• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Hạ Quốc Huy

Hội viên
 • Số nội dung

  124
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  3

Hạ Quốc Huy last won the day on Tháng 7 14 2017

Hạ Quốc Huy had the most liked content!

Danh tiếng Cộng đồng

52 Excellent

About Hạ Quốc Huy

 • Rank
  Quản Trị Viên
 • Birthday

Contact Methods

 • Website URL
  http://nhathohoanghuy.mov.mn
 • Yahoo
  huynh.quochuy

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  Tp.HCM
 • Sở thích
  Hội họa, CNTT, Luật
 1. BIỂN-Puskin Tôi chưa ra biển bao giờ Ngỡ biển xanh , xanh màu im lặng Tôi chưa yêu bao giờ Ngỡ tình yêu là ảo mộng Ngày nay tôi đã ra biển rồi Biển nhiều sóng to,gió lớn Ngày nay tôi đã yêu rồi Tình yêu nhiều khổ đau, cay đắng Không gió lớn sóng to , không là biển Chẳng nhiều cay đắng , chẳng là yêu NHỚ-Puskin Lạ quá ! Không hiểu vì sao Ðứng trước em anh lạnh lùng đến thế ? Nhưng anh đi rồi mình anh với bóng lẻ Mới thấy mình khẽ nói : Nhớ làm sao ?! Chúng nó cứ bảo nhớ là yêu Còn anh thì không biết nữa Tình yêu với anh sao kỳ lạ thế Lúc xa rồi mới thấy mình yêu ! Tình yêu đến nào ai có biết Tình yêu đi nào ai có hay ? Theo thời gian, trái đất nó cũng quay Tình yêu đến, tình yêu đi … nào ai có biết TÔI YÊU EM-Puskin Tôi yêu em đến nay chừng có thể Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai, Nhưng không để em bận lòng thêm nữa Hay hồn em phải gợn bóng u hoài Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng, Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm Cầu em được người tình như tôi đã yêu em Gửi -Puskin ( Thúy Toàn dịch) Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu: Trước mắt anh em bỗng hiện lên, Như hư ảnh mong manh vụt biến, Như thiên thần sắc đẹp trắng trong. Giữa ray rứt sầu đau tuyệt vọng Giữa ồn ào xáo động buồn lo Tiếng em nói bên tai anh văng vẳng Bóng dáng em anh gặp lại trong mơ. Tháng ngày qua những cơn gió bụi, Đã xua tan mộng đẹp tuổi thơ, Lãng quên rồi giọng em hiền dịu, Nhòa tan rồi bóng dáng nguy nga. Giữa cô quạnh âm u tù hãm Dòng đời trôi quằn quại hắt hiu, Chẳng tiên thần, chẳng nguồn cảm xúc, Chẳng đời, chẳng lệ, chẳng tình yêu. Cả hồn anh bỗng dưng tĩnh giấc: Trước mắt anh em lại hiện lên, Như hư ảnh mong manh vụt biến, Như thiên thần sắc đẹp trắng trong. Trai tim lại rộn ràng náo nức Vì trái tim sống dậy đủ điều: Cả tiên thần, cả nguồn cảm xúc Cả đời, cả lệ, cả tình yêu Bông hoa nhỏ-Puskin (Nguyễn Minh Đức dịch) Tôi bỗng thấy một bông hoa khô úa Quên trong trang sácg, đã bay hương Từ đó lòng tôi bao chan chứa Tràn ngập niềm mơ ước lạ thường: Hoa nở nơi nao? Xuân nào vậy? Nở có lâu không? Ai hái đi? Một bàn tay lạ hay quen đấy? Hoa đặt vào đây có chuyện gì? Hoa kỷ niệm ngày vui xum họp? Hay một chiều bất hạnh chia ly? Hay buổi dạo chơi lang thang cô độc? Dưới bóng rừng cây, đồng nội im lì? Chắc chàng còn sống? Nàng sống chứ? Không biết bây giờ họ nơi nao? Hay cả hai người cùng tàn rũ? Như bông hoa bí ẩn ngày nào? Buổi sáng mùa đông-Puskin (Thúy Toàn dịch) Băng giá và mặt trời, ngày tuyệt đẹp. Còn ngủ ư, ơi người bạn diễm kiều? – Dậy đi em, hỡi người đẹp thương yêu Mở đôi mắt còn say nồng mệt mỏi; Hãy hiện ra như ngôi sao chói lọi Miền Bắc phương chào buổi sáng Bắc phương! Mới chiều qua, em nhỉ, bão cuồng điên, Một màn tối dăng đầy trời mờ mịt, Mảnh trăng lu sau mây chì đen kịt Vàng vọt soi như một vết ố hoen, Và em ngồi ngơ ngẩn những buồn thương Còn giờ đây… qua song, em nhìn đó: Nắng sớm rọi tuyết tưng bừng rực rỡ Trải mênh mông những tấm thảm tuyệt vời. Dưới trong xanh thăm thẳm của vòm trời, Rừng quang quạnh riêng mình in vệt thẳm, Tùng xanh lá hiện qua làn nhũ mỏng, Sông nhỏ trôi lấp lánh dưới lần băng. Khắp căn phòng ánh hổ phách tràn lan, Bếp lò sưởi củi phừng phừng đượm lửa, Tiếng lách tách nổ nghe vui giòn giã. Thú làm sao nằm ngẫm nghĩ trong chăn! Nhưng này em, em thấy có nên chăng Ra lệnh đóng ngựa hồng vào xe trượt? Trên mặt tuyết ban mai ta nhẹ lướt. Em thân yêu, ta phó mặc ngựa phi, Bốn vó câu hăm hở cứ lao đi, Ta thăm lại những cánh đồng hoang vắng. Những thửa rừng mới đây còn xanh thẳm, Và dải bờ thân thiết với lòng anh. Con đường mùa đông-Puskin (Thuý Toàn dịch) Xuyên những làn sương gợn sóng Mảnh trăng mờ ảo chiếu qua Buồn dải ánh vang lai láng Trên cánh đồng buồn giăng xa Trên con đường mùa đông vắng vẻ Cỗ xe tam mã băng đi Nhạc ngựa đều đều buồn tẻ Đều đều khắc khoải lòng quê Bài ca của người xà ích Có gì phảng phất thân yêu: Như niềm vui mừng khôn xiết Như nỗi buồn nặng đìu hiu Không một mái lều, ánh lửa… Tuyết trắng và rừng bao la… Chỉ những cột dài cây số Bên đường sừng sững chào ta Ôi, buồn đau, ôi cô lẻ… Trở về với em ngày mai Nhina, bên lò lửa đỏ Ngắm em, ngắm mãi không thôi Kim đồng hồ kêu tích tắc Xoay đủ những vòng nhịp nhàng Và xua lũ người tẻ ngắt Để ta bên nhau trong đêm Sầu lắm. Nhina, đường xa vắng Ngủ quyên, bác xà ích lặng im Nhạc ngựa đều đều buông xa thẳm Sương mờ che lấp ánh trăng nghiêng Em từ giã dãi bờ đất khách-Puskin (Thuý Toàn dịch) Em từ giã dải bờ đất khách Để trở về chốn cũ xa xôi Trong giây phút buồn đau nhớ mãi Đứng trước em anh mặc lệ rơi Hai tay anh cứng đờ lạnh giá Níu giữ không đành để em đi Anh thổn thức: em đừng vội vã Cắt phút giây đau đớn biệt ly! Nhưng làn môi đắng em vội rứt Bỏ cái hôn đau khổ xót xa Em gọi anh về miền đất khác Bỏ quê hương đầy ải mịt mờ Em thủ thỉ: ngày mai gặp lại Dưới bầu trời muôn thuở ngát xanh Dưới bóng cây ô liu mát rượi Ta sẽ hôn nhau lại, hỡi anh! Nhưng chao ôi, nơi đầy nắng chói Vòm trời cao thăm thẳm biếc xanh Nơi trên nước ô liu ngả bóng Em đã ngủ yên giấc ngàn năm Và nhan sắc, nỗi niềm đau khổ Em đem đi dưới khắp áo quan Đem đi cả chiếc hôn hội ngộ… Nhưng anh chờ; còn nợ đó, hỡi em! Thơ Puskin ! Hết rồi tình đã vỡ tan-Puskin (không biết ai dịch) Hết rồi – tình đã vỡ tan Anh hôn lần chót đôi bàn chân em Những lời chua xót thốt lên – Anh nghe lời đáp của em: – Hết rồi Anh không còn tự dối thôi Nỗi sầu anh chẳng trọn đời dõi em Chuyện tàn có thể anh quên Tình yêu không thể đáp đền cho anh! Trẻ trung hồn lại đẹp xinh Mai em được biết bao tình mến yêu. Lời tự thú-Puskin (Tạ Phương dịch) Tôi yêu em – dù hoá dại hoá điên Dù đau khổ, bẽ bàng không hy vọng, Tôi sẵn lòng quỳ nhận dưới chân em Điều bất hạnh nỗi dại khờ cay đắng, Không còn hợp với tuổi đời, danh tiếng Đến lúc tôi cần biết sống khôn hơn, Nhưng tôi hiểu qua rất nhiều triệu chứng, Trái tim tôi đang mắc bệnh ái tình, Khi vắng em – tôi mệt mỏi chán chường, Khi em đến – lại buồn, tôi chịu đựng, Không nén nổi – muốn thốt lời ngẫu hứng: Thiên thần ơi, ôi biết mấy yêu thương! Khi tôi nghe bên phòng khách cách tường, Tiếng xiêm áo, tiếng chân em nhè nhẹ Và giọng nói ngây thơ trong trẻo thế Bỗng thấy mình như mất cả trí khôn, Khi em cười – tôi rạng rỡ tâm hồn Em ngoảnh mặt – khiến lòng tôi buồn tủi, Vì trọn một ngày khổ đau mệt mỏi, Phần thưởng em trao: bàn tay thương yêu, Lúc em ngồi cần mẫn trước khung thêu, Vóc thon thả, hơi ngả mình lơi lỏng, Đôi mắt ngọc, mái tóc xoăn rủ xuống, Tôi lặng im, như đứa trẻ, đắm nhìn, Có nên nói chăng về nỗi buồn ghen, Về bất hạnh trong lòng tôi day dứt – Em sửa soạn đi chơi xa những lúc Trời tối sầm, ảm đạm, gió từng cơn ? Và giọt lệ em nhỏ giữa cô đơn, Và lời nói nơi chỉ còn hai đứa, Và chuyến đi miền quê đáng nhớ, Và một chiều vọng tiếng piano … Alina! Mong em hãy thương cho, Tôi không dám cầu xin em tình ái! Có lẽ bởi chất chồng nhiều tội lỗi, Thiên thần ơi, tôi đâu xứng tình em! Nhưng xin em hãy cứ giả vờ thêm! Ánh mắt ấy chứa bao điều huyền bí … Ôi, lừa dối tôi nào khó, Tôi vốn đang muốn tự dối mình! Người đẹp ơi! Nàng đừng hát nữa-Puskin (Hoàng Trung Thông dịch) Người đẹp ơi! Nàng đừng hát nữa Những bài Gruzi buồn bã xót xa: Khiến lòng tôi lại càng tưởng nhớ Cuộc đời xưa và một bến bờ xa. Ôi khúc ca tàn bạo của nàng Làm tôi càng thêm nhớ lại Chốn thảo nguyên đêm tối dưới trăng Hình bóng người trinh nữ xa xăm, đầy thương hại. Bao hình ảnh không phai mờ, êm ái Giáp mặt nàng tôi đã quên đi Nhưng nàng hát – trước mắt tôi đã lại Biết bao nhiêu bóng dáng hiện về. Người đẹp ơi! Nàng đừng hát nữa Những bài Gruzi buồn bã xót xa: Khiến lòng tôi lại càng tưởng nhớ Cuộc đời xưa và một bến bờ xa. Lá thư bị đốt cháy-Puskin (Thúy Toàn dịch) Vĩnh biệt lá thư tình! Thôi vĩnh biệt: Ý nàng đây. Sao ta mãi phân vân? Bàn tay ta sao mãi chẳng muốn buông Niềm vui sướng của ta cho ngọn lửa?… Nhưng đủ rồi! Phân vân làm chi nữa. Cháy đi thôi, thư ủ ấp yêu đương! Lòng ta yên rồi chẳng chút vấn vương. Này ngọn lửa tham tàn đang sắp cuốn Những trang giấy thư em… Xin chút gượm! Bốc lửa rồi! Làn khói nhẹ vẩn vơ Tan nhòa cùng lời cầu nguyện của ta. Hình chiếc nhẫn ước thề trên xi gắn Đã biến mất, xi chảy sôi… Ôi thần thánh! Thế là xong! Than giấy mỏng cuộn tròn, Trên tàn than trắng dấu nét thiêng liêng… Cả lồng ngực của ta dường thắt lại, Hãy lưu mãi giữa lòng ta quằn quại, Hỡi niềm vui chua xót của đời ta, Cuộc đời buồn, ôi thân thiết tàn tro. Lá bùa hộ mệnh-Puskin (Văn Khôi dịch) Nơi biển ngày đêm sóng dạt dào Bọt tung trắng xoá trùm bờ cao Vằng vặc trăng ngân soi ấm áp Màn đêm yên ả ru ngọt ngào Nơi trong cung cấm chúa dân Hồi Đêm ngày đùa cợt gái xinh tươi Một ngày cánh tay mềm nàng tiên nữ Lá bùa hộ mệnh đã trao tôi Nàng kề sát môi, giọng dịu êm: “Anh gắng giữ gìn lá bùa em Bởi tình nồng cháy em trao đó Cùng phép nhiệm màu xưa bí truyền Bùa em chẳng phù anh thoát được Bão táp, phong ba, nấm mồ sâu Đầu anh đòn thù kia hiểm độc Chẳng thể chở che tránh nổi đâu Bùa em không thể thoả lòng mong Vàng bạc châu báu của phương Đông Chẳng ban cho anh đàn đệ tử Phục tùng ngoan ngoãn tháng năm ròng Bùa em không thể chắp cánh bay Đưa anh thoát chốn sâu ải đày Từ Nam về lại phương trời Bắc Ngã vào thân thương những vòng tay Nhưng nếu ả nào mắt hiểm thâm Khiến anh mê mẩn tận thâm tâm Kề làn môi nồng hôn đắm đuối Mà tình trong tim vẫn lặng câm – Thì anh yêu dấu, mảnh bùa em Cứu anh thoát khỏi tình dối gian Khỏi phút đắm say cùng tội lỗi Khỏi vết thương lòng, khỏi lãng quên. Một chút tên tôi đối với nàng-Puskin (không biết ai dịch) Một chút tên tôi đối với nàng Sẽ chìm như tiếng sóng buồn tan Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng, Như tiếng đêm thâu lạc giữa ngàn. Ngày nào đó trên mặt trăng kỷ niệm Nó chỉ còn là dấu vết không hồn Giống như hình phác trên mộ chí Nét ngoằn ngoèo một thứ tiếng xa xăm. Tên cũ từ lâu bị lãng quên Chẳng còn gợi lại được cho em Tình xưa êm ái và trong trắng Trước mối tình ai mới dấy lên. Nhưng nếu gặp ngày buồn rầu đau đớn Em thầm thì hãy gọi tên lên Và hãy tin còn đây một kỷ niệm Em vẫn còn sống giữa một trái tim. Ngài và Anh, Cô và Em-Puskin (Thuý Toàn dịch) Nàng buột miệng đổi tiếng Ngài trống rỗng, Thành tiếng Anh thân thiết đậm đà Và gợi lên trong lòng đang say đắm Bao ước mơ tràn hạnh phúc reo ca. Trước mắt nàng, tôi trầm ngâm đứng lặng Không thể nào rời ánh mắt khỏi nàng Và tôi nói: Thưa Cô, Cô đẹp lắm! Mà thâm tâm: Anh quá đỗi yêu em! Tỉnh giấc-Puskin (không biết ai dịch) Ước mơ, ước mơ Ngọt ngào em đâủ Em đâu, em đâu Niềm vui đêm tốỉ Sao em đi vội Ôi, giấc mơ tiên? Để anh ở lại Bốn bề màn đêm. Quạnh hiu tỉnh giấc Chăn gối xung quanh Và đêm lặng ngắt Thoắt thôi lạnh mình Thoắt thôi bay mất Bao giấc mơ tình! Nhưng hồn đầy ắp Ước muốn còn xanh Muốn đi đuổi bắt Hoài niệm trong mơ Lời cầu hãy nhận Tình yêu, tình yêu Cho tôi được thấy Giấc mơ hồi nàọ Khi bình minh tới Lòng đầy hân hoan Sẵn sàng tôi chết Trong giấc mộng tình Vô tình-Puskin (không biết ai dịch) Vô tình anh gặp em Rồi vô tình thương nhớ Đời vô tình nghiệt ngã Nên chúng mình yêu nhau Vô tình nói một câu Thế là em hờn dỗi Vô tình anh không nói Nên đôi mình xa nhau Chẳng ai hiểu vì đâu Đường đời chia hai ngả Chẳng ai có lỗi cả Chỉ vô tình mà thôi Vô tình suốt cuộc đời Anh buồn đau mải miết Vô tình em không biết Hay vô tình quên đi… Sao-Puskin Một ngôi sao vừa rơi vụt tắt trên bầu trời hay là tên người ấy vụt tắt ở trong tôi ? Vẫn thấy trên bầu trời có muôn vàn sao sáng mà ở trong lòng tôi như một hành lang vắng Một ngôi sao vừa tắt bầu trời vẫn không buồn sao tên người ấy tắt trong lòng tôi cô đơn ?
 2. Sáu con dấu hành chính bằng đất sét đã được đội khảo cổ trường Đại học bang Mississippi tìm thấy tại một di chỉ nhỏ ở Israel, cung cấp bằng chứng củng cố cho sự tồn tại của hai vị vua trong kinh Thánh – David và Solomon. Ngày nay rất nhiều học giả coi David và Solomon là các nhân vật thần thoại, khi cho rằng không một vương quốc nào có thể tồn tại trong khu vực này như trong Kinh Thánh kể lại. Tuy nhiên, các phát hiện gần đây lại cung cấp các bằng chứng cho thấy hoạt động chính phủ đã được tiến hành ở đây vào thời kỳ đó. Jimmy Hardin, phó giáo sư Khoa Khảo cổ và Văn hóa Trung Đông của trường nói rằng những dấu triện đất sét này đã được sử dụng để niêm phong các công văn, giống như khi dùng sáp để niêm phong các phong bì công văn vào các thời kì sau này. Ngày xưa vào thời Trung Cổ người ta không dùng cơm hoặc băng dính để đóng dấu các phong bì thư, mà là dùng sáp. Xem video minh họa cách đóng dấu bằng sáp ở dưới đây: Từ năm 2011, Hardin, đồng giám đốc Dự án Khu vực Hesi, đã tiến hành khai quật vào mỗi mùa hè tại Khirbet Summeily, một di chỉ phía đông Gaza ở miền nam Israel. Các phát hiện của Hardin đã được xuất bản trong ấn bản tháng 12 năm 2014 của tạp chí bình duyệt hàng đầu trong lĩnh vực này – tạp chí Khảo cổ Cận đông. “Các kết quả sơ bộ cho thấy di chỉ này đã được thống nhất dưới một thể chế chính trị đặc trưng bởi các hoạt động của giới chức cấp cao, từ đó cho thấy một quốc gia đã được hình thành vào thế kỷ thứ 10 TCN,” Hardin nói. “Chúng tôi tin rằng những con dấu niêm phong này có niên đại từ Thời kỳ Đồ sắt II, tức là từ thế kỷ thứ 10 TCN, và nó đã cung cấp bằng chứng lịch sử giúp xác thực sự tồn tại của vua David và Solomon trong các bộ kinh của người Do Thái. “Đây có vẻ như là những con dấu niêm phong duy nhất được biết đến từ thế kỷ thứ 10 TCN, khiến phát hiện này càng trở nên đặc thù hơn,” ông nhận định. Các phát hiện này đã đóng góp đáng kể cho một cuộc tranh luận triền miên trong giới khảo cổ rằng liệu đã từng tồn tại các chính phủ hay quốc gia vào giai đoạn đầu của thời kỳ Đồ Sắt hay không. Ngày càng có nhiều học giả cho rằng một tổ chức chính trị như vậy xuất hiện rất lâu về sau so với thời điểm được đề cập trong kinh Thánh. Do đó, c ác cổ vật này có tác động sâu rộng đến họ. “Một số học giả và nhà khảo cổ học đã phủ nhận độ tin cậy lịch sử của Kinh Thánh xoay quanh hai vị vua David và Solomon. Ví dụ như nội dung được ghi chép trong Cuốn sách của các vị vua và trong Cuốn sách thứ hai về Samuel – được xác định là từ Thời kỳ Đồ Sắt II hoặc thế kỷ thứ 10 TCN,” Hardin nói. “Những dấu triện này đến từ các tư liệu viết tay đã được niêm phong, cho thấy nơi xa xôi này đã được thống nhất lại ở một mức độ vượt xa nhu cầu sinh sống tối thiểu,” ông nói. “Các hoạt động chính trị hoặc điều hành đã từng diễn ra ở một mức độ vượt xa một trang trại canh tác.” Bài viết trong tạp chí đã miêu tả di chỉ khai quật này là khu vực giáp ranh giữa trung tâm của hai quốc gia Judah và Philistia. Lúc đầu người ta cho rằng khu vực này từng là một trang trại quy mô nhỏ vào thời Thời kỳ Đồ Sắt. Tuy nhiên, việc tìm thấy con dấu niêm phong và các phát hiện khảo cổ khác gần đây đã chứng tỏ sự tồn tại của một cấu trúc chính trị vào thời điểm đó. “Chúng tôi tin rằng các di sản văn hóa vật thể tổng hợp được phát hiện ở Summeily đã thể hiện mức độ hoạt động kinh tế-chính trị không tưởng trong hậu thời kỳ Đồ Sắt và giai đoạn đầu thời kỳ Đồ Sắt II,” bài viết trong tạp chí cho hay. “Đặc biệt chính là như vậy nếu chúng ta tổng hợp dữ liệu từ di chỉ Hesi gần đó [một di chỉ khai quật với quy mô lớn hơn rất nhiều]. “Vấn đề đang được tranh cãi là, khi đặt các chi tiết lại cùng nhau đã cho thấy một sự thống nhất và phức tạp chính trị rộng lớn hơn nhiều, dọc theo dải đất chuyển tiếp giữa thời kỳ Đồ Sắt thứ Nhất và thứ Hai so với từng được đánh giá gần đây. Trước đây, các học giả thường có khuynh hướng phủ nhận sự hiện hữu của một thể chế chính trị (vd: sự thành lập quốc gia) diễn ra trước khi người Assyria xuất hiện trong khu vực vào giai đoạn sau của thế kỷ 8 TCN.” Hai trong số các con dấu được đội ngũ Hardin khai quật có vết ấn niêm phong hoàn thiện, hai cái khác có vết ấn niêm phong bán phần, và hai cái khác nữa thì lại không có gì cả. Hai con dấu đã bị lửa thiêu đen. Một con dấu có lỗ xỏ dây được bảo quản hoàn hảo, dây niêm phong tài liệu sẽ được xỏ qua lỗ này xuyên qua miếng đất sét. Các vết ấn trên cái dấu triện này không có chữ viết. Di chỉ khai quật đã được lựa chọn để cho phép các nhà nghiên cứu tìm hiểu về sự biến động biên giới giữa hai quốc gia Philistia và Judea trong khu vực trước đây từng được xác định niên đại vào khoảng thế kỷ thứ 10 TCN. Jeff Blakely thuộc trường Đại học Wisconsin ở Madison là đồng giám đốc của Dự án Khu vực Hesi và đã nghiên cứu khu vực này trong 40 năm. Blakely giải thích cách thức xác định niên đại của con dấu niêm phong này. “Các số liệu niên đại của con dấu mà chúng tôi xác định được (vào khoảng thế kỷ 10 TCN) là dựa vào nhiều loại bằng chứng,” Blakely nói. “Kiểu dáng của con dấu, các loại đồ gốm cổ được tìm thấy trong cùng hoàn cảnh với con dấu, các loại trang sức hình bọ hung của Ai Cập được tìm thấy, và sự phân bổ địa tầng và phân lớp của từng di chỉ ,đều chứng tỏ niên đại khoảng thế kỷ thứ 10. “Hơn nữa, việc xác định niên đại bằng phương pháp khảo từ học (khảo cổ + từ tính), dựa vào cường độ và hướng của từ trường Trái Đất trong quá khứ, cũng cho thấy các tầng đất đá nơi tìm thấy các con dấu hẳn phải có từ thế kỷ thứ 10. Các nghiên cứu và phân tích về sau có lẽ sẽ chỉ thay đổi số liệu thập kỷ chứ không phải thế kỷ,” ông nói. Từ giai đoạn ban đầu của dự án, các nhà khảo cổ đã cố gắng xác định xem người dân đã làm nghề gì ở khu vực Khirbet Summeily này, Blakely nói. “Nhiều thế hệ học giả cho rằng có thể họ đã trồng trọt, nhưng trong một vài năm trở lại đây, chúng tôi dần dần nhận ra rằng con người hiếm khi canh tác trên khu vực này,” ông nói. “Đây từng là một đồng cỏ. Những người chăn cừu đã coi sóc cừu và dê dưới sự bảo hộ của chính phủ. Việc tìm thấy con dấu vào mùa hè vừa qua đã củng cố mạnh mẽ giả thuyết rằng Khirbet Summeily đã từng là một nơi có chính phủ cai trị.” Bài viết gốc của Mississippi State University Biên dịch: Quý Khải
 3. TÌNH QUẢNG TRỊ Quảng Trị đêm về buốt lạnh thêm Gió khuya lay nhẹ khóm lau mềm Không gian oi bức mùi bom đạn Sương lạnh thấm vào ngọn lữa đêm Tôi vẫn ngồi đây giữa lạnh lùng Chờ cơn gió mát thổi vào không Nước bình phản phất hơi trà nóng Cơm nắm thơm thơm khói bếp nồng Em đã gần tôi, em lại xa Bao năm mỏi mắt vọng quê nhà Nhớ nhung vò nát tâm tư lính Góc biển, chân trời đã vượt qua Kim Giao gió lạnh lắm em ơi! Áo mỏng sờn vai, nước mắt rơi Trên miệng chiến hào chim đến gọi Bâng khuâng nắn bút chép đôi lời. Hoàng Huy ---------- Kim Giao (thuộc huyện Hải Lăng, Quảng Trị)
 4. CHÀO MỪNG XUÂN ĐINH DẬU Xin cảm ơn năm qua nhiều kỷ niệm Ta gặp nhau bao tốt đẹp ấm nồng Một năm gian khó với nhiều kinh nghiệm Đêm giao thừa khấn gia Tổ báo công Đêm nay thấy hồn mình xao xuyến lạ Đinh Dậu ơi! Xin được cảm ơn đời Mừng xuân mới chứa chan cao đẹp quá Chẳng thể nào quên được Bính Thân ơi! Hoàng Huy XUÂN TRƯỜNG SƠN Trường Sơn đón gió giao mùa Đem hơi sương lạnh cợt đùa nắng đông Kẻ Bàng trắng xóa như bông Hoành Sơn giá lạnh theo dòng ra khơi Rừng xuân buốt lạnh chơi vơi Nhưng mai vẫn nở vàng tươi đất trời Như em dáng đẹp mặn mòi Vượt qua lữa đạn cho đời vào Xuân Hoàng Huy 40 MÙA XUÂN Việt Nam thống nhất bốn hai Xuân Gian khổ đấu tranh trải lắm truân Nay hợp bên nhau ôn kỷ niệm Bùi ngùi nhớ lại thuở tiền nhân Thủy chung đi trước tình đồng đội Trung hiếu làm đầu trọn nghĩa dân Đất nước chan hòa đầy hạnh phúc Đạn bom dứt tiếng, đẹp muôn phần. Hoàng Huy
 5. Nay đã có kết quả bầu cữ Tổng thống Hoa Kỳ. Tỷ phú Donald Trump đắc cử Tổng thống 45 của Mỹ, như vậy kết quả Dự đoán của tôi vào ngày 3 tháng 10 vừa qua là đúng. Mặc dù có thể Donald Trump thắng cuộc nhờ giàu có về tài chính và thủ đoạn. Hạ Quốc Huy
 6. Trái đất chúng ta là 1 hành tinh duy nhất có sự sống trong Thái Dương Hệ. Nhưng trong vũ trụ bao la này vẫn còn có nhiều Hệ Mặt Trời khác, tức là còn có nhiều trái đất khác chứa đựng sự sống. Đặc biệt trong Vũ trụ này có tồn tại nhiều lỗ hổng (điều này giới khoa học thiên văn đã công nhận), các Thái Dương Hệ có thể ngăn cách nhau qua những lỗ hổng Vũ trụ. Quan điểm của cá nhân tôi, có thể trong quá khứ, người ở hành tinh khác đã vô tình lạc đến trái đất qua lỗ hổng vũ trụ (và được cư dân chúng ta nhìn thấy), sau đó có thể họ đã trở về lại được hành tinh của họ nhưng họ không thể quay lại được trái đất chúng ta. Nếu thực sự tồn tại một trái đất khác có sự sống trong vũ trụ này mà cư dân ở đấy có thể dễ dàng đến trái đất chúng ta thì mạng sống cư dân hành tinh chúng ta chắc chắn sẽ bị đe dọa nặng. Riêng về đồng tiền cổ này xưa này, theo quan điểm của tôi thì đây chỉ là sản phẩm của con người trái đất chúng ta. Từ xa xưa, trong giới khoa học vũ trụ đã tồn tại thuyết có sự sống ngoài trái đất, từ đó hình thành những hội, nhóm nghiên cứu về UFO (Vật thể bay không xác định). Đồng tiền cổ này chính là do những hội, nhóm ấy làm ra để kỷ niệm. Nhà nghiên cứu. Hoàng Quốc Huy --------------------------- Miền nam Ai Cập phát hiện ra đồng tiền cổ xưa bí ẩn có in hình người ngoài hành tinh. Dân mạng khẳng định đây là một bằng chứng không thể chối cãi! Sự tồn tại của người ngoài hành tinh cho đến nay vẫn luôn là một ẩn đố đối với chúng ta. Trong quá khứ đã từng có rất nhiều người nói rằng họ bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Thậm chí ngay cả NASA cũng thu được nhiều thước phim khó hiểu về những sự việc huyền bí này. Gần đây một bằng chứng mới nhất có liên quan đến người ngoài hành tinh lại xuất hiện, đặc biệt hơn nữa nó xuất hiện với dạng tiền xu cổ xưa có khắc “hình người ngoài hành tinh” trên đó? ! Tại miền nam Ai Cập người ta đã tìm được một loạt những đồ vật rất kỳ lạ, trong đó có những đồng tiền cổ có in hình người ngoài hành tinh. Nhiều người tin rằng đây là bằng chứng không thể chối cãi về sự tồn tại của những sinh vật ngoài trái đất! Trang mạng nổi tiếng Mysteriousearth đã tuyên bố rằng họ đã tìm thấy một loạt các đồng tiền cổ xưa của người ngoài hành tinh. Đồng tiền này không những được in hình của người ngoài hành tinh và chữ Latin, mà nó còn trông giống như đã có niên đại rất xa xưa. Được biết một nhóm người ở Nam Ai Cập trong khi đang cải tạo một ngôi nhà cũ đã đào được những đồng xu này. Nhưng hình được khắc trên đồng xu trông không giống hình hài của con người. Cho đến nay không ai có thể giải thích được những đồng tiền đến từ đâu.” Mặt phía sau của đồng xu thậm chí còn được khắc giống như hình chiếc đĩa bay và khu rừng cây phía dưới. Lẽ nào người ngoài hành tinh đã đến Trái đất và âm thầm lặng lẽ sống giữa chúng ta? Đó vẫn là ẩn đố đối với nhân loại chúng ta ngày nay. Bạn có nghĩ những đồng tiền xu này thật sự của người ngoài hành tinh không? Bạch Mỹ daikynguyenvn
 7. ông Trump là một Tỷ phú bất động sản, là nhà tài phiệt lớn nhất nhì của Mỹ, kinh phí trong chiến dịch tranh cử này ông ấy hoàn toàn chủ động, đó là một lợi thế lớn của Trump. Tuy nhiên có lẽ không ai trong chúng ta muốn Trump làm Tổng thống Hoa Kỳ, và Tôi cũng vậy. Qua quan sát tình hình, tôi có cảm nhận nếu ông Trump thắng cử thì nước Mỹ sẽ có một sự thay đổi lớn...Từ một cường quốc, Mỹ sẽ suy yếu dần trước sự lãnh đạo của Trump. Vì sao thế? Bởi vì ông Trump trước giờ vốn chỉ là một Doanh nhân không có kiến thức và bản lĩnh về Chính trị. Tính cách của Trump thích đầu tư mạo hiểm trong kinh doanh. Sự liều mạng trên thương trường, chấp nhận thất bại để tạo ra các đột phá là điều đáng khen ngợi, là việc làm khuyến khích trong kinh doanh. Nhưng khi ở vị trí lãnh đạo đất nước mà bất chấp tất cả để thử các nước cờ do ông Trump suy nghĩ ra thì chiến tranh thế giới lần thứ 3 diễn ra là điều khó tránh khỏi... Thế giới sẽ tiến dần đến bờ vực thẳm nếu Trump làm Tổng thống nước Mỹ.
 8. Trước tiên xin nói rõ (Vì tôi biết diễn đàn của Trung tâm có rất nhiều người theo dõi hoạt động), ý kiến sau đây của tôi chỉ là ý kiến cá nhân - một nhà nghiên cứu. Dù tôi là quản trị viên của Diễn đàn nhưng ý kiến của tôi không đại diện cho Diễn đàn của Trung tâm Nghiên cứu Lý Học Đông Phương. Nếu Thầy tướng số ở HK dự đoán bà Clinton đánh bại ông Trump thì tôi dự đoán ngược lại. Cái cằm không nói lên vấn đề gì lớn lao cả. Hãy nhìn vào cặp mắt và chân mày của ông Trump, đặc biệt là nhân trung của ông ấy khá sâu. Ánh mắt cho thấy người ấy đầy thủ đoạn mưu mô và nhiều tham vọng. Ông ấy rất tự tin vào bản thân. Ngược lại đôi mắt của bà Clinton trắng dã và hiện rõ sự sợ sệt, thiếu tự tin trong ánh mắt. Dù bà Clinton có nhiều ưu thế nhưng tôi tin ông Trump sẽ không dễ dàng để bà Clinton dành chiến thắng trong cuộc bầu cử này. Hạ Quốc Huy ------------------------------- (Kiến Thức) - Thầy tướng số Hong Kong mới dự đoán bà Hillary Clinton sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống 2016 dựa trên những đường nét trên gương mặt. Thầy tướng số Hong Kong Chow Hon-ming dự đoán bà Hillary Clinton sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay vì cằm của nữ ứng viên tổng thống này “quyền lực” hơn so với ứng viên Donald Trump. Cũng theo Chow Hon-ming, những người có cằm nhô, quai hàm rộng sẽ đạt được nhiều quyền lực khi họ lớn tuổi. Liệu dự đoán của thầy tướng số Hong Kong này có đúng hay không thì mọi người sẽ phải chờ đến tháng 11 tới đây mới biết kết quả. Thầy tướng số Hong Kong Chow Hon-ming dự đoán bà Clinton sẽ đánh bại ứng viên Trump vì cằm của bà “quyền lực” hơn. Thầy tướng số ở Hong Kong là những người chuyên xem xét vận mệnh và cuộc sống của mọi người nhờ vào việc quan sát những đường nét trên gương mặt của họ. Thuật xem tướng có từ cách đây hơn 2.000 năm và hiện được các thầy tướng số lưu giữ và phát triển. Các thầy tướng số tin rằng, gương mặt của mỗi người giống như một cuốn sách. Khi nhìn vào gương mặt, họ sẽ “đọc” ra mọi vấn đề từ sức khỏe, tình hình tài chính hoặc gia đình của bất kỳ người nào. Theo đó, mỗi phần khác nhau trên gương mặt sẽ thể hiện những góc độ khác nhau về tướng số. Nguồn KT
 9. THƠ VIỆT Mỗi bài thơ Việt một bông hoa Làm đẹp văn đàn của nước nhà Lục bát vinh danh hồn cháu Lạc Thất ngôn rạng rỡ cõi sơn hà Tố Như đức độ tâm trong sáng Huy Cận nhân từ nghĩa vị tha Lịch sử thi nhân ghi nhớ mãi Trời Nam thơ Việt vạn đời ca Hoàng Huy CHIỀU XUÂN VỀ CHỐN CŨ Về thăm chốn cũ buổi chiều Xuân Sương rớt hòa thơ nhẹ bước chân Hương cỏ bên đường nâng khát vọng Gió chiều sâu lắng tiếng trăng ngân Khuya buồn thổn thức từng âm vận Cái Vạc hòa thơ gợi cố nhân Non nước đêm Xuân bừng khởi sắc Quê xưa hoài vọng...mối tình thân. Hoàng Huy
 10. XUÂN Sắp tiễn Bính Thân chúc thanh vân Đón chào Đinh Dậu đáo tân Xuân Nhân dân hớn hở vui mừng tết Đất nước thanh bình mở đón Xuân Đào thắm đưa hương, tô sắc tết Mai vàng đơn nụ, điểm màu Xuân Khắp nơi Én lượn, người vui hát Cờ Đảng quang vinh – Rạng ánh Xuân Hoàng Huy
 11. Mắt Em Dòng mắt em trong thanh Dưới nắng Thu thơ mộng Gió chiều nay lồng lộng Bên dòng mắt tươi xanh Đôi mắt huyền long lanh Chứa bao điều muốn nói Như trăng Thu soi rọi Thơ khó thốt lời thành Hương trời Thu tuổi xanh Bừng nở hoa trí tuệ Đôi mắt buồn diễm lệ Người - Thơ mộng giấc lành Hoàng Huy
 12. NHỚ AI... Nhớ ai buổi sáng hôm nay Ly trà đắng ngắt...ngất ngây men chờ Thương ai viết trọn vần thơ Nhớ ai – chẳng biết! đợi chờ - thực mơ! Chờ ai chăm sóc vườn thơ Để cho vần điệu hững hờ nhẹ tuông Lãng bay trong cõi vô thường Đây hư kia thực - này buông nọ vời Nhớ ai cả buổi rối bời Vần thơ chưa trọn bồi hồi tâm tư!!! Hoàng Huy Luật gia. HUỲNH QUỐC HUY giữ bản quyền bài thơ này
 13. VÙNG TRỜI YÊU THƯƠNG Giặc thù quyết xâm lược Gieo tang tóc đau thương Chiến trường đang thúc dục Gọi thanh niên lên đường Nhìn nhau qua đôi mắt Sáng rạng ngời yêu thương Bồi hồi trên gương mặt Chia tay ra chiến trường Môi hồng em thỏ thẻ Bao kỉ niệm tình yêu Trái tim em sẽ mãi Nhớ thương anh thật nhiều Lần cuối ta gặp nhau Anh chẳng nói lên lời Nhìn em qua đôi mắt Trái tim mãi rối bời Tàu gọi, anh kịp nói Chào em yêu của anh Vẫy chào thay tạm biệt Tàu vội vàng đi nhanh Xa nhau theo năm tháng Trời minh chứng đôi mình Mong cuộc đời tươi sáng Mãi yêu một mối tình Này em thương mến ơi! Thời gian mình cách xa Tình em trong ánh mắt Lòng anh khó phôi pha Em ơi! Chờ anh nhé! Chiến thắng anh sẽ về Cuộc đời người trai trẻ Đi bảo vệ quê hương Anh tiến ra trận tuyến Chiến đấu với quân thù Lòng vẫn nghe xao xuyến Bao kỉ niệm mùa thu Ánh mắt em long lanh Nơi vùng trời yêu thương Như xua tan sương lạnh Trong góc nhỏ tim anh Em ơi hãy chờ đợi Dù tháng, năm còn dài Nơi chiến trường anh tới Mang hạnh phúc tương lai Hoàng Huy
 14. Mark Boyle - người đàn ông không tiền bạc (Ảnh: Wikipedia) Hơn 7 năm trước đây, Mark Boyle từng là một người đàn ông thành đạt trong xã hội. Cuộc sống của ông, khi đó, có lẽ cũng là mục tiêu của rất nhiều bạn trẻ nước Anh: có được một công việc tốt, kiếm nhiều tiền, và mua sắm những vật dụng xa hoa để chứng tỏ với mọi người rằng mình “thành công”… Và quả thực, Mark đã làm được điều đó. Ông là nhà quản lý của một công ty thực phẩm lớn tại Anh quốc, sở hữu chiếc du thuyền đắt tiền, và tận hưởng cuộc sống của một người không-thiếu-thứ-gì. Thế nhưng, từ một người đang có trong tay tất cả, Mark lại quyết định từ bỏ cuộc sống tiện nghi để bắt đầu lối sống không-tiền-bạc. Tại sao ngay giữa xã hội phương Tây coi trọng tiện nghi và vật chất, ông lại có quyết định như vậy? Mark Boyle bên chiếc bếp tự chế giữa thiên nhiên (Ảnh: Mark Boyle, Facebook)Câu chuyện bắt đầu từ năm cuối đại học khi Mark đang theo học ngành kinh doanh tại Viện Công nghệ Galway-Mayo (GMIT) ở Mountbellew, Ireland. Tình cờ được xem bộ phim về Mahatma Gandhi, nhà lãnh đạo phong trào độc lập không bao lực của Ấn Độ, Mark đã luôn ghi nhớ trong lòng câu nói của Gandhi rằng:“Hãy trở thành sự thay đổi mà bạn muốn nhìn thấy ở thế giới này”. Nhiều năm sau đó, trong một buổi tối đàm đạo với người bạn, Mark chợt nhận ra rằng: những vấn đề mà nhân loại đang phải đối mặt ngày nay, như chiến tranh, suy thoái kinh tế, hay hủy hoại môi trường,… mỗi một trong số đó chỉ giống như hạt nước nhỏ bé giữa cả một đại dương đã bị ô nhiễm, nhưng tất cả đều bắt nguồn từ một gốc rễ sâu xa. Gốc rễ ấy, có thể nói, là lối sống thực dụng, vị kỷ, và hưởng thụ vô độ của con người. Và tiền bạc chính là công cụ để thực hiện điều ấy. Vì vậy, vào 11/2008, thay vì cố ép bản thân làm một nhà môi trường hay một nhà hoạt động xã hội, Mark lại trở thành người đàn ông không-tiền-bạc. Mặc dù gặp phải nhiều lời phản đối và chỉ trích lúc đầu, nhưng quyết định ấy không chỉ mở ra cho Mark một chân trời mới, mà còn truyền cảm hứng cho hàng nghìn người trên thế giới. Mark Boyle diễn thuyết tại chương trình TEDxTalks (Ảnh: Mark Boyle, Facebook)Có người cho rằng: Nếu không có tiền thì sẽ sống ra sao? Ăn uống như thế nào? Mark chia sẻ: “Thức ăn là miễn phí, và đúng là như vậy. Cây táo sẽ không hỏi xem bạn có đủ tiền hay không khi hái quả của nó. Chúng ta là loài duy nhất, trong số hàng triệu loài trên hành tinh này, bị lừa dối đủ để nghĩ rằng người ta cần phải có tiền để ăn. Và điều tồi tệ hơn là, tôi thường thấy mọi người đi ngang qua ‘cây thức ăn miễn phí’ trên chính con đường họ mua thức ăn, được nhập khẩu tới siêu thị từ mọi nơi trên thế giới”. “Chúng ta là loài duy nhất, trong số hàng triệu loài trên hành tinh này, bị lừa dối đủ để nghĩ rằng người ta cần phải có tiền để ăn” Cây cối sẽ không hỏi xem bạn có đủ tiền hay không khi hái quả của nó… (Ảnh: Mark Boyle, Facebook) Rời xa những gì là “tiêu xài” và “hưởng thụ”, Mark Boyle luôn hướng đến một cuộc sống hài hòa và trân trọng tự nhiên: “Nếu chúng ta nuôi trồng thực phẩm của chính mình, chúng ta sẽ không lãng phí một phần ba số đó giống như những gì ta đang làm hiện nay. Nếu chúng ta tự làm bàn và ghế, chúng ta sẽ không thẳng tay ném chúng ra ngoài mỗi khi thay đổi cách trang trí nội thất. Và nếu chúng ta phải tự làm sạch nước uống, có lẽ chúng ta sẽ không sử dụng nước sạch để dội xuống nhà vệ sinh”… “Nếu chúng ta nuôi trồng thực phẩm của chính mình, chúng ta sẽ không lãng phí một phần ba số đó giống như những gì ta đang làm hiện nay…” (Ảnh: Mark Boyle, Facebook)Và sau rất nhiều chiêm nghiệm, Mark nhận ra rằng ngay cả cái gọi là “kinh doanh có đạo đức” cũng vẫn là chưa đủ để sửa chữa sai lầm của con người. Ngành công nghiệp thực phẩm hữu cơ mặc dù giúp chúng ta có được một cuộc sống mang tính sinh thái hơn, nhưng vẫn gây tổn hại đến môi trường tự nhiên. Quá nhiều rác thải từ bao bì bằng nhựa, thức ăn dư thừa, và cạnh tranh giữa các doanh nghiệp chỉ là một vài trong số rất nhiều hệ quả đang xảy ra. “Nếu không khí tràn đầy hai lá phổi của tôi bị ô nhiễm, nếu các chất dinh dưỡng trong đất sản xuất thực phẩm cho tôi trở nên cạn kiệt, hay nếu như các mạch nước tạo nên 60% cơ thể tôi cũng bị nhiễm độc, thì sức khỏe của tôi sẽ theo đó mà tàn hoại”, Mark Boyle viết. Có lẽ ai cũng biết điều ấy, nhưng chỉ khi tạm lắng lại để quan sát cách chúng ta vẫn đối xử với tự nhiên, bạn sẽ nhận ra rằng: Mỗi chúng ta cũng là một mắt xích trong hàng chuỗi hành động đang trực tiếp hay gián tiếp hủy hoại môi trường sống của chính mình. Khi nhận ra mối quan hệ khăng khít giữa con người và tạo vật, Mark Boyle đã thiết kế cho mình một lối sống lành mạnh, chan hòa với tự nhiên. Vậy ông đã làm điều ấy như thế nào? Cuộc sống của “người đàn ông không tiền bạc”Để giải quyết nhu cầu thiết yếu nhất của con người, đó là thực phẩm, Mark cho biết ông tự tay trồng các loại cây trái, từ khoai tây, đậu, cà rốt, cho đến rau củ, bí, hành tây, và xà lách. Đôi khi ông cũng ra ngoài tìm kiếm thức ăn trong tự nhiên, như quả mọng, nấm, và nhiều loại hạt. Đối với ông, đây là nguồn thực phẩm tuyệt vời, vừa an toàn, vừa giàu chất dinh dưỡng, lại đặc biệt thân thiện với môi trường. Trồng trọt và tự nấu ăn đem lại cho Mark những niềm vui bình dị mà trước đây ông không ngờ tới (Ảnh: Mark Boyle, Facebook)Trồng trọt và tự nấu ăn đem lại cho Mark những niềm vui bình dị mà trước đây ông không ngờ tới. Mark kể rằng ông có thể ngắm Mặt Trăng mọc vào mùa đông và Mặt Trời lặn mỗi dịp hè. Những chú chim hòa ca trên cây xung quanh khu bếp của Mark cũng chính là bản nhạc tự nhiên tuyệt diệu. Quan sát và làm bạn với thiên nhiên giúp ông học hỏi nhiều điều hơn bất cứ bộ phim tài liệu nào trên ti-vi. Mặc dù không có tiền, nhưng Mark vẫn có thể tận hưởng mọi tiện nghi vật chất: ông tắm nhờ nước sông, và nếu vào một ngày hè thì đó sẽ là dòng “suối nóng” thư thái. Kem đánh răng được làm từ xương của một loài cá kết hợp với các hạt cây trong tự nhiên. Mark gần như không bao giờ dùng đến xà phòng, nhưng nếu cần thiết, ông có thể tự tạo xà phòng từ loài cây có tên tiếng Anh là soapwort. Để di chuyển, Mark sử dụng xe đạp. Những chuyến đi xa, với ông, lại trở thành cơ hội rèn luyện thể lực quý giá. Và khi cần đến ánh sáng, ông lại sử dụng nến làm từ sáp ong. Ngôi nhà tái chế từ ô tô tải cũ, bếp tự làm, vườn cây tự nhiên, v.v – tất cả đã tạo nên cuộc sống của Mark Boyle (Ảnh: Mark Boyle, Facebook)Mặc dù vậy, trong “cơ ngơi” của Mark vẫn có những vật dụng hiện đại, như laptop và điện thoại. Mark cho biết, trước khi chính thức bắt đầu cuộc sống không có tiền, ông đã mua một tấm pin mặt trời. Nhờ vậy ông vẫn có đủ điện năng cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Thật khó có thể tưởng tượng rằng Mark Boyle đã duy trì cuộc sống không bạc tiền suốt gần 10 năm qua. Bạn có thể cho rằng Mark phải trải qua cảnh cơ hàn và thiếu thốn. Nhưng sự thật là, những gì ông có được đều thật tuyệt vời. “…tôi phát hiện rằng hai năm qua là đầy đủ nhất cuộc đời tôi. Tôi có nhiều bạn bè trong cộng đồng hơn bao giờ hết; tôi không hề ốm đau kể từ khi bắt đầu việc này; và tôi chưa bao giờ cảm thấy mạnh khỏe hơn. Tôi đã nhận ra rằng, tình bạn, chứ không phải tiền bạc, mới là an toàn thật sự. Hầu hết đói nghèo ở Tây phương đều chỉ là vấn đề tâm lý”, Mark viết. Hai cuốn sách nổi tiếng của Mark Boyle đã truyền cảm hứng cho hàng ngàn người. Bạn có thể đọc cuốn “Moneyless Manifesto” miễn phí trên website moneylessmanifesto.orgTuy nhiên, cũng không thể phủ nhận rằng việc xa rời tiện nghi khiến Mark phải dành nhiều thời gian và công sức hơn cho sinh hoạt thường nhật. Nhưng hơn tất cả, ông đã tìm được niềm vui chân chính, và hạnh phúc khi thấy rằng nỗ lực của mình đã làm lay động trái tim của hàng ngàn người. Bài họcSau nhiều năm sống không tiền bạc, Mark đã rút ra bài học gì? Ông chia sẻ: “Hơn bất cứ điều gì khác, tôi khám phá ra rằng sự an toàn của mình không nằm ở tài khoản ngân hàng, mà là ở sức mạnh của mối quan hệ với mọi người, với cây cối, và với động vật xung quanh. Tính cách của tôi thế chỗ cho những đồng sterling như tiền bạc. Nếu tôi hành động ích kỷ hoặc không quan tâm đến mọi thứ quanh mình, vậy thì trong một thời gian, khả năng đáp ứng các nhu cầu kinh tế của tôi cũng giảm sút. Nền kinh tế không tiền bạc của tôi lại chính là thứ mà ở đó, sự hữu ích, hào phóng, và đoàn kết được tưởng thưởng”… “Tuy vậy, bài học lớn nhất của tôi lại là, trong tất cả mọi thời điểm khi tôi ở ngoài kia làm những điều bé nhỏ, thì hết loài này đến loài khác lại rơi vào tuyệt chủng nhanh hơn bao giờ hết; rừng, đại dương, sông ngòi đều bị cạn kiệt ở mức độ không thể chấp nhận được; bất công trong xã hội tăng theo cấp số nhân, để rồi đặt tiền bạc vào tay những kẻ có thể sẽ không sử dụng nó cho lợi ích chung”… Đó là những trải nghiệm và suy nghĩ rất riêng của Mark Boyle. Còn bạn thì sao? Hãy chia sẻ với chúng tôi trong phần bình luận bên dưới. Hồng Liên
 15. TÌNH EM Tình em như gió Hạ Thổi mát cả hồn ta Như trăng Thu soi sáng Cả mặt hồ bao la Tình em bừng nắng ấm Tỏa khắp nơi chan hòa Như hoa lan tươi thắm Sắc hương thơm đậm đà Tình em như sóng vỗ Bờ Côn Đảo reo ca Như Nam – Bắc cách biệt Vẫn đậm đà thiết tha Tình em như xuân đến Nở rộ muôn sắc hoa Chào đón thiên niên kỷ Rộn ràng tiếng hoan ca Hoàng Huy Luật gia. HUỲNH QUỐC HUY giữ bản quyền bài thơ này