• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

nguyenlong0110

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  28
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About nguyenlong0110

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. cám ơn longphibacai ! đây là hình trước cửa nhà mình :
 2. kính thưa các bác và mọi người trong diễn đàn. hiện nay trước cửa nhà cháu có một cây cột bằng bê tông( cao khoảng hơn 2 mét ) trước cửa nhà . không biết là nó có ảnh hưởng gì đến phong thủy nhà cháu không ? mong các bác cho ý kiến là để yên hay di chuyển nó ra chỗ khác ? cháu xin cảm ơn.
 3. Cháu cảm ơn bác thiên sứ đã góp ý . ý bác muốn nói rằng vật khí phong thủy phải đặt ở nơi có khí thì mới có tác dụng phải không ạ. nếu đặt ở sa mạc thì cháu nghĩ là không tác dụng . cháu muốn hỏi bản chất của việc khai quang các vật khí phong thủy ? bởi vì cháu nghĩ rằng bản thân các vật khí đó thì khi chế tạo ra thì ít nhiều nó đã có khí rồi .nhưng cháu không hiểu là thông qua quá trình khai quang thì khí được truyền vào các vật khí như thế nào ? cháu rất mơ hồ chỗ này nếu không hiểu được nó thì phong thủy vẫn mang màu sắc huyền bí dẫn đến bị kẻ xấu lợi dụng.
 4. cháu chào các bác và các bạn ! cháu thấy ra các cửa hàng bán vật khí phong thủy thì người ta nói rằng phải khai quang các vật khí phong thủy thì mới có tác dụng . Mong Các bác có thể giải thích bản chất của việc khai quang các vật khí phong thủy ? hay đó chỉ là một yếu tố tâm linh để làm cho phong thủy mang màu sắc huyền bí hơn hoặc là một chiêu để các của hàng phong thủy kiếm lời ? cháu xin cảm ơn các bác !
 5. cám ơn tranlong07. thực ra em cũng rất tin tưởng phong thủy lạc việt do chú thiên sứ dạy nhưng hiện nay em vẫn chưa có điều kiện để học. do chưa có kiến thức nhiều về phong thủy nên cũng không dám tự ý sửa chữa nhà theo phong thủy . nhưng bố em hiện nay đang rất tin bác làm phong thủy cho gia đình vì bác ấy phán tình hình gia đình trong thời gian gần đây cũng khá chính xác em muốn hỏi là " nếu giả sử theo trường phái phong thủy của tàu là hướng nhà em phạm vào hướng ngũ quỉ và hướng bàn thờ nhà em cũng ở hướng ngũ quỉ như vậy là không tốt nhưng bác ấy lại khuyên là không nên thay đổi hướng bàn thờ vì hướng bàn thờ nhà em bây giờ là hướng tây nam tốt cho hai anh em nhưng lại không tốt cho bố em nếu như vậy thì là được cái nọ mất cái kia không có giải pháp nào hoàn hảo à?"
 6. tuần trước gia đình cháu có nhờ một bác cũng cao tuổi ở trong làng về xem phong thủy cho nhà cháu: gia đình cháu : gồm bố :sn 1960, mẹ sn:1966, cháu sn:1986, anh trai sn1984 bác ấy sau khi dùng la bàn đo thì nói rằng : nhà cháu hướng tây nam như vậy là phạm vào ngũ quỉ gia đình gặp chuyện không may mắn, sau đó bố cháu nhà bác ấy đưa ra các biện pháp khác khắc phục, bác ấy nói rằng phải sửa lại một số thứ như sau : + hướng bếp thì tọa ở sinh khí và hướng bếp là hướng bắc ( sinh khí) hóa giải hướng ngũ quỉ của nhà . + bàn thờ nhà cháu hiện đang hướng tây nam bác ấy bảo là cứ để nguyên đấy vì như vậy lợi cho mẹ cháu và anh em cháu, còn bố cháu thì không có lợi vì bố cháu già rồi thì cũng không cần kiếm tiền nhiều nữa chủ yếu là do anh em cháu . nên ông ấy bảo là để nguyên hướng bàn thờ không phải chuyển bàn thờ nữa . cháu muốn hỏi các bác là : bác ấy theo phong thủy của tàu . như vậy hướng bàn thờ nhà cháu là hướng ngủ quỉ không tốt vậy thì có nên chuyển bàn thờ ra hướng tốt hơn không ? cháu xin cảm ơn các bác và mọi người !
 7. Cám ơn Engineer ! nếu có gì thay đổi thì mình sẽ báo cho Engineer để kiểm chứng !
 8. Em xin cảm ơn mọi người ! thực ra đây cũng chỉ là một ý nghĩ lóe nên trong đầu của em thôi . ai chẳng biết vợ chồng là do duyên số muốn không được và tránh chẳng xong. sở dĩ em đưa ra chủ đề này vì em đã đọc qua mục luận tuổi lạc việt ( mặc dù theo quan điểm của chú thiên sứ là : yêu là cưới) nhưng với dù sao nếu mà có sự lựa chọn thì mình vẫn nên chọn cái tốt (tức là chọn tuổi hợp theo lạc việt ) thì cũng hơn chứ ạ . còn về tướng học thì nếu ta áp dụng trong cuộc sống thì em nghĩ cũng có nhiều cái hay chứ . em không dám nghĩ mình chọn được những người con gái có tướng đẹp nhưng nếu mà tránh được cái xấu thì cũng đã là một cái tốt rồi. * vấn đề chính ở đây là em muốn hỏi là : nếu cái xung khắc trong tướng học với cái xung khắc trong tuổi của người vợ đối với người chồng thì cái nào ảnh hưởng nhiều hơn thôi ! em mong được mọi người cho ý kiến ạ ? xin cảm ơn mọi người !
 9. kính thưa các bác và các anh thiên luân! em thấy rằng việc lấy một người con gái làm vợ có ảnh hưởng rất lớn tới hạnh phúc , con cái và công danh sự nghiệp của người chồng cũng như trong gia đình. do đó em có một thắc mắc nhỏ về cách chọn vợ thế này mong các bác và anh thiên luân giải đáp giùm ? - cách 1 : dựa vào tuổi của người nam và người nữ để luận tuổi xem hợp xung ( theo luận tuổi lạc việt) - cách 2 : dựa vào tướng mạo của người phụ nữ như là mang các đặc điểm " vượng phu ích tử" để lấy làm vợ. - cách 3:( kết hợp hai cách trên ): không xét trường hợp này. -- như vậy nếu mà theo cách 1 : nếu xét về tuổi giữa người nam và người nữ thì giả sử rất là hợp tuổi nhưng về tướng mạo của người phụ nữ có một số điểm khắc phu trong tướng học vậy ảnh hưởng của sự khắc phu có lớn không ? --nếu theo cách 2: người phụ nữ mang rất nhiều đặc điểm tốt theo nhân tướng học như là giọng nói trong trẻo, da trắng môi hồng , mũi cao.... nhưng luận về tuổi của người phụ nữ đó với người nam thì rất xấu ( theo luận tuổi lạc việt ) như vậy thì sự khắc về tuổi đó có ảnh hưởng đến chồng không ? nếu so với trương hợp trên thì bên nào bị ảnh hưởng hơn? vậy thứ tự ưu tiên thì là gì ? ( theo tuổi hay theo hình tướng ) nếu phải chọn 1 trong hai cách trên ( không được chọn theo cách thứ 3 ) thì anh thiên luân sẽ chọn cách nào ? xin cám ơn mọi người !
 10. Cháu chào bác " Học Trò" và chúc bác luôn mạnh khỏe ! thưa bác lần trước cháu có đưa lá số tử vi của cháu lên diễn đàn và may mắn được bác xem giùm . lần trước bác là tháng 7 mưa ngâu thì cháu xin được việc làm và giải quyết được mọi chuyện. nhưng đến bây giờ tức là tháng 9 âm lịch rồi mà cháu vẫn chưa xin được việc mặc dù cháu đi nộp hồ sơ khá nhiều chỗ và gặp nhiều chuyện không được thuận lợi lắm ! dẫu biết là tử vi chỉ đúng khoảng 80% đến 90% nhưng cháu mạo muội xin bác xem lại giùm cháu về con đường công danh sự nghiệp năm nay. mong bác bớt chút thời gian xem giùm cháu! đây là lá số của cháu : lá số tử vi. cháu xin được cảm ơn bác !
 11. Em cám ơn anh thiên luân, và anh thiên đồng đã giải thắc mắc của em. em muốn hỏi thêm là thời điểm mà gieo quẻ lạc việt độn toán là thời điểm hiện tại người gieo quẻ hay là thời gian xảy ra sự việc mà mình muốn biết diễn biến hay kết quả của sự việc đó. em muốn gieo tiếp một quẻ độn thì làm thế nào ? xin được cảm ơn hai anh và mọi người !
 12. em mới học lạc việt độn toán thì thấy có thắc mắc nhỏ như thế này mong các bác và các bạn giải thích giùm ? - cứ mỗi giờ thì trong lạc việt độn toán đã có một quẻ được lập thành rồi. như vậy em bây giờ muốn biết kết quả đi phỏng vấn tuần trước có đậu không thì tại thời điểm bây giờ ( lúc 9 giờ 18 phút ngày 19 tháng 10 năm 2011 dương lịch ) thì được quẻ " kinh-) tốc hỷ và sau đó vào lúc 15 giờ 18 phút ngày 19 tháng 10 năm 2011 dương lịch em lại lấy được quẻ " sinh - vô vong" . em không hiểu chỗ này vì muốn dự đoán một sự việc nhưng mình lấy quẻ tại hai thời điểm khác nhau như vậy thì lại được 2 quẻ khác nhau ? vậy kết quả sẽ khác nhau chăng ? và trong trường hợp đó mình luận thế nào ? xin cảm ơn các bác!
 13. Bạn có thể cho mình xin đường link không ? xin cảm ơn bạn trước nhá !
 14. cháu định vẽ sơ đồ nhà ở để bác bác và mọi người tư vấn về phong thủy cho nhưng cháu vẫn chưa rõ cách xác định hướng nhà, hướng cửa, hướng giường ngủ,..? mặc dù trên internet có rất nhiều cách đo khác nhau? vậy mong các bác có thể làm một bài hướng dẫn chi tiết các bước đo theo phong thủy lạc việt để cháu và các bạn khác có một qui chuẩn về đo hướng và tránh nhầm lẫn khi đo đạc. xin chân thành cảm ơn các bác và các bạn trong diễn đàn.
 15. mong các bác và mọi người bớt chút thời gian xem giùm cháu với !