• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Lão Nông

Hội viên
 • Số nội dung

  228
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

8 Neutral

About Lão Nông

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday

Xem hồ sơ gần đây

3.126 lượt xem hồ sơ
 1. Bác cứ đùa cháu , cháu nghe tên đã thấy sự thanh cao rồi

  Người ko nhận mình thanh cao nhàn hạ , lại chính là người thanh cao nhàn hạ

 2. @ TTTS: Nông dân, nhất là Nông dân Việt Nam, mà lại còn già nữa, lấy đâu mà nhàn hạ cho được, ráo mồ hôi là hêt tiền !!!

 3. Ơ , bác ơi , cháu add friend ko phải vì cháu nhờ bác xem tử vi đâu , tại cháu thấy tên bác nghe rất hay và lạ

  rất thanh cao và nhàn hạ ạ

 4. Cháu chào bác ạ , bác lấy tên là " Lão nông "

  nghe rất hay và bình dị ạ , tuy thanh cao nhưng vẫn toát lên 1 cái khí chất gì đó , rất lạ bác ạ

 5. thân ái mến chào bác lão nông

  xin chúc bác và gia đình An Khang Thịnh Vượng, Vạn Sự Như Ý

  mong được bác ghé qua cho vài lời ạ. cám ơn bác

 6. Lá số này, như bác Haithienha có ý kiến là phải chờ đến năm 32 tuổi mới cưới chồng, là vì năm 32 tuổi (là năm Giáp Ngọ) có tiểu vận rơi cung Phu. Tôi thì cho rằng nhanh là năm nay, chậm thì sang năm, đương số sẽ nhảy vọt lên xe hoa. Tuy nhiên, tôi cho rằng, cuộc sống gia đình của đương số sau này khá vất vả, có thể nói là chồng có như không !. Nếu chồng trước khi cưới bị mồ côi, hoặc bố chồng bỏ đi lấy bà 2, hoặc bản thân chồng đã qua 1 đời vợ, thì tình duyên đỡ buồn chán hơn. Nên chọn anh chồng làm trong ngành tòa án, công an cảnh sát, hoặc luật sư thì cũng đỡ, hoặc lấy anh chồng bác sỹ cũng được. Nếu vẫn chọn anh Ất Sửu thì phải quyết bằng đuơcj trong năm nay, cái này chẳng phải tử vi bói dịch gì cả, chỉ là kinh nghiệm bình thường, vì anh ta kém đương số 2 tuổi, chờ đến khi anh ta được 30 tuổi, sợ đương số hết thời xuân sắc!
 7. Lão Nông xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm. Hẹn gặp các bạn trong chuyên mục luận giải tử vi...
 8. Cảm nghĩ về việc Hà Tây sáp nhập Hà Nội ư? Các bạn đọc thêm ở đây (nhấn vào nhé)
 9. Dẫu sao thì cũng nên tham gia "ný nuận" chút tử vi nhé: - Mệnh Vũ Khúc Thiên Phủ, người không đẹp mơi là lạ. Lại giữ thêm Đào Hoa thì càng ưa nhìn. Từ ngoài nhìn vào Thất Sát kèm Phi liêm gợi cho người ta cái nhìn đầy ướt át vì mái tóc gợi cảm. Mệnh giữ thêm Lộc tồn thì người đầy đặn, tròn trịa. Lộc tồn đứng cùng Thiên Phủ, khúc nào ra khúc đó, đáng lụa đáng tiền. - Tính tình: Do Vũ khúc và Thiên phủ nên thông minh, rộng rãi, tuy nhiên, ăn tiền thiên hạ hơi nhanh vì Thiên Không Lộc Tồn ngay Mệnh. Đào Không nằm mệnh, Phu cung lại gặp Quả tú nên hay tỏ ý chán đời. Cung Di lại có Thiên Quý nên hay tỏ ra có xu hương thích chuyện chùa chiền, tu đạo. Nhưng mà chả tu được, vì Đào Hoa + Hỏa Tinh ở mệnh thì dẫu có mặt Vũ khúc tỏ ra khắc khổ nghiêm nghị nhưng tâm hồn thì luôn rực cháy yêu đương. Yêu nhiều nên cũng đau khổ nhiều, gãy đổ nhiều nên Mệnh giữ luôn Thiên Không cho đủ bộ. Chính vì Thiên Không cư mệnh nên hay nói chuyện tham vọng lớn, muốn chọc trời khuấy nước toàn chuyện to chứ không thèm để ý chuyện bé. - Học vấn: Tật cung giữ Xương Khúc, học hành vất vả thành tật. (lý giải thế này hơi liều, nhưng thôi cứ tạm vậy đã) - Cha mẹ: Âm Dương cung Phụ Mẫu ngộ Tuần Triệt, nếu cha mẹ song toàn thì họ vất vả. Vất vả như thế nào: Gặp sự phản bội, sự lừa dối, hoặc họa nạn từ phía người cha, nên phía Mẹ có đến 2 bà mẹ. Nguyên nhân: Ngôi cha của đương số xét ở cung Phúc tại Dần gặp Địa Kiếp Hóa Kị, ngôi Mẹ xét ở cung Tử tức tại Dậu có Hữu Bật Đại Hao ... - Năm 2003 được 21 tuổi. Là năm Quý Mùi thuộc Mộc (Dương liễu Mộc), lấy chồng lần đầu thì xét hạn trên các cung: Tật ách; Nô Bộc; Bào; Điền trạch và cung Phu. Trong đó: - lưu Thái tuế báo Tật ách tại Mùi, xét các tinh đẩu thuộc Mùi Tật Ách có Xương Khúc nổi bật chuyện tình cảm - Lưu tiểu hạn tại tại Nô, gặp Thiên Mã => quan hệ bè bạn có sự biến động mạnh mẽ (chuyển từ bạn trai sang quan hệ hối ngẫu?) - Lưu niên đại hạn năm 21 tuổi tại Bào cung. - ... Nếu với các tiêu chuẩn đã được kiểm nghiệm như trên, câu hỏi đặt ra là anh chồng tuổi 1988 (nếu có) thì mô tả hình dáng, tính tình ... như thế nào? - Thứ nhất: Anh này người có lắm râu lông tóc; miệng rộng, có thể là con trưởng hoặc là con trai lớn trong nhà, lưỡng quyền cao. có thể có dị tật ở mũi. Có thể bị bênh vè đường ruột, hoặc hay đi chơi, hoặc làm các công việc liên quan đến đi lại nhiều. Là người khá biết nghe lời cha mẹ. Nhưng sức khỏe thì không thật tốt. - Thứ hai: Tính tình phóng khoáng mộng mơ, giàu tình nghĩa, nhưng thực ra thì cũng hơi đàn bà. - Có thể cha mẹ cũng trắc trở tình duyên.
 10. Chủ đề này "hot" nhỉ, được nhiều người quan tâm. Chủ toppic thì câu bài cũng khéo. Cho lão bàn thêm mấy câu nhé: Hầy, yêu thì cứ việc yêu, yêu chán rồi thì hoặc cưới hoặc không cưới, đi yêu cô khác/anh khác. Đó là lẽ bình thường, việc gì phải bàn vào bàn ra cho loạn xì ngầu lên. Giả sử anh chàng phi công này quyết tâm lái máy bay, thì ngăn cản anh ta nữa bằng thừa. Ngay bản thân máy bay cũng cũng thích phi công trẻ khỏe cơ mà. Còn nếu anh ta đã muốn bung dù, thì máy bay dẫu có là hạng sang anh ta cũng nhảy đại ra ngoài, giữ chả nổi. Cho nên đừng bàn chuyện hợp hay không hợp, việc này phải do anh chị tự quyết lấy. Ngay đến cả phụ mẫu cũng đừng nên xen vào mà nhỡ thành trái đạo.
 11. Cảm ơn bác Ký Tế, 2 bài viết của bác đơn giản và súc tích, thật là bổ ích. Mong bác tiếp tục.
 12. Người nghèo hèn khổ nhất Việt Nam có lẽ chưa bao giờ được ngó thấy cái PC, chứ đừng nói là được ngồi trước bàn phím để kêu khổ lên diễn đàn. Cho nên nhiều người lành lặn, có thu nhập, được nuôi dưỡng, được học hành tử tế nhưng cứ kêu khổ. Đang sướng mà không biết mình sướng, thì cũng đáng gọi là khổ, nhưng chữ khổ này nên bỏ đi 1 chữ cái mới đúng bản chất.
 13. Có lẽ chủ đề này nên chuyển sang phần trao đổi bên trên thì đúng hơn
 14. Vấn đề xét hạn của một lá tử vi, khi nói đến phần tàng ẩn, thì phải sử dụng đến công cụ quan hệ Lục Thân và sinh khắc ngũ hành. Có 3 nguyên liệu sẵn có trên 1 lá số tiêu chuẩn để nói về việc này: Ngày sinh (lấy phần thiên Can); Bản mệnh và ngũ hành nạp âm năm xét hạn. Ví dụ, ngoài 3 ngôi Tam tài như đã nói ở phần trên, nếu một người sinh ngày Canh Thân, giữ bản mệnh Mộc (Bình địa Mộc chẳng hạn), năm xét hạn là Kỷ Sửu (thuộc Tích Lịch Hỏa theo Lục thập Hoa Giáp, hoặc thuộc Thủy theo Lạc việt Hoa Giáp), thì: Ngày Canh thuộc về Kim, Năm Sửu thuộc về Hỏa (hoặc Thủy), Hỏa khắc Kim nên năm nay phải xét hạn thêm trên cung Quan và cung Tật ách. (nếu là Thủy thì Thủy sinh Kim nên hạn ẩn tại Phụ mẫu và Điền Trạch). Bản mệnh Mộc. Mộc sinh Hỏa thì xét Tử tức, (Thủy sinh Mộc, xét Phụ Mẫu). Đấy là chưa đặt vấn đề lấy thêm quẻ Dịch để xét biến dịch năm hạn. Vấn đề này tham khảo thêm lý luận của bác Hà Uyên.