• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Xoài Chua

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  48
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

Xoài Chua last won the day on Tháng 12 6 2011

Xoài Chua had the most liked content!

Danh tiếng Cộng đồng

16 Good

About Xoài Chua

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  Hà Nội

Xem hồ sơ gần đây

261 lượt xem hồ sơ
 1. Cảm ơn các anh chị. Em xem được đoạn phỏng vấn BS Ba rồi. Bs vẫn vậy, giản dị, thẳng thắn. Nhưng mà dạo này sao BS gầy quá, ôi em chỉ sợ bác sỹ làm việc quá sức thôi Mong sao có thêm nhiều BS giỏi trợ giúp Bs Ba. NHỮNG TẤM GƯƠNG BÌNH DỊ MÀ CAO QUÝ. Em rất cảm ơn các anh chị đã thông báo tin này cho mọi người biết.
 2. Thông tin trên web thì đây ạ, e vào hẳn web của Thảo Mộc Hương - công ty của BS Ba để copy ra đây. Không hiểu Jade xem ở web nào. http://tmc.net.vn/vi/shops/ho-tro-dieu-tri-benh/COLOSOL-27/ Đau bụng từng cơn, bị đi ngoài, đi ngoài sống phân, táo bón, đau thắt bụng theo từng đợt, ăn cay, tanh, nóng đều bị rối loạn tiêu hóa...đó là dấu hiệu của bệnh viêm Đại tràng. Viêm Đại tràng là bệnh mãn tính, khó chữa dứt điểm. Khi bị đau nhiều người tìm đến kháng sinh để giảm đau tuy nhiên đối với bệnh Đại tràng nói riêng và các bệnh về đường tiêu hóa nói chung kháng sinh chỉ có tác dụng trong thời gian đầu, nếu sử dụng lâu các kháng sinh sẽ làm trơn trượt lớp lông nhưng và làm giảm lượng men tiêu hóa tiết ra sẽ làm cho bệnh càng thêm nặng. Đối với bênh Đại tràng và các bệnh tiêu hóa lựa chọn sản phẩm thảo dược và vi sinh là giải pháp an toàn và hiệu quả cho người sử dụng. Colosol là sản phẩm được sản xuất theo sự chuyển giao của hãng Fuma Natural với sự phối trộn của thảo dược và chủng vi khuẩn có lợi cho đường ruột giúp ổn định và hồi phục chức năng tiêu hóa. Lactobacillus rhamnosus lysate là chủng vi khuẩn có lợi cho đường ruột, giúp ổn định lượng men và lượng vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Giúp ổn định việc tiêu hóa và hấp thu dưỡng chất của thức ăn đưa vào cơ thể. Chủng vi khuẩn này còn có tác dụng tăng sức đề kháng, miễn dịch của cơ thể. Bạch truật vị ngọt đắng, mùi thơm nhẹ, tính ấm, có tác dụng kiện tỳ, chỉ tả, lợi thủy, an thai. Nó được coi là một vị thuốc bồi dưỡng, điều trị các chứng bệnh đau dạ dày, bụng trướng đầy, nôn mửa, ăn chậm tiêu, tiêu chảy, phân sống, viêm ruột mạn tính​. Bạch phục linh: Chữa ăn uống kém tiêu, đầy chướng, bí tiểu tiện, ỉa chảy Không chỉ có tác dụng tốt với bệnh Viêm đại tràng cấp và mãn tính, Colosol còn có tác dụng đối với những ngườibị nấm ruột - một bệnh rất ít người biết đến và các chứng rối loạn tiêu hóa khác. Chi tiết sản phẩm: Thành phần: - Lactobacillus rhamnosus lysate - 100 mg. - Bạch truật - 150 mg. - Bạch phục linh - 150 mg. - Hoài sơn - 100 mg. Công dụng: - Giúp tăng cường sức khỏe. - Hỗ trợ điều trị viêm ruột, viêm đại tràng mạn tính. - Giúp giảm loạn khuẩn đường ruột, rối loạn tiêu hóa, ăn uống kém do tiêu chảy kéo dài. Cách dùng: - Ngày uống 2 - 3 lần, mỗi lần 2 - 3 viên, uống tốt nhất khi đói, trước khi ăn 30 - 60 phút. Quy cách đóng gói: - Hộp chứa: 60 viên nang x 500 mg Bảo quản: - Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng trực tiếp. Hạn dùng: - 36 tháng kể từ ngày sản xuất, ngày sản xuất và hạn sử dụng ghi dưới đáy hộp.
 3. Đây, hộp Colosol là hộp 60 viên nang, e đã chụp ảnh up lên đợt trước đây này. Jade xem web của công ty Thảo Mộc Hương, cũng ghi rõ là hộp 60 viên đó.. Colosol dùng nhiều công dụng lắm
 4. Chị ơi, đúng là L anpha hay lắm chị à. Lúc đầu mọi người nói, e chỉ hiểu đơn thuần là sp giảm béo, trị trứng cá, hihi, nhưng thiên về giảm béo nhiều hơn. AI dè em dùng hơn 1 tháng mà lên tới 2,3kg chị à, nhưng vấn đề là chỉ lên những chỗ cần lên thui , da mịn mang thích lắm, eo nhỏ gọn, người cũng có sức sống hơn trước. Cảm giác là nếu hiểu giảm béo như e thì hơi sai chị à, mà hình như ng gầy như e thì làm cân đối, có sức sống hơn, còn người béo mới giảm mỡ thừa ấy. E sẽ dùng đều đặn để phòng ngừa bệnh tật. Trước mắt, thấy nhan sắc có sự thay đổi rồi hihihi
 5. Không có ý kiến của chú Thiên Sứ ạ? Có rất nhiều hiện tượng khoa học ko giải thích được thì nói là không có thật, thế mới buồn ạ. Thưa chú Thiên Sứ, Cháu ủng hộ chú nghiên cứu hiện tượng này và công bố cho mọi người biết ạ. Giống như vụ mưa lễ hội ấy, ông Vũ Thế Khanh cũng phát biểu này nọ nhưng sự thật thì ai cũng biết là trời không mưa đúng theo như chú tuyên bố. Kính chú.
 6. File này tận trang 71, trước bài Viêm tai giữa còn có bài nào về xuyên tâm liên hay sao ấy. Anh/ chị Thanh Tước có đầy đủ về các bệnh không ạ, có thể up dần cho mọi người cùng xem thì tốt nhỉ
 7. Mong sao thầy Yên sớm ra Hà Nội. Khi nào thầy ra HN được, cô thông báo sớm cô nhé. Kính chúc thầy và các cộng sự sức khỏe, an lạc.
 8. Cô ơi, tốt nhất là tuyên truyền và gửi cho mọi ngưoif biết là khi có tiền sử tim mạch, tốt nhất dùng CoQ10, Vido của BS Hoàng Xuân Ba để ngăn chặn thì hơn cô ạ. Vì khi xảy ra sốc tim rồi thì liệu mấy ng còn sức uống thuốc xong rồi gọi cho bác sỹ, vậy tốt hơn hết là ta ngăn từ đầu, để ko xảy ra sốc tim, tai biến mạch máu não, hay suy tim nữa. Con vẫn nghĩ phòng bệnh hơn chữa bệnh. Kính cô.
 9. Đúng là gầy yếu thì m thiếu tự tin vô cùng. Chị đừng lo, vấn đề nhỏ thế này không là gì đối với BS Ba đâu ạ. Tuy em không biết hết về thuốc men của BS Ba nhưng e nghĩ chắc chắn là BS Ba có thuốc cho chị, vì em chứng kiến nhiều bệnh nhân gầy kinh khủng lắm. HI vọng các huynh ở đây sẽ chỉ giúp chị. Còn đúng là c tới bệnh viện BS Ba thì ko khám chữa được, vì toàn bệnh ung thư nặng lắm rồi chị ạ, thậm chí ung thư giai đoạn đầu còn rất ít. Chúc chị sớm lấy lại sắc vóc nhé
 10. Bạn không đọc những gì Tùng Bách comment sao? Tùng Bách nói rất rõ đấy này, ngay khi chị Tùng Bách điều trị chỗ BS Ba mà còn phải chờ thuốc, rồi Tùng Bách muốn mua bồi bổ sức khỏe thì mọi ng bảo là ưu tiên bệnh nhân này. Vì cây cối phải nuôi trồng, phải có thời gian cho chugns lớn, ... nên hiện đại đa số thuốc của BS Ba không có tràn lan ngoài thị trường. Tuy nhiên, có 1 số sản phẩm rất sẵn ở bất cứ hiệu thuốc nào cũng có là Nga phụ khang, Cốt thống linh, Hoàng thống phong, goodnight, .... Tốt nhất bạn nên goi điện tới đặt thuốc trước đi. Chúc bạn sớm mua được thuocs chữa bệnh xoang nhé.
 11. Anh Đại Phúc nhầm lẫn Liverwell với Aginiba. Chị Tiểu Phương đã post 1 bài so sánh rất kỹ về 2 thuốc này ở page 4 rồi ạ. Em cũng nhớ được nghe BS Ba nói Thiên nhiên ko tạo ra bệnh gì mà ko có thuốc để chữa trị nó, như vùng có nhiều ng viêm gan virut thì lại có cây chó đẻ răng cưa. Vậy là chó đẻ răng cưa a nói là chữa viêm gan viruts, là một trong các thành phần của Liverwell. Đúng vậy ạ
 12. Em cảm ơn anh tranlong07. Như vậy là đủ hình các loại thuốc nên có trong tủ thuốc gia đình rồi: 1. Pharysol 2. Colosol 3. Futasol
 13. Ban ơi, BS Ba có thuốc chữa xoang rồi mà, các bệnh tai mũi họng BS đều có thuốc chữa rất tốt đó. Bạn cứ dùng thử 1, 2 tháng đi, sẽ thấy chuyển biến rõ rệt lắm. BS Ba lúc đầu là nổi tiếng về hen suyễn và chữa xoang đấy. Bạn thử liên hệ a Thế Anh xem. Đừng dùng thuốc Tây nữa. Bởi sẽ kéo theo các vấn đề suy gan, suy thận, khổ lắm.
 14. Chúc mừng sinh nhật xuka8584. Cuộc sống tràn đầy niềm vui
 15. Đây, bài post của cô wild đây ạ. Bài này rất hay, ở mục 11 nói tới phương pháp hữu hiệu nhất để chữa ung thư - thì đó chính là phương pháp của BSTS Hoàng Xuân Ba. Ngoài ra, bài nghiên cứu của John Hopkins cũng chỉ rõ là các phương pháp TIÊU DIỆT đều không chữa được ung thư, trái lại, kéo theo bao hậu quả phụ như suy gan, suy thận, hệ miễn dịch suy giảm, ... Em xin post lại bài của cô wild dưới đây để mọi người rộng đường bàn luận.