• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Lệnh Hồ Xung

Hội viên
 • Số nội dung

  93
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

32 Excellent

1 Người theo dõi

About Lệnh Hồ Xung

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  Ngũ Nhạc Kiếm Phái
 • Sở thích
  bầu rượu, túi thơ cùng cây tiêu trúc

Xem hồ sơ gần đây

1.288 lượt xem hồ sơ
 1. Híc, tại hạ thấy cái chủ đề này bàn mãi nhỉ. Tại hạ nói thẳng ra thế này, sống ở trong đời có 4 cái sướng, mọi người dù dưới bất kểhình thức nào cũng đều cố gắng đạt được một trạng thái, được gọi là sướng. Nhưăn sung mặc sướng, ở sướng, và sướng .... Tất cả những cái ở trần tục muốn sướngthì phải có một nhân tố khác thì mới sướng được. Còn tu tập là để có thể tự sướng, tuy nhiên phải mất công khổ luyện. Cái thần thông, bản thân nhà Phật chẳng coi là cái gì cả nên có thể lý hồng chíthần thông giỏi có thể hơn cả Phật, nhưng thần thông giỏi không có nghĩa là tựmình đã đạt được trạng thái sướng. Nhập niết bàn tức là tự đạt được trạng thái sướng về mọi mặt của thân thể và tinh thần mà không cần có vật dẫn xuất.Còn thần thông thì mới chỉ tới được nấc thứ 3, tức Atula, thế giới của ngã quỷ(trong phong thủy gọi là Ngũ Quỷ). Còn để đạt tới trạng thái nhập niết bàn thìphải tiếp tục tu luyện, vượt qua những cám dỗ bởi vật chất và tinh thần, bởi sựtự ngã (do đạt được thần thông) thì mới có thể đạt được trạng thái tự sướng. Nên bản thân lý hồng chí huyênh hoang là đạt được thần thông mà không hiểu rằng,các ẩn sĩ của Thất Sơn đạt được cái đó từ lâu rồi, có quái gì đâu. Mồm thì nóihơn Phật, nhưng ngay cái tâm tính đã nhuốm tham sân si quá nặng thì sao mà đạtđược, chẳng qua cũng chỉ giống như mấy công ty kinh doanh đa cấp mà thôi. Híc
 2. Ha ha ha! Lang thang qua đây, Vãn bối đọc email của bacgiang thấy kiểu nói như mail ở trên thì còn ai vào đây nữa, không phải có Cóc gỉ thìcũng là Cóc chết mà thôi. Đi đâu cũng rêu rao, bị thiên hạ chửi mắng cho màkhông biết nhục, đúng là loại mặt dầy như đít phản. Vãn bối nghe thiên hạ đồn rằng Cóc chết vẫn chơi thân với một đệ tử Phong thủy Lạc Việt, không biết là ai đâynhỉ! Ai thì lên tiếng cái nhỉ. Vãn bối nghe người ta bảo Cóc chết ba năm quay đầu về núi, nhưng với cái loại này, thì có lẽđến tổ tiên của nó cũng không tha Thiên hạ nói, đã ngu thì chịu khó dựa tường mà nghe, đây thì đã ngu lại cứ cố tỏ ra nguy hiểm Còn tại sao biết được ai đang theo học PTLV để gửi thư, cứ vào danh sách đăng ký trong mục hoạt động của trung tâm là biết thôi, trẻ con nó cũng biết mà. Chán chẳng buồn chửi, thôi thì đi kiếm cái lò gạch xem chú Thiên Sứ có đang nhâm nhi với cụ Chí thì vãn bối xin được hầu hạ vài ly
 3. Tại hạ tổng hợp một số điều, ghi lên đây cho các huynh đệ đọc 1 lần, đỡ mất công lần lục theo dõi. Sở dĩ tại hạ làm điều này vì có một số người đi tìm hiểu về phương pháp của BS Ba thì thấy bn toàn ca ngợi mà ít người đề cập tới chi phí chữa bệnh. hì hì. Tại hạ nhớ không nhầm thì ở ngôi nhà này, tại hạ đã từng tổng kết sơ sơ 1 lần về chi phí điều trị hay sao đó. Giờ nội lực uyên thâm hơn đợt đó roài, nên tại hạ xin phép chia thành mấy mục tổng kết như sau: I. Về khám chữa bệnh: Hiện có 3 nơi áp dụng phương pháp của BS Ba chữa bệnh, xin đưa ra theo thứ tự bề dày thời gian áp dụng phương pháp này: 1. Bệnh viện của Bộ Nông nghiệp, 178 Thái Hà, Hà Nội: Ưu: - Là bệnh viện nhà nước nên giá thành rẻ. Giá phòng là 150k/phòng, giá công truyền là 80k/lần,... - Nằm ở Trung tâm Hà Nội nên mọi thứ thuận tiện: giao thông, ăn uống, đi lại, ăn ở, thăm nom, chăm sóc, .... cái gì cũng thuận tiện - Là nơi đầu tiên BS Ba kết hợp khám chữa bệnh nên đương nhiên có nhiều kinh nghiệm Nhược: - Là BV nhà nước nên phòng ốc ko đẹp như khách sạn. Nhà VS không có trong phòng, nhưng mỗi tầng có 1 khu VS he he - Thái độ phục vụ của y bác sỹ cũng là cấp nhà nước thui ạ Với ưu nhược trên, tại hạ thấy ưu nhiều hơn nhược, dù khi đi ngoài phải ra hẳn nhà VS bên ngoài nhưng được cái giá nó rẻ, chịu được. Trong trường hợp bị bệnh nan y, mạn tính kiểu tiểu đường, gan thận phèo phổi gì gì đó hoặc ung thư giai đoạn đầu thì nên vào đây. Giá rẻ, trung tâm, ăn phở có phở, ăn cháo có cháo. 2. Khoa Ung bướu 19-8, phố Trần Bình, HN Ưu: - Là BV nhà nước, nhưng lại mở 1 TT chuyên về ung bướu, giá phòng và dịch vụ cũng chấp nhận được - Là BV của Bộ công an nên chắc cũng là 1 ưu điểm Nhược: - Thái độ phục vụ, phòng ốc ... có lẽ cũng ko hơn Thái Hà là bao - Nơi này BS Ba trước có tới theo lịch khám bệnh hỗ trợ BS Hùng ở đó, nên ngoài BS Hùng thì hình như ko ai hiểu cách làm của BS Ba - Y tá cũng chưa hiểu pp nhiều Với phân tích như vậy, tại hạ cho là trong trường hợp bệnh nhân mạn Cầu GIấy Xuân THủy đó mà bị bệnh mạn tính nhè nhẹ thì có thể vào. Ung thư có lẽ là không nên. Bệnh nặng cũng ko nên. 3. Việt Xuân, BV Y học cổ truyền Ưu: - Trang thiết bị máy móc, phòng ốc đẹp đẽ, như KS 2 sao, phòng nào cũng điều hòa, vệ sinh riêng - Lương trả y bác sỹ cao hơn hay sao ấy, nên thái độ phục vụ có nhỉnh hơn Thái Hà và 19-8 một chút, nhưng chỉ 1 chút thôi nhé - Có phòng cấp cứu đầy đủ tiện nghi Nhược - Nhược điểm đầu tiên là dịch vụ rất đắt. Tiền phòng có phòng 6 giường là 300k/giường, phòng nhỏ 2 giường thì 900k/giường, phòng cấp cứu cho bn nguy kịch là 500k/giường. Tiền công truyền lên tới 200k/lần Người nhà chăm sóc thuê giường bạt là 30k/tối. Cả tiền thuốc men dịch vụ nếu nằm đó chắc cũng phải cỡ 1,5tr/ngày. Nếu nằm phòng cấp cứu hay phòng 2 giường chắc tới 2tr, 2,5tr/ngày - cũng đáng để suy nghĩ ......... Nhìn chung là rất đắt - Quá natasa. Nằm ngoài ngoại ô heo hút, muốn mua cái gì ăn cũng chẳng bit mua ở đâu. Đi lại khó khăn, vẫy cái taxi cũng khó. Tối muốn ra ngoài chơi cũng chỉ nghe thấy tiếng ếch kêu. - Khu đó giao thông ko thuận lợi, hay tắc đường nữa. Theo tại hạ đánh giá thì nếu bệnh nhân nặng như ung thư giai đoạn cuối, ung thư di căn, thoái hóa quá nặng bị liệt rồi, ... thì mới nên vào đây, vì chi phí quá đắt. Nếu nhẹ hơn thì nên điều trị ở 2 nơi trên, thuốc men vẫn của BS Ba, phác đồ vẫn vậy, mà không cần cấp bách cấp cứu thở ô xy hay hút dịch tràn màng tim màng phổi.... Trường hợp bn rất nặng vào đây thì đúng là chi phí cao, 1 tháng chừng 50tr nhưng kết quả rất tốt. Bn bt thì chữa ở Thái Hà chắc chỉ hết nửa mà hiệu quả tương đương. (Còn tiếp)
 4. Chào huynh Baosky! Theo tại hạ, việc đoán thắng thua dùng quẻ là chính xác và dễ dàng vì nó chỉ trả lời câu hỏi Yes or No. Còn việc luận đoán chính xác tỷ sô và luận về diễn biến trận đấu mới nâng đẳng cấp và trình độ của người luận đoán lên. Nên chăng các hạ nên luận thêm phần diễn biến trận đấu thì tay nghề mới lên được chứ chỉ thắng thôi thì giới cá cược khó bắt kèo lắm Vài dòng lạm bàn
 5. Theo tại hạ, do thuốc của bác sĩ Ba được chiết xuất từ thảo dược nên không có tác dụng phụ. Trong khi đó, do thuốc tân dược được bào chế nên có nhiều tác dụng phụ, một trong những cái đó làm ảnh hưởng tới dạ dày, phá hỏng lớp men bảo vệ của dạ dày nên phải uống sau khi ăn. Còn thuốc sản xuất theo công thức của bác sĩ Ba hoàn toàn là thảo dược nên không làm ảnh hưởng đến các chức năng của cơ thể. Chính vì thuốc tân dược phá hỏng hệ tiêu hóa, tác dụng trực tiếp vào tế bào nên sẽ khiến cơ thể phản ứng một cách nhanh chòng với liều thuốc đó gây nên những cơn say, chóng mặt và có hại đối với dạ dày và những bộ phận liên quan khác. Còn khi uống thuốc thảo dược thì nên uống thuốc lúc đói để thuốc có thể được tế bào hấp thu hoàn toàn trước khi nó bão hòa với các chất dinh dưỡng khác.
 6. Chính thức bác bỏ hạt nhanh hơn ánh sáng Trung tâm nghiên cứu phản ứng hạt nhân châu Âu (CERN) đã chính thức bác bỏ thông tin neutrino nhanh hơn ánh sáng thu được trong quá trình thí nghiệm OPERA tại cuộc họp báo vừa diễn ra hồi giữa tuần trước. Kết luận mới nhất: neutrino không nhanh hơn ánh sáng / Neutrino nhanh hơn ánh sáng vì cáp nối không tốt? Sergio Bertolucci, giám đốc CERN tuyên bố thông tin neutrino nhanh hơn ánh sáng là một sai lầm. Tại cuộc họp báo, ông Sergio Bertolucci, giám đốc CERN nói lại về bản báo cáo của ông đọc tại Hội nghị vật lý neutrino và Vật lý thiên văn tổ chức mới đây tại Kyoto. Theo ông, các số liệu về tốc độ nhanh hơn ánh sáng là do sai sót kỹ thuật khi thực nghiệm do 4 nhóm các nhà khoa học cùng phát hiện. Đó là nhóm “phản biện” của OPERA - Borexino, nhóm IRACUS và nhóm LVD. Cả 4 nhóm đều đo thời gian lưu của chùm neutrino. "Chúng tôi đã có thể chứng minh một cách thuyết phục sự đúng đắn của các phương pháp khoa học - những kết quả bất ngờ phải được phơi bày trước sự phán xét của xã hội và chúng đã bị bác bỏ hoàn toàn”, Bertolucci tuyên bố. Những thông tin đầu tiên ghi lại các neutrino chuyển động với tốc độ nhanh hơn ánh sáng xuất hiện vào ngày 23/9/2011. Lúc đó người ta đã nêu ra kết quả chùm neutrino đi từ CERN đến Gran-Sasso tính trung bình nhanh hơn so với tính toán lý thuyết 60 nanogiây. Như vậy là các hạt neutrino đã chuyển động nhanh hơn tốc độ ánh sáng 1,0000248 lần. Trong suốt vài tháng tiếp đó, một lượng rất lớn các giải thích khác nhau đã được đưa ra cả về lý thuyết lẫn thực nghiệm. Hoá ra sai lầm chỉ là sự tiếp xúc không tốt của đường dây cáp. Sự công bố vội vàng này dẫn đến sự từ chức của giáo sư Antonio Ereditato, chủ nhiệm dự án OPEERA và nhà khoa học Dario Autiero, nhưng người đã trực tiếp đo và đưa ra kết quả. Tại cuộc họp báo, Bertolucci cũng đề nghị khép lại vấn đề neutrino nhanh hơn ánh sáng trước ngưỡng cửa của Vật lý học. Bảo Châu
 7. Lệnh Hồ Xung Tại hạ kiếm được mấy trang bằng tiếng Nga giới thiệu về Panax Co dưới cái tên phytocert ở Nga và Mỹ. Bạn nào có thể dịch lại được thì tốt nhỉ
 8. Theo tại hạ thì cô nương nên dùng Colosol 4v/ngày, Artemune 4v/ngày và L anpha 4v/ngày. Sau 1 tháng nếu bớt thì giảm Colosol 2v/ngày thôi. Giữ nguyên 2 thuốc còn lại 4v/ngày vì cô nương đang có kế hoạch sinh bé mà. Nếu dùng được thêm Ezysol thì càng tốt. Đặc biệt trước khi mang bầu mà uống được đều đặn thì sẽ cực tốt cho cả bé và cô nương.
 9. Theo tại hạ, gia đình cô nương nên có một đứa con năm Ất Mùi – 2015, con trai hay con gái đều tốt, là gia đình vẹn toàn.
 10. Chào Ngân Hà! Tại hạ cho rằng vũ trụ này là tập hợp của những tương tác với nhau, mỗi thứ tác động một chút tạo nên xã hội với các mối quan hệ đa dạng, đa chiều. Đối với một con người có nhiều tương tác xảy ra như tử vi, tướng pháp, mồ mả, quan hệ, tính cách, môi trường, phong thủy nhà cửa, số điện thoại …. Do đó huynh Hạt gạo làng chỉ dựa trên số điện thoại đang sử dụng của mọi người có thể đoán đúng được tính cách và quan hệ của mọi người. Số điện thoại nằm trong tập hợp những tương tác xảy đến với con người nên bản thân nó cũng bao gồm tính tiên tri ở trong đó. Theo tại hạ, Ngân Hà cứ thử nhờ huynh Hạt gạo làng đổi số điện thoại thì có lẽ sẽ làm cho mọi việc của cô nương thuận lợi lên đó
 11. Dạo này thầy bà nhiều vô kể, người giỏi thì ít mà người tám thì nhiều nên theo tại hạ, khi đi xem bói ở ngoài phải rất nên cẩn thận kẻo bị lừa phỉnh, dụ dỗ. Năm 2013 theo Lạc thư hoa giáp là mạng hỏa, năm 1982 cũng là mạng hỏa. Nên chắc cô nương nhầm lẫn ở đâu rồi chứ sao mà mạng mẹ thủy khắc mạng con hỏa được nhỉ.
 12. Chào Sóng! Theo thông tin mà tại hạ nắm được, hiện Kidmun của Vinalink không còn sản xuất nữa. Đối với Delta Immune thì hiện đã có sản phẩm này. Sản phẩm này là dạng bột chứ không phải là viên thuốc. Khi nào có thêm thông tin về sản phẩm này, tại hạ sẽ đưa lên để mọi người tham khảo