• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

học hỏi

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  34
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  3

Everything posted by học hỏi

 1. Tài liệu còn chương 4 (Các ví dụ) và Phụ lục, vì phải soạn thảo trên excel mà chúng tôi không biết làm cách nào để hiển thị vào đây được ! Xin độc giả vui lòng bấm vào dòng chữ dưới để xem tiếp. Bấm vào đây để xem tiếp Chương 4 và Phụ lục
 2. học hỏi

  03 Th04 2014 - 17:08

  Kính gửi bạn Hạt gạo làng .

  Hôm kia tôi có gửi đến Hạt gạo làng một tin nhắn . nếu bạn xem xin cho biết ý kiến .

  Chân thành cảm ơn nhiều .

  Học hỏi .

 3. học hỏi

  03 Th04 2014 - 17:08

  Kính gửi bạn Hạt gạo làng .

  Hôm kia tôi có gửi đến Hạt gạo làng một tin nhắn . nếu bạn xem xin cho biết ý kiến .

  Chân thành cảm ơn nhiều .

  Học hỏi .

 4. Kính gửi bạn Hạt gạo làng .

  Hôm kia tôi có gửi đến Hạt gạo làng một tin nhắn . nếu bạn xem xin cho biết ý kiến .

  Chân thành cảm ơn nhiều .

  Học hỏi .

 5. Thân gửi Hạt gạo làng Cảm ơn Hạt gạo làng đã hiển thị bài viết của tôi lên diễn đàn .
 6. Xin bấm vào các link dưới đây để đọc tài liệu Chương 3, 4 và Phụ lục Chương 3, Chương 4, Phụ lục
 7. Kính gửi bác Thiên Sứ và Ban điềuhành diễn đàn Tôi muốngiới thiệu với diễn đàn một phương pháp mã hóa Tứ trụ , dựa theo sự tương đồngcủa học thuyết Âm Dương- Ngũ Hành với Khoa học hiện đại , nhất là sự tương đồngvới luật “ Tương tác giữa 2 năng lượng” luật “Cân bằng động” và luật “Tất cảhay không có gì” (ngưỡng tương tác) . Tôi đã kiểmchứng bằng cách đối chiếu với cách xác định Thân cường vượng hay suy nhược, đểtừ đó xác định Dụng thần và Kị thần của tác giả Thiệu Vĩ Hoa, trong 40 ví dụ vềchọn Dụng thần, ở sách “Dự đoán theo Tứ trụ” . Tôi thấy đây là 1 phương phápkhả dụng . Tôi giớithiệu phương pháp này với mong muốn : Được Diễn đàn góp ý cùng tôi tiếp tụchoàn thiện phương pháp mã hóa này . Xin Bác vàBan điều hành cho biết tôi có thể giới thiệu bài viết ở chuyên mục nào của diễnđàn . Chân thànhcảm ơn Bác và Ban điều hành . Học hỏi
 8. Kính gửi bác Thiên Sứvà Ban điều hành diễn đàn Tôigặp 1 khó khăn mong được Ban điều hành diễn đàn giúp đỡ . Vì còn quá dốt về vi tínhnên lần trước và lần này tôi tìm cách dán tài liệu đã viết bằng phần mềmMicrosoft Word 2003 mà không được , nó cứ bị mất hình vẽ và đảo lộn bố cục củabài viết !!! Cuối cùng tôi đều phải nhờ 1cháu sinh viên đưa bài lên diễn đàn bằng 1 Link riêng , như thế rất bất tiệncho độc giả . Tôi thấy bài “ Hiện đại hóaY học cổ truyền “ của tôi lần trước , Ban điều hành đã đưa lên trang chủ đúngnhư bài viết của tôi mà còn bố cục đẹp hơn . Tôi mong được Ban điều hành chỉ vẽcho cách làm , để tôi có thể tự làm tiếp các chương còn lại , không phải đi nhờngười giúp và đỡ gây bất tiện cho độc giả . Vô cùng cảm ơn Ban điều hành.
 9. Xin bấm vào link dưới đây để đọc Chương 1 và 2 tôi đã chỉnh sửa lại bố cục Chương 1 và 2 đã chỉnh sửa
 10. Xin bấm vào link dưới đây để đọc tài liệu Chương 1 và chương 2 Phương pháp mã hoá tứ trụ Kì sau sẽ tôi sẽ đưa lên tiếp
 11. Kính gửi Ban điều hành diễn đàn, Cảm ơn Ban điều hành diễn đàn đã giúp tôi tạo chủ đề về Phương pháp Mã hóa Tứ trụ. Nhưng trong topic tôi vẫn chưa dùng được chức năng Viết bài. Mong Ban điều hành bật chức năng này cho tôi. Chân thành cảm ơn! Học hỏi
 12. Kính gửi bác Thiên Sứ và Ban điềuhành diễn đàn<br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19px;"> Cách đây gần 1 tháng tôi có viết xin phổ biến trên diễn đàn một phương pháp "Mã hóa Tứ trụ" . Chắc Bác và Ban điều hành bỏ xót chưa xem nên chưa trả lời . Tôi xin hỏi lại , tôi có được phép không ? Nếu có thí phổ biến trên trang nào ? Tôi xin kèm theo bảng Mục lục tôi đã viết về phương pháp này . Mục lục Chương một Những tiên đề cơ bản vận dụng vào số hóa 1- Ảnh hưởng của không thời gian……………………………………4 2- Ảnh hưởng của qui luật Âm Dương………………………………..6 3-Ảnh hưởng của qui luật Ngũ hành…………………………………7 4- Ảnh hưởng của vòngTrường sinh………………………………… 8 5- Hệ 10 thiên can……………………………………………………..10 6- Hệ 12 địachi………………………………………………………...12 6.1- Địa chi tam hội hóa hay khônghóa…………………………..13 6.2- Địa chi tam hợp hóa hay khônghóa………………………….14 6.3- Địa chi bán hợp hóa hay khônghóa………………………….15 6.4- Địa chi lục hợp hóa hay khônghóa…………………………..16 6.5- Qui luật tươngxung…………………………………………...17 6.6- Qui luật tươnghình……………………………………………17 6.7- Qui luật tươnghại……………………………………………..17 7- Hệ 60 hoa giáp……………………………………………………….18 Chương hai Sự tương đồng giữa Tứ trụ và khoa học hiện đại 1- Luật Mâu Thuẫn và học thuyết Âm dương………….…………...192- Luật tương tác giữa 2 năng lượng và các mối tương quanở TT..20 3- Tứ trụ với luật Cân bằng động…………………………………… 26 4- Tứ trụ với Ngưỡng tương tác..……………………………………..22 5- Tứ trụ và Ma trận trong toán học..………………………………...23 Chương ba Cách mã hóa Tứ trụ 1- Độ vượng nguyên thủy của các cấu tửtrong mỗi hệ………………30 2- Độ vượng theo lệnh tháng hay chi vận ,hạn (ĐVtt1)……………...38 2.1- Độ vượng theo lệnhtháng……………………………………...39 2.2- Độ vượng theo chi vận ,hạn…………………………………... 40 2.3- Bậc thang vòng trường sinh và ngưỡngtương tác…………...41 3- Sự tăng giảm độ vượng khi 2 can lộ ,tàng tương tác với nhau ở Những vị trí khácnhau……………………………………………... 44 3.1- Hai can lộ , tàng tương tác cùngcột hay cùng hàng………… 46 3.2- Hai can lộ , tàng tương tác kháccột hay khác hàng………… 47 4- Độ vượng sau tương quan trợ giúp , sinhphù , khắc chế (ĐVtt2)..49 4.1- Năm luật tương quan và 9 lầntương tác của hệ thập can…...49 4.2- Hai can tương tác cùng tính âm ,tính dương hay khác tính Âm dương………………………………………………………50 4.3- Lực tương tác giữa 2can……………………………………….51 5- Độ vượng của hội , hợp (ĐVtt3)……………………………………..53 6- Thay đổi độ vượng do bị xung (ĐVtt4)……………………………..58 7- Thay đổi độ vượng do bị hình (ĐVtt5)……………………………...59 8- Thay đổi độ vượng do bị hại (ĐVtt6)……………………………….60 9- Thay đổi độ vượng do hoa giáp gặp nhaumà hợp , kị (ĐVtt7)…...60 10- Vấn đề cát thần , sát thần trong Tứtrụ…………………………. .62 11- Trình tự tiến hành tinh độ vượng chomỗi can lộ , tàng…………63 11.1- Việc cần làmtrước…………………………………………… 63 11.2- Nguyên tắc……………………………………………………..63 11.3- Trình tự tính độ vượng cho mỗican lộ, tàng………………...64 11.4- Tính độ vượng cho các can lộ, tàng ởvận hạn và sự tương tác của chúng với các can lộ,tàng ở Tứ trụ………………....65 12- Ứng dụng độ vượng của 10 thần, 10 can,10 hành vào dự đoán... 66 12.1- Những việc cần làm trước…………………………………….66 12.2- Dựa trên độ vượng của 10 thần để xác định Dụng , Kị…….. 68 12.3- Dự đoán gặp phúc hayhọa………………………………….. 74 12.3.1- Dự đoán những phúc hayhọa được định hướng trong Tứtrụ………………………………………………………………...75 12.3.2- Dự đoán thời gian xuất hiệnphúc hay họa được định hướngtrong Tứ trụ…………………………………………………..76 Lời kết…………………………………………………………………. 8o Chương bốn Các ví dụ đã chứng nghiệm kèm theo Kính gửi bác Thiên Sứ và Ban điềuhành diễn đàn<br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19px;"> Cách đây gần 1 tháng tôi có viết xin phổ biến trên diễn đàn một phương pháp "Mã hóa Tứ trụ" . Chắc Bác và Ban điều hành bỏ xót chưa xem nên chưa trả lời . Tôi xin hỏi lại , tôi có được phép không ? Nếu có thí phổ biến trên trang nào ? Tôi xin kèm theo bảng Mục lục tôi đã viết về phương pháp này . Mục lục Chương một Những tiên đề cơ bản vận dụng vào số hóa 1- Ảnh hưởng của không thời gian……………………………………4 2- Ảnh hưởng của qui luật Âm Dương………………………………..6 3-Ảnh hưởng của qui luật Ngũ hành…………………………………7 4- Ảnh hưởng của vòngTrường sinh………………………………… 8 5- Hệ 10 thiên can……………………………………………………..10 6- Hệ 12 địachi………………………………………………………...12 6.1- Địa chi tam hội hóa hay khônghóa…………………………..13 6.2- Địa chi tam hợp hóa hay khônghóa………………………….14 6.3- Địa chi bán hợp hóa hay khônghóa………………………….15 6.4- Địa chi lục hợp hóa hay khônghóa…………………………..16 6.5- Qui luật tươngxung…………………………………………...17 6.6- Qui luật tươnghình……………………………………………17 6.7- Qui luật tươnghại……………………………………………..17 7- Hệ 60 hoa giáp……………………………………………………….18 Chương hai Sự tương đồng giữa Tứ trụ và khoa học hiện đại 1- Luật Mâu Thuẫn và học thuyết Âm dương………….…………...192- Luật tương tác giữa 2 năng lượng và các mối tương quanở TT..20 3- Tứ trụ với luật Cân bằng động…………………………………… 26 4- Tứ trụ với Ngưỡng tương tác..……………………………………..22 5- Tứ trụ và Ma trận trong toán học..………………………………...23 Chương ba Cách mã hóa Tứ trụ 1- Độ vượng nguyên thủy của các cấu tửtrong mỗi hệ………………30 2- Độ vượng theo lệnh tháng hay chi vận ,hạn (ĐVtt1)……………...38 2.1- Độ vượng theo lệnhtháng……………………………………...39 2.2- Độ vượng theo chi vận ,hạn…………………………………... 40 2.3- Bậc thang vòng trường sinh và ngưỡngtương tác…………...41 3- Sự tăng giảm độ vượng khi 2 can lộ ,tàng tương tác với nhau ở Những vị trí khácnhau……………………………………………... 44 3.1- Hai can lộ , tàng tương tác cùngcột hay cùng hàng………… 46 3.2- Hai can lộ , tàng tương tác kháccột hay khác hàng………… 47 4- Độ vượng sau tương quan trợ giúp , sinhphù , khắc chế (ĐVtt2)..49 4.1- Năm luật tương quan và 9 lầntương tác của hệ thập can…...49 4.2- Hai can tương tác cùng tính âm ,tính dương hay khác tính Âm dương………………………………………………………50 4.3- Lực tương tác giữa 2can……………………………………….51 5- Độ vượng của hội , hợp (ĐVtt3)……………………………………..53 6- Thay đổi độ vượng do bị xung (ĐVtt4)……………………………..58 7- Thay đổi độ vượng do bị hình (ĐVtt5)……………………………...59 8- Thay đổi độ vượng do bị hại (ĐVtt6)……………………………….60 9- Thay đổi độ vượng do hoa giáp gặp nhaumà hợp , kị (ĐVtt7)…...60 10- Vấn đề cát thần , sát thần trong Tứtrụ…………………………. .62 11- Trình tự tiến hành tinh độ vượng chomỗi can lộ , tàng…………63 11.1- Việc cần làmtrước…………………………………………… 63 11.2- Nguyên tắc……………………………………………………..63 11.3- Trình tự tính độ vượng cho mỗican lộ, tàng………………...64 11.4- Tính độ vượng cho các can lộ, tàng ởvận hạn và sự tương tác của chúng với các can lộ,tàng ở Tứ trụ………………....65 12- Ứng dụng độ vượng của 10 thần, 10 can,10 hành vào dự đoán... 66 12.1- Những việc cần làm trước…………………………………….66 12.2- Dựa trên độ vượng của 10 thần để xác định Dụng , Kị…….. 68 12.3- Dự đoán gặp phúc hayhọa………………………………….. 74 12.3.1- Dự đoán những phúc hayhọa được định hướng trong Tứtrụ………………………………………………………………...75 12.3.2- Dự đoán thời gian xuất hiệnphúc hay họa được định hướngtrong Tứ trụ…………………………………………………..76 Lời kết…………………………………………………………………. 8o Chương bốn Các ví dụ đã chứng nghiệm kèm theo
 13. Bạn đọc có trao đổi gì xin viết vào chủ đề này. Xin chân thành cảm ơn !
 14. Kính gửi Trực Giác Đúng là tôi muốn đi ngay vào sự tương đồng giữa YHCT với KHHĐ như TR hỏi để tránh làm loãng điều muốn diễn đạt . Cảm ơn sự trao đổi của TG
 15. Kính gửi ban điều hành diễn đàn . Tôi có 1công trình nghiên cứu về hiện đại hóa y học cổ truyền . Nội dung :“Sử dụng Hiệu điện thế sinh học và Điện huyệt đồ của các huyệt châm cứu thuộchệ kinh lạc , để chẩn đoán tạng phủ kinh lạc nào có bệnh , tạng phủ kinh lạcnào bình thường không bệnh”. Hiện tại :tôi đã nghiên cứu xong phần điều tra cơ bản trên người khỏe mạnh, và thử ápdụng trên 1 bệnh nhân đặc biệt . Tương lai :Khi có thêm rất nhiều nghiên cứu trên nhiều loại bệnh tật , phương pháp này sẽcó tác dụng chẩn đoán và hướng dẫn điều trị giống như điện tâm đồ , điện não đồ. Góp phần hiện đại hóa nền Y học cổ truyền và chứng minh cho sự tồn tại của hệkinh lạc . Vì tuổi caosức yếu , quĩ thời gian của tôi không còn nhiều . Nên tôi muốn post nghiên cứunày vào chuyên đề Đông Y của diễn đàn , để đồng nghiệp nào của tôi thích thúchuyên đề này , sẽ cùng tham gia nghiên cứu , đưa chuyên đề tới thành công mỹmãn nhanh hơn , đóng góp cho việc hiện đại hóa Y học cổ truyền của nước nhà 1phương pháp chẩn đoán , điều trị mới . Nghiên cứunày gồm 3 phần : 1/Những kiến thức hiện đại về điện sinh học . 2/Phân tích sự tương đồng giữa điện sinh học và Đông Y . 3/ Ứngdụng “hiệu điện thế sinh học và điện huyệt đồ” vào chẩn đoán tạng phủ kinh lạcnào bình thường , tạng phủ kinh lạc nào có bệnh . Xin banđiều hành cho biết : Tôi có được phép post nghiên cứu này vào chuyên đề Đông Ycủa diễn đàn không ? Cảm ơn banđiều hành diễn đàn nhiều . Thânkính .
 16. Kính gửi ban biên tập diễn đàn . Xin BBT sửa cho phần tên tác giả như tôi viết trong tài liệu đã gửi lên diễn đàn . Vì chủ biên mới là người điều hành nghiên cứu , làm thống kê phân tích và viết thành sách . Còn trợ lý hay cộng sự chỉ là người làm 1 số công việc của nghiên cứu không phải là người viết thành sách . Nên tên chủ biên phải đứng trước , trợ lý hay cộng sự (tùy BBT ưng dùng từ nào thì dùng) đứng sau chủ biên . Chân thành cảm ơn ban biên tập diễn đàn . Học hỏi
 17. Kính gửi Ban quản trị diễn đàn, Vâng, tôi cũng muốn gửi bài viết từ file word lên diễn đàn. Xin ban quản trị giúp cho. Chân thành cảm ơn. Học hỏi
 18. Kính gửi ban điều hành . Xin ban điều hành cho biết : Khi tôi cần sửa một vài chi tiết thì làm thế nào để sủa được . Cảm ơn ban điều hành .