• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

bluesky

Hội viên
 • Số nội dung

  55
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About bluesky

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Em cám ơn anh rất nhiều
 2. Kính chào anh Thiên Đồng Năm mới, kính chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe. Em xin nhờ anh xem giúp em một quẻ Em là Nữ sinh ngày 29/11/1982. Chồng em sinh ngày 14/1/1975 Em hỏi lúc 21h 14 phút ngày 17/2/2014. Anh cho em được hỏi: 1. Công việc của chồng em năm nay có tiến triển gì không? chồng em làm xây dựng nhưng nguyên năm rồi không có công trình gì làm. Năm nay có nhiều dự tính kinh doanh nhưng không biết có tốt không nên chưa dám làm. Nhờ anh tư vấn giúp. 2. Em mới mở nhà thuốc tây ( mở vào ngày 12/11/2013) nhưng tình hình kinh doanh ế ẩm quá. Anh xem giúp em là có nên bán tiếp không hay là sang tiệm lại cho người khác. 3. Em có đứa em gái sinh vào ngày 31/5/1996 (Bính Tý), năm nay mẹ em dự tính cho nó đi du học. Anh xem giúp em là nó có thể đi dược không? Khi nào thì đi được hay là số nó ở VN. Em cảm ơn anh nhiều
 3. Nhờ các cô chú, anh chị bình giải giúp em giấc mơ. Em là nữ sinh năm Nhâm Tuất. Em nằm mơ thấy: đang ngủ tự nhiên có 1 con mèo cái đang có bầu nhảy lên giường và ị 1 đống lên giường xong rồi bỏ chạy. Không biết như vậy là điềm tốt hay xấu. Xin cám ơn
 4. Cháu sinh ngày : 15/10 Nhâm Tuất (Âm lịch ) Chồng cháu sinh ngày: 3/12 Giáp Dần (Âm lịch) hôm nay 31/7/2013 lúc 9h42phút sáng cháu thành tâm hỏi chú 3 câu hỏi như sau! Mong chú giúp cho cháu! Câu hỏi 1 : Vợ chồng cháu có mua miếng đất ở quận 12 hiện tại ở đây nhà nước chưa cho xây nhà vì đang nằn trong diện giải tỏa và là đất nông nghiệp. Chú cho cháu hỏi là khi nào thì cháu mới có thể xây nhà trên miếng đất đó Câu hỏi 2: em gái cháu tuổi Bính Tý, (15/4 AL lúc 23h30 phút) năm nay mẹ cháu tính cho nó đi du học. Nhờ chú xem giúp cháu là giấy tờ có suông sẻ không. Nếu không thì khi nào mới đi được. Không biết nó đi như vậy có tốt cho tương lai của nó không chú? hay là nên ở VN học tiếp. Câu hỏi 3: ba mẹ chồng cháu muốn bán nhà đã mấy năm nay nhưng bán không được. Lúc trước cháu có hỏi chú thì chú nói là nhà trong năm nay cũng rất là khó bán. Chú cho cháu hỏi là sang năm sau thì có bán được không hay là không bao giờ bán được căn nhà này luôn? Có cách nào hóa giải để bán được nhà không chú. Ba chồng cháu sinh năm Tân Mão, mẹ chồng cháu sinh năm Nhâm Thìn. Cảm ơn chú rất nhiều !
 5. Chú Thiên Đồng ơi, cho cháu xin làm phiền chú 1 lần nữa. Cháu là nữ sinh năm Nhâm Tuất hỏi vào ngày 31/5/2013 lúc 16h26. Chú cho cháu xin hỏi vấn đề về nhà cửa. Vợ chồng cháu đang ở nhờ nhà của ông ngoại cháu cũng được 4 năm nay, cách đây mấy ngày thì cậu cháu đòi bán nhà. Nếu mà bán nhà thì vợ chồng cháu không có chổ ở. Lúc trước cháu có mua miếng đất ở quận 12, khu đó thì chưa phát triển, nằm trong khu giải tỏa, lại là đất nông nghiệp. Cháu tính mua để giành sau này phát triển thì bán để kiếm lời. Nhưng với tình hình này thì chắc là phải về đó xây nhà ở. Cháu có hỏi chú là khi nào thì giải tỏa, chú nói là khoảng tháng 4, tháng 5 âm lịch năm sau. Nay nếu cháu về đó xây nhà thì cháu sợ là sau này giải tỏa sẽ bị mất nhà mà không được đền bù, mất tiền xây nhà mà ở không được bao lâu. Với lại bây giờ muốn xây thì phải lo dịch vụ mất mấy chục triệu mới xây được vì là đất nông nghiệp. Chú cho cháu hỏi là: 1 Cháu có nên xây nhà trên khu đất đó không hay là bán. Nếu được xin chú cho ngày động thổ. Chồng cháu sinh năm Giáp Dần 2 Nếu giải tỏa thì có bị mất hết đất không hay chỉ là 1 phần. Đất cũng không lớn chỉ có 70m2 3 Hiện tại thì nhà nước chưa làm cầu, muốn qua thì phải đi đò, Chỉ cần làm cây cầu là OK. Chú cho cháu hỏi là khi nào thì khu này mới phát triển Cháu xin cám ơn chú nhiều. Mong tin chú
 6. Cháu cám ơn chú rất nhiều
 7. Con chào chú Thiên Đồng, cháu là nữ sinh năm Nhâm Tuất,. Xin nhờ chú tư vấn giúp. Cháu hỏi vào lúc 16h22 ngày 26/5/2013 1. Chú cho cháu hỏi là khi nào thì vợ chồng cháu mới mua được nhà. 2. Vợ chồng cháu tính thuê 1 mặt bằng nhỏ để bán chè. Không biết có thuận lợi không. Xin chú cho vài lời khuyên. Chồng cháu sinh năm Giáp Dần, làm kỹ sư xây dựng. Nhưng cả năm nay không có công trình, tính mở quán bán để kiếm thêm thu nhập. 3. Cháu có người dì Sinh năm Canh Tý, chưa có gia đình. Mới đây có quen 1 người bên nước ngoài sinh năm Nhâm Thìn, chú này cũng chưa có gia đình. Chú cho cháu hỏi 2 người có tiến tới hôn nhân được không? Nếu được thì khi nào dì cháu đi xuất ngoại Cháu xin cám ơn chú. Mong tin chú
 8. Xin nhờ chú Thiên Đồng tư vấn giúp cháu. Cháu là nữ tuổi Nhâm Tuất hỏi vào ngày 29/3/2013 lúc 13:58 1. Cháu có 1 miếng đất ở quận 12, năm nay cháu có nên bán miếng đất đó hay không? Nếu không thì khi nào cháu bán là tốt nhất. Cháu chỉ sợ là giải tỏa mất hết đất mà nhà nước thì không đền bù được bao nhiêu vì là đất nông nghiệp 2. Có vài người trong gia đình muốn cháu hùn vốn để mở trường mẫu giáo. Cháu có nên hợp tác không? Công việc này có phát triển tốt về lâu dài không? 3. Dì cháu đang có 1 vụ kiện tụng cũng kéo dài hơn nữa năm rồi mà chưa có kết quả. mà phần thắng thấy thuộc về phía bên kia. Không biết là dì cháu có thể thắng vụ kiện này không và khoảng bao lâu nữa thì có kết quả. Cháu cám ơn chú nhiều
 9. 1. Chồng cháu sinh năm Giáp Dần, làm xây dựng. Không biết năm nay có được nhiều công trình không, công việc có tốt không?, vì mấy tháng nay là không có việc gì làm Nên làm nhưng việc thời vụ nhỏ để duy trì, chứ năm nay rất hẻo lắm. Coi chừng bị người ta xù nợ nếu có. Nhưng cũng rất ít độ lắm. 2. Vợ chồng cháu có mua miếng đất nhưng là đất nông nghiệp và nằm trong diện giải tỏa. Xin hỏi chú là khi nào thì đất của cháu được bỏ lệnh giải tỏa và cháu có thể xin lên được dất thổ cư không Sẽ có giải tỏa, nhưng...lâu. Khoảng tháng 4, 5 âm năm Giáp ngọ 2014. 3. Ba mẹchồng cháu muốn bán nhà đã mấy năm nay nhưng không bán được. Xin hỏi chú là có thể bán được không và khoảng bao lâu nữa thì bán được. Cũng chưa thể bán trôi. Nhà này ở khu ngập nước nên khó bán lắm. Hic Không ngờ là được chú Thiên Đồng trả lời sớm thế. Cám ơn chú rất nhiều. Chú cho cháu hỏi thêm 1 số vấn đề. Cháu nữ tuổi Nhâm Tuất hỏi vào ngày 26/3/2013 lúc 9h46 sáng 1. Cháu có nên bán miếng đất đó lúc này không hay là đợi tới lúc giải tỏa cho được giá. Cháu chỉ sợ là giải tỏa mất hết đất mà nhà nước thì không đền bù được bao nhiêu vì là đất nông nghiệp 2. Cháu có người chị muốn cháu hùn vốn để mở trường mẫu giáo. Cháu có nên hợp tác không? Công việc này có phát triển tốt về lâu dài không? 3. Dì cháu đang có 1 vụ kiện tụng cũng kéo dài hơn nữa năm rồi mà chưa có kết quả. mà phần thắng thấy thuộc về phía bên kia. Không biết là dì cháu có thể thắng vụ kiện này không và khoảng bao lâu nữa thì có kết quả. Chú cho cháu hỏi 1 câu ngoài lề được không? Theo phong thủy Lạc Việt thì có cách nào hóa giải để bán được nhà không chú Một lần nữa cháu xin cảm ơn chú .
 10. Cháu xin chào chú Thiên Đồng, cháu xin nhờ chú gieo giúp cháu 1 quẻ, Cháu là Nữ sinh năm Nhâm Tuất hỏi và ngày 24/3/2013 lúc 10:09h sáng. 1. Chồng cháu sinh năm Giáp Dần, làm xây dựng. Không biết năm nay có được nhiều công trình không, công việc có tốt không?, vì mấy tháng nay là không có việc gì làm 2. Vợ chồng cháu có mua miếng đất nhưng là đất nông nghiệp và nằm trong diện giải tỏa. Xin hỏi chú là khi nào thì đất của cháu được bỏ lệnh giải tỏa và cháu có thể xin lên được dất thổ cư không 3. Ba mẹchồng cháu muốn bán nhà đã mấy năm nay nhưng không bán được. Xin hỏi chú là có thể bán được không và khoảng bao lâu nữa thì bán được. Cháu xin cám ơn chú
 11. Cám ơn anh Thiên Hỏa. Nhưng hiện tại thì vợ chồng em chưa có khả năng để sửa nhà, vì chồng em đang thất nghiệp. Nếu sửa nhiều quá thì không đủ tiền. Anh có cách nào để giúp em hóa giải 1 phần nào cái xấu của nhà này không? Tại nhà này là em ở nhờ của ông ngoại, ở được 3 năm rồi, lúc mới vào ở cũng đã bỏ ra 1 số tiền khá lớn để sửa lại ở. Bây giờ thì vợ chồng em không có khả năng sữa được nữa. Khi nào có điều kiện hơn em sẽ sữa nhà. Cám ơn anh đã tư vấn giúp em. Mong các anh chị có kinh nghiệm tư vấn giúp em. Em xin cám ơn.
 12. Kính nhờ bác Thiên Sứ và các anh chị giúp em hóa giải hướng nhà xấu. Chồng em sinh năm Giáp Dần, nhà hướng Tây Nam. Bác Thiên Sứ nói là nhà hướng này rất xấu với chồng em. Em lên diễn đàn đọc, thấy có nhiều trường hợp ở nhà không hợp hướng, gia chủ bệnh rồi chết. Em lo quá. Cả năm nay con em thì bệnh hoài, chồng thì thất nghiệp. Mong anh chị hóa giải giúp, em chỉ mong gia đình bình an, chồng có việc làm ổn định. Chồng Giáp Dầnám Vợ Nhâm Tuất Con gái Bính Tuất Con trai Tân Mão Nếu sau này mua nhà thì vợ chồng em nên mua nhà hướng nào tốt. Xin anh chị chỉ giúp. Xin cám ơn
 13. Chào anh Linh Trang. Em xin nhờ anh tư vấn chọn giúp ngày, giờ tốt để xây nhà trong năm nay có được không ? Nếu từ đây đến cuối năm không có ngày tốt, thì sang năm khi nào thì xây nhà được. Chồng sinh ngày 3 tháng 12 năm Giáp Dần Vợ sinh ngày 15 tháng 10 năm Nhâm Tuất Con gái sinh 11 tháng 8 năm Bính Tuất Con trai sinh 17 tháng 5 năm Tân Mão Tất cả đếu là ngày Âm lịch. Nhân thể nhờ anh luận giúp tuổi của các thành viên trong gia đình em xem tốt xấu như thế nào. Em xin cám ơn anh nhiều
 14. Dạ,em cám ơn anh nhiều . Anh thật là nhiệt tình giúp đỡ mọi người.