• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

katze

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  45
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by katze

 1. Cháu mong các bác, anh, chị luận cho cháu lá số này. Lá số là đúng giờ sinh ạ. Mệnh này đúng là lận đận, vất vả phải không ạ. Giờ cháu đang thấy như vậy, kể cả công việc lẫn tình duyên. Cho cháu hỏi về công việc, tiền tài và chồng con sau này với ạ. Cháu biết cung Phu cũng không đẹp gì, vậy cháu nên lấy chồng tầm tuổi nào thì đỡ được hình khắc ạ http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/crying.gif Cháu nên làm công việc gì thì đúng số cho nó thuận buồm xuôi gió ạ? Cháu xin cám ơn nhiều ạ. Đây là lá số của cháu. http://www.lyhocdong...w=screen&size=2
 2. Bác haithienha ơi, mong bác gieo cho cháu quẻ công việc với ạ. Muốn yên mà chưa được yên. Do cháu kém quá hay số là vậy ạ :( Ngày hỏi: 07.11.2013 (Dương lịch) Giờ: 16:19 Cháu cám ơn bác.
 3. Công việc bất ổn quá à. Cháu nên tiếp tục hay ở lại. Bác cho cháu xin 1 quẻ với ạ. Ngày hỏi: 11.1.2013 (DL), 13:30 Cháu cám ơn ạ.
 4. Bác ơi, hạn tới sẽ là hạn tốt hay xấu ạ ? Bác nói trước cho cháu để cháu chuẩn bị công tác đề phòng hạn thiên tai, lũ lụt ạ ^^
 5. Ôi cháu cám ơn bác Thiên Sứ đã xem cho cháu :) Bác ơi, hạn tới bất ngờ gì vậy bác. Bất ngờ theo chiều hướng tốt hay xấu ạ? Hic, cháu lo cái tháng 11 kia quá, công việc mới bắt đầu mà http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/crying.gif
 6. Bác Haithienha ơi, cháu hỏi quẻ về công việc thì được nói rằng tháng 11 âm này sẽ có chuyện, bị hao tài và có thể bị thương đến thân thể. Cháu lo sợ quá ạ. Lo công việc có vấn đề, lo bị tai nạn hay bị bệnh http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/crying.gif Bác xem cho cháu với ạ. Ngày hỏi: 10.3.2013 (dương lịch) Giờ: 22:32 Cháu cám ơn bác
 7. Bác ơi, bác có gieo quẻ cho cháu là tháng 5 âm hoặc T10, 11 có việc. Vào tháng 4 âm, cháu có được khuyên là đọc Kinh Dược Sư thì sẽ giúp tìm được việc. Cháu đã đọc và khoảng cuối tháng 4 đấy, cháu có nhận được việc rất nhanh. Nhưng hiện tại thì cháu xin nghỉ công việc đó rồi. Lúc nào bác rảnh, nhờ bác xem giúp cháu 1 quẻ khi nào cháu lại tìm được việc với. Cháu cám ơn bác. Giờ hỏi: 9:43 tối, ngày 2.9.2013 (dương lịch)
 8. Mong chị tư vấn giúp em về công việc với ạ. Đường học hành cũng ổn mà đường công việc thì lung tung beng. Nói ra thì xấu hổ nhưng em cũng trải qua mấy công ty rồi, và cũng chỉ làm được vài ba tháng là em tự nghỉ hoặc bị nghỉ :(. Lý do cũng nhiều mà đa phần là em ạ :(. Em thấy mình bị tự kỷ, đôi khi không muốn nói chuyện, chỉ nói chuyện với người mình thích và cảm thấy họ tốt hay hợp tính thôi :( Chị xem cho em đường công việc của em sao mà linh tinh quá. Làm vài ba chỗ, mà mỗi chỗ vài ba tháng, mà chia tay toàn để lại nỗi buồn. Điều này có hiện lên lá số của em ko ạ? Công việc của em tương lai thế nào hả chị ? Em định theo về xuất nhập khẩu, em ưng cái nghề này nhưng không biết em có đủ khả năng làm ko hay làm nghề khác tốt hơn. Mong chị xem lá số và tư vấn cho em. Em cám ơn chị nhiều. Đây là lá số của em. Lá số chuẩn giờ sinh chị ạ. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=katze&date=1988,3,14,5,30&year=2013&gender=f&view=screen&size=2
 9. Dạ, đúng là trước đây e có tự hào về mình chút, nhưng giờ đỡ hơn nhiều rồi ạ : P Ôi em tưởng qua 32 là đỡ, vậy mà vẫn vất vả, bếp bênh tới tận 42 ạ. Giờ đã mệt mỏi lắm rồi ạ : ((( Chị ơi, chị xem số e có tiền tiêu ko ạ ? :D. Thân em là Cự môn Hãm địa, nếu em theo con đường học vấn, nghĩa là cố học lên cao nữa, thì có thuận cho công việc không hả chị? Em cám ơn chị.
 10. Vâng, cháu cám ơn bác ạ. Thực ra, cháu cũng không thích làm một mình ạ, như thế thì buồn chết mất. Cháu sẽ cố gắng thay đổi bản thân hơn nữa. "Đừng bao giờ hi vọng thay đổi thế giới, hãy thay đổi chính bản thân mình" :P Bác ơi, bác biết xem lá số thì phán cho cháu thêm vài lời ạ. Cháu cám ơn bác :)
 11. Mong anh Thiên Đồng xem giúp em 1 quẻ công việc. Em mới xin được việc và làm được 5 ngày rồi. Không biết liệu rằng em có trụ nổi công việc này không nữa. Huhu Tuổi: Mậu Thìn, ngày 4/6/2013, 0 giờ 5 phút Câu hỏi: 1. Anh xem giúp em, em có nên tiếp tục theo công việc này không ạ? 2. Em sẽ làm công việc này trong bao lâu? 3. Sau này em có tiếp tục học lên thạc sỹ không ạ? Em cám ơn anh.
 12. Bác ơi, cháu định đăng ký một khoá học về xuất nhập khẩu, rồi sau xin làm nhân viên chứng từ, chuẩn bị thủ tục, giấy tờ, hợp đồng. Bác có thể xem cho cháu, cháu có thể làm về ngành này được ko ạ? Nếu được cháu sẽ đầu tư một khoá học : ( Cháu cám ơn bác nhìu.
 13. Huhu http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/crying.gif Vâng. Cháu cám ơn bác nhìu ạ.
 14. Cháu cám ơn bác ạ. Bác ơi, cháu có bệnh nội tiết đang uống thuốc Bắc. Chú bác sỹ bảo cháu nên uống 3 tháng. Cháu đang uống được 1,5 tháng rồi, nhưng chưa thấy có dấu hiệu thuyên giảm. Bác xem cho cháu liệu cháu có khỏi bệnh sau khi uống thuốc của chú này không ạ, hay nên chuyển sang đi khám, uống thuốc tây ạ? Vì cháu nghĩ để lâu không tốt ạ :(. Cháu cám ơn bác.
 15. Bác Haithienha ơi, Bác xem cho cháu khi nào cháu có việc với ạ. Cháu đang xin về bên xuất nhập khẩu, làm nhân viên chứng từ, không biết có được không ạ? Ở nhà nhiều oải quá, nhiều lúc quẫn trí lắm ạ http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/crying.gif
 16. Vâng, cháu cám ơn bác ạ. Giờ thì có thể yên tâm cố gắng phấn đấu rồi ạ :P Có phải Thiên Thọ cung Quan và Thiên Tài cung Phu thì phấn đấu cho cung Quan, cung Phu sẽ được bù đắp phải không ạ? Khi nào rảnh, bác xem thêm cho cháu đường công việc và con cái nhé bác :) Chúc bác những ngày nghỉ lễ vui vẻ!
 17. Bác Haithienha ơi, bác xem cho cháu với ạ. - Có người nói cung Tài của cháu, Lương không chủ về tài lộc và có Địa giải nữa thì tiền bạc chỉ ở trung bình thôi. Vậy cung Tài của cháu có được khá giả như bác nói không ạ? - Cháu bị nội tiết không đều. Hiện cháu đang phải uống thuốc. Bác xem cho cháu liệu đường con cái cháu có vấn đề gì không ạ? - Cháu định theo nghề xuất nhập khẩu, không biết là có hợp với cháu không? - Chồng hơn tầm bao nhiêu tuổi là nhiều vậy bác? Bác xem cho cháu chồng cháu là người thế nào ạ. Hix, sợ nghe rồi sẽ thất vọng nhưng vẫn muốn được nghe ạ. Cháu cám ơn bác ạ :)
 18. Chào bạn Harry, Cám ơn bạn :) Mình biết mà, mình hỏi vui vậy thôi và cũng để bác Haithienha luận thêm về cho mình về công việc khi trẻ :) Nếu mà được cả tuổi trẻ thì tốt quá, còn nếu không thì được hậu vận cũng là quá ngon lành rùi.
 19. Ôi bác đã xem cho cháu nhanh vậy ạ. Cháu cám ơn bác ạ :) Bác ơi, cho cháu hỏi, chồng cháu hơn nhiều tuổi, thì hơn tầm mấy tuổi trở lên gọi là nhiều ạ? Cháu mà lấy được anh nào sinh năm 83 thì tốt, hơn cháu 5 tuổi, thấy bảo 88 và 83 rất hợp nhau ạ :D Nếu lấy năm 29t thì đỡ hình khắc hơn phải không ạ? Có phải là do chồng cháu có đào hoa linh nên cuộc sống vc xô xát không ạ? :( Chồng cháu là người thế nào vậy bác? Bác ơi, sau cháu mới đc sung túc, thế còn tuổi trẻ thì lận đận vất vả, già rùi mới đc hưởng thụ sao bác :D Bác xem cho cháu về công việc nên làm nghề gì với được ko ạ? Cháu học kinh tế ra, định theo về xuất nhập khẩu nhưng không biết có làm có hợp không nữa..
 20. Bác Haithienha ơi, bác xem cho cháu với ạ :)
 21. Chú Thiên Đồng ơi, Nhờ chú lại xem giúp cháu quẻ về công việc và tình duyên với ạ: Nữ, Mậu Thìn, hỏi lúc: 10:48 a.m thứ 7 ngày 20/4/2013 1. Chú xem tháng mấy cháu xin được việc làm ạ? 2. Công việc sau này của cháu có được sử dụng tiếng nước ngoài không ạ? 3. Cháu có quay lại được với người cũ không chú, người ấy sinh năm 1982 ạ. Cháu cám ơn chú.
 22. Em cám ơn anh.
 23. Chào anh Thiên Đồng Nhờ anh xem giúp cho em quẻ về việc làm với ạ. Nữ, Mậu Thìn Ngày hỏi: 10 / 1 / 2013 , giờ: 12:28 1. Anh xem giúp e e nên thi vào công chức nhà nước hay làm ngoài ạ ? 2. Em theo ngành xuất nhập khẩu thì có hợp và lâu dài không ạ ? 3. Bao giờ em có việc làm mới ạ. Cám ơn anh. Chúc anh ngày vui vẻ
 24. Chào anh, Chắc các bác/anh/chị trên diễn đàn bận quá, nên chưa có thời gian luận giải cho anh được. Nếu anh cần gấp quá, anh có thể đến nhờ các thầy tử vi xem trực tiếp cho. Những thầy nào nổi tiếng xem được có lẽ anh phải google hoặc hỏi mọi người vì em không biết nên ko giới thiệu được ạ :(. Hoặc anh có thể tới trung tâm của các thầy trên diễn đàn lyhocphuongdong ở Văn Miếu, nhờ các thầy xem giúp. Chúc anh tìm được câu trả lời đúng, thuận lợi cho công việc và cuộc sống của anh sau này.
 25. Chào anh Thiên Đồng, Mong anh xem giúp em cho em: Nữ Mậu Thìn, giờ hỏi: 22h04, ngày 26/11/2012 (Dương lịch) 1. Sắp tới e có được ký hợp đồng chính thức ở công ty em đang làm không ạ? 2. Người mà em vừa quyết định chấm dứt liên lạc có tình cảm thật lòng với em không ạ? 3. Em có nên quay lại với người đó, có đi đến đâu không ạ? Mong anh xem giúp em. Em cám ơn anh nhìu :)