• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

PHUTHUONG

Hội viên
 • Số nội dung

  212
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

4 Neutral

About PHUTHUONG

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday

Contact Methods

 • Website URL
  http://

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  Hà Nội

Xem hồ sơ gần đây

594 lượt xem hồ sơ
 1. Tôi thật không hiểu ban quản trị diễn đàn và nhất là bác Thiensu ở đâu khi để cho các thành viên PTLV lên topic này chửi Ledien thậm tệ đến vậy. Dù có nói gì thì thực tế là Ledien đã là khách hàng của PTLV và theo như ý Ledien nói, LD đã bị thiệt hại nặng về tài chính, sức khỏe, công việc... sau khi PTLV tư vấn. Tôi không thể hiểu được tại sao mỗi lần có một thành viên chửi bới ledien là lập tức các thành viên khác nhảy vào cám ơn, nếu các vị cũng bị thiệt hại nặng nề như Ledien quý vị sẽ hành xử ra sao ? Bác TS và ban quản trị diễn đàn nên ĐỌC lại nội quy do mình lập ra. TRƯỜNG HỢP LEDIEN LÀ LỜI CẢNH BÁO LẦN 1 ĐỐI VỚI PTLV
 2. Tôi chưa bao giờ chửa bới Bác Thiensu và sách PTLV, tôi chắc chắn về điều này. Tôi chỉ là người hay đưa ra những phản biện khó chịu mà thôi, và những phản biện của tôi là có căn cứ thực tế. Những điều tôi viết là khách quan, dù nó làm những người thiên kiến và cao ngạo cảm thấy tự ái hay bị xúc phạm. Nhưng thực tế thường là vậy: Sự thật thường mất lòng. Tôi chỉ có một lỗi duy nhất, đó là bày tỏ quan điểm một cách không thân thiện. Tôi hi vọng PTLV hiểu rõ và chắc chắn về những gì mình đang làm, đang tư vấn cho khách hàng. Phong thủy không phải là công cụ vạn năng, nhưng nó có tác động rất lớn tới mỗi con người, gia đình, dòng họ…Hãy coi những thắc mắc của tôi như những câu hỏi mà một khách hàng khó tính nào đó đặt ra cho PTLV. Phú Thượng tôi không được gì nếu PTLV sụp cả và tôi cũng không mong muốn điều đó, đó là sự thật.
 3. Nếu Phú Thượng ( PHÚ_THƯỢNG chứ không phải PHÚ_THƯƠNG nhé) tôi nhớ không nhầm thì vào thời điểm đó, tôi còn đề nghị lớp PTLV 2 đưa tôi KHỎI danh sách thành viên tư vấn cho trường hợp này. Achau nhắc lại chuyện cũ khiến Phú Thượng tôi cảm thấy mình thật may mắn :D :D ^_^
 4. Theo tôi bạn cũng như hầu hết các trường hợp khác coi PTLV như tôn giáo đều là TRƯỜNG HỢP NHẸ của hiện tượng Ledien : Thừa hâm mộ nhưng thiếu hiểu biết. TÔI DỰ ĐOÁN, TRONG VÒNG 02 NĂM NỮA, 80% CÁC CAO THỦ CỦA PTLV SẼ LẦN LƯỢT BIẾN MẤT KHỎI DIỄN ĐÀN LYHOCDONGPHUONG.ORG.VN MỘT CÁCH IM HƠI LẶNG TIẾNG. :D :lol: :lol:
 5. Nếu Van Lang nói PTLV chỉ là một yếu tố cấu thành thành công, thế thì chẳng lẽ VL lại công nhận sự việc kinh doanh tốt lên không phải là do ptlv và công nhận giả thuyết về yếu tố khách quan của tôi là đúng ?. Bạn thấy không, không định lượng rõ ràng thì nói gì cũng được, nói thế nào cũng có vẻ hợp lý. Trước đây tôi thấy các cao thủ PTLV tung hô và đề cao PTLV và còn kỳ vọng rất nhiều thứ to tát nữa. PTLV luôn luôn tự cho mình là khoa học "Một phương pháp hoặc một lý thuyết khoa học được coi là đúng phải có những tính chất sau đây: Phải có khả năng lý giải một cách hợp lý hầu hết những vấn đề liên quan đến nó một cách nhất quán, hoàn chỉnh, có tính quy luật, tính khách quan và khả năng tiên tri.", nhưng thời gian gần đây tôi nhận thấy ngay cả bác TS cũng phát biểu là PTLV chỉ là một yếu tố tương tác. So với kỳ vọng và quan điểm hiện nay thì đó là một sự xuống dốc rồi. Tệ hơn nữa là tôi thấy các đại đệ tử của PTLV dùng sự không hoàn thiện "chỉ là một yếu tố tương tác" như một lý do để giải thích cho tính phức tạp của vấn đề, trốn tránh thực tế. Điển hình là khi gặp một trường hợp không rõ ràng, liền lấy định mệnh, tướng, lá số tử vi.... thậm chí lên quẻ lạc việt độn toán và nói là quẻ xấu.... rồi suy luận đủ thứ, khiến tôi tối tăm mặt mũi chẳng hiểu gì cả. Tôi nghĩ là mình đã viết hết những gì mình suy nghĩ về PTLV, Tôi sẽ dừng lại ở đây. Cám ơn anh em PTLV đã trả lời những câu hỏi của tôi và chúc mọi người nghiên cứu phong thủy lạc việt gặt hái được nhiều thành công.
 6. Như vậy nếu đưa vận nhà bạn lên đồ thị thì nó sẽ có hình dạng rất đặc biệt, giảm sâu trong 06 tháng sau đó đột ngột tăng vọt vượt qua mức khởi điểm ban đầu, trong một thời gian cực ngắn - Một dạng đồ thị cực kỳ ấn tượng và hiếm gặp. Điều này càng chứng tỏ nhận định của tôi về sự có mặt của một NHÂN TỐ KHÁCH QUAN là hoàn toàn có cơ sở. Tôi nghĩ PTLV có thể giải thích rằng hiệu ứng mà PTLV thực hiện tạo ra theo cấp số nhân theo thời gian và khi tích lũy đủ sẽ tạo ra hiện tượng đột biến như trên, nhưng điều này không hợp lý vì việc kinh doanh của dangthu79 diễn ra hàng ngày, liên tục và trong thời gian hiệu ứng cấp số nhân đó diễn ra tại sao việc buôn bán lại không có mấy thay đổi ? thậm chí còn tệ hơn trước ? hay đây là một khả năng bí ẩn của PTLV vượt khỏi khả năng tư duy thông thường của con người. Anh Hạt gạo làng ta tự nhận mình là người làm phong thủy, còn Phú Thượng tôi chỉ là người học về phong thủy thôi, ok tôi hoàn toán nhất trí về điều này. Chúng ta sẽ cùng làm tiếp vai trò của mình. Anh hãy giúp tôi một việc như sau : anh hãy phân tích nguyên nhân và đưa ra giải pháp cho trường hợp "bà mẹ ăn mày nuôi 10 đứa con điên", Phú Thượng tôi tuy không làm phòng thủy nhưng đủ trình độ để đánh giá được khả năng phân tích nguyên nhân và giải pháp của anh. Nếu tôi cảm thấy mình không đủ trình độ hoặc trình độ tôi quá kém so với anh, tôi sẽ nhờ những người có trình độ từ mức tương đương anh trở lên để cùng đánh giá. Tôi cam kết góp 5.000.000VNĐ để giúp đỡ gia đình bà mẹ trên, nếu như anh đưa ra được giải pháp đúng. Trong trường hợp anh sợ lộ bài, thì tôi có đề nghị như sau, trường hợp này có thể chia đơn giản thành âm trạch và dương trạch, anh chỉ cần nêu nguyên nhân và giải pháp trọn vẹn cho phần âm trạch hoặc dương trạch - Hay nói cách khác anh chỉ cần giải quyết trọn vẹn 1 nửa công việc, còn phần còn lại anh chỉ nêu nguyên nhân giải pháp không cần phân tích. Tôi sẽ giữ đúng cam kết. Trường hợp kinh điển về phong thủy này sẽ giúp anh có thể thi triển được sở học và xiển dương PTLV.
 7. @Thiên đồng Tôi thấy TĐ có khả năng lý luận uyển chuyển, kiến thức rất phong phú, nhưng tư duy TĐ mới chỉ dừng lại ở mức ghi nhớ và sao chép chứ chưa thực sự hiểu những gì mình học : Trong phong thủy các yếu tố dễ định tính, nhưng rất khó định lượng, chính vì không định lượng được cụ thể nên muốn nói thế nào thì nói, cũng có cái hợp lý của nó. Tôi sẽ lấy ví dụ như sau, TĐ viết “3. Ai bị bệnh ruột thừa cũng biết, khi ruột ấy bị kín, mưng mủ thì phải cắt bỏ, nếu không thì nguy. Vậy thì phải chịu đau mỗ sẻ thì mới hết bệnh được chứ!” Tôi có thể phản biện như sau : Mổ làm gì vội, đợi ruột nó mưng mủ thêm một chỗ nữa, rồi mổ cả thể 02 chỗ, cho nó hoành tráng, vừa đỡ tốn tiền lại đỡ phải mổ 02 lần. Hợp lý quá còn gì. Ví dụ tiếp theo, trong topic “Phong thủy ngôi nhà người mẹ ăn mày” TĐ viết “Nhà này nhìn sơ qua thì đã thấy tệ rồi. Quẻ Hưu lưu Niên nói rất đầy đủ tình trạng gia đình nhà cửa này. Bế khí, thoái khí, tạp khí, âm khí đều có đủ. Cũng có thể đây là đất dữ, có âm vong, đất có xương cốt người chết mà không biết. Sửa nhà này...khó à. Tài chính cũng khó luôn. Chắc phải chờ qưới nhơn” TĐ dùng kết hợp cả Lvdt và phong thủy rồi đưa ra nhận định : Định tính rất nhiều thứ, liệt kê la liệt, nào là tạp khí, bế khí, đất có vong… cái gì cũng đủ cả-- nói chung là toàn cái TĐ đã được học, nhưng cuối cùng người đọc cũng không hiểu TĐ định viết cụ thể cái gì và tôi dám chắc rằng TĐ cũng không hiểu rõ những điều mình viết luôn, vì nếu hiểu rõ vấn đề thì sẽ không viết lan man và lằng nhằng như vậy. Cái gì là nguyên nhân chính ? không thấy đề cập tới, phải định tính được nó chứ. @ Nếu TĐ muốn phản biện thì hãy định tính giúp tôi trường hợp này ? @Ledien Trong trường hợp Ledien ai đọc cũng có thể nghĩ ngay tới việc sau, PTLV đã làm phong thủy cho Ld, nhưng kết quả rất tệ hại – Kết quả này do đâu cái này chưa vội bàn. Nhưng vì kết quả đó nên Ld phản ứng, điều này đã làm ptlv khó chịu và tạo ra những mâu thuẫn không thể thỏa hiệp được. Trường hợp này tôi nghĩ cũng là do vấn đề định lượng mà ra cả, ptlv đã không chỉ rõ cho ledien biết nếu làm theo các giải pháp của ptlv thì kết quả sẽ là gì, được gì mất gì, cụ thể ra sao… @dangthu79, các cao thủ PTLV Trường hợp phong thủy nhà dangthu79 do thời gian ứng nghiệm tới 06 tháng nên tôi đặt câu hỏi như sau: 1/ Xin hỏi các cao thủ PTLV, trong đời làm phong thủy của quý vị, quý vị bao nhiêu lần gặp những trường hợp như dangthu79, với thời gian ứng nghiệm 06 tháng và trên 06 tháng ? Thời gian ứng nghiệm thông thường sẽ như thế nào ? Có định lượng được không ? Hay là tùy từng trường hợp ??? 2/ Trong trường hợp dangthu79, tôi phán đoán rằng giải pháp phong thủy thực hiện đã bị sai và kết quả là làm tình trạng trở nên tồi tệ hơn, nhưng sau 06 tháng, đã có một yếu tố KHÁCH QUAN thay đổi làm cho phong thủy của ngôi nhà này tốt lên, tới mức lấn án những tương tác xấu do PTLV gây ra. Kết quả hiện nay chủ yếu do yếu tố khách quan này mang lại, đây là trường hợp phúc chủ lộc thầy ???
 8. Trả lời được câu hỏi của tôi thì bạn sẽ hiểu ra được nhiều điều về PT. Bạn không nhận thấy sự không lô gíc ở trường hợp này hay sao ? Tieudong nên tập trung vào nội dung câu hỏi của tôi, còn những cái râu ria thì bỏ qua. Ledien thì là trường hợp "Điên Mộ" PTLV rồi, đây là trường hợp nặng của "Hâm mộ" :D :lol: :lol:
 9. Cái này có vẻ không "Pha học" nha, Tại sao 01 giải pháp lại tạo ra 02 tương tác trái ngược xấu/tốt như vậy ?
 10. Như vậy là đúng tròn 01 năm lời tiên tri của nick Cothu đã ứng nghiệm, từ việc giảng giải cho người khác về PTLV bạn đã hoàn toàn không tin tưởng vào PTLV nữa. Theo tôi thì Ledien không nên làm om xòm lên như vậy, cái này cũng là lỗi do bạn HÂM MỘ PTLV một cách quá vội vàng khi chưa hiểu hết về nó mà thôi :D :D http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/happy.gif PTLV là khoa học, kết quả tứ vấn của PTLV và thực tế sẽ là tiêu chuẩn điều đó, tôi nghĩ thời gian sẽ trả lời tất cả. Còn tôi sau 1 năm NC phong thủy tôi biết điều gì đang chờ PTLV phía trước.
 11. Chắc tôi bận không có thời gian đợi trantho trả lời về vị trí cửa phòng ngủ, nhưng tổng quan có thể nhận xét như sau : Căn hộ này không cần biết hướng gì, cụ thể ra sao, nhưng Phú Thượng tôi thấy có 02 điểm xấu nổi bật như sau : 1/ Khi chuyển về căn hộ này, chủ nhà sẽ phải tiêu một khoản tiền rất lớn hoặc mất mát một khoản tiền rất lớn. 2/ Sống trong căn hộ này, thu nhập sẽ bị sụt giảm mạnh, trong khí đó chi phí lại tăng --> Điều này dẫn tới một hệ lụy là chủ nhà sẽ phải thường xuyên sử dụng tới tài sản tích lũy từ trước hoặc cần tới sự cứu trợ.
 12. Cửa phòng ngủ chính ở đâu nhỉ Tran Tho ???
 13. Sân vận động tổ chim, tháp eiffel, kim tự tháp, khu resort.... đều là những công trình xây dựng cho dù nó dùng với mục đích gì, công năng ra sao nhưng bản chất là không khác nhau - chỗ này bạn có hiểu không thế hichic ??? và đều là đối tượng nghiên cứu của phong thủy. Vậy một lý thuyết khoa học như PTLV tại sao lại không giải thích được mà phải phân biệt cái này là đối tượng, cái kia không phải là đối tượng nghiên cứu của phong thủy. Như vậy có phải là không đúng như nhưng gì PTLV hay phát biểu: Một phương pháp hoặc một lý thuyết khoa học được coi là đúng phải có những tính chất sau đây: "Phải có khả năng lý giải một cách hợp lý hầu hết những vấn đề liên quan đến nó một cách nhất quán, hoàn chỉnh, có tính quy luật, tính khách quan và khả năng tiên tri." PTLV lúc nào cũng cho mình là khoa học mà mâu thuẫn khó chấp nhận được.
 14. Tôi chẳng cần chứng minh tôi giỏi hơn bạn làm gì cả, chuyện này đối với tôi thật buồn cười. Tôi đã chỉ rõ nguyên nhân sai lầm trong bài viết đầu tiên, giải thích đến thế mà vẫn không hiểu thì có giải thích nữa bạn cũng không hiểu được đâu. Phân tích phong thủy công trình mà không hiểu công trình đó như thế nào ? Cũng như khẳng định cứ lộ cốt nặng thì 100% "Ngẹo", làm gì có chuyện kỳ quặc như vậy - Lộ cốt thì không tốt trong trường hợp này nhưng lại tốt trong trường hợp khác, Tháp Eiffel siêu lộ cốt nhưng vẫn tồn tại hơn 100 và là biểu tượng của nước Pháp. Bài phân tích của HTH có 02 điểm nổi bật là khí và lộ cốt, tôi phân tích như vậy đã thỏa đáng, rõ ràng chưa ??? Còn chuyện "Làm thế nào để đông khách ư ? câu hỏi đó nên để chủ khu resort đó nhận câu trả lời từ HTH vì nó đáng giá lắm đó bạn." thì xin lỗi cho tôi nói thẳng là bạn chẳng có câu trả lời đâu vì không hiểu nguyên nhân thì sao tìm ra giải pháp.
 15. Tôi đã nói là tôi đi du ngoạn một vòng, tôi vào cả cái hòn non bộ gần bể bơi, trong cái hòn non bộ có cái nhà vệ sinh - HTH đã vào đó chưa ??? - chán hết chỗ nói. Tôi thấy HTH dùng cả huyền không và mệnh trạch để luận, nhưng trước tiên không bàn đến những vấn đề đó cũng như giải pháp vội. HTH cho tôi hỏi : Bạn dùng lý luận về khí của PTLV để phân tích, vậy khí của Resort này nạp từ nguồn nào ? Khí của Resort tốt, đông khách phải như thế nào ? Nếu bạn trả lời được câu hỏi của tôi, thì bạn sẽ nhận ra sai lầm của mình và không cần hỏi tôi nữa. Đây chỉ là trường hợp nhỏ tôi chỉ cho bạn, mong bạn suy nghĩ, chứ hành nghề phong thủy mà dùng LẨU THẬP CẨM PHONG THỦY như bạn thì sẽ biến khách hàng thành khổ chủ hết - Tôi nói có quá lời, nhưng sự thật mất lòng.