• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

K.Vinh

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  31
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by K.Vinh

 1. Cháu cảm ơn bác haithienha đã ghé xem. Cháu thấy lá số giờ Sửu có vẻ đúng hơn. Cháu xin thêm một số chi tiết là : cổ phía bên phải, và dưới dái tai phải khoảng 3cm có một nốt ruồi, trên đầu mắt trái , cách lông mày 2cm cũng có một nốt ruồi đen, bọng mắt có quầng thâm (hình như di truyền từ phía bên ngoại). Cháu xin nhờ bác xem giúp cháu. Cháu tô đen những phần cháu thấy đúng ạ. Túy Lão ơi, cháu trước giờ không thích cờ bạc, chơi thể thao, xem bóng đá hay thi thố game giếc gì cũng chỉ để cho vui, ít đặt tiền bạc vào. Năm nay cháu về nước đang chuẩn bị xây sửa lại nhà (ngày trước cháu học kiến trúc sư), đang chờ giấy phép. Cháu dự định đi làm ở một cty nào đó để nắm bắt tình hình trong nước, sau đó sẽ mở kinh doanh riêng. Xin bác xác định hộ cháu chính xác giờ sinh và xem thêm giúp cháu chuyện sự nghiệp, gia đạo.Cháu cảm ơn bác ạ!
 2. Cháu xin lỗi Túy Lão, cháu ngố quá. hehe. Cháu thưa bác là có ạ! Xin bác xem giùm cháu.
 3. Cháu cảm ơn bác Túy Lão đã ghé xem. Cháu lấy thêm ở đây lá số giờ Dần mong được bác xem giúp http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Vnguyen&ldate=5,7,2,25,3&year=1978&gender=m&view=screen&size=2 Râu tóc cháu đen, hơi cứng, nhiều, nhưng cháu không để râu quai nón, còn "chỗ ấy" có một chấm hơi mờ, không rõ lắm (bác không nói cháu cũng chả để ý tìm ;>) Mong được bác xem và xác định giờ sinh giúp cháu. Cảm ơn bác rất nhiều! Cháu xin bổ sung thêm, da cháu hơi ngăm ngăm (do chơi thể thao và đi nắng nhiều) chứ không hẳn là sạm ạ. Mong được các cao nhân xem giúp!
 4. Cháu kính chào chú huyencodieuly Đây là lá số của cháu http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=T%C3%A2m+An&ldate=5,7,2,25,2&year=1978&gender=m&view=screen&size=2 Cháu là con út trong gia đình, bố mất sớm, 2 chị lớn định cư ở nước ngoài. Người cao 1m66, đầy đặn, khỏe mạnh, mắt bé, bị cận. Cháu đã lấy 2 bằng master ở nước ngoài (1 về Technology, 1 về Land Development), vừa về nước cuối tháng 5 rồi. Kính nhờ chú xem giúp cháu đường sự nghiệp công danh sắp tới. Cháu cảm ơn chú rất nhiều. Kính chúc chú nhiều sức khỏe!
 5. Mình nói khí ko phải, bạn là nam nhi chi chí, lại là dân ngành kỹ thuật, chưa kể ôm mộng làm nghề "gõ đầu người", sao mà tính tình "Âm lịch" thế ???? Với lại, cho mình tiện thể nhiều chuyện, tại sao chuyện tình cảm mà phải kèm theo điều kiện "giỏi English" hả bạn??!! Mình lang thang vào mục nào cũng thấy bạn và câu hỏi ấy, mà nghĩ mãi vẫn ko ra
 6. @ Mục Đồng: em cũng có đặt câu hỏi bên đấy nhưng chắc chưa phải duyên nên các bậc cao nhân chưa ghé qua http://lyhoc.vstatic.net/public/style_emoticons/default/crying.gif
 7. Cháu xin cảm ơn bác Thiên Luân đã bỏ thời gian trả lời cho cháu. Cháu xin phiền thêm bác một lát là có thể tả qua hình dáng, tình tính của người yêu cháu? Vì mẹ anh ấy ko nhớ chính xác giờ sinh nên cháu ko rõ lấy lá số có đúng ko. Cháu lấy thử lá số giờ Sửu và giờ Dần thì thấy khác nhau nhiều. Cháu xin cảm ơn bác.
 8. Cháu kính chào các bác, các bậc tiền bối trên diễn đàn, Vô tình biết được Diễn đàn Lý học đông phương, cháu nghĩ đây cũng là cái duyên gặp được nơi có thể giúp bản thân giải quyết những vướng mắc trong lòng. Cháu xin dẫn đây 2 lá số của cháu và người yêu của cháu, kính nhờ các bác, các bậc tiền bối luận giúp cho việc lương duyên, sự nghiệp. Lá số của cháu http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=KCTV&ldate=4,4,7,11,7&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Còn người yêu của cháu sinh ngày 02/04/1978 dương lịch, sinh tại Sài Gòn, tầm 1h-3h, cháu đổi ra Âm lịch để được lá số như sau (vì anh ấy ko nhớ chính xác giờ sinh nên cháu ko rõ lấy lá số có đúng ko), http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=TVKC&ldate=5,7,2,25,2&year=0&gender=m&view=screen&size=2 Chúng cháu gặp nhau có thể coi là duyên, anh ấy đi học nước ngoài từ 2008 (chưa về lại VN lần nào), hè năm vừa rồi về chơi có 1 tháng thôi vậy mà chúng cháu lại có duyên gặp nhau (cháu làm việc tại công ty cũ của anh ấy). Cả 2 có tình cảm với nhau gần như chỉ qua những lần gặp đầu tiên, trong khi bản thân chúng cháu tự đánh giá chúng cháu là những người khá khe khắt trong các mối quan hệ . Trước cháu anh ấy có thương một người khá sâu sắc nhưng vì lý do gì đó ko đến được với nhau (cháu ko trực tiếp hỏi mà là các bạn anh ấy nói lại), còn anh ấy là người yêu đầu tiên của cháu. Anh ấy thậm chí đã đến chào bố mẹ cháu và thưa với mẹ mình để ướm chuyện nghiêm túc. Bản thân cháu cũng nhiều lần xem xét tình cảm của mình khi thấy mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhưng thời điểm đó tình cảm của chúng cháu là thực sự nghiêm túc chứ ko phải bồng bột nhất thời. Có một sự việc nữa là trước đó mẹ cháu có đi chùa hỏi chuyện lương duyên cho cháu, thầy bảo là vì cửu huyền thất tổ nhà cháu khó tính, nên con cháu sẽ chỉ đem lòng thương những người đạo đức hay có thực duyên và được ông bà ưng thuận, và rằng người ấy cũng sắp xuất hiện rồi. Khoảng 1 tháng sau cháu gặp anh ấy. Vì vậy, có thể nói, kết hợp cả lòng tin vào duyên số và tình cảm của bản thân, cháu đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào mối quan hệ này. Sau đó anh ấy quay về Mỹ học và chúng cháu hứa hẹn là chờ đợi nhau, vì thực sự thì cũng 9 tháng nữa là anh ấy kết thúc việc học và trở về nước luôn. Thời gian đầu mọi chuyện đều rất tốt đẹp nhưng sau thì chúng cháu bắt đầu hay mâu thuẫn vì những việc hết sức nhỏ nhặt, tuy nhiên đều cho qua vì nghĩ là đôi nào cũng ko thể tránh chuyện giận hờn vụn vặt. Cuối năm ngoái, trong một lúc mâu thuẫn, cháu có vô tình nói hơi quá lời. Vậy mà kể từ đó anh ấy cho rằng chúng cháu ko thể dung hòa suy nghĩ và sẽ ko đi đến đâu. Chúng cháu ngừng liên lạc từ đó cho đến nay, có chăng là những lời thăm hỏi hết sức xã giao. Cháu cứ đinh ninh anh ấy cần thời gian suy nghĩ thêm cũng như có rất nhiều việc liên quan đến công việc, sự nghiệp cần anh ấy tập trung hơn. Cháu cứ thế chờ đợi nhưng rất mệt mỏi và khổ sở vì cộng thêm những trở ngại trong công việc dồn dập đến. Cháu nghỉ chỗ cũ và gần đây mới đi làm lại. Cháu vẫn nghĩ khi về nước, nói chuyện rõ ràng hơn, chúng cháu có thể giải quyết tất cả những khúc mắc trong lòng. Thế nhưng từ lúc về đến giờ anh cũng ko hề đến tìm cháu. Có lẽ vì quá kỳ vọng nên một lần nữa cháu thực sự hụt hẫng. Về công việc, năm vừa qua là năm nhiều khó khăn dồn dập. Học lực và khả năng làm việc đều được mọi người đánh giá cao, vậy mà 5 tháng gần như cháu ko tìm được một cơ hội việc làm nào dù là bình thường nhất. Đó là áp lực tinh thần rất lớn đối với cháu và gia đình. Hiện giờ may mắn là cháu đã tìm được việc mới với điều kiện cũng khá tốt. Nay tinh thần cũng đã ổn định hơn, cháu xin kính nhờ các bác, các bậc tiền bối dành chút thời giờ luận giúp cháu chuyện sự nghiệp, lương duyên để cháu có thêm động lực cũng như quyết tâm trước những quyết định lớn của cuộc đời mình. Cháu cũng hiểu luật nhân quả - duyên số - vô ngã, ko duyên thì có níu cũng bằng thừa. Chỉ là cháu muốn rõ thêm về vận mệnh của mình để biết cách cư xử cho phải lẽ, an mình, hiệp người. Cháu nói hơi dài dòng để mong rõ ý, có gì ko phải xin các bác chỉnh dạy thêm. Cháu vô cùng biết ơn và kính chúc các bác, các tiền bối và diễn đàn luôn nhiều sức khỏe, ý vững, tâm an. Kính.
 9. Kính nhờ bác Hathienhai, bác Túy Lão, bác Quốc Tuấn và các anh chị trên diễn đàn ghé qua xem giúp cháu. (có vẻ cháu trình bày dài dòng quá nên mất thời gian của mọi người, cháu xin lỗi ạh :( )
 10. Cháu kính nhờ chú Thiên Luân, Babywoft và các anh chị xem giúp tuổi 2 chúng cháu, có duyên nợ vợ chồng với nhau không? có thì khi nào có thể kết hôn? lấy nhau đặng thì chung sống có hạnh phúc ko? nếu có chi khắc kị thì phải sinh con năm nào để hóa giải? Chúng cháu đã từng tính đến chuyện kết hôn nhưng do nhiều việc ko thuận ý xảy ra, đã chia tay nhau gần 5 tháng. Hiện thời cháu vẫn còn nhiều tình cảm nhưng phân vân chuyện có hết nợ hết duyên chưa. Mong chú và các anh chị luận giúp, cháu chân thành biết ơn. Nữ: Sinh giờ ngọ, ngày 11/7 năm Đinh Mão (ÂL) Nam: Sinh tầm 1h-3h sáng, ngày 2/4/1978 (DL) tuổi Mậu Ngọ.
 11. Cháu xin phép được thêm một số dữ liệu: - Cháu là con lớn nhất trong nhà, kế dưới cháu có 1 em gái và 1 em trai. Trước khi có em gái, cháu còn có một đứa em bị chết lưu trong bụng mẹ, mà thầy nói là em trai. - Bố cháu tuổi Nhâm Dần, mẹ tuổi Quý Mão. Bố mẹ cháu hơi khắc khẩu nhưng rất mực thương yêu nhau. Số vất vả từ trẻ, hay gặp chuyện lừa gạt, phản trắc, ko có số nuôi và giữ người lâu. - Bố mẹ và con ko hợp tính nhau, hay làm trái ý các cụ (quyết định theo ý mình). - Cháu cao 1m64, da trắng, vừa người, mắt lúc trước bị cận nặng, ngày nhỏ té ngã để lại sẹo ở chân tay - Đỗ đại học năm 2005, cháu học rất khá, HSG nhiều năm liền nhưng thi cử lận đận, từ bé hầu như ko đạt được thành tích nào ở các kỳ thi năng khiếu. - Tính tình ngay thẳng, thân thiện, có nhiều người yêu quý. Nói chuyện hợp và có nhiều bạn bè lớn tuổi hơn. - Năm 19, 20 tuổi gì đó có đơn phương thích một người nhỏ tuổi hơn. - Hiện làm việc trong ngành ngân hàng. - Người yêu cháu là con út và con trai duy nhất trong gia đình có 3 anh chị em. Bố mất ngày anh ấy còn rất bé. Mẹ sùng đạo (đạo Chúa), nghiêm khắc, tháo vát, nhưng rất tâm lý và tôn trọng tự do cá nhân của con cái. - Anh chị em ko ở gần nhau (2 chị đều có gia đình ở nước ngoài, 2 nước khác nhau). - Ngày nhỏ ốm yếu, sức khỏe ko tốt. Hiện giờ thì vạm vỡ, to khỏe, cao 1m67, nặng tầm 70kg, da ngăm, mắt bé, cân thị, cằm chẻ (có để râu che) - Người bộc trực, tình nghĩa, nhưng ít chia sẻ ra bên ngoài, ham thích thể thao và làm từ thiện. - Học khá, suy nghĩ nhạy bén, logic, chu đáo, thường được người trên nâng đỡ và yêu quý. - Hiện đang tìm việc làm trong lĩnh vực quản lý và phát triển bất động sản. Cháu kính nhờ các bạn dành chút thời gian xem qua và luận giúp lá số xem chuyện lương duyên và công danh sự nghiệp của cháu và anh ấy như thế nào. Cháu chân thành cảm ơn.