• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

maprita

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  10
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About maprita

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday 30/11/1988

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  Bình Định
 1. Dạ, con cảm ơn Bác nhiều ạ. Đợi tới năm 2026 hoăc 2027 thì con cũng gần 39-40 tuổi rồi. Với lại con cái là trời cho, con chỉ sợ mình mong muốn mà không được. Nên chắc chỉ dám hy vọng may mắn sinh thêm được một bé trong năm nay hoặc năm sau thôi ạ. Con kính chúc Bác thật nhiều sức khỏe!
 2. Dạ, chào bác Thiên Luân. Mong được bác xem giúp cho gia đình cháu: - Chồng sinh ngày: 04/05/1988 (Dương Lịch) - Đại Lâm Mộc - Vợ sinh ngày: 30/08/1988 (Âm Lịch) - Đại Lâm Mộc - Lúc 15h30 - Con gái đầu: 20/10/2014 (Âm lịch) - Sa Trung Kim - Lúc 16h20 1. Sau khi sinh bé đầu, công việc của cả hai vợ chồng cháu đều không tốt. Nhất là chồng cháu liên tục bị hủy dự án, mặc dù nhiều khi đã bắt tay vô làm được gần 1/2 chặng đường. Nếu cháu sinh tiếp bé thứ 2 trong năm này - 2016, hoặc đầu năm tới - 2017, thì có thay đổi khả quan hơn không ạ? 2. Vì hiện tại tụi cháu đang lo về kinh tế, nên thật sự muốn có thể thư thả hơn một vài năm nữa rồi sinh tiếp. Vậy ngoài 2 năm 2016 - 2017 này ra, vợ chồng cháu có thể sinh con út vào năm nào nữa ạ? Cháu mong được bác Thiên Luân tư vấn giúp. Cháu cảm ơn bác nhiều lắm. Kính chúc bác thật nhiều sức khỏe!
 3. Kính gửi Bác Thiên Luân, Mạn phép nhờ bác xem qua tuổi của hai vợ chồng con: - Chồng: 04/05/1988 (Dương lịch) - Đại Lâm Mộc - Vợ : 30/08/1988 (Âm Lịch) - Đại Lâm Mộc - Hiện tại, con đang mang thai bé đầu, dự sinh ngày 08/01/2015 - Giới tính: nữ. - Nội dung cần hỏi: "Bé đầu có khắc tuổi với hai vợ chồng con không ạ? Nếu có thì con nên sinh bé sau vào năm nào để gia đình có thể được bình an, sức khỏe ạ?" Rất mong được Bác Thiên Luân xem giúp. Chân thành cảm ơn Bác!
 4. Zạ, con đang chờ duyên để được các thầy, các chú tư vấn giúp ạ. Mong các thầy, các chú xem giúp cho con.
 5. Dạ, xin nhờ các bậc tiền bối xem giúp cho con: 1/ Học hành, công việc, lương bổng có được suôn sẻ và khấm khá không ạ? ( Hiện giờ con đang định theo 1 người thấy viết kịch bản phim, con đã từng viết 1 vài kịch bản hài nhỏ nhỏ, nên có dự định theo nghề này lâu dài luôn. Vả lại con nghĩ, sau này có gia đình, con vẫn có thể tranh thủ thời gian rãnh rỗi viết kiếm thêm tiền. Thầy xem con có nên gắn bó lâu dài với nghiệp này không ạ?) 2/ Ba mẹ con có được hưởng phúc từ con cái lúc già không ạ? 3 chị em gái có hoà thuận, yêu thương nhau không ạ? 3/ Chuyện chồng con có hạnh phúc suông sẻ không ạ? Con cảm ơn các Thầy, các chú nhiều lắm.
 6. http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Dạ, nhờ các Thầy, các Chú xem giúp con lá số tử vi này ạ. Con sinh ngày: 30/8/1988 - AL lúc 3h30 chiều (Năm đó ở Bình Định ngập lụt, ba má con phải đi sõng xuống nhà các Sơ để đỡ đẻ). Là con trưởng.( Nhà có 3 chị em gái). Ba: 15/2/1962 - Dương Lịch Má: 30/11/1964 - Dương Lịch. Hay bị đau các bệnh về đường ruột, khớp. Luôn bị đau vặt ( nhất là cảm cúm). Có 1 nốt rùi đen ở phía bên trái trán. Trên người có rất nhiều nốt rùi son (có 2 nốt rùi trên cơ thể mà những người nhìn thấy đều bảo số muôn con nhưng sinh được quý tử). Tính tình trước giờ rất hiền lành, nhín nhịn. Nhưng dạo gần đây rất dễ bực tức, và khi điên lên rất hung dữ. Từ nhỏ con đã khắc khẩu với cha mẹ. Đi xa thì nhớ mà về tới nhà, nói câu trước câu sau là bị la (Con không hề hỗn hào. Mọi người thân quen đều rất thắc mắc về vấn đề này, vì tất cả đều nhận xét con hiền lành, trung thực, tốt tính nhưng lại bị ba má la đánh nhiều nhất nhà từ nhỏ đến giờ). Luôn là nguyên nhân gây ra cãi vã trong gia đình ( Ba, má). Gia đình nội ngoại hai bên đều không hoà thuận. Luôn luôn bị lời đàm tiếu, kẻ tiểu nhân, bạn bè chơi xấu. Đi làm luôn bị nữ đồng nghiệp ganh ghét, chèn ép. (Có lẽ vì trước giờ hiền quá) Hay có người tốt giúp đỡ. Chuyện học thì rất lận đận, mẹ con đi xem nhiều nơi đều phán đường học vấn không có. (Con thi đậu ĐH KHXH-NV năm 2006, học chưa hết 1 năm đã bỏ, vì thấy không phù hợp. Sau đó chuyển sang học ngành du lịch - nhà hàng - khách sạn, đến giờ này vẫn chưa tốt nghiệp vì lý do không đâu: Từ lúc học đến giờ chưa hề bị thi lại, chưa có điểm môn nào dưới trung bình. Con cứ đinh ninh đúng tháng 6 là được thi tốt nghiệp. Ai dè, trước 1 tuần, con nhận được thông báo là bị cấm thi vì còn nợ 1 môn. Con lên trường hỏi lại và mang theo bảng điểm kết thúc môn (bảng này nhà trường phát cho lớp trưởng sau khi kết thúc môn, để biết điểm có rớt thì thi lại) thì được bảo là: "Điểm của trường đang giữ là bảng điểm chính thức, còn bảng điểm của em chỉ là bảng tổng kết sơ bộ nên bị sai lệch". Khi con nói muốn được xem lại bài thi và bảng điểm chính thức thì được trả lời rằng: "Trường vừa bị mất giấy tờ bài thi của 1 năm trước nên ko còn lưu giữ". Bảng điểm của trường cũng chỉ là bảng photo, không hề có chữ ký giám thị -thí sinh.... Nói chung là hôm đó con rất giận, điên trong người lắm mà ko cách nào nói lại được với mấy cô bên phòng đào tạo. Cuối cùng chỉ ngồi khóc 1 hồi rồi về. Xin lỗi vì con lan man quá. Nhưng mà có nhiều chuyện tức tối không thể giữ trong lòng. Xin các Thầy, các chú giúp con. Xem giúp cho con ạ. Con xin cảm ơn.
 7. Cảm ơn chú. Chúc chú thật nhiều sức khoẻ!
 8. Cảm ơn chú Thiên Luân nhiều lắm. Zạ, nhờ chú xem thêm tụi cháu cưới đầu năm 2013 có được không ạ? (khoảng tháng 2AL. Tụi cháu cùng mạng Mộc 1988). (Mong chú xem giúp, hix, vẫn biết không nên tính trước nhưng nhờ chú xem để tụi cháu về thưa lại gia đình và lo làm kiếm thêm tiền trang trải. Cảm ơn chú lần nữa).
 9. Dạ, bạch Thầy. Con nhờ Thầy xem lại giúp con tuổi vợ chồng, ngày giờ cưới hỏi và năm sinh con a. Con: 30/8/1988 AL - Mậu Thìn, lúc 3h30 chiều. Bạn trai: 4/5/1988 DL - Mậu Thìn (không nhớ giờ sinh) Hồi đầu năm ba mẹ 2 bên đi xem ngày giờ để tổ chức cưới trong năm này thì thầy phán: " Số con cao số, lấy chồng về thì chồng chết, không nên lấy sớm trước 26 tuổi. Mà nếu có lấy nhau thì 2 tuổi này không làm ăn gì được". Nghe thầy phán xong, cả 2 nhà bây giờ nhất quyết cấm không cho quen nhau, không cưới hỏi gì hết. Vì 1 bên sợ con trai yểu mạng, một bên sợ con gái khổ. Tụi con năn nỉ ỉ ôi đủ cách mà vẫn không được. Zạ, tình hình là 2 đứa lên kế hoạch sẽ tiếp tục thuyết phục gia đình, rồi cuối 2012 làm đám hỏi, đầu 2013 cưới. Nhờ Thầy xem giúp con cưới năm 2013 có được không ạ? Nếu 2 vợ chồng có khắc nhau thì sinh con năm nào để hoá giải ạ? (Mẹ con lúc trước có bảo cố gắng sinh 1 bé trai năm 2017 thì rất tốt. Nếu đúng vậy thì bé đầu lòng nên sinh năm nào ạ?) Con cảm ơn Thầy rất nhiều. Mong Thầy trả lời giúp con.
 10. Dạ, cháu chào chú Thiên Luân, chào các anh chị trên diễn đàn. Nhờ chú Thiên Luân xem giúp cháu tuổi vợ chồng, năm cưới, năm sinh con ạ. Cháu: 30/8/1988 AL - Mậu Thìn, lúc 3h30 chiều. Bạn trai: 4/5/1988 DL - Mậu Thìn (không nhớ giờ sinh) Hồi đầu năm ba mẹ 2 bên đi xem ngày giờ để tổ chức cưới trong năm này thì thầy phán: " Số cháu cao số, lấy chồng về thì chồng chết, không nên lấy sớm trước 26 tuổi. Mà nếu có lấy nhau thì 2 tuổi này không làm ăn gì được". Nghe thầy phán xong, cả 2 nhà bây giờ nhất quyết cấm không cho quen nhau, không cưới hỏi gì hết. Vì 1 bên sợ con trai yểu mạng, một bên sợ con gái khổ. Tụi cháu năn nỉ ỉ ôi đủ cách mà vẫn không được. Zạ, tình hình là 2 đứa lên kế hoạch sẽ tiếp tục thuyết phục gia đình, rồi cuối 2012 làm đám hỏi, đầu 2013 cưới. Chú xem giúp cháu cưới năm 2013 có được không ạ? Nếu 2 vợ chồng có khắc nhau thì sinh con năm nào để hoá giải ạ? (Mẹ cháu lúc trước có bảo cố gắng sinh 1 bé trai năm 2017 thì rất tốt. Nếu đúng vậy thì bé đầu lòng nên sinh năm nào ạ?) Cháu cảm ơn chú rất nhiều. Mong chú trả lời giúp cháu. Chúc chú và các anh chị một ngày tốt lành.