• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

nhatd

Hội viên
 • Số nội dung

  95
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

6 Neutral

About nhatd

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Nguyễn Minh Nhã - nick - nhatd đã chuyển khoản ngày 15/10. Nhờ Admin kiểm tra giúp. Cảm ơn nhiều.
 2. Thưa Thầy, con xin được đăng ký lớp học Họ và tên: Nguyễn Minh Nhã Ngày sinh: 02/02/1979 Địa chỉ: 28/5C3 KDC Bình Đáng, Kp Bình Đáng, P. Bình Hòa, Tx Thuận An, tỉnh Bình Dương Điện thoại: 0904427197 Email: cokhi442@gmail.com Con cảm ơn, chúc Sư phụ luôn mạnh khỏe.
 3. Bí mật hạt nhân Trung Quốc vào tay Mỹ? Docbao.vn - Các cán bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc được thông báo rằng nước này hiện đối mặt với trường hợp phản quốc gây tổn thất lớn nhất kể từ khi lập quốc năm 1949. Hai anh em Lệnh Kế Hoạch (phải) và Lệnh Hoàn Thành - Ảnh: Reuters Theo tờ The Sunday Times ngày 27.12 dẫn lại thông tin từ hai tạp chí ở Hồng Kông, trong một bài phát biểu với các cán bộ đảng mới đây, Bí thư Ủy ban Chính pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc Mạnh Kiến Trụ tiết lộ rằng các bí mật được bảo vệ gắt gao nhất của nước này, bao gồm cả mã phóng hạt nhân, đã lọt vào tay nước Mỹ. Kẻ đào tẩu nguy hiểm Những thông tin trên được Lệnh Hoàn Thành, em trai cựu Chánh văn phòng T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc Lệnh Kế Hoạch, cung cấp cho giới chức Mỹ sau khi đào thoát đến nước này. Ông Lệnh Kế Hoạch, từng là một phụ tá thân tín của cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, đã bị khai trừ đảng và điều tra về hàng loạt tội trạng vào tháng 7. Trong đó đáng chú ý là các hành vi vi phạm kỷ luật và quy củ chính trị, kỷ luật tổ chức và kỷ luật bảo mật, lợi dụng chức vụ để mưu lợi cho nhiều người và nhận hối lộ trực tiếp hoặc thông qua người thân. Theo Tân Hoa xã, ông Lệnh còn thu thập số lượng lớn các bí mật cốt lõi của đảng và nhà nước Trung Quốc. Sau khi Lệnh Kế Hoạch bị giới chức an ninh Trung Quốc bắt giữ, người em trai Lệnh Hoàn Thành đã ôm theo 2.700 tài liệu mật bỏ trốn với mục đích mặc cả cho số phận của anh trai. Trong nỗ lực hạn chế tổn thất phát sinh từ vụ đào tẩu, giới lãnh đạo Trung Quốc đã cử một phái đoàn an ninh do ông Mạnh Kiến Trụ dẫn đầu đến Mỹ để thương thuyết về việc dẫn độ ông này nhưng phải ra về tay trắng. “Khi đứng đầu các tổ chức T.Ư đảng, giữ chức chánh văn phòng T.Ư đảng, Lệnh Kế Hoạch đã cả gan đánh cắp các bí mật hàng đầu từ kho lưu trữ mà ông ta được giao phó trông coi và các tài liệu này sau đó được chuyển giao cho Mỹ”, tờ The Sunday Times dẫn phát biểu của ông Mạnh với các cán bộ. Người đứng đầu ngành an ninh Trung Quốc cũng mô tả đây là vụ rò rỉ bí mật nghiêm trọng nhất của Trung Quốc trong hơn 60 năm qua. Thông tin sống còn Theo hai tạp chí Tiền Tiêu và Tranh Minh ở Hồng Kông, có ba loại thông tin tuyệt mật được chuyển giao cho phía Mỹ. Đầu tiên là các bản đồ địa hình khu vực Trung Nam Hải, quần thể các tòa nhà được bảo vệ cẩn mật ở phía tây Tử Cấm Thành, nơi đặt trụ sở T.Ư đảng và Quốc vụ viện. Các thông tin này bao gồm cả mật mã an ninh và mật mã liên lạc. Loại thứ hai là các thông tin về hệ thống chỉ huy và kiểm soát phục vụ kết nối liên lạc giữa T.Ư đảng với Quốc vụ viện và Quân ủy T.Ư trong trường hợp phát sinh biến cố. Loại thứ ba là trình tự và thao tác kiểm soát vũ khí phi quy ước, bao gồm cả vũ khí hạt nhân, của T.Ư đảng và Quân ủy T.Ư. Theo chuyên gia về chính trị Trung Quốc thuộc Viện Brookings (Mỹ) Lý Thành, với cương vị chánh văn phòng T.Ư đảng trước đây, ông Lệnh Kế Hoạch chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn, sức khỏe và bí mật của các Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, nên có điều kiện thu thập các tài liệu tuyệt mật. “Ông ta cũng chịu trách nhiệm soạn thảo các văn kiện then chốt, thu thập các thông tin quan trọng dành cho việc đưa ra quyết sách và theo dõi việc thi hành chỉ thị và hướng dẫn của các lãnh đạo hàng đầu”, ông Lý viết. Theo nhận định của giới quan sát Trung Quốc, bài phát biểu của ông Mạnh Kiến Trụ có thể bị rò rỉ một cách cố ý nhằm chuẩn bị dư luận cho việc xét xử và kết tội ông Lệnh Kế Hoạch. Phía Trung Quốc hiện chưa bình luận về các thông tin của tờ The Sunday Times. Theo docbao.vn
 4. Phó Thủ tướng: Không tránh vấn đề Biển Đông khi ông Tập Cận Bình thăm Việt Nam Trao đổi với PV Dân trí bên hành lang Quốc hội ngày 3/11, Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết, chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc tới Việt Nam mang ý nghĩa quan trọng. Ngoài nội dung tăng cường hợp tác, những vấn đề tồn tại trong quan hệ giữa 2 bên cũng có thể được trao đổi, trong đó có vấn đề Biển Đông. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tới Việt Nam, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước ta vào ngày mai, 5/11. Xin Phó Thủ tướng cho biết ý nghĩa của cuộc gặp gỡ cấp cao Việt – Trung trong thời điểm này? Trong quan hệ giữa Việt Nam – Trung Quốc cũng như quan hệ với các nước, việc đi thăm của lãnh đạo cấp cao là một trong những hoạt động thể hiện tầm quan trọng của quan hệ, thể hiện sự giao lưu giữa lãnh đạo cấp cao. Tăng cường quan hệ về chính trị cũng đồng thời mở ra quan hệ về kinh tế, văn hóa. Chuyến thăm Việt Nam của ông Tập Cận Bình lần này là chuyến đi sau chuyến thăm gần nhất của người đứng đầu Trung Quốc 9 năm (tháng 11/2005, cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào thăm chính thức Việt Nam – PV). Vì vậy, chuyến thăm lần này mang ý nghĩa quan trọng giữa 2 nước. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết, việc đi thăm của lãnh đạo cấp cao Trung Quốc thể hiện tầm quan trọng của quan hệ Việt - Trung. Chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh tình hình Biển Đông vẫn diễn biến phức tạp. Vấn đề này sẽ được đặt ra như thế nào trong chương trình nghị sự giữa lãnh đạo 2 nước, thưa Phó Thủ tướng? Các chuyến thăm của lãnh đạo Việt Nam – Trung Quốc nằm trong khuôn khổ chương trình thăm, làm việc thường xuyên giữa 2 nước. Trong năm nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi thăm Trung Quốc hồi đầu năm và đây là chuyến thăm của Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Trung Quốc, người lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc sang Việt Nam. Đây là chuyến thăm thông thường của lãnh đạo các nước với nhau để tăng cường quan hệ. Còn chương trình làm việc, dự kiến, lãnh đạo 2 nước sẽ trao đổi tất cả các nội dung lớn, mang tầm chiến lược trong quan hệ giữa 2 nước nhằm phát triển quan hệ về kinh tế, văn hóa, thương mại. Đương nhiên, không chỉ nội dung tăng cường quan hệ 2 nước trên các lĩnh vực mà những vấn đề tồn tại trong quan hệ giữa 2 bên cũng có thể được trao đổi, trong đó có vấn đề Biển Đông. Dư luận quốc tế đang rất chú ý đến những động thái trong mối quan hệ giữa Việt Nam – Trung Quốc, nhất là trong bối cảnh Biển Đông không êm ả. Trong năm nay, các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đã thăm Trung Quốc, thăm Mỹ và nay, Chủ tịch Trung Quốc cũng thăm Việt Nam. Tuy nhiên, thông tin khác gây chú ý là Tổng thống Mỹ Barack Obama hoãn kế hoạch thăm Việt Nam trong năm nay (sau chuyến thăm của ông Tập Cận Bình) như dự kiến trong khi Mỹ đang được xem là một lực “đối trọng” với Trung Quốc trên Biển Đông. Cần nhìn nhận động thái này thế nào, thưa Phó Thủ tướng? Phải nói là trong năm nay hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta rất sôi động, tích cực, không chỉ riêng với Trung Quốc, Hoa Kỳ. Trong năm nay, nhìn lại cả quá trình, quan hệ của Việt Nam với các nước lớn trên thế giới đều được tăng cường. Lãnh đạo của nhiều nước cũng đến thăm Việt Nam. Chúng ta có thể thấy 2015 cũng là năm Thủ tướng Anh lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam sau khi 2 nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Lãnh đạo cấp cao nước ta cũng đến nhiều nước quan trọng trên thế giới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi thăm Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đi thăm hầu hết các nước quan trọng trong năm 2015. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới đây đi thăm Đức – đất nước có vai trò hết sức quan trọng với Việt Nam. Có thể nói là trong năm nay, tất cả các mũi quan hệ của ta với các nước, nhất là các nước lớn trên thế giới, đều diễn biến rất tích cực. Chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, theo đó, cũng nằm trong diễn biến, xu hướng chung là các nước lớn đều chú trọng mối quan hệ với Việt Nam. Cũng theo những thông tin chúng tôi có được, Tổng thống Mỹ, Tổng thống Pháp cũng sẽ thăm Việt Nam nhưng thời điểm có thể là vào năm tới. Điều đó cho thấy vai trò, vị thế của Việt Nam hiện nay trên trường quốc tế, trong khu vực tăng lên rất cao. Ta thiết lập được mối quan hệ đối tác chiến lược với tất cả các nước lớn trên thế giới. Đó là mục tiêu chúng ta đã thực hiện được. Xin cảm ơn Phó Thủ tướng! P.Thảo (thực hiện)
 5. Tây Ninh xuất hiện nhiều ễnh ương bất thường (Khoa học) - Phản ánh của người dân tại một khu vực ở Tây Ninh thấy xuất hiện có nhiều ễnh ương, gây nên đồn đoán về việc sắp xảy ra động đất tại đây. Theo phản ánh của ông Nguyễn Trọng Hòa, sống tại xã Biên Hòa, huyện Châu Thành, Tây Ninh từ 28-30/7 thấy xuất hiện nhiều ễnh ương ở quanh Nông trường Biên Hòa – Long Thành. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online dẫn lời PGS Nguyễn Hồng Phương, Phó giám đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý địa cầu cho biết thông tin trên thế giới đã có ghi nhận về hiện tượng các loài động vật lưỡng cư như ếch di cư và xuất hiện ồ ạt trước khi xảy ra động đất. PGS Nguyễn Hồng Phương, Phó giám đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý địa cầu cũng xác nhận trên thế giới các nhà khoa học đã ghi nhận hiện tượng những loài động vật như ếch xuất hiện bất thường và di cư ồ ạt trước khi có động đất xảy ra ở khu vực đó. Ễnh ương từng xuất hiện tràn ngập đường phố ở Trung Quốc. Ông cũng cho biết so với các tỉnh thành khác, vùng địa chất ở khu vực Tây Ninh khá ổn định. Tuy nhiên, trước những hiện tượng thiên nhiên bất thường vừa xảy ra, trung tâm sẽ theo dõi xem có những dư chấn bất thường nào xảy ra hay không. Năm 2009, BBC Anh có đưa thông tin về hai nhà sinh vật học hành vi là Rachel Grant và Tim Halliday của Đại học Mở (Anh) đã nhận thấy số lượng lớn các con ếch chạy trốn khỏi hồ San Ruffino cách tâm chấn trận động đất cường độ 6,8 độ richte tại thành phố L'Aquila (Italia) là 47 km. Họ cũng khẳng định 5 ngày trước khi trận động đất xảy ra, số lượng cóc đực đã giảm 96%. Đây là một điều bất thường đối với cóc đực bởi vào mùa sinh sản, chúng sẽ vẫn ở lại cùng con cái cho đến khi sinh trứng xong. Ba ngày trước khi trận động đất xảy ra, số cặp giao phối cũng giảm xuống, gần như bằng không. Việc những con ếch dự đoán được khả năng xảy ra động đất vẫn chưa rõ ràng, song 2 nhà nghiên cứu này phát hiện rằng hành vi của những con cóc trùng với sự gián đoạn trong tầng điện ly, lớp điện tử trên cùng của bầu khí quyển Trái Đất. Sự thay đổi này phát tán một số khí radon, hoặc sóng trọng lực, thứ thường thấy trước khi xảy ra động đất. Theo Baodatviet.vn
 6. Huynh Phamhung ui, E ủng hộ 2 triệu, cho E số tài khoản để E chuyển tiền. E cảm ơn Đt: 0904427197
 7. Mỹ - Nhật gia tăng sức ép: Nhắm tới Triều Tiên và...? (Tin tức 24h) - Nhằm gia tăng sức ép lên Triều Tiên sau loạt vụ phóng tên lửa nước này tiến hành, Mỹ quyết định triển khai thêm hai khu trục hạm Aegis đến Nhật. Quyết định trên được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đưa ra khi đang có mặt trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản, theo đó quyết định này sẽ được thực hiện trước năm 2017. Quyết định này đưa Hải quân của Mỹ ở Nhật Bản sẽ có bảy tàu được trang bị hệ thống Aegis. Đây là một hệ thống chiến đấu tiên tiến và phức tạp nhất thế giới, đối phó với các tình huống chiến đấu khác nhau, trong đó đặc biệt ưu tiên cho tính năng phòng thủ tên lửa đạn đạo liên lục địa. Trước khi Bộ trưởng Chuck Hagel đưa ra quyết định này, Nhật Bản cũng phát đi thông điệp cứng rắn gửi đến Triều Tiên rằng Tokyo sẵn sàng bắn hạ bất cứ tên lửa hoặc mảnh vỡ tên lửa nào của Triều Tiên nếu nó đe dọa đến lãnh thổ Nhật Bản. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật và Mỹ trong cuộc họp báo tại Tokyo Theo tờ Asahi Shimbun, mệnh lệnh được Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera đưa ra hôm thứ Năm vừa qua, với nội dung đánh chặn bất kỳ vụ phóng nào diễn ra trong giai đoạn từ ngày 3 – 25/4, dịp kỷ niệm 82 năm ngày thập lập Quân đội nhân dân Triều Tiên.Để hiện thực hóa tuyên bố trên, tàu khu trục Kirishima được trang bị hệ thống Aegis mang theo các tên lửa đánh chặn SM3 đã được điều tới vùng biển Nhật Bản với Triều Tiên để sẵn sàng nhận lệnh khai hỏa. Đây là mệnh lệnh đánh chặn thứ 5 được đưa ra kể từ năm 2009. Tất cả đều nhằm đối phó với các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Dù Mỹ tuyên bố việc tăng cường các khu trục hạm trang bị hệ thống Aegis chỉ nhằm đối phó với các vụ phóng tên lửa từ phía Triều Tiên, tuy nhiên quyết định này của Mỹ được cho rằng không chỉ có vậy. Khi đang thực hiện chuyến thăm Nhật Bản, Bộ trưởng Chuck Hagel đã không quên cảnh báo Trung Quốc về việc hành động đơn phương để giải quyết tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản và các nước châu Á khác. “Tất cả các quốc gia cho dù lớn nhỏ thế nào đều xứng đáng được tôn trọng”, ông Hagel phát biểu trong chuyến thăm Tokyo. “Anh không thể đi quanh rồi định lại biên giới, vi phạm toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của các quốc gia bằng vũ lực, cưỡng ép và hăm dọa, cho dù đó là ở các đảo nhỏ trong Thái Bình Dương,” ông Hagel nói. Những nhận xét thẳng thắn của Bộ trưởng Hagel được đưa ra khi ông tái khẳng định liên minh quân sự của Washington với Tokyo và công bố việc triển khai thêm tới Nhật Bản hai tàu chiến được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo. Dù khẳng định việc triển khai này để đối phó với đe dọa từ Triều Tiên, nhưng động thái này cũng mang tính biểu tượng lớn trong bối cảnh đối đầu gia tăng giữa Nhật Bản và Trung Quốc về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở Biển Hoa Đông. Bộ trưởng Hagel nhắc lại việc Washington đứng về phía Nhật Bản thông qua hiệp ước tương trợ an ninh có giá trị đối với cả quần đảo tranh chấp nói trên. “Chúng tôi rất coi trọng cam kết của Mỹ trong hiệp ước này, và chúng tôi cực lực phản đối bất cứ hành động cưỡng ép đơn phương nào nhằm phá hoại quyền kiểm soát của Nhật”, ông Hagel dõng dạc tuyên bố. Sơn Chúc Theo baodatviet.vn
 8. Đài Loan ráo riết chuẩn bị đối phó với “kịch bản Crimea” Thứ sáu 04/04/2014 07:04 ANTĐ - Sau cuộc khủng hoảng chính trị tại Kiev, Đài Loan đã theo dõi rất chặt chẽ việc Nga triển khai quân đội và sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine để chuẩn bị sẵn sàng đối phó với khả năng Trung Quốc sẽ có hành động tương tự như của Nga. Quân đội Nga không gặp bất kỳ sự kháng cự nào từ các lực lượng vũ trang Ukraine, khi họ tiến vào bán đảo Crimea và cuối cùng là chiếm đóng các căn cứ quân sự của Ukraine. Nhiều máy bay chiến đấu của không quân Ukraine không thể cất cánh được, và những chiếc máy bay chiến đấu có thể cất cánh thì lại được trang bị vũ khí rất kém. Các loại vũ khí còn lại của quân đội Ukraine cũng đã lỗi thời và có khả năng hạn chế. Ngay sau khi Nga sáp nhập Crimea, từ ngày 18-3-2014, tại Đài Loan, phong trào chống đối chính phủ do giới sinh viên khởi xướng với sự tham gia của hàng chục nghìn người đã bùng phát tại Đài Bắc, để phản đối Dự luật về hiệp định tự do mậu dịch giữa Đài Loan với Trung Quốc, được hai bên ký kết hồi tháng 7-2013 và đang chờ quốc hội thông qua. Người biểu tình dùng hoa hướng dương để thể hiện tính ôn hòa nhưng vẫn bị trấn áp, trước khi Tổng thống Mã Anh Cửu chấp thuận đối thoại với lãnh đạo của phong trào biểu tình. Đến ngày 30-3, tổng số người biểu tình đã lên đến 120.000 người. Tại các cuộc biểu tình trên đường phố Đài Bắc, đặc biệt là gần trụ sở Quốc hội và chính phủ, người ta trông thấy những bông hướng dương tràn ngập đường phố và những bức chân dung "Tổng thống" Đài Loan, trên đầu mọc hai cái sừng sơn dương. Phải chăng Đài Loan chuẩn bị đối mặt với phong trào “Mùa xuân Đài Bắc"? Theo các nhà quan sát, đây không phải là một phong trào tự phát. Nhiều guơng mặt nổi bật trong số các nhà hoạt động chính trị Đài Loan hưởng ứng kêu gọi xuống đường của giới sinh viên. Trước đó, vùng lãnh thổ Đài Loan đã gửi yêu cầu mua các máy bay chiến đấu Lockheed Martin F-16 mới từ Mỹ. Tuy nhiên, Washington vẫn chưa phê chuẩn thỏa thuận này, thay vào đó họ lại đề xuất cấp nâng cấp phi đội máy bay chiến đấu F-16 hiện có của Đài Loan. Năm 2001, chính quyền cựu Tổng thống George W. Bush đã đề xuất bán cho hòn đảo này một số tàu ngầm, nhưng thỏa thuận vẫn giậm chân tại chỗ. 13 năm sau đó, vẫn không có dấu hiệu rõ ràng nào về việc những thỏa thuận này sẽ diễn ra như thế nào. Ông Andrew Hsia nói: "Tại thời điểm này, mọi người có thể có những suy nghĩ khác nhau về tàu ngầm, nhưng tôi cho rằng Đài Loan sẽ phát triển, hoặc cố gắng phát triển, tàu ngầm nội địa của mình." Ông Hsia cho rằng, Đài Loan nên duy trì chi tiêu quốc phòng ở mức 3% tổng sản phẩm quốc nội. Theo ông, trong những năm gần đây, ngân sách đã giảm xuống dưới mục tiêu đó, đặc biệt là kể từ khi cơ quan quốc phòng hòn đảo này dành ngân sách cho việc mua vũ khí mà chưa được chính phủ Mỹ phê chuẩn. Số tiền chưa được sử dụng mua số vũ khí này được hoàn lại cho kho bạc. Tuy nhiên, "Thứ trưởng Quốc phòng" Andrew Hsia nhấn mạnh rằng, Đài Loan cần phải nhận được sự ủng hộ từ Mỹ. Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi muốn ngồi lại với Mỹ để thảo luận về những sự hỗ trợ nào là phù hợp nhất đối với tình hình eo biển Đài Loan". Đức Hùng Theo anninhthudo.vn
 9. Chủ tịch nước sẽ phát biểu tại Quốc hội Nhật Bản (Chính trị Việt Nam) - "...Nhật Bản muốn thấy sự sẵn sàng của Việt Nam trong việc tìm ra giải pháp cho những vấn đề khác biệt còn ngăn trở quan hệ song phương..." Chiều 13/3, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản Hideo Suzuki cho biết, Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang sẽ có bài diễn văn quan trọng tại Quốc hội Nhật vào ngày 18/3. Đây được coi là sự kiện rất hiếm có. Ông Suzuki cho biết, sự kiện này - có thể nói - còn đặc biệt hơn cả một chuyến thăm cấp nhà nước, vốn chỉ diễn ra ở Nhật 2 lần mỗi năm; vì Quốc hội Nhật Bản họp liên tục quanh năm và rất khó để xếp được lịch đón tiếp một nhà lãnh đạo nước ngoài đến phát biểu. Ông Hideo Suzuki. (Ảnh: TTO) Khi được hỏi về những kỳ vọng của các nghị sĩ Nhật Bản đối với bài phát biểu của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, ông Suzuki nói các nghị sĩ sẽ muốn nghe những cam kết của Chủ tịch nước Việt Nam trong việc tăng cường hợp tác với Nhật Bản về các vấn đề kinh tế, an ninh, trao đổi văn hóa và việc ủng hộ đầu tư của Nhật Bản. Một vấn đề quan trọng khác mà các nghị sĩ Nhật Bản sẽ muốn nghe là tầm nhìn của Việt Nam về những bước đi sắp tới để hội nhập trong khu vực ASEAN và châu Á - Thái Bình Dương, việc triển khai những cải cách khác nhau mà Việt Nam đang thực hiện và quyết tâm thực hiện. Chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang diễn ra từ ngày 16/3-19/3/2014. Trong chuyến thăm, lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ cùng nhau thảo luận, đánh giá sự phát triển của quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Nhật Bản trong thời gian qua, thống nhất về những phương hướng lớn cũng như các biện pháp cụ thể nhằm đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới… Ngày 18/3, Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang sẽ phát biểu tại Quốc hội Nhật và chiều cùng ngày tiến hành hội đàm với Thủ tướng Shinzo Abe, với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến hợp tác an ninh, thúc đẩy quan hệ đầu tư, thương mại, các dự án viện trợ ODA... Hợp tác an ninh biển cũng là một chủ đề lớn được đề cập tại cuộc hội đàm. Ông Suzuki nhấn mạnh sự có mặt của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại quốc hội nước này và có bài phát biểu tại đây (sự kiện ngoại lệ ở Quốc hội Nhật Bản) là chỉ dấu cho thấy Nhật Bản đánh giá cao chuyến thăm của Chủ tịch nước Việt Nam. Thái An (tổng hợp từ LĐ/TTO) Theo baodatviet.vn
 10. Tướng Trung Quốc mượn cớ vụ máy bay Malaysia đòi xây cảng ở Trường Sa (Dân trí) - Lợi dụng vụ máy bay của Malaysia mất tích bí ẩn, Đô đốc hải quân Trung Quốc Doãn Trác mới đây đã ngang nhiên tuyên bố Bắc Kinh cần xây thêm cảng tại quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam để phục vụ cái gọi là “chiến dịch cứu hộ”. Trung Quốc huy động 10 vệ tinh tìm máy bay mất tích Giới phân tích cho rằng Trung Quốc đang lợi dụng vụ máy bay Malaysia mất tích để thực hiện chiến lược bấy lâu của mình trên Biển Đông. Trung Quốc điều 9 tàu và 4 trực thăng tìm máy bay Malaysia Vụ máy bay của hãng hàng không Malaysia mất tích đang là tâm điểm chú ý của dư luận những ngày qua. Tổng cộng có 10 bên gia tìm kiếm nhưng vẫn chưa phát hiện được tung tích của chiếc máy bay mất tích cùng 239 người, trong đó 2/3 là người Trung Quốc. Trong khi đó, trang tin China.org.cn mới đây dẫn lời ông Doãn Trác biện hộ rằng hiện nay hải quân Trung Quốc không có cơ sở cứu hộ tại các quần đảo họ chiếm đóng phi pháp ở Biển Đông nên khó triển khai tàu cứu hộ khi cần. Không những vậy ông này còn đề xuất xây dựng một sân bay ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam và biến quần đảo Hoàng Sa, cũng thuộc chủ quyền Việt Nam, thành trung tâm liên lạc biển trong khu vực. Theo giới quan sát, đề xuất của ông Doãn không chỉ đơn thuần nhằm phục vụ công tác cứu hộ mà để củng cố tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc đối với Hoàng Sa và Trường Sa. Ngoài ra, giới phân tích cũng nhận định Trung Quốc đang dùng vụ máy bay mất tích để “ra oai” với các nước láng giềng. Hôm nay 11/3, Trung Quốc đã cho tái bố trí 10 vệ tinh để tìm kiếm dấu vết chiếc phi cơ Malaysia bị mất tích, sau khi cử một loạt phương tiện hải quân hùng hậu, trong đó có tàu đổ bộ lớn nhất, hiện đại nhất Tỉnh Cương Sơn, xuống Biển Đông tham gia cứu nạn. Quy mô của lực lượng tham gia cứu hộ của Trung Quốc đã được truyền thông nước này loan tin rầm rộ trong suốt những ngày qua. Một bài báo trên mạng Quartz nhận định, vụ máy bay chở nhiều người Trung Quốc bị mất tích là “một cơ hội để Bắc Kinh tiếp tục thúc đẩy chiến lược có từ một thập kỷ nay: đó là mở rộng sự can dự cả về quân sự lẫn ngoại giao vào vùng Đông Nam Á”. Trung Anh Theo dantri.com.vn
 11. Biển Đông: Thế trận mới đang hình thành (Bình luận quân sự) - “Lợi ích quốc gia” của Mỹ trên Biển Đông không chỉ đơn thuần là “tự do hàng hải” mà còn lớn hơn nhiều,đó là an ninh quốc gia Mỹ và Nhật Bản... Giới hạn “lợi ích quốc gia” của Mỹ đã đến vạch đỏ... Từ cuối năm 2013, các tuyên bố chính thức cũng như không chính thức của giới lãnh đạo ngoại giao và quân sự Mỹ về Biển Đông đã cứng rắn hẳn lên đối với Trung Quốc, khi Bắc Kinh càng lúc càng có thêm các hành động được coi là khiêu khích để áp đặt bằng sức mạnh các đòi hỏi chủ quyền của mình tại Biển Đông. Phải chăng giới hạn “lợi ích quốc gia” của Mỹ đã đến vạch đỏ? Năm 2010, tại Hà nội, Ngoại trưởng Mỹ lúc đó là bà H.Clinton đã tuyên bố một câu “như đinh đóng cột” rằng: “Mỹ có lợi ích quốc gia ở Biển Đông” khiến cho Trung Quốc bất ngờ “chết đứng”, Ngoại trưởng Trung Quốc bỏ ra khỏi phòng họp sau khi trút tức giận lên Singapo một câu sặc mùi nước lớn: “Nên nhớ anh chỉ là nước nhỏ”. Vậy “lợi ích quốc gia” của Mỹ bao hàm vấn đề gì mà đã hơn 3 năm trôi qua,Trung Quốc đã làm cho Biển Đông nổi sóng, đưa các quốc gia ĐNA vào cuộc đua tăng cường năng lực quốc phòng…thì Mỹ vẫn tỏ ra trung lập và cho đến giờ mới có những tuyên bố cứng rắn? Nếu Biển Đông thành “ao nhà” của Trung Quốc, nghĩa là Trung Quốc khống chế hoàn toàn các tuyến hàng hải quan trọng và eo biển Malacca thì trước hết đây là một đòn trời giáng vào “tử huyệt” của Nhật Bản đồng thời đẩy Mỹ ra khỏi khu vực ĐNA, làm bàn đạp để chia đôi Thái Bình Dương với Mỹ. Ngược lại, nếu không khống chế được Biển Đông thì chưa nói đến bị Mỹ và liên minh quân sự của Mỹ bao vây hay không mà an ninh về năng lượng, an ninh về thương mại của Trung Quốc luôn có độ tin cậy không cao và luôn bị đe dọa. Trung Quốc sẽ không có cơ hội để chơi sòng phẳng với Mỹ trên mọi vấn đề. Té ra là “lợi ích quốc gia” của Mỹ trên Biển Đông không chỉ đơn thuần là “tự do hàng hải” mà còn lớn hơn nhiều, đó là an ninh quốc gia Mỹ và Nhật Bản, một liên minh quân sự nòng cốt trong chiến lược châu Á-TBD của Mỹ. Những hành động của Trung Quốc thời gian qua trên Biển Đông như chiếm bãi cạn Scarborogh của Philippines, đồng minh của Mỹ, thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa”, cấm đánh bắt hải sản… không khiến Mỹ phải can thiệp vì nó không lớn hơn quan hệ kinh tế với Trung Quốc. Một học giả Mỹ đã nói thẳng: “Mỹ không đem hạm đội 7 sang để đánh nhau với Trung Quốc vì mấy cái đảo đá mà chỉ sang vì lợi ích quốc gia”, là chính xác. Như vậy dễ thấy là chỉ khi nào Biển Đông có dầu hiệu sắp bị rơi vào tay kẻ khác, tức là có thể coi như đó là vạch đỏ giới hạn mà buộc Mỹ phải có biện pháp cứng rắn để bảo vệ lợi ích quốc gia. Tàu tuần duyên USS Freedom tác chiến gần bờ của Hải quân Mỹ triển khai ở căn cứ Changi, Singapore đang canh chừng cửa ra vào eo biển Malacca Một bộ phận công trình của căn cứ Subic được lặng lẽ khôi phục đến trạng thái "có thể cung cấp sử dụng bất cứ lúc nào" cho lực lượng tàu ngầm Thái Bình Dương của Mỹ (Globaltimes) Dư luận và giới quan sát đã không mấy khó khăn khi nhận ra Mỹ đã chất vấn chỉ trích tính pháp lý của đường lưỡi bò (chiếm hơn 80% diện tích Biển Đông) mà Trung Quốc đã tuyên bố, Mỹ cảnh cáo Trung Quốc rằng “sẽ thay đổi tư thế quân sự” nếu Trung Quốc thiết lập ADIZ trên Biển Đông, Mỹ công khai ủng hộ Philippines kiên Trung Quốc về đường lưỡi bò… trong bối cảnh khi Trung Quốc đang tăng cường sức mạnh hải quân một cách bất thường và tỏ ra rất quyết đoán trong hành động…bởi vì đây là 2 vấn đề cốt yếu cho thấy Biển Đông có nguy cơ sẽ bị Trung Quốc khống chế. Việc Mỹ xuất hiện trực tiếp, công khai, vào khu vực Biển Đông đã tạo ra 2 mâu thuẫn lớn: Mâu thuẫn giữa Trung Quốc với các nước có tranh chấp về chủ quyền biển đảo và mâu thuẫn giữa Trung Quốc và Mỹ-Nhật Bản về nguy cơ thách thức đến an ninh quốc gia, địa vị thống trị châu Á-TBD. Thế trận trên Biển Đông trở nên đầy kịch tính khi xuất hiện 2 cường quốc đối đầu. Tính chất Trung-Mỹ đậm đặc hơn đã khiến cho các nước nhỏ dễ thở hơn dưới áp lực của Trung Quốc. Tính nguy hiểm của ADIZ trên Biển Đông Chúng ta không bao giờ nghĩ rằng Trung Quốc sẽ không lập ADIZ trên Biển Đông mà lập ADIZ hay không với Trung Quốc chỉ là vấn đề thời gian. Phát ngôn viên của BQP Trung Quốc đã tuyên bố rõ ràng là “khi chuẩn bị đủ điều kiện thì sẽ lập ADIZ trên Biển Đông” đó thôi. Chúng ta biết rằng, ADIZ là sản phẩm của chiến tranh lạnh, nhưng nếu như Trung Quốc lập ADIZ trên Biển Đông thì đây lại là sự “sáng tạo” đầy hiểm độc. Thử hỏi có quốc gia nào ở ĐNA dám tấn công Trung Quốc bằng không quân hay không? An ninh Trung Quốc từ hướng Biển Đông (biển Nam Trung Hoa) có bị đe dọa bởi các nước nhỏ ven Biển Đông? Hay là Trung Quốc đề phòng máy bay của Nhật Bản, Mỹ tấn công từ hướng này, vậy thì ADIZ trên biển Hoa Đông ngay trước cửa nhà Trung Quốc mà máy bay B-52 Mỹ bay lượn mà sao Trung Quốc không một phản ứng?... Rõ ràng, nếu Trung Quốc lập ADIZ trên Biển Đông là chỉ dùng nó để áp dụng cho tranh chấp chủ quyền, một kiểu xâm lược, chiếm đoạt vùng trời của quốc gia láng giềng rất ngang ngược và đặc biệt rất tàn độc và bỉ ổi. Nói là tàn độc, bỉ ổi là vì thực chất, đây là hành động đe dọa, sát hại con tin để đòi hỏi chủ quyền. Các quốc gia bị ADIZ trùm lên buộc phải lựa chọn hoặc là có hàng trăm người trên chuyến bay dân sự sẽ bị đe dọa, giết hại nếu như không chấp nhận ADIZ họ lập ra hoặc muốn an toàn thì mất chủ quyền. Sự lợi hại, nguy hiểm của việc dùng ADIZ để tranh chấp chủ quyền luôn tạo ra cho láng giềng một sự lựa chọn bắt buộc: Chiến tranh hoặc hòa bình trong lệ thuộc. Việc dùng ADIZ trên Biển Đông để tranh chấp chủ quyền sẽ là nguyên nhân chủ yếu làm sụp đổ chính sách quốc phòng “ba không” hòa bình của Việt Nam. Chính sách quốc phòng “3 không” của Việt Nam Chính sách “ba không” quốc phòng Việt Nam bao gồm: không tham gia các liên minh quân sự, không là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào, không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam và không dựa vào nước này để chống nước kia, thực chất là chính sách quốc phòng hòa bình, mong muốn hòa bình, tin cậy lẫn nhau… nằm trong đường lối đối ngoại của Đảng là “muốn là bạn với tất cả các quốc gia trên thế giới”. Đây là thông điệp thứ nhất, thông điệp hòa bình, mong muốn chung sống hòa bình với tất cả các quốc gia trong khu vực và thế giới.. Nếu kẻ thù gây chiến, ngang nhiên xâm hại đến chủ quyền, khi máu đã đổ trên vùng trời, vùng biển, hải đải của Tổ quốc thì lúc đó, chính kẻ thù đã xóa bỏ chính sách quốc phòng “ba không” hòa bình của Việt Nam. Rõ ràng là Việt Nam muốn hòa bình, nhưng kẻ thù không muốn cho chúng ta hòa bình, chúng muốn cướp trời, cướp biển thì Việt Nam buộc phải chống lại. Để chống lại kẻ thù xâm lược, Việt Nam luôn cần sự ủng hộ của toàn thế giới và không những chỉ dựa vào một nước này nào đó mà sẵn sàng dựa vào cả thế giới để chống kẻ thù xâm lược, là một trong 3 dòng thác cách mạng mà Việt Nam đã vận dụng để tạo nên chiến thắng trong các cuộc chiến tranh vệ quốc trước đây. Nên hiểu rằng, chấp nhận hy sinh xương máu là biện pháp cuối cùng tổn hại nhất, giá phải trả đắt nhất mà dân tộc Việt cũng buộc phải dùng để bảo vệ chủ quyền thì không có biện pháp nào mà dân tộc Việt không sử dụng để chiến thắng quân xâm lược. Đó là điều chắc chắn. Đây cũng chính là thông điệp thứ hai cho những kẻ có mưu đồ bành trướng, cậy mạnh đụng đến một dân tộc yêu chuộng hòa bình. Tuy nhiên chính sách “ba không” đó có phát huy hiệu quả hay không thì phụ thuộc rất lớn vào sức mạnh quân sự, khả năng răn đe của Việt Nam đối với những kẻ có mưu đồ gây chiến. Vì thế, ở một góc độ nào đó, tuyên bố "thay đổi tư thế quân sự" của Mỹ nếu Trung Quốc lập ADIZ trên Biển Đông lại góp phần cho chính sách quốc phòng hòa bình của Việt Nam có tính răn đe mạnh hơn, phát huy hiệu quả hơn. Tại sao ư? Đương nhiên Trung Quốc chẳng bao giờ muốn Việt Nam liên minh quân sự với Mỹ, Nhật Bản hay Nga và càng không muốn Mỹ, Nhật Bản hay Nga có căn cứ quân sự ở Việt Nam. Lê Ngọc Thống/ theo baodatviet.vn
 12. Mỹ điều thêm tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa Tomahawk tới GuamThứ năm 13/02/2014 10:16 ANTĐ - Truyền thông Nhật Bản ngày 12/02 cho biết, hải quân Mỹ có kế hoạch trước tháng 3/2015, họ sẽ triển khai thêm tàu ngầm tấn công Topeka lớp Los Angeles tới căn cứ Guam. Các nhà phân tích cho rằng, hành động này của Washington là nhằm đối phó với những động thái liên tục phô trương sức mạnh trên biển của Bắc Kinh. Vừa qua, một quan chức của Lầu năm góc đã bày tỏ sự lo ngại: "Tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc đã bắt đầu xuất hiện trong khu vực mà từ trước tới nay nó chưa từng bén mảng đến". Tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Los Angeles là tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, có lượng giãn nước tới hơn 6000 tấn. SSN-754 Topeka được đưa vào phục vụ từ năm 1989, khi hoạt động tàu phát ra tiếng ồn rất nhỏ, tàu được trang bị hệ thống liên lạc chỉ huy hiện đại và các tên lửa hành trình Tomahawk. Vũ khí chính trên tàu ngầm gồm 12 ống phóng thẳng đứng, sử dụng tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk có tầm bắn từ 1.700-2.500km và tên lửa chống hạm RGM-84 Harpoon. Tàu còn được trang bị 4 ống phóng ngư lôi 533mm được bố trí ở dưới đáy tàu sử dụng ngư lôi hạng nặng Mark-48 có tầm bắn 38km. Ống phóng tên lửa hành trình Tomahawk trên tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Los Angeles Tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Los Angeles được trang bị lò phản ứng hạt nhân GE PWR S6G, giúp tàu ngầm đạt tốc độ khi lặn 20 hải lý/h, tốc độ tối đa của tàu 33 hải lý/h. Tàu ngầm có thể lặn sâu tối đa 450 mét, độ sâu hoạt động thông thường là 300 mét. Hải quân Mỹ cũng vừa công bố, họ sẽ thay thế ba tàu vận tải đổ bộ tấn công thuộc căn cứ Sasebo ở Nagasaki-Nhật Bản, sau đó tiếp tục tuyên bố triển khai thêm các tàu ngầm hạt nhân mới. Ông Klinger, chuyên viên nghiên cứu cao cấp của Quỹ Heritage Foundation cho nằng, việc Hải quân Mỹ triển khai thêm tàu ngầm là vì trong những năm gần đây Washington muốn duy trì tầm ảnh hưởng của mình trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương do việc Trung Quốc luôn gia tăng sức mạnh quân sự của mình. Đức Hà Theo Kyodo News, anninhthudo.vn
 13. Hội đàm lịch sử Trung - Đài lần đầu tiên Thứ Ba, 11/02/2014 15:13 (NLĐO) – Trung Quốc và Đài Loan bắt đầu cuộc hội đàm cấp cao nhất hôm 11-2 kể từ khi Đài Loan tách khỏi Trung Quốc đại lục năm 1949. Trung Quốc tấn công Đài Loan vào năm 2020? Đài Loan đã có "hung thần" của tàu ngầm Trung Quốc Tân lãnh đạo Quốc phòng Đài Loan từ chức chóng vánh Đài Loan tập trận phòng Trung Quốc tấn công năm 2017 Ông Vương Úc Kỳ, phụ trách bộ phận chính sách đối với Trung Quốc của Đài Loan,đã đến Bắc Kinh hôm 11-2. Ảnh: Wikipedia Hai quan chức cao cấp phụ trách chính sách đối với nhau là Vương Úc Kỳ phía Đài Loan và Trương Chí Quân của Trung Quốc sẽ gặp nhau tại cuộc hội đàm kéo dài 4 ngày tại thành phố Nam Kinh. Phát biểu với truyền thông trước khi khởi hành từ Đài Loan, ông Vương cho biết mục đích của chuyến thăm tới đất liền là để thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai bên. Ông cũng thừa nhận cuộc gặp gỡ sẽ “không dễ dàng và suôn sẻ”, đồng thời khẳng định đây chỉ đơn giản là một buổi nói chuyện mà không liên quan đến việc ký kết bất cứ thỏa thuận hợp tác nào. Dù vậy, cuộc hội đàm có thể là tiền đề cho một thỏa thuận thương mại tự do giữa Trung Quốc và Đài Loan trong tương lai, mà hiện tại đang bị Bắc Kinh trì hoãn. Ngoài ra, cuộc hội đàm “có tác động quan trọng tới việc thể chế hóa hơn nữa các quan hệ giữa hai bên". Trong khi Trung Quốc nhấn mạnh Đài Loan vẫn là một phần lãnh thổ của đại lục thì Đài Loan tự gọi mình là Cộng hòa Trung Hoa. Bắc Kinh vẫn để ngỏ khả năng sử dụng vũ lực để lấy lại Đài Loan song Mỹ lại cam kết bảo vệ Đài Loan dù không chính thức công nhận hòn đảo. Điều này cũng là khúc mắc lớn trong quan hệ Mỹ - Trung nhiều thập niên qua. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai bờ eo biển được cải thiện kể từ khi ông Mã Anh Cửu lên làm người lãnh đạo Đài Loan vào năm 2008. P.Nghĩa (Theo BBC, nld.com.vn) Trung - Đài tìm tiếng nói chung Thứ Ba, 11/02/2014 21:39 Đài Loan có thể tập trung đàm phán về lợi ích kinh tế và an ninh, trong khi Trung Quốc quan tâm đến vấn đề hội nhập lâu dài của hòn đảo này. Trung Quốc và Đài Loan hôm 11-2 đã tiến hành cuộc hội đàm ở cấp cao nhất kể từ khi chia tách cách đây 65 năm. Ông Vương Úc Kỳ, quan chức của Đài Loan phụ trách về chính sách đối với Trung Quốc, đã có cuộc gặp mặt khoảng 2 giờ với ông Trương Chí Quân, Chủ nhiệm Văn phòng phụ trách vấn đề Đài Loan của Trung Quốc, tại TP Nam Kinh thuộc tỉnh Giang Tô trong ngày 11-2. Cuộc hội đàm còn kéo dài đến hết ngày 14-2. Các phương tiện truyền thông Trung Quốc đều ca ngợi đây là “bước ngoặt” trong quan hệ Trung - Đài. Tân Hoa Xã mô tả cuộc gặp này là “cơ hội không thể tưởng tượng trong những năm trước đó”. Tạp chí Time (Mỹ) nhận định hội đàm giữa Đài Loan - Trung Quốc từng là điều “gần như không tưởng”. Ông Trương Chí Quân (phải) và ông Vương Úc Kỳ bắt tay trước buổi họp ngày 11-2Ảnh: TÂN HOA XÃ Không dừng lại ở đó, nhiều người kỳ vọng cuộc gặp sẽ mở đường cho cuộc hội đàm giữa nhà lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị Thượng đỉnh APEC vào tháng 10 tới ở Bắc Kinh. “Mục đích chính của tôi trong chuyến thăm này là thúc đẩy quan hệ, sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai bên. Có thể ngồi xuống và nói chuyện đã là một cơ hội thực sự đáng giá” - ông Vương phát biểu trước khi rời Đài Loan. Trong trích dẫn của hãng tin CNA (Đài Loan), ông Vương hy vọng chuyến thăm “không dễ dàng đạt được này” sẽ diễn ra suôn sẻ. Theo ông, hai bên không dự kiến ký kết bất kỳ hiệp định nào. Dù vậy, đài BBC cho rằng nhiều khả năng Bắc Kinh sẽ thúc đẩy quan hệ thương mại tự do giữa hai bên vốn đang bị đình trệ. Các nhà chức trách Đài Loan cho biết sẽ nêu vấn đề tự do báo chí sau khi Bắc Kinh từ chối cho phép một số cơ quan truyền thông tiếp cận cuộc gặp ở Nam Kinh. Dù chương trình nghị sự chưa được chính thức công bố nhưng hai bên ​​có thể sẽ thảo luận về các vấn đề thương mại, điều kiện thành lập văn phòng liên lạc chính thức tại Đài Loan và Trung Quốc. Theo giới phân tích, Đài Loan có khả năng tập trung vào việc đạt được những bảo đảm về lợi ích kinh tế, an ninh. Trong khi đó, Trung Quốc quan tâm đến vấn đề hội nhập lâu dài của hòn đảo này. Trong thâm tâm nhiều người Đài Loan, cuộc đàm phán này rất nhạy cảm. Họ lo sợ gần gũi hơn với Bắc Kinh về chính trị có thể làm suy yếu sự tự chủ của hòn đảo này. “Quan hệ qua lại ở eo biển Đài Loan đang phát triển khá tích cực nhưng tiềm năng vẫn chưa được khai thác đầy đủ. Mọi người không nên quá kỳ vọng (vào cuộc hội đàm) vì hai bên cần thêm thời gian để tìm được tiếng nói chung” - ông Giả Khánh Quốc, giáo sư nghiên cứu vấn đề quốc tế tại Trường ĐH Bắc Kinh, nhận định. HUỆ BÌNHTheo nld.com.vn
 14. Kính gửi Bác Thiên Sứ Con mới đọc bài Chuyện "ông Táo" trong văn hoá dân gian Á Đông đăng trên dantri.com.vn, nếu con không đọc bài của Bác trước thì dính phải thuốc độc rồi. Con nói thế cũng không đúng, thực ra thế hệ chúng con (con sinh năm 1979) không biết mình bị nhiễm độc nếu không biết đến Bác, những công trình nghiên cứu, bài viết của Bác về nền văn hiến Việt 5000 năm. P/S: Con có gửi bài của Bác cho dantri.com.vn hy vọng họ hiểu được. Con cũng xin phép cho con chép bài của Bác để gửi cho người thân, bạn bè của con nếu Bác cho phép. Chúc Bác luôn mạnh khoẻ!
 15. Ông Jang Song-thaek bị chó đói ăn thịt? Thứ Năm, 02/01/2014 18:40 (NLĐO) - Văn Hối, tờ báo lớn của Hồng Kông, đưa tin nhân vật số hai một thời của Triều Tiên Jang Song-thaek đã bị xử tử một cách hết sức tàn khốc: bị chó đói ăn thịt Bản tin của Văn Hối được báo Straits Times (Singapore) dẫn lại vào ngày 26-12-2013 trong bài nhận định về quan hệ Trung - Triều sau vụ thanh trừng chấn động trên. Còn Văn Hối đưa tin hôm 12-12, được cho là ngày ông Jang bị xử tử. Theo bản tin, ông Jang không bị hành quyết bằng súng máy như các vụ xử tử tội phạm chính trị như trước đây. Hãi hùng hơn nhiều, ông cùng 5 thuộc hạ thân tín bị lột trần truồng và ném vào một cái lồng. Sau đó, 120 con chó săn bị bỏ đói 3 ngày được thả vào lồng cắn xé họ. Ông Jang Song-thaek không bị người cháu vợ Kim Jong-un xử tử bằng súng máy như thường thấy . Ảnh: Reuters Vụ hành quyết kéo dài 1 giờ trước sự chứng kiến của ông Kim Jong-un, cháu vợ ông Jang, cùng 300 quan chức cấp cao của Triều Tiên. Hình thức tử hình bằng chó này có tên gọi là “quan jue”.Văn Hối được xem là cơ quan ngôn luận của chính quyền Bắc Kinh tại Hồng Kông. Báo thành lập năm 1938 tại Thượng Hải và cho ra mắt phiên bản tại Hồng Kông 10 năm sau đó. Mặc dù Văn Hối là báo lớn và có uy tín song mức độ tàn bạo của màn xử tử trên khiến ai cũng bán tín bán nghi, không dám tin là sự thật. Ngoài tính xác thực của thông tin - điều mà không ai dám đoan chắc, tờ Straits Times còn nêu lên một vấn đề khác: Bản tin với những mô tả chi tiết và rùng rợn xuất hiện trên tờ báo do Bắc Kinh kiểm soát, chứng tỏ Trung Quốc không còn để tâm đến quan hệ với chính quyền của ông Kim Jong-un. Trên thực tế, 2 ngày sau khi ông Jang bị xử tử, tờ Thời báo Hoàn cầu đăng xã luận kêu gọi chính quyền Bắc Kinh thôi nuông chiều Bình Nhưỡng vì đa phần người dân Trung Quốc cảm thấy ghê sợ vụ thanh trừng đẫm máu trên. Hải Ngọc (Theo Straits Times) Theo nld.com.vn