• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

DaoHoa

Hội viên
 • Số nội dung

  145
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  2

DaoHoa last won the day on Tháng 8 8

DaoHoa had the most liked content!

Danh tiếng Cộng đồng

7 Neutral

About DaoHoa

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday

Xem hồ sơ gần đây

1.000 lượt xem hồ sơ
 1. Ruby (nguyenle), Trong lứa tuổi người nghiên cứu về lý học đông phương, em là một trong người đứng đầu. Trước khi ra đi, tại hạ không biết tặng em món quà gì. Anh có nhìn qua hình của em vẽ. Tấm hình mà em gọi là "Nghi bieu ADNH Tiên Thiên Hong Duc", em coi hình tặng của anh, nó sẽ giúp em trong việc nghiên cứu "nghi bieu" đó ============================================ Anh VoTruoc, Người thật dũng cảm là những chiến sĩ hải quân đã hy sinh trong trận chiến 1974 và 1988 Hoàng Sa. Dũng cảm của những người con của những chiến sĩ hay những đứa bé không cha phải sống trong sự ấm ức của xã hội qua những lời quyền rũa và những phim nói xấu đối với những người cha đã hy sinh cho sự bảo tồn lãnh thổ nước nhà. Những đứa bé không cha mới thật là dũng cảm. Cám ơn tình bạn quý hữu của anh ! ==================================== Ammay, Trên đời có những con dao có tới 2 lưỡi. Như abcd nói, tại hạ là người thiếu hiểu biết, cho nên tại hạ mới đưa lên bài nguyên văn của cựu tổng thống, để cho những người hiểu biết giải thích cho tại hạ hiểu. Mặt dù sự thật nhưng vì không thích nên xoá bỏ. Trong khi bài viết chỉ trích cá nhân và luôn cả những lời chiêm chỉa đối chiến sĩ đã hy sinh để bảo tồn lãnh thổ thì vẫn được ca tụng. Trước khi ra đi tại hạ cám ơn bạn đã ra lời. ==================================== Các anh chị em trên diễn đàn, Tại hạ tới diễn đàn nầy qua sự giới thiệu của một người bạn tri âm. Ngoại trừ diễn đàn nầy tại hạ không có ghi danh vào diễn đàn khác. Trong đây không ai biết mặt thật của tại hạ cho nên khi tại hạ ra đi cũng thoải mái, không có gì ái ngại. Từ đây về sau, biệt danh DaoHoa sẽ hoàn trả lại cho diễn đàn. Đào Hoa như áng mây trôi Phiêu bồng vô định có rồi lại không Trên thế gian còn nhiều việc để tại hạ phải làm. Thân chào tạm biệt các anh chị em
 2. BCH, Tại hạ xin nhắc lại. Bài viết của abcd không nên xóa. Đào Hoa
 3. Bài văn đã bị xoá đi không phải là bài văn của tại hạ mà là bài văn của 2 cựu tổng thống Việt Nam. Những lời đó là sự thật chứ không tại hạ bịa ra. Nếu các bạn cho là việc chính trị thì cũng được, tại hạ cũng không trách diễn đàn. Nếu lời nói sự thật bị xoá và ngay cả bài văn của 2 cựu tổng thống VN cũng bị xoá, vậy bài văn của abcd diễn đàn nên để lại nhe Đào Hoa
 4. Nếu là người Việt Nam yêu nước thì không bao giờ xoá đi bài viết của tôi. Đừng nói với tôi là quy luật diễn đàn.
 5. Vậy nhinhi đã hiểu ý nghiã của cách bát sinh tử - đi tám bước sinh đứa con. Ngoài trừ kinh thư trong nội, không có sách nào hiện nay viết về ngũ hành - kim hỏa mộc thủy thổ. Hiện nay có 3 cuốn binh thư trên thế giới có ghi chi tiết nầy, và huynh cũng biết cả 3 chủ nhân đó. Vì vậy huynh biết nhinhi chưa đọc qua sách nầy. Tự tiềm tự hiểu. Giỏi, đệ Vô Tri nói đúng: nhinhi quả là một nhân tài hiếm có Huynh Đào Hoa ps: Môn mà huynh dùng thường xuyên là môn kinh dịch. Môn mà huynh thích nhất là môn Tử Vi Thiên Văn Học. Nhưng môn huynh giỏi nhất là môn Phong Thủy. Christmas năm nay các huynh đệ muội gặp nhau, huynh sẽ tặng muội một cuốn sách quý về Phong Thủy.
 6. Anh Thiên Sứ mến, Qua tấm hình ngũ hổ, anh có viết câu nầy trong sách: "Chính tính qui ước của những hình tượng đã cho thấy sự suy nghĩ của người sáng tạo ra nó phải gửi gấm vào đây một ý tưởng. Đó là ý tượng gì ?" Câu trả lời đó là: Lục Thập Hoa Giáp Đào Hoa
 7. Hahaha! Các anh thân mến, Nghe các anh trò chuyện về độ số của cục làm tại hạ buồn cười quá. Em mong các anh quay lại quy luật của môn Tử Vi. Theo thứ tự như sau: (1) Phương pháp an cung mệnh - đếm tháng thuận, rồi đếm giờ sinh nghịch - Tháng là "mặt trặng" - Giờ là "mặt trời" - Rồi đặt câu hỏi, tại sao thuận rồi nghịch ? (2) Cục có nghiã trong Tử Vi Thiên Văn Học là vòng quay thuận nghịch - Khi mặt trời và mặt trăng quay nghịch và bắc đẩu cửu phi tinh quay thuận (3) Độ số trong cục - Độ số 2,3,4,5,6 là vòng quay của sao Tử Vi (phương hướng cầm tay của bắc đẩu của phi tinh). - Quy luật nhị hợp trong nhị thập bát tú (có nhắc trong vài bài trước của tại hạ) - Nhị Cục - Lúc nhật thực vào cung Tý thì phương hướng cầm tay của bắc đẩu của phi tinh nằm trong cung Sửu - Tam Cục - Lúc nhật thực vào cung Dậu thì phương hướng cầm tay của bắc đẩu của phi tinh nằm trong cung Thìn - Tứ Cục - Lúc nhật thực vào cung Tý thì phương hướng cầm tay của bắc đẩu của phi tinh nằm trong cung Sửu - Ngũ Cục - Lúc nhật thực vào cung Mùi thì phương hướng cầm tay của bắc đẩu của phi tinh nằm trong cung Ngọ - Lục Cục - Lúc nhật thực vào cung Thìn thì phương hướng cầm tay của bắc đẩu của phi tinh nằm trong cung Dậu - Sau khi được độ số của cục thì theo thứ tự như sau: - Nhị Cục thì Tử Vi an tại cung Sửu, 2 ngày sau thì sao Tử Vi an tại cung Dần .... - Tam Cục thì Tử Vi an tại cung Thìn , 3 ngày sau thì sao Tử Vi an tại cung Tị .... - ... cứ như thế cho Tứ, Ngũ và Lục Cục (4) Ngũ hành của cục - Cái nầy thì tại hạ để cho các anh tử tìm kiếm. Tại hạ không muốn nằm trong sự tranh chấp sự thay đổi vị trí của Thủy và Hoả . Mong các anh thông cảm Đào Hoa ... xin lỗi không có thì giờ vẽ hình cho dễ hiểu
 8. Nhinhi, Không đúng như lời dặn của huynh. NhiNhi coi lại hình đó sẽ thấy bên nội và ngoại ngược với nhau Đào Hoa
 9. NhiNhi, Nguyên nhân chủ yếu của các mùa là trục tự quay của Trái Đất. Trục Trái Đất nó nghiêng một góc khoảng 23.4 độ. Vì thế, tại bất kỳ thời điểm nào trong năm, một phần của bề trái đất xoay trực tiếp hơn về phía các tia nắng từ Mặt Trời. Trong các khu vực ôn đới và vùng cực thì các mùa được ghi nhận bởi sự thay đổi trong lượng ánh nắng, thông thường nó tạo ra các chu kỳ trạng thái rụng lá của thực vật và ngủ đông của động vật. 4 mùa bắt đầu tại các điểm xuân phân với quái tượng Thiên Địa Thái Bình. Mùa thu bắt đầu ở thời điểm thu phân khi lá cây khô héo và rụng mất đi đó là lúc Thiên Địa Bỉ. Các số trong hình là các độ số trong 64 quẻ Kinh Dịch Đào Hoa
 10. NhiNhi, Quẻ #1 Thuần Càn Chính Yếu tượng trưng cho Đông Chí Quẻ #2 Thuần Khôn Nhu Thuận tượng trưng cho Hạ Chí Quẻ #63 Thủy Hỏa Ký Tế Hiện Hợp không phải tượng trưng cho Xuân Phân mà là Quẻ #11 Địa Thiên Thái tượng trưng cho Xuân Phân Quẻ #64 Hỏa Thủy Vị Tế Hiện Hợp không phải tượng trưng cho Thu Phân mà là Quẻ #12 Thiên Địa Bỉ tượng trưng cho Thu Phân 2 Quẻ #63 và #64 là 2 quẻ dùng để điều khiển lục quái Lục Quái 1 gồm có quẻ 35, 3, 4, 36, 40, 39 Lục Quái 2 gồm có quẻ 6, 37, 38, 5, 50, 49 DaoHoa
 11. どういたしまして。 Lâu rồi huynh không còn đi học cho nên cũng không rõ mấy về thủ tục trong các trường. Để huynh gọi cô bé xí xọn cho rõ. Đào Hoa
 12. Otanjou-bi Omedetou Gozaimasu!
 13. Tối nay ngồi đây uống nước trà và có một chúc thì giờ coi sơ lá số em gái của BanMai. Lá số nầy rất là tốt. Đây là người có tính tình hiền hậu, vui vẽ (nhưng đừng có chọc cô ta, kẻo chừng bạch hổ) Mệnh có Kình Đà Địa Kiếp chiếu về, nếu không có Tuần và Triệt an tại cung Thiên Di thì khi bé nhỏ đã bị tai nạn qua đời. Cung Mệnh có Thiên Quý và Ân Quang chiếu cho nên tai nạn lưu thông đó xãy ra, đã có người khuất mặt che và đã thoát được cái tai nạn đó. Không thôi thì cái tai nạn đó đã lấy mạng của em rồi, còn đầu mà kêu huynh coi lá số Cung nhị hợp cung Mệnh là cung Huynh đệ lại có sao Thiên Tài, cho nên em gái nầy và BanMai là 2 chị em thân tuy rằng ở xa nhà nhưng vẫn trò chuyện qua internet thường xuyên Không biết 2 em muốn coi cái gì, và không muốn biết cái gì Đào Hoa
 14. BanMai mến, Nhận sư cô làm thầy đó là chuyện tốt. Huynh chúc mừng BanMai đã quy y tam bảo. BanMai phát tâm quy y Tam Bảo là đã bước chân lên nấc thang giải thoát. Ngũ giới này không những đưa BanMai mạnh tiến trên đường giải thoát, mà còn đem lại trật tự, an vui, hòa bình cho gia đình, quốc gia, xã hội nữa, Ngũ Giới chính là giềng mối chắc thật tạo hạnh phúc cho cá nhân và đoàn thể. Năm giới đó là: 1. Không được giết hại 2. Không được trộm cướp 3. Không được tà dâm 4. Không được nói sai sự thật 5. Không được uống rượu Huynh cũng đã quy y tam bảo trên 10 năm rồi. Huynh vẫn sống bình thường như mọi người. Sáng ngũ dậy, tắm, ăn sáng, đi làm, tối về, nấu cơn ăn tối, coi TV và còn ngồi đây trò truyện với muội. Đâu có gì là khó khăn cho huynh trong sự giữ ngũ giới và tu học tại gia. Muội cũng có thể làm như huynh, sống một cuộc đơì hạnh phúc, không thẹn với lương tâm. Đừng suy nghĩ quá nhiều, cứ lấy tâm làm đầu. Mấy hôm nay huynh bận cho nên không có nhiều thì giờ trò chuyện. Hẹn muội hôm khác. Đào Hoa à, còn về 2 lá số Tử Vi của 2 em. Huynh sẽ coi sau. Nói với em trai rằng cố gắng học hành cho giỏi và cứ tự nhiên đi du học xa nhà, sẽ có tiến vọng cho tương lai
 15. Sapa mến, Đào Hoa định viết vài hàng về hình vẽ lưỡng nghi, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy Sapa nói đúng. Ban đầu tại hạ có ghi rằng sự hợp và phá của Thập Can có thể giải thích qua lý thuyết, hình vẽ và cũng không cần trực tiếp dáng ghép Lạc Thư hay Hà Đồ. Vô tình tại hạ mang Lạc Thư vào sự giải thích trong bài của tại hạ. Như vậy tại hạ có giải thích thêm về lưỡng nghi thì cũng vô dụng. Tại hạ là người thẳng thắng cho nên không thích dùng văn chương để che dấu việc làm. Nhìn hình 2 ngôi sao của Sapa, tại hạ thích cái giải thích đó (lý thuyết đúng hay sai là chuyện chúng ta có thể bàn sau). Cái đúng trước mắt là Sapa đã giải thích Thập Can qua hình vẽ chớ không dùng Lạc Thư hay Hà Đồ. Giỏi Tại hạ chịu thua 1 - 0 (... công việc làm của tại hạ về robotic cho nên thích dùng bàn tay của robot để diễn tả.) Quay lại với đề tài Thập Can và quy tắc không trực tiếp dáng ghép Lạc Thư hay Hà Đồ. Bài kế tiếp của tại hạ là dùng bàn tay robot. Khi ta chấp tay vái phật thì Giáp hợp Kỷ, Ất hợp Canh, ..., Mậu hợp Quý. Vậy thì đã giải thích sơ về Thập Can. Đây không phải là giải thích qua "nhị ngũ" mà là "2 bàn tay". hahaha =================================================== OK, bước sâu về đề tài của Thập Can. Đó là đề tài "hợp và phá" của thiên can. Nhìn vào Lục Thập Hoa Giáp thì chúng ta cũng thấy đâu phải Giáp nào cũng hợp với Kỷ. Thí dụ như Giáp Tý (Hải Trung Kim) thì làm sao mà hợp với Kỷ Tị (Bình Địa Mộc). Hay Mậu Dần (Thanh Đầu Thổ) làm sao hợp với Quý Sửu (Tang Giá Mộc). Vậy thì hình vẽ "nhị ngũ" của Sapa và "2 bàn tay" của DaoHoa chưa giải thích hết vấn đề. Cho nên quy luật "hợp và phá" phải có hạn chế và chắc phải có thêm quy luật bổ túc để bảo toàn quy luật "hợp và phá". OK, Sapa ! Sapa muốn đi trước trong việc giải thích quy luật bổ túc đó hay muốn Đào Hoa đi trước. Tùy ý Sapa. Nhưng cho vui đề tài nầy, chúng ta cứ tiếp tục giữ quy định trên, "không được trực tiếp dáng ghép Lạc Thư hay Hà Đồ". Nếu Sapa tiếp tục vẽ thì tại hạ sẽ hoan nghinh đón tiếp qua hình vẽ. Đào Hoa