• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Lyly82

Hội viên
 • Số nội dung

  124
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

19 Good

About Lyly82

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday
 1. Cảm ơn bạn Quan Huyen đã bỏ công sức xem giúp lyly nhé. Như vậy việc đi xa cũng chưa chắc giờ Tuất? Mình cũng nhờ xác định giờ sinh nhiều lần nhưng mình nghĩ giờ nào cũng vậy, quan trọng là cuộc sống thực tế của mình tự mình biết được, vì luẩn quẩn mãi với giờ sinh không giải quyết được gì. Chuyện gia đình mình không hẳn vì bệnh tật, không phải vì cái miệng (đôi khi cãi nhau thì cái miệng cả hai bên cũng tệ, nhưng không phải nguyên nhân làm quan hệ xấu đi), chủ yếu vì cách sống hai người không hợp nhau, rồi vì chuyện tài chính, .... tình trạng ông muốn đi đằng Tây bà muốn đi đằng Đông xảy ra liên tục. Với ghạch đầu dòng thứ 3 của bạn: Bệnh đó có, nhưng bệnh mình đang muốn nói đến không phải bệnh đó, bệnh của mình một bác sỹ chẩn đoán là "rối loạn ám ảnh cưỡng bức", nhưng biểu hiện rất giống với bệnh tourrette, tuy nhiên mình chưa được chẩn đoán chính xác.
 2. Cháu cảm ơn chú đã hỏi thăm. Năm nay cháu chuyển việc nên bận túi bụi, con gái cháu cũng sắp 3 tuổi và trộm vía cũng nhanh nhẹn. Cuối tháng 8 này cháu xuất ngoại (đi công tác). Cháu thấy chú nói never better thì tốt quá rồi ah. Nhớ năm ngoái còn tán phét với các bạn về chú và năn nỉ chú xem cho, bây giờ cháu nghĩ thôi kệ số nào cũng được đã là số sao tránh khỏi, cho nên cháu thấy thoải mái hơn rất nhiều và muốn tập trung hết mình cho công việc. Mong chú và các bạn luôn mạnh khỏe!
 3. Cháu chào chú haithienha, chú có khỏe không ạ?
 4. Chú Tuý Lão có lên diễn đàn không ah, cháu mong gặp chú quá!
 5. Cháu chào chú nha. Năm ngoái cháu mở một topic như thế này: http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/29177-kinh-nho-xem-giup-nam-nay-hay-nam-sau-co-li-di-khong-ah/ Chú có nói sang năm (tức năm nay 2014) cháu sẽ có sự di chuyển và thay đổi lớn, hiện tại cháu thấy đúng ạ, cụ thể cháu sẽ có những thay đổi sau: 1. Năm 2014 cháu thay đổi công việc và cuối tháng 8 này cháu đi công tác nước ngoài, là lần đầu tiên cháu xuất ngoại (sang một nước Châu Âu). 2. Cháu đang tìm mua nhà và cũng có thể sẽ mua trong năm nay. Ngoài ra cháu không biết còn có thay đổi nào khác không, nhưng cháu nghĩ đi nước ngoài là một thay đổi rất lớn, vì cháu rất ít đi xa, và cũng chưa bao giờ ra nước ngoài (dù là đi du lịch Trung Quốc hay Thái Lan,... cũng chưa đâu ạ). Cháu sinh ngày 13/06/1982, có thể giờ Tuất, có thể giờ Dậu, nhưng như những gì chú nhận xét trong topic nói trên của cháu thì có lẽ cháu sinh giờ Tuất. Cháu cảm ơn chú nhiều ah!
 6. Không có cách nào để thống nhất chị nhỉ
 7. Hì, em tham gia được không chị ơi? Em thích được nghiên cứu mổ xẻ như thế này lắm
 8. Uh. Để fb notification cứ về điện thoại ào ào nên phải thoát ra . Gia đình chị vẫn khỏe, thank em.
 9. Cháu cảm ơn chú! Chú rất đúng rồi ạ, chồng cháu thích khoe lắm, cái gì cũng phải đẹp đẽ bên ngoài, ra ngoài uống rượu toàn lộ chuyện gia đình, rồi lại mang chuyện anh em về kể trong nhà. Tuy nhiên, chuyện gì định giấu là giấu rất kỹ, chẳng hạn chuyện có anh em dị bào vì bố lấy vợ hai bây giờ cháu mới được biết, đó là lúc cháu về cưới vợ 3 cho bố chồng, cả nhà nói chuyện cháu mới biết. Bố cháu lấy vợ khác cũng là bất đắc dĩ vì mẹ chồng cháu mất hơi sớm, đàn ông cần có đàn bà chia sẻ nương tựa về già nên bố cháu đã theo mai mối lấy vợ hai và có một bé giờ khoảng 5-6 tuổi, sau khi có bé 1 năm thì bố cháu li dị vì bà hai quá ghê ghớm. Chồng cháu từ cấp 1 đã theo bố đi học ở Hà Nội xa quê, sau đó lớp 8 cùng gia đình chuyển vào miền Nam làm ăn. Gia đình chồng cháu khi xưa tương đối khá so với đời sống ở quê vì bố cháu làm ở HN kiếm được, có nhà cửa đàng hoàng, nhưng sau khi vào miền Nam làm ăn đã mất hết. Chồng cháu có một tính nữa là rất quyết đoán, nói làm gì là làm, không ai ngăn được. Chồng cháu ra ngoài cực kỳ khéo miệng, và hài hước hay làm người khác cười sảng khoái, thích bằng cấp, thích oai. Tiền bạc có rồi lại hết, chỉ thích tiêu thôi ạ. Cháu ví dụ, thợ đến sửa bình nước nóng, chồng cháu nói luôn "anh giúp em cẩn thận, em gửi anh 500k cho thoải mái", trong khi chỉ cần trả 200-300k là đủ , thế đấy ah. Trước đây về quê cháu cũng nghe mấy bà dì của chồng kêu chồng làm bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu nhưng cứ hoài nghi. Ngoài chuyện không giữ nổi tiền và hay ăn nhậu thì chồng cháu không làm gì sai trái, cũng chăm chỉ làm ăn và chịu khó ở nhà với vợ con. Nhà chồng cháu có 1 chị 1 em gái nữa, không có bệnh gì ah, nhưng nói chung không có ai khá giả. Em gái chồng có 1 bé nhưng chưa cưới chồng. Chú có thể xem thêm xem: Công việc của chồng cháu như thế nào? Liệu có nhà cửa riêng hay không? Năm nay chồng cháu thi cao học có đỗ được không ah?
 10. @Chị ntpt: Thêm một thông tin về xã em nữa là có anh em dị bào cùng cha khác mẹ. Bố đang lấy vợ lần thứ 3, vợ đầu (mẹ chồng em) mất năm 2003, vợ sau cưới năm 2006, li dị 2007. Vợ mới cưới năm nay. Em đoán là chi tiết này có thể giúp ít nhiều. Em cảm ơn chị!
 11. Chị đi nghỉ dưỡng ^^

 12. Vậy không thể xem số phận con cái qua lá số cha mẹ được đúng không chị? Chỉ xem cách dưỡng dục chăm sóc thôi? Không biết sau này thế nào, xã em lúc nào cũng tự hào về con, cũng như tự hào về chính mình, một người cực kỳ tự tin và lạc quan.
 13. Chị ơi dạo này ko thấy vào group chém gió vậy chị ơi :D

 14. Anh tomchit này chỉ được cái đứng sau ủn mông các em, mình thì nằm bẹp dí
 15. Ối ối chị ntpt ơi. Hôm nay em hỏi lại ông xã mới biết ông xã đã từng hàn 6 cái răng chớm sâu (bị khoét rất rộng ), nói chung răng không trắng, nhưng hai răng trước không bị chìa. Tóc cũng không mềm. Chị coi lại cho em đi. Câu hỏi nè tỷ tỷ chưa trả lời em nè