• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

caiso84

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  27
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

1 Neutral

About caiso84

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Kính mong bác Haithienha và các bác ở diễn đàn hồi âm giúp cháu a!
 2. Kính gửi: Bác Haithienha Cháu cảm ơn bác rất nhiều a! Đúng là tâm trạng hiện tại của cháu hoang mang không nhất định. Từ đầu năm đến giờ cháu đang xin vào nhà nước nhưng vẫn chưa có kết quả. Công việc mới ( đang theo đuổi) không như cháu mong muốn nhưng với hy vọng được ổn định trong thời kỳ kinh tế khủng hoảng, khó khăn và nhiều biến động. Công việc hiện tại thì có thể mất Job bất cứ lúc nào mà mình không lường trước được. Tiền bạc từ đầu năm đến giờ hao cũng khá nhiều khoản. Vậy một lần nữa cháu mong bác cho cháu lời khuyên với tình hình của cháu với a? Và cháu xin chuyển sang nhà nước trong năm nay có kết quả trúng tuyển không a? Cháu cảm ơn bác nhiều!
 3. Kính gửi: Bác Haithienha cùng các Bác/Anh/Chị/Em ở diễn đàn Caiso84 hiện tại đang làm công việc tại dự án ngân hàng, tuy nhiên, đến tháng 6 dương lịch này sẽ đóng gói và kết thúc dự án. Trong thời gian sắp tới cũng chưa có định hướng gì về công việc mới mà mình sẽ làm, cảm giác không có định hướng cho công việc sẽ làm tiếp theo, đồng thời áp lực phải xin một công việc mới trong giai đoạn kinh tế khó khăn khiến caiso84 rất mệt mỏi. Cũng kể thêm hiện tại caiso84 đang mang thai đứa con đầu lòng vì vậy, chuyển việc trong giai đoạn này càng khó khăn hơn. Vì vậy rất mong bác Haithienha cùng các Bác/Anh/Chị/Em ở diễn đàn xem giúp caiso84 công việc và thu nhập trong thời gian tới sẽ như thế nào? Đây là lá số của caiso84 http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=caiso84&date=1985,1,6,16,30&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Rất mong hồi âm của bác Haithienha và các Bác/Anh/Chị/Em ở diễn đàn! Trân trọng cảm ơn.
 4. Kính gửi: Bác Haithienha Hiện tại, cháu và người yêu có dự định kết hôn vào đầu năm 2012. Tuy nhiên, không biết nên chọn ngày nào để dạm ngõ và kết hôn để cuộc sống hôn nhân được thuận lợi hơn. Cháu biết cung phu của mình ko được đẹp, tuy nhiên, vẫn muốn cố gắng hết mình để nó tốt đẹp hơn.Vậy cháu rất mong được Bác chọn giúp cháu ngày lành tháng tốt để dạm ngõ và làm đám cưới. Ngày sinh của người yêu cháu: 27/8/1983 dương lịch vào lúc 5h30 sáng Lá số:http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Ngày sinh của cháu: 6/1/1985 dương lịch - vào giờ Dậu Lá số:http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Kính mong bác xem giúp cháu! Cháu chân thành cảm ơn bác ah!
 5. Caiso84 cảm ơn chị ntpt Mong chị kiểm nghiệm thêm giúp caiso84 thông qua một vài thông tin về việc học hành và công việc - Mức học luôn ở trung bình khá qua các năm học - Năm 2002 - 2003: không đỗ đại học, chỉ đỗ cao đẳng ngân hàng - Quá trình học mức điểm chỉ ở mức trung bình - tốt nghiệp loại trung bình - tháng 7/2006 tốt nghiệp Cao Đẳng, đến tháng 8/2006 được nhận vào làm việc ở ngân hàng HCM - Tháng 10/2007 xin chuyển công việc ra Hà Nội - Tốt nghiệp liên thông đại học năm 2010 - tháng 10/2010 xin chuyển công việc sang dự án cũng trong ngân hàng Tính cách: khá cởi mở, hay cười. Được mọi người xung quanh bảo là hiền lành, thật thà.
 6. Caiso84 cảm ơn chị ntpt Mong chị kiểm nghiệm thêm giúp caiso84 thông qua một vài thông tin về việc học hành và công việc - Mức học luôn ở trung bình khá qua các năm học - Năm 2002 - 2003: không đỗ đại học, chỉ đỗ cao đẳng ngân hàng - Quá trình học mức điểm chỉ ở mức trung bình - tốt nghiệp loại trung bình - tháng 7/2006 tốt nghiệp Cao Đẳng, đến tháng 8/2006 được nhận vào làm việc ở ngân hàng HCM - Tháng 10/2007 xin chuyển công việc ra Hà Nội - Tốt nghiệp liên thông đại học năm 2010 - tháng 10/2010 xin chuyển công việc sang dự án cũng trong ngân hàng Tính cách: khá cởi mở, hay cười. Được mọi người xung quanh bảo là hiền lành, thật thà.
 7. Bố mẹ khắc khẩu,bố nói thì mẹ im lặng, mẹ nói thì bố im lặng, thế nên có tranh cãi thì cũng không lớn. Lúc caiso84 trong khoảng thời gian 1 -2 tuổi gia đình thuộc dạng giàu có( bố kiếm được nhiều tiền, mẹ làm nhà nước) giai đoạn sau này bố bị thất bại trong cv nhiều nên gia đình đi vào chiều hướng đi xuống.Tuy nhiên, càng về sau cv của mẹ ngày càng tốt hơn.tài chính trong gia đình thì phụ thuộc vào mẹ.Tuy nhiên,quyết định một vấn đề gì cũng phải theo ý bố, không ai được cãi.Tổng lại: Mẹ vất vả, bố mẹ có tranh cãi, nhưng không lớn, bố mẹ là người có học thức, kinh tế có giai đoạn đầu vượng, khoảng 15 năm trước thì vất vả, giai đoạn này thì khá.Gia đình nhìn chung ấm êm. Một số đặc điểm thêm: - Ông nội mất từ lúc bố còn nhỏ - Bà nội mất vào khoảng tháng 12 âm lịch năm 2010 vì tuổi già - chia tay người yêu khoảng tháng 11/2009 - có sẹo nhỏ ở bên phải chệc trên thái dương - bị đau dạ dày,hay đau bụng ko biết vì cái gì? - thích ăn đậu phụ - không ăn thức ăn hâm lại Rất mong được chị kiểm nghiệm thêm ah! Caiso84 cảm ơn chị nhiều!
 8. Khuôn mặt tròn, hơi vuông ở cằm, chân mày không đậm.Lúc nhỏ không khó nuôi, tính tình ưa nịnh, ưa nói ngọt, hơi kỹ tính, cởi mở, đôi lúc lạnh lùng, ở giữa đám đông, chủ yếu thích nghe, quan sát chứ ko thích nói nhiều.Công việc làm tài chính ngân hàng.Có em gái, thông minh, học khá giỏi, cũng làm ngân hàng.Em chưa từng bị gãy tay chân trái gì.
 9. Caiso84 cảm ơn chị ntpt đã ghé vào topic của Caiso84 Caiso84 sinh vào ngày 6/1/1985 dương lịch.Mẹ có bảo sinh vào giờ Tuất.(khoảng 8h) Tuy nhiên, caiso84 tham khảo nhiều người về giờ sinh của mình thì được xác định lại là giờ Dậu thông qua ngoại hình và một số đặc trưng khác như: người mập, hơi lùn, không trắng.... Năm sinh của caiso84 là năm nhuận. Vì vậy, lúc lấy lá số tử vi, caiso84 không biết chính xác là mình nên lấy theo tháng 11 âm lịch hay tháng 12 âm lịch. Rất mong chị xem thêm giúp caiso84 ah! Caiso84 cảm ơn chị nhiều
 10. Đây là lá số của Caiso84 ah! http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Caiso84 cảm ơn nhiều nhiều ah!
 11. Kính gửi:Các bác , các Anh, các Chị ở diễn đàn. Hiện tại, công việc của caiso84 đang đi không có một lộ trình rõ ràng nào cho sự phát triển về công việc. Và bản thân luôn tìm kiếm một cơ hội để thay đổi. Tuy nhiên, thật là khó khi ở trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy caiso84 rất mong được các Bác, các Anh, các Chị xem giúp caiso84 vào những tháng cuối của năm 2011 này hay năm 2012 tới, có sự thay đổi tính chất công việc không? cụ thể vào tháng mấy thì cơ hội đấy sẽ tới. Và xu hướng tốt xấu của công việc ấy thế nào ah? Caiso84 đang muốn chuyển công việc từ phòng ban này sang phòng ban khác. Rất mong được các bác, các Anh, các Chị xem giúp ah! Caiso84 cảm ơn nhiều nhiều ah!
 12. Chào bạn, vừa rồi mình có đi thăm bệnh nhân cũng bị ung thư ở bệnh viện Đại học y. Bạn thử qua đó khám xem sao, Bác này đã đi khám và chữa khắp nơi rồi, mà vẫn quay qua đấy khám và chữa. Được biết là ở đấy được đầu tư máy móc thiết bị rất tốt. Chúc bạn có kết quả tốt đẹp
 13. Caiso84 cảm ơn Tuyết Minh đã xem giúp!