• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

học hỏi

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  34
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  2

Everything posted by học hỏi

 1. Kính gửi Bác Thiên Sứ và ban điều hành diễn đàn Vô cùng cảm ơn Bác và Ban điều hành đã giúp tôi thành công trong đưa bài viết lên diễn đàn . Thân kính
 2. Xin quý vị bấm vào hàng chữ xanh này để tải bài viết về File Ứng dụng các dòng điện sinh học
 3. Kính gửi Ban điều hành diễn đàn, Tôi không tìm thấy cụm từ "Tạo chủ đề mới" trên đề tài của tôi. Vậy tìm nó bằng cách nào ? Chân thành cảm ơn!
 4. Kính gửi ban điều hành diễn đàn. Xin ban điều hành cho biết : Khi tôi chỉnh sửa xong bài thì cứ gửi bài lên trang này hay trang nào ? Tôi không tìm thấy trang "Hiện đại hóa Y học cổ truyền trong nghiên cứu học thuật" Cảm ơn ban điều hành nhiều . Học hỏi
 5. Kính gửi bác Thiên sứ và ban điều hành diễn đàn Tôi rất vui mừng và vô cùng cảm ơn diễn đàn đã cho phép tôi thông báo công trình nghiên cứu của mình trên diễn đàn .. Tôi sẽ chỉnh sửa lại một chút , rồi sẽ đưa lên diễn đàn trong một ngày sớm nhất . Thân kính Học hỏi
 6. Học hỏi. Kính chào Bác Vũ Long . Vô cùng cảm ơn Bác đã chỉ cho tôi thấy rõcái sai xót của việc tính điểm vượng của Tứ trụ đã hỏi Bác, tôi cũng rất cảm ơnBác đã lấy Tứ trụ đó làm 1 ví dụ của bài giảng, song tôi thấy việc lấy điểm hạncủa tháng 9 để nâng tổng số lên 4,56 đh cho tương ứng với hạn đã sảy ra thìkhông hợp lý. Bởi vì “bậc thang các điểm hạn Bác giảng là để tính cho 1 nămnào đó” bậc thang này chỉ gồm tương tác của 14 can chi của 7 trụ .Thêm thánghạn vào nữa thành tương tác của 16 can chi của 8 trụ, như vậy mỗi bậc thang củacác hạn đều phải nâng lên 1/7 điểm hạn nữa mới hợp lý. Ta chỉ có thể kết luận : hạn xẩy ra do các nguyên nhân ngoài Tứ trụ . Tôi rất muốn được trao đổi cùng Bác để tìmra một cách số hoá Tứ trụ ít phải đưa ra các quy tắc phụ nhất. Song rất tiếc, từtuần sau tôi phải dồn hết thời gian cho 1 công trình nghiên cứu có tính chấtnghề nghiệp mất vài ba tháng . Khi tôi xong việc không biết Bác có đồng ýcùng tôi trao đổi không? Nếu có thì chúng ta sẽ trao đổi trên “Diễn đàn lý họcĐông phương” hay cũng ở trang thắc mắc này? Kính Bác . Kính Bác.
 7. Học hỏi . Thưa Bác theo bài giảng : vì Tứ trụ có Mùi tàng bản khi Kỉ QUAN , Mùi lại lục hợp với Ngọ ngày , nên còn có thể lấy dụng chính là QUAN ,vì Kỉ vượng ở lệnh tháng lại lâm bệnh địa ở Lưu niên nên không có điểm hạn , do đó tổng điểm hạn sẽ tăng thêm 1 điểm thành 3,48đh . Như thế vẫn quá thấp .
 8. Xin lỗi Bác sáng nay tôi đã tính nhầm tổng điểm hạn , tổng là 2,48đh chứ không phải 1,98đh .
 9. Học hỏi . Chào Bác VŨ LONG . Vô cùng cảm ơn Bác đã 3 lần giải đáp những thắc mắc cho tôi.Cũng rất mong Bác hiểu cho cái “tâm”của tôi , chỉ muốn “học hỏi” hợp tác đồngthời đóng vai trò người phản biện , chứ không hề có ý định bài xích . Tôi có 1 người bạn cùng tuổi. sinh ngày 31-7-1930 giờ Hợi . Ngày7-9-2011 bạn tôi bị sốt mấy ngày, ngày 20 hết sốt thì sáng 21 khi ngủ dậy thấybị liệt 1 tay phải , phải đi nằm viện mãi đến giữa tháng 10 mới gần bình phụchoàn toàn . Tôi đã lấy thử “tứ trụ” của bạn tôi xem sao thì thấy : Trụ năm Trụ tháng Trụ ngày Trụ giờ Đại vận Lưu niên Tiểu vận Canh 8 Quí 3 Nhâm 4,2 Tân 5,1 Tân 3,1 Tân 3,1 Quí 4,8 Ngọ 5,1 Mùi 8 Ngọ 8 Hợi 3 Mão 9 Mão 9 Dậu 9 Hoa giáp: Đường Liễu Liễu K/sức Tùng Tùng Kiếm Đại vận bắt đầu từ tháng 1-1933 . Đại vậnTân Mão từ tháng 1-2003 đến tháng 1-2013 . Tứ trụ có : Can Quí tháng , can Canh năm vàchi Ngọ ngày đều bị khắc trực tiếp . Hai chi Ngọ năm và Ngọ ngày tranh hợp vớiMùi tháng . 1/Canh năm bị khắc trực tiếp và giàm đểvào tâm còn…………………………………2,4đv 2/Quí tháng bị khắc trực tiếp còn………………………………………………………….1,5đv 3/Nhâm ngày bị khắc cách 1 ngôicòn……………………………………………………3,36đv 4/Tân giờ bị Ngọ năm khắc cách 3 ngôicòn…………………………………………….4,85đv 5/Ngọ năm bị Nhâm ngày và Hợi giờ đềukhắc cách 2 ngôi và giảm vào tâm còn….2,06đv 6/Mùi tháng chỉ giảm để vào tâmcòn…………………………………………………….4,8đv 7/Ngọ ngày bị Nhâm khắc trực tiếp , Hợikhắc gần và giảm để vào tâm còn…… 1,7đv 8/Hợi giờ bị khắc cách ngôi và giảm đểvào tâm còn………………………………… 1,44đv 9/Hợi có Lộc đóng giảm để vào tâmcòn………………………………………………….2,43đv Điểm hạn và Điểm vượng vùng tâm -0,5 -0,5 1 0,5 -1 Hoả Thổ Kim Thuỷ Mộc 3,76 4,80 7,25 8,73 =/3 Thân vượng , Kiêu Ấn đủ, Thực chỉ tàngtrong tạp khí của Hợi nên Dụng thần phải là Thực thần tàng trong tạp khí là canGiáp của Hợi . Kim khắc Mộc là Kị thần .Hoả khắc Kim là Hỉ thần. Thổ khắc Kị1 Thuỷ có lợi hơn nên là Hỉ thần . Dụng Thực lâm mộ địa ở lệnh tháng Mùi nêncó…………………………………………0,5đh Dụng Thực đến Lâm quan ở Lưu niên Mão nêncó……………………………………. - 1đh Nhật can Nhâm lâm Tử địa ở Lưu niên Mãonên có………………………………………..1đh Vào năm Tân Mão : Hợi Mão Mùi tam hợpkhông hoá . Mùi tháng nhập vào tam hợp nên 2 Ngọ mất tranh hợp với Mùi trởthành 2 Ngọ tự Hình trong Tứ trụ . Dậu Tiểu vận xung khắc Mão Của Đai vậnvà Lưu niên . Đại vận Lưu niên cùng gặp . Cả 7 can của Tứ trụ và Vận Hạn chỉ có sinhtrợ không có khắc, hợp nên có……………0đh Dậu Tiểu vận xung khắc 2 Mão Đại vận vàLưu niên nhưng nó lâm tử địa ở Tuế Vận lại là xung tam hợp ngoài Tứ trụ có 4chi không hoá nên có…………………………………………0đh Tam hợp Hợi Mão Mùi không hoá , Mão cùnghành với dụng thần , nếu nó hoá cục thì cũng là cục cùng hành với dụng thần nêncó……………………………………………………………...0đh Mão Đại vận và Lưu niên động khắc Mùi lệnhtháng nên có 2. 0,8đh =………………….1,6đh Mùivà Hợi cùng động , nhưng Mùi không khắc được Hợi vì Mùi bị khắc gần nêncó…..0đh Ngọ năm Ngọ ngày tự hình, nhưng Đại vậnkhông hình Tứ trụ, vì thế 2 Ngọ không tự hình nhau nêncó………………………………………………………………………………………… 0đh Tuế vận cùng gặp mà Tân lâm tuyệt địa cả ởĐại vận và Lưu niên nên chỉ có……….....0,25đh Mão Đại vận Lưu niên đều có Thiên ất nhưngMão ở trong tam hợp nên có…………… 0đh MãoĐại vận Lưu niên đều có Cấu nhưng Mão ở trong tam hợp nên có…………………0đh Dậu Tiểu vận có Cấu nêncó…………………………………………………........................0,13đh Cả 7 Hoa giáp đều không kị nhau nêncó……………………………………………………..0 đh Tổng điểm hạn = 1.98đh Xin Bác kiểm tra giúp tôi xem , tôi sai ởnhững chỗ nào mà điểm hạn rất thấp lại vẫn bị liệt tay không câmđược đũa ăn , không cầm được bút viết và phải nằm viện . Rất cảm ơn Bác .
 10. Họchỏi Chàobác Vũ Long Vôcùng cảm ơn Bác đã giải đáp 14 thắc mắc của tôi dể tôi lĩnh hội được tốt hơn bài giảng . Tôi xin lỗi Bác vì chưa nắmđược qui tắc nêu thắc mắc làm bác phiền lòng . Xinphép Bác cho hỏi them một số điều chưa rõ : Câu2 Bác giải thích: . Giảsử Dậu trụ năm có 9 đv tại lưu niên Mão thì mỗi lực xung của nó với Mão tháituê và Mão trụ tháng đều là gần nên mỗi lực xung này vẫn là 9 đv (nếu nó khônghợp với chi nào cả). Nhưng nếu nó hợp với Tị ở trụ ngày chẳng hạn thì mỗi lựcxung này bị giảm 1/2 nên chỉ còn 9.1/2 đv = 4,5đv... Có phải ở đây Bác lấy đv của Dậu ở trụ năm theo chiLưu niên chứ không lấy theo lệnh tháng Mão đúng không ạ ? Câu 3 : 3/Trong điểm hạn kị vượng Bác chỉ mới nói cộng thêm điểm vượng của tuế vận đểbiết có điểm kị vượng không,vậy cộng thêm như thế nào ?chỉ cộng thêm can chituế vận hay cả can chi tiểu vận và giảm thế nào để vào tâm? Mai hoặc ngày kia tôi mới nói đến phầnnày. Thắc mắc của tôi còn 1 ý : điểm kị vượng khi vào tâm thì không giảmhay giảm thế nào ? Tôi đã đọc đi đọc đọc lại phần “Cách tính điểm kị vượng “ thìchưa thấy nói rõ khi nó vào tâm phải giảm hay không giảm . Khi đọc kỹ ví dụminh họa thì biết nó vào thẳng tâm chứ không bị giảm . Về điêm này xin phép Bácđược nêu 1 ý riêng là như thế thì không hợp lý : Bởi vi,tương quan giữa can chituế vận với can chi ngày chỉ là tươngquan gần,giống như giữa can chi tháng hay giờ với can chi ngày, nên độ kị vượng của can tuế vận vào tâm thì khônggiảm,còn độ kị vượng của chi tuế vận vàotâm cũng phải giảm 2/5 mới hợp lý . Mặt khác với can chi tứ trụ phảithực hiện các tương quan sinh khắc và luật vào tâm mới thành điểm kị vượng ởvùng tâm, còn can chi tuế vận chỉ cần lấy độ vượng của nó theo chi ĐV,LN mà ởchi LN lại có gấp 2 lần độ vượng và vào thẳng tâm cũng là không hợp lý. Bởi lẽTứ trụ là cái khuôn hoạch định sự may rủi của cả đời người, Đại vận chỉ khảnăng may rủi nào xảy ra trong 10 năm ấy, Lưu niên chỉ may rủi nào sẽ xảy ratrong năm đó. Theo tôi việc số hoá phải lấy Tứ trụ quan trọng nhất rồi đến ĐVcuối cùng là LN mới hợp lý . Câu 9 : 9/Trong xung hợp tranh phá cụ Thiệu nói: có hợp thì không cóxung, có xung thì không có hợp, Vậy ở câu 100/61 khi chi tiểu vận lâm tử mộ tuyệt thì không phá được hợp. Vậytheo Bác khi đó xung giữa TV với ĐV LN. có hay không có điểm hạn nữa? "100/(19;22;61) - Tý,Ngọ, Mão và Dậu giữa tiểu vận và tuế vận xung với nhau chỉ phá được bán hợp,lục hợp hay tam hợp có 3 chi, trừ chi tiểu vận tử, mộ hay tuyệt ở tuếvận." Lực xung để tranh phá hợp thì tính bằngđiểm vượng của chi đó ở lưu niên còn lực xung khắc gây ra điểm hạn thì khôngliên quan gì tới điểm vượng cả (2 điều này hoàn toàn khác nhau). Cho nên tôi đãnói trước là các lực này chỉ để xét sự tranh phá hợp của các địa chi. Xin lỗi Bác tôi đã nêu thắcmắc chưa rõ ý . ý tôi hỏi là : khi xung không phá được hợp lúc tính điểm hạnthì điểm hạn của xung có phải tính không ? Câu 11 : 11/Điều 92b và 92c nếu 1 chi khắc LN hay khắc gần chi thángmà lâm tử mộ tuyệt nó có còn gây thêm được 1đh. hay 0,5đh không? Điểm hạn của các chi xung khắc nhaukhông liên quan gì tới độ vượng suy của chúng. Vâng tôi cũng đã nắm được nội dung như Bác giải đáp,song tôi hỏi như trên vì ở ví dụ 10 thấy Bác giảng : e - Đinh lưuniên khắc Canh trụ giờ, vì vậy 2 can này được xem là động. mặc dù lực khắc nàycó 0đh vì Đinh nhược cả ở đại vận và lưu niên và dĩ nhiên Đinh không có điểmcan vượng (nếu nó vượng ở lưu niên Hợi sẽ có 1đh đúng bằng điểm hạn của hànhcủa nó, còn nếu nó chỉ vượng ở đại vận thì có 0,5đh). Canh trụ giờ mặc dù độngnhưng nó thất lệnh và nhược cả ở đại vận và lưu niên nên không có điểm hạn can. Vậy chi có giống can là khi nó lâm suy nhược ở cả ĐVLN thì nókhông gây được đh nữa không ? Xin Bác giải thích cho một số thắc mắckhác : Câu 1 : Trong mục tranh hợp Bác mới giảng : 1 -Nếu chỉ có 2 chi giống nhau mang hành chủ khắc cùng ở trong tứ trụ hợp với chiđại vận hay thái tuế hoặc hợp với cả chi đại vận và thái tuế (nếu chúng giốngnhau) thì tổ hợp này được gọi là tranh hợp thật nên chúng không thể hóa đượccục. 2 – Nếu chi đại vận và thái tuếgiống nhau có hành là chủ khắc hợp với chi tiểu vận hay hợp với một hay vớinhiều chi giống nhau trong Tứ Trụ cũng như hợp với chi tiểu vận và các chitrong Tứ Trụ giống với chi tiểu vận thì tổ hợp này cũng được gọi là tranh hợpthật nên nó cũng không thể hóa được cục Tronglục hợp bán hợp còn có hợp từ sinh ,nếu 2chi chủ sinh cùng ở tứ trụ hay cùng ởtuế vận thì chúng là tranh hợp thật hay tranh hợp giả ? Trong trường hợp 2 chi chủ sinh và chi đượcsinh cùng ở trong tứ trụ (ví dụ:2 ngọ kề 2 bên mùi) thì có là tranh hợp thậtkhông? Đến khi tính điểm hạn của 1 năm nào đó thì phải tính điểm hạn của hợpcục hay cuả xung ? Câu2 : Trong phần can chi sinh khắc nhau Bác giảng : 4 - Khả năng khắc nhau của các can chi trong tứ trụ (Chú ý: Ở phần “Xác định Thân vượng hay nhược” này chỉ xét sự khắc của NgũHành) a - Can và chi cùng trụ khắc với nhau được gọi là khắc trực tiếp. Can hay chibị khắc trực tiếp bị giảm ½ đv (điểm vượng) của nó và nó không có khả năng nhậnđược sự sinh của can hay chi cùng trụ cũng như nó không sinh hay khắc được vớicác can hay chi khác. b - Can hay chi bị khắc gần (tức không cùng trụ) bị giảm 1/3đv của nó và nókhông có khả năng nhận được sự sinh cũng như nó không sinh hay khắc được vớicác can chi khác. c – Nếu can hay chi bị khắc cách 1 ngôi thì nó bị giảm 1/5v của nó, nhưng nóvẫn có khả năng nhận được sự sinh và sinh hay khắc được với các can hay chikhác. d – Nếu can hay chi bị khắc cách 2 ngôi thì nó bị giảm 1/10đv của nó, nhưng nóvẫn có khả năng nhận được sự sinh và sinh hay khắc được với các can hay chikhác. e – Nếu can chi bị khắc cách 3 ngôi thì nó bị giảm 1/20đv của nó, nhưng nó vẫncó khả năng nhận sự sinh và sinh hay khắc được với các can hay chi khác. 6 – Can và chi cùng trụ sinh cho nhau Xem các giả thiết từ 81/ tới 85/ của chương 14. (81/39 - Thân vượng, kiêu ấn ít nhưng kiêu ấn phải là chi của trụ tháng và nóphải ở trạng thái Lộc hay Kình dương của lệnh tháng, nếu can và chi của trụtháng không bị khắc gần hay chúng không cùng bị hợp thì can tháng có thể sinhcho chi tháng ít nhất 1/5 đv của nó. 82/45 – Nếu can và chi cùng trụ sinh được cho nhau thì can hay chi chủ sinh bịgiảm ít nhất 1/10đv của nó chỉ khi nó là Thực Thương (và được lệnh?). 83/ - Can và chi cùng trụ không có khả năng sinh hay khắc với nhau nếu chúngcùng bị hợp. 84/ - Các can hay chi trong tổ hợp không hóa luôn luôn khắc được các can haychi trong cùng tổ hợp. 85/ – Nếu can và chi cùng trụ không cùng bị hợp và can hay chi này không bịkhắc gần thì chúng có thể sinh cho nhau 1/3đv của chúng chỉ khi can (hay chi)chủ sinh có can (hay chi) bên cạnh cùng hành (bất kể can (hay chi) bên cạnh nàybị khắc gần hay trực tiếp cũng như kể cả hành cũ và hành mới mà nó hóa cục) vའđv nếu can (hay chi) bên cạnh mang hành sinh cho nó (bất kể can (hay chi) bêncạnh này bị khắc gần hay trực tiếp cũng như kể cả hành cũ và hành mới mà nó hóacục)). Trongtương quan sinh khắc cổ nhân rất coi trọng sự cân bằng , vì cân bằng là quiluật tồn tại của vũ trụ trong sự đấu tranh của 2 mặt đối lập của cả Triết họcĐông Tây. Trong lá số nếu sinh nhiều hơn khắc thì sẽ gặp may nhiều hơn rủi, nếugặp khăc nhiều hơn sinh thì sẽ gặp rủi nhiều hơn may.Nhưng trong bài giảng Bác chokhắc có thể xảy ra ở mọi vị trí, còn sinh chỉ có ở can chi cùng 1 trụ.Như vậythì cứ 7 lần gặp khắc mới gặp được 1 lần sinh,đã thế can chi chủ sinh còn phảicó can chi ở gần cùng hành hay sinh cho nó, như vậy sác xuất lần được sinh giảmđi 3/5 nữa , có nghĩa rằng : cứ 21 lần gặp khắc mới gặp được có 1 lần sinh . Đây là một sự mất cân bằng ghê gớm. Cổ nhân coi lực cùng hành trợ giúp nhau manhhơn lực sinh cho nhau, bài giảng lại cho khi can chủ sinh có can chi bên cạnhcùng hành thì chỉ sinh cho nhau 1/3 điểm vượng của can chủ sinh , còn khi canchi bên cạnh sinh cho nó thì lại được như những ½ điểm vượng của can chủ sinh? Câu 3 : Trong bài “Thiên can” Bác giảng : Trong bài “Thiên khắc địa xung” Bác giảng : Còn nếu nó khắc từ 2 can trởlên có cùng dấu hay khác dấu thì nó chỉ được sử dụng max là 1,5đk, nhưng nó chỉcó thể gây ra các điểm hạn như sau : Nếu nó khắc 1 can cùng dấu thì nó chỉ gây ra max là 1đh. Nếu………....2 ………………………………........….....1,4 đh. Nếu …… …..3 ……………………………....………......1,3 đh Nếu .............4 .......................................................1,2đh. Nếu .............5 .......................................................1,1 đh. Nếu .............6 .......................................................1,0đh. Theo cổ nhân khi 1 can khắccàng nhiều can hay càng nhiều can khắc 1 can thì càng xấu hơn 1 can khắc 1 can , bài giảng lại cho tổng lực khắc cuả1 can khắc với càng nhiều can càng nhỏhơn tổng lực khắc cuả 1 can khắc 2 can, như vậy có hợp lý không ?
 11. Học hỏi Xin bác Vũ Long làm ơn giải đáp một số thắc mắc của tôi : 1/ Trong điểm hạn kị vượng không thấy Bácnói can chi phải động mới có điểm kị vượng nhưng trong một số ví dụ lại thấyBác nói vì can hay chi động nên có điểm kị vượng.Vậy có cần điều kiện can haychi phải động mới có điểm kị vượng không ? 2/Tôi dã đọc đi đọc lại nhiều lần mà vẫnkhông lĩnh hội được cách tính điểm vượng của công thức Y6/b và các điểm96a,96b,96c.Rất mong Bác diễn giải dễ hiểu hơn hoặc cho ví dụ. 3/ Trong điểm hạn kị vượng Bác chỉ mớinói cộng thêm điểm vượng của tuế vận để biết có điểm kị vượng không,vậy cộng thêm như thế nào ?chỉ cộng thêm can chi tuế vận hay cả can chi tiểu vận và giảm thế nào để vàotâm? 4/Bài Y8 tại sao chỉ 2 trụ TKĐKcó chithìn tí mới là TKĐKcòn các chi tuất tí,dần thìn,dần tuất, mùi hợi,sửu hợi…lạikhông phải THĐK? 5/ Câu 160/7có câu chú ý gồm2 ý: hay tamhợp ở trước và với tam hợp ở sau khác nhau thế nào? 6/Câu 160/55;113;157a và câu 159/12 cùngcó 3 trụTKĐX tại sao 1 câu thì giảm đh.còn 1 câu thì tăng đh.? 7/ Các câu 161/55;162/55;113;157a và163/62liệu có mâu thuẫn giữa tăng và giảm đh.không? 8/Câu 168 Bác nói trụ đang mang vậnhạn,có phải là các trụ năm,tháng,ngày,giờ đại diện cho các lứa tuổi không? 9/Trong xung hợp tranh phá cụ Thiệu nói:có hợp thì không có xung,có xung thì khôngcóhợp, Vậy ở câu 100/61 khi chi tiểuvận lâm tử mộ tuyệt thì không phá được hợp.Vậy theo Bác khi đó xung giữa TV.vớiĐVLN.có hay không có điểm hạn nữa? 10/Trong ví dụ tranh phá hợp của địa chi,theo cụ Thiệu:sinh xuất chi sinh chỉ tiết khí nên bị giảm độ vượng ít hơn ,còn khắc xuất bị hao khí nên chi khắc bịgiảm độ vượng nhiều hơn,trong ví dụ Bác nói:vì mùi phải sinh dậu gần nên giảm 2/3đv.vàmão phải khắc sửu gần nên bị giảm1/3đv. Phải chăng do Bác đánh máy lầm? 11/Điều 92b và 92c nếu 1chi khắc LN.haykhắc gần chi tháng mà lâm tử mộ tuyệt nó có còn gây thêm được 1đh. hay0,5đh.không? 12/ Ở ví dụ 67 Bác dự đoán:có 3 dần xung2 thân vào mùa hè mộc suy kim vượng nên bị bệnh gan.Khi gặp trường hợp như trênliệu ta có thể đưa thêm 1 dự đoán : vào mùa đông kim suy mộc vượng có thể mắcbệnh phổi không, vì mộc có 3 mà kim chỉ có 2 nên phản khắc? 13/Cũng ví dụ 67 theo qui tắc tính điểmhạn kị vượng: mỗi can chi thuộc hành kị vượngđều có điểm hạn bằng hành củanó,trừ can chi tiểu vận,vậy sao ất đại vận lại chỉ có 0,25đh. 14/ Mục Thiên nguyên điểm 4 Bác giảng :can ngày ngũ hợp với can tháng hay can giờ dù có dẫn hoá,nếu gặp can lộ hay cantang khắc hoá hành của nó thì nó cũng không hoá được vậy, can này hợp với cantuế vận, can năm hợp với can tháng, hay can năm tháng hợp với can tuế vận thìcó chịu chi phối bởi quy luật này không ?
 12. Chào bác Vũ Long Ở lớp sơ cấp BÁC chỉ mới nói về chi động là chi bị khắc xung hội hợp , chưa thấy nói về can động, xin Bác nói rõ can động thì thế nào ?