• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

K.Vinh

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  31
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by K.Vinh

 1. Mình cũng có xem topic bên kia, tính không nói gì vì cô bé này nói hết ý rồi, nhưng sang đây thấy bạn bảo là xem số luận ng, thiết nghĩ nên lên tiếng xác nhận vài điều ng thật việc thật, để nghiệm lý lại trình xem tử vi của bạn : cô này tuy còn ít tuổi đời nhưng là loại ăn học đầy đủ, hiện đang làm chuyên viên ngành tài chính - ngân hàng, trước đây là tư vấn đầu tư bđs, (đúng như bác Túy Lão và Quốc Tuấn nói), có trình độ, nhiệt huyết nhưng sống thiên tình cảm, thiếu chút quyết liệt, tham vọng chốn thương trường nên đôi khi mất những cơ hội tốt mà đáng ra được nhận (chỗ này bác Túy Lão luận quá chính xác). Tại nơi làm việc hiện tại , được chọn là nhân lực nguồn cho các vị trí lđạo chủ chốt trong tương lai, nên nếu bạn nói là thu nhập và vị trí của cô ấy bình thường (so với những người đồng trang lứa) thì không đúng rồi! Nếu bạn gặp ngoài đời mà nhận xét rằng cô này ăn nói không khéo thì mình chịu bạn luôn Tình cảm lận đận thì chắc là đúng, vì giỏi giang và sống tình cảm quá đàn ông chúng tôi cũng e ngại mình không che chở được Tôi nói những điều tôi biết, để phản bác những nhận xét đầy cảm tính của bạn. Cô ấy quá trực tính, nhưng thiết nghĩ không nói gì sai, phải có những ng quyết liệt với cái sai cái chưa đẹp như cô này thì mới mong bỏ được cụm từ "những ng trẻ xấu xí" mà một dạo báo chí và các thế hệ đi trước vẫn kêu ca. Thân mến. @ Thanh Huyền: long time no see, but you've had nothing changed, still be strong and beautiful . check your inbox, plz.
 2. Cháu kính chào các bác và các anh chị trong diễn đàn. Đây là lá số của cháu http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=K.Vinh&ldate=5,7,2,25,1&year=2011&gender=m&view=screen&size=2 Cháu mong được các bác xem cho vận hạn, công danh và đường vợ con, gia đạo. Một số thông tin cá nhân: - Cao 1m67, nặng 70kg, người chắc khỏe, mắt bé, bị cận, mặt hơi vuông, cằm chẻ, da mặt hơi rỗ - Bố mất từ lúc cháu 3 tuổi, trên cháu còn 2 chị gái, hiện đều định cư ở nước ngoài. - Cháu mới đi du học về, hiện sống với mẹ và bà ngoại. Xin các bác cho cháu lời khuyên về công việc sắp tới, có thuận lợi ko, khi nào cháu có thể lập gia đình và vợ cháu là người như thế nào ạ. Cháu mong tin và xin cảm ơn các bác rất nhiều!
 3. Thưa bác haithienha và Tuyết Minh, năm sau cháu 35 tuồi, nếu thành gia thất thì có xem là "muộn" như bác đã nói không? (nhà cháu có đạo nên rất quan trọng chuyện hôn nhân và bản thân cháu cũng muốn cẩn trọng để hạn chế bớt những điều không may trong cuộc sống gia đình về sau). Nếu năm sau chuyện hôn sự không thành thì tới khi nào cháu lại có cơ hội? Vì chuyện tình cảm của cháu hiện thời rất chùng chình nên e người tính không bằng trời tính. Bộ sao nào cho biết sẽ "rước dâu hơi xa" ạ? Cháu mong tin và thành thật biết ơn!
 4. Cháu cảm ơn bác haithienha đã chỉ bảo! Ở trên bác nói "chưa có người yêu thì năm sau chắc có", thưa là hạn tình duyên yêu đương thôi hay là hạn lập gia đình ạ? Lập gia đình muộn là khoảng bao nhiêu tuổi ạ? Công việc của cháu hay phải di chuyển, cháu rất mong sớm yên bề gia thất để mẹ và bà có dâu sớm hôm trông nom, nhưng mà tính tình ko hiếu thuận thì thật là buồn quá. Tuần Triệt án ngữ ko giảm bớt hay mang tính nghịch đảo tính xấu đó đi hay sao ạ? (cháu kiến thức nông cạn, mong bác và bạn Tuyết Minh đừng rầy) Xin bác haithienha và Tuyết Minh xem giúp cho cháu vận hạn từ đây đến cuối năm, đặc biệt là trong tháng 11al. Cháu xin cảm ơn rất nhiều.
 5. Rất cảm ơn Tuyết Minh đã xem cho! Từ năm 22t mình tốt nghiệp xong là đi làm bình thường, năm 26t chuyển việc và được thăng cấp Trưởng phòng tại nơi làm việc mới, năm 28t đi du học đến giờ, có thể nói là tương đối suôn sẻ nên nhiều người cùng lứa tị hiềm, thú thật là chưa lần nào dính tới pháp luật tù tội dù tính chất công việc thực sự cũng có liên quan nhiều đến rủi ro luật lệ. Tuyết Minh cho mình hỏi, vậy cái hạn dính đến công quyền của mình nếu có, thì sẽ xảy ra khoảng thời gian nào tới đây? Có tránh được ko? Tài lộc có hanh thông? Nếu mình muốn đi làm vài năm rồi lập cty riêng có thuận lợi ko và khi nào có thể làm được? Khi nào mình có thể lập gia đình và đường vợ con của mình có tốt ko? Tiện đây là lá số của bạn gái mình, ko dám nhờ luận số vì mình cũng biết quy tắc của diễn đàn, chỉ nhờ Tuyết Minh nhìn giúp, lá số của mình và cô ấy có được coi là truyền tinh ko? Có nhân duyên với nhau ko? Vì một số người nói cung Tử tức và Điền Trạch của cô ấy và mình nhiều ý chung, nghĩa là có duyên phu phụ, mà mình thật lòng là ko hiểu lắm. Hiện thời chuyện tình cảm có nhiều khúc mắc, mâu thuẫn, lòng mình vẫn ko quyết được là nên chia tay hay tiến tới. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=GF&ldate=4,4,7,11,7&year=2011&gender=f&view=screen&size=2 Nhờ bạn giúp cho vài lời! Mình xin cảm ơn rất nhiều.
 6. Thưa Tuyết Minh, nhà mình đạo Công giáo, rất mộ đạo, trước giờ chưa từng bị bỏng, mặt mũi cũng được mọi người đánh giá là sáng sủa ưa nhìn, ra đường hay trong công việc đúng là thường được phái nữ ưu ái và dành cảm tình cho, đặc biệt là 5 năm gần đây. Mắt bé, bị cận, không có sẹo, hồi nhỏ có vật nhọn đâm trúng mắt hay gì ko thú thật cũng ko nhớ, bọng mắt dưới có quầng thâm (di truyền), khứu giác nhạy, thường đau đầu khi căng thẳng. Nước da hồng hào, đôi khi cảm mạo do thời tiết nhưng nhìn chung sức khỏe tương đối tốt. Tính cương nghị, đôi khi hơi gàn và cố chấp, đã quyết thì khó ai ảnh hưởng. Nhờ Tuyết Minh xem giùm mình. Còn việc chi cần biết để giải đoán xin Tuyết Minh cứ hỏi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
 7. Cháu cảm ơn bác haithienha đã xem giúp. Bác ơi, bác làm ơn cho trót, soi giúp cháu lá số trên và lá số giờ Dần sau cái nào đúng với cháu hơn http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=K.Vinh&ldate=5,7,2,25,3&year=2011&gender=m&view=screen&size=2 Vì khi sinh cháu mẹ cháu ngất luôn, ko có bố bên cạnh, chỉ có 2 bà cô theo trông, người nhớ giờ này người nhớ giờ khác... Xin bác giúp cháu. Sắp tới cháu có nhận lời về làm GĐ cty cho một người quen, người chú này rất tốt và nâng đỡ cháu nhiều từ mấy năm nay. Công việc này có thuận lợi và có gì cần chú ý trong đường công danh của cháu ko ạ? Năm ngoái cháu có yêu một cô, hình dáng y như bác tả nhưng lại ít hơn cháu 9 tuổi, trực tính, thông minh, nhưng chúng cháu ko hiểu sao cứ luôn xích mích, giận hờn, giờ cháu cũng ko biết có nên tiến tới hay ko. Cháu phiền bác giúp cháu! Cháu xin biết ơn bác rất nhiều! Kính chúc bác sức khỏe!
 8. Kính mong được các bác xem cho!
 9. Đây là lá số của cháu http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Thi&date=1987,8,5,12,0&year=2011&gender=f&view=screen&size=2 Kính nhờ bác haithienha, bác Học Trò, bác Túy Lão, bác Quốc Tuấn, chị Tuyết Minh và các cao nhân trên diễn đàn xem tử vi giúp cháu Cháu xin miêu tả qua về bản thân: -Cao khoảng 1m65, mặt tròn, da trắng (hơi nhợt nhạt), vừa người, không mập không ốm, mắt kém, mắt trái bé hơn mắt phải - Tính tình kín đáo, hay suy nghĩ, đối đãi với bạn bè, người quen biết rộng rãi, xởi lởi - Quảng giao, trong quan hệ rất được lòng những người lớn tuổi hơn - Trong công việc, học hành cũng được đánh giá là thông minh, nhanh nhẹn, có chút ít năng lực - Cháu có người yêu năm ngoái, vì mâu thuẫn tính cách nên chia tay, gần đây có gặp lại, bản thân cháu còn nhiều tình cảm và muốn quay lại, nhưng người kia thì có vẻ khá thờ ơ Xin các bác chỉ bảo cho cháu về sức khỏe của bố mẹ, vận hạn, công danh sự nghiệp và đường phu quân tử tức. Cháu xin cảm ơn rất nhiều ạ!
 10. Mong các bác xem giúp cháu!
 11. Cháu kính nhờ bác haithienha, bác Túy Lão, bác Quốc Tuấn và các cao nhân xem giúp cháu về gia đạo, công danh. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Vnguyen&ldate=5,7,2,25,2&year=1978&gender=m&view=screen&size=2 - Mẹ cháu không nhớ chính xác giờ sinh, chỉ mang máng là tầm 1-3h sáng. - Bố mất sớm, trên cháu còn 2 chị gái, đều đã lập gia đình và định cư ở nước ngoài, cuộc sống của 2 chị tương đối sung túc. - Cháu đi học cao học ở nước ngoài từ năm 2008, tốt nghiệp ngành Quản trị công nghệ cuối năm 2009 tại Thái Lan và vừa hoàn tất một bằng cao học nữa ngành Phát triển và quản trị dự án bất động sản tại Mỹ giữa tháng 5 vừa rồi. Cháu vừa về nước gần 1 tháng, hiện sống với mẹ và bà ngoại, chưa có công việc chính thức. - Về hình dáng: người tầm thước, khoảng 1m67, to khỏe (lúc bé nhìn nhỏ con, ốm yếu), mắt bé, cận thị, cằm chẻ, mặt hơi rỗ - Tính tình thẳng thắn, tự lập, yêu quý gia đình nhưng đôi lúc rất ghét cảm giác ràng buộc - Được mọi người yêu quý, giúp đỡ nhiều trong công việc - Trước giờ cháu cũng có yêu 2 người nhưng vì mải lo sự nghiệp và vì xa cách nên tình cảm ngày một nhạt dần. Cháu kính nhờ các bác xem giúp đường sự nghiệp, công danh sắp tới, nếu cháu tự thành lập công ty để kinh doanh thì có thuận lợi và phát đạt không? Hay số cháu làm cho người thì thăng tiến hơn? Khi nào cháu có thể thành gia lập thất? Vợ cháu là người như thế nào về tính tình, hình dáng? Cháu có số định cư ở nước ngoài không? Cháu mong được các cao nhân chỉ bảo. Cháu xin chân thành biết ơn.
 12. Up giùm Tâm An. Rất cảm ơn bạn vì chuyện lần trước.You're so nice!
 13. Xin bác haithienha và bác Túy Lão xem giúp cháu. Mẹ cháu đang hối thúc chuyện gia đình quá vì cháu cũng đã "ôm" 34 cuốn lịch xanh :)) Hiện cháu có để ý một cô sinh năm 87, ưa nhìn, chín chắn, nhưng hơi khắc khẩu, tính ưa suy diễn và hay nghĩ, cô ấy cũng rất thương cháu. Xin cho cháu hỏi mối quan hệ này có thành ko? Cháu xin biết ơn ạ!
 14. Cháu xin cảm ơn Túy Lão rất nhiều. Cháu xin hỏi thêm là số cháu khi nào có thể thành gia lập thất? con cái thế nào? cháu có số xuất ngoại ko để đoàn tụ gia đình ko?
 15. Thưa bác Học Trò, cháu biết trường hợp như cháu làm mất nhiều thời gian của các bác nhưng chuyện vốn dĩ chẳng đặng đừng, mẹ cháu ngày xưa vượt cạn một thân một mình vất vả, sinh con ra vẹn tròn đã khó nên nỡ nào trách bà chuyện quên nhớ giờ sinh. Cũng vì ko rõ giờ sinh nên lớn đến nhỏ đây là lần đầu cháu xem tử vi, mạo muội phiền lòng các bác. Xin giúp cháu!
 16. Kính nhờ bác Thiên Đồng xem giúp! Tên Vnguyen (1987, Đinh Mão) Hỏi vào lúc 9:19 AM, 28/6/2011 dương lịch 1) Khi nào có thể lập gia đình? Gia đình có hạnh phúc ko? 2) Có số định cư nước ngoài không? 3) Có thể mở cty riêng và số có khá giả ko? Xin cảm ơn bác rất nhiều!
 17. Thưa bác, cháu vẫn chưa chắc chắn được giờ sinh của mình, mong bác giúp cháu! Đây là lần đầu tiên cháu xem tử vi, cháu đọc bài của các bạn khác, thấy vô cùng bất ngờ, ko nghĩ rằng qua lá số có thể luận đoán được nhiều điều về tính cách, công việc, hôn nhân như vậy! Cháu cũng mong được các bác xem giúp số mạng của cháu! Cháu rất biết ơn.

 18. Lần đầu cháu xem tử vi, mong bác xác định giúp cháu giờ sinh chính xác. Cháu cảm ơn rất nhiều ạ!

  http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/21087-kinh-mong-duoc-cac-bac-xem-giup-la-so/

 19. Lần đầu tiên cháu xem tử vi, mong được bác xác định giúp giờ sinh. Cháu cảm ơn bác rất nhiều!

  http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/21087-kinh-mong-duoc-cac-bac-xem-giup-la-so/

 20. Công sức bao năm ăn học, mong được các bác giúp cháu một lời khuyên cho chuyện tương lai, gia đạo! Cháu xin biết ơn ạ!
 21. Mong các bác xác định giúp cháu giờ sinh chính xác và chuyện gia đình, sự nghiệp!
 22. Xin bác xem giúp cháu!

 23. Thưa Túy Lão, vậy nếu là lá số giờ Dần thì gia đình, công việc và vợ con cháu trong tương lai như thế nào ạ? Mong bác luận giúp. Bố cháu chết trên đường vượt biên khi cháu mới 2, 3 tuổi, dòng họ phần đông xa quê lập nghiệp và không ở gần nhau, mẹ cháu là người mộ đạo, nghiêm khắc và ít bạn bè, bà ngoại cháu năm nay 80 tuổi, hay ốm vặt nhưng nếu so với các bậc cao niên cùng lứa thì sức khỏe vẫn tương đối tốt. Cháu được một người sếp ở cty cháu làm trước đây yêu thương và rất nâng đỡ trong công việc, cháu đi du học cũng nhờ nhiều người này, cháu xem chú ấy như bố của mình, có thể nói từ khi gặp người này cháu có nhiều thay đổi từ ngoại hình đến mục tiêu cuộc sống. Những chi tiết này có giúp gì thêm cho việc luận số không ạ? Mong các bác giúp cháu.