• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Nhậm Doanh Doanh

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  43
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

29 Excellent

About Nhậm Doanh Doanh

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  Nhật Nguyệt Thần Giáo
 • Sở thích
  Lang thang đi mây về gió
 1. Đã pm cho Tuệ Nhi contact cần thiết. Doanh Doanh cũng đưa ra các thông tin sơ lược về Tiến sỹ Ba để mọi người cùng biết như sau: - Tiến sỹ Ba tốt nghiệp bằng đỏ về Nhi khoa tại Nga. Là người VIệt Nam đầu tiên được Nga thiết tha mời về làm việc trong lĩnh vực y tế. Tại Leningrat, Tiến sỹ Ba đã thành lập ra 1 khoa về các bệnh viêm nhiễm nặng. Anh làm việc ở Nga từ 1992 tới 1994 thì sang Anh Khi Tiến sỹ Ba thông báo a sẽ sang Anh, tất cả bệnh nhân ở bệnh viện biểu tình và yêu cầu bệnh viện giải thích việc đối xử tệ bạc với TS Ba khiến a phải ra đi. A đã phải họp với tất cả bệnh nhân cùng y bác sỹ trong bệnh viện để giải thích là anh ra đi vì công việc, và các y bác sỹ Nga ở lại vẫn điều trị bệnh nhân theo phương pháp của anh, ko khác gì khi anh ở đây cả. Thế là bệnh nhân họ mới đồng ý. - Có 1 bệnh viện THụy Sỹ chuyên về ung bướu đang đến bờ vực phá sản vì ko có bệnh nhân, Giám đốc bệnh viện cũng rất giỏi, ông là Giáo sư 4 nước Anh, Mỹ, Ixaren, Nga. Sau đó, nghe danh TS Ba, ông mời về phổ biến phương pháp chữa ung thư và bệnh viêm nhiễm nặng (thoái hóa đốt sống cổ, thoát vị đĩa đệm, viêm đại tràng mãn tính, ....). TS Ba đã điều trị cho bệnh nhân ở đó online, nhận kết quả xét nghiệm, cho phác đồ điều trị 3 ngày 1 lần, bệnh nhân tốt lên trông thấy. Và từ 1 bệnh viện chuẩn bị phá sản, giờ đây, muốn vào khám chữa trong viện này phải đăng ký 2, 3 tháng. Bệnh nhân từ khắp Châu âu tới rất đông, chi phí điều trị không hề rẻ, 11.000$/tuần. Và a quyết định ko điều hành dù chỉ qua online, mà tới nơi các bệnh nhân khác cần tới anh. - Sau khi phổ biến được phương pháp chữa bệnh của mình tới toàn thể bệnh viện, TS Ba lại sang Mỹ. Ở đây, anh được đánh giá là 1 trong những bác sỹ giỏi nhất nước Mỹ về chữa ung thư, ung bướu. Lương của anh là 400.000$/ năm - Năm 2007 TS Ba về Việt Nam
 2. Mến chào Tuệ Nhi, Doanh Doanh biết bác sỹ Hoàng Xuân Ba có thể là người TN cần tìm. Bs Ba nổi tiếng chữa bệnh ung bướu, bệnh mang tính hệ thống, ... Bs Ba là 1 tiến sỹ nổi tiếng ở Mỹ, Nga và hiện đang công tác tại Viện Nghiên cứu dị ứng tại Mỹ. Bs Ba được đánh giá là "một trong những bác sỹ ở trình độ cao nhất mà tôi được biết. Đặc biệt, những đột phá về điều trị của ông trong những năm gần đây ở Mỹ đã trở thành huyền thoại." - trích lời TS. Stephen Levine, giáo sư di truyền học phân tử và viện trưởng viện nghiên cứu dị ứng, California, USA Ở Mỹ, ông là 1 BS rất nổi tiếng. Hiện nay, theo Doanh Doanh được biết, BS Ba đã có các cộng sự tại VN và cũng theo phương pháp, phác đồ BS Ba đưa ra, các cộng sự đã điều trị rất nhiều ca ung thư thành công. BS. Ba đã chữa thành công ung thư phổi, gan, vú và tiền liệt tuyến với kết quả vượt xa những gì được báo cáo trong các tài liệu y khoa. Tôi đã trực tiếp gặp và nói chuyện với một số bệnh nhân để tự khẳng định về kết quả này. Một số bệnh nhân là bạn, cộng tác viên, và người thân trong gia đình tôi. Trong những trường hợp này, tôi đã chứng kiến sự hồi phục của bệnh nhân bị ung thư thận tiền phát , ung thư phổi đã di căn, ung thư tiền liệt tuyến giai đoạn cuối và ung thư vú với di căn vào xương mà các bác sỹ đã khuyên bệnh nhân chỉ dùng thuốc giảm đau cho những ngày cuối cùng. Trên đây là những dòng viết về BS Ba của 1 Viện trưởng y học người Mỹ. BS Ba đang ở VN và ông mong muốn dùng chính thảo dược thiên nhiên, sẵn có tại VN điều trị thành công cho người bệnh. Bởi thế, ông đã cộng tác với Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công An để thực hiện tâm huyết tại quê nhà. Tin chắc là Bs Ba có thể giúp gia đình bạn, nếu cần, pm Doanh Doanh, DD sẽ cho bạn số điện thoại của bác sỹ để bạn có thể nhờ ông tư vấn.
 3. Doanh Doanh dạo này bận quá, quay đi quay lại thấy còn nợ nần các huynh đệ nhiều ghê, nào Trần trưởng lão, nào Thích huynh, Lệnh Hồ huynh, nào Lão Túy,... Phen này không biết bao giờ mới trả được hết nợ đây. @Thích huynh: DD không biết có quen huynh ko đây, chắc là quen từ TLTY này rồi
 4. http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/538-chu%CC%81c-mu%CC%80ng-sinh-nha%CC%A3t/page__pid__138584__st__600#entry138584 Mọi người chúc Lão Say ở đây rồi này em. Thôi chúc mừng Lão Say lần nữa vậy. @Túy Lão: Có rượu có gà không để huynh muội Doanh Doanh tới chúc mừng nhỉ?
 5. Lão Túy

  Nay sinh nhật Lão, biết Lão mê rượu hơn cả mạng sống, Doanh Doanh xin gửi tới Lão 2 vò Nữ Nhi hồng để tỏ tấm chân tình.

  Chúc Lão sang tuổi mới thần công cái thế, vang dội giang hồ.

  Xin cạn với Lão 1 bát.

 6. Tháng 7 có ngày hôm nay Là Sinh nhật bác Lão Say nhà mình Chúc Lão công lực lên trình Tử vi, xem tướng, muôn nghìn lần hay Chúc Lão rượu uống luôn say Gà ăn mày nướng ăn ngay mới giòn Chúc Lão đông cháu nhiều con Tha hồ lá số sòn sòn Lão xem Chúc Lão mắt bớt kèm nhèm Tay vung chảo cước, chảy xèn đầy kho Chúc Lão xe đẹp nhà to Rượu ngon thừa uống, tiền đô luôn dầy
 7. Mấy nay Doanh Doanh bận ko online, không ngờ Thung lũng tình yêu vui vẻ, xôm tụ thế. Xin khất hẹn các huynh ít bữa, thư thả Doanh Doanh sẽ ngồi đối ẩm, uống rượu với các huynh. @Lão Túy Lão còn rượu không?
 8. Lão đúng là quá say roài. Thôi kính Lão thêm bát nữa cho tít cung thang luôn. Đọc sơ qua ai cũng bit là cô nàng đóng vai anh chàng hỏi cho anh chàng. Đàn ông 5, 7 lá gan - Lão quá nửa đời người mà chưa hiểu đạo lý này sao Bằng chứng cô nàng nói đây này lão
 9. Lão Túy,

  Lão mạnh giỏi? Rượu uống đều?

  Càng ngày càng giúp thêm nhiều cháu xem

  Nhìn Lão, ta cũng phát xèm

  Say say, tỉnh tỉnh bao phen quên đời

  ;))

 10. Xin trích lại câu trả lời của bác Túy Lão trong topic http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/20602-cac-bac-bot-chut-thoi-gian-xem-giup-chau-voi-a/ để bạn tham khảo. Cải số thì ko làm được, nhưng nếu bạn làm được như bác Say hướng dẫn, thì đã giảm được đi rất nhiều.
 11. Thích huynh, Huynh họ Thích, ko bit Thích gì? Để Doanh Doanh xin tiếp huynh chiêu này nhé, xếp vài vần chơi chơi Thơ tôi thơ thẩn thẩn thơ Thơ tôi thờ thẫn, thẫn thờ, thương thương Tương tư tôi tưởng tình thường Tình thường tôi tưởng tôi tương tư thầm :P :P :P Sẵn Lão Túy ở đây, cùng rượu của Xung ca, Doanh Doanh xin kính huynh 1 bát. Xin mời
 12. Doanh Doanh không nghĩ được xa tới thế. Chỉ thấy là, em được cha em tạo hình xinh đẹp nhường ấy, nhưng mà, 1 ngày gặp Xung ca, cũng bỏ thân phận Thánh cô, bỏ Nhật Nguyệt thần giáo mà đi theo Xung ca thôi. Nhớ hôm cõng Xung ca lên chùa Thiếu Lâm, tự nộp mình để Phương Chứng đại sư dùng Dịch cân kinh chữa bệnh cho Xung ca. Lúc ấy, nếu cha Doanh Doanh biết được, chả phải thấy m võ công thượng thừa nổi danh mà vẫn thua Lệnh Hồ ca đó sao? Vậy mà... Trước nay có 3 người con gái quanh Lệnh Hồ ca. Xung ca gọi Nhạc Linh San là tiểu sư muội, gọi Nghi Lâm là NL sư muội, và gọi Doanh Doanh là Doanh muội. Nhạc Linh San gọi Xung ca là Đại sư ca Nghi Lâm gọi là Lệnh Hồ đại ca Doanh Doanh gọi là Xung ca. Nay Xung ca viết gọi tên ta, nhưng lòng lại nhớ tới Nhạc cô nương. Đau đớn nhường nào..... Phải không huynh nguoivosu?
 13. @nguoivosu Doanh Doanh cũng muốn tiếp huynh vài chiêu. Tiếp theo câu chuyện của huynh, Doanh Doanh muốn kể tiếp thế này: Cha em là trộm giỏi thật, đúng rồi, trộm sao cho vào mắt e, trộm đào tiên cho má e hồng, trộm mây làm sóng tóc, .... Thế mà cha e phải thua anh, bởi bao năm đi trộm, 1 ngày gặp anh, anh đã trộm tất cả thành quả đó của ông. Xin mời Đào tiên hái trộm ban đêm Phủ da em đó, má em ửng hồng Trên trời, mây tựa suối bông Ông đem làm tóc bềnh bồng cho em ..... Nhưng rồi thế đấy, anh xem Bao công sức ấy cũng liền mất thôi Bởi chưng e gặp a rồi A cao tay ấn, và rồi ông thua Công phu ăn trộm bao mùa 20 năm lẻ thượng thừa võ lâm Gặp trang hảo hán - không nhầm Trộm luôn thành quả bao năm ông làm Xin kính mời huynh nguoivosu một chung.
 14. Hay hay THung lũng ngày càng đông khách, càng vui. Mời các hạ thỉnh thoảng thi triển vài chiêu chức cho Doanh Doanh được mở rộng tầm mắt. Xin lấy trà thay rượu, kính các hạ 1 ly. Xin phép được sửa vài chữ trong đường kiếm của Các hạ. Gió thổi, mây bay, hạc cuối trời Tương tư hình bóng, lòng chơi vơi. Người về thăm thẳm nơi xa ấy Hoàng hôn in đậm tiếng ai cười. Xung huynh, Doanh tỷ sao còn đợi Lòng người phấp phới chốn bồng lai Sao không đưa nhau về chốn ấy Tim hồng, rượu đậm – cõi thiên thai
 15. Trần lão tiền bối xuất chiêu hay quá. Quả là công phu thượng thừa. Cái Bang có Trần trưởng lão, ko hiểu có phải Trần lão tiền bối hay không? Cho Doanh Doanh thư thả ít bữa rồi tiếp chiêu với Trần trưởng lão nhé. Hi vọng cũng được những phút giây hào sảng, quên bao áp lực ngoài đời.