn hay chờ chuyển dạ như bình thường, cơn đau dồn dập..con nói để chuyển dạ bình thường..thế là te te về, bây giờ cơn đau ngày càng dồn dập nên tranh thủ lên để thông báo bác biết ah.. Con chân thành cám ơn bác Thiên Luân rất nhiều
 6. Dạ, con cám ơn bác..Nhưng bác ơi, con sơ suất là quên ghi năm sinh của con.. Con sinh năm 1984 : Giáp Tý Chồng : 1982 năm Nhâm Tuất Vậy xem ngày và giờ để lên bàn mổ thì không cần năm sinh hả bác?Dạ, có gì sau ca mổ khi về nhà con sẽ thông báo cho bác biết ah.. Con chân thành cám ơn bác.. Kính chúc bác nhiều sức khỏe
 7. Dạ, thưa bác, hôm qua con đi khám bác sĩ, bác sĩ chỉ định con sanh mổ( vì đứa trước con mổ, với lại đứa này con bị nhau cài răng lược, cái này dễ bị băng huyết sau khi sinh lắm hoặc cũng ảnh hưởng tới em bé ) nên bác sĩ chỉ định con mổ vào những ngày 14,16,17,18,19,20/4 dương lịch( con chọn 1 trong những ngày đó), con có nói bác sĩ chọn luôn cho thích hợp thì bác ấy nói con về bàn với ông xã ngày đi, chứ lỡ bác chọn sau này con gái con ế chồng thì tội bác lắm, miễn đừng chọn giờ ban đêm ko tiện và cũng không tốt để có gì xử trí..chọn giờ hành chính bác làm là được.. Nên con kính nhờ bác Thiên Luân xem dùm con 1 trong những ngày đó và giờ nào, ngày nào thuận tiện lên bàn mổ để sinh ra mẹ tròn con vuông, ca mổ được tốt đẹp thuận lợi..chứ con sợ chết trên bàn mổ lắm bác ơi hay ca mổ trục trặc cái gì lắm..con chỉ hy vọng ca mổ thành công, mẹ khoẻ, con khỏe là bước khởi đầu tốt đẹp của bé rồi..Con xin cám ơn bác ah...
 8. Sao dạo này có gì vui mà anh Thiên Đồng toàn xuất khẩu thành thơ vậy, hi hi..Dạ, em chân thành cám ơn anh Thiên Đồng rất nhiều ah..
 9. Dạ, vậy con không hỏi bác nữa ah., con hỏi mình con biết thôi chứ tụi nó thì vô tư, có nói cũng như không...Xin lỗi đã làm phiền bác..tại em trai con từ nhỏ tớ giờ con đều lo cho nó hết, như một người mẹ nên giờ bản thân con thì sắp sanh em bé rồi mà vợ nó thì đang có thai, không biết sẽ thế nào..dạ, con xin cám ơn bác.. Kính chúc bác nhiều sức khoẻ
 10. Dạ, anh Thiên Đồng ơi, còn hơn 10 ngày nữa là em lên thớt " ăn dao " rồi...lần trước em xin quẻ, được anh nói là con gái( hí hí), em mừng lắm mặc dù bị vỡ kế hoạch, công việc trì trề,chẳng hợp tuổi bố mẹ chút nào. nhưng mặc kệ, có bé là vui rồi..anh xem quẻ dùm em nha, vì lần này em bị nhau cài răng lược chẳng biết có qua được không chứ suốt ngày em cứ sợ bác sĩ nói " cứu mẹ hay cứu con" hic..hic..tâm bất an, càng gần ngày sanh càng lo lắng.. Vợ : 19/04/1984( dương lịch) Giáp Tý.. Chồng: 16/09/1982 9 dương lịch) Nhâm Tuất.. Ngày giờ hỏi : ngày 29-03-2012 vào lúc 10:36p Câu hỏi : dạ, anh Thiên Đồng xem dùm mẹ con em có lên thớt bình an vô sự, tốt đẹp không? và đứa bé sinh ra vuông vắn hay có bị gì không ah?có xinh xắn như em không( hi hi)..dạ, em chỉ hỏi có 1 câu đó thôi..Cám ơn anh Thiên Đồng nhiều nhiều
 11. Dạ con biết mà bác. con xin ngoài lề một tí ah...2 đứa em con cũng đâu có nhờ con hỏi mà do con tự đi hỏi vì con lo lắng..bản thân vừa làm chị vừa làm mẹ nên giờ em dâu con có thai nên con lo lắng cho cuộc sống của 2 đứa..2 đứa thì mới cưới, chưa có nghề nghiệp, chỉ ở nhà thôi, em dâu con thì mới 19 tuổi và tính tình trẻ con vô cùng , một tuần vợ chồng nó cũng phải cãi nhau giận dỗi 5,6 lần..Bác biết đó , bây giờ giới trẻ tuổi cỡ như em con thì sống rất ích kỷ, hấu như không bao giờ quan tâm hay để ý một việc gì, chỉ sống cho bản thân mình, sống không có trách nhiệm và dựa dẫm.. cứ có suy nghĩ sanh con không có tiền nuôi thì đưa cho ông nội, bác. hoặc ông bà ngoại nuôi, lo gì..nên con lo lắm chứ Nên con hỏi bác không biết năm nay vợ chồng em con sinh cuối tháng 11/2012( dương lịch) có hợp tuổi bố mẹ không ah? và muốn sinh thêm đứa út thì năm nào sẽ tốt ah?tốt xấu sao con mong bác giúp con trả lời ah..tốt thì mừng, không tốt mình cũng phải chấp nhận thôi, bởi là cháu mình, vả lại con cái cũng chỉ ảnh hưởng đến một phần nào đó thôi, còn lại là do cách sống suy nghĩ của vợ chồng.. Con kính mong bác giúp đỡ.. Kính chúc sức khoẻ bác và trân trọng cám ơn bác..
 12. Dạ, thưa bác..con kính nhờ bác xem cho thằng em trai con về tuổi sinh con năm nào thì tốt ah.. Em trai con sinh năm 1988--Mậu Thìn em dâu con 1993-Đinh Dậu Hai đứa vừa cưới nhau giữa tháng 12-2011 dương lịch ( dạ, con hỏi bác có phải đã cưới vào năm tam tai của người chồng không ah)..nếu như vậy có ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống hai đứa không ah? Em dâu con vừa mới có thai sẽ sinh cuối tháng 11-2012( dương lịch), không biết sinh trong năm nay có hợp tuổi bố mẹ và cuộc sống gia đình có đi lên không ah?.. Bác tư vấn thêm cho con là nếu sinh thêm bé út nữa sẽ sinh vào năm nào ah..chắc là chỉ sinh 2 đứa thôi.. Con xin chân thành cám ơn bác.. Chúc bác được nhiều sức khỏe Dạ, tại cái máy tính bị trục trặc nên lúc con gửi đâm ra gửi thành 2 bài ah..Con xin lỗi vì sơ suất này
 13. Dạ con cám ơn bác nhiều lắm..nếu được gần ngày sinh con xin bác giúp con một ngày và giờ sinh để cho mẹ tròn con vuông ah..vì đứa đầu con mổ nên đứa này mổ luôn ah..Bác ơi, con gái con mạng Hỏa thì nên đặt tên là gì hả bác..có gì sau này vợ chồng con nghĩ ra rồi nhờ bác tư vấn giúp ah..Con xin cám ơn bác Kính chúc bác nhiều sức khỏe
 14. Ủa sao cái tiêu đề của mình ai sửa lại vậy ta? Dạ, thưa bác Thiên Luân, cái tiêu đề của con ghi là" Dạ, bác Thiên Luân ơi" sao giờ đến tối thành " gửi Bác Thiên Luân"..mà con thì không có quyền sửa bài..nếu có gì vô phép kính mong bác bỏ qua cho con ah..con cũng không hiểu sao tự dưng đổi thành như vậy nữa
 15. Sao web cập nhật xong lại bị mất bài của cháu và của 1 bạn nữa đăng vậy ta? Dạ, thưa bác Thiên Luân..Trước đây bác có tư vấn cho vợ chồng con là sinh con năm Đinh Dâụ 2017 hoặc năm Tân Mùi 2021 thì có một bé nữa là tốt..Nhưng con lại bị vỡ kế hoạch, bác nói là năm 2012 ko tốt.., khắc mẹ( mặc dù vợ chồng con đã rất kỹ vậy mà cũng bị dính, đúng là vc con tính không bằng trời tính)con dự sinh năm sau( 2012) tháng 4 dương lịch, con siêu âm là bé gái..Bác ơi, cho con hỏi nếu là bé gái có tốt không bác?còn nếu khắc thì cái khắc đó sẽ như thế nào hả bác? có ảnh hưởng đến tính mạng của con và bé không ah? con thì cũng muốn sinh 2 đứa theo đúng chủ trương nhà nước với lại con ngán lắm rồi ah.. ôi co lo lắng lắm bác ơi, tại con có nguyên do mà con thì không hiểu về vấn đề tuổi nên cứ ngồi lo lắng lắm ah..dạ, con mong bác có thời gian xem dùm con cho con hiểu và bớt lo lắng, ở ngoài thì người này người kia nói 1 kiểu nhưng thật lòng con chỉ tin tưởng các bác ở trên diễn đàn này thôi ah.. Con :19/04/1984( tuổi Giáp Tý) chồng: 16/09/1982( Nhâm Tuất) Con trai : 16/12/2008( Mậu Tí) Bé gái dự sanh : 1/5/2012( con sẽ sinh sớm 1 tuần vì con sinh mổ)( Nhâm Thìn) Nếu bé gái sinh năm sau thì anh em nó có hoà thuận, hay là khắc nhau hả bác..bác ơi, con sợ chết giống như mẹ con lắm..Con và mẹ con có sự trùng hợp lắm bác Me con tuổi Canh Tý sinh con tuổi Giáp Tý vào tháng 4(Dl) ----------------------------- em con tuổi Mậu Thìn tháng 12(Dl) sau đó 8 tháng thì mất Bố con: sinh năm 1956 bây giờ con cũng sinh 2 đứa giống như mẹ con sinh 2 chị em con, cũng cùng năm, cùng tháng, cùng tuổi chỉ khác là đổi đầu con thôi..sao con lo quá bác ơi..có sao không hả bác.. Con cám ơn bác và kính chúc bác nhiều sức khoẻ