• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

love or hate

Hội viên
 • Số nội dung

  89
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About love or hate

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Cháu cảm ơn bác. Khôn ngoan chẳng lại với zời, cháu cứ vui vẻ chấp nhận và nỗ lực hết sức có thể bác nhỉ. Tiếc là cháu lại thân cư phu chứ, phu thế này thì cư thế nào.hì hì. Mong những đứa con gỡ gạc .hjhj.
 2. quote name="haithienha" post="236420" timestamp="1411937308"]Lạ nhỉ cháu lấy chồng là chọn tấm chồng vừa ý vừa tình hay là chọn bằng cấp học vị ? tiền tài danh vọng địa vị sẽ không mang lại cho con người ta hạnh phúc mà có khi phản ảnh ngược lại. Số cháu không nghèo tiền tài dễ kiếm có nhiều tài lộc tự nhiên mang đến mà không cần phải lao khổ nhưng nếu có tham vọng đi tắt về sớm hay đầu cơ gì đó thì không thành công, năm nay từ đầu năm tới giờ cháu có bị tai tiếng thị phi hay bị người vô cớ giá họa không ? nếu chưa thì khi di chuyển đi xe cộ coi chừng bị té ngã hay bị xe đụng thsngs 09 al, tháng 11al coi chừng bị khẩu họa. Cháu mong người chồng ấy kiếm tiền bình thường thôi cũng được nhưng là những đồng tiền sạch, thông cảm cho công việc của cháu vì việc của cháu có khi về rất muộn, có khi đi công tác dài ngày. Mà nếu ko đi học thì thường người đó làm nghề tự do, sợ sẽ khó hiểu công việc trong tổ chức, khi ấy mất đi tiếng nói chung. Hơn nữa cháu là đứa hiểu rõ gia đình đôi khi căng thẳng lại vì chênh lệch học vấn, bằng chả thể chứng minh ng có sẽ giỏi hơn ng ko có nhưng cái ý niệm thì tự mỗi người lại cứ đặt ra. Ví dụ như tranh luạn chua 1 câu" ừ, cô thạc sĩ, tôi chỉ học hết cấp 3" thì cháu đã thấy câu chuyện đổi hướng và khó có sự đồng lòng rồi. :). Ngoài ra chia sẻ chuyện gia đình cùng cháu, nuôi dậy con cái cùng cháu với định hướng tốt nhất có thể cho con. Chauz mong vậy bác ạ.hjhj Tháng 7,8 dương lịch cháu bị đổ oan bác ạ, rất ấm ức, fát điên trong đêm. Nhưng cũng qua rồi ạ.:). - Uầy, chồng cháu cờ bạc, chắc cháu lại fiền bác xem giúp cháu 2 chồng không quá, vì cháu không chịu nổi nay báo nợ mai báo hạn mất.huhu. bạn cháu lấy chồng cờ bạc cháu biết mà, có gì nó đem đi nó cắm, giờ bố mẹ nó giả chứ sau này chỉ có mình thôi chuwz ai, con cái nhìn học theo lại hỏng người. - vâng, cháu sẽ ko đầu cơ, thi thoảng làm mấy mã chứng khoán cho vui thôi ạ.hjhj. Cháu cảm ơn bác. Chúc bác ngày mới, tuần mới tốt lành ạ .:)
 3. À, vậy là khả năng chém gió cao rồi.hjhj.đúng là đời không như mơ bác nhỉ, cháu ghét mấy thể loại viễn vông, huyễn hoặc không nhận ra thực tế và sức của bản thân lắm. Thích văn yêu nhạc thì cũng được mà ko chăm thì cháu hy vọng mình rèn được.hjhj. Cháu thấy bác chưa muốn nói hết đúng ko bác, hjhj. Người này có bằng cấp, có ý chí và lchém gió lắm nhưng làm nên điều gì không ạ???? Có biết chiều vợ thương con ko ạ???cháu nóng tính, chồng mà cũng nóng thì chết.hjhj.Cháu cảm ơn bác, mời bác ly cafe sáng cho ngày tốt lành ạ:)
 4. Cháu thuộc dạng chấp nhận số phận rất cao, nhưng cũng thuộc yêu ghét rõ ràng, cháu không nghĩ cháu phụ thuộc chồng hay vì điều gì đó mà không dám dừng cuộc chơi khi nó không phù hợp với mình. Cháu tuổi chưa nhiều nhưng cũng trải qua nhiều biến cố cuộc sống, cứ tự loay hoay 1 mình, ngã đứng lên, có lúc khóc 1 mình, ném đồ 1 mình xong lại bước tiếp nên cháu tự chủ cuộc đời mình đến báy giờ ko đổi.. thứ cháu mong nhất là con cái, nhưng nghĩ làm mẹ đơn thân thì cũng tội và chưa muốn. Nên xin bác cứ mạnh dạn nói về cung phu giúp cháu ạ.hihi. cháu nghĩ cháu đủ mạnh để nghe và luôn dám đương đầu aj.:)
 5. Lứa sau này mới zai thừa bác ơi.hihi. cháu không lo không có chồng mà chỉ thấy duyên mình mù mịt kiểu gì ý., nhà giục nên cũng muốn năm nay yêu ai đó đầu năm sau cưới thì tuyệt quá mà đến giờ vãn chẳng ho he gì. Giờ tình thật chứ tình vài đêm thì thôi cháu né bác ạ.:))).mà bác dừng chán rồi xin ghé đôi lời cho vận mệnh tử vi cuộc đời cháu ạ, chồng cháu sau này có ra cái gì không ạ, mấy a đến với cháu khô khan sao ấy. Sự nghiệp cháu ổn không ạ, cuộc sống hiện tại thì cháu cũng ổn bác ã, không nhiều nhưng cũng ăn no mặc ấm có phần hơi sang chảnh vì làm nơi cung hơi to.hjhj.Cháu cảm ơn bác, chúc bác sức khỏe, cuối tuần vui vẻ, kể mà có điều kiện mời bác ly cafe sáng..:)
 6. Cháu hôm nay mới nhớ ra pass của mình để vào lại diễn đàn. Cháu xin phản hồi ạ, Năm 2013 cháu nghỉ việc vào tháng 5 dương lịch. TÌm được việc không ưng nên cũng không chịu đi làm, kéo dài đến tháng 3/2014 cháu đỗ vào 1 nơi làm việc khá lớn, công việc làm tới giờ cảm thấy ổn. Tháng 6/2014 đỗ cao học. Năm 2013 vẫn chưa kết hôn, có 1 vài mối nhưng tới giờ cắt mối cuối là từ tháng 3/2014, tới giờ độc thân hoàn toàn.:D Cháu cảm ơn các bác, mong các bác xem giúp cháu từ nay đến cuối năm tình hình thế nào? có thể gặp tình yêu lớn và chóng vánh kết hôn không ạ? cũng được vinh danh gái già rồi ạ.:D.
 7. Nếu bác không bận, mong lại có duyên với bác để bác xem cho ạ!!! :)

 8. Cháu cảm ơn bác ạ! Cháu đang trục trặc ở công ty này, đã nói chuyện và sau tết âm 1 tuần cháu sẽ nghỉ ạ. Nên hiện tại những ngày cuối cùng của năm 2012 cháu hy vọng tìm được việc mới, cháu mứi phỏng vấn xong, đang chờ kết quả ạ! Nếu chuyển qua được việc này thì lương cao hơn, đãi ngộ có vẻ tốt hơn, công ty quy mô lớn hơn nhưng là làm kế toán không phải kiểm toán, vì thế thì cháu cũng ko hẳn là vừa ý nhưng thời buổi khó khăn, lại cũng lo thất nghiệp nên cháu vẫn mong mỏi nhiều ạ! Hôm phỏng vấn, họ noi nếu có thể thì qua tết âm cháu sẽ đi làm... Hiện giờ đang chờ kết quả ạ! TÌnh cảm có thể kết hôn không ạ? Cháu cũng đang cố gắng năm nay lấy chồng ạ!:D... Mà chồng cháu có tốt không ạ bác? cháu có phải làm chồng không ạ??? Có vũ phu không ạ bác??? D Cháu sẽ cẩn thận với hạn của mình ạ!!! :) Cảm ơn bác ạ!
 9. Cháu là nữ, sinh ngày 5-4-1987 tại Việt Nam. Cháu sinh ra trong gia đình cơ bản,mẹ là giáo viên. Cháu nhỏ ngườiCháu không hợp bố, khi làm bất cứ việc gì thì đều rất lận đận. Tình duyên hững hờ, giờ không yêu ai, coi trọng lễ giáo, hay soi xét, khó tính, Đông bạn nhưng ko hay tin ai.Thích đi chùa, thích làm từ thiện.Nóng tính nhưng thương người. Năm 2010 tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán. Năm 2010-2011 làm kiểm toán trong Sài Gòn. giữa năm 2011 ra Bắc, cuối năm 2011 lại làm kiểm toán Hà Nội. Giữa năm 2012 làm kiểm toán nội bộ. Hiện tại sự nghiệp cũng đang ko xuôi chèo mát mái lắm, chuẩn bị chuyển nơi làm. Cháu nhờ các bác xem giúp cháu trong năm 2013 này cháu có biến động gì lớn về tình duyên sự nghiệp không ạh? 2013 có vận hạn gì không ạ? Đây là lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=12345&date=1987,4,5,22,10&year=2013&gender=f&view=screen&size=2 Cháu cảm ơn ạ!
 10. Chắc là bác bận rồi...:)

 11. Cháu có gửi mail cho bác đấy ạ!